Tarix kafedrasi


Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxatiYüklə 177,33 Kb.
səhifə11/11
tarix02.02.2022
ölçüsü177,33 Kb.
#114015
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Karimov I. Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q. -T.: O‘zbekiston, 1998. -32b.

2. Karimov I. YUksak ma’naviyat -engilmas kuch. -T.: Ma’naviyat, 2008. -176b.

3. Amir Sayyid Olimxon. Buxoro xalqining hasrati tarixi /Forsiydan Irisov A. tarjimasi. -T.: Fan, 1991.-32 b.

4. Buxoro tarixi masalalari /Maqolalar to‘plami. -Buxoro: Buxoro, 1996.-203b.

5. Gafurov A, Rashidov U «Buxoro xalqi shurolar jumxuriyati tarixidan lavxalar (1920-1924) T. 1992 y 10 bet

11. Ishanov A. “Fayzulla Xo‘jaev” (hayoti va faoliyati haqida ocherk) T.: 1973 y.

12. Rajabov Q. Buxoro va Xorazm Xalq Respublikalari: davlatchilikning demokratik shakli /O‘zbekiston davlatchiligi tarixi ocherklari. -T.: SHarq, 2001. -B.185-202.

13. Rajabov Q. Buxoroga qizil armiya bosqini va unga qarshi kurash. -T.: Ma’naviyat, 2002. -144 b.

14. Rajabov Q., Haydarov M. Turkiston tarixi (1917-1924 yillar) /O‘quv qo‘llanma. -T.: Universitet, 2002. -168 b.

15. Rajabov Q. Buxoro Xalq Sovet Respublikasi /O‘zME. 2-jild. -T., 2001. -B.299-302.

16. Rajabov Q., Ergashev O. Buxoro vohasida yashovchi boylar va ulamolarning qatag‘on qilinishi //Bux DU ilmiy axborotlari. -Buxoro, 2008. № 3. -B.13-18.

17. Rashidov U. Buxoro inqilobi: u qanday bo‘lgan edi? //Buxoro haqiqati. 1995 yil 23 avgust.

18. Rashidov U. Buxoro Respublikasida qarshilik harakatining birinchi bosqichi (1920-1922 yy.) /Buxoro tarixi masalalari (maqolalar to‘plami). –Buxoro, 1996. -B.95-123.

19. Rashidov U. Buxoro Xalq Respublikasi. -Buxoro: Buxoro, 2003. -99 b.

20. Rashidov U., Rashidova L. Buxoro amirligida jadidchilik harakati va uning shakllanish omillari /Iz istorii kulturnogo naslediya Buxarы. (10 vыpusk). -Buxara: Buxara, 2006. -B.81-84.

21. Rashidov U. Buxoro bosqini va sovet tuzumiga qarshi kurash. -Buxoro, 2008. -64 b.

22. Rahmonov K. Fayzulla Xo‘jaevning Berlindan Buxoroga maktubi // Buxoro mavjlari. 2008. №1. –B. 34-35.

23. Raxmonov K. Buxoro Xalq Sovet Respublikasi tarixi matbuot sahifalarida. Monografiya. -Toshkent, “ABU MATBUOT - KONSALT”, 2012 y. 175 bet.

24. Raxmonov K. Turkistonda matbuot tarixining dolzarb muammolari (1870-1924 yillar). O‘quv qo‘llanma. -Buxoro, 2015y. 116 bet.

25. O‘zbekiston davlatchiligi tarixi ocherklari /Mas’ul muharrirlar: Alimova D, Rtveladze E. -T.: SHarq, 2001. -224 b.

26. O‘zbekiston tarixi (Oliy o‘quv yurtlarining nomutaxassis fakultetlari talabalari uchun darslik) /R.Murtazaevaning umumiy tahriri ostida. -T.: YAngi asr avlodi, 2003. -675 b.

27. O‘zbekiston tarixi solnomasi /Tuzuvchi mualliflar: Rajabov Q., Hasanov F. -T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2007. -230 b.


  1. F.Xo‘jaev. “Buxoroda revolyusiya va O‘rta Osiyoning milliy chegaralanish tarixiga doir” T.: 199

  2. F.Xo‘jaev. “Buxoroda revolyusiya tarixiga doir” T.: 1998

  3. F.Xo‘jaev hayoti va faoliyati haqida yangi mulohazalar. (F.Xo‘jaevning 100 yilligiga bag‘ishlangan) T.: Fan. 1997 y.

  4. Qosimov F., Rashidov U. Buxoro amirligining tugatilishi /Buxoro tarixi masalalari. -Buxoro, 1996.-B.69-93.

33. Qosimov F. Buxoro Respublikasi tarixshunosligi. -Buxoro, 1997. -70b.

34. Qosimov F. Buxoroda milliy demokratik harakatning o‘ziga xos xususiyatlari /Markaziy Osiyo XX asr boshlarida: islohotlar, yangilanish va taraqqiyot uchun kurash. -T. , 2001. -B.115-118.

35. Qosimov F.H. “F.Xo‘jaev – inson va siyosatchi” “BDU axborotlari” 2005 y. 1 -son .

36. Hayitov SH., Badriddinov S., Rahmonov K. Buxoro Xalq Sovet Respublikasi: iqtisodiyot, ijtimoiy siyosat, madaniy hayot. -Buxoro: Buxoro, 2005. -154 b.

37.Hayitov SH., Badriddinov S. “Vatan judolikning mungli tarixi” Buxoro. 2005 y.

38. Hayitov SH. O‘zbek muhojirligi tarixi (1917-1991 yillar). O‘quv qo‘llanma. –Buxoro, 2015.39. Xayitov SH.A., Rahmonov K.J. Xorijdagi o‘zbeklar ijodida Vatan va istiqlol mavzusi (XX asrning 60-90 yillari. BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI ILMIY AXBOROTI. -2016. -№4, -B. 151-159.1 Левитин Л., Д.Карлайл. “И. Каримов - янги Ўзбекистон Президенти”. Т., “Ўзбекистон” 1996 й.

2 Ф.Хўжаев ҳаёти ва фаолияти ҳақида янги мулоҳазалар. Т.: “Фан” 1997 й. 37 бет.

3 Д.Алимова “Ф.Хўжаев ва жадидчилик “ (Ф.Хўжаев 100 йиллигига бағишланган) Т.: 1997 й. 38 бет.

4 Ф.Хўжаев ҳаёти ва фаолияти ҳақида янги мулоҳазалар. Т.: “Фан” 1997 й. 38 бет.

5 Д.Алимова. “Ф.Хўжаев ва жадидчилик” Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1996 й. 7 июнь.

6 Ф.Хўжаев ҳаёти ва фаолияти ҳақида янги мулоҳазалар. Т.: “Фан” 1997 й. 38 бет.

7 Ф.Хўжаев ҳаёти ва фаолияти ҳақида янги мулоҳазалар. Т.: “Фан” 1997 й. 39 бет.

8 Д.Алимова. “Ф.Хўжаев ва жадидчилик” Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1996 й. 7 июнь.

9 Ф.Хўжаев ҳаёти ва фаолияти ҳақида янги мулоҳазалар. Т.: “Фан” 1997 й. 39 бет.

10 Д.Алимова. “Ф.Хўжаев ва жадидчилик” Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1996 й. 7 июнь.

11 Ф.Хўжаев. Бухоро инқилобига доир материаллар. Т:1997 йил 36 бет.

12Ф.Хўжаев ҳаёти ва фаолияти ҳақида янги мулоҳазалар. Т.: “Фан” 1997 й. 39 бет.

13 Ф.Хўжаев. Бухоро инқилобига доир материаллар. Т:1997 йил 13 бет.

14 Ф.Хўжаев ҳаёти ва фаолияти ҳақида янги мулоҳазалар. Т.: “Фан” 1997 й.

15 Ф.Хўжаев. Бухоро инқилобига доир материаллар. Т:1997 йил 17 бет.

16 Ф.Хўжаев. Бухоро инқилобига доир материаллар. Т:1997 йил 51 бет.

17 Ф.Хўжаев. Танланган асарлар. I том. Т. 1976 й.

18 Ф.Хўжаев ҳаёти ва фаолияти ҳақида янги мулоҳазалар. Т.: “Фан” 1997 й.

19Д.Алимова. “Ф.Хўжаев ва жадидчилик” Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1996 й. 7 июнь.

20 Ф.Хўжаев ҳаёти ва фаолияти ҳақида янги мулоҳазалар. Т.: “Фан” 1997 й.

21 Ҳ.Содиқов. “Табаррук умр” мақоласи. Гулхан. 1996 й. 5 сон. 2 бет.

22 Ҳ.Содиқов. “Табаррук умр” // Гулхан. 1996 й. 5 сон. 2 бет.

23 Ҳ.Содиқов. “Табаррук умр” // Гулхан. 1996 й. 5 сон. 2 бет.

24 Ҳ.Содиқов. “Табаррук умр” . Гулхан. 1996 й. 5 сон. 2 бет.

25 Ч.Тиллаев. “Халқ фарзанди” // Мулоқот. 1996 йил. 5 сон. 44 бет.

26Ч.Тиллаев. “Халқ фарзанди” мақоласи. Мулоқот. 1996 йил. 5 сон. 44 бет.

27Ф.Хўжаев ҳаёти ва фаолияти ҳақида янги мулоҳазалар. Т.: “Фан” 1997 й.

28 Ф.Хўжаев ҳаёти ва фаолияти ҳақида янги мулоҳазалар. Т.: “Фан” 1997 й.

29 М.Ҳасанов. Файзулла Хўжаев. Т.; 1990 й. 25 бет.

30 Ф.Хўжаев. Танланган асарлар. I том. Т. 1976 й. 145 б.

31 Ф.Хўжаев. Танланган асарлар. I том. Т. 1976 й. 157 б.

32 Ф.Хўжаев ҳаёти ва фаолияти ҳақида янги мулоҳазалар. Т.: “Фан” 1997 й.

33 А.Ишанов. Бухарская Народная Советская Республика. Т. 1969 г. стр.57.

34 Ф.Хўжаев. Танланган асарлар. I том. Т. 1976 й. 19 б.

35 Ф.Хўжаев. Танланган асарлар. I том. Т. 1976 й. 23 б.

36 Ф.Хўжаев. Танланган асарлар. I том. Т. 1976 й. 24-25 бетлар.

37 Ф.Хўжаев ҳаёти ва фаолияти ҳақида янги мулоҳазалар. Т.: “Фан” 1997 й.

38 Ф.Хўжаев. Танланган асарлар. I том. Т. 1976 й.

39 Н.А.Нураллин. Ф.Хўжаев ва ватан тарихининг баъзи масалалари. (Ф.Хўжаев-100 йиллигига бағишланган) Т.: 1997 й. 29 бет.

40 Фан ва турмуш. 1991 й. 4 сон.

41 Ф.Хўжаев. Танланган асарлар. I том. Т. 1976 й. 316 бет.

42 О.Э.Эшонов. Ф.Хўжаев. Т.: 1973 й. 34 бет.

43 Қ.Ражабов. Ф.Хўжаев ва миллий истиқлол ҳаракати. Т.: 1997 й. 31 б.

44 О.Э.Эшонов. Ф.Хўжаев. Т.: 1973 й. 36 бет.

45 О.Э.Эшонов. Ф.Хўжаев. Т.: 1973 й. 38 бет.

46 Н.А.Нураллин. Ф.Хўжаев ва ватан тарихининг баъзи масалалари. (Ф.Хўжаев-100 йиллигига бағишланган) Т.: 1997 й. 30 бет.

47 Ф.Хўжаев ҳаёти ва фаолияти ҳақида янги мулоҳазалар. Т.: “Фан” 1997 й. 32 бет.

48 М.Ҳасанов. Файзулла Хўжаев. Т.; 1990 й. 30 бет.

49Н.А.Нураллин. Ф.Хўжаев ва ватан тарихининг баъзи масалалари. (Ф.Хўжаев-100 йиллигига бағишланган) Т.: 1997 й.

50 Ҳалимов М. “Ф.Хўжаев ва истиқлолчилик ҳаракати” “Бухоронома” 2005 й. 13 апрель

51Ҳалимов М. “Ф.Хўжаев ва истиқлолчилик ҳаракати” “Бухоронома” 2005 й. 13 апрель.

52 Ҳалимов М. “Ф.Хўжаев ва истиқлолчилик ҳаракати” “Бухоронома” 2005 й. 13 апрель.

53 Ҳалимов М. “Ф.Хўжаев ва истиқлолчилик ҳаракати” “Бухоронома” 2005 й. 13 апрель.

54 Ҳалимов М. “Ф.Хўжаев ва истиқлолчилик ҳаракати” “Бухоронома” 2005 й. 13 апрель.

55 Ҳалимов М. “Ф.Хўжаев ва истиқлолчилик ҳаракати” “Бухоронома” 2005 й. 13 апрель.

56 Ҳалимов М. “Ф.Хўжаев ва истиқлолчилик ҳаракати” “Бухоронома” 2005 й. 13 апрель.

57 Қ.Ражабов. Ф.Хўжаев ва миллий истиқлолчилик ҳаракати. //Файзулла Хўжаев 100. Т.: Фан. 1997 й. 48 бет.

58 А.Ишанов. Бухарская Народная Советская Республика. Т.: 1969 г. Стр. 69.

59 Хасанов М. “Файзулла Хўжаев” Т.: 1990 й. 33 бет.

60 Хасанов М. “Файзулла Хўжаев” Т.: 1990 й. 33 бет.

61. Қ.Ражабов. Ф.Хўжаев ва миллий истиқлолчилик ҳаракати. //Файзулла Хўжаев 100. Т.: Фан. 1997 й. 49 бет.

62 Ф.Хўжаев. Танланган асарлар. I том. Т. 1976 й.

63 Қ.Ражабов. Ф.Хўжаев ва миллий истиқлолчилик ҳаракати. //Файзулла Хўжаев 100. Т.: Фан. 1997 й. 64 бет.

64 Заки Валидий Тўғон. “Хотиралар” Т.: 1995 й. Шарқ юлдузи. 5-6 сонлар.

65 Заки Валидий Тўғон. “Хотиралар” Т.: 1995 й. Шарқ юлдузи. 5-6 сонлар.

66 Ф.Хўжаев. Танланган асарлар. I том. Т. 1976 й. 457 бет.

67 Ф.Хўжаев. “Бухородаги революция ва Ўрта Осиёнинг миллий чегараланиши тарихига доир” Т.: 1932 й.

68 Ф.Хўжаев. Танланган асарлар. I том. Т. 1976 й. 249 бет.

69Ф.Хўжаев. Танланган асарлар. I том. Т. 1976 й. 249 бет.

70 Ф.Хўжаев. Танланган асарлар. I том. Т. 1976 й. 461 бет

71 Ф.Хўжаев. Танланган асарлар. I том. Т. 1976 й. 451 бет.

72 Қ.Ражабов. Ф.Хўжаев ва миллий истиқлолчилик ҳаракати.Т.: Фан. 1997 й. 49 бет.

73 Д.Ҳ.Зиёева. Миллий озодлик учун кураш воқеалари. Т.: Фан. 1997 й. 52 бет.

74 Ф.Хўжаев. Танланган асарлар. I том. Т. 1976 й. 456 бет.

75 Ф.Хўжаев. Танланган асарлар. I том. Т. 1976 й. 457 бет.

76 Д.Ҳ.Зиёева. Миллий озодлик учун кураш воқеалари. Т.: Фан. 1997 й. 56 бет.

77 Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.: 2003 й.

78 Ф.Хўжаев. Танланган асарлар. I том. Т. 1976 й. 457 бет

79 Д.Ҳ.Зиёева. Миллий озодлик учун кураш воқеалари. Т.: Фан. 1997 й. 57 бет.

11 Д.Мўминов. Шарқий ва Ўрта Бухорода истиқлол жаранглари. Жамият ва бошқарув. 2005. 2 сон. 89 бет.

11 Д.Мўминов. Шарқий ва Ўрта Бухорода истиқлол жаранглари. //Жамият ва бошқарув. 2005. 2 сон. 89 бет.

22 У.Ж.Рашидов “Анвар пошшо”. Фан ва турмуш 1994 й 2-сон 19-бет.

33 У.Ж.Рашидов “Анвар пошшо”. Фан ва турмуш 1994 й 2-сон 19-бет.


11 У.Ж.Рашидов “Анвар пошшо”. Фан ва турмуш 1994 й 2-сон 19-бет.

2 Д.Мўминов. Шарқий ва Ўрта Бухорода истиқлол жаранглари. Жамият ва бошқарув. 2005. 2 сон. 90 бет.

2


11 Қ.Ражабов. Истиқлол шаҳидлари. Шарқ юлдузи. 2002 й, 4 сон. 121 бет.

22 Д.Мўминов. Шарқий ва Ўрта Бухорода истиқлол ҳаракатлари. 2005. 2 сон. 90 бет.

33 Д.Мўминов. Шарқий ва Ўрта Бухорода истиқлол жаранглари. 2005. 2 сон. 91 бет. “Жамият ва бошқарув” журнал.

11 Д.Мўминов. Шарқий ва Ўрта Бухорода истиқлол жанглари. 2005. 2 сон. 91 бет. “Жамият ва бошқарув” журнал.

11 Д.Мўминов. Шарқий ва Ўрта Бухорода истиқлол жанглари. 2005. 2 сон. 91 бет. // “Жамият ва бошқарув”

80 Раҳмонов К. Файзулла Хўжаевнинг Берлиндан Бухорога мактуби // Бухоро мавжлари. 2008. №1. –Б. 34

81 Веймар-Германиянинг Тюрингия вилоятидаги транспорт йўллари тугунида жойлашган шаҳар бўлиб, 1815-1918 йилларда Саксен-Веймар-Эйзенах Буюк герцоглигининг бош шаҳри бўлган (қаранг: ЎзМЭ. Т.II. –Тошкент. 2001 йил –Б. 411-412.). Веймар шаҳрида Конституция ишлаб чиқилгани учун давлатнинг номи «Веймар Республикаси» деб номланган.

82 Раҳмонов К. Файзулла Хўжаевнинг Берлиндан Бухорога мактуби // Бухоро мавжлари. 2008. №1. –Б. 34.

83 Ўша жойда.


Kataloq: files -> ebooks -> Bitiruv%20malakaviy%20ishlar
Bitiruv%20malakaviy%20ishlar -> O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi namangan davlat universiteti «Himoyaga ruxsat etildi»
ebooks -> Fragen – zum Text
Bitiruv%20malakaviy%20ishlar -> O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi
Bitiruv%20malakaviy%20ishlar -> O’zbek she’riyatida Yesenin an’analari reja: Kirish I bob. Sergey Yesenin – rus adabiyotining taniqli namoyandasi
Bitiruv%20malakaviy%20ishlar -> Sidqiy xondayliqiy nasriy asarlari badiiyati
Bitiruv%20malakaviy%20ishlar -> Buxoro davlat universiteti tarix fakulteti tarix kafedrasi
Bitiruv%20malakaviy%20ishlar -> Education of the republic of uzbekistan state university of world languages english language the first faculty

Yüklə 177,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə