Tarih ve SayısıYüklə 0,78 Mb.
səhifə1/9
tarix17.07.2018
ölçüsü0,78 Mb.
#56932
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEBLİĞLER DERGİSİYAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA

AYDA BİR ÇIKARILIR

İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939

CİLT: 65

HAZİRAN 2002

SAYI: 2537


YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAYI : B.08.0.YDB.0.24.03.00.611/4047 30/05/2002

KONU : 2002-2003 Öğretim Yılında Okutulacak

İlköğretim ve Orta Öğretim Ders kitaplarıGENELGE

2002/44İLGİ : a) Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği


b) Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 06/09/1999 tarih ve

B.08.0.İGM.0.08.03.03-310/8708 sayılı Genelgesi

Bakanlığımıza bağlı ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında okutulacak ders kitaplarının seçimine ilişkin esas ve usuller İlgi (a) Yönetmelikle düzenlenmiştir. İlgi (a) Yönetmeliğin “Kitapların Seçimi” başlıklı 23’üncü maddesinde; Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı seçiminde aşağıdaki yol izlenir.


  1. Kurulca kabul edilen ders kitaplarının yayımlandığı Tebliğler Dergisi’nin her öğretmen tarafından incelenmesi okul yönetimince sağlanır.

  2. İlköğretim ve orta öğretim kurumlarında okutulacak ders kitapları, ilgili sınıf ve branş öğretmeni tarafından seçilir.

Sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni seçtikleri kitapların seçme gerekçeleri konusunda zümre öğretmenler kuruluna bilgi verirler. Bu toplantıya, okul-aile birliği başkanı ya da uygun göreceği üyelerin katılması sağlanır.

Sınıf ve branş öğretmeni seçtiği kitap listesini gereği için okul müdürüne sunar.

c) Okul yönetimleri, Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen ders kitapları çeşitlerinin okul ve sınıf kitaplıklarında bulundurulmasına özen gösterirler.denilmektedir.

2002-2003 Eğitim ve Öğretim yılında ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında okutulacak ders kitaplarının seçimi de yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda yapılacaktır.

Bu bağlamda;

1. Bakanlığımızca 2002-2003 Eğitim ve Öğretim yılında da kırsal kesimdeki dar gelirli aile çocukları başta olmak üzere yoksul öğrencilere ödünç ders kitabı verilmesi uygulamasına devam edilecektir. Ödünç kitap dağıtımı, kullanımı ve teslim alınması ile ilgili iş ve işlemler; İlgi (b) Genelge ile yapılan duyuru ve bu konuda yapılacak yeni bildirimler bağlamında özenle sürdürülecek ve hiçbir aksaklığa meydan verilmeyecektir.

2. Ders kitaplarından, okutulma süresi içerisinde daha çok yararlanılması amacıyla kitapların dönüşümlü olarak kullanılması ilkesi gözetilecek, seçim işlemleri öğretmenlerin özgür iradeleri ile gerçekleştirilecektir. Kitapların seçilme gerekçeleri, zümre öğretmenler kuruluna sunulacaktır.

3. Kitabı bulunmayan dersler için, Bakanlıkça son on yıl içerisinde tavsiye edilmiş ve Tebliğler Dergisi’nde duyurulmuş olan kaynak kitaplardan yararlanılacaktır.

4. Ders kitapları, Bakanlıkça belirlenen ve Tebliğler Dergisi’nde duyurulan fiyatlardan daha yüksek bir fiyatla satılmayacaktır. Bakanlıkça belirlenen fiyatın üstünde bir fiyatla satışı yapıldığı saptanan kitabın kabulüne dair Kurul Kararı İlgi (a) Yönetmeliğin 21’inci maddesi hükümlerine göre iptal edilerek, söz konusu kitap ders kitapları listesinden çıkarılacak ve gerekli yasal süreç de başlatılacaktır.

5. 2002-2003 Eğitim ve Öğretim yılında ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında okutulacak ders kitaplarının adları, yazarları, fiyatları ve yayın evi adreslerine Genelge ekinde (Ek-1) yer verilmiştir. Ek-1 listede yer almayan hiçbir kitap, öğrencilere ders kitabı olarak aldırılmayacak ve kullandırılmayacaktır.

6. Okullardaki kitap seçim işlemleri 28/06/2002 günü çalışma saati sonuna kadar tamamlanacaktır.

7. Ders kitabı seçim sonuçları; baskı, dağıtım ve satış süreçleriyle bire bir ilişkilendirilmekte ve baskı sayısının belirlenmesi ile illere yapılan kitap dağıtımında veri olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle ihtiyaç fazlası kitap basımına ve dengesiz kitap dağıtımına neden olunmaması yönünde kitap seçim sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir olması için her aşamada gerekli özen gösterilecektir.

8. Öğretmenlerce seçilen ders kitabı listeleri, okul yönetimleri tarafından sınıflara göre düzenlenecek ve ilgililer tarafından kolayca görülebilecek şekilde okulun uygun yerinde duyurulacaktır. Öğretmenlerce seçilen ve okul yönetimince onaylanarak duyurulan ders kitaplarında hiçbir şekilde değişiklik yapılmayacaktır. Değişiklik yapılması durumunda il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli inceleme ve soruşturma gerçekleştirilecektir.

9. Ders Kitaplarının seçimi sürecinde;a. Okul Müdürlüklerince Yapılacak İş ve İşlemler:

I. Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen ders kitaplarının yayımlandığı Tebliğler Dergisi’nin bütün öğretmenler tarafından okunması ve incelenmesi sağlanacaktır.

II. Öğretmenlerce seçilen ders kitaplarının, seçilme gerekçeleri konusunda zümre öğretmenler kurulunun bilgilendirilme toplantısına okul-aile birliği başkanı ya da uygun göreceği üyelerin de katılması sağlanacaktır.

III. Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen ders kitabı çeşitlerinin okul ve sınıf kitaplıklarında bulundurulmasına özen gösterilecektir.

IV. Öğretmenlerce belirlenen ders kitabı listeleri sınıflara göre düzenlenerek, ilgililerce kolayca görülebilecek şekilde okulun uygun yerinde askıya çıkarılacak ve duyurulacaktır.

V. Seçilen ve okul müdürüne sunulan ders kitapları listesi değiştirilmeden Excel Programında Form 1’e (Ek-2) işlenip, diskete aktarılarak, disketler ile birlikte Form-1’ler ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir. Bilgisayarı bulunmayan okullar, seçilen ders kitaplarını eğitim bölgelerinde bilgisayarı bulunan bir okulda aynı programda hazırlayacaklardır.

VI. Öğretmenler, kitap seçim işlemi gerçekleştirilmeden önce, seçilen kitapların sonradan değiştirilemeyeceğine yönelik olarak özenle bilgilendirilecektir.

b. İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İş ve İşlemler:

I. Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen ders kitaplarının yayımlandığı Tebliğler Dergisi’nin bütün okullara zamanında ulaştırılması sağlanacaktır.

II. Ders kitabı seçiminin öğretmenlerin özgür iradeleri ile gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan her türlü önlem alınacaktır.

III. Okullardan gelen ders kitabı listeleri birleştirilerek Excel Programında Form 2’ye (Ek-3) yüklenecek, ilçe toplamları alınarak, disketle birlikte Form 2’ler il millî eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

IV. Seçilen ve il millî eğitim müdürlüklerine ulaştırılan ders kitaplarını haklı bir gerekçeye dayandırmadan değiştiren okul müdürlükleri hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

c. İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İş ve İşlemler:


  1. I. Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen ders kitaplarının yayımlandığı Tebliğler Dergisi’nin bütün ilçe ve okullara zamanında ulaştırılması sağlanacaktır.

II. İlçe millî eğitim müdürlüklerinden gelen Form 2’lerdeki sayısal veriler, kitap bazında Bakanlık ve özel sektör yayınevi ayrıntısında birleştirilecek, il toplamları alınarak Excel Programında Form 3’e (Ek-4) yüklenecek; Form 3 ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinden gelen Form 2’lere ait disketler, en geç 19/07/2002 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığında olacak şekilde gönderilecektir.

10. Kitap seçimlerine ilişkin il bazında çözülemeyen sorunlar Millî Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bildirilecektir.

11. Ders kitaplarının seçiminde hiçbir aksaklığa meydan verilmemesi için gerekli önlemler, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince alınacaktır. Bu konudaki iş ve işlemler, Bakanlık müfettişi ve ilköğretim müfettişlerince de denetlenecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.Metin BOSTANCIOĞLU Millî Eğitim Bakanı
EKLER :

Ek 1- Ders kitapları listesi (1 adet 54 sayfa)

Ek 2- Form 1 (1 adet 1 sayfa)

Ek 3- Form 2 (1 adet 1 sayfa)

Ek 4- Form 3 (1 adet 1 sayfa)

DAĞITIM :

Gereği : Bilgi :

B Plânı A Plânı


2002-2003 ÖĞRETİM YILI DERS KİTAPLARIYüklə 0,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə