T: Julius Villiam Georg Lassen M: Tysk folketone ca 1500/Nürnberg 1530Yüklə 0,63 Mb.
səhifə1/4
tarix08.04.2018
ölçüsü0,63 Mb.
#48075
  1   2   3   4

##101

T: Julius Villiam Georg Lassen

M: Tysk folketone ca 1500/Nürnberg 1530
O Gud skje lov, det hjemad går

Dit opp hvor Faderhuset står

Der sorg ei mer skal råde,

Hvor Jesus Krist et herlig hjem

Har satt i stand for alle dem

Som søker Herrens nåde.


O Gud skje lov, det hjemad går

Dit hvor det store stevne står

Som husets barn skal samle.

Der alltid de skal sammen bo

Som dit fant vei i Jesu tro,

De unge med de gamle.


O Gud skje lov, det hjemad går

Dit hvor det rette barnekår

Så herlig er til stede.

Der bare milde blikk man får

Og hjerte varmt mot hjerte slår

Av kjærlighet og glede.


Så vil vi da med frydesang

På støvets korte pilgrimsgang

Frimodig gå her nede.

Igjennom trengsel, natt og død

Til himlens lyse morgenrød'

Guds engler skal oss lede.

##102

T: Laurentius Laurinus 1622O: M. B. Landstad 1861

M: Norsk folketone (Heddal)


I himmelen, i himmelen,

Hvor Gud vår Herre bor,

Der vil vi ham få skue snart

I salighet så stor.

:/: Og synge Hellig, Hellig! der :/:

Nær Herren Sebaot!


I himmelen, i himmelen,

Ja, der er klarhet fin,

Så at den klare solen selv

Ei kommer nær med sin.

:/: Der åsyn vi til åsyn står :/:

Nær Herren Sebaot!


Og alle ting som tynger her,

Vår Herre fjerne skal,

Og tørre alle tårer av

Der i sin gledessal.

:/: Og døden den er ikke mer :/:

Nær Herren Sebaot!


O Herre Jesus, vær oss god,

Forlat oss all vår synd.

Forøk i oss vårt svake mot,

Og til vår hjelp deg skynd!

:/: Gjør at vi kan frimodig stå :/:

Nær Herren Sebaot!

##103

T: B. S. IngemannM: Martin Luther/Hos Joseph Klug 1529
Halleluja! Om seir og fred

Skal de gjenløste sjunge!

Halleluja! Om salighet

Syng frydefullt hver tunge!

De saliggjortes hærStår Herrens trone nær.

Den gode strid de stred,

De ser Guds herlighet.

Gud ga dem livets krone.


I lysets rene, hvite klær

De kneler for Guds trone.

I glans fra herligheten der

Skal deres sanger tone.

De palmen eviggrønn

Høyt svinger for Guds sønn.

I englers Paradis

De synger: Takk og pris,

Gud evig lov og ære!
Halleluja! De seier vant,

De saliggjorte sjeler.

De Herren søkte, de ham fant,

På deres vei vi kneler.

Gud, styrk oss på vår gang,

At vi med seierssang

Engang med takk og pris

I englers Paradis

Halleluja kan sjunge!

##104


T: H. A. Brorson 1765

M: Norsk folketone (Heddal)


Den store hvite flokk, å se

Som tusen berge full av sne

Med skog omkring

Av palmesving,

For tronen, hvem er de?

Det er den helteskare som

Av hin den store trengsel kom

Og har seg todd

I lammets blod

Til himlens helligdom.

Der holder de nu kirkegang

Med uopphørlig jubelklang

I høye kor, hvor Gud han bor

Blant alle englers sang.


Her gikk de under stor forakt,

Men se dem nu i deres prakt.

For tronen stå

Med kroner på

I himlens prestedrakt!

Sant er det, i så mangen nød

En tårestrøm på kinnet fløt.

Men Gud har dem

Straks de kom hjem,

Avtørret på sitt skjød.

Nu holder de og har til best

Hos ham en evig løvsalsfest,

Og Lammet selv

Ved livets elv

Er både vert og gjest.
Til lykke, kjempesamling, ja

Nu tusenfold til lykke da,

At du var her

Så tro især

Og slapp så vel herfra!

Du har foraktet verdens trøst,

Så lev da evig vel og høst

Hva du har sådd

Med sukk og gråt,

Blant tusen englers lyst!

Oppløft din røst,

slå palmetakt,

Og syng av himmelsk kraft og makt:

Pris være deg

Evindelig,

Vår Gud og Lammet, sagt!

##105

T: W. A. Wexels 1841M: Mathilda B. V. A. Gyllenhaal 1833
Tenk når engang den tåke er forsvunnet

Som her seg senker over livet ned!

Når dagen evig klar er hist opprunnet,

Og jeg i lys får vandre om i fred!
Tenk når engang er løst hver jordisk gåte,

Besvaret hvert «hvorfor» jeg grunnet på,

Men kunne ei med all min grublen råde,

Tenk når jeg Herrens vei skal klart forstå!


Tenk når engang hver hjertesorg er slukket,

Hvert sår er legt og stilt er hvert et savn,

Hver smerteståre tørret av, og sukket,

Det dype, kvalt i kjærlighetens favn!


Tal denne trøst, o Frelser, i mitt hjerte

Hver gang meg veien synes lang og slem!

Den kjærlig lindrer hver en bitter smerte

Og lokker smilet gjennom tårer frem.

##106

T: Eliza E. HewittM: John R. Sweney
Å, jeg tenker i dag på det herlige land,

På det landet jeg engang skal nå.

Men når Jesus, min Frelser, jeg der skue kan,

Skal jeg stjerner i kronen da få?

Kor:

Vil jeg stjerner i kronen, i kronen da fåNår min livssol en gang ned skal gå?

Når jeg våkner hos Gud og skal hvile meg ut,

Vil jeg stjerner i kronen da få?
Ved Guds nåde og kraft under våking og bønn

Jeg nå sjeler vil vinne for Gud,

Så jeg stjerner kan få i min krone så skjønn

Når jeg engang hans pris synger ut.


Å hvor salig det blir når jeg himmelen når

Og får gå på dens gater av gull!

Jeg av Frelserens hånd livets krone da får,

Give Gud, den av stjerner blir full!

##107

T: Henrietta E. BlairO: Gustav Mathisen

M: William J. Kirkpatrick


På den skjønne, gylne strand

Hvor de frelste dagen lang

Lover Gud med harpeklang,

Møt meg der!

Der i himlens trygge havn,

Langt fra jordens sorg og savn,

Kjennes døden kun ved navn.

Møt meg der!

Kor:

Møt meg der,Møt meg der!

Der i hjemmet hos min Frelser,

møt meg der!

Hvor mot hjemmets gylne strand

Ruller livets klare vann,

Der vi aldri skilles kan,

Møt meg der!
Når så øyet lukket er,

Livets lys er utbrent her,

Over stjerner du meg bær' –

Møt meg der!

Der hos Faderen en gang

Skal vi høre herlig sang

Tone med en himmelsk klang,

Møt meg der!


Når du her i livets kveld

Sier verden ditt farvel,

Under himlens stjernevell, -

Møt meg der!

Der ei tårer væter kinn,

Der ei sorg skal nå ditt sinn,

Der ei døden kommer inn. –

Møt meg der!

##108

T: William Orcutt Cushing 1875O: Elevine Heede 1881

M: William F. Sherwin ca. 1880


Underfullt deilige Eden,

Rik er din stille fred.

0ver de lidende hjerter

Senker du balsam ned.

Kor:

Underfullt deilige Eden,Frigjorte sjelers hjem!

Hvor ofte i stille timer

Min lengsel til deg går hen!
Inn i bedrøvede hjerter

Lyser din klare dag.

Himmelske sangtoner høres,

Blandet med harpeslag.


Salig hver sjel som i Eden

Venter engang å bo!

Her er det sorger og plager,

Der får vi evig ro.


Skjenk meg, min Herre og Frelser,

Hvilen hos deg til sist.

Hjem til ditt deilige Eden

Ta meg, o Jesus Krist!

##109

T: Joël Blomqvist 1876O: Til norsk før 1928

M: Robert Lowry 1864


Å, hvor salig å få vandre

Hjemad ved vår Faders hånd!

Snart vår vandring er til ende


,Vi blir løst fra jordens bånd.

Kor:


Herlig sangen da skal bruse,

Sterk som lyden av en mektig flod:

Pris og ære være Lammet,

Som har kjøpt oss med sitt blod!


Her ved flodene i Babel

Lett forstumme vil vår sang,

Men vi venter bedre dager

I Jerusalem engang.


Intet mørke der skal være,

Ingen tårer, ingen nød,

Ingen synd og ingen plage,

Ingen djevel, ingen død.


Her vi skilles fra hverandre,

Her er møye og besvær.

Ikke så i himmelstaden,

Ingen sorger når oss der!


Å, må ingen bli tilbake

Under pilgrimsferden hjem!

Må vi alle ved Guds nåde

Salig nå til målet frem!

##110

T: Emil HalvorsenM: Ludvig M. Lindeman 1840
Under vår pilgrimsferd på jord

Lyser et land i det fjerne,

Kaller hver sjel i sør og nord,

Alle det favner så gjerne.

Landet er alle kristnes land,

Hist på den gylne himmelstrand,

Der hvor vi Jesus skal skue.
Ofte blir veien tung og slem,

Motet er nær ved å svinne.

Ser vi da opp til himlens hjem,

Tårer av glede vil rinne!

Tenk på hva der oss møte skal,

Hist i Guds store brudesal.

Hvem kan vel arven beskrive!
Alle i snøhvit drakt skal stå

Kranset om Frelserens trone.

Alle på gylne harper slå

Kronet med seierens krone.

Tårene tørres, sorgen flyr.

Natten er svunnet, dagen gryr,

Evighetsdagen i himlen.
Ja, hva ei hjertet føle kan

Og hva ei tanken kan ane,

Venter oss i hint underland

Bakom vårt jordelivs bane.

Herre min Gud, o hjelp meg frem,

La meg til sist få komme hjem,

Hjem for ditt åsyn å skue!

##111


T: Carrie E. Breck 1898

O: T. B. Barratt

M: Grant Colfax Tullar 1899
Tenk, når jeg min Frelser skuer,

Og hans åsyn møter mitt,

Når med jubel jeg får se ham

Som for all min synd har lidt!

Kor:

Da skal jeg ham selv få skueBakom stjernehimlens prakt,

Der hvor åsyn møter åsyn,

Se ham i hans kongeprakt!
Her kun svakt mitt øye ser ham,

Nå et forheng skiller ad.

Men en salig dag opprinner

Fylt av hjertets seierskvad!


Hvilken jubel i hans nærhet,

All vår nød og smerte endt!

Hver en dunkel vei oppklaret,

Hver en sorg til glede vendt!


Snart vi ser ham, - Salig time!

Ham vi aller helst vil se:

Jesus Kristus, vår Forløser,

Frelseren fra verdens vé!

##112

T: W. A. Wexels 1846M: Nikolaus Herman 1554, 1560
Å tenk når engang samles skal

De frelstes menighet

Av alle folkeslekters tall

:/: I himlens herlighet! :/:


Å tenk når Herrens vitnehær,

Hans tjenere på jord,

De millioner møter der

:/: Som hørte deres ord! :/:


Å tenk dog hvilken jubellyd,

En strøm av kjærlighet!

Tenk hvilken takk og pris og fryd

:/: Og salighet og fred! :/:


O Gud, hvor er din nåde stor,

Oss alle til deg drag,

Så vi kan stå blant frelstes kor

:/: På denne høytidsdag! :/:

##113

T: Charles H. Gabriel 1900O: T. B. Barratt

M: Charles H. Gabriel


Når all min møye på jorden er endt,

Trengselens tid er til salighet vendt,-

Være hos Jesus, som her jeg har kjent,

Det skal for evig bli herlig for meg.

Kor:

Å, det skal bli herlig for meg,Herlig for meg, herlig for meg.

Når ved hans nåde hans åsyn jeg ser,

Det skal bli herlig, ja herlig for meg!
Ja, når jeg engang den nåde skal få:

Frelst for hans trone i himmelen stå,-

Det at mitt øye hans åsyn kan nå,

Det skal for evig bli herlig for meg.

Venner på jorden som sto meg så nær,

Gjenser jeg frelste og salige der.

Best blir dog smilet fra Frelseren kjær, -

Det skal for evig bli herlig for meg!

##114

T: Charles WesleyM: Ukjent komponist
Å hva forandring stor

Skal Herrens barn få se,

Når de med fryd blant englers kor

Er frelst fra all slags ve!

Kor:

Hvor sorg ei finnes merHvor sorg ei finnes mer

I herlighet er fryd og fred,

Hvor sorg ei finnes mer.
Ei fristelse til fall

Der røve kan min fred.

Jeg slipper hist i himlens hall

Med skam slå blikket ned.


Der er slett ingen natt,

Men evig, evig dag.

Der finnes ingen trett og matt,

Ei gammel eller svak.


Ei noen kjølig vind,

Ei sykdom eller død,

Ei noen sorg kan trenge inn,

Der fins ei noen død.

##115

T: Karl Marthinussen/Bearb. Av Alfred HaugeM: Alfred Lunde ca. 1955
Ja, engang mine øyne skal se kongen i hans prakt.

Jeg tilber i Guds tempelhall hans miskunnhet og makt.

I fryd og uten angst min ånd skal løftes av hans allmakts hånd,

Og evig ungt og evig fritt hans univers er mitt.


Den nye verden stiger frem i lysglans lik en vår.

Der skal jeg ha hos Gud et hjem i evigheters år.

Der visner ingen blomster mer, og aldri nød og død jeg ser,

Og sangen fra forløste sinn slår mot Guds trone inn.


Hver glød som ble av Herren tent, slår ut i flamme klar.

Mitt vingefang blir himmelspent. Min lengsel får sitt svar.

I et krystallklart hav av lys forsvinner tidens natt og gys.

Forvandlet blir hver gåte her til lovsangsjubel der.

##116

T: T. B. BarrattM: Stephen Collins Foster
Snart gryr en lys og evig morgen,

Natten forgår!

Da høres aldri sorgens toner,

Døden oss aldri når.

Evig liv og evig glede

Fryder sjelen der.

Aldri vi aner fryden hjemme

Før Jesus selv vi ser.


Å, hvor de kjære venter, venter

På sine der!

Herlig blir møtet hos vår Frelser,

Aldri vi skilles mer!

Tanken fyller oss med glede,

Løfter opp mot Gud.

Tenk hvilken herlig, herlig morgen,

Venter deg, Kristi brud.


Oppad forløste sjeler, oppad!

Dagen er nær!

Hold alltid deres kjortler rene,

Brudgommen snart er her!

Alt i Ånden kan jeg skue

Jordens barn hos Gud.

Hvert ansikt stråler som en engel,

Hver som en himmelbrud.


Skjønt er det her blant jordens hytter,

Hvor kristne bor,

Men det er kun en liten forsmak

Om du på Kristus tror.

Hold deg våken, Sions datter,

Fyll de tomme kar.

Snart løftes du og møter Kongen,

Glemmer det kors du bar!

##117

T: Isaac WattsO: Johannes Smemo

M: Norsk folketone (Hallingdal)


Det fins et salighetens land,

Der Herrens folk har hjemme,

Et Eden uten syndens bann,

Der sorgen de kan glemme.


Det landet står i evig vår

Med sol og sang i følge.

Men grensen som mot verden går,

Er dødens mørke bølge.


Bak bølgen buer seg en strand

Med blomstervanger vide -

Slik Israel så Kanaan

På Jordans annen side.


Men reisefolk i synderdrakt

Står skremt ved denne grense,

De stanses av en overmakt

Som ingen bønn vil ense.


Hvor skulle denne angst forgå

Om Gud vår tro vil vekke,

Og løftets Kanaan vi så

Med øye uten dekke!


Ja, kunne vi som Moses hist

Det løftelandet skue,

For Jordans vann og dødens list

Vi skulle aldri grue!

##118

T: M. B. Landstad 1861M: Svensk folketone 1624
Der mange skal komme fra øst og fra vest

Og sitte til bords i Guds rike,

Med Abraham, Isak og Jakob som gjest

Og aldri fra Frelseren vike.

Miskunne deg over oss, Jesus!
O måtte jeg være, og alle med meg,

Blant Herrens beseglede skare.

Gud ta du oss nådig til himlen til deg

Og frels oss fra helvetes fare!

Miskunne deg over oss, Jesus!
Da glemmes det kors som på jorden jeg bar,

Da slokner så mildelig sorgen,

Da blir det oppklart hva som gåtefullt var,

Da rinner den lyse dags morgen.

Miskunne deg over oss, Jesus!
Da lyder en sang gjennom himmelens sal,

Som brusende vann vil den klinge,

For tronen og Lammet de salige skal

Sin hyllest til Frelseren bringe.

Miskunne deg over oss, Jesus!

##119


T: Fanny Crosby 1869

O: Elevine Heede 1875

M: William H. Doane 1870
Søk de forvillede, arme, fortapte,

Dra dem tilbake fra avgrunnens rand.

Trøst de bedrøvede, reis opp de falne,

Bring dem til Jesus som frelse dem kan!

Kor:

Søk de forvillede, før dem tilbake,Jesus er kjærlighet, bring dem til ham!
Skjønt de foraktet ham, venter han ennå,

Vil for dem åpne sin kjærlige favn.

Be dem så inderlig, nød dem å komme

Hjem til sin Frelser i tro på hans navn!


Dypt på hver hjertebunn finnes det strenger,

Slappet av synden, dog stemmes de kan.

Rør dem med vennlighet, snart vil du finne

Kjærlighets hånd kan slå tonene an.


Søk de forvillede - Jesus det krever,

Kraft vil han skjenke til alt hva han bød.

Vis dem til Frelseren, veien er åpen,

Si dem: For deg og for meg er han død!

##120

T: P. P. Bliss 1871M: P. P. Bliss
Som et fyrtårn Herrens nåde

Lyser over livets hav.

Men de mindre lys ved kysten

I vår varetekt han gav.

Kor:

La ditt lys i natten skinne,La det stråle over sjø,

Så at hjelpeløse sjeler

Du kan redde fra å dø.
Midt syndens mørke høres

Nødrop gjennom brått og brann.

Lengselsfullt nå mange øyne

Speider etter lys fra land.


Hold din lampe klar i natten.

Vis en seiler frelsens havn!

Han i storm og mørke kjemper,

Lys ham hjem i Jesu navn!

##121

T: O. P. PetersenM: Einsiedeln ca. 1120/Hos Joseph Klug 1543
Enhver av oss er født i synd,

Og ligger dypt i ondskaps dynd.

Ved Adams fall vi tapte alt,

Vi alle under dommen falt.


Et hellig liv, det er Guds kall.

Men hvem av oss er fri fra fall?

Den ytre form ei gjør oss fri,

For frelsens kraft den ei kan gi.


Kun du, o Jesus, Frelsermann,

Min arme sjel forløse kan.

O Krist, jeg kneler for deg ned,

Og ber deg om barmhjertighet.


Kom, store Frelser, mektig, sterk,

Bekjemp du i oss Satans verk.

Rykk syndens plante opp med rot,

Rens våre hjerter i ditt blod!

##122

T: Charles WesleyO: Arne O. Hansen

M: Henry K. Oliver


Synderes venn, til deg jeg går,

Trett og mismodig, syk og sår.

Rekk ut din hånd, min frelser vær

La meg få komme slik jeg er!


Frels og helbred min syke sjel,

Plaget av synden, gjør meg hel!

Om ei ditt liv i meg blir skapt,

Da er min sjel, mitt liv fortapt.


Daglig jeg bryter dine bud,

Holder ei mål for himlens Gud.

Rens meg fra synd og gjør meg sterk!

Skjenk meg din kraft og frem ditt verk!


Intet jeg har å bringe deg.

Kun på din nåde håper jeg.

Jeg er i nød og skylder alt.

Men du har all min gjeld betalt.

##123

T: Fanny Crosby ca. 1870O: Bernhard Fjærestrand 1905

M: John R. Sweney før 1877


La meg få høre om Jesus,

Skriv i mitt hjerte hvert ord.

Syng for meg sangen om Jesus,

Herligste sang på vår jord.

Den som for Betlehems hyrder

Lød fra det himmelske kor:

”Ære skje Gud i det høye!

Født er en Frelser til jord!”

Kor:

Syng for meg sangen om Jesus,Syng den i sjelsdypet inn.

Syng til hvert ord om min Frelser

Gjenlyder dypt i mitt sinn!


La meg få høre det atter

At han for min skyld har lidt

Fristelsens bitreste kvaler,

Hån og bespottelse titt.

Hjemløs og fattige han vandret

Lidelsens torn’fulle vei,

Bar all min sorg uten klage -

Sådan en Frelser har jeg!


La meg få høre om korset,

Hvor han led synderes død.

Vis meg hans grav der i klippen,

Hvorfra med kraft han seg brøt.

Dødsrikets porter han sprengte,

Åpnet til himmelen vei,

Førte fra døden til livet

Også en synder som meg!

##124

T: Salomo FranckM: Norsk Folketone (Trysil)
Se, jeg kommer, nådens kilde,

For ditt åsyn meg å stille,

Ta imot din arme gjest!

Du innbød meg til din glede,

Gi meg og ditt bryllupsklede,

Pryd meg som deg synes best.


Se, her for din fot jeg ligger,

Synder som om nåde tigger,

Jesus, akk, forkast meg ei!

Nådig se til all min smerte,

Hør det sukk som fra mitt hjerte

Fullt av anger søker deg!

##125

T: Charles WesleyO: Elevine Heede

M: Johann M. Müller 1754


Bunnløs nåde, er det så:

Kan barmhjertighet jeg få?

Kan min synd nå tilgitt bli?

Vil meg Gud fra dommen fri?

Jeg som nåden aktet ei,

Vandret bort fra Herrens vei,

Vil Gud akte på mitt rop?

Kan det ennå være håp?


Jesus, jeg har gått meg vill,

Redd min sjel som brand av ild!

Uten deg jeg vil forgå,

Kan ei for Guds dom bestå.

Tal min sak og gjør den god,

Løs og rens meg ved ditt blod.

Ta mitt hjerte, dann mitt sinn,

Jeg vil evig være din!


O min Gud, o vær ei vred

Frels meg av barmhjertighet!

Visst jeg burde støtes bort

For hva jeg mot deg har gjort.

Men, o Gud, meg nådig vær

For din egen Sønn så kjær.

Fra din himmeltrone høy,

Øret til meg synder, bøy!


Gud, du er jo kjærlighet,

Stor er din barmhjertighet.

Du din Sønn i døden gav

Meg å fri fra helvets grav.

Nå med utstrakt hånd du står,

Sier: Kom, mitt tapte får!

Pris og ære skje deg, Gud,

All min synd du sletter ut!

##126

T: Charles Wesley 1740O: Jens M. Giverholt 1876

M: Anton M. Hanche ca. 1885


Dyp av nåde - er hos deg,

Jesus, ennå rom for meg?

Har forlatelse du mer

For en synder som jeg er?
Jeg har stått din Ånd imot,

Trådt ditt budord under fot,

Vandret villsomt langt fra deg,

Er det ennå rom for meg?


Å, jeg er så kald og død,

Kjenner bare synd og nød.

Tør jeg komme fram til deg,

Er det ennå rom for meg?


Dyp av nåde - er hos deg,

Jesus, ennå rom for meg?

Har min sjel du ennå kjær,

O, så ta meg som jeg er!

##127

T: Olaf HillestadM: Jan Elgarøy 1971
Ta bort min skyld, jeg har syndet.

Ja, gjør meg ren og fri, min Gud!

For du er trofast mot dine barn,

Du gir oss svar når vi ber.


Du har jo rett til å dømme,

For jeg har del i slektens skyld.

Du søker sannhet hos dine barn,

Så gi oss lys når vi ber!


Skap jubelsang i mitt hjerte

Og gjør min vilje fast og stø!

Hos deg er frelse for dine barn,

Du gir oss freden når vi ber.

##128

T: M. B. LandstadM: Hos Valentin Schumann 1539
Jeg står for Gud, som allting vet,

Og slår mitt øye skamfullt ned.


Kataloq: hoved

Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə