T. R. T tüRKİye radyo ve televizyon kurumu erzurum müDÜRLÜĞÜ ana hizmet binasi çati onarimi ve cephe mantolama iNŞaatiYüklə 146,92 Kb.
tarix10.08.2018
ölçüsü146,92 Kb.
#68725


T.R.T

TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU


ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ ANA HİZMET BİNASI ÇATI ONARIMI

VE

CEPHE MANTOLAMA İNŞAATI

İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. GENEL ŞARTLAR
“TRT Erzurum Müdürlüğü Ana Hizmet Binası Çatı Onarımı ve Cephe Mantolama İnşaatı” ön ve/veya kesin projeleri ve bunlara ilişkin mahal listesi veya teknik şartnamesi ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak teklif birim fiyat sözleşmesine göre ihale edilecektir. İhale dokümanı olan; projeler ön proje, şartnameler ise prensip tarifleri olarak belirtilmiştir. Bu nedenle hazırlanan projelere ait uygulamaya yönelik imalat detaylarına ve çözüm önerilerine uygulama safhasında karar verilecektir. Belirlenen detay çözümleri yüklenici firma tarafından bedel alınmaksızın projelendirilecek ve kontrollük teşkilatının onayına sunulacaktır. Kontrollük teşkilatınca ve idarece uygun görülmesini müteakip uygulamaya geçilebilecektir.
Tüm malzeme imalatlarında, imalat öncesi idareden malzeme onayı alınacaktır. Yüklenici, idarenin yazılı onayı alınmamış malzeme kullanmayacak ve malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin onayına sunacak, meydana gelebilecek gecikmelerden sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi idarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. Onay tutanakları gerektiği takdirde iş bitiminde geçici ve kesin kabul komisyon üyelerine sunulacak şekilde saklanmalıdır.

Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini idarenin onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her türlü alet, malzeme, nakliye ve teçhizat yüklenici tarafından sağlanacaktır.


İhale öncesi tadilatın yapılacağı mahal, yüklenici firma tarafından incelenecektir. Yüklenici, projelerde ve/veya şartnamede bir çelişki veya şartname tariflerinde ya da birim miktar kabulünde anlaşılmayan bir husus, bir eksiklik, bir tereddüt tespit etmesi durumunda ihale öncesine kadar idareye yazılı başvurmalıdır. İhale öncesinde yazılı başvurulmayan tüm hususlar yüklenici firma tarafından okunmuş, görülmüş ve bir bedel talep edilmeden idarenin öngöreceği şekilde yapmayı kabul etmiş sayılacaktır.
Malzemelerin renk, doku, desen vs. gibi tercihlere idare tarafından uygulama aşamasında karar verilecektir.
Yüklenici, kesin kabul tarihinden sonra da malzemelerin kalitesinden, yapım ve onarım tekniğine uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan sorumludur.
Yüklenici işin yapımı sırasında; ses, toz, koku, duman ve malzeme taşınması hallerinde oluşabilecek rahatsızlıkları en az seviyeye indirebilmek için gerekli tedbirleri alacaktır. Bina içerisinde tadilat işinden sonra da tekrar kullanılacak olan malzemeler inşaat süresince zarar görmeyecek şekilde korunacak ve işin bitiminde temizlenerek teslim edilecektir.
Yüklenici iş süresi boyunca çalışma saati vardiya usulü (24 saat) olabilecek şekilde göz önüne alınacaktır. Söz konusu vardiyalı çalışma usulü için idare ek bir ödeme yapmayacaktır.
Yüklenici işin yapımı esnasında idarenin mevcut değerlerine zarar verdiği takdirde bu zararı idarenin öngöreceği şekilde tazmin edecektir.
Yüklenici işin yapımı için, depo ve şantiye yeri gibi ihtiyacı olan birimlerini onarım yaptığı bina içerisindeki alanlardan faydalanarak kuracak ve bu yönde idareden yer talebinde bulunmayacaktır.

İhale konusu işin yapımı esnasında çıkacak hafriyat günlük olarak iş bitiminde yüklenici firma tarafından inşaat mahallinden ve TRT sınırlarından uzaklaştırılacaktır.Yüklenici fiyat teklifini verirken, gerek yıkım söküm imalatları, gerekse yeni yapılacak imalatlar için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine, araç ve gereç giderlerini, malzemelerin işyerine getirilmesi ya da iş yerinden ve TRT sınırlarından dışarıya çıkarılması ve bunun için her türlü yatay ve düşey taşıma ve yükleme boşaltma ile her türlü nakliye bedelini, yüklenici karı ve genel giderlerini dahil ederek verecektir.
Ayrıca iş kapsamında kullanılabilecek durumda olan demonte edilen malzemeler için de idare tarafından belirlenecek depolara nakledilmesi istiflenmesi, her türlü yatay ve düşey taşınması da yüklenici tarafından yapılacaktır.
Yukarıda bahsedilen işler yüklenici firma tarafından teklif edilecek birim fiyatlara dâhil olacaktır. İdare nakliye bedeli olarak ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
Yüklenici, işlerin şantiyede yürütülmesi sırasında, inşaatın son halini gösterir (as – built) projelerin hazırlanması için gerekli olan tüm bilgileri kaydedecektir. Düzeltilen çizim ve projeler, diğer dokümanlarla beraber yapım sırasında her an idare için hazır bulundurulacaktır. İnşaat sırasında hazırlanan ( as – built ) projeler, gerçekte ne inşa edilmişse ona göre olacak ve inşaat yapım sırasındaki bütün düzeltme ve değişiklikleri de içeren tüm uygulama projeleri (mimari, elektrik, mekanik vb.) çizimleri içerecektir. İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra 2 hafta içinde, her birinden 2 kopya hazırlanacak ve CD lere AutoCad çizimi olarak kaydedilerek İdareye teslim edilecektir.
İmalatlar için gerekli olan her tür malzeme inşaat sahasında olumsuz çevre ve hava koşullarından korunacaktır.
Yüklenici firma, şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ve buna bağlı tüm yönetmelik, genelge ve tebliğler çerçevesinde inşaat mahallinde iş ve işçi güvenliği hususunda tüm tedbirleri alacaktır. (İş güvenliği için uygun uyarı levhalarının asılması, şantiyede çalışan personelin kaldığı binaların işçi sağlığı, iş güvenliği yasasına uygun olarak düzenlenmesi vb.)
İdare, yüklenicinin çalışma yönteminin emniyetsiz olduğuna, güvenlik bariyerlerinin veya diğer emniyet unsurlarının, güvenlik ve kurtarma ekipmanlarının yetersiz olduğuna karar verir ise; yüklenici verilen talimatlara göre çalışma yöntemini değiştirecek, güvenlik önlemlerini arttıracak veya kurtarma ekipmanları temin edecektir. Bu gibi talimatlar yükleniciyi sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerden kurtarmayacaktır.

B. POZ TARİFLERİ


Poz No

24.016/A

Sıra No: 1

Tanımı

SICAK DALDIRMA GALVENİZ ÜZERİ BOYALI SACDAN EĞİMLİ ÇATI DERESİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI

Birimi:

MT

Kitap

PROJEYE ÖZEL (PRJ)

Tarifi

2 mm. galvaniz kaplı DKP sac levhaların 66 cm genişlikte kesilmesi, kenarlarının kıvrılması, galvanize sac dere altına l,00 mt genişlikte 3 mm. kalınlıkta elastomer esaslı (-20soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm. kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü konulması, galvanize saca bileşim yerlerinden 5 cm birbirine bindirilerek ek yerlerinin su sızdırmayacak şekilde kaynak yapılması, yerlerine konulması, icabında alt tabakaya tesbiti, kaynak işleminden dolayı bozulan galvaniz kısımlarının çinko spreyleri ile boyanması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Projesinden eğimli olarak hesaplanır.Poz No

24.020/A

Sıra No: 2

Tanımı

SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÜZERİ BOYALI SACDAN SIVA ETEĞİ, BACA KENARI, ÇATI MUAYENE PENCERELERİ VE ÇATI FENERİ DİPLERİ YAPILMASI

Birimi:

MT

Kitap

PROJEYE ÖZEL (PRJ)

Tarifi

Projesine göre 2 mm. galvaniz kaplı DKP sac levhanın altına 3 mm. kalınlıkta elastomer esaslı (-20soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm. kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü döşenmesi,galvanize saca bileşim yerlerinden 5 cm birbirine bindirilerek ek yerlerinin su sızdırmayacak şekilde kaynak yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı : ÖLÇÜ : Çatı düzlemi içine yatan etek şeritlerinin toplam boyu ölçülerek hesaplanır.
Poz No

DUV-ÖZEL-01

Sıra No: 3

Tanımı

7 CM. TAŞ YÜNÜ MANTOLAMA ÜZERİNE MEKANİK ANKRAJLI, TAŞ GÖRÜNÜMLÜ, FUGALI, ÇİMENTOLU YONGA LEVHA KAPLAMA YAPILMASI

Birimi:

M2

Kitap

PROJEYE ÖZEL (PRJ)

Tarifi

ISI YALITIM LEVHASI YAPIŞTIRICISI

TS EN 13499 standartlarına göre üretilmiş, termal şoklara dayanıklı, çimento esaslı, yüksek yapışma özelliğine sahip, ısı yalıtım levhası yapıştırma harcı yalıtım yapılacak yüzeye 5,00 - 6,00 kg/m². olacak şekilde uygulanacaktır.

ISI YALITIM lEVHASI

Isı, ses ve yangın yalıtımı amaçlı, TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları hesabı ile belirlenmiş, 7 cm. kalınlığında ve 150 kg/m3 yoğunluğunda, yangına karşı tepki sınıfı en az A olacak Taşyünü (mineral yün) dış cephe yalıtım levhası yüzeye uygulanmış ısı yalıtım levha yapıştırıcısının üzerine şakülünde yapıştırılacaktır.

DÜBELLER:

Rüzgar ve türbülans etkilerini önlemek ve yalıtım sisteminin uzun süreli performansını sürdürmesini sağlamak için mekanik tespit elemanları gereklidir.Yalıtım levhalarının yüzeye mekanik tespiti için kullanılacak dübeller, ısı yalıtım levhası kalınlığına ve tutunacağı yüzeyin beton, bims, tuğla, ahşap olması durumuna göre farklı uzunluk ve özellikte, paslanmaz çelik çivi ve çekme dayanımı yüksek dübeller olacaktır.Metrekareye en az 6 - 7 adet/m² uygulanacaktır.

Dübel uygulaması bina vb. köşe noktalarından levha kalınlığına ilaveten en az 10 cm içerden uygulanmalıdır. Dübellemeye başlamadan önce, yapıştırıcının tamamen kuruması beklenmelidir.

ISI YALITIM LEVHASI YÜZEY SIVASI:

Isı yalıtım levhalarının üzerine TS EN 13499 standartlarına göre üretilmiş,termal şoklara dayanıklı, çimento esaslı, yüksek yapışma özelliğine sahip, kolay uygulanabilen, yüksek nitelikli çimento, elastikiyet ve su geçirimsiz özellik veren katkılarve üstün yapışma özelliği veren yardımcı malzemeler ihtiva eden, çekme yapışma mukavemeti yüksek,yüzey düzeltme sıvası metrekareye en az 5,00 - 6,00 kg/m².olacak şekilde uygulanacaktır.

SIVA FİLESİ:

Isı yalıtım levhalarının üzerine kaplanan yüzey düzeltme sıvasında oluşacak çekme gerilmelerini karşılamak ve

çatlamasını önlemek amacıyla örgü gözü (file aralığı) boyutları 3,5x3,5 mm 4x4 mm veya 5x5 mm olan, alkali ortama dayanıklı cam elyaflı,en az 160 gr/m2 ağırlıkta, atkı ve çözgü yönlerinde çekme mukavemeti en az 2000 N/5 cm olan, yaşlandırma prosesinde agresif ortamdaki depolama sonrasındaki çekme gerilmesi, ilk çekme gerilmesi değerinin

%50’sinden büyük olan,donatı (sıva) fileleri metrekareye 1,10 m2 olacak şekilde uygulanacaktır.

KÖŞE PROFİLİ:

Binanın yapısal köşelerinde metrekareye 0,25 mt. olacak şekilde, mekanik etkilerden koruma ve estetik amaçlı alüminyum, pvc ya da fileli-pvc Köşe Profilleri kullanılacaktır.

DAMLALIK PROFİLİ:

Kapı, pencere lentolarında, balkon ve çıkmalarının alt köşelerinde su sızma riskine ve düzgün

bitişler sağlamak için Alüminyum Damlalık Profili kullanılacaktır.(Proje detaylarına göre gerekiyor ise kullanılacaktır.)

SU SIZDIRMAZLIK BANDI:

Isı yalıtım levhalarının denizlik, pencere kasası, çatı saçakları vb. yapı elemanları ile temas edeceği noktalarda yalıtım levhası ile yapı elemanı arasında sıkışarak su girişini engelleyen akrilik emprenye yapıda, tek tarafı kendinden yapışkanlı Yalıtım Bandı kullanılacaktır.

DIŞ CEPHE KAPLAMASI VE BOYASI:

Sıva filesi üzerine yapılacak ısı yalıtım sıvası üzerine, dekoratif ve dış etkenlere karşı sistemi koruma amaçlı, akrilik emülsiyon esaslı, buhar geçirgenliği ve su iticiliği yüksek boya kullanılacaktır.Isı yalıtım sistemi sıvası uygulamasından sonra ve son kat kaplama üzeri boya aşamasına geçilirken astar kullanılacaktır.

NOT:

Yapıştırma, sıva, astarlama,son kat kaplama ve boya işleri için ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C olmalıdır.25°C ve üzeri sıcaklıklarda mineral esaslı ısı yalıtım sıvası ve kaplama uygulamaları sonrasında yüzeyler 3 gün boyunca sabah ve akşam spreyleme (tazyiksiz su) yöntemi ile nemlendirilecektir.ÇİMENTO YONGA LEVHA KAPLAMA (Taş görünümlü ve 1.25 mm. kalınlığında)

Mevcut duvarın (sıva, sıva üzeri ısı yalıtımı, çelik konstrüksiyon, sıvasız örme duvar vb.) üzerine esnek

bağlantı elemanları kullanılarak M profiller tespit edilecek, duvar yatay ve düşeyde istenilen açıda ayarlanaarak şakülüne alınacaktır.Çelik Taşıyıcı Elemanlar kullanılan ısı yalıtım malzemesinin kalınlığı da dikkate alınarak duvar ya da betona paslanmaz çelik dübeller ile sabitlenecektir.

Projesinde belirtilen şekilde homojen taş desenli, iki yüzeyi mineraller ile zırhlandırılmış çimentolu yonga levha veya bu levhadan cephe sistemi gereklerine göre şekillendirilmiş şerit-modüller ( DIN 4102’e göre A2

yanmazlık sınıfında ) 0,55 mm kalınlığında galvaniz sactan üretilen "M" formunda özel kesitli 80x25x3000mm boyutlarında Alt Konstrüksiyon Profili (M Profil) üzerine monte edilecektir.

M profil gönye-terazisini sağlamak için 0,55 mm kalınlığında galvaniz sactan üretilmiş "V" formunda özel kesitli bağlantı elemanı kullanılacak, esnek bağlantı elemanı ayarını sabitlemek için de 3,5x9mm mercimek yıldız başlı, matkap uçlu galvanizli vida kullanılacaktır.

M Profil Sistemi anahtar başlı, matkap uçlu, lastik contalı galvanizli vidalar ile "çelik taşıyıcı yapı

elemanlarına" sabitlenecektir.

Çimento esaslı yonga levha kaplama modülleri, M profile 3,5x25 ve 35mm boyutlarında yıldız başlı

sivri uçlu paslanmaya dayanıklı borazan vidalar ile sabitlenecektir.

Görünen vida başlarını gizlemek için kullanılan Çift bileşenli polyester çelik macunu ile görünen vida başları kapatılacaktır.

En son çimento esaslı yonga levha kaplama üzeri astar çekilerek akrilik esaslı dış cephe boyası ile boyanacak olup boya bu poza dahil değildir.

Çimento Esaslı Yonga Levha Uygulaması yapılan yüzeylerde projesinde belirtildiği gibi, yine çimento yonga levhadan 4 cm. fuga yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen imalatlar (tüm aksesuarlar dahil, cephe boyası ve astarı hariç) dahil, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatıdır.

Poz No

DUV-ÖZEL-02

Sıra No: 4

Tanımı

PENCERE MERKEZLERİNE (YAN VE ÜST YÜZEYLER) 30X40X2 MM. KUTU PROFİL ÜZERİNE 4 MM. ALÜMİNYUM KOMPOZİT LEVHA İLE KAPLAMA YAPILMASI

Birimi:

M2

Kitap

PROJEYE ÖZEL (PRJ)

Tarifi

Projesine göre 2 kat anti pas boyası yapılmış(boya bedeli dahil) 30X40X2 mm.kutu profillerden oluşturulmuş ana taşıyıcı sistem elemanlarının aralarına 3 cm kalınlığında 150 kg/m3 yoğunlukta yanmaz özellikte taş yünü ısı yalıtım levhalarının montajının yapılması, levhaların montajının yapılmasının ardından, PVDF boyalı alüminyum levhaların kutu profillere montajının yapılması, derz boşluklarının alüminyum derz çıtaları ile kapatılması ve silikonlanması, her türlü malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.
Not:
Alüminyum kompozit panellerin her iki yüzü 0,5 mm alüminyum levha, arası 3 mm.yanmaz mineral dolgulu çekirdek malzemeden oluşacak 4 mm. et kalınlığındaki Alüminyum Kompozit Panellerin (0,50mm+3mm+0,50mm) ön yüzü idarece istenilecek renk ve desende PVDF fırın boya ile kaplı olacaktır.PVDF Fırın Boya güçlü solar radyasyon,hava ve sanayi kirliliğine karşı yüksek düzeyde dayanıklılığa sahip olacak ve E.C.CA (Avrupa Folyo Kaplama Derneği) standartlarında olacak ve istenildiğinde bu belge verilecektir.
Alüminyum kompozit paneller bina yüzeyine doğru 7 şer cm. dönerek söve görüntüsü verecektir.
Taşıyıcı konstrüksiyon oluşturulurken ankrajların binaya bağlantıları özel paslanmaz çelik dübel ve civatalar ile yapılacaktır.Poz No

DUV-ÖZEL-03

Sıra No: 5

Tanımı

PENCERE DENİZLİKLERİNE 10X30X2 MM. KUTU PROFİL ÜZERİNE 4 MM. ALÜMİNYUM KOMPOZİT LEVHA KAPLAMA YAPILMASI

Birimi:

M2

Kitap

PROJEYE ÖZEL (PRJ)

Tarifi

10x30x2 mm. kalınlığında kutu profillerden oluşturulmuş ana taşıyıcı sisteminin, denizlik yapılacak yüzeye şakülünde ankrajının yapılması, 2 kat antipasla korozyona karşı boyanması(antipas boya bedeli dahil), PVDF boyalı alüminyum levhaların kutu profillere montajının yapılması, derz boşluklarının alüminyum derz çıtaları ile kapatılması ve silikonlanması, her türlü malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.
Not:
Her iki yüzü 0,5 mm alüminyum levha, arası 3 mm.yanmaz mineral dolgulu çekirdek malzemeden oluşacak 4 mm. et kalınlığındaki Alüminyum Kompozit Panellerin (0,50mm+3mm+0,50mm) ön yüzü idarece istenilecek renk ve desende PVDF fırın boya ile kaplı olacaktır.PVDF Fırın Boya güçlü solar radyasyon,hava ve sanayi kirliliğine karşı yüksek düzeyde dayanıklılığa sahip olacak ve E.C.CA (Avrupa Folyo Kaplama Derneği) standartlarında olacak ve istenildiğinde bu belge verilecektir.
Uygulama aşamasında PVC pencere su tahliye deliklerinin kapanmamasına dikkat edilecektir.
Taşıyıcı konstrüksiyon oluşturulurken ankrajların binaya bağlantıları özel paslanmaz çelik dübel ve civatalar ile yapılacaktır.
Alüminyum kompozit paneller bina yüzeyine doğru 7 şer cm. dönerek söve görüntüsü verecektir.Poz No

DUV-ÖZEL-04

Sıra No: 6

Tanımı

DIŞ CEPHENİN TAŞYÜNÜ İLE MANTOLAMASININ YAPILMASI

Birimi:

M2

Kitap

PROJEYE ÖZEL (PRJ)

Tarifi

ISI YALITIM LEVHASI YAPIŞTIRICISI

TS EN 13499 standartlarına göre üretilmiş, termal şoklara dayanıklı, çimento esaslı, yüksek yapışma özelliğine sahip, ısı yalıtım levhası yapıştırma harcı yalıtım yapılacak yüzeye 5,00 - 6,00 kg/m². olacak şekilde uygulanacaktır.

ISI YALITIM lEVHASI

Isı, ses ve yangın yalıtımı amaçlı, TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları hesabı ile belirlenmiş, 7 cm. kalınlığında ve 150 kg/m3 yoğunluğunda, yangına karşı tepki sınıfı en az A olacak Taşyünü (mineral yün) dış cephe yalıtım levhası yüzeye uygulanmış ısı yalıtım levha yapıştırıcısının üzerine şakülünde yapıştırılacaktır.

DÜBELLER:

Rüzgar ve türbülans etkilerini önlemek ve yalıtım sisteminin uzun süreli performansını sürdürmesini sağlamak için mekanik tespit elemanları gereklidir.Yalıtım levhalarının yüzeye mekanik tespiti için kullanılacak dübeller, ısı yalıtım levhası kalınlığına ve tutunacağı yüzeyin beton, bims, tuğla, ahşap olması durumuna göre farklı uzunluk ve özellikte, paslanmaz çelik çivi ve çekme dayanımı yüksek dübeller olacaktır.Metrekareye en az 6 - 7 adet/m² uygulanacaktır.

Dübel uygulaması bina vb. köşe noktalarından levha kalınlığına ilaveten en az 10 cm içerden uygulanmalıdır. Dübellemeye başlamadan önce, yapıştırıcının tamamen kuruması beklenmelidir.

ISI YALITIM LEVHASI YÜZEY SIVASI:

Isı yalıtım levhalarının üzerine TS EN 13499 standartlarına göre üretilmiş,termal şoklara dayanıklı, çimento esaslı, yüksek yapışma özelliğine sahip, kolay uygulanabilen, yüksek nitelikli çimento, elastikiyet ve su geçirimsiz özellik veren katkılarve üstün yapışma özelliği veren yardımcı malzemeler ihtiva eden, çekme yapışma mukavemeti yüksek,yüzey düzeltme sıvası metrekareye en az 5,00 - 6,00 kg/m².olacak şekilde uygulanacaktır.

SIVA FİLESİ:

Isı yalıtım levhalarının üzerine kaplanan yüzey düzeltme sıvasında oluşacak çekme gerilmelerini karşılamak ve

çatlamasını önlemek amacıyla örgü gözü (file aralığı) boyutları 3,5x3,5 mm 4x4 mm veya 5x5 mm olan, alkali ortama dayanıklı cam elyaflı,en az 160 gr/m2 ağırlıkta, atkı ve çözgü yönlerinde çekme mukavemeti en az 2000 N/5 cm olan, yaşlandırma prosesinde agresif ortamdaki depolama sonrasındaki çekme gerilmesi, ilk çekme gerilmesi değerinin

%50’sinden büyük olan,donatı (sıva) fileleri metrekareye 1,10 m2 olacak şekilde uygulanacaktır.

KÖŞE PROFİLİ:

Binanın yapısal köşelerinde metrekareye 0,25 mt. olacak şekilde, mekanik etkilerden koruma ve estetik amaçlı alüminyum, pvc ya da fileli-pvc Köşe Profilleri kullanılacaktır.

DAMLALIK PROFİLİ:

Kapı, pencere lentolarında, balkon ve çıkmalarının alt köşelerinde su sızma riskine ve düzgün

bitişler sağlamak için Alüminyum Damlalık Profili kullanılacaktır.(Proje detaylarına göre gerekiyor ise kullanılacaktır.)

SU SIZDIRMAZLIK BANDI:

Isı yalıtım levhalarının denizlik, pencere kasası, çatı saçakları vb. yapı elemanları ile temas edeceği noktalarda yalıtım levhası ile yapı elemanı arasında sıkışarak su girişini engelleyen akrilik emprenye yapıda, tek tarafı kendinden yapışkanlı Yalıtım Bandı kullanılacaktır.

DIŞ CEPHE KAPLAMASI VE BOYASI:

Sıva filesi üzerine yapılacak ısı yalıtım sıvası üzerine, dekoratif ve dış etkenlere karşı sistemi koruma amaçlı, akrilik emülsiyon esaslı, buhar geçirgenliği ve su iticiliği yüksek boya kullanılacaktır.Isı yalıtım sistemi sıvası uygulamasından sonra ve son kat kaplama üzeri boya aşamasına geçilirken astar kullanılacaktır.

NOT:

Yapıştırma, sıva, astarlama,son kat kaplama ve boya işleri için ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C olmalıdır.25°C ve üzeri sıcaklıklarda mineral esaslı ısı yalıtım sıvası ve kaplama uygulamaları sonrasında yüzeyler 3 gün boyunca sabah ve akşam spreyleme (tazyiksiz su) yöntemi ile nemlendirilecektir.


Yukarıda belirtilen imalatlar için (boya ve astar hariç) her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatıdır.Poz No

DUV-ÖZEL-05

Sıra No: 7

Tanımı

MEVCUT TAŞ KAPLAMANIN CİLALANMASI

Birimi:

M2

Kitap

PROJEYE ÖZEL (PRJ)

Tarifi

Taş duvar kaplamalarında taş yüzeyinde koruma ve parlaklık sağlaması,aşınma ve tozlanmayı engellemesi, derz aralarından rutubete ve suya karşı koruma sağlaması amacıyla cephedeki mevcut taş kaplamalar taş cilası ile cilalanacaktır.Cila yapılacak taşın yüzeyi su, toz, yağ vb... maddelerden arındırılacak,nemli yüzeylere tatbik edilmeyecek,yüzeylere derinlemesine nüfuz ettiğinden yüzey emmeye mani olacak boya vb... maddelerden arındırılacaktır.Üç kat tatbik edilecek, 10 dakika ile 30 dakika arasındaki kuruma süresinden sonra 2. veya 3. katlar sürülecektir.Tatbikat kıl fırça veya rulo fırça ile yapılacaktır.Metrekareye 200 gr/m² oranında uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilen imalatlar için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatıdır.

Poz No

DUV-ÖZEL-06

Sıra No: 8

Tanımı

BİNA GİRİŞ VE ÇATI SAÇAĞININ ALIN, YAN VE ALT YÜZEYİNİN 20X40X2 MM KUTU PROFİL ÜZERİNE KOMPOZİT LEVHA KAPLANMASI

Birimi:

M2

Kitap

PROJEYE ÖZEL (PRJ)

Tarifi

Projesine göre 2 kat pas boyası yapılmış 20X40X2 mm.kutu profillerden oluşturulmuş ana taşıyıcı sistem elemanlarının üzerine PVDF boyalı alüminyum levhaların montajının yapılması, derz boşluklarının alüminyum derz çıtaları ile kapatılması ve silikonlanması, her türlü malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.
Not:
Alüminyum kompozit panellerin her iki yüzü 0,5 mm alüminyum levha, arası 3 mm.yanmaz mineral dolgulu çekirdek malzemeden oluşacak 4 mm. et kalınlığındaki Alüminyum Kompozit Panellerin (0,50mm+3mm+0,50mm) ön yüzü idarece istenilecek renk ve desende PVDF fırın boya ile kaplı olacaktır.PVDF Fırın Boya güçlü solar radyasyon,hava ve sanayi kirliliğine karşı yüksek düzeyde dayanıklılığa sahip olacak ve E.C.CA (Avrupa Folyo Kaplama Derneği) standartlarında olacak ve istenildiğinde bu belge verilecektir.
Taşıyıcı konstrüksiyon oluşturulurken ankrajların binaya bağlantıları özel paslanmaz çelik dübel ve civatalar ile yapılacaktır.Poz No

DUV-ÖZEL-07

Sıra No: 9

Tanımı

50X80X2 MM. ALÜMİNYUM KUTU PROFİLLER İLE MERDİVEN CEPHESİNE AYDINLIK PANELİ YAPILMASI

Birimi:

M2

Kitap

PROJEYE ÖZEL (PRJ)

Tarifi

Projesinde belirtilen yerlere, belirtilen(düşey şeritler 50x80x2 mm. kutu profil, yatay şeritler 50x50x2 mm.) boyutlarda, renkli (renk İdarece belirlenecektir) alüminyum kutu profillerden aydınlık paneli yapılması işidir.

Yukarıda belirtilen imalatlar için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatıdır.

Poz No

MSB.111/A

Sıra No: 10

Tanımı

SAC VEYA ASBEST ELYAFLI ÇATI ÖRTÜSÜ SÖKÜLMESİ

Birimi:

M2

Kitap

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)

Tarifi

Sac (oluklu veya düz) veya asbest elyafı çatı örtüsünün sökülmesi için, her türlü işçilik, alet ve edevat giderleri, sökülen malzemenin istifi, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır. Sökümden çıkan malzeme idareye aittir.
Ölçü: Sökülen çatı örtüsü meyilli Satıh üzerinden hesaplanır.Poz No

MSB.111/A1

Sıra No: 11

Tanımı

SAC SAÇAK ALNI SÖKÜLMESİ

Birimi:

M2

Kitap

PROJEYE ÖZEL (PRJ)

Tarifi

Sac saçak alnının alt konstrüksiyonu (ahşap alın tahtası vb.) ile birlikte sökülmesi için, her türlü işçilik, alet ve edevat giderleri, sökülen malzemenin istifi, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır. Sökümden çıkan malzeme idareye aittir.
Ölçü: Sökülen çatı örtüsü meyilli Satıh üzerinden hesaplanır.Poz No

MSB.127

Sıra No: 12

Tanımı

DENİZLİK,PARAPET VE HARPUŞTA SÖKÜLMESİ

Birimi:

M2

Kitap

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)

Tarifi

Her türlü malzemeden (Mozaik, mermer,ahşap vb.) denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi için, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır.
ÖLÇÜ : Sökülen denizlik alanı hesaplanır.Poz No

MSB.135

Sıra No: 13

Tanımı

AHŞAP OTURTMA ÇATI ONARIMI YAPILMASI

Birimi:

M3

Kitap

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)

Tarifi

Mevcut ahşap oturtma çatının onarım gerektiren,kaplama tahtası,lata,mertek,aşık,dikme,payanda kuşak vb. çatı kerestesi,çivi ve demir bağlantı malzemesi ve zayiatı işçilik alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil,ahşap oturtma çatı onarımı karşılığı,onarımda kullanılan 1 m3 keresteye tekabül eden fiyattır.
ÖLÇÜ : Ahşap oturtma çatı onarımında kullanılan kereste miktarı m3 olarak ölçülür.Poz No

MSB.521/B2

Sıra No: 14

Tanımı

BOYALI TRAPEZOİDAL KESİTLİ SAC ÇATI KAPLAMASI YAPILMASI

Birimi:

M2

Kitap

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)

Tarifi

0.50mm kalınlığında galveniz üzeri boyalı trapezoidal kesitli sac, fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış (dışa bakan yüzeyi min. 5 mikron, içe bakan yüzeyi min. 7 mikron epoksi astar ve üstleri min. 20 mikron polyester son kat boya) levhaların bindirilmesi, aşıklara tespiti, aksesuarların (mahya, saçak altı, duvar dibi, kenar kaplama vb. gibi) yerine konması, trifon rondela altı deliklerinin silikonlanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, iş yerindeki montajının yapılması, malzeme, nakliye, işçilik, montaj, zaiyat, araç gereç giderleri müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 boyalı trapezoidal kesitli sac çatı kaplaması yapılması fiyatıdır.
Ölçü: Kaplanan çatı yüzeyleri alan olarak hesap edilir.Poz No

Y.27.501/01

Sıra No: 15

Tanımı

250/350 KG ÇİMENTO DOZLU KABA VE İNCE HARÇLA SIVA YAPILMASI (DIŞ CEPHE SIVASI)

Birimi:

M2

Kitap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)

Tarifi

1 m3 dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m3 mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ : Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
Poz No

Y.21.051/C01

Sıra No: 15

Tanımı

ÇELİK BORUDAN TAM GÜVENLİKLİ CEPHE İŞ İSKELESİ YAPILMASI (0,00-51,50M ARASI)

Birimi:

M2

Kitap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)

Tarifi

Standardı ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak, yapılarda duvar yapımı ve kaplaması, dış sıvası, boyası ve benzeri işlerin yapımı için sabit olarak kullanılmak üzere çelik borudan tam güvenlikli iş iskelesinin yapılması için, iskele kurulacak alanın temizlenmesi, standardında belirtilen ölçülerde; düşeyliği ayarlanabilen taban plakalarının aralıkları ayarlanarak yerleştirilmesi, düşey boru elamanların taban plakalarına yerleştirilmesi, yatay ve diyagonal boru bağlantı elemanlarının düşey elemanlarda bulunan flanşlara kama ile birleştirilmesi, duvar bağlantı elemanları ile iskelenin duvara sabitlenmesi, çalışma platformlarının her kata yerleştirilmesi, yatay düşey korkulukların monte edilmesi, gerekli tüm iş emniyet tedbirlerinin alınması, güvenlikli sökülmesi için, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çelik borudan tam güvenlikli cephe iş iskelesi yapılmasının 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ :


1) İskele alanı, iskelenin yapıldığı yüzeyin üst kotu yükseklik olarak, iskele kurulan yüzeyin tabandaki uzunluğu ise genişlik olarak alınır ve genişlik ile yüksekliğin çarpımı sonucu iş iskelesi alanı olarak hesaplanır.

NOT :


1) Bir mahali çevreleyen alandaki tavanda iş iskelesini gerektirecek bir imalat yapılması söz konusu ise; tavan için iskele bedeli verilir ayrıca, duvarlar için iş iskelesi bedeli verilemez.

2) Bir mahalde kurulan iş iskelesi, o mahalde yapılacak olan ve iş iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatların yapımı için kurulduğu kabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilir.

3) Bu poz. 3,00 metreden yüksek duvar inşaatıyla, bu nitelikteki münferit inşaatlara uygulanır.

4)Yüksekliği 3,00 metre ve 3,00 metreden aşağı olan inşaatlara iş iskelesi bedeli verilmez.

5) İskelenin standardına ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı denetim görevlisi ve yüklenici ile birlikte tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayına sunulacaktır. Ayrıca, iskele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde CD ye aktarılacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktır. Bu tutanak ve CD'nin ödeme evraklarına eklenmesi gerekmekte olup, bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenemez.

6) İskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir.
Poz No

Y.25.004/03

Sıra No: 16

Tanımı

BRÜT BETON, SIVALI VEYA ESKİ BOYALI YÜZEYLERE, ASTAR UYGULANARAK SAF AKRİLİK ESASLI SU BAZLI BOYA YAPILMASI (DIŞ CEPHE)

Birimi:

M2

Kitap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)

Tarifi

Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozayik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,180 kg, 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte saf akrilik esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.

NOT : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.
Sayfa /


Yüklə 146,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə