Tarih boyunca bazı firmalar stratejik uygulama pahasına stratejik planlamayı vurgulamışlardırYüklə 445 b.
tarix30.07.2018
ölçüsü445 b.
#63601


Tarih boyunca bazı firmalar stratejik uygulama pahasına stratejik planlamayı vurgulamışlardır.

 • Tarih boyunca bazı firmalar stratejik uygulama pahasına stratejik planlamayı vurgulamışlardır.

 • Pazarlama uygulaması firmanın pazarlama hedeflerinin başarılmasını sağlayacak özel eylemler yaratma ve uygulama ile pazarlama stratejisinin yürürlüğe koyma sürecidir.


 • Pazarlama uygulamalarında stratejik hususlar

 • Pazarlama stratejileri beklenenden farklı duruma gelebilir.

 • Güdülenen pazarlama stratejisi: firmanın olmasını istediğidir. Firmanın pazarlama planında yer alan planlanmış stratejik tercihleridir.

 • Gerçekleşen pazarlama stratejisi: gerçekte gerçekleşen stratejidir.Stratejik planlama ve uygulama arasındaki bağlantı

 • Stratejik planlama ve uygulama arasındaki bağlantı

 • Birbirine bağlı olma

 • Pazarlama planının içeriği nasıl uygulanacağını belirlese de aynı zamanda pazarlama stratejisinin nasıl uygulanacağı pazarlama planının içeriğini belirler.

gelişme

 • gelişme

 • firmanın stratejisi gibi pazarlama uygulaması da çevresel değişkenlerdeki değişimlere uyum sağlamalıdır.

 • çünkü planlama ve uygulama birbirine dolanmıştır. Her ikisi de sürekli olarak diğerine uyum sağlamak için gelişir.Ayrılma:

 • Ayrılma:

 • orta ve üst düzeydeki yöneticiler stratejik planlamayı yaparken uygulama sorumluluğu genel olarak daha alt yöneticilerin işidir.

 • Üst yönetim genel olarak pazarlama stratejisinin uygulanması ile ilişkili problemleri anlamazlar.The Separation of Planning and ImplementationPazarlama uygulamasının elemanları:

 • Pazarlama uygulamasının elemanları:

 • Pazarlama stratejisi:

 • -firmanın planlanan pazarlama programı

 • paylaşılan amaçlar ve değerler: başarılı uygulamanın zamkı

 • Pazarlama yapısıThe Elements of Marketing Implementation • Pazarlama yapısı: firmanın pazarlama faaliyetlerinin, otorite hatlarının ve çalışanların bölünmesinin örgütlenmesi metodlarıdır.

 • merkezileşmiş yapı: pazarlama hiyerarşisinin tepesi tüm pazarlama faaliyetlerini ve kararlarını koordine eder ve örgütler.

 • Dağıtılmış yapı: firmanın ön hattı tüm pazarlama faaliyetlerini ve kararlarını koordine eder ve örgütler.Sistem ve süreçler: firmanın günlük faaliyetlerini sağlayan bilgi ve iletişim çıktılarını yaratmak için gerekli girdilerin faaliyetleri

 • Sistem ve süreçler: firmanın günlük faaliyetlerini sağlayan bilgi ve iletişim çıktılarını yaratmak için gerekli girdilerin faaliyetleri

 • Kaynaklar: pazarlama uygulaması sırasında biraraya getirilen somut ve somut olmayan varlıklar

 • İnsan kaynakları: firmanın insan kaynaklarının kalitesi, çeşitliliği, yetenekleri.

 • -çalışan seçimi ve eğitimi

 • -çalışan değerlendirmesi ve telafisi:

 • Sonuç tabanlı sistem: ölçülebilir, niceliksel standartlara göre çalışanı değerlendirme

 • Davranış tabanlı sistem: öznel, niteliksel standartlara göre değerlendirme • Liderlik: yöneticilerin çalışanlarla nasıl iletişim kurdukları ve pazarlama stratejisini uygulamak için çalışanlarını nasıl motive ettikleriPazarlama uygulamasına bakış açıları

 • Pazarlama uygulamasına bakış açıları

 • -komutlarla uygulama: üst yönetim pazarlama stratejisini geliştirir ve seçer.

 • -daha kolay karar verilir.

 • -belirsizlik azalır

 • -pazarlama stratejisinin uygulanabilirliğini gözönüne almaz

 • -firmayı stratejisiler ve uygulayıcılar olarak ikiye böler

 • -çalışan motivasyonu problemleri yaratırDeğişimle uygulama

 • Değişimle uygulama

 • Başarılı uygulamaya yönelik çalışma

 • -emir ve oybirliği arasında denge sağlar.

 • -Planlama ve uygulama arasında ayrılık olabilir.

 • -çalışan motivasyonu iler ilgili problemler çözülebilir.

 • -uygulama ve oluşturma çok zaman alabilir.Oybirliği ile uygulama

 • Oybirliği ile uygulama

 • -farklı seviye ve alanlardan yöneticiler biraraya gelerek pazarlama stratejisini geliştirirler ve değerlendirirler.

 • -alt seviyelerdeki yöneticiler de karara katılır.

 • -alt seviyedeki yöneticiler stratejiye ciddi bir motivasyon ve bağlılık gösterirler.

 • -stratejinin tüm firmadaki koordinasyonu sağlanır.

 • -karmaşık, belirsiz, durağan olmayan çevrelerde daha çok başarılı olur.

 • -stratejist ve uygulayıcılar arasındaki sınırları ortadan kaldırır.

 • -firmada açık iletişim gerektirir.Örgüt kültürü ile uygulama

 • Örgüt kültürü ile uygulama

 • -pazarlama stratejisi ve uygulaması firmanın vizyon, misyon ve örgüt kültürünün uzantısıdır.

 • -stratejist ve uygulayıcılar arasındaki sınır tamamen ortadan kaldırır.

 • -uygulamayı daha kolay hale getirir.

 • -güçlü örgüt kültürü gerektirir.

 • -yoğun çalışan eğitimi ve sosyalleşmesi gerektirir.İç pazarlama pazarlama yaklaşımının firmanın pazarlama stratejisini uygularken çalışanları buna bütünleştirmek, koordine etmek ve motive etmek için kullanmaktır.

 • İç pazarlama pazarlama yaklaşımının firmanın pazarlama stratejisini uygularken çalışanları buna bütünleştirmek, koordine etmek ve motive etmek için kullanmaktır.

 • Amaçları:

 • -Çalışanların pazarlama stratejisinin uygulanmasındaki rollerini anlamaları ve kabul etmelerinde yardımcı olmak

 • -motive olmuş ve tüketici odaklı çalışan yaratma

 • -dış müşteri memnuniyetini sunmaBu yaklaşımda her çalışanın iki müşterisi vardır: iç ve dış müşteri

 • Bu yaklaşımda her çalışanın iki müşterisi vardır: iç ve dış müşteri

 • Eğer iç müşteri strateji hakkında yeterli eğitilmemişse, doğru bilgiye sahip değilse ve uygulamaya motive olmamışsa dış müşterinin de tamamen memnun edilmemesi söz konusu değildir.

 • Bu yaklaşımda firmadan seviyesinden bağımsız olarak tüm çalışanlara uygulamada görev verilir.İç pazarlama süreci

 • İç pazarlama süreci

 • Ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma elemanları dış pazarlama ile benzerdir.

 • -iç ürün: uygulama için gerekli olan tüm gerekli değerler, çalışan tutumları, davranışları ile içte satılması gereken pazarlama stratejisidir.

 • -iç fiyat: stratejiyi uygulamak için çalışanın artan çabası ve değişimler

 • -iç dağıtım: pazarlama stratejisinin iç iletişimidir.

 • -iç tutundurma: pazarlama stratejisinin faydaları açısından çalışanın bilgilendirilmesi ve ikan edilmesiThe Internal Marketing ProcessVarolan pazarlama performansı beklenen performanstan dört sebepten dolayı ayrılabilir:

 • Varolan pazarlama performansı beklenen performanstan dört sebepten dolayı ayrılabilir:

 • -pazarlama stratejisi uygun olmayabilir ya da gerçekçi olmayabilir.

 • -uygulama stratejiye uygun olmayabilir

 • -uygulama süreci yanlış yönetilmiş olabilir.

 • -iç ve dış çevre pazarlama stratejisinin geliştirilmesi ve uygulaması arasında değişmiş olabilir.A Framework for Marketing ControlFormal olmayan pazarlama kontrolleri yazılı değildir ve çalışan temellidir.

 • Formal olmayan pazarlama kontrolleri yazılı değildir ve çalışan temellidir.

 • -çalışanın kendini kontrol etmesi: çalışan kendi davranışlarını kişisel hedefler koyarak ve sonuçları değerlendirerek yönetir.

 • -Sosyal kontrol: firmadaki standart, norm ve etikle ilişkilidir.

 • -kültürel kontrol: tüm firmanın davranışsal ve sosyal normlarıA Hypothetical 3-Month Marketing Implementation ScheduleFinansal değerlendirme süreci

 • Katkı analizi

 • Belli bir girdiden beklenebilecek çıktı miktarının belirlenmesi analizidir.

 • Brüt kar satış hacminden satılan ürünlerin maliyetini ve pazarlama masraflarını çıkararak bulunur.

tepki Analizi

 • tepki Analizi

 • Bu analiz aşamalı değişimleri söz konusu eder.

 • Amacı pazarlama karmasındaki bir veya birden fazla değişimi temel alan satış hacmi değişimlerini tahmin etmek için doğru katsayılar tahmin etmektir.Sales Response to Advertising Expenditures
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə