Tarih ve Sayısı


İlköğretim Hayat Bilgisi 3 Dr .M. M. Arslan-M. Daltaban Anıttepe Yay.-Ank. 2.904.122.-Yüklə 0,78 Mb.
səhifə4/9
tarix17.07.2018
ölçüsü0,78 Mb.
#56932
1   2   3   4   5   6   7   8   9

İlköğretim Hayat Bilgisi 3 Dr .M. M. Arslan-M. Daltaban Anıttepe Yay.-Ank. 2.904.122.-


İlköğretim Hayat Bilgisi 3 Osman Çetinkaya Ada Matb.-Ank. 3.039.862.-

İlköğretim Hayat Bilgisi 3 A.Can-M.Yurt-O.Kaya-E.Özgül Dayanışma Yay.-Ank. 3.094.159.-


DÖRDÜNCÜ SINIF

TÜRKÇE

İlköğretim Türkçe 4 A.Köycü-H.Gümüş-E.Altun Millî Eğt.Yay. 1.527.778.-

İlköğretim Türkçe 4 A.Karaca-A.Kapulu Koza Yay.Dağ.-Ank. 2.089.674.-

İlköğretim Türkçe 4 Hüseyin Hüsnü Tekışık Tekışık Yay.-Ank. 2.862.610.-

İlköğretim Türkçe 4 Z.Sırmatel-A.Topaloğlu Yıldırım Yay.-Ank. 2.415.453.-

İlköğretim Türkçe 4 Dr.M.Hengirmen-B.K. Aydoğan N.Yılmaz-P.Çınar-Ö.Güngör Engin Yay.-Ank. 2.533.465.-

İlköğretim Türkçe 4 Ahmet Gümüş Altın Kit.-İst. 3.045.284.-

İlköğretim Türkçe 4 R.Bakırcıoğlu-G.Yalçın Özgün Matb.-Ank. 2.415.453.-

İlköğretim Türkçe 4 H.S.Hacıoğlu-C.Çelebi

İ.H.Çelik Prizma Yay.-İst. 2.415.453.-

İlköğretim Türkçe 4 M.Aksakal-A.Çetin Başarı Yay.-İst. 2.415.453.-

İlköğretim Türkçe 4 N. A. Taşkın- M. A. Külekçi Dörtel Yay.-Ank. 2.223.251.-


İlköğretim Türkçe 4 A. Tunç-I. Tekin Metro Yay.-İst.

İlköğretim Türkçe 4 Hasan Lâtif Sarıyüce A Yay.-Ank.

İlköğretim Türkçe 4 Y.Ocaklı-R.K.Karataş Biryay Yay.-Ank. 2.415.453.-

SOSYAL BİLGİLER

İlköğretim Sosyal

Bilgiler 4 G.Şenünver-Dr.E.Karabulut-H.S.Kesim

R.Turgut-N.Ercan -M.Küçükbaycan

H.Uslu-A.Akay Millî Eğt.Yay. 1.388.889.-

İlköğretim Sosyal

Bilgiler 4 C.Aydın-M.Kaya-

Doç.Dr.S.S.Üşür-S.Özen Doğan Yay.-Ank. 1.903.572.-


İlköğretim Sosyal


Bilgiler 4 Prof.Dr.C.Şahin-E.Yamanlar-H.Göze Ders Kit.-İst. 1.949.240.-

İlköğretim Sosyal


Bilgiler 4 A.Tomsuk-Y.Kurtcan-K.Helvacı Özgün Matb.-Ank. 1.763.895.-
İlköğretim Sosyal

Bilgiler 4 Ş.Yılmaz-Ş.İlbey

Yrd.Doç.Dr.A.Gündoğdu

Doç.Dr.Ü.Bulduk Tutibay Ltd.Ş.-Ank. 2.040.577.-

İlköğretim Sosyal

Bilgiler 4 E.Ü.Karabıyık-F.Tiryaki Üner Yay.-Ank. 1.655.302.-

İlköğretim Sosyal

Bilgiler 4 K.Kara-İ.H.Vural-N.Kaman Serhat Yay.-İst. 1.949.240.-

İlköğretim Sosyal

Bilgiler 4 Dr.M.M.Arslan-N.Yanıkoğlu

H.A.Bozkurt Okyay Yay.-Ank. 1.492.413.-

MATEMATİK


İlköğretim Matematik 4 C.Ülker-S.Sancar Millî Eğt.Yay. 1.990.741.-

İlköğretim Matematik 4 U.Yıldırım-H.Yıldırım Yıldırım Yay.-Ank. 3.324.552.-

İlköğretim Matematik 4 Hüseyin Doğan Altın Kit.-İst. 3.000.420.-

İlköğretim Matematik 4 H.H.Tekışık-S.Aydınlı Tekışık Yay.-Ank. 3.324.552.-

İlköğretim Matematik 4 S.Z. Taşkın-M.A. Çarhoğlu Dörtel Yay.-Ank. 2.938.590.-

İlköğretim Matematik 4 Doç.Dr.M.Karaca-L.Gündoğdu

Ö.Bayram Koza Yay.Dağ.Ank. 2.828.816.-

İlköğretim Matematik 4 Hasan Özer Özer Yay.-İst. 3.697.088.-

İlköğretim Matematik 4 Ziyaettin Büyükkoyuncu Bu Yay.-İst. 2.826.816.-

İlköğretim Matematik 4 V.Öğün-İ.Altınok Öğün Yay.-Ank. 3.512.908.-

İlköğretim Matematik 4 E.Gündoğan-H.Durucan-S.Bayram Özgün Matb.-Ank. 2.938.975.-

İlköğretim Matematik 4 M.Çetin-Ş.Cansu-Z.Çalışkan Başarı Yay.-İst. 3.136.196.-

İlköğretim Matematik 4 İ. Özseven-A. Arık Oran Yay.-İzm. 2.994.929.-

İlköğretim Matematik 4 Ş.Güneş-B.Taşkıran

I.Karabıyık-A.Şekerci Üner Yay.-Ank. 2.714.657.-

İlköğretim Matematik 4 S.Sönmez-F.Sönmez Tutibay Ltd.Ş.-Ank. 3.183.285.-

İlköğretim Matematik 4 A.Buhan-A.K. Yeniay Buhan Yay.-İst. 2.866.975.-

İlköğretim Matematik 4 Prof.Dr.H.H.Hacısalihoğlu B.Akpınar-M.Yalçın Lider Yay.-Ank.

İlköğretim Matematik 4 H.Eden-R. Kuru Meram Yay.-İst. 2.826.816.-


İlköğretim Matematik 4 Ahmet Akpınar Okyay Yay.-Ank. 3.512.908.-

İlköğretim Matematik 4 Ü.Tahan-Ş.G.Tahan Can Mat.Yay.-Ank. 2.627.596.-

İlköğretim Matematik 4 H.T.Öztürk-T.Cevizci Murat Yay.-İst. 2.938.975.-

İlköğretim Matematik 4 Hulusi Yıldırım Pasifik Yay.-Ank. 3.324.552.-

İlköğretim Matematik 4 S.Gencel-A.Aydın Salan Yay.-İst. 2.938.975.-

İlköğretim Matematik 4 Mustafa Başar İznet Yay.-İzm. 2.826.816.-

İlköğretim Matematik 4 N.Ayartepe-S.Yılmaz-H.Alaboğa Sistem Ofs.-Ank. 3.116.004.-

İlköğretim Matematik 4 B.Saraç-M.Sönmez-A.E.Ertaş Gazi Yay.Dağ.-Ank. 3.489.364.-

İlköğretim Matematik 4 A.Kader-Z.Karabacak-O.Topal Zambak Yay.-Ank. 2.938.975.-

İlköğretim Matematik 4 Gülten Gül Serhat Yay.-İst.


FEN BİLGİSİ
İlköğretim Fen Bilgisi 4 N.Işık-A.Arslan-S.Şirin-N.Gökçe

S.Ülker-S.Güney Millî Eğt.Yay.DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ
İlköğretim Din Kültürü ve

Ahlâk Bilgisi 4 Komisyon Millî Eğt.Yay.

İlköğretim Din Kültürü ve

Ahlâk Bilgisi 4 Dr. H.Gökbulut-Ö.Öcal Bil. ve Kül.Yay.-Ank.

İlköğretim Din Kültürü ve

Ahlâk Bilgisi 4 A.Ü.Özden-Ö.Yılmaz Hitit Yay.-Ank.

İlköğretim Din Kültürü ve

Ahlâk Bilgisi 4 Mehmet Yavuzcan Ders Kit.-İst.YABANCI DİL

İNGİLİZCE

İlköğretim İngilizce Enjoy

English 4 (Student's Book) A.Sönmez- B.Yitim Millî Eğt.Yay. 1.203.704.-

İlköğretim İngilizce Enjoy

English 4 ( Workbook) A.Sönmez- B.Yitim Millî Eğt.Yay. 416.667.-

İlköğretim İngilizce Enjoy

English 4 (Teacher's Book) A.Sönmez- B.Yitim Millî Eğt.Yay. 277.778.-
İlköğretim İngilizce A Modern

English Course For Turks 4

(Student's Book) Resuhi Akdikmen Ders Kit.-İst. 1.962.254.-
İlköğretim İngilizce A Modern

English Course For Turks 4

(Workbook) Resuhi Akdikmen Ders Kit.-İst. 1.441.610.-
İlköğretim İngilizce A Modern

English Course For Turks 4

(Teacher's Book) Resuhi Akdikmen Ders Kit.-İst.
İlköğretim İngilizce Spring 4

(Student’s Book) Prof. Dr. A.Kocaman-N. Tataroğlu


Ü.Üzgüler Özgün Matb.-Ank. 1.377.085.-

İlköğretim İngilizce Spring 4


(Workbook) Prof. Dr. A. Kocaman-N. Tataroğlu

Ü.Üzgüler Özgün Matb.-Ank. 897.613.-


İlköğretim İngilizce Spring 4

(Teacher’s Book) Prof. Dr. A. Kocaman-N.Tataroğlu

Ü.Özgüler Özgün Matb.-Ank. 783.034.-

İlköğretim İngilizce Pal 4

Practice And Learn


(Student’s Book) S.Fındıkoğlu-G.Özder (Kuşe) 1.962.254.-

T.Whatling İnkılâp Kit.-İst. 1.788.689.-


İlköğretim İngilizce Pal 4

Practice And Learn


(Workbook) S.Fındıkoğlu-G.Özder T.Whatling İnkılâp Kit.-İst. 1.223.517.-

İlköğretim İngilizce Pal 4

Practice And Learn


(Teacher’s Book) S.Fındıkoğlu-G.Özder

T.Whatling İnkılâp Kit.-İst.


İlköğretim İngilizce English

Today 4


(Student’s Book) İhsan Tarlakazan Gizem Yay.-Ank. 1.817.385.-
İlköğretim İngilizce English

Today 4


(Workbook) İhsan Tarlakazan Gizem Yay.-Ank. 1.368.749.-
İlköğretim İngilizce English

Today 4


(Teacher’s Book) İhsan Tarlakazan Gizem Yay.-Ank.
İlköğretim Build Up Your English

(For Grade 4 Student’s Book) Yunus Erin Cemre Yay.-İst. 1.817.385.-


İlköğretim Build Up Your English

(For Grade 4 Teacher’s Book) Yunus Erin Cemre Yay.-İst.


İlköğretim Build Up Your English

(For Grade 4 Workbook) Yunus Erin Cemre Yay.-İst. 1.032.272.-
ALMANCA

İlköğretim Almanca

Hallo, Kinder ! 4-5(Schülerbuch) O.Kerman-K.Barçın

N.Tükenmez-J.Hartenburg Millî Eğt.Yay. 787.037.-

İlköğretim Almanca

Hallo, Kinder ! 4-5

(Schülerarbeitsheft) O.Kerman-K.Barçın

N.Tükenmez-J.Hartenburg Millî Eğt.Yay. 740.741.-

İlköğretim Almanca

Hallo, Kinder ! 4-5

(Lehrerhandbuch) O.Kerman-K.Barçın

N.Tükenmez-J.Hartenburg Millî Eğt.Yay. 370.370.-FRANSIZCA

İlköğretim Fransızca

Bonjour Le Français 4

(Fransızca Öğrenci Kitabı 4) O.Üstün-Ü.Aral-H.Menteş Millî Eğt.Yay. 1.157.407.-


İlköğretim Fransızca

Bonjour Le Français 4

(Fransızca Öğretmen Kitabı 4) O.Üstün-Ü.Aral-H.Menteş Millî Eğt.Yay. 601.852.-

MÜZİK
İlköğretim Müzik 4 Ömer Faruk Yurtoğlu Düzgün Yay.-İst. 1.368.749.-Yüklə 0,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə