Tcdd bölge müDÜRLÜĞÜ tekniK Şartname işin Adı : : Van Kapıköy Hattındaki 9 ad. Menfezde bakım onarım ve tadilat işleri yapılması İşi SayfaYüklə 141,89 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü141,89 Kb.
növüYazı


TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı : :Van Kapıköy Hattındaki 9 ad. Menfezde bakım onarım ve tadilat işleri yapılması İşi
Sayfa:

GENEL HÜKÜMLER:

1)İşin proje, metraj veya yaklaşık maliyet kısımlarında yazılı bütün işler yapılacaktır.

2)Yüklenici işin yapılacağı yerleri teklif vermeden önce görmüş ve teklifini buna göre vermiş kabul edilecektir

3) Teklif bedele bütün malzeme, işçilik, nakliye, yükleme boşaltma ve taşıma bedelleri dahildir. Yüklenicinin teklifini bütün nakliyeleri hesap ederek verdiği varsayılmaktadır.
4) İşin yapımı esnasında İş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili her türlü tedbir yüklenici tarafından alınacaktır. Bununla birlikte TCDD İdaresi ve İş Sağl. ve Güv.yetkilileri tarafından talep edilecek güvenlik tedbirlerine de uyulacaktır. Bu konuda İş güvenliği yönetmeliklerinde yer alan kurallar dikkate alınacaktır. İşin yapımı esnasında iş güvenliği ve iş sağlığı hususunda gerekli tedbirlerin alınmadığı tespit edildiği takdirde ilgili kanun ve yönetmelikler gereği işin yapımı kontrol teşkilatınca durdurulabilir. Yüklenici, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapacağı masrafları karşılamak zorundadır.
5)İşler tamamlandıktan sonra çevre temiz halde bırakılacak, inşaata ait atıklar bırakılmayacaktır.
6) Km.56+020’de kazıdan çıkan malzemenin 75 m.;. İleride İdarece gösterilecek alana taşınacaktır.
7)Yüklenicinin her türlü malzemeyi kendi imkanlarıyla karayoluyla iş mahaline getirmesi esastır. Nakliyeler için gerekli tesviye kazıları vs yüklenici tarafından yapılacaktır.

8)Yolun harçla ve hafriyala kirlenmemesi için yüklenici tedbir alacaktır.

9)Km.111+00 da yapılacak 1,20 mt çapında büz boru döşenmesi işinde 1,20 m. çapındaki boru temin edilemezse yerine 2 katı kadar 80 cm iç çapında ve 11 cm cidarlı menfeze uygun boru yan yana döşenecektir.
10) Yükenici “Demiryolu Altyapısında Yükleniciler Tarafından Yürütülen Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyetlerinde Emniyet Gereksinimlerine Dair 551 Numaralı Genel Emir” e uygun olarak çalışacak ve emirde bahsedilen bütün yükümlülüklerini yerine getirecektir. Bu emir şartnamenin ekidir. TCDD internet sitesinden ulaşılabilir. Ulaşılmadığı takdirde ilgili Yol Müd. Personellerinden bilgi alınabilir. Yüklenici bu yönetmelik gereği çalışcak personeline TCDD tarafından verilecek eğitimleri aldırmalıdır.


  • İŞ KALEMLERİ


S.

No

Poz No

İmalatın Cinsi

Birim

Miktarı

Pursantaj

(%)
1

03.573

Jeneratör Grubu (5 KW, 7.5 HP, benzin motoru ile akuple portatif veya seyyar)

Saat2

KGM/18.185

Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması
Teknik Tarifi: Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın belirlenen yıkım yöntemine göre yıkılması veya sökülmesi, yıkım ve sökümden çıkan malzemelerin; vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabakalar halinde serilerek düzeltilmesi veya İdarece gösterilecek yerde depo edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Dolgu veya depoya gidecek malzemenin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması, yıkımdan çıkan işe yarar taş ve tuğlaların ayrılması, malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yapılan sulama ve sıkıştırma işleri.

Ölçü:


Demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılmadan önce yerinde boşluksuz ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:


Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.185’deki "Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

3

P-074/A

ENJEKSİYON REÇİNESİ İLE ÇUBUK ANKRAJI (30 cm. kadar betonda yatay ve düşeyde delik açılması, çubuk ankrajı yapılması, deliklerin enjeksiyon reçinesiyle doldurulması)

Adet

16,000

14,902307
Teknik Tarifi: Projesine göre betonda 30 cm#e kadar (30 cm dahil) yatay ve düşeyde ekilecek demir filizi çapına uygun olarak delik açılması, açılan delik içlerindeki tozun temizlenmesi, açılan delik içlerine enjeksiyon reçinesi ile doldurularak çubuk ankrajının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 adedinin fiyatıdır.

4

Y.15.006/1A

Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı)8,000

0,744177
Teknik Tarifi: Yumuşak ve sert küskülük zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri ile depo veya dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:

ÖLÇÜ:


Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT:


Bu birim fiyata 25 metre dışındaki taşıma, dolgunun sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir. Ayrıca derinlik zammı bedeli ödenmez.

5

Y.16.050/12

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)0,400

1,189668
Teknik Tarifi: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 12/15 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 12/15 betonun 1 m³fiyatı:

ÖLÇÜ:


Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT:


1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.

2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.

3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.

4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.6

Y.16.050/16

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)6,450

23,890056
Teknik Tarifi: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 30/37 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 30/37 betonun 1 m³fiyatı:

ÖLÇÜ:


Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT:


1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.

2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.

3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.

4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.7

Y.17.136

Ocak taşı ile blokaj yapılması
Teknik Tarifi: Blokaj yapılacak tabanın düzenlenmesinden sonra üzerine 1,100 m³ ocak taşından (Poz. No: Y.08.021) istenen eğim ve boyutlarda blokaj yapılması, tokmaklanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile blokajın 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:


Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

8

Y.21.001/02

Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması
Teknik Tarifi: Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyleri rendelenmiş ve yağlanmış II. sınıf çam kerestesinden düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel, benzeri gereçler, malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ:


Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz.

NOT:


1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir.

2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.9

Y.21.050/C11

Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası)
Teknik Tarifi: İdarece lüzum görüldüğünde, standardına ve onaylanmış projesine göre yüksekliği bu poz kapsamına giren yapı ve sınai imalâta çelik borudan taşıyıcı iskelenin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3 fiyatı:

ÖLÇÜ:


1)Bu ölçü kapsamına giren yapı ve sınaî imalâtın kalıp gören yüzü ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır. Tavan meyilli olduğu takdirde vasati irtifa esas alınır.

2) Bu poz tünel veya galerilere uygulandığında galeri veya tünel kemerinin alt yüzeyi ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır.

3) Bu ölçü kapsamına giren su deposu inşaatı iskelelerinde bu poz uygulanır. Bu takdirde beton su deposu tavanı ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boşluk hesaplanır.

4) Döşeme ile birlikte inşa edilmeyen çerçeve, kiriş ve kolonlar için gerekli taşıyıcı iskele genişliği idarece tespit edilir.

NOT:

1) İskele ve kalıpta kullanılan çelik boru ve kerestelerin hacimleri ile boşluk içindeki inşaat elemanlarının (gusseler, kiriş, kolon, perde, su deposu ve benzeri inşaat elemanlarının ..) hacimleri iskele boşluk hacminden düşülmez.2) Tünel ve galeriler için verilecek uzunluk ve diğer tünel zamları belli oranda bu pozlara da uygulanır.

3) Yapılarda betonarme saçak, balkon, beton, betonarme istinat duvarları, perdeler ve benzeri imalâtın kalıplarını, tutan, taşıyan üçgen şeklindeki iskele boşluk hacimleri hesaplanır. Üçgen yatay boyu kalıp yüksekliğinin yarısından fazla olamaz.

4) Bir metreden az yükseklikteki beton duvar ters kirişler genişliği 0,50 m den az olan portafo ve saçaklar ve açıklığı 1,50 m den az olan kapı pencere lentoları için iskele bedeli verilmez.

5) Betonarme tabliyeler için kalıp iskelesi kurulmuş olacağından bina içerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, müstakil kolonlar ve benzeri imalatlar için ayrıca kalıp iskelesi bedeli verilmez.

6) Özel kayar kalıpla yapılacak inşaat veya imalatın kalıp iskelesi için bu fiyat uygulanmaz.

7) İskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir.10

Y.23.014

Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması

Ton


Teknik Tarifi: Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:

ÖLÇÜ:


1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.

2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.

3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.

4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.

Çap (Ø)Birim Ağırlığı

mmKg/m


80,395

100,617


120,888

11

Y.23.015

Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.

Ton


Teknik Tarifi: Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:

ÖLÇÜ:


1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.

2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.

3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.

4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.

Çap (Ø)Birim Ağırlığı

mmKg/m


141,208

161,578


181,998

202,466


222,984

243,551


264,168

284,834


12

12.2206

çapı 600 mm (SN 8) PE100 KORUGE KANALİZASYON BORULARININ DÖŞENMESİ

m13

15.140/İB-6e

Tuvenan kum-çakıldan konkasörle kırılmış ve elenmiş 0-70 mm çapında kırma taşın el ile (Tokmaklanarak) sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması ve boru gömleklenmesinin yapılması
Teknik Tarifi: 15.140/İB-4 Poz Nolu birim fiyat tarifinde belirtilen şartlar ve esaslar dâhilinde, 08.23/İB-3 Poz No'lu (Tuvenan kum-çakıldan konkasörle kırılmış ve elenmiş 0-70 mm çapında kırmataş) 1.000 m³ kırma taşla tatbikat projesinde belirtilen şekilde hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması ve borunun gömleklenmesi yapılmasının;

1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ : 15.140/İB-4 Poz No'lu Birim Fiyat Tarifinde' belirtildiği gibidir.

NOT : Granülometrik malzeme yerine kırmataş esas alınarak 15.140/İB-4 Poz Nolu Birim Fiyat Tarifinde belirtilen dip notlar, bu birim fiyat için de geçerlidir.14

17.110

20 cm kalınlıkta harçlı pere
Teknik Tarifi: 20 cm kalınlıkta harçlı pere yapılması; İstenilen nitelikte ve kalınlıkta taşların ocaktan temini, vasıtalara yüklenmesi ve boşaltılması, kaplanacak şevlere paralel ve düzgün bir yüzey elde etmek üzere taşların aralıklarındaki boşluklar en az olacak şekilde, harçlı perelerde bu boşluklar tamamen 500 dozlu harçla dolacak şekilde pere yapılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (taşın ve harç için kum, çakıl ve çimentonun taşınmaları hariçtir ve ayrıca cephe yükseklik ve iskele zammı verilmez.), m² fiyatı:

ÖLÇÜ:


Projesine göre kaplanan yüzeyin m² si üzerinden ölçülür.

15

KGM/17.084/K

Ocak Taşı ile İstifli Taş Dolgu
Teknik Tarifi: Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşı ile istifli taş dolgu yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taşın; ocaktan çıkarılması, hazırlanması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, hazırlanmış temel, taban veya tabii zemin üzerine el veya makine ile teker teker derzler üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirilmesi, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Taşın iş yerine taşınması, dolgu taban veya temelinde yapılan kazı işleri.

Ölçü:


İstifli taş dolgunun, proje ebatları üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:


Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/17.084/K’daki "Ocak Taşı ile İstifli Taş Dolgu Yapılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:


Gabari dışına atılmış ve inşaatın bünyesine girmemiş doğru veya tahkimat malzemesi için herhangi bir bedel ödenmez.

16

Y.23.010

Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)

Ton


Teknik Tarifi: 5,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş çelik hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç, gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton hasır çeliğin fiyatı:

ÖLÇÜ:


1)Betonarme projesine göre çelik hasırın hesaplanan metre karesi aşağıdaki cetvelde gösterilen ağırlıklarla çarpılarak ton olarak hesaplanır.

2)Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz.

3)Bağlama teli, kg/m ağırlık farkları (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat içine dâhil edildiğinden hesaba katılmaz.

______________________________________________________

ÇELİK HASIR AĞIRLIK TABLOSU

ÇUBUK ARALARINA GÖRE Kg/m² (Tek yön)

Çap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm

______________________________________________________

4.0 0.099 1.97 1.32 0.99 0.66 0.49 0.39 0.33

5.0 0.154 3.08 2.06 1.54 1.03 0.77 0.62 0.51

5.5 0.187 3.73 2.49 1.87 1.24 0.93 0.75 0.62

6.0 0.222 4.44 2.96 2.22 1.48 1.11 0.89 0.74

6.5 0.260 5.21 3.47 2.60 1.74 1.30 1.04 0.87

7.0 0.302 6.04 4.03 3.02 2.01 1.51 1.21 1.01

7.5 0.347 6.94 4.62 3.47 2.31 1.73 1.39 1.16

8.0 0.395 7.89 5.26 3.95 2.63 1.97 1.58 1.32

8.5 0.445 8.91 5.94 4.45 2.97 2.23 1.78 1.48

9.0 0.499 9.99 6.66 4.99 3.33 2.50 2.00 1.66

9.5 0.556 11.13 7.42 5.56 3.71 2.78 2.23 1.85

10.0 0.617 12.33 8.22 6.17 4.11 3.08 2.47 2.06

10.5 0.680 13.59 9.06 6.80 4.53 3.40 2.72 2.27

11.0 0.746 14.92 9.95 7.46 4.97 3.73 2.98 2.49

11.5 0.815 16.31 10.87 8.15 5.44 4.08 3.26 2.72

12.0 0.888 17.76 11.84 8.88 5.92 4.44 3.55 2.9617

14.003

El ile yumuşak küskülük kazılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, parçalanıp el ile atılabilen 0,100 m3 e kadar büyüklükteki her cins blok taşlar, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur ve benzeri zeminler)Teknik Tarifi: Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltil¬mesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (taşımalar hariç) 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT:1)Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde)veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.

2)Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ ü aştığı takdirde, 10.000 m³ ü aşan miktar için, kazı ne ile yapılmış olursa olsun “makine ile kazı birim fiyatı”, ilk 10.000 m³ ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır

a) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için “el ile kazı birim fiyatı”, makine ile yapılan miktarı için ise “makine ile kazı birim fiyatı” uygulanır.


18

16.006/İB

400 Dozlu demirsiz beton
Teknik Tarifi: 0.500 m³ elenmiş ve yıkanmış kum (Poz No: 04.006/b), 0.660 m³ elenmiş ve yıkanmış çakıl (Poz No: 04.003/b), 0.135 m³ su (Poz No: 04.031) ve 400 kg çimentonun betoniyer ile karıştırılması, vibratörle sıkıştırılması, gereğince sulanması, soğuk ve sıcaktan korunması, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet, edevat giderleri ile yüklenici kârı ve genel giderleri dâhil, (Yalnız, çimento, kum ve çakılın iş yerine kadar taşınması ile yükleme, boşaltma, istif ve figüre bedeli hariç) 400 doz'lu demirsiz beton yapılmasının; 1 m³ fiyatı.

ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden metreküp cinsinden hacmidir.19

MSB.156

Beton Yüzeylerde Tamir Harcı İle Beton Tamiratı

kg
Teknik Tarifi: Çimento bazlı ince tamir harcı uygulanmış betonarme yüzeyi, çimento bazlı kalın tamir harcı ile orijinal geometrisine getirmek için her türlü malzeme ve ziyatı, her türlü işçilik, iş yerinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 kg’mının fiyatıdır.

Ölçü: Kullanılan tamir harcı miktarı tutanak ile tespit edilir.
20

Y.16.050/11

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Teknik Tarifi: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 8/10 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 8/10 betonun 1 m³fiyatı:

ÖLÇÜ:


Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT:


1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.

2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.

3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.

4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.


21 )Y.16.050/14

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)

Teknik Tarifi: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 20/25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 20/25 betonun 1 m³fiyatı:

ÖLÇÜ:


Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT:


1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.

2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.

3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.

4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.


22

14.003

El ile yumuşak küskülük kazılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, parçalanıp el ile atılabilen 0,100 m3 e kadar büyüklükteki her cins blok taşlar, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur ve benzeri zeminler)
Teknik Tarifi: Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltil¬mesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (taşımalar hariç) 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT:1)Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde)veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.

2)Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ ü aştığı takdirde, 10.000 m³ ü aşan miktar için, kazı ne ile yapılmış olursa olsun “makine ile kazı birim fiyatı”, ilk 10.000 m³ ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır

a) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için “el ile kazı birim fiyatı”, makine ile yapılan miktarı için ise “makine ile kazı birim fiyatı” uygulanır.

23

04.008

Portland çimentosu (Torbalı) (TS 19, PÇ 32,5) (CEM I 32,5)

Ton24

15.140/İB-6e

Tuvenan kum-çakıldan konkasörle kırılmış ve elenmiş 0-70 mm çapında kırma taşın el ile (Tokmaklanarak) sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması ve boru gömleklenmesinin yapılmasıTeknik Tarifi: 15.140/İB-4 Poz Nolu birim fiyat tarifinde belirtilen şartlar ve esaslar dâhilinde, 08.23/İB-3 Poz No'lu (Tuvenan kum-çakıldan konkasörle kırılmış ve elenmiş 0-70 mm çapında kırmataş) 1.000 m³ kırma taşla tatbikat projesinde belirtilen şekilde hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklanması ve borunun gömleklenmesi yapılmasının;

1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ : 15.140/İB-4 Poz No'lu Birim Fiyat Tarifinde' belirtildiği gibidir.

NOT : Granülometrik malzeme yerine kırmataş esas alınarak 15.140/İB-4 Poz Nolu Birim Fiyat Tarifinde belirtilen dip notlar, bu birim fiyat için de geçerlidir.25

17.110

20 cm kalınlıkta harçlı pere
Teknik Tarifi: 20 cm kalınlıkta harçlı pere yapılması; İstenilen nitelikte ve kalınlıkta taşların ocaktan temini, vasıtalara yüklenmesi ve boşaltılması, kaplanacak şevlere paralel ve düzgün bir yüzey elde etmek üzere taşların aralıklarındaki boşluklar en az olacak şekilde, harçlı perelerde bu boşluklar tamamen 500 dozlu harçla dolacak şekilde pere yapılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, (taşın ve harç için kum, çakıl ve çimentonun taşınmaları hariçtir ve ayrıca cephe yükseklik ve iskele zammı verilmez.), m² fiyatı:

ÖLÇÜ:


Projesine göre kaplanan yüzeyin m² si üzerinden ölçülür.

26

KGM/18.449/K

120 cm İç Çapında 400 Dozlu Özel Beton Büz Döşenmesi (Menfez İçin) (Cidar Kalınlığı 15 cm)

m


Teknik Tarifi: Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, menfez için iç çapı 120 cm cidar kalınlığı 15 cm olan 400 dozlu su sızdırmayan betondan büzlerin imali ve uçları birbirlerine girecek şekilde döşenmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli madeni büz kalıplarının ve suyun iş yerinde temini, kum ve çakılın; ocaktan çıkarılması, yıkanması, gereken granülometride elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, büz kalıplarının monte edilmesi, 400 dozlu büz betonunun betoniyerle imali ve kalıplara konulması, sıkıştırılması, büz kalıplarının alınması, kür yapılması, hazırlanmış temel veya taban üzerine döşenmesi, 500 dozlu ek haremin yapılması, büz eklerinin; 2-3 cm kalınlık ve 10-15 cm genişlikte ek harcı ile bilezik yapılarak kapatılması, kür yapılması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, büz yan ve üst dolgularının sulanması, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, çimento, kum ve çakılın iş yerine taşınması, büz döşenecek hendeğin kazılması, büz üstlerinin ve yanlarının doldurulması, çıkarılması, büz temel tabanına konacak seçme malzeme veya beton tabakası, baş ve kanat duvarları.

Ölçü:


Büzlerin döşendiği eğimde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:


Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.449/K’daki "0 120 cm İç Çapında 400 Dozlu özel Beton Büz Döşenmesi (Menfez İçin) (Cidar Kalınlığı 15 cm)" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

27

Y.17.002/A

Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması
Teknik Tarifi: 1,200 m³ ocak taşı (Poz. No: Y.08.021) ve 0,330 m³ harç (Poz. No:10.003/MK) ile kârgir inşaatın yapılması, görünen yüzeylerin düzenlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile 1 m³ kârgir inşaatın fiyatı:

ÖLÇÜ:


1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

2) Her biri 0,250 m³ den küçük olan boşluklar düşülmez.

NOT:

Cephe zammı bu fiyata dâhildir


28

NAKLİYE ve GENEL GİDERLER ad. 1
Metrajda geçen ve yukarıda nakliye bedeli gösterilmeyen bütün imalatlara ait nakliye, yükleme-boşaltmalar , genel giderler, eğitim ve güvenlik tedbirleri giderleri toplam bedeli

Oska/012-yt
Yüklə 141,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə