Te u zagrebu filozofski fakultet


ZAKLJUČNO MIŠLJENJE I PRIJEDLOG STRUČNOG POVJERENSTVAYüklə 1,9 Mb.
səhifə9/36
tarix19.01.2018
ölçüsü1,9 Mb.
#39331
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   36

6. ZAKLJUČNO MIŠLJENJE I PRIJEDLOG STRUČNOG POVJERENSTVA

Iz naše dosadašnje analize proizlazi da je prof. dr. sc. Vedrana spajić-Vrkaš samostalno ili u koautorstvu ukupno objavila više od stotinjak znanstvenih i stručnih radova na hrvatskom ili drugim jezicima, od kojih je 19 knjiga, studija i referentnih publikacija objavljenih na hrvatskom i drugim europskim jezicima.

Glede njene znanstvene djelatnosti:


 • u kategoriji a1 ukupno je objavila 18 znanstvenih radova, od čega 6 znanstvenih radova u časopisima referiranim u CC-u i s njim izjednačenim bazama, 3 međunarodno priznate znanstvene publikacije, 3 međunarodno priznate studije ili elaborata, 4 rada u međunarodno priznatim publikacijama i 2 uredništva međunarodno priznate publikacije;

 • u kategoriji a2 objavila je ukupno 43 znanstvena rada, od čega 12 u časopisima, 10 u zbornicima radova s međunarodnog znanstvenog skupa, 8 u zbornicima radova s domaćeg znanstvenog ili znanstveno-stručnog skupa i 13 radova u knjizi;

 • u kategoriji a3 objavila je ukupno 9 knjiga;

 • ukupno je bila uključena u 16 znanstvenoistraživačkih međunarodnih i domaćih projekata, od kojih je vodila ili, za područje Hrvatske, koordinirala 6 međunarodnih ili regionalnih i 4 domaća projekta te bila članicom 3 međunarodna i 3 domaća projeta;

 • aktivno je sudjelovala na više desetaka međunarodnih ili ekspertnih skupova na kojima se promišljaju i zacrtavaju globalne, europske ili regionalne smjernice za djelovanje u području obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo te domaćih skupova; od posljednjeg izbora 1999., primjerice održala je uvodna predavanja ili plenarna priopćenja na većini od 32 međunarodna skupa;

 • održala je više od 10 pozvanih javnih predavanja u inozemstvu, od čega 7 na američkim sveučilištima tijekom 1993.-94.;

 • prevela je 35 znanstvenih radova i dokumenata međunarodnih i europskih organizacija;

 • recenzirala je više desetaka radova u znanstvenim časopisima i zbornicima radova sa znanstvenih skupova te znanstvenih knjiga;

 • kao gostujući profesor boravila je više od 1 akademske godine kontinuirano na University of california at Berkeley i University of Stanford.

Glede njene nastavne djelatnosti: • u svojstvu stalnog nastavnika radi 28 godina;

 • samostalno je ili u koautorstvu ukupno izradila 8 međunarodno priznatih poslijediplomskih (specijalističkih i znanstvenih) i drugih nastavnih programa, odnosno modula;

 • na matičnom fakultetu izradila je i provela ili će provoditi tijekom primjene Bolonjskog procesa 8 preddiplomskih i diplomskih te 9 poslijediplomskih kolegija ili tema;

 • bila je voditeljicom 2 poslijediplomska usmjerenja;

 • pod njenim mentorstvom obranjeno je više desetaka diplomskih radova, desetak magistarskih i doktorskih radnji, petnaestak puta je bila članicom povjerenstva za ocjenu disertacija i u desetak slučajeva mentor Fullbrigt-ovim i drugim stranim stipendistima.

 • objavila je više priručnika, odnosno publikacija koje se cjelovito koriste u nastavi na više hrvatskih fakulteta te u koautorstvu 3 priručnika koji se koriste kao temeljna literatura u međunarodnom programu, odnosno kao polazište za izradu nacionalnih politika i sl. u području obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo;

 • objavila je dvije knjige u koautiorstvu sa studentima (Bibliografiju radova i Međunarodni adresar).

Glede njene stručne djelatnosti: • objavila je više desetaka stručnih radova, među kojima su 3 međunarodno priznata priručnika i 4 priručnika ili referentne publikacije na hrvatskom jeziku;

 • izradila je nekoliko stručnih programa i sudjelovala na više stručnih skupova;

 • popularizirala je struku u velikom broju priloga i intervjua u medijima.

Ostalo:


 • bila je članica uređivačkog odbora znanstvenih časopisa Theleme, Istraživanja odgoja i obrazovanja i Metodički ogledi;

 • bila je zamjenica pročelnika Odsjeka za pedagogiju, a danas je članica Fakultetskog vijeća;

 • danas je povjerenik, a jedno vrijeme je bila predsjednica Povjerenstva za ocjenu projekata iz područja obrazovanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i tehnologije RH;

 • pri rektoratu Sveučilišta u Zagrebu bila je članica radne grupe projekta «Iskorak» za područje nastave i studenata i članica Povjerenstva za preustroj i razvoj sveučilišnih studija;

 • bila je dopredsjednica Akademije odgojnih znanosti Hrvatske, članica Nacionalnog odbora za obrazovanje o ljudskim pravima i nacionalna koordinatorica radne grupe za izradu programa za ljudska prava za niže razrede osnovne škole i sveučilišnog programa iz tog područja, potpredsjednica Nacionalnog odbora za obilježavanje 2005. kao Europske godine građanstva putem obrazovanja, danas je članica Nacionalnog savjeta za mlade Vlade RH te članica Radne skupine za izradu Nacionalnog plana djelovanja za ljudska prava RH;

 • dugogodišnji je ekspert Vijeća Europe i UNESCO-a, a surađivala je još s nizom drugih međunarodnih organizacija na promicanju obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo, uključujući UNHCHR na pripremi Svjetskog plana djelovanja u obrazovanju za ljudska prava;

 • bila je dobitnica predavačko-istraživačke stipendije Zaklade Fulbright za Sveučilište California - Berkeley, Državne nagrade "Ivan Filipović" za unaprjeđenje znanosti o odgoju, Nagrade za ljudska prava «Europski krug» Europskog pokreta Hrvatska, a 2002. Odbor za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske kandidirao ju je za UNESCO-vu nagradu za mirovno obrazovanje.

Prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš se svojim istraživanjima, objavljenim radovima i istupima uvjerljivo afirmirala u domaćoj, europskoj i međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj javnosti. Analiza njenih znanstvenih i stručnih radova te nastavne i javne djelatnosti ju nedvojbeno potvrđuje kao ozbiljnog i uglednog znanstvenika i nastavnika. U skladu s tim povjerenstvo zaključuje da prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš u cjelosti ispunjava uvjete za izbor u trajno zvanje redovite profesorice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje odgojne znanosti, na Katedri za sistematsku pedagogiju u Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Povjerenstvo svoju ocjenu i stav utvrđuje temeljem Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, kao i temeljem kriterija i uputa Ministarstva znanosti, tehnologije i športa te Rektorskog zbora.


U skladu s tim, povjerenstvo s osobitim zadovoljstvom predlaže Fakultetskom vijeću Filozofskog fakulteta da prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš izabere u trajno zvanje redovite profesorice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje odgojne znanosti, na Katedri za sistematsku pedagogiju u Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Stručno povjerenstvo:

_____________________________________

Dr. sc. Vlatko Previšić, red. prof., predsjednik

_____________________________________

Dr. sc. Vladimir Jurić, red. prof., član

_____________________________________

Dr. sc. Nikola Skledar, red. prof., član


7. POPIS OBJAVLJENIH ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA


  1. ZNANSTVENI RADOVI


7.1.2. Znanstveni radovi u kategoriji 'a1'

7.1.2.1. Znanstveni radovi objavljeni u časopisima referiranim u CC-u i s njim izjednačenim bazama

Spajić, V. "Oral life history approach: A challenge for educational anthropology." 12th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. Collegium Anthropologicum: 12, 1988., Suppl., 12., 44.

Spajić-Vrkaš, V. "Tradicija i vertikalna klasifikacija obiteljskih odnosa." Društvena istraživanja: 4, 1995., 4/5 (18/19), 451-463.

Spajić-Vrkaš, V. "Antropološko konstruiranje etniciteta." Društvena istraživanja: 5, 1996., 3(22), 273-291.

Spajić-Vrkaš, V. "Global ethics and pluralism: Two building blocks of the 1995 Report of the World Commission on Culture and Development." U: Švob-Đokić, N. (ur.) The Cultural Identity of Central Europe. Culturelink (tematski broj), 1997., 191- 194.

Spajić-Vrkaš, V. "Globalizacija i izobrazba: Apokalipsa raja ili rajska apokalipsa." Društvena istraživanja (Zagreb): 8, 1999., 4, 579-600.

Spajić-Vrkaš, V. "Visions, provisions and reality: Political changes and education for democratic citizenship in Croatia.” Cambridge Journal of Education: Vol. 33, 2003., br. 1, 33- 51.

7.1.2.2. Međunarodno priznate znanstvene publikacije

Duerr, K.; Spajić-Vrkaš, V. i Ferreira Martins, I. Strategies for Learning Democratic Citizenship (Strategije za učenje demokratskog građanstva). Strasbourg: Council of Europe, 2000., doc. DECS/EDU/CIT (2000) 16. (prijevodi: francuski, njemački, hrvatski, slovenski, srpski).

Spajić-Vrkaš, V. Education Policy in Education for Democratic Citizenship and the Management of Diversity in Southeast Europe: Stocktaking Research Project: Country Report – Croatia. Strasbourg: Council of Europe, 2001., doc. DGIV/EDU/CIT (2001) 45 Croatia. (prijevodi: bugarski, hrvatski).

The Role of Women and Men in Intercultural and Interreligious Dialogue for the Prevention of Conflict, for Peace Building and for Democratization.(Andreeva, M.; Gurbuz, D.; Nielsen, J.; Omarova, M.; Semenescu, D.; Spajic-Vrkas, V. i Van Houwelingen, F.). Strasbourg: Directorate General of Human Rights, 2005., doc. EG-S-DI (2004) RAP FIN

7.1.2.3. Međunarodno priznate studije i elaborati

Spajić-Vrkaš. V. Teacher Training Issues and Options for Reform of the Croatian Teacher Training System: Report to the World Bank. rujan, 1998.

Spajić-Vrkaš, V. (u suradnji s Bozić, J. Pirsl, E.) Education for Democratic Citizenship: From Policy to Effective Practice Through Quality Assurance: Stocktaking in Southeast Europe: Country Report: Croatia. Zagreb: Research and Training Centre for Human Rights and Democratic Citizesnhip, Faculty of Philosophy University of Zagreb i Strasbourg: Council of Europe, 2003. (Objavljena i u objedinjenom izvještaju: Project Education for Democratic Citizenship: From policy to Effective practice through Quality Assurance: Stocktaking Study on Quality Assurance in Education and EDC: Country Reports. Pariz: UNESCO, 2004., 37-66, doc. ED-2004/WS/52.)

Spajić-Vrkaš, V. All European Study on Policies for Education for Democratic Citizenship: Croatia: Follow-up to the Stocktaking Research on Policies for Education for Democratic Citizenship in Southeast Europe: Country Report: Croatia. Zagreb: Research and Training Centre for Human Rights and Democratic Citizesnhip, Faculty of Philosophy University of Zagreb i Strasbourg: Council of Europe, 2003.7.1.2.4. Znanstveni radovi objavljeni u međunarodno priznatim publikacijama

Wintersteiner, W.; Spajić-Vrkaš, V. i Deutsch, R.“Europe, education and peace challenge.” U: W. Wintersteiner, V. Spajić-Vrkaš i R. Deutch (ur.) Peace Education in Europe: Visions and Experiences. Münster/New York/München/Berlin: Waxmann, 2003., 11-19.

Spajić-Vrkaš, V. “Peace and peace education: A long lasting search for global solution.” U: W. Wintersteiner, Spajić-Vrkaš; V. i Deutch, R. (eds.) Peace Education in Europe: Visions and Experiences. Münster/New York/München Berlin: Waxmann, 2003., 45-70.

Spajić-Vrkaš, V. “Human rights and nonviolence: Peace education in Croatia." U: Wintersteiner, W.; Spajić-Vrkaš, V. i Deutch, R. (ur.) Peace Education in Europe: Visions and Experiences. Münster/New York/München/Berlin: Waxmann, 2003., 262-291.

Spajić-Vrkaš, V. “Međunarodni standardi i strategije učenja za ljudska prava.” U: Vučinić, N.; Spajić-Vrkaš, V. i Bjeković, S. (ur.) Ljudska prava za nepravnike. Podgorica: Centar za ljudska prava Univerziteta Crne Gore i Zagreb: Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2003., 53-86.

7.1.2.5. Uredništvo međunarodno priznate znanstvene publikacije

W. Wintersteiner; Spajić-Vrkaš, V. i Deutch, R. (eds.) Peace education in Europe: Visions and Experiences. Münster/New York/München Berlin: Waxmann, 2003.

Vučinić, N.; Spajić-Vrkaš, V. i Bjeković, S. (ur.) Ljudska prava za nepravnike. Podgorica: Centar za ljudska prava Univerziteta Crne Gore i Zagreb: Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2003.

7.1.3. Znanstveni radovi u kategoriji 'a2'


    1. Znanstveni radovi objavljeni u domaćim i stranim časopisima i kategorizirani kao originalni znanstveni radovi, pregledni radovi ili prethodna priopćenja

Spajić, V. "Koncepcija estetskog odgoja dra Zlatka Pregrada." Odgoj i samoupravljanje: 3, 1983., 85-112.

Godler, Z.i Spajić, V. "Visokoškolska institucija kao područje konstituiranja životnog prostora studenta." Univerzitet danas: 3/4, 1985., 99-102.

Spajić, V. "Prilog ispitivanju likovne kulture srednjoškolaca: Vrednovanje likovnih radova heterogenog izraza i kvalitete." Odgoj i samoupravljanje: 6, 1986., 1, 31-52.

Spajić, V. "Raskorak između umjetnosti, pedagogijske teorije i odgojno-obrazovne prakse kao osnova nerazumijevanja umjetnosti." Naša škola: 3/4, 1988., 138-148.

Spajić-Vrkaš, V. «Estetske vrijednosti i estetski odgoj». Metodički ogledi: 1, 1990., 1, 121-138.

Godler, Z. i Spajić-Vrkaš, V. "Dolls speak horror: Research results on the reactions of visitors to the exhibition ‘The Interpretation of Fear’.” Kulturell: 1991, 7, 11.

Spajić-Vrkaš, V. "Hrvatska razotkriva Janusova lica". Theleme: 37 (1), 1991., 1, 77-100.

Spajić-Vrkaš, V. "Kulturna antropologija, antropologija obrazovanja i dileme etnografske metode." Istraživanja odgoja i obrazovanja: 9, 1992., 5-18.

Spajić-Vrkaš, V. "Orbis sensualium pictus: Ilustrirana enciklopedija J. A. Comeniusa." Umjetnost i dijete: 24, 1992., 2/3, 121-128.

Spajić-Vrkaš, V. "(De)konstrukcija (de)konstruiranega: Antropološka teorija in socialna konstrukcija identitete." Časopis za kritiko znanosti: 24, 1996., 178, 103-122.Spajić-Vrkaš, V. "Jedinstvo u raznolikosti: Promicanje ljudskih prava i sloboda odgojem i obrazovanjem." Obrazovanje odraslih: 43, 1999., 1-4, 11-31.

Spajić-Vrkaš, V. "Estetske vrijednosti i estetski odgoj." Metodički ogledi: 1, 1990., 1, 121-138.

Spajić-Vrkaš, V. "Međunarodni standardi za izradu medijske politike okrenute djeci i mladima." Dijete i društvo: 5, 2003., 2-3, 165-187.

7.1.3.2. Znanstveni radovi, recenzirani, objavljeni u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog ili ekspertnog skupa

Spajić-Vrkaš, V. "Auf den Randern der Interkulturalismus: Eltern im Ausland - Kinder in der Heimat". (Essener Symposium Interkulturelle Erziehung und Zweisprachigkeit, Universitat GH Essen, 17-20 rujna 1990.). Zusammenfassungen: 37.

Spajić-Vrkaš, V. "Education and multiculturalism." (Međunarodni seminar: School Exchanges:Cultural Diversity, Conflict and Co-operation, Dubrovnik 11.-15. rujna 1995.). U: School Exchanges: Cultural Diversity, Conflict and Co-operation: Report of the Conference. Strasbourg: Council of Europe, 1996., DECS/SE/Sec (96) 44, 29-33.

Spajić-Vrkaš, V. "Cultural discontinuity and search for identity: The case of post-communist Croatia.” (Međunarodni znanstveni skup Ukraine and Croatia: Problems of Post-Communist Societies, Kijev, 27.-29. lipnja 1996.). U: Kukoč, M. i Polokhalo, V. (ur.) Ukraine and Croatia: Problems of Post-communist Societies. Zagreb: Croatian Commission for UNESCO, 1997., 103-114.

Spajić-Vrkaš, V. "A comprehensive approach to human rights education: Lessons from the field study." (European Conference on Educational Research - ECER98, Ljubljana, 17.-20. rujna, 1998.). Book of Abstracts,

Spajić-Vrkaš, V. "Pluriculturality and education: Beyond the folklore of separation and the rhetoric of integration." (Međunarodna konferencija Challenges of Pluriculturality in Europe, Zagreb, 23.-25. travnja 1999.). U: S. Bayer-Allen i Lj. Čućić (ur.) The Challenges of Pluriculturality in Europe. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft u suradnji s Europskim domom Zagreb, 2000., 155-166.

Spajić-Vrkaš, V. "Croatian public administration and NGO in the educational arena: Is there a forgotten ally waiting to join in?" (Međunarodni seminar NGOs and Public Administration, IRO, 15.-16. lipnja 2001.). U: I. Vidačak (ur.) NGOs and Public Administration: Perspectives of Partnership in the Process of European Integration: Proceedings. Zagreb: Institute for International Relations (IMO), 2001., 105-121.

Spajić-Vrkaš, V. "From monoculture to multiculture: A critical perspective on the development of pluralism in education.” (Međunarodni kongres antropoloških i etnoloških znanosti XV ICAES: Humankind/Nature Interaction: Past, Present and Future: Firenca, 5.-12. srpnja.2003.). U: Abstracts, Vol. 2, 2003., 1295.

Spajić-Vrkaš, V. "The emergence of multiculturalism in education: From ignorance to separation through recognition.” (Međunarodna konferencija Experience and Perspectives of Multiculturalism: Croatia in Cooperation with Other Multicultural Societies, Dubrovnik, 9.-11. prosinca 2003.). U: Mesić. M. (ur.) Experience and Perspectives of Multiculturalism: Croatia in Comparison to Other Multicultural Societies. Zagreb: FFPress i Croatian Commission for UNESCO, 2004., 87-101.

Spajić-Vrkaš, V. «European values and higher education: An attempt at a research-centred strategic planning for change.” (Međunarodna konferencija Towards Intercultural Communication Competence in Europe & Beyond, Koper, Slovenija, 16. - 18. 06. 2005.) U Čebron, N. i Marc Bratina, K. (ur.) Glasnik: Mednarodni znanstveni sestanek: Poti do medkulturne sporazumevalne zmožnosti (ur.). - Koper, Slovenija : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno Središče Koper , 2005., 61-63.

Spajić-Vrkaš, V. “Profile of teaching profession.” 3rd Informal Conference of Ministers of Education of South-East Europe Strengthening the Teaching Profession as a Driving Force for Development (Istambul, 24.-25. travnja 2004.). (objavljeno kao separat na engleskom i francuskom jeziku: Strasbourg: Vijeće Europe 2004., Doc. MED-SEE 3-6).

7.1.3.3. Znanstveni radovi objavljeni u zborniku radova s domaćeg znanstvenog skupa

Miljak, A. i Spajić, V. "Funkcija predškolskog odgoja u humanizaciji odnosa među spolovima." (Znanstveni skup Interdisciplinarni pristup razmatranju humanizacije odnosa među spolovima, Zagreb, 21.-22. prosinca 1979.). U: Vukasović, A. (ur.) Interdisciplinarni pristup humanizaciji odnosa među spolovima. Zagreb: Radovi Zavoda za pedagogiju Sveučilišta u Zagrebu, 1981., 263-277.

Spajić, V. "Racionalno i emocionalno u estetskom doživljaju." (Savjetovanje Odgoj i škola, Zagreb, 22.-23. ožujka 1984.). U: Pivac, J. i Previšić, V. (ur.) Odgoj i škola. Zagreb: Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1985., 114-118.

Godler, Z.i Spajić, V. "Uloga odgoja i obrazovanja u razvoju međukulturnih odnosa." (Drugi kongres pedagoga Hrvatske, Dubrovnik, 4.6. travnja 1988.). U: Odgoj i obrazovanje na pragu 21. stoljeća. Zagreb: Pedagoško-književni zbor, 1988., 123-126.

Spajić, V. "Antropologijski pristup obrazovanju". Znanstveni simpozij "Pedagogija i društvena zbilja." Sveučilište u Zagrebu, 13-15 studenoga 1989. Sažeci izlaganja. Zagreb: Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1989., 12.

Spajić-Vrkaš, V. "Neutemeljenost pedagoških temelja estetskog odgoja." (Znanstveno-stručni skup Odgojna funkcija škole i društva, Zadar, 1986.). U: Zaninović, M. (ur.) Odgojna funkcija škole i društva. Zadar: Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 1990., 109-118.

Spajić-Vrkaš, V. "Neka obilježja tučepskoga djetinjstva u prvoj polovici XX stoljeća." (Znanstveno-stručni skup Škola danas i sutra, Tučepi, 2.-4. lipnja 1994,). Zbornik: Stogodišnjica škole Tučepi. Tučepi: Osnovna škola Tučepi, 1996., 71- 84.

Spajić-Vrkaš, V. "Promjene zapadnjačkih modela obrazovanja: Na razmeđu suprotstavljenih znanstvenih paradigmi i političkih programa." (Znanstveno-stručni skup Škola danas i sutra, Tučepi, 2.-4. lipnja 1994,). Zbornik: Stogodišnjica škole Tučepi. Tučepi: Osnovna škola Tučepi, 1996., 173-174.

Spajić-Vrkaš, V. "Pokušaj redefiniranja naobrazbe elita i modernizacije školovanja u kontekstu europskih integracija." (Sociološki susreti Upravljačke elite i modernizacija, Zagreb, 23. studenoga.2000.) U: D. Čengić i I. Rogić (ur.) Upravljačke elite i modernizacija. Zagreb: Institut društvenih znanosti ‘Ivo Pilar’, 2001., 167-194.

Spajić-Vrkaš, V. «Promjene obrazovanja i sudbina humanističkog/umjetničkog obrazovanja: Strategijski pristup samoosnaženju i održivosti .” (6. konferencija Hrvatskog odbora Europskog udruženja "Medicina i umjetnost" Hrvatska i Europa: Medicina, znanost i umjetnost, Zagreb, 21. travnja 2005.) U: Negovetić, L. (ur.). Hrvatska i Europa: Medicina, znanost i umjetnost. Zagreb: Hrvatski odbor Europskog udruženja "Medicina i umjetnost, 2005., 34-37.7.1.3.4. Znanstveni radovi u knjizi

Spajić, V. "Švedski projekt: Zajednički život." U: Vukasović, A. (ur.) Osposobljavanje nastavnika za odgojni rad u području humanizacije odnosa među spolovima. Zagreb: Radovi Zavoda za pedagogiju Sveučilišta u Zagrebu, 1982., 23-41.

Spajić, V. "Osma tema: Varijante spolnog ponašanja, bolesti spolnih organa i nepoželjne pojave.» U: Vukasović, A. (ur.) Osposobljavanje nastavnika za odgojni rad u području humanizacije odnosa među spolovima. Zagreb: Radovi Zavoda za pedagogiju Sveučilišta u Zagrebu, 1982., 90-94. (prijevod na engleski: Training Teachers for Eduational Work in the Area of Humanization of Relations between the Sexes, str. 86-89).

Spajić, V. "Psiho-pedagoške osnove umjetničke recepcije." U: Likovna kultura. Zagreb: Zavod za prosvjetno-pedagošku službu Hrvatske, 1985., 128-140.

Spajić-Vrkaš, V "Dimenzije antropoloških perspektiva obrazovanja." U: Ogbu, J.U. Pedagoška antropologija. Zagreb: Školske novine, 1989., 5-23.

Spajić-Vrkaš, V. "Osnovna i obavezna škola u Austriji." U: Matijević, M. (ur.) Osnovna škola u svijetu: Komparativna studija. Zagreb: Institut za pedagogijska istraživanja Sveučilišta u Zagrebu i Katehetsko-salezijanski centar, 1991., 115-123.

Spajić-Vrkaš, V. "School culture." In: School Culture for the 90ies. Vienna: Austrian Commission for UNESCO i ÖKS, 1991., 28-37.

Spajić-Vrkaš, V. "Globalni problemi svijeta i promjene odgoja i obrazovanja." U: Drandić, B. (ur.) Priručnik za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova. Zagreb: Znamen, 1993, 157.-178.

Spajić-Vrkaš, V. "Kulturni pluralizam i škola." U: Drandić, B. (ur.) Priručnik za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova. Zagreb: Znamen, 1993., 147-156.

Spajić-Vrkaš, V. “Globalna etika, kulturni pluralizam, demokracija." U: Vrgoč, H. (ur.) Odgoj i obrazovanje za život u demokratskom društvu. Zagreb: HPKZ, 1997., 35-41.

Spajić-Vrkaš, V. «Međunarodna polazišta razvoja odgoja i obrazovanja." U: Mijatović, A. (ur.). Osnove suvremene pedagogije. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor, 1999., 615-638.

Spajić-Vrkaš, V. "Obrazovanje." U: Čučić, Lj. (ur.) Hrvatska agenda 2000. Zagreb: Europski dom, 1999., 237-246.

Spajić-Vrkaš, V. «Prvi dio: Uvod u ljudska prava i obrazovanje za ljudska prava.» U: Spajić-Vrkaš, V.; Stričević, I.; Maleš, D. i Matijević, M. Poučavati prava i slobode: Priručnik za učitelje osnovne škole s vježbama za razrednu nastavu. Zagreb: Istraživačko-obrazovni Centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2004., 15-220.


Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 1,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   36
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə