Tanitim dokümani 5517 – 5518 5519 parsel ile devletin hüKÜm ve tasarrufu altindaki 396,81 M² alanYüklə 130,42 Kb.
tarix21.08.2018
ölçüsü130,42 Kb.
#73348


TANITIM DOKÜMANI
5517 – 5518 - 5519 PARSEL İLE DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ 8.396,81 M² ALAN

2018


1-GENEL BİLGİLER

1.1 Taşınmazın Cinsi Fiili Kullanımı ve Adres Bilgileri

Taşınmazın Cinsi

Arsa, Kumluk, Arsa, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki 8.396,81 m² Alan

Taşınmazın Fiili Kullanımı

Maliye Bakanlığı Karataş Eğitim Tesisleri

Taşınmazın Adresi

İl

ADANA

Mevkiiİlçe

KARATAŞ

CaddeMahalle

İSKELE

Sokak Kapı No

318. sokak

TARİFİ: Söz konusu parsel il merkezinin güneyinde, ilçe merkezinin batısında, yer almaktadır. Karataş İlçe merkezinden Sahil caddesine buradan yaklaşık 2 km batı istikametinde ilerlenir. İlerledikten sonra sol kol üzerinde bulunan Adova Sitesi geçilir. Adova sitesini geçtikten sonra sol kol üzerinde bulunan Maliye Bakanlığı Eğitim Dinlenme Tesisleri’ne ulaşılır. Parselin çevresi tel örgülerle ve bahçe duvarı ile çevrilidir. Parselin doğusunda Adova Sitesi, batısında Akçiçek Konakları ve Palmiye Sitesi, güneyinde Akdeniz sahili bulunmaktadır. İl merkezine kuşbakışı 57 km, ilçe merkezine ise kuş uçuşu yaklaşık 2 km. mesafede bulunmaktadır. Gayrimenkulün yakın çevresinde tatil siteleri boş tarlalar ve 4-5 katlı binalar mevcuttur.

Gayrimenkulün dâhili koordinat noktası: Enlem: 36,553319 Boylam: 35,3681191.2 Taşınmazın Genel Çevre Bilgileri


ADANA YOLU

KONU GAYRİMENKUL

PALMİYE SİTESİ

LİMAN

ADOVA SİTESİ
2- TAPU BİLGİLERİ
Mülkiyet Durumu

Kat İrtifakı

Kat Mülkiyeti

Cins Tahsisli

Devre Mülk

Müstakil

(Tam Mülkiyet)

Hisseli

X


İLİ

ADANA

ALANI(M2)

39.622,38

İLÇESİ

KARATAŞ

B.B. NİTELİĞİ

--

MAHALLE

İSKELE

ARSA PAYI

--

KÖYÜ

--

BLOK NO

--

MEVKİİ

--

KAT NO

--

PAFTA NO

--

EDİNME SEBEBİ

5453 Parselin İfraz işleminden

ADA NO

--

YEVMİYE NO

5103

PARSEL NO

5518

CİLT NO

128

ANA GAYRİMENKUL NİTELİĞİ

ARSA

SAYFA NO

12625

SAHİBİ

MALİYE HAZİNESİ / TAM

TAPU TETKİKİ

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBİS sisteminden alınan tapu kayıt belgesine göre tanıtım konusu gayrimenkulün tapu kayıtları üzerinde herhangi bir takyidata rastlanmamıştır.
Mülkiyet Durumu

Kat İrtifakı

Kat Mülkiyeti

Cins Tahsisli

Devre Mülk

Müstakil

(Tam Mülkiyet)

Hisseli

XİLİ

ADANA

ALANI(M2)

11.417,82

İLÇESİ

KARATAŞ

B.B. NİTELİĞİ

--

MAHALLE

İSKELE

ARSA PAYI

--

KÖYÜ

--

BLOK NO

--

MEVKİİ

--

KAT NO

--

PAFTA NO

--

EDİNME SEBEBİ

5453 Parselin İfraz işleminden

ADA NO

--

YEVMİYE NO

5103

PARSEL NO

5519

CİLT NO

128

ANA GAYRİMENKUL NİTELİĞİ

KUMLUK

SAYFA NO

12626

SAHİBİ

MALİYE HAZİNESİ / TAM

TAPU TETKİKİ

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBİS sisteminden alınan tapu kayıt belgesine göre tanıtım konusu gayrimenkulün tapu kayıtları üzerinde herhangi bir takyidata rastlanmamıştır.
Mülkiyet Durumu

Kat İrtifakı

Kat Mülkiyeti

Cins Tahsisli

Devre Mülk

Müstakil

(Tam Mülkiyet)

Hisseli

XİLİ

ADANA

ALANI(M2)

158,22

İLÇESİ

KARATAŞ

B.B. NİTELİĞİ

--

MAHALLE

İSKELE

ARSA PAYI

--

KÖYÜ

--

BLOK NO

--

MEVKİİ

--

KAT NO

--

PAFTA NO

--

EDİNME SEBEBİ

5453 Parselin İfraz işleminden

ADA NO

--

YEVMİYE NO

5103

PARSEL NO

5517

CİLT NO

128

ANA GAYRİMENKUL NİTELİĞİ

ARSA

SAYFA NO

12624

SAHİBİ

MALİYE HAZİNESİ / TAM

TAPU TETKİKİ

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü TAKBİS sisteminden alınan tapu kayıt belgesine göre tanıtım konusu gayrimenkulün tapu kayıtları üzerinde herhangi bir takyidata rastlanmamıştır.

3-TAŞINMAZIN İMAR İSKÂN DURUMU

3.1 Taşınmazın İmar Bilgileri Özet Tablosu

Ruhsat ve Onaylı Projeye Dair Bilgiler

Karataş Belediyesinde gayrimenkule ait 15.01.1986 tarihli belediye onaylı mimari projesi incelenmiştir. Gayrimenkulün dosyasında yapılan incelemede parsel üzerinde yer alan yapılara ait yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesine rastlanmamıştır.

İmar Lejantı (Konut, Ticaret Alanı vs.)

1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı: Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi/Turizm Merkezi içerisinde Kentsel Yerleşik Alan

1/5.000’lik Nazım İmar Planı: Turizm Alanı(5518 parsel), Trafo Alanı(5517 parsel), Kumsal(5519 parsel)

1/1.000’lik Uygulama İmar Planı: Otel Alanı (E:0.90, Yençok:3 Kat)(5518 parsel), Trafo Alanı(5517 parsel) ve Kumsal(5519 parsel)

İnşaat Nizamı

Plan notlarındaki gibidir.

Kaks (Emsal)

0,90 (Turizm alanı için)

Yençok

3 kat (Turizm alanı için)

İmar Dayanağı Tarih ve Numarası

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   26/09/2016

Karar No    :   2016/52

Konu           :   Adana ili, Karataş ilçesi, İskele mahallesi

                        5453 no.lu parsel İmar Planı

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 06.05.2016 tarihli ve 3373 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi mülkiyetindeki Adana ili, Karataş ilçesi, İskele mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 68.183,46 m² yüzölçümlü 5453 no.lu parsele “Otel Alanı (E:0.90, Yençok:3 Kat), Park, Yol, Trafo Alanı ve Kumsal” kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Adana Büyükşehir ve Karataş Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.(5453 parsel ifraz edilerek 5517, 5518 ve 5519 parseller oluşmuştur. 5518 parsel Otel Alanı, 5519 parsel Kumluk, 5517 parsel ise Trafo Alanında kaldığı tespit edilmiştir.)

3.2 Taşınmaza Ait Alan ve Fonksiyon Bilgileri

Karataş Tapu Müdürlüğünde yapılan incelemelerde söz konusu 5453 parsel ifraz edilerek 5517, 5518 ve 5519 parseller oluşmuştur. 5518 parsel Turizm Alanı, 5519 parsel Kumluk, 5517 parsel ise Trafo Alanında kaldığı tespit edilmiştir.

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

Adana ili, Karataş ilçesi, İskele Mahallesi 5453 no.lu parsel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu (N31, N32, N33, N34,O29, O30, O31, O32, O33, O34, P29, P30, P31, P32, Lejant / Mersin İli Revizyon, Planlama Bölgesinin tamamını kapsayan Plan Hükümleri ve Mersin İli Revizyon Plan Açıklama Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca, 03.04.2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

03.04.2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanan Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Revizyonuna göre ‘Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi/Turizm Merkezi’ içerisinde ‘ Kentsel Yerleşik Alan’ olarak planlıdır.1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

Planlamaya konu parsel; onaylı 1/25000 Çevre Düzeni Planı’na göre “Tercihli Kullanım Alanı” planlama kararına sahiptir.

Ancak Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 06.07.2015 gün ve 1525 sayılı yazısında 1/25000 Çevre Düzeni Planı çalışmalarının devam etmekte olduğu belirtilmektedir. Dolayısı ile söz konusu plan tamamlandığında yürürlükteki plan geçerliliğini yitirecektir.

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı

(5453 parsel ifraz edilerek 5517, 5518 ve 5519 parseller oluşmuştur. 5518 parsel Otel Alanı, 5519 parsel Kumluk, 5517 parsel ise Trafo Alanında kaldığı tespit edilmiştir.)

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı


5517

5518

5519

1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği Plan Hükümleri 1. PLAN ONAMA SINIRI ADANA İLİ, KARATAŞ İLÇESİ, İSKELE MAHALLESİ 5453 NOLU PARSELİ KAPSAR.

 2. 1/5.000 ÖLÇEKLİ ADANA İLİ, KARATAŞ İLÇESİ, İSKELE MAHALLESİ 5453 NOLU PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, PLAN HÜKÜMLERİ VE PLAN AÇIKLAMA RAPORUYLA BİR BÜTÜNDÜR.

 3. TURİZM TESİS ALANINDA YAPILAŞMA KOŞULLARI; E=0,90, YENÇOK=3 KATTIR. YAPI YAKLAŞMA SINIRI HER CEPHEDEN 10 M OLACAKTIR. ÇEKME MESAFELERİNİN İÇİ TAMAMEN KULLANILABİLİR.

 4. PARKLAR: İMAR PLANI ILE BELIRLENMEK VE MEVCUT AĞAÇ DOKUSU DIKKATE ALINARAK TABİ ZEMIN VEYA TESVIYE EDILMIŞ TOPRAK ZEMIN ALTINDA KALMAK ÜZERE, AĞAÇLANDIRMA VE BITKILENDIRME IÇIN YETERLI DERINLIKTE TOPRAK ÖRTÜSÜ OLMASI VE STANDARTLARI SAĞLAMASI KAYDIYLA OTOPARK VE HAVUZ ILE AÇIK SPOR VE OYUN ALANI, UMUMI HELA, 1 KATI, H=4,50 M.’YI VE TABAN ALANI KAT SAYISI TOPLAMDA 0,03’Ü GEÇMEMEK, SÖKÜLÜP TAKILABILIR MALZEMEDEN YAPILMAK KAYDIYLA; AÇIK ÇAY BAHÇESI, BÜFE, PERGOLE, KAMERIYE, MUHTARLIK, GÜVENLIK KULÜBESI, SPORCU SOYUNMA KABINLERI, TAKSI DURAĞI, TRAFO GIBI TESISLERIN YAPILABILDIĞI, KENTTE YAŞAYANLARIN YEŞIL BITKI ÖRTÜSÜ ILE DINLENME IHTIYAÇLARININ KARŞILANDIĞI ALANLARDIR.

 5. T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 27.05.2015 TARİHİNDE YAPTIRILAN ADANA İLİ, KARATAŞ İLÇESİ, İSKELE MAHALLESİ, 5453 NO.LU PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. JEOLOJİK AÇIDAN ÖNLEM ALINABİLECEK NİTELİKTE ŞİŞME VE OTURMA AÇISINDAN SORUNLU ALANLAR (ÖA-1.1) İÇİN BELİRLENEN YAPILAŞMA KOŞULLARINA VE ÖNERİLERE UYULMASI ZORUNLUDUR. YAPILARA ESAS PROJELER YAPILMADAN ÖNCE PARSEL BAZINDA ZEMİN ETÜDÜ YAPILMASI, YAPILARIN ZEMİN ETÜT SONUÇLARINA GÖRE PROJELENDİRİLMESİ ESASTIR.

 6. PLANLAMA ALANI BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINCA 1996 YILI İÇERİSİNDE YAYINLANAN VE BAKANLAR KURULUNUN 18.04.1996 TARİH VE 96/8109 SAYILI KARARI İLE YÜRÜRLÜĞÜ GİREN TÜRKİYE DEPREM HARİTASINA GÖRE 2. DERECE DEPREM KUŞAĞI İÇERİSİNDE YER ALMAKTADIR. DOLAYISIYLA YAPILARDA 2. DERECE DEPREM YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ MÜHENDİSLİK TEDBİRLERİNİN UYGULAMASI GEREKMEKTEDİR. PLANLAMA ALANINDA ‘AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK’ HÜKÜMLERİNDE VE ‘DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK’ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 7. ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

 8. UYGULAMA İMAR PLANI HATLARI VE MÜLKİYET HATLARI ARASINDAKİ 3 M YE KADAR OLAN UYUŞMAZLIKLARI UYGULAMA SIRASINDA ÇÖZÜMLEMEYE BELEDİYESİ YETKİLİDİR.

 9. SU İHTİYACININ YER ALTI SUYUNDAN TEMİN EDİLMEK İSTENMESİ HALİNDE 167 SAYILI KANUN GEREĞİ DSİ’DEN İZİN ALINACAK, YER ALTI VE YER ÜSTÜ SULARININ KALİTESİNİN ETKİLENMEMESİ İÇİN ATIKLAR KONUSUNDA SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ ESASLARINA UYULACAKTIR.

 10. BU PLAN VE PLAN HÜKÜMLERİNDE YER ALMAYAN KONULARDA MEVCUT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI HÜKÜMLERİ, 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ GEÇERLİDİR.1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Hükümleri

 1. PLAN ONAMA SINIRI ADANA İLİ, KARATAŞ İLÇESİ, İSKELE MAHALLESİ 5453 NOLU PARSELİ KAPSAR.

 2. 1/1.000 ÖLÇEKLİ ADANA İLİ, KARATAŞ İLÇESİ, İSKELE MAHALLESİ 5453 NOLU PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, PLAN HÜKÜMLERİ VE PLAN AÇIKLAMA RAPORUYLA BİR BÜTÜNDÜR.

 3. OTEL ALANINDA YAPILAŞMA KOŞULLARI; E=0,90, YENÇOK=3 KATTIR. PLAN ÜZERİNDE BELİRTİLEN YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİNE UYULACAKTIR. YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİNİN İÇİ TAMAMEN KULLANILABİLİR.

 4. PARKLAR: İMAR PLANI ILE BELIRLENMEK VE MEVCUT AĞAÇ DOKUSU DIKKATE ALINARAK TABİ ZEMIN VEYA TESVIYE EDILMIŞ TOPRAK ZEMIN ALTINDA KALMAK ÜZERE, AĞAÇLANDIRMA VE BITKILENDIRME IÇIN YETERLI DERINLIKTE TOPRAK ÖRTÜSÜ OLMASI VE STANDARTLARI SAĞLAMASI KAYDIYLA OTOPARK VE HAVUZ ILE AÇIK SPOR VE OYUN ALANI, UMUMI HELA, 1 KATI, H=4,50 M.’YI VE TABAN ALANI KAT SAYISI TOPLAMDA 0,03’Ü GEÇMEMEK, SÖKÜLÜP TAKILABILIR MALZEMEDEN YAPILMAK KAYDIYLA; AÇIK ÇAY BAHÇESI, BÜFE, PERGOLE, KAMERIYE, MUHTARLIK, GÜVENLIK KULÜBESI, SPORCU SOYUNMA KABINLERI, TAKSI DURAĞI, TRAFO GIBI TESISLERIN YAPILABILDIĞI, KENTTE YAŞAYANLARIN YEŞIL BITKI ÖRTÜSÜ ILE DINLENME IHTIYAÇLARININ KARŞILANDIĞI ALANLARDIR.

 5. T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN 27.05.2015 TARİHİNDE YAPTIRILAN ADANA İLİ, KARATAŞ İLÇESİ, İSKELE MAHALLESİ, 5453 NO.LU PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDA BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR. JEOLOJİK AÇIDAN ÖNLEM ALINABİLECEK NİTELİKTE ŞİŞME VE OTURMA AÇISINDAN SORUNLU ALANLAR (ÖA-1.1) İÇİN BELİRLENEN YAPILAŞMA KOŞULLARINA VE ÖNERİLERE UYULMASI ZORUNLUDUR. YAPILARA ESAS PROJELER YAPILMADAN ÖNCE PARSEL BAZINDA ZEMİN ETÜDÜ YAPILMASI, YAPILARIN ZEMİN ETÜT SONUÇLARINA GÖRE PROJELENDİRİLMESİ ESASTIR.

 6. PLANLAMA ALANI BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINCA 1996 YILI İÇERİSİNDE YAYINLANAN VE BAKANLAR KURULUNUN 18.04.1996 TARİH VE 96/8109 SAYILI KARARI İLE YÜRÜRLÜĞÜ GİREN TÜRKİYE DEPREM HARİTASINA GÖRE 2. DERECE DEPREM KUŞAĞI İÇERİSİNDE YER ALMAKTADIR. DOLAYISIYLA YAPILARDA 2. DERECE DEPREM YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ MÜHENDİSLİK TEDBİRLERİNİN UYGULAMASI GEREKMEKTEDİR. PLANLAMA ALANINDA ‘AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK’ HÜKÜMLERİNDE VE ‘DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK’ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

 7. ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

 8. UYGULAMA İMAR PLANI HATLARI VE MÜLKİYET HATLARI ARASINDAKİ 3 M YE KADAR OLAN UYUŞMAZLIKLARI UYGULAMA SIRASINDA ÇÖZÜMLEMEYE BELEDİYESİ YETKİLİDİR.

 9. SU İHTİYACININ YER ALTI SUYUNDAN TEMİN EDİLMEK İSTENMESİ HALİNDE 167 SAYILI KANUN GEREĞİ DSİ’DEN İZİN ALINACAK, YER ALTI VE YER ÜSTÜ SULARININ KALİTESİNİN ETKİLENMEMESİ İÇİN ATIKLAR KONUSUNDA SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ ESASLARINA UYULACAKTIR.

 10. BU PLAN VE PLAN HÜKÜMLERİNDE YER ALMAYAN KONULARDA MEVCUT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKÜMLERİ, 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ GEÇERLİDİR.
4. TAŞINMAZIN KONUMU VE ÇEVRE ÖZELLİKLERİ
Konum

Şehir İçi

Şehir Dışı

Kırsal

XÇevresel Genel İnşaat Seviyesi

% 75'den fazla

% 25-% 75 arası

% 25'in altında
X
Bölgenin Gelişme Potansiyeli ve Bölge Analizi

Karataş ilçesi Adana’nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleriyle birlikte denize kıyısı olan üç ilçesinden biridir. İlin güney kesiminde yer alan Karataş’ın güneyi İskenderun Körfezi, doğusu Yumurtalık ilçesi, batısı Tarsus ilçesi kuzeyi ise Yüreğir ilçesi ile çevrilmiştir. İlçe toprakları Adana İlinin Akdeniz'e doğru çıkıntı yapan güney bölümünde yer alır. Çukurova'da yer alan ilçe toprakları tamamen düz ovalık bir arazi yapısına sahiptir. İlçenin Akdeniz kıyısında doğal kumsalları vardır. Kıyıdaki kumul setleri ile deniz arasında lagünler bulunmaktadır. Büyük nüfusu olan köylerin sayısı azdır. İlçe, Adana merkeze 57 km uzaklıktadır. İlçenin ekonomisi büyük oranda tarım, turizm ve balıkçılığa dayalıdır. Karataş İlçesi, Adana İli’nin, doksanlı yıllardan sonra hızlanan kentleşme-sanayileşme dalgasından etkilenmeyen güney bölgesinde kalmaktadır. İlçe topraklarının büyük bölümünü Çukurova’nın verimli tarım alanları oluşturmaktadır. İlçenin güney kesimindeki sahil bölümünde farklı koruma statülerinin çakıştığı ulusal ölçekte öneme sahip koruma alanları yer almaktadır.

Arz/Talep

Arz az

Dengeli

Arz fazla
X
Mülk Değeri

Artıyor

Sabit

Azalıyor

XTahmini Pazarlama ve Satış Süresi

3 aydan az

3–6 ay arası

6 aydan fazlaX

Bölgedeki Yapılaşma ve Altyapı Durumu

Tanıtıma konu gayrimenkulün bulunduğu bölgede yoğunlukla yazlık amacı ile kullanılan müstakil konutlar, dubleks meskenler, kuzeyinde tamamlanan ve inşaatı devam eden 5-6 katlı bloklar halinde oluşan siteler, sosyo-kültürel mekanlar bulunmaktadır. İlçe merkezinde olması nedeni ile Karataş Belediyesinin altyapı olanaklarından faydalanabilir konumdadır.

Genel Kullanım Durumu

Kiracı ağırlıklı

Mal sahibi ağırlıklı
X5. TAŞINMAZIN FİZİKSEL VE YAPISAL ÖZELLİKLERİDeprem Bölgesi

1. derece

2. derece

3. derece

4. derece

5. derece
X

Kullanıcı Durumu

Kiracı

Mal sahibi

Boş

İşgal
XGayrimenkulün Geometrik ve Topoğrafik Özellikleri, Yol Cephe Uzunlukları

Parsel Geometrisi: Tanıtıma konu parseller düzgün bir geometrik şekle sahiptir.

Eğim: Parsel düz bir topoğrafik yapıya sahiptir.

Parsel Ölçüleri: Parselin kenar ölçüleri şöyledir:

Güney cephesi (Sahile olan cephesi) : ~ 394 metre

Kuzey cephesi (Ana yola olan cephesi): ~ 170 metre

Doğu cephesi : ~ 186 metre

5518 parsel üzerinde hali hazırda Maliye Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesisi olarak faaliyetini devam ettirmektedir. Söz konusu parsel üzerinde 25 blok halinde konaklama birimleri, 1 sosyal tesis binası, 1 adet danışma binası, 1 adet atölye-ambar binası, 1 adet personel yatakhanesi, 1 adet Müdürüyet, Muhasebe, Çay Ocağı-Mutfak, Sağlık Birimleri vs. bulunduğu Yönetim Binası, 1 Adet Kantin binası, 1 su deposu, 1 futbol sahası ve 1 basketbol sahası yer almaktadır.

Karataş Belediyesinde bulunan onaylı mimari projesi üzerinde yapılan incelemede, vaziyet planında parselin doğusunda 7 Blok halinde yer alan konaklama biriminin inşa edilmemiş olduğu tespit edilmiştir.

Parselde tesisin doğusunda üzeri trapez saç ile örtülü araç otoparkı, arıtma tesisi ve su deposu bulunmaktadır.Yapılar

Yapı Alanı

Konut Bölümleri

5750 m²

Yönetim Binası

413 m²

Sosyal Tesis

2590 m²

Atölye - Ambar

390 m²

Personel Yatakhanesi

885 m²

Kantin

64 m²

Danışma

28 m²

Trafo Binası

50 m²

TOPLAM:

10170 m²

5519 parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmaktadır. Söz konusu alan yaklaşık 180 metre genişliğinde, 1,5 metre yüksekliğinde duvar ile bölünerek plaj bölümüne açılmaktadır. Plaja 4 bölümden inilebilmektedir. İniş bölümü yaklaşık 1,4 metre genişliğindedir. Plaj bölümünde duvara bağlantılı olarak, demir profil iskeletli olup, kenarlardan 1,5 metre yükseklikte oval şeklinde olup, genişliği duvar boyunca toplam 165 metre, derinliği ise 2,25 metredir.
Meskenler

İdari Bina


Sahil Görünümü (Batı Yönü)(Sezon)
Sahil Görünümü (Doğu Yönü)(Sezon)
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Adres: Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş 06600 /Ankara Tel : (0312) 585 83 30 http// www.oib.gov.tr

9. Proje Grup Başkanlığı

Sayfa


Kataloq: dokuman -> ihale-bilgi-notlari -> 02072018AdanaErzurumTire
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi BaşkanliğI
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> ArtviN İLİ, murgul iLÇESİ, petek mahallesi, 160 ada 12 parsel
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği biLGİ notu ankara iLİ,ETİmesgut iLÇESİ,eryaman mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> T. C. Başbakanlik özelleşTİrme idaresi Başkanliği ankara iLİ, GÖlbaşI İLÇESİ, kizilcaşar-imar mahallesi
ihale-bilgi-notlari -> Başkanliği biLGİ notu kirklareli İLİ, LÜleburgaz iLÇESİ, kurtuluş mahallesi, 350 ada– No. Lu parsel
ihale-bilgi-notlari -> Başkanliği biLGİ notui istanbul iLİ, bağcilar iLÇESİ, 15 temmuz mahallesi, 150 No lu parsel

Yüklə 130,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə