Tahsilat genel tebliĞİYüklə 0,97 Mb.
səhifə1/13
tarix18.01.2019
ölçüsü0,97 Mb.
#100533
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

SERİ: A

SIRA NO: 1

İÇİNDEKİLER

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ
SERİ: A
SIRA NO: 1 4


BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar 4


BİRİNCİ BÖLÜM
Kanunun Kapsamı, Terimler, Görevli ve Yetkililer 4

I- Kanunun Kapsamı ve Terimler 4

II- Yetkililer, Yetkililerin Sorumlulukları ile Yardım Mecburiyeti 5

III- Borçlunun Ölümü ve Ölüm Halinde Takibin Geri Bırakılması 6

IV- Tebliğler ve Sürelerin Hesaplanması 7

İKİNCİ BÖLÜM
Amme Alacaklarının Korunması 7

I- Teminat Hükümleri 7

II. İhtiyati Haciz 8

III. İhtiyati Tahakkuk 10

Diğer Korunma Hükümleri 12

IV. Amme Alacaklarında Rüçhan Hakkı 12

V. İptal Davaları 12

VI. Limited Şirketlerin Amme Borçları 13

VII. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 14

VIII- Yurt Dışına Çıkış Yasağı 17ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödeme 18

I. Ödeme Zamanı 18

II. Ödeme Şekli 20

III. Hususi (Özel) Ödeme Şekilleri 21

III. Ödemenin Mahsup Edileceği Alacaklar 22

a) Ödeme emri tebliği veya teminatlı alacaklar için yapılan bildirim üzerine ödemeler 25

b) Haciz ve satış işlemleri sırasında yapılan ödeme ve tahsilatlar 25

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tecil, Tehir, Gecikme Zammı 26

I. Tecil 26

II- Tecil Edilmiş Amme Alacağı İle İlgili Olarak Yürütmenin Durdurulması Karar Verilmesi 31

III. Gecikme Zammı 31

5. Sürelerin Hesaplanması ile Aylık ve Günlük Esaslar 32

d) Aylık esasa göre gecikme zammının hesaplanması; 33

e) Günlük esasa göre gecikme zammının hesaplanması; 33

30 Günlük Ay Kesirlerinde Gecikme Zammının Hesaplanması 35

f) Asgari gecikme zammı tutarı 35

6. Gecikme zammı oranının değişmesi 35

IV. Gecikme Zammının Tatbik Müddeti 38

V. Köylerde Gecikme Zammı Uygulaması 39İKİNCİ KISIM
Amme Alacağının Cebren Tahsili 39


BİRİNCİ BÖLÜM
Cebren Tahsil ve Takip Esasları 39

I- Cebren Tahsil ve Şekilleri 39

II- Ödeme Emri ve Mal Bildirimi 39

III- Ödeme Emrine Dava Açılması 41

i) Böyle bir borcun olmadığı yönündeki iddialar: 42

ii) Borcun kısmen ödendiği yönündeki iddialar: 42

iii) Borcun zamanaşımına uğradığı yönündeki iddialar: 42

IV. Teminatlı Alacaklarda Takip 43

V. Kefil ve Yabancı Şahıs veya Kurumlar Mümessillerini Takip 43

VI- Haciz 44

2. Mal varlığı araştırması 44

VII- Hacze Karşı İstihkak İddiaları 46

VIII- Alacaklı Amme İdareleri Arasında Hacze İştirak 46

IX- Haczedilemeyecek Mallar 46

X- Kısmen Haczedilebilen Gelirler 46

X- Haczin Neticeleri 47

XI- Haczedilen Malların Paraya Çevrilmesi 47

XII- Aciz Hali ve Aczin Neticeleri 47İKİNCİ BÖLÜM
Menkul Malların Haczi ve Satışı 47

I. Menkul malların haczi 47

II- Üçüncü Şahıslardaki Menkul Malların, Alacak ve Hakların Haczi 48

III- Haczedilen Menkul Malların Değerlemesi ve Korunması 50

IV- Menkul Malların Satışı 51

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gayrimenkul Malların Haczi ve Satışı 52

I- Gayrimenkul Malların ve Gemilerin Haczi 52

II- Gayrimenkullerin Satışı 54

4. Gayrimenkul Satış İlanı 55

4.1. İlanda Yer Alacak Hususlar 55

4.2. İlanın Şekli 55

4.3. İlanın Tebliği 56

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İflas Yoluyla Takip ve Konkordato 57

I- İflas Yoluyla Takip 57

II- Konkordato 58

ÜÇÜNCÜ KISIM
Zamanaşımı, Terkin, Yasaklar ve Cezalar, Son Hükümler, Ek ve Geçici Maddeler 58


BİRİNCİ BÖLÜM
Zamanaşımı ve Terkin 58

I- Tahsil Zamanaşımı 58

II- Tabii Afetler Sebebiyle Terkin 60

8. Zarar derecesinin genel esasları 61

III- Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin 61

İKİNCİ BÖLÜM
Yasaklar ve Cezalar 61


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler, Ek ve Geçici Maddeler 62

I- Erken Ödemede İndirim 62

II- Geçici 8 inci Madde 62

1. Geçici 8 inci Madde İle İlgili Hükümler 62

2. Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar 63

2.1. Kapsam 63

2.1.1. Mükellefler 63

2.1.2. Taşınmazlar 63

2.2. Uygulama 64

2.2.1. Başvuru Şekli 64

2.2.2. Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler 64

2.2.3. Kıymet Takdiri 64

2.2.4. Çok Zor Durum Halinin Tespiti 65

2.2.5. Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler 65

2.2.6. Taşınmazların Hazine Adına Tescili ve Borçların Terkini 65

2.2.6.1. Taşınmazların Tescil Ettirilmesi: 65

2.2.6.2. Borçların Terkin Edilmesi: 65

2.3. Katma Değer Vergisi Uygulaması: 66DİĞER HUSUSLAR 67

EKLER: 67

EK-1 68


6183 SAYILI KANUNUN 9 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINA GÖRE
TEMİNAT İSTEME YAZISI ÖRNEĞİ 68

EK-2 69


6183 SAYILI KANUNUN 11 İNCİ MADDESİNE GÖRE ALINACAK 69

ŞAHSİ KEFALET SENEDİ ÖRNEĞİ 69

EK-3 70

6183 SAYILI KANUNUN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE ALINACAK OLAN 70İHTİYATİ HACİZ (TAAHHÜT) SENEDİ ÖRNEĞİ 70

EK-4 71


6183 SAYILI KANUNUN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE ALINACAK OLAN 71

İHTİYATİ HACİZ (KEFALET) SENEDİ ÖRNEĞİ 71

EK-5 72

6183 SAYILI KANUNUN 48 İNCİ MADDESİNE GÖRE ALINACAK OLAN 72KEFALET SENEDİ ÖRNEĞİ 72

EK-6 73


TAKSİTLENDİRME VE TECİL TALEPLERİ HAKKINDA
TALİMAT YAZISI ÖRNEĞİ 73

EK-7 74


GAYRİMENKUL MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ 74

EK-8/a 76

6183 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 8 İNCİ MADDESİNE GÖRE BAŞVURU DİLEKÇESİ 76

EK-8/b 77

6183 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 8 İNCİ MADDESİNE GÖRE BAŞVURU DİLEKÇESİ 77

(Tüzel Kişiliğin Borçları İçin Kendi Taşınmazını Teklif Eden Ortağın Başvuru Dilekçesi) 77

EK-9 78

Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Dışındaki Mükelleflere İlişkin Mali Durum Bildirim Formu 78
Maliye Bakanlığından:
Resmi Gazete Tarihi: 30 Haziran 2007

Resmi Gazete Sayısı: 26568


Yüklə 0,97 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə