Talâk kelimesi hem tek taraflı irade bayanıyla yapılan boşama, hem tarafların anlaşarak evlilik birliğine son vermeleri, hem de mahkeme kararıyla meydana gelen boşanma anlamlarına gelmekle birlikte


BOŞAMADA KULLANILAN SÖZLERİ ZİHİNDEN GEÇİRMEKLE BOŞAMA GERÇEKLEŞİR Mİ?Yüklə 445 b.
səhifə6/12
tarix25.07.2018
ölçüsü445 b.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

BOŞAMADA KULLANILAN SÖZLERİ ZİHİNDEN GEÇİRMEKLE BOŞAMA GERÇEKLEŞİR Mİ?

 • Boşama, bunu meydana getiren açık veya kinayeli sözlerle gerçekleşir. Bu sözlerden biri, sözlü veya yazılı olarak kullanılmadıkça boşama meydana gelmez.

 • Dolayısıyla, boşamanın rüknü sayılan lafız kullanılmadığı için sadece boşamaya niyet etmekle veya “karını boşadın mı? “ sorusuna karşı susmakla veya baş eğmekle boşama olmaz (Kâsânî, Bedâiü’s-sanâî, Beyrut 2000, III, 157).

 • ÖFKELİ İKEN YAPILAN BOŞAMA GEÇERLİ MİDİR?

 • Eda ehliyetine sahip, ergen, aklı başında olan kişilerin tasarrufları geçerli olduğundan ne dediğini bilmeyecek dereceye varmayan öfkeli iken yapılan boşamalar dinen geçerlidir.

 • Ancak şuurunu kaybedip ne dediğini ve ne yaptığını bilemeyecek derecede cinnet ve sinir krizi geçiren yani kontrolünü kaybeden kimsenin boşaması geçerli değildir (Merğinânî, el-Hidâye, İstanbul, 1986, I, 229).

 • Ne dediği ve ne yaptığını bilmemenin ölçüsü, öfke hali geçtikten sonra kişinin o haldeki tasarruflarını hatırlamamasıdır.

 • Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) aşırı derecede öfke ve baskı altında yapılan boşamaların geçerli olmayacağını bildirmiştir (Ebû Dâvûd, Talak, 8; İbn Mâce, Talak, 16). • SARHOŞ İKEN YAPILAN BOŞAMA GEÇERLİ MİDİR

  • SARHOŞ İKEN YAPILAN BOŞAMA GEÇERLİ MİDİR

  • Evlilik, sorumluluğu gerektiren ciddi bir müessesedir. Evlilikle ilgili hususların ve özellikle boşanma konusunun hafife alınmaması gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadislerinde şöyle buyurmuştur: “Üç şeyin ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir; nikah, talâk (boşama) ve talâktan dönme.”

  • Hanefî ve Şâfiîlere göre, helal bir maddeyi kullanmaktan dolayı sarhoş olan kimsenin boşaması geçerli değilken haram maddeler ile sarhoş olanın boşaması muteberdir.

  • Suç başka bir suçu meşru kılmaz. İçkide bir mazeret değildir.

  • Buna karşılık içlerinde Hanefîlerden Tahâvî ve Kerhî, Şâfiîlerden Müzenî’nin de bulunduğu diğer bir grup müctehide göre ise ne konuştuğunu ve ne yaptığını bilemeyecek, faydalıyı zararlıdan ayıramayacak derecede sarhoş olan bir kimsenin söz ve tasarrufları hukuken geçerli değildir. Dolayısıyla bu durumdaki bir kişinin hanımını boşaması da geçersizdir

  • 1917 tarihli Osmanlı Hukuk-ı Aile Kararnamesi de sarhoşun talakının geçerli olmayacağı görüşünü kanunlaştırmıştır (md. 104).

  • ŞİZOFRENİ HASTASININ BOŞAMASI GEÇERLİ MİDİR? KADIN BÖYLE BİR EŞTEN BOŞANABİLİR Mİ?

  • Boşama aklı başında bulunan bir kişinin kesin kararına ve bu kararın yoruma açık olmayacak şekilde ifadesiyle gerçekleşir. Bu durumda olmayan boşamalar geçerli değildir.

  • Olayları tam olarak algılayamayan, kendi hayal dünyasında yaşayan, tasarruflarının ne anlama geldiği ve ne tür sonuçlar doğuracağının bilincinde olmayan şizofreni hastasının boşaması geçerli değildir. Böyle bir hastanın eşi mahkemeye başvurarak boşanma talebinde bulunabilir. Mahkeme yoluyla boşanan dinen de boşanmış sayılır  ALLAH, KUR’AN VE DİN GİBİ KUTSAL DEĞERLERE KÜFRETMEK NİKAHA ZARAR VERİR Mİ?

  • ALLAH, KUR’AN VE DİN GİBİ KUTSAL DEĞERLERE KÜFRETMEK NİKAHA ZARAR VERİR Mİ?

  • Allah, Kitap ve din gibi mukaddes değerlere küfretmek kişinin imandan çıkıp küfre girmesine sebep olur. Böyle bir söz ve davranışta bulunan kimselerin derhal tevbe istiğfar edip nikahlarını yenilemeleri gerekir.

  • Şayet yapılan küfür, inançsızlık nedeniyle değil de dil alışkanlığı sebebiyle öfke anında ortaya çıkmışsa, bu sözlerle dinden çıkılmadığı gibi, eşler arasındaki nikah da bozulmaz. Çünkü burada maksat dini değerlere küfretmek olmadığı gibi söyleniş anında da sağlıklı düşünmeyi ortadan kaldıran nedenler olabilmektedir.

  • Şu kadar var ki bu tür söz ve davranışlarda bulunan kişinin tevbe ve istiğfarda bulunması ve tekrar böyle bir hataya düşmemeye gayret etmesi gerekir.

  • EŞLERDEN BİRİSİNİN DİNDEN ÇIKMASI NİKAHLARINI ETKİLER Mİ?

  • İslâm’ı terk eden şahsa mürted denir. İrtidat eden kimse ile eşi arasındaki nikah, İmam Ebû Hanife ile Ebû Yûsuf’a göre münfesih olur yani evlilikleri son bulur. Bu sonlanış talak değil de fesih olduğu için talak sayılarında bir eksilme meydana gelmez.

  • İmam Muhammed’e göre ise eşi bir bâin talakla boşanmış olur.

  • İmam Şâfiî’ye göre ise bu durumdaki kimsenin eşi iddet içerisindeyken tövbe etmesi durumunda evliliği devam eder. İddet sona erince nikahı münfesih olur .  BİR ERKEK HANIMINA ‘SEN BENİM ANAM BACIMSIN’ DERSE, BU BOŞAMA OLUR MU?

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə