Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısıYüklə 164,59 Kb.
tarix20.01.2017
ölçüsü164,59 Kb.
#660


Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1997-ci il 9 yanvar

tarixli 4 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı (qüvvədən düşüb)
Sıra

-siOrta ixtisas təhsili (kiçik mütəxəssis)


İxtisasın şifri

Ixtisasın adı

1

2

3

1.

TE 070301

TE 070401


Meteorologiya və iqlimşünaslıq

Hidrologiya


1.1.

TE 090401


Hidrogeologiya və mühəndis geologiyası


1.2.

TE 100201

İnformatika


2.

HS 020201

HS 020401Qeyri-azərbacan məktəblərində Azərbaycan dili

Xarici dil (dilləri göstərməklə)
2.1.

HS 060101

Nəşriyyat işi və redaktəetmə


2.2.

HS 110101

Sosial iş


2.3

HS 130101

HS 130102

HS 130103

HS 130104

HS 130105

HS 130106Hüquqşünaslıq

Sosial təminat hüququ və onun təşkili

Hüquq mühafizə fəaliyyəti

Kriminalistik ekspertiza

Maliyyə və vergi hüququ

Dövlət yol polisində inzibati hüquq fəaliyyəti
2.4.

HS 140101

HS 140102

HS 140103

HS 140104

HS 140201

HS 140202

HS 140301

HS 140501

HS 140601

HS 140701

HS 140702


Fortepiano

Orkestr alətləri

Xalq çalğı alətləri

Aşıq sənəti

Opera kamera müğənnisi

Xanəndəlik

Xor dirijorluğu

Musiqi nəzəriyyəsi

Xoreoqrafiya sənəti

Estrada sənəti

Estrada musiqi sənəti


2.5.

HS 150101

HS 150102

HS 150201

HS 150202

HS 150301

HS 150701

HS 150801

HS 150901

HS 150902

HS 151001

HS 151301

HS 151302


HS 151401

HS 151501

HS 151601

HS 151602

HS 151701

HS 151801

HS 151901


Aktyor sənəti

Sirk sənəti

İşıq rejissorluğu

Cizgi filmləri rejissorluğu

Teatr-dekor sənəti

Kinooperatorluq

Rəngkarlıq

Qrafika


Naqqaşlıq

Heykəltəraşlıq

Dekorativ-tətbiqi incəsənət və xalq sənəti

İncəsənət əsərlərinin bərpası, konservasiyası və saxlanması

Dizayn (sahələr üzrə)

İnteryer üzrə rəssam

Kulturologiya

Bədii yaradıcılıq işi

Kitabxanaçılıq işi

Muzey işi və abidələrin mühafizəsi

Ədəbi yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası


2.6.

HS 170101

HS 170102

HS 170103

HC 170104

HS 170105


Bədən tərbiyəsi və idman

Bədən tərbiyyəsi və kütləvi sağlamlıq

İdman masajı

Axtarış-xilasetmə xidmətinin təşkili

Xüsusi mühafizə təlimi


2.7.

HS 180201

Milli əxlaq və islamşünaslıq


2.8.

HS 190101

HS 190102

HS 190301

HS 190302

HS 190401

HS 190501

HS 190601

M 010501
HS 190701Müalicə işi

Mamaçılıq işi

Tibbi profilaktika

Tibbi optika

Ortopedik stomatologiya

Əczaçılıq

Tibb bacısı işi

Fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı

Hərbi feldşer işi


3.

M 010502

M 010503


M 010601

M 010602


M 010701

M 010901


M 011001

M 011401


M 011601

M 011701


M 011702

M 011901


M 012001

M 012100Korreksiyaedici bədən tərbiyəsi (məktəbəqədər)

Fiziki tərbiyə (məktəbəqədər)

Peşə təlimi (sahələr üzrə)

Əmək təlimi

Texnologiya və sahibkarlıq

Musiqi təhsili

Təsviri incəsənət və rəsmxət

Məktəbəqədər təhsilin pedaqogika və metodikası

İbtidai təhsil

Sosial pedaqogika, psixologiya və demoqrafiya

Ailə-ev təhsili

Loqopediya

Karlarla sosial-bərpa işinin təşkili

Əmək hazırlığı və texnologiya
4.

İİ 010201

İİ 010202

İİ 010203

İİ 010301

İİ 010302

İİ 010303

İİ 010401

İİ 010801

İİ 011101

İİ 011102Mühasibat ucotu və audit (sahələr üzrə)

Büdcə idarələrində ucot və audit

Kredit müəssisələrində ucot

Bank işi


Maliyyə işi (sahələr üzrə)

Sığorta işi (sahələr üzrə)

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (sahələr üzrə)

Statistika

Xəzinə əməliyyatlarının uçotu

Xəzinə əməliyyatları
4.1.

İİ 020101
İİ 020201

İİ 020301

İİ 020401

İİ 020501

İİ 020601


İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi (sahələr üzrə)

Menecment (sahələr üzrə)

Marketinq (sahələr üzrə)

Biznesin təşkili və idarəedilməsi

Aqrar istehsalatın iqtisadiyyatı və idarəedilməsi

Ticarət və istehlak kooperasiyasının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
4.2.

İİ 030101

İİ 030301

İİ 030401

İİ 030501

İİ 030502

İİ 030601

II 030701


Bələdiyyə təsərrüfatının təşkili və idarəedilməsi

Gömrükxana işi

Gömrük ekspertizası(sahələr üzrə)

İdarəetmədə kargüzarlıq

Kargüzarlıq-arxivşünaslıq

İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi

Sahibkarlıq fəaliyyəti (sahələr üzrə)


5.

TT 010101

TT 010102Biotexnologiya (sahələr üzrə)

Təkrar xammalın emalı
5.1.

TT 020101

Aşağı temperatur texnikası


5.2.

TT 080101

Proseslərin və materialların fiziki-kimyəvi tədqiqat üsulları (sahələr üzrə)


5.3.

TT 160101

İnformasiya sistemləri (tətbiq sahələri üzrə)


5.4.

TT 170101

Materialşünaslıq və yeni materiallar texnologiyası (sahələr üzrə)


5.5.

TT 200101

Maddi istehsal vasitələrinin renovasiyası

(sahələr üzrə)
5.6.

TT 210101

Komyuter riyaziyyatı


5.7.

TT 230101

Mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırma (sahələr üzrə)


5.8.

TT 240101

Laborotoriya diaqnostikası


6.

T 010101
T 010201
T 010301
T 010401
T 010501

T 010502


T 010701

Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və geoloji plana alınması

Faydalı qazıntı yataqlarının kəşfiyyatı və geologiyası

Yeraltı suların axtarışı və kəşfiyyatı, mühəndis-geoloji axtarışlar

Faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları (sahələr üzrə)

Neft və qaz yataqlarının geologiyası və kəşfiyyatı

Neft və qaz quyularının sınaqdan cıxarılması

Faydalı qazıntı yataqlarının kəşfiyyatının texnologiyası və texnikası


6.1.

T 020101

T 020201


T 020301

T 020401


T 020501

T 020601
T 020701

T 020702

T 020801


Markşeyder işi

Faydalı qazıntı yataqlarının yeraltı işlənməsi

Yeraltı və şaxta tikintisi

Faydalı qazıntı yataqlarının açıq üsulla işlənməsi

Neft-qaz yataqlarının istismarı

Qaz və neft kəmər və anbarlarının tikintisi və istismarı

Neft və qaz quyularının qazılması

Neft və qaz quyularının istismarı

Dəniz neft-qaz qurğularının istismarı


6.2.

T 030101
T 030201
T 030301

T 030401


Elektrik stansiyaları və yarımstansiyalarının elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması

Elektrik ötürücü xətlərinin tikintisi və quraşdırılması

Hidroenergetik qurğuların quraşdırılması

Elektrik təchizatı (sahələr üzrə)
6.3.

T 040101

T 040201
T 040301

T 040501

T 040601


T 041001
T 041201

İstilik energetik qurğuları

Elektrik stansiyalarında su, yanacaq və sürtgü materiallarının texnologiyası

İstilik təchizatı və istilik texnikası avadanlıqları

Atom elektrik stansiyaları və qurğuları

Mühərrikqayırma

İstilik çevirici, qeyri-ənənəvi və bərpa olunan enerji mənbələri və qurğularının istismarı

Soyuducu maşın və qurğular, havanın kondisi-yalaşdırılması


6.4.

T 050101

T 050201


T 050301

T 050501


T 050601

T 050701
T 050801Qara metalların metallurgiyası

Əlvan metalların metallurgiyası və təkrar emalı

Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi

Qara və əlvan metalların tökmə üsulu ilə istehsalı

Metalşünaslıq və metalların emalı

Qaynaq istehsalatının metallurgiyası,

texnologiyası və avadanlığı

Kompozisiya və ovuntu materialları, örtüklər
6.5.

T 060101

T 060201


T 060202

T 060203


T 060301

T 060401


T 060601
T 060901

Maşınqayırma texnologiyası (sahələr üzrə)

Abraziv və almaz alətlər istehsalı

Proqramla idarə edilən dəzgah və robotlar

Alət istehsalı

Tökmə istehsalının texnologiyası və maşınları

Metalların emalı texnologiyası və maşınları

Məmulatların dəzgahlarda və avtomatlaşdırılmış xətlərdə emalı

Materialların bədii emal texnologiyası

(materiallar üzrə)


6.6.

T 070101

T 070201


T 070301

T 070302


T 071401

Hava gəmilərinin istehsalı

Aviasiya mühərriklərinin istehsalı

Uçan aparatlar və onların texniki istismarı

Hava gəmilərinin uçuş istismarı

Hava nəqliyyatında hərəkətin idarə edilməsi


6.7.

T 080101

T 080102
T 080201

T 080301

T 080401


T 080402

T 080501


T 080502

T 080503


T 080601

Gəmiqayırma

Gəmi maşın və mexanizmləri onlara texniki xidmət

Gəmi energetik qurğularının istismarı

Gəmi enerji avadanlıqlarının istismarı

Gəmi avadanlıqlarının texniki xidməti

Gəmilərin təmiri

Daxili su yollarının istismarı

Gəmi sürücülüyü

Donanmanın texniki istismarı

Daxili su yollarında və sahil kənarı üzgücülükdə gəmi sürücülüyü
6.8.

T 090101

T 090201


T 090301
T 090302

T 090303Dəmir yolu və təsərrüfatı, onun istismarı

Lokomotiv və vaqon təsərrüfatı

Dəmir yol nəqliyyatında avtomatika, telemexanika və rabitə

Lokomotiv ve elektrik qatarı təsərrüfatı

Vaqon və refrejerator təsərrüfatı


6.9.

T 100101

T 100201


T 100301
T 100401
T 100501
T 100601

T 100701


T 100702

T 100703Avtomobil və traktorlar

Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı

Tırtıllı və təkərli hərbi maşınların istismarı və texnika xidməti

Mühəndis təmi-natlı hərb maşınlarının istismarı və texniki xidməti

Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili (nəqliyyat növləri üzrə)

Yol hərəkətinin təşkili

Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə edilməsi

Uçan aparatların uçuş istismarı

Hava gəmilərinə yanacaq-sürtkü materialları ilə xidmət


6.10.

T 110101

T 110601


Texnoloji maşınlar və avadanlıqlar (sahələr üzrə)

Qazidinamik impuls qurğuların texniki xidmət

6.11.

T 120101

T 120201


T 120401

T 120402


T 120501

T 120601


T 120602
T 120603
T 121101

T 121102


T 121201

T 121202
T 121301Elektrik maşın və aparatları

Elektroizolyasiya, kabel və kondensator texnikası

Elektrotexniki qurğular

Elektrotermiki sistemlər

İşıq texnikası və işıq mənbələri

Nəqliyyat elektrik avadanlıqları

Nəqliyyat elektrik avadanlığı və avtomatikasının istismarı (nəqliyyat növləri üzrə)

Nəqliyyat energetik qurğularının istismarı

(nəqliyyat növləri üzrə)

Aeroportların elektrik sistemlərinin istismarı

Hiposkopik cihazlar

Zavoddaxili elektrik avadanlıqlarının istismarı

Elektrik və elektro-texniki avadanlıqların texniki istismarı və təmiri (sahələr üzrə)

Elektromexanika (sahələr üzrə)
6.12.

T 130101

T 130102


T 130201
T 130202

T 130301


T 130401

T 130501


T 130502

T 130503


T 130504

T 130601


T 130602

T 130701


T 130702

T 130801


T 130802

T 130803


T 130804

T 130901
T 131001Cihazqayırma

Elektromexaniki cihaz qurğuları

Keyfiyyətə nəzarət üsulları və cihazları (sahələr üzrə)

Diaqnostika üsul və cihazları

Aviasiya cihazları və kompleksləri

Akustik cihazlar və sistemlər

Biotexniki aparatlar və sistemlər

Tibbi aparatlar və sistemlər

Protez istehsalı

Ortopedik və bərpa texnikası

Bioloji praktikada mühəndis işi

Tibbi praktikada mühəndis işi

Optiki və optik elektron cihazlar və sistemlər

Radioelektron cihaz qurğuları

Metrologiya və metroloji təminat

Radiotexniki ölçmə

Elektroistilik ölçmə

Mexaniki ölçmə

İnformasiya-ölçmə texnikası və texnologiyası istehsalı

Aerokosmik monitorinq
6.13.

T 140101
T 140201

T 140202


T 140301

T 140401


Elektron texnika-sının materialları və komponentləri (sahələr üzrə)

Elektron cihaz və qurğuları

Elektron texnikası

Sənaye elektronikası

Mikroelektronika və yarımkeçirici cihazları


6.14.

T 150101

T 150102


T 150201

T 150202
T 150301


T 150302
T 150501
T 150701

Radiaparatqayırma

Meteoroloji radiotexniki sistemlərin istismarı

Radiorabitə, radioverilişləri və televiziya

Radiosiqnalların generasiya və identifikasiya qurğuları

Nəqliyyat radioelektron avadanlıqlarının texniki istismarı (nəqliyyat növləri üzrə)

Gəmilərin radio-rabitə və elektro-radionaviqasiya avadanlıqlarının istismarı

Radioelektron texnikasının texniki xidməti və təmiri (sahələr üzrə)

Audiovizual texnika
6.15.

T 160101

T 160201


T 160202

T 160301


T 160401
T 160501

T 160601


Rabitə qovşaqla-rı və kommutasiya sistemləri

Poçt rabitəsi

Elektron rabitəsi

Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri

Şəbəkələr, rabitə sistemləri və informasiyanın paylanması

Hərəkət edən obyekti olan rabitə vasitələri

Rabitə sistemlərinin idarə olunmasının

informasiya hesablama vasitələri
6.16.

T 170101

T 170201
T 170301


T 170401

T 170501
Avtomatik idarəetmə sistemləri

Texnoloji proseslərin və istehsalatların avtomatlaşdırılması (sahələr üzrə)

Robotlar və robototexniki sistemlərin quraşdırılması

Energetika sistemlərinin avtomatik idarə edilməsi

Nəqliyyatda avtomatika, telemexanika və idarə-etmə (nəqliyyat növləri üzrə


6.17.

T 180101
T 180301
T 180401
T 180402
T 180501

Hesablama maşınları kompleksləri, sistem və şəbəkələri

İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri (sahələr üzrə)

Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı

Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının istismarı və servis xidməti

Məlumatların mühafizəsinin texnologiyası və təşkili


6.18.

T 190101

T 190201


T 190301
T 190401

Memarlıq

Memarlıq mühitinin dizaynı

Memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən qurulması

Bağ-park və landşaft quruculuğu
6.19.

T 200101

T 200201


T 200301


Bina və qurğuların tikintisi və istismarı

Hidrotexniki tikinti

Şəhər tikintisi və təsərrüfatı


6.20.

T 210101
T 210102

T 210201


T 210301

Qaz təchizatı sistemi və avadanlıqlarının quraşdırılması və istismarı

Daxili sanitar-texniki və ventilyasiya qurğularının quraşdırılması və istismarı

Su təchizatı və su ayırma

Xüsusi mühəndis sistemləri qurğularının tikintisi
6.21.

T 220101

T 220201
T 220301


T 220302

T 220303


Dəmir yolu tikintisi

Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi, istismarı və təmiri

Tunel, metropoliten və digər yeraltı qurğuların tikintisi

Körpü və digər süni qurğuların tikintisi

Şəhər rabitə yol-larının tikintisi və istismarı


6.22.

T 230101
T 230102

T 230201


T 230301

T 230401


Tikinti məmulatları və konstruksiyalarının istehsalı

Metal konstruksiyaların hazırlanması

Ağac emalı texnologiyası

Oduncağın emalı texnologiyası

Çətinəriyən qeyri-metal və silikat materiallar texnologiyası


6.23.

T 240101

T 240301


T 240302

T 240303


T 240401


Tətbiqi geodeziya

Aerofotogeodeziya

Aerofotoqrafiya

Aerofotoqrametriya

Xəritəçilik


6.24.

T 250101

T 250102
T 250103

T 250201

T 250301


T 250401

T 250501
T 250601


T 250701
T 250801
T 151301

T 252401
T 251801

Üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası

Kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə analitik nəzarət

Neft və qaz emalı

Qeyri-üzvi maddələrin kimyəvi texnologiyası

Elektrokimyəvi istehsal texnologiyası

Neft-qaz və alternativ enerji texnologiyası

Yüksək molekullu və yüksək səmərəli birləşmə-lərin kimyəvi texnologiyası və qurğuları

Polimer materiallardan məmulat və örtüklərin istehsalı

Kinofotomaterial və maqnit daşıyıcıları texnologiyası

Qalvanik elementlər və qalvanik örtüklərin

kimyəvi texnologiyası

Pirotexniki vasitələr texnologiyası

Sintetik bioloji aktiv maddələrin kimyəvi texnologiyası

Sintetik boyaqlar və örtüklərin kimyəvi texnologiyası6.25.

T 260201


Meşə və meşəpark təsərrüfatı

6.26.

T 270101
T 270201
T 270202
T 270301

T 270401


T 270402

T 270403


T 270501
T 270601

T 270602
T 270701

T 270702
T 270703

T 270704
T 270705


T 270801

T 270802
T 270901

T 271001

T 271101


T 271102

T 271103
T 271104

T 271105

T 271106
T 271201


T 271301

T 271401
Taxıl və taxıl məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası

Çörək, bulka-maya və makaron məmulatlarının texnologiyası

Qənnadı məmulatların və şirniyyatının texnologiyası

Şəkər və şəkərli məşsullar texnologiyası

Şərabçılıq texnologiyası

Spirt və araqlikyor texnologiyası

Pivə və alkoqolsuz içkilər texnologiyası

Subtropik bitkilərin emalı texnologiyası

(bitkilər göstərilməklə)

Yağ-piy texnologiyası

Bioloji fəal maddələr və ətriyyat-kosmetik məmulatlar texnologiyası

Konservləşdirmə texnologiyası

Qida konsentrantları və tamlı məhsullar texnologiyası

Uşaq və pəhriz qidası texnologiyası

Qida sənayesi, iaşə və ticarət sistemində sanitar-gigiyena təhlükəsizliyi

Qida və iaşə məhsullarının orqanoleptik ekspertizası və dequstasiyası

Ət və ət məhsulların texnologiyası

Heyvandarlıq məhsullarının ilkin emalı və saxlanması texnologiyası

Balıq və balıq məhsullarının texnologiyası

Süd və süd məhsullarının texnologiyası

İaşə məhsulları texnologiyası

Milli kulinariya və mətbəxşünaslıq

Yeməklərin hazırlanma texnologiyası və iaşənin təşkili

Kulinariya və evşünaslıq

Kafe-bar və restoran təsərrüfatı

Qida məhsullarının daşınması, saxlanması və bölüşdürülməsi texnologiyası

Bitkiçilik məhsullarının saxlanılması və emalı texnologiyası

Meşə qida məhsullarının və dərman bitkilərinin saxlanılması, emalı texnologiyası və əmtəəşünaslığı

Qida sənayesi və iaşə sistemində bədii layihələn-dirmə və tərtibat


6.27.

T 280101

T 280102


T 280103

T 280201


T 280301

T 280401


T 280501

T 280601


T 280602

T 280701


T 280702
T 280801

T 280901
T 281001

T 281002

T 281003


T 281101
T 281201
T 281301

T 281302


T 281101


Lifli materialların ilkin emalı

Təbii ipəyin ilkin emalı

İpək və ipək məhsulları texnologiyası

Kimyəvi liflər və onların əsasında kompozisiya materialları istehsalının texnologiyası və avadanlıqları

Əyiricilik texnologiyası

Toxuculuq texnologiyası

Trikotaj istehsalatının texnologiyası

Toxunmayan tekstil materiallar texnologiyası

Basma-keçə və fetr istehsalatının texnologiyası

Bəzəkvurma istehsalatının texnologiyası və avadanlıqları

Yüngül sənaye məmulatlarının rənglənməsi və bədii tərtibatı

Tikiş məmulatlarının texnologiyası

Geyimlərin modelləşdirilməsi və konstruksiya edilməs

Gön-dəri və xəz texnologiyası

Gön-dəri məmulatlarının texnologiyası

Xəz və dəri-kürk məmulatlarının texnologiyası

Gön-dəri məmulatlarının modelləşdirilməsi və konstruksiya edilməsi

Toxuculuq və yüngül sənaye mallarının bədii layihələndirilməsi

Poliqrafiya istehsalatı

Kağız və karton məmulatlarının texnologiyası

Çini-saxsı və şüşə məmulatları texnologiyası


6.28.

T 290101

T 290201
T 290202


T 290203
T 290301
T 290302
T 290401
T 290402

T 290501


T 290502
T 290503

T 290601


T 290602
T 290603
T 290701
T 290801


Məişət radioelektron aparatlarına servis xidməti

Elektrik məişət texnikasının texniki istismarı və servis xidməti

Videotexnika və kino avadanlıqlarının texniki istismarı və servis xidməti

Səhnə avadanlıqlarının texniki istismarı və servis xidməti

Biotexniki aparat və sistemlərin quraşdırılması, texniki istismarı və servis xidməti

Tibbi aparat və sistemlərin quraşdırılması, texniki istismarı və servis xidməti

Xidmət və məişət sahələri məmulatlarının layihələndirilməsi və texnologiyası

Oyuncaq istehsalı

Milli sənətkarlıq məhsullarının tüexnologiyası

Zərgərlik məmulatlarının və bəzək əşyalarının hazırlanması

Milli musiqi alətləri istehsalı

Texnoloji və nəqliyyat maşın və avadanlıqlarının quraşdırılması, texniki istismarı və servis xidməti (sahələr üzrə)

Soyuducu kompressor maşın və qurğularının quraşdırılması texniki istismarı və servis xidməti

Təkrar xammal emalı avadanlıqlarının quraşdı-rılması, texniki istismarı və servis xidməti

Nəqliyyat vasitələrinin təmiri və servis xidməti (nəqliyyat növləri üzrə)

Mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırma vasitələrinin texniki istismarı, təmiri və servis xidməti

(sahələr üzrə)


6.29.

T 300101

T 300102


T 300103

T 300104


T 300105

T 300106
T 300201


T 300202
T 300203
T 300204
T 300301
T 300401

Turizm və onun təşkili

Turist və mehmanxana təsərrüfatı

Mehmanxana işi və onun təşkili

Əhaliyə iaşə xidmətinin təşkili

Əhaliyə servis xidmətinin təşkili

Məmulatların kimyəvi təmizlənməsi və

rənglənməsi

Mehmanxana və turist komplekslərində iaşə xidmətinin təşkili

Sanatoriya-kurort komplekslərində iaşə xidmətinin təşkili

Mehmanxana-turist və sanatoriya-kurort komplekslərində servis xidmətinin təşkili

Turist, sanatoriya-kurort komplekslərində tibbi xidmətin təşkili

Turist və sanatoriya-kurort komplekslərində təbii və qeyri-ənənəvi vasitələrlə sosial bərpa işi

Evşünaslıq


6.30.

T 310101

Standartlaşdırma və sertifikasiya (sahələr üzrə)


6.31.

T 320101
T 320201

T 320202


T 320301

İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası

(sahələr üzrə)

Ərzaq məhsullarının əmtəəşünaslığı

Aqrar təsərrüfatı məhsullarının əmtəəşünaslığı

Qeyri-ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı


6.32.

T 330101

T 330301


T 330401

Kommersiya (sahələr üzrə)

Birja fəaliyyəti və fond bazarı (sahələr üzrə)

Reklam işi (sahələr üzrə)


6.33.

T 340101

T 340201


T 340301

T 340401


T 340501

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (sahələr üzrə)

Ətraf mühitin mühəndis mühafizəsi (sahələr üzrə)

Ətraf mühitin və insanların radiasi-ya təhlükəsizliyi

Yanğın təhlükəsizliyi

İstehsalatların və texnoloji proseslərin təhlükəsizliyi (sahələr üzrə)


7.

AT 020101

AT 020102

AT 020301

AT 020401Aqronomluq

Gülçülük


Bitkilərin mühafizəsi

İpəkçilik7.1.

AT 030101

AT 030102

AT 030103


Zootexniklik

Arıçılıq


Ovçuluq və xəzdərili heyvan yrtişdirmə


7.2.

AT 040101

Baytarlıq


7.3.

AT 050501

Yer quruluşu və torpaq müfəttişliyi


7.4.

AT 060101

AT 060201

AT 060301
AT 060401


Aqrar (fermer) təsərrüfatınən təşkili

Aqrar təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi

Aqrar təsərrüfatının elektrikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması

Aqrar təsərrüfanının su təchizatı, su çıxarma və su ayırmanın mühəndis sistemləri7.5.

AT 070101

AT 070102Balıqçılıq

Balıqçılıq və ixtiologiya
7.6.

AT 080101

Su bioehtiyatları və akvabitkilər


8.

ET 010601

ET 010701

ET 010801
ET 010901


Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizəsi

Su ehtiyatların mühafizəsi və kompleks istifadəsi

Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması

Ərazilərin təbii mühafizə quruculuğu


Yüklə 164,59 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin