T: Julius Villiam Georg Lassen M: Tysk folketone ca 1500/Nürnberg 1530Yüklə 0,63 Mb.
səhifə2/4
tarix08.04.2018
ölçüsü0,63 Mb.
#48075
1   2   3   4

Jeg ser min synd at den er stor

I tanker, gjerninger og ord.

Vend øret til min sjels begjær -

O Gud, meg synder nådig vær!


O Herre Gud, hva har jeg gjort,

Kast meg ei fra ditt åsyn bort.

Ta ei din Hellig Ånd fra meg,

Men la ham dra meg nær til deg.

Den rette angers vei meg lær –

O Gud, meg synder nådig vær!


O Jesus, la ditt blod, din død

Meg redde ut av syndens nød.

Forkast meg ei, hjelp at jeg må

Rettferdiggjort ved deg få gå

Ned til mitt hus og gledes der –

O Gud, meg synder nådig vær!

##129

T: Bernt StøylenM: Tysk folketone ca. 1500/Nürnberg 1530
Å Herre Jesus, Frelsar kjær,

Du ser kor hjelpelaus eg er

I synd og dødens våde.

Å frels meg, reins meg ditt blod,

Gjev hjarta trøyst, Gjev tru og mod,

Gjev nåde over nåde!


Med eiga makt eg aldri kan

Få sløkt den eld og avgrunnsbrann

Som i mitt blod er komen.

Å Frelsar, sløkk den syndeeld,

Bryt alle band som fast meg held,

Og frels meg du fra domen!


Ja, Herre Jesus, bøy deg ned,

Og gjev meg syndar sjelefred,

Lat meg di miskunn kjenna!

Læk mine mange hjartesår,

Lat livsens loge varm og klår

I broderkjærleik brennal

##130

T: Catherine Hankey 1866O: Elevine Heede 1886

M: William H. Doane


Si meg den gamle sannhet –

Den herligste jeg vet –

Om Jesus, verdens Frelser,

Og om hans kjærlighet.

Si meg det riktig enkelt,

Som til et lite barn.

For jeg er svak, og truet

Av syndens mange garn.

Kor:

Si meg den gamle sannhet,Si meg den gamle sannhet,

Si meg den gamle sannhet,

Om Jesu kjærlighet.


Si meg den sannhet kjærlig,

Med øm og vennlig røst.

Husk at jeg er en synder

Som er med blod forløst.

Gjenta den sannhet alltid

Til trøst på livets vei,

Hvis du i sorgens timer

Vil bringe trøst til meg.


Bring meg den samme hilsen,

Om noen gang det skjer,

At verdens larm og tomhet

Meg fanger mer og mer.

Og når den nye verden

Seg åpner for min sjel,

Minn meg da om den sannhet:

Med Kristus alt blir vel.

##131

T: H. A. TimmM: Norsk folketone (Gudbrandsdalen)
Kjærligste Jesus, til deg vil vi ile,

Full av barmhjertighet lyder din røst.

Intet i verden kan skjenke oss hvile,

Kun i din favn finner sjelene trøst.

Kjærligste hyrde, du fårene kjenner,

Søker dem opp på den villsomme sti.

Daglig utrekker du nådige hender,

Daglig du sier: O kom hit til meg!
Ja, vi vil komme og dypt oss nedbøye,

Himlens og jorderiks herre, for deg.

Under vår jammer, vår angst og vår møye

Vil vi alene kun tenke på deg.

Tenke på timen da død og da smerte

Villig du led for å gjøre oss fri,

Tenke på timen da ordet du lærte,

Ordet det milde: O kom hit til meg!


Ja, vi vil komme, fra verden oss vende,

Skjenk oss din kraft, gi oss styrke og mot.

La oss bli tro inntil tiden tar ende,

Du som utsletter vår synd med ditt blod!

Styrk oss i striden, la intet oss hemme

Inntil vi engang blir kalt fram for deg.

La oss der høre din kjærlige stemme:

Kom nå velsignede, kom hit til meg!

##132

T: Georg Grünwald 1530O: M. B. Landstad

M: Tysk folketone ca. 1500/Nürnberg 1530


Kom hit til meg enhver især

Som tynget under byrden er,

Hos meg den trette hviler!

Det sier oss Guds egen sønn,

Det er for dem han er i bønn

Som føler sorgens piler.


Mitt åk er gagnlig, byrden lett,

Om du mitt fotspor følger rett,

Da vil det vonde vike.

Jeg selv vil under byrden gå,

Med hjelp fra meg du trygt skal nå

Til Gud i himlens rike.


Den vei jeg med min byrde fór

Den stund jeg vandret her på jord,


Å, følg den alle dager.

Om du da lever, lider, dør,

Det blir dog godt, som det seg bør,

Når det vår Gud behager.


Men den som korset ei tar på

Og ei i mine spor vil gå,

Min svenn kan ikke være.

Jeg refser den som jeg har kjær,

Og trang er veien, den som bær'

Ti1 liv og evig ære.

##133

T: Charles WesleyM: William Gardiner 1815
Kom, syndere, til nådens fest!

Kom hver en sjel, bli Jesu gjest!

Må ingen bli tilbake her

For nådens Gud innbyr enhver.


Gud kaller nu, gi nøye akt!

Kom hver og en, alt er fullbrakt!

Å synder, kom nu det i hu:

I Kristus alt er rede nu!
Kom, kjære sjel, som fredløs går!

Hos Jesus Krist du hvile får.

Du som er syk og sår og blind,

Kom nu til Lammets bryllup inn!


Mitt budskap som fra Herren ta!

Kom, arme sjel, kom nu i dag!

I kjærlighet Gud kaller deg.

Han roper: Synder, kom til meg!

##134

T: Joël BlomqvistM: Heinrich Werner 1827
Synder, for ditt hjertes dør

Herren står og banker.

Kjære sjel, hans kall nå hør!

Tenk hvor ille du deg gjør

Når du borte vanker.

Synder, synder, stans og hør

Når din Frelser banker.


Se Guds dyre offerlam,

Hør hvor kallet lyder!

Kjære sjel, løp hen til ham.

Frelse fra all synd og skam

Han deg fritt tilbyder.

Kjære sjel, å, fly til ham,

Hør hvor Jesus kaller!
Korn til meg, o Jesus god,

Åpne du mitt hjerte!

Rens meg i ditt dyre blod,

Denne dype frelsesflod,

Fra all synd og smerte!

Jesus, Jesus, Jesus god,

Bo du i mitt hjerte!

##135


T: H. A. Brorson

M: Mainz 1410/Nürnberg 1523


Guds rikes evangelium

Er verdens sanne føde.

Når det kun får i hjertet rom,

Det skaper liv av døde.

Da er det sjelens beste mat,

Da gjør det hjertet lett og glad,

Og rett i Jesu øyne.

Det livets ord er kommet av

Guds egen munn og hjerte.

Det er det lys som Gud oss gav

I all vår nød og smerte.

Det er Guds eget hjertes kraft

Som blir oss til en livsens saft

Mot syndens mén og skade.


Å, sjel som hungrer, skal du gå

Og kun på døden vente?

Kom hit, her er jo mat å få,

Her er jo nok å hente.

Grip ordet fra din Frelsers munn

Og senk det ned i hjertets grunn,

Så skal du trøsten kjenne!
Er du i syndens lenker spent?

Er sjelen sønderrevet?

Her er en skrift fra himlen sendt,

Kom, les hva der står skrevet:

Så sant Gud lever, vil han ei

Til dine mange sukk si nei,

Men kjærlig deg omfavne.

##136


T: H. A. Brorson

M: Ludvig M. Lindeman


Å, visste du som går i syndens lenke,

Hvor tungt det er det Satans slaveri,

Ei noen stund du skulle deg betenke

Å søke ham som deg kan gjøre fri.

Å, hvilken salig dag du fikk

Om du begynte nå, i dette øyeblikk!


Å, kjente du Guds nådes skjønne rike,

Hvor godt det er å høre Jesus til,

Du skulle ei hans frelserhjerte svike,

Som deg i dag så gjerne hjelpe vil.

Å, hvilken seir Guds kirke fikk

Om du begynte nå, i dette øyeblikk!


Å, tenkte du at nådens tid har ende,

Hvor mørkt det er når lystens drøm forgår,

Da skulle du med gråt til ham deg vende

Som foran deg med åpne armer står.

Å, hvilken hvile sjelen fikk

Om du begynte nå, i dette øyeblikk!


Å, kunne du - du kunne om du ville,

Dog gripe rett Guds milde hjerte fatt!

Din nådetid du bør ei mer forspille,

Det mørkner alt mot evighetens natt.

Å, hvilken glede Jesus fikk

Om du begynte nå, i dette øyeblikk!

##137

T: Tysk salme 1725O: H. A. Brorson 1735

M: Strassburg 1539/Braunschweig 1648


I dag er nådens tid,

I dag er Gud å finne.

Nå kan alvorlig flid

Hans milde hjerte vinne.

Opp, opp til bedrings gråt,

Og etter Jesus jag!

Men snart! det er mitt råd.

Nå heter det: I dag!


I dag begynn, og spar

Det ikke til i morgen!

Hva morgendagen har

Å bringe er forborgen.

Kanskje din klokke slår

I dag sitt siste slag.

Nå leges hjertesår,

Nå heter det: I dag!


I dag du kanskje kan

Fullende dine dage,

At timeglassets sand

Har intet mer tilbake.

Se, hvilken vredens sky!

Søk skjul for synd og nag

I Jesu. vunders ly, -

Nå heter det: I dag!


Treng i Guds armer inn,

Søk fred ved Jesu hjerte

Selv om det i ditt sinn

Vil koste bitter smerte!

Til kronen går man ei

I sorgløs ro og mak.

Treng inn, nå er det vei,

Nå heter det: I dag!

##138

T: v. 1-3 E. R. Lattav. 4 B. B. Fjærestrand

M: J. H. Tenney ca. 1890


Frelse i Jesus alene

Nå alle syndere får.

Sjeler med Gud å forene

Jesus alene formår.

Kor:

Jesus formår, Jesus formår -Frelse fra synden han vil og formår.

Jesus formår, Jesus formår -

Frelse fra synden han vil og formår.
Gi ham nå hele ditt hjerte,

Jesus din stilling forstår.

Frelse fra synd og fra smerte

Jesus alene formår.


Han deg sin fred nå vil skjenke,

Skjule deg i sine sår.

Fri deg fra djevelens lenke

Jesus alene formår.


Han blir din tilflukt i fare,

Trofast fra år og til år.

Frelse, velsigne, bevare

Jesus alene formår.

##139

T: T: B: Barratt 1887M: Engelsk melodi
Kom hit, du tørste sjel,

Og drikk av livets vann!

:/: Du lenge nok har drukket der

Hvor tørsten ei slokkes kan. :/:

Kor:

Kom nå til kilden,Kom nå til kilden god!

Kom, drikk nå av livets flod,

Så får du kraft og mot!
Så mang en vandringsmann

Har drukket av den før,

:/: Å, salig tanke for min ånd:

Den kilden blir aldri tørr! :/:


Så drikk igjen min sjel,

Og større kraft du får

:/: Å svinge Åndens skarpe sverd,

Når du ut i striden går. :/:


Når så din strid er endt,

Og du har kjempet ut,

:/: Skal du få drikke livets vann

I Paradis hos din Gud. :/:

##140

T: George F. Root 1870O: Elevine Heede 1875

M: George F. Root 1870


Kom til din Frelser, utsett det ei,

Her i sitt ord han viser deg vei.

Kjærlig og nådig innbyr han deg,

Kaller og sier: Kom!

Kor:

Salig, salig skal vårt møte bli,Når hans brud står evig ren og fri,

Alle Guds barn i skjønn harmoni

Synger den nye sang.


Å, hvor de ord gir glede og trøst:

Kom nå til meg, jeg har deg gjenløst,

Velg ham i dag, du hører hans røst, -

Nøl ikke mer, men kom!


Tenk kjære venn, din Frelser er her,

Lytt til hans ord, han har deg sa kjær.

Hør hvor han kjærlig kaller enhver:

Nøl ikke mer, men kom!

##141

T: Fanny Crosby 1871, 1873O: Elevine Heede

M: Robert Lowry 1873


Gå til Jesus, hvem du er,

Ved hans kors er rom.

Si ham hva du trenger her,

Ved hans kors er rom!

Redde sjel, jag bort all tvil,

Han fra nød deg hjelpe vil,

Når du ham vil høre til,

Ved hans kors er rom.


Trette vandrer, nøl nå ei,

Ved hans kors er rom.

Der er farer på din vei,

Ved hans kors er rom.

Er du sår og syk og trett?

Jesus gjør din byrde lett,

Hvile er for deg beredt,

Ved hans kors er rom.


Salig budskap for enhver:

Ved hans kors er rom!

Kom nå hit fra fjernt og nær,

Ved hans kors er rom!

Jesu soningsverk er gjort,

Han har åpnet himlens port,

Å hva kjærlighet, hvor stort:

Ved hans kors er rom!

##142

T: Henry Burton ca. 1875O: Kirsten Hansen 1878

M: P. P. Bliss ca. 1870


Kom, nå for deg beredt

Måltidet er!

Motta det livets brød,

Brutt for enhver!

Drikk livets vann med lyst,

Legg deg ved Jesu bryst,

Der finner sjelen trøst,

Kom, synder, kom!


Kom nå til livets flod,

Kilden så klar,

Legedom for din nød

Alltid den har!

Tusener stillet her

Glade sin sjels begjær,

Ennå ei tømt den er,

Kom, synder, kom!


Kom til Guds nådestol,

Kom trøstig nær!

Kraften til livets strid

Henter du der.

Hva du enn trenger til,

Her du det finne vil,

All ting for Jesu skyld,

Kom, synder, kom!


Kom til det gode land,

Pilgrim, vær snar!

Høyt over jordisk strand

Hjem du jo har.

Der venter deg din lønn,

Der er din krone skjønn,

Der er Guds egen Sønn,

Kom, synder, kom!

##143

T: W. A. Wexels 1845M: Ludvig M. Lindeman 1865
Så vide om land som sol kan gå,

Ei menneskesjel er å finne

Som Herrens nåde ei vet å nå

Når hjertet ham gjerne vil vinne.


Han ser hver en lengsel i sjelens grunn

Som etter det evige higer.

Han hører hvert sukk som i nattens stund

Fra dypet til himlen stiger.


Han tenner sitt lys på den villsomme vei,

Hans stjerne for ånden opprinner.

Den stråler og vinker og stanser ei

Før hjertet sin Frelser finner.


Å, higer din sjel mot sannhets Gud,

Og kaller på ham du der inne,

Han vet dog vei for sitt nådebud,

Din Frelser du visst skal finne.


Og finner du ham, da finner du alt

Hva hjertet kan evig begjære.

Da reiser seg atter hvert håp som falt,

Og blekner så aldri mere!

##144

T: Ukjent forfatterM: William H. Doane
Fins her et angrende hjerte?

Kom og hans nåde motta!

Lytt nå til Frelserens budskap,

Jesus går fram her idag!

Kor:

Jesus går fram her i dag,Går fram her i dag.

Jesus går fram her i dag,Går fram her i dag, i dag.

Fins her en sjel, en villfaren,

Jaget og fredløs og svak?

Kom med din trykkende byrde,

Jesus går fram her i dag!
Fins her et sønderknust hjerte,

Sukkende dypt etter fred?

Kast deg i Frelserens armer,

Byrden din legg for ham ned!


Kom, han alene deg frelser,

Motta hans nåde i tro!

Kom inn på veien som leder

Hjem til de saliges ro!

##145

T: T. B. Barratt 1904M: William J. Kirkpatrick 1904
Kom som du er til din Frelser,

Smittet av synd og av skam.

Blodet fra Jesus på korset

Renser din sjel helt i ham.

Kor:

Bøy deg ved korset du kjære,Legg fra deg byrden du har.

Gud vil så gjerne den bære,

Slik er vår himmelske far.
Hvorfor vil. lenger du leve

Borte fra livet i Gud?

Verden bedrar jo ditt hjerte,

Kom og bli Frelserens brud!


Timene flyr jo så hurtig,

Aldri de kommer igjen.

Dødsbudet kommer til alle,

Hvor skal du da fare hen?


Tenk, når de skinnende porter

Åpnes for bruden en gang!

Tenk, når vår Frelser oss møter,

Hjemme blant englenes sang!

##146

T: Brødremenighetens Salmebok 1828M: Ukjent komponist
I verden finnes ingen føde

Som mette kan den arme sjel.

Den er en ørken tom og øde,

Den har ei kjærlighetens vell.

Der finnes ei det livsens brød,

Der truer kun den visse død.


Dog høres der en røst som kaller

Så vennlig: Kom kun hit til meg!

Her alle dine byrder faller,

Jeg er din broder, elsker deg.

Jeg har enn på min Faders bud

Selv døden for deg kjempet ut.


Jeg kunne jo kun vrede vente,

Jeg gikk fra faderhuset bort.

Nå kommer du meg hjem å hente,

Just som jeg står ved dødens port.

O Fader kjær, hva har du tenkt,

Som har meg slik en Frelser skjenkt!


Hvorledes kan dog det seg føye

At jeg for Gud er dyrebar?

Å jo, i Jesu brustne øye

Der står derom en skrift så klar.

Der leser jeg Guds kjærlighet,

Og finner salighet og fred.

##147

T: Frances R: Havergal 1858O: Elevine Heede 1877

M: P. P. Bliss 1873


Jeg ga mitt liv for deg,

Mitt dyrebare blod.

Jeg sonte all din synd

Og åpnet frelsens flod.

:/: Mitt liv, mitt liv jeg ga for deg, -

Hva ofrer du for meg? :/:
Min Faders lyse hjem,

Min himmel jeg forlot.

For jordens mørke dal,

Der alt meg var imot.

:/: Jeg alt, ja alt forlot for deg, -

Hva har du gjort for meg? :/:


Jeg meget led for deg, -

Langt mere enn du vet. –

Og kjøpte for din sjel

En evig salighet.

:/: Jeg led, jeg led din straff for deg, -

Hva tåler du for meg? :/:


Å sjel, gi alt til Gud –

Ditt liv og dine år,

Fra verden riv deg løs!

Hos Jesus alt du får.

:/: Å, gi, å, gi deg selv til til ham,

Guds dyre offerlam! :/:

##148

T: W. L. Thompson 1888M: William L. Thompson
Stille og inderlig Jesus deg kaller,

Kaller på deg og på meg.

Se foran porten han våker og venter,

Venter på deg og på meg.

Kor:

Kom hjem, kom hjem,Du som er trett, å kom hjem!

Ømt og alvorlig nå Jesus deg kaller,

Kaller: Å, synder kom hjem.
Han går i forbønn, så hvorfor da vente?

Frelseren ber jo for deg.

Vil du nå trosse den nåde han sendte,

Nåde for deg og for meg?


Tiden forsvinner, minuttene flykter,

Flykter fra deg og fra meg.

Skyggene faller, og dødsstunden kommer,

Kommer til deg og til meg.


Underfull kjærlighet har han oss lovet,

Lovet til deg og til meg.

Skjønt vi har syndet, forlatelse skjenkes,

Skjenkes til deg og til meg.

##149

T: H. A. Brorson 1734M: 1400-t/Hos Louis Bourgeois 1551
Hvem vil med til himmerike?

Kom, for Jesus kaller nu!

Kom hit fattige og rike,

Vend ditt hjerte, sinn og hu

Fra den arme verden bort!

Tiden er heretter kort,

Her er mere å bestille

Enn med verdens lyst å spille.


Bare Jesu fotspor leder

Opp til himlens lyse hjem.

Den som søker andre steder,

Han vil aldri finne frem.

All hans kunst og visdoms vei,

All hans gjerning duger ei,

Vil man vei til himlen finne,

Da må verden ut av sinne.


Om du deg i dag betenker

Gå til Gud i ydmykhet.

Da sin nåde han deg skjenker,

Han vil gi deg sjelefred.

Legg av hele hjertet vinn

På å eie Jesu sinn!

Hva han gjorde, det gjør efter,

Han vil gi deg mot og krefter.


Er det ikke tid å vandre?

Evigheten er oss nær.

Be, å, be, og styrk hverandre

Med formaning til enhver:

Kom da store, kom da små!

Jesu kors vi bære må.

La oss følge, ikke svike,

Om vi vil til himmerike.

##150

T: Nils Frykman 1876O: Til norsk 1894

M: Nils Frykman 1877


Hvem som helst kan bli frelst,

Som til Gud seg vender.

Dette bud Herren Gud

Ut i verden sender.


Halt og blind., kom her inn,

Syndere og fromme!

Hvem som vil lytte til,

Får til bryllup komme.
Se på ham, det Guds Lam,

Han vil gi oss livet!

Kjære barn, syndens garn

Vil han sønderrive.


Hør enn mer, ømt han ber:

Gi meg nå ditt hjerte!

Deg han vil høre til

I all fryd og smerte.


Å, vend om, skynd deg, kom

Atter til din Fader!

Fatt kun mot, Gud er god,

Synden han forlater.


Herren Gud dette bud

Ut til alle sender:

Hvem som helst kan bli frelst,

Som til Gud seg vender.

##151

T: William Hunter 1859O: Elevine Heede 1875

M: John H. Stockton 1869


Den store lege nå er nær,

Vår kjære Herre Jesus.

Hans nådesrøst gjenlyder her:

Å kom idag til Jesus!

Kor:

Kjæreste navn i jordens dal,Kjæreste navn i himlens sal.

Alltid sangen lyde skal:

Jesus, kjære Jesus.

Se, gjelden er betalt for deg

På Golgata av Jesus!

Til himlen han deg åpnet vei,

Å, gi deg nå til Jesus!
Ja, Jesu blod gir hjertet trøst,

Jeg har min fred i Jesus.

Det leger sjelens mange brøst,

Jeg gleder meg i Jesus.


Kom, brødre, kom, stem i en sang

For sjelelegen Jesus!

Kom, søstre, syng til harpens klang

Og pris den Herre Jesus!


Til engang vi i himlens hall

Får se den Herre Jesus,

Da synger vi blant frelstes tall:

Høylovet være Jesus!

##152

T: August Storm 1908O: Nils Lavik 1927

M: Wilhelm Taubert før 1860


Opna hjartans dør

Vidare enn før!

Slepp den Herre Jesus inn,

Lat han evig verta din!

Alltid må du honom hylla,

Heile hjarta kan han fylla.

Kvifor har du ikkje før

Opna hjartans dør?


Ingen heilag strid,

Inga kvila blid,

Ingen fred i hjartegrunn,

Inga trøyst i dødens stund

Kan du utan Jesus finna.

Lat han heile hjarta vinna!

Då du fred og lukka finn,

Da er Jesus din.


Framgang får du ei,

Kraft og styrke, nei,

Ingen engel følgjer deg

Leiande på livsens veg

Når du ute Jesus stengjer.

Opna, opna, dryg ei lenger!

Svara, svara Jesus: Ja!

Du vert sterk og glad.


Jesus bankar på,

No du opna må!

Då den gode hyrding dreg

Med si frelsa inn til deg.

Når du dreg frå dødens dalar,

Opne finn du himlens salar.

Opna, opna hjarta då!

Jesus bankar på.

##153

T: D. H. Whittle 1878O: Til norsk 1883

M: C. C. Williams ca 1870


Har du ikke rom for Jesus,

Han som ga sitt liv for deg?

Hør, han banker på ditt hjerte,

Og han ber: Lukk opp for meg!

Kor:

Rom for Jesus, ærens konge!Å, lukk opp og slipp ham inn!

Salighet han med seg bringer,

All hans herlighet blir din!
Rom for lysten, rom for verden,

Rom for syndig tidsfordriv –

Bare ikke rom for Jesus,

Han som ga for deg sitt liv!


Har du ingen tid for Jesus?

Nå han kaller deg igjen.


Kataloq: hoved

Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə