Tematik değerlendirme raporu


Performansı Etkileyen FaktörlerYüklə 0,69 Mb.
səhifə6/22
tarix25.01.2019
ölçüsü0,69 Mb.
#101862
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Performansı Etkileyen Faktörler


Operasyonların başarısını etkileyen faktörler aşağıda her bir değerlendirme kriteri altında özetlenmiştir.

1.6.1 İlgililik ve tasarım kalitesi

 • Tüm operasyonlar İKG OP, MIPD, Kalkınma Planları, Strateji dokümanları ile doğrudan bağlantılı oldukları için, ilgililik seviyeleri yüksektir.

 • Faydalanıcılar genellikle sektör hakkında yeterli bilgiye sahiptir.

 • Programlama düzeyinde ÇSGB / ECCD, EUD ve Operasyon Faydalanıcıları arasında verimli bir işbirliği gerçekleşmiştir.

 • Operasyon hedef ve tasarımları genellikle fazla iddialı bir biçimde tasarlanmıştır.

 • Genellikle farklı prosedürlere sahip ve farklı hızda ilerleyen çeşitli bileşenleri (örneğin hizmet ve satın alma) bulunan karmaşık tasarım yapıları söz konusudur.

 • Koordineli ve birbirleriyle bağlantılı uygulama yerine bileşenlerin (sözleşmelerin) planlama ve uygulanması birbirlerinden bağımsız bir biçimde yürütülmektedir.

 • Bazı durumlarda Şartname’de belirtilen ön koşullar yerine getirilememektedir (örneğin; mevzuat eksikliği, malzeme temini vb.).

 • Operasyon orijinal tasarımının güncel gerçekler ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla başlangıç aşamasından etkin bir biçimde yararlanılamamaktadır.

 • Belirlenen başarı göstergelerinin genellikle; ölçülebilir, ulaşılabilir veya zamana bağlı (SMART) göstergeler olmadığı görülmektedir.

1.6.2. Verimlilik

 • Operasyonun tanımlanması ve başlaması arasında geçen uzun hazırlık aşaması (> 24 ay) düzenlemelerin ve planlamanın tekrar yapılmasını gerekli kılmaktadır.

 • Ana bileşen gecikmeli olarak başlamakta, sözleşmeler zamanında yapılamamaktadır.

 • İhalelerin başlamasındaki gecikmeler ve sözleşme süreci, faaliyetlerin proje süresi içinde tamamlanmasında engeller yaratmakta ve genel proje sonuçlarının elde edilmesine sekte vurmaktadır.

 • AB ve Türk uzmanlarının uygunluğu, ekipman ve diğer girdilerin sağlanması nadiren planlandığı gibi olmaktadır.

 • Sonuç odaklı izleme yerine girdi ve faaliyet odaklı izleme yapılmaktadır.

 • Değişen ihtiyaçlara ve proje ortamına uyum esnekliği mümkün olamamaktadır.   1. Etkililik • Operasyonların Faydalanıcısı (OF) kurumlarda en başından itibaren yüksek düzeyde personel rotasyonu gerçekleşmektedir.

 • Operasyon sonuç ve hedefleri yerine faaliyet ve çıktıları izlenmektedir.

 • Sık politika değişiklikleri, kurumsal yeniden yapılanma / yeni birimlerin / departmanların kurulması, OF tarafında her düzeyde sık personel değişikliklerini ortaya çıkarmaktadır

1.6.4. Beklenen Etki

 • Mevzuatın zamanında yürürlüğe girmesi sağlanamamıştır.

 • Yapısal etkiyi sağlamak amacıyla proje sonuçlarının diğer bölgelere geniş çapta yaygınlaştırılması önemlidir.

1.6.5. Potansiyel Sürdürülebilirlik

 • Proje çıktılarını belirsizlikte bırakan mevzuatın geç yürürlüğe girmesi / kurumsal yapıda gecikmeler yaşanması sürdürebilirliği olumsuz etkilemektedir.

 • Başarı ve sürdürülebilirlik için kilit faktör siyasi sahiplenmedir.

 • Pilot projelerin sürdürülebilirliği ve başarılı bir şekilde yaygınlaştırılması, genellikle sağlanamamıştır ve ek bir sürdürülebilirlik ve yaygınlaştırma planı mevcut değildir.

 • Proje süresi, potansiyel sürdürülebilirliğin uzun vadeli bir değerlendirmesini yapmak için genellikle yeterince uzun değildir.


 1. DEĞERLENDİRMENİN KAPSAMI

  1. İKG OP Öncelik Yapısına Genel Bakış


Türkiye; istihdam, sosyal içerme, eğitim ve öğretim alanlarında Topluluk müktesebatına uyuma yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonlarından faydalanmaktadır. IPA'nın temel amacı, Avrupa entegrasyonuna yönelik çabalarında ve AB üyeliğinin Kopenhag kriterlerini yerine getirmek için gerekli reformların uygulanmasında faydalanıcı ülkelere yardımcı olmaktır. IPA’nın beş bileşeni bulunmaktadır:


 • IPA I (Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma)

 • IPA II (Sınır Ötesi İşbirliği)

 • IPA III (Bölgesel Kalkınma)

 • IPA IV (İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi)

 • IPA V (Kırsal Kalkınma)

İKG OP, istihdam, sosyal içerme ve eğitim alanlarında Türkiye'nin temel sorunlarının giderilmesi ile ilgili konularda IPA fonlarından yardım almak için Türkiye'nin programlama temelini oluşturmaktadır.


Çok Yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD) ve Çok Yıllı Endikatif Mali Çerçeve (MIFF) ile uyumlu bir şekilde güncellenen İKG OP, 2007-2013 dönemini kapsamaktadır.
İKG OP'nin genel hedefi; Daha çok ve daha iyi nitelikte işler ve daha fazla sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlayabilen bilgi-temelli bir ekonomiye geçişi desteklemektir.

İKG OP’nin 5 öncelik ekseni bulunmaktadır.

 • İstihdam

 • Eğitim

 • Hayat boyu öğrenme

 • Sosyal içerme

 • Teknik destek

Her bir öncelik için ilgili tedbirler; aynı zamanda, kadınların işgücüne katılımının artırılması, kamu istihdam hizmetlerinin idari kapasitesinin geliştirilmesi, işgücü piyasası ile eğitim arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi, hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesi, eğitim kalitesinin iyileştirilmesi ve sosyal dışlanma riski altında olan dezavantajlı kişilerin entegrasyonunu kapsamaktadır.

İKG OP’nin özel amaçları şunlardır: • Daha iyi istihdam, eğitim ve sosyal içerme politikaları ile Türkiye'nin demografik fırsat penceresinden faydalanmak

 • Bölgesel eşitsizlikleri azaltmak

Hedeflerine ulaşmak ve istenen etkiyi yaratmak amacıyla, İKG OP’nin tüm müdahale alanları, istihdam ile bağlantılı ve istihdama katkı verecek şekilde detaylandırılmıştır. Dolayısıyla, istihdamı ve istihdam edilebilirliği artırmak, İKG OP’nin dört önceliği için kesişen bir konudur.


İKG OP; MIPD ve Stratejik Uyum Çerçevesi (SCF) dokümanlarında vurgulanan, Türkiye'de mevcut bölgesel farklılıkların azalmasına katkı sağlayacak tedbirleri desteklemeyi amaçlayan uyum yaklaşımı doğrultusunda hazırlanmıştır.
NUTS II bölgeleri içinde potansiyele sahip olan şehirler, gelişme sinerjisini desteklemede kilit rol üstlenmesi amaçlanan "Büyüme Merkezleri” olarak tespit edilmiştir. NUTS II bölgeleri içindeki diğer alanlar (öncelik 1) "iç bölge" olarak adlandırılır. İKG OP, Türkiye'nin doğu kesiminde yer alan NUTS II bölgesinde 43 ili kapsamaktadır.

MIPD 2011-13’e göre, çarpan etkisini güçlendirmek maksadıyla tüm bölgeler için yardım sağlansa da, NUTS II bölgelerinde odaklanılan esas kısım, GSMH açısından Türkiye ortalamasının %75’inin altındaki bölgelerdir. Uygulama sırasında kazanılan deneyimi yaymak amacıyla, yenilikçi yöntemler için uygun bir ortamın sağlanması, bölgeler arasında yakınlaşma ve işbirliğini güçlendirme, yeni yaklaşım ve uygulamaların bölgeler arasında paylaşımını ve kaynakların daha geniş bir coğrafi alanda kullanımını sağlama yönünde, ulusal seviye ve Öncelik II bölgeleri paylarının sırasıyla %20 ve %30 oranlarında artırılmasına karar verilmiştir. İKG OP’nin hedef grupları, faaliyetleri ve göstergeleri de bu yaklaşıma uygun olarak revize edilmiştir.
  1. Yüklə 0,69 Mb.

   Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə