Tehnologii Informationale pentru Administratie Publica


- ... (trei puncte), plasate la dreapta comenzii indică faptul că la selectare acea comandă va deschide o casetă de dialog cu mai multe opţiuni; -Yüklə 179,63 Kb.
səhifə2/3
tarix28.07.2018
ölçüsü179,63 Kb.
1   2   3

- ... (trei puncte), plasate la dreapta comenzii indică faptul că la selectare acea comandă va deschide o casetă de dialog cu mai multe opţiuni;

- combinaţii de taste (ALT, CTRL sau SHIFT + o tastă alfanumerică), plasate la dreapta permit selectarea rapidă comanzii respective.

Dezactivarea unui meniu se realizează prin executarea comenzii selectate, selectarea unui alt meniu, sau efectuarea unui clic pe suprafaţa de lucru.


3.4.1.5 Ieşirea din Windows
Pentru a termina o sesiune de lucru Windows, se execută clic pe butonul Start, iar din meniul acestuia se selectează, fie opţiunea Turn off computer, fie opţiunea Log off, care verifică sistemul şi pregăteşte oprirea calculatorului.

Comenzile Turn off computer şi Log off asigură salvarea datelor din aplicaţiile deschise, cerând confirmarea salvării fiecărui fişier. Salvarea explicită pentru majoritatea aplicaţiilor Windows se realizează cu opţiunea Save sau Save As, din meniul File.

Opţiunea Log Off, în condiţiile în care sistemul este configurat multiutilizator, permite închiderea sesiunii de lucru curente şi logarea unui alt utilizator.
3.4.1.6. Lansarea aplicaţiilor Windows
Aplicaţiile Windows pot fi lansate folosind: opţiunile din meniul butonului Start, utilitarele de tip Windows Explorer, sau direct din programele sub care au fost create.

Lansarea unui program presupune mai întâi deschiderea dosarului din care face parte.

Succesiunea paşilor este următoarea (figura 3.8):


 • se activează meniul Start (cu clic pe butonul START);

 • se selectează comanda Programs, care are ca efect afişarea meniului Programs cu programe şi/sau dosare ce conţin programe înrudite;

 • se execută un clic pe pictograma de program a aplicaţiei de lansat.


Figura 3.8 Lansarea unui program din butonul START


O aplicaţie poate fi lansată în mai multe moduri:

 • folosind lista Documents;

 • folosind programul Windows Explorer;

 • folosind comanda Run.

Windows pune la dispoziţie, în meniul START, o listă numită Documents pentru a păstra în el ultimele fişiere cu care s-a lucrat. Din această listă se poate lansa rapid orice document, prin executarea unui dublu clic pe numele acestuia.

Programul Windows Explorer permite trecerea în revistă a folderelor /cataloagelor, subcataloagelor şi fişierelor create. Lansarea unei aplicaţii se face printr-un dublu clic pe numele acesteia.

Pentru aplicaţiile folosite mai rar, neincluse în meniul Programs, se foloseşte comanda Run, din meniul START, specificând, în caseta de text Open, parametrii de lansare.
3.4.1.7 Închiderea unei aplicaţii
La terminarea lucrului cu un program este recomandat ca acesta să fie închis, pentru a elibera memoria de lucru, în vederea creşterii randamentului în exploatarea calculatorului. Există trei modalităţi de închidere:


 • din meniul File se alege opţiunea Exit;

 • din meniul Control (deschis prin clic pe pictograma din colţul stâng al barei de titlu) se alege opţiunea Close (echivalent cu combinaţia de taste ALT + F4);

 • se execută clic pe butonul Close din bara de titlu a aplicaţiei. Dacă fişierul nu a fost salvat, Windows afişează o casetă de dialog (figura 3.9), în care utilizatorul poate confirma sau infirma operaţia de salvare.

Figura 3.9 Salvarea fişierelor


3.4.1.8 Operaţii privind gestionarea folderelor şi fişierelor
Unităţile de disc sunt structurate în mai multe zone, în care sunt grupate fişierele după anumite opţiuni stabilite de utilizator. Aceste zone se numesc foldere (dosare, cataloage) şi reprezintă o modalitate facilă de acces la multitudinea de date înmagazinate. Pentru a asigura mai multe niveluri de organizare dosarele pot fi incluse în interiorul altor dosare sau cataloage. Dosarul din care se desprind toate celelalte dosare se numeşte Dosar principal. O structură arborescentă de dosare pentru folderul FEAA este prezentată în figura 3.10.

Figura 3.10 Structură de foldere


3.4.1.8.1 Crearea folderelor

Majoritatea programelor de instalare creează automat un catalog atunci când instalează aplicaţia pe calculator. Pentru a grupa toate fişierele unei anumite aplicaţii este recomandată crearea unui dosar distinct. Operaţia poate fi realizată în mai multe moduri: • folosind meniul File al ferestrei de lucru;

 • folosind programul Windows Explorer;

 • folosind meniul contextual rapid (activat cu butonul din dreapta al mouse-ului).

Într-o primă etapă este necesară deschiderea ferestrei pentru dosarul sau unitatea de disc în care se doreşte crearea unui nou dosar.

După activarea meniului File se alege comanda New, care determină afişarea unui meniu secundar. În acest meniu este disponibilă opţiunea Folder, care la rândul ei, determină deschiderea unei ferestre ce conţine, după caz, pictogramele subdosarelor inactive şi pictograma noului dosar. Pentru modificarea numelui de dosar, care implicit este New Folder, se execută clic pe caseta de titlu, se editează noul nume şi se acţionează tasta Enter. Ca efect, în structura arborescentă a catalogului principal apare şi noul catalog.

Din panoul Folders se selectează catalogul în care va fi creat un subcatalog, după care se selectează succesiv meniul File, comanda New şi opţiunea Folder. Ca efect, în fereastra din dreapta la sfârşitul listei va apare pictograma New Folder.

În ambele situaţii poate fi folosit meniul rapid, în care prin opţiunea New – Folder se pot crea noi foldere în folderul curent.

În Windows, începând cu versiunea Windows 95, numele de catalog poate fi un şir de maxim 255 caractere, inclusiv spaţii (nu pot fi alese caracterele : / \ * < > ? “).
3.4.1.8.2 Selectarea fişierelor

În majoritatea operaţiunilor efectuate asupra fişierelor este necesară în prealabil selectarea acestora.Selectarea unui singur fişier se realizează printr-un clic pe pictograma acestuia, iar selectarea mai multor fişiere consecutive necesită parcurgerea următorilor paşi:

 • executarea unui clic pe primul fişier din grup;

 • acţionarea şi menţinerea apăsată a tastei SHIFT;

 • executarea unui clic pe ultimul fişier din grup.

Pentru selectarea mai multor fişiere, dispersate, se ţine apăsată tasta CRTL şi se execută clic pe fiecare nume de fişier dorit.

În cazul în care au fost selectate în mod eronat nume de fişiere, deselectarea lor se face parcurgând aceiaşi paşi ca şi la selecţie. Deselectarea rapidă a tuturor fişierelor se realizează printr-un clic pe suprafaţa de lucru.


3.4.1.8.3 Ştergerea dosarelor şi fişierelor

Dintr-o structură arborescentă pot fi eliminate simultan unul sau mai multe dosare sau fişiere. Pentru aceasta este necesară, într-o primă etapă, selectarea lor. După selectare ştergerea propriu-zisă se realizează fie prin acţionarea tastei Delete, fie prin selectarea comenzii Delete din meniul File. Ca efect, este afişată fereastra Confirm Delete în care sunt disponibile butoanele de comandă Yes şi No (figura 3.11). Fereastra se va numi Confirm File Delete (sau Confirm Multiple File Delete) sau Confirm Folder Delete, după cum ştergerea operează asupra fişierelor sau a folderelor.Figura 3.11 Fereastra Confirm...Delete


Butonul Yes - va realiza ştergerea, iar No va anula această operaţie. Prin ştergerea unui dosar, Windows elimină toate fişierele conţinute de acesta.

Fişierele şterse sunt mutate în "coşul de gunoi" (Recycle Bin) de unde pot fi recuperate în caz de nevoie sau eliminate definitiv pentru a elibera spaţiul ocupat pe disc (figura 3.12).


Figura 3.12 Fereastra Recycle Bin

Pentru afişarea conţinutului coşului de gunoi se poate proceda în următoarele moduri:


 • executând dublu clic pe pictograma Recycle Bin;

 • executând clic pe butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma Recycle Bin şi selectând, din meniul rapid, opţiunea Open.

Pentru recuperarea anumitor elemente din coşul de gunoi, se selectează din panoul din stânga butonul de comandă Restore /Restore All (echivalent cu comanda Restore din meniul File sau din meniul rapid). În felul acesta Windows restaurează elementele, în locaţia din care au fost şterse.

Pentru ştergerea definitivă a conţinutului coşului de gunoi se alege Emty Recycle Bin (echivalent cu comanda Emty Recycle Bin, din meniul File, sau comanda Delete din meniul rapid). În ambele cazuri este afişată fereastra de confirmare sau infirmare a ştergerii.

Dacă un anumit element a fost şters din greşeală, imediat el poate fi recuperat selectând comanda Undo Delete din meniul Edit.

În mod normal capacitatea unui "coş de gunoi" este de aproximativ 10% din capacitatea hard-discului. La atingerea acestei limite Windows şterge definitiv fişierele cele mai vechi pentru a face loc următoarelor fişiere ce vor fi şterse.


3.4.1.8.4 Redenumirea dosarelor şi fişierelor

În funcţie de opţiunile utilizatorului dosarele existente pot fi uşor redenumite. Pentru aceasta mai întâi se selectează dosarul sau fişierul dorit. După selecţie se alege comanda Rename din meniul File sau din meniul rapid, iar în caseta de titlu este editat noul nume după care se acţionează tasta Enter.


3.4.1.8.5 Copierea şi mutarea dosarelor şi fişierelor

Windows permite copierea şi /sau mutarea dosarelor şi /sau fişierelor, dintr-o zonă sursă, într-o zonă destinaţie. Aceste zone pot fi unităţi de discuri, dosare sau subdosare. Operaţiile presupun, în prealabil, selectarea unuia sau mai multor elemente.Copierea dosarelor şi fişierelor pe unităţi distincte

Această operaţie este folosită pentru realizarea copiilor de siguranţă sau pentru transferul aplicaţiilor pe alte sisteme de calcul. Se parcurg următorii paşi: • se deschide fereastra zonei sursă în vederea selectării dosarului sau fişierului de copiat;

 • se alege comanda Copy din meniul EDIT sau meniul rapid (sau combinaţia Ctrl +C);

 • se selectează o altă unitate de disc şi /sau catalogul dorit şi se alege comanda Paste din meniul Edit sau meniul rapid al ferestrei catalogului destinaţie (sau combinaţia Ctrl+V).

Cât timp are loc copierea este afişată o casetă în care se sugerează efectul operaţiei. Caseta se închide automat la sfârşitul copierii, în zona destinaţie devenind disponibilă pictograma dosarului sau fişierului copiat.

Copierea dosarelor şi fişierelor pe aceeaşi unitate de disc

În acest caz este folosit programul Windows Explorer care permite vizualizarea simultană atât a zonei sursă, cât şi a celei destinaţie. Se parcurg următorii paşi: • se deschide fereastra Windows Explorer şi se execută clic pe dosarul sau fişierul de copiat;

 • se alege comanda Copy din meniul Edit sau meniul rapid;

 • se selectează dosarul destinaţie şi se alege comanda Paste din meniul Edit sau meniu rapid.

Dosarul şi /sau fişierul, în urma operaţiei de copiere, se regăseşte atât în zona sursă cât şi în cea destinaţie.

Windows permite realizarea mai multor copii ale aceluiaşi fişier /folder, sub acelaşi nume, indicând însă numărul copiei (figura 3.13).Mutarea dosarelor şi fişierelor

Prin această operaţie, unul sau mai multe elemente, sunt transferate dintr-o zonă sursă într-o zonă destinaţie, în vederea reorganizării structurii arborescente a discului. Mutarea presupune parcurgerea următorilor paşi: • deschiderea şi selectarea, din zona sursă, a dosarului şi /sau fişierului de mutat;

 • alegerea comenzii Cut din meniul Edit, sau meniul rapid, care determină mutarea, în memoria temporară Clipboard (sau combinaţia de taste Ctrl +X);

 • deschiderea şi selectarea zonei destinaţie;

 • alegerea comenzii Paste din meniul Edit, sau din meniul rapid (sau combinaţia Ctrl + V).

În urma operaţiei de mutare, dosarul sau fişierul selectat, dispare din zona sursă. Mutarea se poate realiza şi prin tehnica „drag-drop”.

Figura 3.13 Realizarea de copii ale aceluiaşi fişier /folder


3.4.1.8.6 Căutarea dosarelor şi fişierelor

Windows pune la dispoziţia utilizatorului facilităţi pentru căutarea rapidă a anumitor elemente din structura arborescentă a discului. Aceste facilităţi sunt oferite, fie de programul Windows Explorer, fie de comanda Search din meniul START.Figura 3.14 Fereastra Search Results


În figura 3.14 este prezentată fereastra Search Results în care a fost căutat, în unitatea logică C: şi găsit fişierul TEMATICA LUCRARILOR DE LABORATOR.doc.

Implicit, căutarea se realizează în catalogul curent. Lista ascunsă Look In permite precizarea unei alte locaţii, iar casetele de validare More Advanced Options asigură stabilirea unor condiţii suplimentare de căutare (data creării, dimensiune etc.).


3.4.1.9 Accesorii în Windows
Windows XP oferă un set extins de programe accesorii prin care se lărgeşte gama facilităţilor oferite utilizatorului final. Aceste accesorii sunt disponibile din butonul Start prin opţiunea Programs (figura 2.15).

Figura 3.15 Accesorii Windows


Accessibility, prin opţiunile sale, permite persoanelor cu dificultăţi să utilize principale echipamente periferice.

Communications oferă facilităţi de comunicare între utilizatorii sistemelor de calcul.

Entertainment asigură utilizarea fişierelor multimedia.

System Tools oferă instrumente avansate pentru:

 • realizarea copiilor de siguranţă pentru fişiere sau foldere şi salvarea şi restaurarea unor medii complexe precum My Computer (Backup);

 • optimizarea discului prin rearanjarea informaţiilor (Disk defragmenter);

 • curăţarea sistemului prin ştergerea unor resurse (fişiere aflate în coşul de gunoi, sau în memoria cache a Internet Explorer-ului) (Disk Cleanup);

 • afişarea informaţiilor legate de sistem – componente fizice, logice etc. (System Information).

Address Book oferă posibilitatea creării şi utilizării unei agende electronice de adrese (figura 3.16).

Figura 3.16 Fereastra Address BookCalculator permite utilizarea unui calculator de buzunar (standard sau ştiinţific).

Command Prompt accesează sistemul de operare MS-DOS şi permite lansarea comenzilor Dir, Md, Cd etc.

Notepad activează caietul de note în care se pot crea şi modifica texte neformatate.

Paint activează un program de grafică elementară prin care se pot realiza / modifica imagini de tip .BMP ( bitmap - hartă de biţi).

Synchronize reglementează sincronizarea datelor între calculatoare (notebook-uri).

Windows Explorer activează utilitarul Windows Explorer.

WordPad activează Word Pad în vederea creării şi editării de texte formatate.
3.4.1.9.1 Microsoft Explorer

Windows Explorer este un program de exploatare a elementelor organizate sub Windows. Fereastra acestui utilitar este împărţită în două panouri verticale. Panoul din stânga (Folders) prezintă structura ierarhică de foldere a sistemului (desktop, unităţi de discuri, directoare, conexiuni de reţea, Control Panel), în timp ce panoul din dreapta prezintă conţinutul folderului selectat în panoul din stânga (figura 3.17).

Figura 3.17 Windows Explorer


Antetul acestui utilitar este dinamic şi conţine:

 • bara de titlu în care este specificat folderul activ;

 • bara de meniuri: File, Edit, View, Favorites, Tools şi Help;

 • bara cu instrumentele Standard, care permit:

 • deplasarea rapidă de la un element la altul (Back to..., Forward to...Up);

 • căutarea după diverse criterii (Search – vezi figura 3.14);

 • afişarea /ascunderea panoului Folders (Folders);

 • afişarea paginilor Web vizitate în ultimele perioade de timp (ziua curentă, ultima săptămână, ultimele două săptămâni etc.- History);

 • realizarea comenzilor de editare (Move to, Copy to, Delete etc.).

Configuraţia acestei bare poate fi modificată de către utilizator prin adăugarea sau ştergerea unor butoane folosind tehnica „drag&drop” (din meniul View se apelează comanda Toolbars – Customize).

 • bara de adrese (Adress bar) care afişează elementul selectat în panoul Folders.

În panoul din stânga, un folder care conţine subdirectoare este marcat semnul + dacă este inactiv (închis) şi prin semnul dacă este activ (deschis).

Windows Explorer prin cele două panouri oferă şi facilităţi de copiere şi mutare folosind tehnica „drag&drop”.3.4.1.9.2 Editorul de texte WordPad

Windows pune la dispoziţia utilizatorilor şi un program de editare – WordPad, care, pe lângă editarea propriu-zisă, permite şi inserarea de imagini şi alte tipuri de obiecte.În cadrul acestei ferestre se regăsesc o serie de elemente ce sunt comune tuturor ferestrelor de lucru Windows, cele mai folosite fiind bara de instrumente Standard şi bara de instrumente de formatare Formatting.

Bara de instrumente standard (Standard Toolbar) permite selectarea rapidă a comenzilor şi este alcătuită, cel mai adesea din următoarele pictograme:

New - crearea unui nou document;

Open – deschiderea unui document creat anterior;

Save – salvarea documentului curent;

Print – tipărirea la imprimantă a documentului curent;

Print Preview – previzualizarea documentului curent;

Find – căutare;

Cut – mutare;

Copy – copiere;

Paste – inserare;

Undo – refacerea ultimei comenzi.

Bara de instrumente de formatare a textului (Formating Toolbar) permite selectarea rapidă a comenzilor de formatare (tipul, stilul, dimensionarea caracterelor). În această bară sunt plasate următoarele pictograme:

Font - alegere font;

Font script;

Font Size – dimensiune font;

Bold - bold /îngroşat;

Italic – italic;

Underline – subliniere cu o linie;

Color - stabilirea unei culori pentru fonturi;

Align Left – aliniere la stânga;

Center – centrare;

Align Right – aliniere la dreapta;

Bullets – enumerarea elementelor unei liste.

Operaţiile realizate de componentele (pictogramele) acestor bare pot fi executate şi cu ajutorul comenzilor subordonate meniurilor din bara de meniuri: File, Edit, View, Insert, Format, Help.3.4.1.9.3 Programul de pictură PAINT

Îmbunătăţirea aspectului unui document poate fi realizată şi cu ajutorul programului PAINT care permite să se creeze, de la desene "de mână", până la diagrame riguros definite. Activarea comenzii PAINT are ca efect deschiderea ferestrei din figura 3.18.

Faţă de o fereastră Windows obişnuită, în fereastra aplicaţiei Paint apar în plus:


 • în partea stângă: caseta de instrumente şi caseta de dimensionare a liniilor;

 • în partea de jos: paleta de culori.

Instrumentele Paint – aspectul şi rolul lor – sunt prezentate în continuare.

Captează fragmente de pe ecran pentru a le decupa sau copia în memoria temporară şi a le lipi în altă parte;

Captează un fragment rectangular, de pe ecran, pentru a-l decupa sau copia în memoria temporară şi a-l lipi în altă zonă;

Şterge totul, nelăsând nimic altceva, decât culoarea curentă de fundal;

Toarnă culoare într-o zonă, umplând-o până la margini;

Extrage o culoare din desenul curent;

Măreşte porţiuni din desen, pentru o mai bună vizualizare a detaliilor;

Creion care desenează liber şi este greu de mânuit;

Funcţionează mai mult ca un creion cu vârf reglabil;

Se utilizarea în desenele tip grafitti aplicând vopsea, din doză, pe desen;

Adăugarea de text, împreună cu efectele standard (aldine, italice etc);

Desenează o linie dreaptă între două puncte (se ţine apăsată tasta Shift pentru a obţine linii verticale sau orizontale);

Desenează o linie curbă dublu articulată;

Creează obiecte cu forma acestor pictograme.
Caseta

de instrumente


Caseta de

dimensionare

linii


Paleta de culori

Figura 3.18 Fereastra Paint

În utilizarea programului Paint se lucrează întotdeauna cu două culori: culoarea de prim-plan (Foreground), folosită pentru desenare şi culoarea de fundal (Background), folosită pentru umplerea contururilor. Celor două culori, le corespund, două casete, parţial suprapuse, plasate în partea stângă a paletei de culori. Selectarea culorilor se realizează cu clic pe butonul stâng, pentru culoarea de prim-plan, şi cu clic pe butonul drept, pentru culoarea de fundal.

Pe lângă aceste accesorii şi utilitare, Windows poate fi sprijinit şi de o paletă largă de gestionare de date şi fişiere înmagazinate pe disc. Dintre acestea amintim: Win Navigator, WinNC-2000, FilePobe, Windows Commander /Tolal , WinDoph-In, Magellan Explorer etc. Toate aceste programe au la bază principiul de afişare şi navigare Norton Commander.
3.4.1.10 Alte operaţii realizate sub WindowsYüklə 179,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə