TekniK ŞartnameYüklə 138,18 Kb.
tarix06.12.2017
ölçüsü138,18 Kb.
#34053

TEKNİK ŞARTNAME
İÇİNDEKİLER


 1. GENEL
 1. MEVCUT RAY HATTININ YENİLENMESİ

  1. KAPSAM

  2. GENEL ŞARTLAR

   1. Red Hakkı

   2. İnşaat İşleri

   3. Çalışma Saatleri

   4. Çalışma İzinleri

   5. Demiryolu İşlerine İlişkin Tanımlar

   6. Makine Parkı

  3. YOL İNŞAAT STANDART VE TOLERANSLARI

  4. BETONA TESPİTLİ YOL MALZEMELERİ

   1. Ray Tespit Malzemesi

   2. Ray

   3. Termit Kaynak

  5. BETON

  6. BETONA TESPİTLİ YOL YAPILMASI

  7. BETONA TESPİTLİ MAKAS YAPILMASI

  8. DRENAJ SİSTEMİ

   1. Yağmur Mazgalı Yapılması

  9. ELEKTRİKSEL TESTLER

  10. GARANTİ SÜRESİ

  11. ÇEVRE ve GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
 1. KATENER HATTININ YENİLENMESİ

  1. Genel Tanıtım

  2. Proje ve Dokümantasyon

  3. Çevresel Koşullar

  4. Emniyet Faktörleri

  5. Kontak Teli Gezinmesi, Yüksekliği, Etap Boyu ve Gerilmesi

  6. Besleme Sistemi

  7. İletkenlerin Özellikleri

  8. Seksiyon İzolatörler

  9. Konsollar

  10. Enine Gerili Halat (HeadSpan)

  11. Mevcut Direklerin sökülmesi ve yerine yenisinin montajı
 1. GENEL

Dokümanların amacı:

Bu doküman sözleşme konusu olan Beyoğlu, İstiklal caddesi üzerinde çalışmakta olan Nostaljik Tramvay hattının yenilenmesi için gerekli tüm işlere ait teknik şartnameyi ihtiva eder.

Genel olarak yapılacak işler şunlardır:

Demiryolu anahat uzunluğu 1640 m olup buluşma ve depo hattıyla toplam 2040 m dir.

Katener hattı geriliminin anma değeri 600 VDC olup; sistem çift izoleli olacak şekilde uygulama yapılacaktır.

Genel olarak yapılacak işler şunlardır:

- Mevcut ray, makas ve katener hattının yenilenmesi


 • Mevcut ray, makas, katener hattının sökülmesi ve İdarenin göstereceği yere nakledilmesi.

 • Betona Tespitli yol yapılması (Kazı, beton, demir, kalıp vb. işler)

 • Drenaj bağlantıları (Yağmur mazgalı ve yüzeysel yağmur oluğu yapım işi)

 • İş sonunda yapılan işlerin As-Built projelerinin hazırlanıp idareye onaylatılması.
 1. MEVCUT RAY HATTININ YENİLENMESİ

  1. KAPSAM

Bu bölüm Taksim-Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde çalışmakta olan Nostaljik Tramvay hattının betona tespitli demiryolu işleri yapımı kapsamında demiryolu inşaat işleri ile ilgili malzeme teminlerini ve uygulama prosedürlerini tanımlamaktadır. Bu çalışmalara, mevcut hat yatağındaki, parke, mıcır veya sertleşmiş dolgunun kazılarak nakledilmesi, havuz betonu içinde rastlanan lüzumsuz betonun kırılması, proje değerlerine uygun uygulamaların ve imalatların yapılarak hattın yatay ve düşey geometrisine getirilmesi, gerekli taşıyıcı ve dolgu betonlarının dökülmesi, aşınmış rayların değişimi, makasların betona tespitli hale getirilmesi, rayların birbiri ile kaynaklanması, bağlantı sisteminin raya montajı, üst kaplama olarak asfalt, desenli asfalt, çim, çim parke serilmesi, mastik ray derz dolgu macununun ve PVC hortumun uygulanması, kontrolü, yapılan imalatların testlerinin yapılması, tedbirlerin alınması trafik uyarı ve levhalarının konulması, tüm bu imalatlardan kaynaklanan hafriyatların nakledilmesini ve inşaat alanının temizlenmesini kapsar.

Yüklenici, düşey ve yatay düzeltmeleri, yenileme projesini çizecek ve işverene onaylattıktan sonra koordinat değerlerine göre yapacaktır.

Tüm tramvay hattı yenileme inşaatı ve malzemeleri bu şartnamenin ve aşağıda yazılı standartların gereklerine uygun olacaktır. (a) uıc(Uluslararası Demiryolları Birliği) yürürlükte olan son baskı standartları (b) Avrupa Normları (EN) Birim fiyat tariflerinde yer almayan hususlarda iş bu teknik şartnamede belirtilen esaslar geçerli olacaktır.  1. GENEL ŞARTLAR

İETT veya onun yetki vereceği kişiler Mühendisi oluşturur. Tüm işler Mühendisin onaylayacağı şekilde organize edilecektir. Kullanılan bütün malzeme belirtilen şartlar altında çalışmaya en uygun vasıfta olacak, bozulmaya uğramadan veya herhangi bir bölümünde normal dışı gerilim oluşturmadan ve yapacakları çeşitli görevlerin güç ve uygunluğunu etkilemeden mevcut çalışma şartları altında meydana gelen çevre şartlan değişikliklerine dayanıklı olacaktır. Mühendisin yazılı onayı alınmadan kusurlu parçaların kaynaklanmasına, doldurulmasına veya tıkanmasına izin verilmeyecektir.

Bütün makine alet edevat ve ekipmanlar olağan dışı titreşim yapmadan en az gürültü düzeyinde çalışacaktır.

Yurtdışından temin edilecek malzemeler için kontrol teşkilatı gözetiminde fabrika kabul testleri yapılacaktır. Kontrol teşkilatının katılmadığı fabrika kabul testleri geçersiz sayılacak ve malzemeler reddedilecektir.

Malzemelerin, ürünlerin ve işçiliğin tamamen ayrıntılı olarak açıklanmadığı ya da açıkça belirtilmediği yerlerde ve durumlarda, aksi belirtilmedikçe Türk standartlarına uygun olacaktır. Türk standartlarının yeterli olmadığı hallerde ilgili milletlerarası standartlar uygulanacaktır.

Yüklenici; her malzemenin depolanması, hazırlığı ve montajında, kendi üreticisinin son geçerli matbu ya da yazılı tavsiyeleri/talimatlarına uygun davranacaktır. Bu tavsiyeler/talimatlar, herhangi bir diğer Teknik Şartname belirlemesi ile çelişki durumunda olursa, Mühendise bilgi verilecektir.
İşin süresi; Yer teslim tarihinden itibaren 1 yıldır.


   1. Red Hakkı

Mühendis, sözleşme şartlarına uygun olmayan bütün malzemeyi veya işleri reddetmek ve masrafları Yükleniciye ait olmak üzere malzemenin değiştirilmesini ve işin düzeltilmesini talep etmek hakkına sahip olacaktır.

   1. İnşaat İşleri

Yüklenici;
(a) Aşırı yükleme, çarpılma ve herhangi başka şekilde fiziksel hasar oluşumunu önlemeyi;

(b) Malzemeyi temiz tutmayı ve kirlenmesini önlemeyi; özellikle görünüme açık ince yapı işlerinde lekelenmeyi, çatlamaları, çizilmeleri ve diğer görünüm bozucu oluşumları önlemeyi (c) Malzemeyi; erken sertleşme, rutubet ve benzer kusurlardan korumak için, uygun düşük rutubetli bir ortamda ve kuru durumda bulundurmayı; depolanmış ürünlerin etrafında ve arasında serbest hava dolaşımına olanak verecek şekilde depolamayı

(d) Malzemenin aşırı yüksek ya da düşük ısı derecesi koşullarına ve hızlı ısı derecesi değişikliklerine maruz kalmasını önlemeyi;

(e) Malzemeyi; yağmurdan, rutubetten dondan, güneşten ve diğer etkenlerden yeteri derecede ve uygun olarak korumayı; Kullanım anında ürünlerin uygun ısı derecesi ve rutubet düzeyinde olmasını sağlamayı

(f) Malzemelerin farklı çeşit ve sınıflarının, ayrı ayrı ve uygun olarak belirlenmiş yerlerde muhafaza edilmelerini

(h) Mümkün olduğunca malzemeyi kullanılmasından hemen öncesine kadar, kendi orijinal ambalajında, paketlerinde ya da konteynırlar içinde bulundurmayı temin edeceklerdir.

Yüklenici çalışanları, işin türü ve niteliği bağlamında, uygun şekilde işinin ehli ve tecrübeli olacaklar ve

a) Dondan, yağmurdan ve diğer olumsuz koşullardan dolayı işe gelecek hasarı önlemek için tüm gerekli tedbirleri alacaklardır;

b) Aksam ve malzemeyi montajdan ya da kullanmadan önce, dikkatle kontrol edecek ve kusurlu olanları kullanmayarak reddedeceklerdir

c) Tespit ve tesis işlerini; güvenli, doğru ve düzgün biçimde yapacaklardır.

d) Vidalı ve cıvatalı montaj yerlerinde, toleransı karşılamak ve şekil bozukluğunu önlemek için, uygun ve sağlam olarak oturmayı sağlayacaklardır. Montaj aksamı aşırı sıkıştırılmış olmayacaktır.

e) Harç ya da yalıtkan ile kapatılacak ya da görüşe açık bırakılacak birleşme yerlerinin düzgün ve hizalı olması için, parçaların yerine oturmasını ve montajını ayarlı biçimde yapacaklardır.


f) Bütün hareketli parçaların gerektiği gibi ve serbestçe çalışmasını sağlayacaklardır. Onay alınmadan, bütünsel olarak tamamlanmamış parçalar ve malzemelerin kenarları kesilmeyecek, tesviye amacı ile törpülenmeyecek veya taşlanmayacaktır.

Mühendisin denetleme ya da herhangi başka etkinlik sonucundaki onayı yazılı olarak teyit edilmedikçe, ürünlerin ya da işin onaylanmış olduğu kabul edilmeyecektir.Proje ve/veya detaylarda herhangi bir değişiklik yapıldığı takdirde, Yüklenici, anında eski proje ve/veya detayları yenileriyle değiştirmek; şantiye ve imalat-montaj yerlerinde Mühendisçe tasdik edilmiş en son onaylı proje ve detaylarını bulundurmak zorundadır. Aksi takdirde, tüm sorumluluklar Yükleniciye ait olmak üzere, inşaat ve imalat-montaj işleri İşverence durdurulabilir.


   1. Çalışma Saatleri:

24 saat çalışma yapılacak bölgelerde Tramvay işletmesi yapılmayacaktır. Yüklenici her gün 24 saat çalışma yapabilir. İşveren bu çalışmayı işletme ile beraber yapmak istemesi halinde Çalışma saatleri 23.00 – 06.30 arasında olacak ve süre uzatımı verilebilecektir.


   1. Çalışma İzinleri:

Çalışmalar ile ilgili tüm izinler Yüklenici tarafından alınacaktır. İşveren resmi makamlardan izinlerin alınmasında yardımcı olacaktır. Tüm izinler İşveren prosedürüne uygun olacaktır.


   1. Demiryolu İşlerine İlişkin Tanımlar

Aşağıdaki kısaltmalar ve terimler, uygun tanımları ile birlikte, yol çalışması terimleri standart sözlüğünü oluşturur ve şartnameler kısmında başka yerlerde bulunan tanımları tamamlar.


Fleş: Bir daire yayının orta noktasında yay ile daire kirişi arasındaki mesafeye fleş denir.

Fleş Metodu: Demiryolu kurp ve parabollerinde yatay yöndeki bozulmaların (dresaj) fleş formülü kullanılarak ince ip veya misina yardımıyla düzeltilmesi metodudur.

Betona Tespitli Yol: Rayların özel ray bağlantı elemanları ile betona monte edildiği demiryolu.

Altyapı: Bir demiryolu hattının üstyapısını taşıyan yarmalar, dolgular, menfezler, köprüler, viyadükler, tüneller, peronlar, tesis ve binaları içeren kısmıdır.

Basit makas: Sadece bir hattan diğer bir hatta geçişe imkân tanıyan özel hat tesisi.

Cari hat: İki istasyon arasında uzanan ve istasyonlar içerisinden doğrudan geçen demiryolu hattı.

Cebire: Ray uçlarını bağlayan özel profilli demir lama

Cebire bulonu: Cebireler ile ray uçlarının bağlanmasını sağlayan cıvata ve somunu.

Conta: Ray uçlarının birbiri ile bağlandığı kısımlardır. Bu bağlantı kaynak veya cebire ile sağlanır.

Çapraz takım: Paralel iki hattan dört taraflı geçişe imkân sağlayan 4 basit makas ve 1 kruvazmandan oluşan özel hat tesisi.

Dinamik Gabari: Demiryolu vasıtasının, her türlü araç hareketi sırasında, kurplardan ve deverlerden dolayı oluşturduğu maksimum yatay ve düşey ölçüleridir. Bu ölçüler araç üreticisi tarafından; müsaade edilen maksimum tekerlek aşınması, maksimum ray aşınması ve araç süspansiyonları da göz önüne alınarak oluşturulurlar.

Düz yol (Aliyman):İki kurp arasında bulunan yol kısmı.

Düşey kurp: Farklı zemin profillerini birbirine bağlayan dairesel eğri.

Dış ray: Kurplu yolda kurp merkezine uzak ray dizisi.

Dever: Bir kurpta merkezkaç kuvvetini yenebilmek için dış raya verilen yükseklik fazlası.

Dever rampası: Deversiz yol kısmı (Doğruyol) ile deverli yol kısmı (kurp) arasında geçişi sağlayan eğimli özel bölge.

Durdurucu tampon: Demiryolu vasıtasının yol sonunda yavaşlatılarak durdurulmasını sağlamak üzere özel olarak imal edilerek raya monte edilmiş tertibat.

Ekartman(Yol açıklığı):Bir yolun paralel iki ray dizisi arasındaki sabit mesafe

Elektrik yalıtımı: Cer güç devresinden kaynaklanan akımın zararlı düzeye çıkmasını önlemek üzere hat rayı ile toprak arasında olması gereken elektriksel direnç.

Geçiş eğrisi: Bir dairesel kurp ile düz yolu irtibatlandıran ve yarıçapı sonsuz ile kurp yarıçapı arasında değişen parabol, klotoid veya spiral olarak da tanımlanan eğri.

Hat: Birden fazla gidiş geliş yollarından oluşan güzergâh.

Hemzemin geçit: Bir demiryolu ile karayolunun aynı düzlemde kesişmesi. Genelde ahşap, beton, asfalt veya kauçuk ile kaplama yapılır.

İçray: Kurplu yolda kurp merkezine yakın ray dizisi.

Ray Termit Kaynağı: Ray birleştirme amacı ile kullanılan Alüminotermit esaslı kaynak

Kontray: Köprü, viyadük ve dar yarıçaplı kurplarda aracın dreymanı (yoldan çıkması) halinde, tekerleklerin raydan ayrılmasını önlemek için yol içerisine asıl raya belirli aralıkta paralel döşenen koruyucu ray.

Kruvazman: Kesişen iki hatta karşılıklı geçişi sağlayan özel hat tesisi.

Makas: Raylı sistemlerde bir hattan diğer bir hatta geçişi sağlayan özel hat tesisi

Makas kumanda tertibatı: Makas dillerini hareket ettiren ekipman.

Motorlu ekipmanla uzaktan kumandalı tertibat. Mekanik ekipmanla mahallinden kumandalı tertibat.Ray eğimi: Ray tekerlek uyumu için raylara yol içerisine doğru verilen eğim.
Ray: Araç tekerleklerine kesintisiz ve düzgün yuvarlanma yüzeyi sağlayan. Tekerleklerden gelen yükleri mesnet elemanlarına ileten özel profil
Ray Bandajı: Rayın elektrik izolasyonunu sağlamak ve betonun raya temasını önlemek amacıyla ray gövdesine yapıştırılan kendinden yapışkanlı elastomerik esaslı bandaj.
Ripaj: Balastlı Yolun yatay doğrultuda çekilerek aksına getirilmesi
Rondela: Cebirenin bağlantısında somunu gevşemesini önleyen özel pul.
Rölevaj: Balastlı yolun düşey doğrultuda kaldırılarak kotuna getirilmesi
Statik Gabari: Demiryolu vasıtasının hat üzerinde dururken yatay ve düşey yönde kapladığı alan.
Tali hat: Cari hatlara yardımcı olarak inşa edilmiş olan istasyonlardaki diğer yollar ile depo ve bakım atölyesi yolları.

Tek yol: İki tek rayın ekartman ölçüsünde birbirine paralel olarak döşenmiş hat kısmıdır. Genelde bir hat en az iki tek yoldan oluşur.

Tespit elemanı: Doğrudan tespitli yollarda rayların betona, balastlı yollarda ise traverse tespiti sağlayan özel eleman.

Üstyapı: Demiryolu taşıtlarının güvenli, konforlu ve ekonomik olarak seyrini sağlayan ve platform üzerine döşenmiş bulunan malzeme ve elemanların tümüne üstyapı denir. Bunlar yol kaplaması, ray, ray bağlantı elemanları, travers, balast veya taşıyıcı beton, beton altı tabakası ve sıkıştırılmış zemini içeren demiryolu hattı elemanlarıdır.

Yatay Kurp: Yatay olarak tanımlanıp, bir yarıçap ile belirtilen yol kısmı.

Yol Sonu Bariyeri: Demiryolu vasıtasının yol sonunda az hasarla durdurulması için tasarlanmış ve raya tespit edilmiş tertibat


   1. Makine Parkı
    Yüklenici, hattın iki çalışma alanında iş programına göre çalışabilmesi için aşağıdaki listedeki makinelerin en az miktarlarını sağlayacaktır.

1. Kazıcı yükleyici:1 adet


2. Hat geometri ölçüm cihazı: 1 adet
3. Susturuculu Kompresör(4 tabanca kapasiteli):2 adet
4. Çift çeker damperli kamyon:2 adet
5. Tek çeker damperli kamyon: 1 adet
6. 10 ton kapasiteli mobil vinç: l adet
7. Ray kesme makinesi:2 adet
8. Ray delme makinesi:2 adet
9. Spiral zımpara motoru:2 adet
10. Torkmetreli Tirfonöz/bulonöz makinesi:2 adet
11. Termit kaynak ekipmanı: 1 takım
12. Ray altına krikolu askı tertibatı: 100 adet
13. Kompaktör: 2 adet
14. Beton vibratörü: 2 adet
15. Mastik macun için yağ ile dolaylı ısıtma yapan 200 lt kapasiteli kazan: 1 adet
16. 25kVA Susturuculu jeneratör: 2 adet

  1. YOL İNŞAAT STANDART VE TOLERANSLARI


Yol açıklığı: Yol açıklığı ray mantarı üstünden 14 mm aşağıdan yapılan ölçüde 1000 mm. olacaktır. Yol açıklığı toleransı cari hatlarda -2 +3 mm, sapma değişim miktarı, cari yollarda metrede 2 mm’ yi aşmayacaktır. Sapmadaki toplam değişim cari yol için 4 metrede 3mm ile sınırlı olacaktır. Makaslarda ekartman toleransı ±2,0 mm olacaktır.


Yatay yerleşimde: Yol ekseni bozuklukları tasarım pozisyonuna göre cari yol için (+/-) 6 mm olmalıdır. 10 metre uzunluğundaki kirişteki fleş hatası cari yol için ±6 mm’yi aşmayacaktır. Sapma değişim miktarı cari yolun her 5 metresi için 3 mm ve toplam sapma değişimi 15 metre uzunluğundaki cari yol için 10 mm ile sınırlı olacaktır. Bu ölçüler kurpların dış rayına tatbik edildikten sonra, bu ray sabit tutulup diğer ray yol açıklığı toleranslarını sağlayacak şekilde ayarlanacaktır.


Düşey yerleşimde: Azami ray üst kotu, cari yolda tasarım yüksekliğinden +/- 6 mm sınırları içinde farklı olabilir. Sapma değişim miktarı cari yollarda 10 metresi için 4 mm’yi geçemez; toplam sapma değişimi cari yolda 15 m uzunluğunda 12 mm den fazla olmayacaktır.


Dever hatası: Tasarım pozisyonuna göre dever bozukluğu cari yol için +/-5 mm’yi aşmayacaktır. Sapma değişim miktarı, cari yol için metrede 3 mm’ yi aşmayacaktır. Sapmadaki toplam değişim cari yol için 15 metrede 6 mm ile sınırlı olacaktır.


Burulma hatası: Nostaljik tramvayın tekerlek aksları ara mesafenin 0,003’ünü (binde üçü)geçmemelidir. Ayrıca burulma hatası, işletme aracının bogi aksları ara mesafenin 0,004’ünü(binde dördü) geçmemelidir.


  1. BETONA TESPİTLİ YOL MALZEMELERİOluklu raylar ve makaslar: Oluklu raylar ve makaslar Yüklenici tarafından temin edilecek Her türlü nakliye yükleniciye ait olacaktır. Rayların kurp yarıçapına bükülmesi, çerçeve haline getirilmesini Yüklenici yapacaktır.

Ray Bağlantı Elemanı: Hatta kullanılacak malzeme yüklenici tarafından temin edilecektir. Her türlü nakliye Yükleniciye ait olacaktır. Hattın koordinat sistemi ve poligon oluşturmak için gereken ana poligon noktaları Yüklenici tarafından temin edilecektir.

Makas bağlantı elemanları: Ray alt plakasının geniş olduğu yerler için özel döküm selet, selet altı elastomer ve plastik tabaka, K tipi seletlerin tirfonları, klipsleri, somunları, plastik dübelleri,

Beton: BS 30(C30) ray altı betonu, GRO 200 dolgu betonu, BS 35(C35) ray kenar betonu, Filtre betonu

Mastik macun ve astarı: Bitüm esaslı ray derz dolgu macunu.

Süspansiyon hortumu: Saf PVC esaslı dış çapı 30mm iç çapı 20mm olan hortum.

Sfero Döküm Izgara Ray İzolasyon Malzemesi: Rayın beton ile izolasyonu ve kaçak akım yalıtkan malzemesi Çim parke, rulo çim, nebati toprak, gübre, çim tohumu, katkı malzemeleri Rayın koordinatını (yatay ve düşey pozisyonunu) ayarlamak ve pozisyonunu muhafaza etmek için gerekecek her türlü malzeme ve ekipman yükleniciye ait olacaktır.
Yüklenici, yol çalışmasında kullanmayı düşündüğü tüm malzemeleri ve temin edeceği firmaların açık adres ve isimlerinin bilgilerini de içerecek şekilde bu malzemenin uygulanmasından en geç 4 hafta öncesinde Mühendisin onayına yazılı olarak sunacak ve Mühendisin 2 hafta içinde vereceği onaydan sonra Yüklenici malzemeleri kullanmaya başlayacaktır.

Yüklenicinin temin edeceği malzemelerin her türlü test masrafları müteahhide ait olacaktır.

   1. Ray Tespit Malzemesi

Yüklenici, tüm hat boyunca ray gövdesine, verilen tip kesitteki gibi uygulamak şartıyla Mühendisin onaylayacağı bir darbe emici bandajı yapıştıracaktır. Bu malzeme elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli hücre yapısına sahip, ısı yalıtım değeri yüksek, esnek, suya ve buhara karşı dirençli levha şeklinde yalıtım malzemesidir. Bu malzemenin et kalınlığı en az 6mm, kullanım sıcaklığı -20 °C +85°C, su emme özelliği (28 gün sonra) hacimce ortalama %0,9-1 olacaktır. Yüklenici, ray bağlantı sisteminin betonla temasını tamamen kesecek şekilde kapakları monte edecektir. Bağlantı saplamaları beton içerisinde şakulinde (dik) olacak, bir bağlantıdaki saplamalar arasındaki mesafe farkı ± 1mm ‘ den fazla olmayacaktır. Ray bağlantıları karşılıklı olacak eksenel kayma ± 30mm ‘den fazla olmayacaktır. Yüklenicinin doğrudan tespitli yolu sözleşme ve teknik şartname gereklerine uygun olarak tesis etme yeteneğinin sergilenmesi için bir örnek tecrübe bölümü inşa edecektir.   1. Ray

Mühendis değişmesini gerekli görmediği yerlerde, Yüklenici mevcut rayları kullanacaktır.

Yüklenici yükleme, boşaltma ve nakliye işlerini gerekli her türlü iş ve çevre güvenliği tedbirlerini sağlamak şartıyla yapacaktır. Aksi belirtilmeyen tüm yükleme, boşaltma ve nakliye bedelleri müteahhide ait olacaktır. Raylar hemzemin hatlarda Ri60R2 (59,75 kg/m’lik) 700 A veya muadili oluklu ray olacaktır. Ray uzunluğu 18 m olacaktır. Cari hatlarda 4 m’den, depo yolları ve tali yollarda 3m’den daha kısa ray döşenmeyecektir. Raylara cebire delikleri delinmemiş olacaktır. Cebireli kalacak contalar için cebire bağlama delikleri şantiyede delinecektir.

Raylar mutlaka ray kesme makinası ile kesilecek ve ray delme makinası ile delinecektir. Kesinlikle kesme ve delme işleminde alev kullanılmayacaktır.


   1. Termit Kaynak

Termit kaynakları prefabrike kalıplı ve oksijen + propan gazı aktivasyonlu kısa ön ısıtmalı olacaktır.

Yüklenici kullanmayı düşündüğü malzeme ve süreç için özet şartnameleri onaya sunacak Onaylanması halinde uygulamaya başlayabilecektir.


Malzemeler ve Ekipman

Kalıplar prefabrik tipte, mevcut raylara uygun ve kullanma esnasında hasarsız ve çatlaksız olacak ve temin edildikleri karton kutular içerisinde muhafaza edilecektir. Kaynaklama parçaları normal kaynak aralıklı kaynağa uygun tipten olacaktır. Bu parçalar üzerlerine özellikleri (kaynak tipi (“hızlı”), ray ve çelik tipi) yazılmış, su sızdırmaz torbalarda paketlenecektir. Paketleri açılmış malzemelerin kullanılmasına izin verilmeyecek ve bunlara herhangi bir şey ilave edilmeyecek ya da bunlardan herhangi bir şey eksiltilmeyecektir. Ön ısıtma uygun bir oksi-propan şalomasıyla yapılacaktır. Malzemeler nemsiz bir depoda depolanacaktır.
Kullanım Metotları

Kaynaklar kesinlikle kaynak malzemesinin üreticisi tarafından hazırlanan metotlara göre yapılacaktır. Bu husus, özellikle rayların kesilmesini, kalıbın kurumasını ve ray uçlarının ön ısıtmasını (süre, sıcaklık, vb.) kapsar.
İmalat Kontrolleri ve Testleri

Her kaynak, İşverence kabul edilen bir test kuruluşu tarafından ultrasonik teste tabi tutulacaktır. Ray ucunda ölçülen kaynak sertliği +1- 20 HB tolerans ile komşu metal parçasının sertliğine eşit olacaktır. Ray mantar üstünde düzgünlük toleransı +0,3mm- 0,2mm ve iç yan yüzeyde +0 ile -0,3mm sınırlı olacaktır.

Temin edilmiş her bir kaynaklama parçası grubu, üreticisinin ülkesindeki resmi bir test kuruluşundan alınmış olan ve yukarıda anlatılmış metotlar aynen takip edilerek grubun içinden herhangi bir parçayla kaynaklanmış ray parçaları üzerinde yapılmış aşağıdaki testlerin sonuçlarını gösteren bir belgeyle birlikte gelecektir:

(i) Bükme testi, (ii) Brinell sertliği (BH) testi, (iii) Kaynak kesitinin Baumann testi ve (iv) S ve P muhtevası için kimyasal analiz.

Kimyasal analiz S veya P muhtevasının %0.09’u aştığını gösterdiği takdirde, söz konusu limitlerin altındaki değerlere ulaşıncaya kadar kaynaklama metodu değiştirilecektir. Bükme testinde, kaynağı içeren ray parçası kaynak eksenine mesafesi 0,5 m olan iki destek üzerine yerleştirilecek ve en az 1200 kNt düşey kuvvete maruz bırakılacaktır. Kaynağın sehimi 25 mm’yi aşmayacaktır (kaynakta çatlaklar olmadan) 10 mm’lik bilye ile ölçüldüğünde rayın yüzey sertliği esas malzemeye göre —20 ile +20 BH’dan fazla değişmeyecektir. Sertlik testi için ölçme kaynak ekseninde, kaynak ekseninden 50 mm mesafede ve kaynak ekseninden 150 mm mesafede yapılacaktır.


Kaynak Operatörlerinin Onaylanması

Yüklenicinin Termit kaynağı yapmasına yetki verilmesinden önce, her bir kaynak operatörü İşveren tarafından onaylanacaktır. Onay belgesinin geçerlilik süresi 2 yılı geçmeyecektir. Açıklanmış metodun takibiyle yapılmış termit kaynaklarının tatminkâr olması halinde onay belgesi verilecektir.

Söz konusu kaynaklar aşağıdaki testlere tabi tutulacaktır.
Sistematik Kaynak Kontrolleri

Yapılmış kaynaklar üzerinde aşağıdaki kontroller yapılacaktır:

Kaynaklı birleşimin kaplaması ve kotu için 0.1mm hassaslığında 1 m’lik düz cetvel kullanarak gözle kontrol; kaynaklanmış ray yukarıda belirtilmiş toleranslara uyacaktır. Kaynağın genel görünüşü için gözle kontrol Mühendis tarafından onaylanmış bir metotla ultrasonik kontrol Kaynak kontrol formları (görsel kontrol, ultrasonik muayene, fiziksel kontrol) Mühendisin onayına sunulacaktır.


  1. BETON

Ray altında taşıyıcı beton BS 30(C 30) hazır beton, çim parke ve rulo çim kaplama seçenekleri için ray kenarlarına BS 35(C 35) hazır beton ve dolgu betonu olarak drenaj betonu. Betonun erken priz almasını sağlama için priz hızlandırıcı katkılar kullanılmalıdır. Şantiyede betonun basınç dayanımı, TS 3351 de tanımlanan biçimde bakımı yapılmış numuneler üzerinde yapılan nitelik deneyleri ile belirlenir. Gerektiğinde Mühendis şantiye koşullarında saklanmış örnekler üzerinde yapılacak sertleşme deneyleri de isteyebilir. Bu deneyler standart küp numuneler üzerinde yapılır. Değerlendirmelerde her biri 3 küpten oluşan gruplar esas alınır.

Nitelik denetimi amacıyla her üretim biriminden en az bir grup (3 numune) deney elemanı alınması zorunludur. Üretim birimi aynı hesap dayanımı istenen ve aynı gereçlerin aynı oranlarda kullanıldığı betondan oluşur. Ayrıca bir birim, aynı günde dökülmüş ve 100 m3 veya 450 m2 alanı aşamaz. Bir işte en az 3 grup (9 numune) alınması gereklidir. Grubu oluşturan numuneler standart koşullarda saklandıktan sonra bunlara basınç deneyi uygulanır. Numunelerin her biri ayrı transmikserden alınır. Deney numunelerinin alınması, bakımı ve hazırlanmasında TS 2940 ISO 2736.TS 3068 ISO 2736-2 ve TS 3351’e, deneylerin yapılmasında TS 3114 ISO 4012’e uyulacaktır. Beton numunelerinin testleri Mühendisin onayladığı bir laboratuvar tarafından her türlü masrafları Yüklenici tarafından karşılanmak şartıyla yapılacaktır.

Mühendis gerekli gördüğü durumlarda yerindeki betonun dayanımının belirlenmesini isteyebilir. Bu denetim, yapıya zarar vermeyecek yerlerden alınacak karot örnekleriyle ve tahribatsız deneme yöntemleriyle (yüzey sertliği, ses hızı vb.) gerçekleştirilebilir. Tahribatsız yöntemlerle denetlemede, o betona özgü korelasyonun belirlenmesi zorunludur. Uygunluk deneyleri için numune alma yeri, teslim yeri ve numune alma yeri arasında ilgili beton özellikleri ve beton karışım oranlarında önemli farklılık meydana gelmeyecek şekilde seçilmelidir.

Mamulün uygunluk şartlarını sağlamaması halinde Yüklenici tarafından aşağıda verilen önlemler alınmalıdır:

• Deney sonuçları kontrol edilir ve hata varsa, hatayı düzeltmek için önlemler alınır.

• Deneyi tekrarlama gibi işlemlerle uygun olmama durumu kanıtlanmış ise mevcut imalat kontrol işlemlerinin idaresi de dâhil olmak üzere işlemler gözden geçirilerek düzeltme önlemleri alınır.

• Şartnameye uygun olmama halinde teslimde yapılacak işlemler açıkça gösterilmemişse, şartname hazırlayıcı ve kullanıcı daha sonra oluşması muhtemel hasar hakkında uyarılmalıdır.


Filtre Betonu

Çim parke ve rulo çim kaplama yapılacak yerlerde ray altı betonu üstüne yüzeysel yağmur sularının drene olmasını sağlamak için filtre betonu kullanılacaktır. Su-çimento oranı 0,3 ve çimento dozajı 280 kg/m3 olarak belirlenecektir. Yıkanmış ve elenmiş dere çakılı ve çimento karışımı ile elde edilecektir. Granülometri dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Agrega Çapı Geçen Yüzde

16-32mm %70

8-16mm %30

Yüklenici, Mühendisin kontrolü altında filtre betonuna drenaj testi yapacaktır.
  1. BETONA TESPİTLİ YOL YAPILMASI

Mevcut yolun betona tespitli hale getirilmesi doğrudan tespitli yol, uygulama projesinde verilen tip kesitlere uygun olarak yapılacaktır. Yüklenici tekliflerini mevcut durumu göz önüne alarak verecektir.

Cari yollarında 4 m.den daha kısa ray kullanılmayacaktır. Ray gövdesine açılacak delikler mutlaka ray delme makinası ile yapılacaktır. Raylar alüminotermit kullanılarak birbirine kaynaklanacaktır. Yüklenici, toleransları aşan yerleri taşlama veya Mühendisin onayladığı kaynak dolgu malzemesi ile ücretsiz olarak düzeltecektir. Kaynakların her türlü fiziksel ve ultrasonik muayene-test masrafları Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Yolda dever uygulanacaktır. Uygulaması dever prensibine göre yapılacaktır.

Yüklenici, mevcut parke kazısı yaparken, çevre güvenliğini ve estetiğini bozmayacak şekilde hafriyat malzemesini en geç bir gün geçmeden bir hafriyat alanına nakledecektir. Hiçbir malzeme ve hafriyat nakli için Yükleniciye ilave ücret ödenmeyecektir. Yüklenici, ray bağlantı malzemesini R>100m kısımlarda akstan aksa 75cm aralıklarla, R

Raylara mesnet teşkil edecek beton C30 hazır betonu olacaktır. Beton santralden çıktıktan sonra en geç 2 saat içinde yerine dökülmüş olacaktır. Hava şartlarına göre Yüklenici betonu korumak için gerekli kür, sulama vs. şartlarını sağlayacaktır. Bu konuda TS 1247/TS 1248 standardı titizlikle uygulanacaktır.

Beton dökülürken üst yapı malzemesinin zarar görmesini önleyici tedbirler Yüklenici tarafından alınacaktır. Beton vibratör ile sıkıştırılacak ve tesviye edilecektir. Doğrudan tespit betonun üst kotu, ray bağlantı malzemesi seletinin alt kotunu geçmeyecektir. Yüklenici, trenin boş aks yükü 4ton ve dolu aks yükünün azami 9ton olduğunu dikkate alarak gerekli her türlü tedbiri alacaktır. Dolgu betonunun ray altına girmemesi sağlanacaktır. Rayın beton ile izolasyonunu sağlamak için gerekli tüm izolasyon malzemeleri Yüklenici tarafından temin edilecek ve ray yan yüzeyleri kalınlığı en az 6 mm olan bandaj ile sarılacaktır. Bu bandaj malzemesi, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenek hücre yapısına sahip, ısı yalıtım değeri yüksek, esnek, suya ve buhara karşı dirençli levha şeklinde yalıtım malzemesi olacaktır. Yüklenicinin doğrudan tespitli yolu sözleşme ve teknik şartname gereklerine uygun olarak tesis etme yeteneğinin sergilenmesi için örnek tecrübe bölümü inşa edecektir. Yüklenici ray altı betonu döküldükten sonra ve dolgu betonu dökülmeden önce Mühendisin onaylayacağı bir ölçüm aleti ile ölçüm yaparak yolun eksen, kot, düşey ve yatay kurp değerleri bakımından toleranslarına uygun yapılıp yapılmadığını gösteren raporları Mühendisin onayına sunacak ve sapmalar varsa ücretsiz olarak düzeltecektir.


2.7 BETONA TESPİTLİ MAKAS YAPILMASI

 • Makas gövdesi Rİ.59 kaynaklı raydan oluşacaktır. Dil 1/6 ray profili BL 180 /260 dan oluşacaktır.

 • Düz kontrayı,sığ oyulmuş D. 180/105 rayından olacaktır. Kalitesi S 800 olacaktır.

 • Kurp kontrayı derin oyulmuş ve Ri60R2 raydan olacaktır.

 • Ara ray S 800 kalitesinde olacaktır.

 • Makasın üç ucundan 15 cm. ilave boy uzatılacaktır.

 • Makas yataklarında yağmur suyu drenaj sistemi bulunacaktır.

 • Makas giriş ve çıkışlarında ray ve zeminde drenaj sistemi yapılacaktır.

 • Türkçe olarak yazılmış makas bakım ve kullanım kılavuzu verilecektir.

 • Makaslarda ray tirfon bağlantıları elastik sistemde olacaktır.

Açı : 1/6

Ri60R2


Yarıçap : 50

Ekartman :1000mm

Makas Boyu : l5mt.
Betona Tespitli Makas çalışması tramvay hattındaki makaslarının betona tespitli hale getirilmesi çalışmasını kapsayacaktır. Bu kısımdaki iş makasların betona tespitli hale getirilmesi için gerekli malzemelerin teminini, işin yapılmasını kapsar. Bu makaslar 15m. boyunda ve R: 50 yarıçaplıdır.

Makaslarda kullanılacak bağlantı sistemi için hizmet ömrü: • Metallerin 25 yıl

 • Elastomerlerin 20 yıl

 • Lastik seletlerin 25 yıl

 • Yayların ise en az 20 yıl olmalıdır.

Ray bağlantı sistemi titreşim sönümleyici özellikte olacaktır. Tramvay aracı 100km/h hızla ve tam yüklü durumda geçerken, tramvay hattına 1m mesafede tren titreşim hızları hassas tarihi yapılar için 9mm/s değerin altında olmalıdır. Yüklenici, titreşim sönümleyici bağlantı sisteminin kriterleri sağladığına dair hesap ve ölçüm sonuçlarını Mühendisin onaylayacağı tarafsız ve ehliyetli bir kuruma yaptırarak sonuçlarını işverene sunacaktır. İşveren ölçüm sonuçlarına göre onay verdikten sonra ray bağlantı sistemi kullanılacaktır.


Betona tespitli makas çalışması, tramvay hattındaki makasların, betona tespitli hale getirilmesi çalışmalarıdır. Bunun için de bağlantı malzemelerinin temini ve araziye uygulanması aşamaları, bu iş kalemi içinde yer alır. Bu kesimdeki makaslar, L= 15.00 m. boyunda ve R= 50 m. Yarı çapındadır. Ray bağlantı sistemi, titreşim sönümleyici özellikte olacaktır. Sistemin elastik yaylanma yolu miktarı, en az 4mm.olacaktır.

Ray bağlantı sisteminin betonla irtibatını kesecek kapakları olacaktır. Keza sistem en az 5 km’lik bir demiryolu hattında, aynı amaçla kullanılmış olmalıdır.


Ray bağlantı sistemi seleti, çelikten veya eşdeğer mukavemeti haiz bir başka malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Rayın altında kullanılacak ped, kauçuk veya poliüretan esaslı, selet altında kullanılan elastomerped de ise kalınlığı, en az 10 mm. olacaktır.
Ray bağlantı malzemeleri, UIC standartlarına uygun, UKR (uzun kaynaklı ray) karakteristiklerini göğüsleyebilecek evsafta olmalıdır. Elastomerler, dış ortam şartlarına ve UIC standartlarına uygun olacaktır.
Tirfonların beton içinde kalan kısmı, plastik dubelli, betondan sıyrılmayacak karakterde ve beton içinde kalan kısmı 13 cm.’yi geçmeyecek uzunlukta olacaktır. Bağlantı saplamaları, beton içerisinde şakulinde (dik) olacak, karşılıklı ray bağlantılarında eksenel kayma (+/-) 50 mm.’yi geçmeyecektir.
Makasların betona tespiti, normal hattın betona tespit çalışması ile aynı olacaktır. Makasın dil/göbek kısımlarında, hatta kullanılan seletin uygulanamadığı yerler için, ray altı plakasına uygun, döküm seletler imal edilecek ve selet altlarına en az 10 mm. kalınlığında elastomer plakalar konacaktır. Makasların ray tespit malzemesi, hattıcaride kullanılanlar ile uyum içinde olacaktır. Dil/göbek kısmındaki var olan ekartman çubukları sökülecek, kalanların da ray gövdesine yapıştırılan bandaj ile en az iki kat sarılarak beton ile teması kesilecektir. Makas kutularının da bu aşamada betonla temasını önleyecek her türlü imalat, yüklenici tarafından yapılacaktır. Makas başlarında otomatik kumanda kabloları için, 2adet 100 mm. çapında, sert PVC boru yerleştirilecektir.  1. DRENAJ SİSTEMİ
   1. Yağmur Mazgalı Yapılması

Demir döküm mazgal imalatı, İ.B.B.Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğünün Döküm Yağmursuyu Izgaraları Teknik Şartnamesine uygun olacaktır.
Hattaki mevcut betonarme mazgallar sökülecek ve BS 30 (C 30 ) priz katkılı beton ile yeniden yapılacaktır. Ağır trafik şartlarına uygun contalı ve kilitli döküm ızgaralar, 50 cm genişliği olan beton dikmeler üzerine, düzgün bir şekilde oturtulacaktır. Kanalın rögar bağlantısı, deforme olmuş ise yeniden yapılacaktır.
Beton üzerinde karayolu araç tekerlerinin ilk temas edeceği kısım, Yüklenicinin temin edeceği sfero demir döküm ızgara kapak olacaktır. Bu ızgara kapak, araçlar geçerken hiçbir şekilde vuruntu yapmayacak, ses çıkarmayacak şekilde betona tespit edilmiş olacaktır. Demir aksamı menteşeli ve kilitlenebilir olacaktır.
Mazgal ile asfalt/beton arasında en az 2 cm. genişliğinde ve 2 cm. yüksekliğinde mastik macun dökülecektir.
Mazgallardan ray yatağı içine, su girişi olmaması için gerekli izolasyon yapılacaktır. Asfalt ile döküm demir kapaklar arasında, kot farkı olmayacak, düzgün bir geçiş sağlanacaktır.
Mazgal ile İdarenin belirlediği en yakın rögar veya beton boru arasında gideri sağlamak üzere,150 mm iç çapında, en az 6 atü basınca dayanıklı ve en az 3,8 mm et kalınlığında, sert siyah PVC atık su borusu döşenecektir. Borunun altına/üstüne 15 cm. kum tabakası serilecektir. PVC ek yerleri lastik contalı olacak, diğer ek yerleri ise, BS 30 (C 30) betonla, uygun bir şekilde sıvanarak bağlanacaktır. Borunun mazgal bağlantısı kanal tabanından, 10 cm. yukarıda olacak şekilde döşenecektir. Drenajın düzgün bir şekilde akıntısı için, min. % 2’lik boyuna eğim sağlanacaktır.


  1. ELEKTRİKSEL TESTLER

Yapılan betona tespitli yolun elektriksel yalıtkan direnci, ek ücrete tabi olmaksızın yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu ölçümler sonucu, limit değerlerin sağlanamadığı yerler, yüklenici tarafından yeniden gözden geçirilecektir.


  1. GARANTİ SÜRESİ

Yüklenici, geçici kabul tutanağının tanziminden sonra, 2 (iki) yıl süreyle, kendi kullandığı malzeme, imalat ve montaj hatasından kaynaklanan her türlü kusur ve problemlerin giderilmesinden sorumlu olacaktır.


  1. ÇEVRE ve GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

Yüklenici çevre ile ilgili aşağıdaki çalışmaları yapacak ve idare yetkilisinin onayını alacaktır.

  1. İşe başlamadan: Yer tesliminden önce “Çevre Uyumlu Çalışma Planı’nı düzenleyerek idare yetkilisine onaylatacak;

  2. İş sırasında :

   1. Çalışma Alanı Standardı : Çalışma alanı ve çevresinde ıslak zeminlerde oluşacak çamurların yayılmasını ve tozların rüzgarla taşınmasını önleyecek şekilde perdeleme yaparak alanı izole edecek,

   2. Çalışılan yere göre, inşaat faaliyeti fark edilmeyecek ve yayalara güvenli geçiş sağlayacak şekilde ahşap veya demir konstrüksiyon perdeleme yapacak, sınırları belirlenmiş koridorlar oluşturacaktır.

   3. Araçlar için güvenli kirliliklerin serbest alanlara taşınmasını önleyecek geçiş şeritleri oluşturacaktır.

   4. Sökülen sert zemin malzemeleri için güvenli geçici depolama alanları oluşturacaktır.

   5. Hafriyat biriktirilmeden, doğrudan (araçlara yüklenebilen) mobil konteynırlara doldurularak ve üstü branda örtülü olarak “taşıma izin belgeli” araçlarla taşınacaktır.

   6. Hafriyat ve atıklar farklı araçlarla ve araçların üstleri atıkların dökülüp etrafa saçılmasını engelleyecek şekilde örtülü olarak taşınacaktır.

   7. Taşıma işleri; Taşıma ve Kabul Belgesi, Taşıma İzin Belgesi ve Taşıma Fişi almış araçlarla yapılacaktır.

   8. İş sahasına giren ve çıkan araçlar tekerlek ve kirlenmiş kısımlarını temizledikten sonra sahayı terk edecek, bunun için iş sahasında gereken düzenleme yapılacaktır.

  3. İş bitiminde: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden Çevre Temizlik

Raporu alınarak idareye ibraz edilecektir.

Çevre ile ilgili yukarıdaki hususlara uyulmadığı takdirde Çevre Kanunu’na göre cezai işlem yapılacak ve/veya faaliyet durdurulacaktır.


Yüklenici tüm faaliyetlerin emniyetini sağlayacak ve iş sahasında, üzerinde veya yakınında bulunabilecek herkesin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Çalışmaların yapıldığı bölümlerde 24 saat güvenliğin sağlanması Yüklenicinin sorumluluğundadır. Çalışmaların yapıldığı bölümlerde meydana gelecek her türlü zararın tazmini Yükleniciye ait olacaktır.
Yüklenici tüm çalışmaları İdarenin Sistem Emniyet Şefliği tarafından iş başlangıcında vereceği iş emniyet kuralları ve planlarına göre yapacaktır. Ayrıca Yüklenici tramvay, karayolu ve yaya ulaşımını aksatmayacak ve güvenli ve rahat bir şekilde devam etmesi için her türlü tedbiri (çalışma tabelası, taşıt giremez tabelası, fosforlu uyarı işaretleri vs.) almak zorundadır. Cari hat ve karayolunda yapılacak kazı çalışmasında, sürekli bir nöbetçi bulundurulacaktır. Lastik tekerlekli taşıtların tramvay hattını kullanması, Yüklenicinin sorumluluklarını ve garantilerini ortadan kaldırmaz.
Yüklenici, işin emniyeti açısından yapı denetim görevlisinin vereceği tüm talimatları derhal uyacaktır. Yüklenici, işin gerektirdiği kişisel koruyucu ekipmanları temin edecek ve bunları kullanmayan personeli çalıştırmayacaktır.

KATENER TESİSLERİ


1-

GENEL TANITIM:
Taksim - Tünel arası tramvay tesisleri 20 yıldır çalışmakta olup yüksek gabarili (vinç,

İtfaiye vs.) araçların sisteme çarpması sonucunda katener hattında hasarlar oluştuğundan

Direkler ve binalara ankrajlanan parçalar hariç tesis yeniden inşa edilecektir.

Katener hattı demontajından çıkan malzemeler idareye teslim edilecektir.

Katener sistemi mevcut güzergâhta tesis edilecek; Tesiste kullanılacak malzemelerde ve

montaj dizaynında idarenin onayından sonra değişiklik yapılabilecektir.
Demiryolu anahat uzunluğu 1640 m olup buluşma ve depo hattıyla toplam 2040 m dir.
Katener hatları bir adet 100mm2kontak telinden oluşan sabit gergili sistemden

Oluşacaktır.Katener hattı geriliminin anma değeri 600 VDC olup; sistem çift izoleli olacak

şekilde uygulama yapılacaktır.
2-

PROJE VE DÖKÜMANTASYON
Katener sistemini taşıyan askı noktalarının kilometrelerini, askıların (direk veya bina

duvarı) tiplerini, ekipman bölgeleri, etap boylarını, hat sonu ankraj tiplerini, kontak teli

gezinmesini (stagger), raydan yüksekliğini içeren katener yerleşim planı hazırlanacaktır.
Katener tesislerinde kullanılacak yeni malzeme ve montaj planları ile konsol donanımı,

enine gergili halat, hat sonu tip montaj planları hazırlanacaktır.


3-

ÇEVRESEL KOŞULLAR :
Katener sistemi -10 0C ile +40 0C çevre sıcaklığında ve kontak telindeki

Max. ısınma 800C de ayrıca rüzgar hızı maksimum 28 m/s olacak şekilde dizayn

yapılacaktır.İletkenlerde 5 mm kalınlığında radyal buz yükü hesaba katılarak malzeme

seçilecektir.düz bağlayıcı 1409düz ok bağlayıcısı 1410düz ok bağlayıcısı 1411düz bağlayıcı 1412düz ok bağlayıcısı 1413düz ok bağlayıcısı 1414


4-

EMNİYET FAKTÖRLERİ :Mekanik yönden aşağıda belirtilen minimum emniyet faktörlerini karşılayan

malzemeler seçilecektir.Kontak teli

: 2,25
Gergi halatları ve diğer parçalarda

: 2.5
İzolatörler ( eğme )

: 3
İzolatörler ( çekme )

: 2,5
5-KONTAK TELİ GEZİNMESİ, YÜKSEKLİĞİ, ETAP BOYU VE GERİLMESİ

Askı noktalarındaki kontak teli gezinmesi düz güzergahlarda ( aliğmanda ) yol

Eksendeninden250 mm sağa ve sola gezdirilecek; Kurplu yollarda ise kontak teli kurp

dışına doğru max 350 mm olacak şekilde projelendirilecektir.

Kontak teli eğimi max. 1/250 olacak şekilde dizayn yapılacaktır.
Ray mantarından kontak teli yüksekliği normalde 5,00 m mininimum. 4,20 m maximum

5,60 m olacaktır. Etap uzunlukları enfazla1200 m.olacaktır.
Kontak teli gerilmesi 15 derece ortam sıcaklığında 800 kg olacaktır.


6-

BESLEME SİSTEMİ
Besleme sistemi mevcut sistemin aynısı olacak ancak malzemeler yenilenecektir.
Makaslarda ve iki hattın birleştiği bölgelerde enerjinin devamlılığını sağlamak için

95 mm2 esnek (fleksıbl) örgülü bakır kablo ile besleme yapılacaktır.
Ayırıcıların olduğu bölgelerde ayırıcıdan kontak teline 120 mm2 izoleli örgülü bakır

telden besleme yapılacaktır.Parafudurlarda; ayırıcıdan veyakatenerdenparafudura 95 mm2 izoleli

örgülü bakır telden ; parafudurdan topraklama elektrotuna 70 mm2 örgülü bakır

iletkenden besleme irtibatı yapılır.

7-

İLETKENLERİN ÖZELLİKLERİ :


Kontak teli :Kontak teli 100 mm2 kesitindeoluklu sert bakırdan mamul EN 5049 veya

DIN 43140 ve 43141standardında malzemeden olacaktır.Besleme teli :Besleme teli 95 mm2 kesitinde esnek (fleksıbl) örgülü bakırdan mamul DIN 4318

standardında olacaktır.


Parafudur topraklama teli :İletkenler 70 mm2 kesitinde örgülü bakırdan mamul DIN 48201 standardına

uygunmalzemeden olacaktır.
8-

SEKSİYON İZOLATÖRLER :
Kızaklı bölge izolatörleri ( SI ) pantoğrafla teması kaybetmecek ve pantoğrafın

kızaklardan geçişi yumuşak olacak şekilde dizayn edilmelidir.Bölge izolatörlerinin işletme

gerilimi 0.5 - 3 kV, kızakları bakır diğer bütün parçaları korozyona karşı dayanıklı

malzemeden imal edilecektir. İşletme hızı 70 km/h olacaktır.

Seksiyon izolatörler (SI) depo girişi katener hattı enerjisinin kesilebilmesinde kullanılacaktır


9-

KONSOLLAR
Konsol kolları mevcut sisteme uygun galvanizli çelik çekme borudan olacaktır.Kontak

teli konsola izole sentetik halat veya loop izolatörle asılalacaktır. Kontak telinin çektirilmesi

ise GRP İzole kol vasıtasıyle sağlanacaktır.Son teknolojiye göre üretilen katener hatlarında denenmiş malzemeler ve montaj

dizaynı idarenin onayı alınarak uygulama yapılabilecektir.

Konsol bağlantı elemanlarında bakır alaşım, paslanmaz çelik,sıcak daldırma galvaniz

dökme demir ve çelik malzemeler kullanılacaktır.


10-

ENİNE GERGİLİ HALAT (HEAD SPAN)

Katener iletkeninin konsollar vasıtasıyla taşınması mümkün olmayan hatlarda

çevredeki sabit yapılara gerilecek halatlar vasıtasıyla kontak teli asılacaktır. Halatlar

Ø 8 mm lik paslanmaz çelik olacaktır. Halatların binalara ankraj edildiği parçalar yerinde

kalarak bakımı yapılacaktır. Enine gergi halatların çektirme ayarları için halatın bir ucuna

gerdirme (tandür) monte edilecektir.Halatların binalara ankrajlandığı parçalara gelen yükler (tellerin gerilmesinden, katener

düşey yükleri, rüzgar yükü, buz yükü v.s ) hesaplanarak her bir ankraja gelen kuvvete göre

montaj test edilecektir. Test sonucunda uygun olmayan ankrajlar yenilenecektir.11 - MEVCUT DİREKLERİN SÖKÜLMESİ VE YERİNE YENİSİNİN MONTAJI

• Dekoratif Taşıyıcı katener direkler, iki boğumlu, silindirik kesitli çelik çekme malzemeden nostaljik görünümlü projelendirilip idarenin onayına sunulacaktır.

• Kullanılacak malzeme St-37 çeliğinden olacaktır.

Koyu yeşil renkte boyanacaktır.Yukardaki şartlara göre mevcut direklerin sökümü, nakliyesi, imal edilecek katener direklerinin temini, nakliyesi ve montajı esnasındaki işçilik bedelleri dahil 1 adet katener direği fiyatıdır.


Kataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 138,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə