TekniK Özellikler ve tarifler 1 kumlama yapilmasiYüklə 41.32 Kb.
tarix18.04.2018
ölçüsü41.32 Kb.

TEKNİK ŞARTNAME
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Müdafa Caddesi No:18 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan 2940 ada 24 parseldeki Genel Müdürlüğümüze ait binalarımızın dış cephelerinde bulunan traverten, mermer vb doğal taş kaplama, andezit taşı kaplı bahçe duvarı ile hazır giydirme prefabrik beton, brüt beton, boyalı sıva kaplı yüzeylerin, pres tuğla kaplamaların, yangın merdiveninin vb imalatların temizliği, doğal taş kaplamalara ve pres tuğla yüzeylere yüzey koruyucu yapılması ve betonarme ve sıva kaplı alanların boyası işi aşağıdaki şartlarda yaptırılacaktır. (Genel Müdürlük Binaları 2940 ada 24 parsel sınırları içersindeki tüm binaları kapsamaktadır.)
TEKNİK ÖZELLİKLER ve TARİFLER

1) KUMLAMA YAPILMASI:

Dış cephe yüzeyindeki istenmeyen maddelerin temizliği (boya, toz, is, yapı malzemesinin kusması ile curuf oluşması, yosun vb yüzeysel kirler), kimyasal madde kullanmadan, düşük hava basıncı altında (maksimum 3-4 bar) hassas püskürtme tekniği ile (en az 7000 devir/dakika), örnek temizleme sonuçlarında ortaya çıkan sistem ve granülle, yüzeye zarar vermeden asli fiziksel özelliklerini yeniden kazandırmak şartıyla yapılacaktır.


Temizleme işlemi yapılırken yüzeydeki kirler temizlenecek, kaplama yüzeyi, betonarme ve sıvalı yüzeyler tahrip edilmeyecektir.
Temizleme işlemi tüm yüzeye uygulanmadan önce yapılacak örnek temizleme ile granülün cinsi, partikül büyüklüğü, basınç miktarı uygulama yüksekliği, açısı, vb diğer parametreler yüklenici tarafından tayin edilecektir.
Örnek Temizleme:

Temizlemeye başlamadan önce seçilecek örnek yüzeylerde temizlik denemeleri yapılacak ve en uygun granül ve en uygun temizleme sistemi ( yatay, dairesel, çevrimsel (santrifüj)vb) bulunduktan sonra temizleme işlemine geçilecektir.


Kullanılacak granülün özellikleri:

Kimyasal olmayacaktır.

Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecektir.

Boyasız ve doğal renginde olacaktır.


Kullanılacak Sistemin Özellikleri:

Kullanılacak sistemle ilgili parametreleri ve teknik katalogları yüklenici idareye ihale aşamasında verecektir.


Kumlama Yapılacak Alanlar:

Genel Müdürlük binalarının tüm dış yüzeyleri (doğal ve suni taş kaplamalar, pres tuğla kaplamalar, prekast ve brüt beton yüzeyler, sıvalı ve boyalı yüzeyler vb.)

Yangın merdiveni

Bahçe içersinde bulunan traverten alanlar

Müdafa Caddesi ve Kumrular sokak tarafındaki andezit taş kaplı çevre duvarı

Genel Müdürlük girişinde bulunan mozayik kaplı avlu ve duvar


Kumlama sırasında alüminyum pencerelerdeki kir, pas ve lekeler de temizlenecektir. Prekast elemanların birleşim yerlerinde bulunan kir, tortu ve birikintiler de temizlenecektir.
2 ) iş iskelesi kurulması

Yapılarda dış kaplama, derz, dış sıva ve benzeri işler için yapılan sabit ya da gezgin, ayaklı iskeleler, ya da asma iş iskelesi gibi geçici tesisler ve servis için kullanıl­mak üzere iş iskelesinin yapılması, sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerindeki yükleme, ya­tay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı teklif fiyata dahildir.

ÖLÇÜ :1) Duvar, duvar kaplaması, sıva, derz ve benzeri işler için kullanıldığı takdirde: İskelenin oturduğu yüzey ile saçak alt yüzeyi arasındaki aralık yükseklik, iskele kurulan binanın dışının zemin kattaki uzunluğu genişlik olarak alınır. Genişlik ile yüksekliğin çarpımı iş iskelesi alanı kabul edilir.

2) İş iskeleleri, binada bir kısım işe ayrılmış ise, iskele kurulması gereken kısımlarda, iskelenin oturduğu zemin ile yapılan işin üst kenarı arasındaki yüzey iskele alanı olarak kabul edilir.

NOT :1) Tavan için iskele kurulmuş ve bedeli verilmiş ise tavanı çevreleyen duvar için ayrı­ca iskele bedeli verilmez.

2) Bir yerde kurulan iş iskelesi o mahaldeki bütün iskelelik işler için yapıldığı kabul edilir ve iş iskelesi bedeli bir kere verilir.

3) Bu poz. 3 m den yüksek duvar inşaatıyla, bu nitelikteki münferit inşaatla­ra uygulanır.

4) Yüksekliği 3m ve 3 m den aşağı olan inşaatlara iş iskelesi ödenmez.

5) İskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir.
3 ) 25.036/5 DOĞAL TAŞ VE PRES TUĞLA YÜZEYLERE KORUMA AMAÇLI SİLOKSAN ESASLI UV DAYANIMLI ŞEFFAF KORUYUCU SÜRÜLMESİ 

Boyanacak yüzeyde raspalama (zımpara, taşlama vs) işlemi ve temizliği yapıldıktan sonra, 0,150 kg 1. kat, kuruması beklenmeden 0,150 kg 2.kat siloksan esaslı UV dayanımlı şeffaf koruyucu sürülmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı teklif fiyata dâhildir.


Koruyucu sürülecek alanlar:

Genel Müdürlük binalarının bulunduğu 2940 ada 24 parsel içersindeki tüm mermer, traverten, pres tuğla, andezit taş kaplamalar ve alanlar.


4 ) 25.048/13 ÇIPLAK BETON VEYA İNCE SIVA ÜZERİNE SU BAZLI SİLİKON ESASLI KORUYUCU ASTAR ÇEKİLEREK FOTOKATALİTİK ÖZELLİKLİ SU BAZLI DIŞ CEPHE BOYASI YAPILMASI 

Boyanacak yüzeyde raspalama (zımpara, taşlama vs) işlemi ve temizliği yapıldıktan sonra, 0,250 kg su bazlı silikon esaslı renkli koruyucu astarın sürülmesi, istenilen renkte 0,200 kg 1.kat, 0,200 kg 2.kat fotokatalitik özellikli su bazlı dış cephe boyası ile boyanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı teklif fiyata dâhildir. Boya rengi idare tarafından seçilecektir.


Boya yapılacak alanlar:

Genel Müdürlük binalarının dış yüzeylerinde bulunan prekast cephe elemanları, brüt beton ve sıvalı yüzeyler.

Genel Müdürlük ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasındaki betonarme perde duvarlar

Genel Müdürlük ile Çankaya Kaymakamlığı arasında kalan betonarme perde duvarlar.

Garaj giriş rampasına kadar olan dış perde duvarlar

Otopark ve bahçe arasındaki duvar

Genel Müdürlük girişinde bulunan mozayik kaplı avlu ve duvar

5 ) 25.015/1 DEMİR İMALATIN BİR KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA İLE BOYANMASI 

Demir imalat yüzeylerinin temizlenmesi, raspa edilmesi, zımparalanması, 0,100 kg 1 kat, antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı teklif fiyata dâhildir. Boya rengi idare tarafından seçilecektir.


Boya yapılacak alanlar:

Yangın merdiveni

Genel Müdürlük binaları dış cephelerinde bulunan demir imalatlar
6 ) KIRIK VE ÖZELLİĞİNİ YİTİRMİŞ TRAVERTEN VE MERMERLERİN DEĞİŞİMİ:

Cephedeki kırık, özelliğini yitirmiş traverten ve mermerler aynı renkteki yenileri ile aslına uygun olarak değiştirilecektir. Renk ve ton farkı olmayacaktır. Kaplama yapılacak travertenler mevcuda uygun şekilde fugalı imal edilecektir. Kırık, özelliğini yitirmiş doğal taşlar yanlarında bulunan sağlam olanlara zarar verilmeden sökülecektir. Kaplama altındaki harç sağlam ise yeni kaplamalar dış mekan doğal taş yapıştırıcısı ile yapıştırılacaktır. Kaplama altındaki harçta özelliğini yitirmiş ise bu harçta sökülecektir. Gerektiğinde çelik dübel takviyesi yapılacaktır. Cephede yerinden oynamış veya düşme riski olan kaplamalar çelik dübel ile cepheye sabitlenecektir. Değişecek olan mermer ve traverten miktarı 200 m2 hesap edilmiş olup, işin yapımı sırasında kumlama sonrasında değişecek olan mermer traverten miktarı yüklenici ve kontrol ile birlikte tespit edilecektir. 200 m2 nin üzerindeki imalatın bedeli yüklenicinin bu iş kalemi için fiyat dağılım cetvelinde verdiği teklifin, 200 m2 ye bölümü sonucu bulunacak 1 m2 bedeli üzerinden yapılacaktır.


7 ) DIŞ CEPHEDEKİ KABLOLARIN MUHAFAZA ALTINA ALINMASI

Binaların dış cephe yüzeylerinde bulunan tüm elektrik, telefon, vb hatların galvaniz kablo kanalı içine alınarak muhafazası sağlanacaktır. Galvaniz kablo kanalı kesitleri yüklenici ve kontrol mühendisi ile birlikte seçilecektir.


8 ) HASAT HEYKELİNİN TEMİZLENMESİ

Genel Müdürlük bahçesinde bulunan hasat heykeli bronzdan yapılmış olup, üzerindeki kirler heykele zarar vermeyecek şekilde bronz temizleyici ile temizlenecektir.


9 ) EKSİK GÖLGE PREKAST ELEMANLARIN İMALİ VE YERİNE MONTAJI

Genel Müdürlük Makam Bloğunda bulunan pencere gölgeliği olarak imal edilen prekast elemanlardan eksik olanlar betonarme olarak imal edilecek ve yerine monte edilecektir. Eksik prekast elemanlar 9 adet uzun, 3 adet kısa olmak üzere toplam 12 adettir.


10) 250/350 ÇİMENTO DOZLU HARÇLA DÜZ SIVA YAPILMASI

Genel Müdürlük arsası ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arsası arasında bulunan betonarme dişli istinad duvarına ve binalarda kopan ayrılan kabaran sıva yüzeylerine 1 m³ dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla (Poz no:10.004-10.004/MK) dişleri kapatana kadar kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla (Poz no:10.008-10.008/MK) ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayia­tı, işçilik, çalışma sehpaları, nakliye, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı teklif fiyata dâhildir.


Sıva yapılacak alanlar:

Genel Müdürlük ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında bulunan betonarme dişli perde duvar.

Sıvalı yüzeylerde sıvaları düşmüş, kabarmış alanlar.

Gölge prekast elemanlarından çatlak olanlarda çimento epoksi harcı ile tamir yapılacaktır.


11) PENCERE ÜSTLERİNDEKİ PREKAST BETON ELEMANLARIN BAĞLANTI YERLERİNİN TEMİZLENMESİ VE İZOLASYONUNUN SAĞLANMASI

Pencere üst kısımlarına denk gelen prekast elemanların birleşim yerlerinden yağmur suları pencerelerden içeri girmektedir. Kumlama öncesi ve sonrası bu bölümlerde biriken tortu, kum, harç vb kalıntılar temizlendikten sonra birleşim yerleri su izolasyon malzemesi ile kapatılarak pencerelerden içeri sızdırmazlık sağlanacaktır.


GENEL NOTLAR :

İşin devamı sırasında yüklenici iş ve işçi güvenliği ile ilgili her türlü tedbirleri alacaktır.


Bu işten dolayı alınması gerekli her türlü izin, ruhsat vb işler ve giderleri yükleniciye aittir. İstenildiği takdirde yükleniciye yardımcı olma amacıyla TMO ilgili yerler ile yazışmalar yapacaktır.
Teklif fiyata iş iskelesi dahil olup ayrıca iskele bedeli ödenmeyecektir.
İmalata başlanmadan önce, imalatlara ait kısmi örnek uygulamalar yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
İmalatta kullanılacak tüm malzemeler işveren onayı alınarak gerekli belgeleri (TSE v.s.) ekinde olması koşulu ile şantiyeye getirilecektir.
İmalatta kullanılacak tüm malzemeler TMO yetkililerinin onay verdiği uygun yerlerde, diğer imalatları etkilemeyecek şekilde yüklenici tarafından düzgünce istif edilecektir. Her türlü yatay ve düşey taşıma yükleniciye ait olacak. Katlara yeterince malzeme alınacaktır. Yatay ve düşey taşıma yapılırken diğer imalatlara kesinlikle zarar verilmeyecektir. Yatay ve düşey taşımalarda kullanılacak taşıma aletlerinin – ekipmanlarının nereye – nasıl yerleştirileceği TMO yetkililerinin onayı ile yapılacaktır. Malzeme ve eşya giriş ve çıkışları 1. Bodrum katta Bina’nın batı cephesinde bulunan servis kapısından yapılacaktır. Yâda yönetimin belirttiği yer ve saatte Giriş lobisinden ve yük asansörü dışındaki tüm diğer asansörlerden malzeme veya eşya taşınması kesinlikle yasaktır.
İmalatın yapılacağı yer yüklenici tarafından temizlenecek, imalat yapıldıktan sonra fazla malzemeler yüklenici tarafından alınacak ve mahallerdeki molozlar ve artıklar günlük olarak temizlenecektir. Cephe temizliği çevreye ve insanlara zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır. Bina cephesinde ve etrafında bulunan klima vb hassas cihazların zarar görmemesi için yüklenici tarafından (üstlerinin koruyucu bir tabaka ile sarılması veya temizlikten önce demontajı, temizlikten sonra montajının yapılması vb) gerekli tedbirler alınacaktır. Cephelerdeki klima vb hassas cihazlar kumlamadan önce sökülerek idareni istediği yerde muhafaza edilecektir. Kumlama ve boya işlerinin bitiminden sonra bu cihazlar yerine monte edilecektir. Sökülemeyecek büyüklükte veya sökülmesi mümkün olmayan klima vb hassas cihazlar ise kumlama ve boyadan zarar görmeyecek şekilde korunacaktır. Yüklenici bu konuda her türlü tedbiri alacak, bu cihazlarda hasar veya zarar meydana geldiğinde bu hasar ve zarar yüklenici tarafından giderilecektir. Dış cephenin temizlenmesi sırasında bahçeye verilen zararlar (hasar gören çimlerin yenilenmesi, bahçenin tesviyesi, zarar gören tretuvarların yenilenmesi vb.) yüklenici tarafından giderilecektir.
Baret, Emniyet kemeri, her çeşit çivi, çırpı ipi, mala, tırfıl, terazi, eldiven, keser, çekiç, şakül yatay ve düşey taşımada kullanacağı el aletleri ve taşıma aletleri (Gırgır vinç, traktör v.s.), her türlü İskele ( Sabit – Hareketli v.s. ) ve aksesuarları yükleniciye aittir.
İmalatta kullanılacak tüm malzemelerin korunması, saklanması, doğabilecek her türlü zarar yükleniciye aittir.
İmalatta kullanılacak tüm malzemeler kesinlikle şantiye dışına çıkartılmayacak, şantiye dışına çıkartılması ancak TMO onayı ile olacaktır.
Yüklenici sözleşme konusu işlerde çalışacak olan elemanların iş güvenliğini sağlayacak her türlü tedbirleri alacak, her ne şartla olursa olsun mesai saatleri içinde ve dışında baret ve emniyet kemeri kullanacak, baretsiz ve emniyet kemersiz iş iskelelerine çıkılmayacak ve çalışılmayacaktır.
Gerektiğinde iskele etrafına branda çekilerek çevre emniyeti sağlanacak ve çevre kirliliği önlenecektir
Personel girişi olan cephelerde, personelin giriş çıkışını engellemeyecek şekilde önlem alınarak çalışılacak veya bu cephelerde mesai dışında çalışma yapılacaktır.
Yüklenici, inşaat alanında çalıştıracağı tüm personelin isim listesini, nüfus cüzdanlarının fotokopisini işe başlamadan önce TMO’ya iletmek zorundadır. Belgeleri vermeyen kişilere izin verilmeyecektir. Sorumlu kişinin adres ve telefon numaraları da bu listede yer almış olacaktır. Sorumlular bu liste üzerinde daha sonra TMO ya bildirmek ve yeni personel için aynı şartları yerine getirmekle değişiklik yapabilir.
Yüklenici her şartta TMO’nun bilgisi olmadan, çalıştırdığı elemanlara keyfi olarak çıkış veremeyecektir. Çalıştırdığı elemanlara çıkış vermeden önce zamanında işi aksatmayacak şekilde her türlü tedbirini alarak TMO’ya bildirecek, TMO’nun onayını alacak, gerekli işlemler yapıldıktan sonra çıkış verilecektir.
Yemek yükleniciye ait olup, isterse TMO’nun yemekhanesinde hakedişinden kesilmek üzere belirlenmiş fiyat üzerinden alabilir. Bunun için TMO’nun sistemine, birim fiyata, kurallara uyma zorundadır.
Yüklenici, binanın betonarmesine veya doğramalarına hasar verecek uygulamalar (delik delinmesi gibi) yapamaz.
İşin kontrolü, işin süresince yapılan imalatları kontrol etme, öngördüğü uyarıları yapma ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını talep edip, yüklenici tarafından yapılmasını temin etme hakkına sahiptir.
Yüklenici, işi yapmak için işin başından bitişine kadar TMO kurallarına uymak zorundadır.
Çalışmalar hafta içi ve hafta sonu TMO’nun belirttiği yer ve saatte yapılabilir. Çalışma saatleri önceden TMO’ya bildirilecektir. TMO’dan yazılı izin alınması kaydıyla, gereklilik gösterdiği hallerde çalışma saatleri TMO’nun yazılı izniyle değiştirilebilinir.
Yüklenicinin çalıştırdığı personel, TMO’nun gösterdiği WC’yi kullanmak zorundadır.
İş bu şartnamede veya projelerde bulunmayıp, işin bir parçası olarak yapımı zaruri olan imalatlar yüklenici kapsamında olacak ve ücretsiz yapılacaktır. İhale öncesinde böyle bir durumun tespit edilmesi halinde istekli bu durumu TMO’ya bildirecektir.
Talep edilmesi halinde ücreti ödenmek şartıyla TMO‘ya ait aboneliklerden yükleniciye elektrik, su ve doğalgaz kullandırılabilecektir.
Malzeme Marka Listesi:

İhaleyi giren istekliler, işin yapımı sırasında ihale dökümanı içersinde bulunan kullanılacak malzemelere ait marka listesini tekliflerinde vereceklerdir.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə