Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof.İ.İ. Mustafayev “ ” 2016 –cı ILYüklə 24,65 Kb.
səhifə1/2
tarix11.01.2022
ölçüsü24,65 Kb.
#110997
  1   2

Təsdiq edirəm”

FH və HFT” kafedrasının müdiri______________ Prof.İ.İ. Mustafayev

____”_____________ 2016 –cı il


Fövqəladə halların təhlükəli amilləri (faktorları)” fənnindən imtahan sualları Qr.644a

 1. XXI əsrdə təhlükəsizlik problemi

 2. Respublikamızda qəza təhlükəsi yaradan səbəblər

 3. Respublikamızda baş vermiş təbii xarakterli hadisələr və onların ətraf mühitə təsiri

 4. Meşə yanğınlarının növləri

 5. Dəniz mühitinin çirklənməsi

 6. Biosferin vəziyyətinin dəyişməsi ilə əlaqədar olan fövqəladə hallar

 7. Biosferə təsir edən antropogen amillər

 8. Atmosferin çirklənməsi və onun ekoloji nəticələri

 9. Antropogen hadisələrin iqlim dəyişməsinə təsiri

 10. Ətraf mühitin keyfiyyətinin dəyişməsinin obyektiv və subyektiv səbəbləri

 11. Sosial-siyasi xarakterli fövqəladə hadisələrin baş vermə səbəbləri

 12. Sosial-siyasi təhlükələrin növləri

 13. Nüvə zədələnmə ocağı,zədələyici amilləri və xarakteristikası

 14. Bioloji zədələnmə ocağında karantin və observasiya rejimləri

 15. Xəzər dənizinin neft məhsulları ilə çirklənməsi

 16. Antropogen hadisələrin litosferə təsiri

 17. Yanğına qarşı yanğınsöndürmə vasitələri

 18. Yerin radioaktiv zəhərlənməsinin səbəbləri

 19. Yanğınların əmələ gəlməsi və yayılması səbəbləri

 20. Kür və Araz çaylarının ekoloji vəziyyətinin dəyişməsi ilə əlaqədar baş verən fövqəladə hadisələr.

 21. Nüvə silahlarının ətraf mühitə təsiri.

 22. Geofiziki təhlükəli hadisələr

 23. Meşə yanğınları ilə mübarizə üsulları və xarakteristikası

 24. FH-ın qabaqlanması (qarşısının alınması) üzrə siyasətin istiqamətləri

 25. Respublikamızın daxilində olan və xaricdən təsir edən təhlükələr, onların xarakteristikası

 26. Fövqəladə hadisələrin təsnifatı

 27. Təsir dairəsinə görə fövqəladə hadisələrin təsnifatı

 28. Təbii xarakterli fövqəladə hadisələr və onların təsnifatı

 29. Fövqəladə hadisələrin əsas əlamətlərə görə təsnifatı

 30. Ekoloji xarakterli fövqəladə hadisələr və onların təsnifatı

 31. Sosial-siyasi xarakterli fövqəladə hadisələr və onların təsnifatı

 32. Texnogen xarakterli fövqəladə hadisələr və onların təsnifatı

 33. Ağırlıq dərəcələrinə görə fövqəladə hadisələrin təsnifatı

 34. Texnogen xarakterli fövqəladə hadisələrin artmasının əsas səbəbləri

 35. Sosial-siyasi və hərbi xarakterli fövqəladə hadisələrin təsnifatı

 36. İri istehsalat qəzaları və onların nəticələri

 37. Hidrodinamik qəzaların xarakteristikası və onların ətraf mühitə təsiri

 38. Hidrodinamik təhlükəli obyektlərin dağılmasının əsas səbəbləri və nəticələri

 39. Kimyəvi təhlükəli obyektlərdə qəzaların xarakteristikası və tipləri

 40. Kür və Araz çaylarında daşqınlarla əlaqədar baş verən fövqəladə hadisələr.

 41. Antropogen amillərin atmosferə təsirinin ekoloji nəticələri.

 42. Zəlzələ nəticısində ehtimal olunan dağıntılar və onların xarakteristukası

 43. Bakterioloji zədələnmə ocağı və onun xarakteristikası

 44. Geoloji təhlükəli hadisələr(karst,abraziya,eroziya) və xarakteristikası

 45. Torpağın deqradasiyası və ehtimal olunan fövqəladə hadisələr

 46. Atmosferin tərkibinin və xassələrinin dəyişməsi ilə əlaqəgar olan fövqəladə hadisələr.

 47. Ekoloji fəlakət, qəza, fövqəladə hadisə, təbii fəlakət – termin və anlayışlar

 48. Zədələnmə ocağı, zəhərləyici maddələr, yanğın, epidemiya, epifitotiya – termin və anlayışları

 49. Epizotiya, kimyəvi zədələnmə ocağı, təbii fəlakət – termin və anlayışları

 50. Subasma zonası,Bakteroloji yoluxma zonası,Fırtına- termin və anlayışları

 51. Kimyəvi qəza,Fövqəladə vəziyyət,Kimyəvi təhlükəli obyekt, - termin və anlayışları

 52. Qasırğa,qar uçqunu,texnosfera,sel,radiaktiv çirklənmə - termin və anlayışları

 53. Uçqun,yanğın,tufan,təhlükəsizlik - termin və anlayışları

 54. Torpağın vəziyyətinin dəyişməsi ilə əlaqədar olan fövqəladə hadisələr

 55. Torpaqların səhralaşması və deqratasiyası ilə əlaqədar olan fövqəladə hadisələr

 56. Azərbaycanda erroziyaya uğramış torpaqların ekoloji problemləri

 57. Atmosferin tərkibinin dəyişməsi ilə əlaqədar olan fövqəladə hallar

 58. Su ehtiyatlarının tükənməsi ilə əlaqədar olan fövqəladə hallar

 59. Yer kürəsinin əhalisinin artmasının fövqəladə hallara təsiri

 60. İstehsalın artmasının ətraf mühitə təsiri

 61. Müasir istilik energetikanın xüsusiyyətləri

 62. Müasir istilik energetikanın biosferə təsiri

 63. Meşələrin əhəmiyyətinə görə növləri və meşə yanğınlarının növləri

 64. Sənaye müəssisələrində partlayışların xarakteristikası

 65. Hidrodinamik təhlükəli obyektlərin dağılması səbəbləri

 66. Quraqlıqlar və onların ətraf mütitə təsiri

 67. Dolu və doluvurma,onların ətraf mütitə təsiri

 68. Hidroloji təhlükəli hadisələr-bataqlaşma,onların xarakteristikası

 69. Dənizdə dalğalanma və ehtimal olunan fövqəladə hadisələr.

 70. Risk və təhlükəsizlik, onların xarakteristikası

 71. Təbii xarakterli fövqəladə hadisələrin təsnifatı

 72. Vulkanlar,onların növləri və xarakteristikası

 73. İldırım, tufan, quraqlıq-metroloji və aqrometroloji təhlükəli hadisələr və onların xarakteristikası

 74. Boran, burulğan, dolu, doluvurma – metroloji və aqrometroloji təhlükəli hadisələr və onların ətraf mühitə təsiri

 75. Leysan yağışlar, fırtına, güclü istilər – metroloji və aqrometroloji təhlükəli hadisələr və onların ətraf mühitə təsiri

 76. Meteoroloji və aqrometeoroloji təhlükəli hadisələr (küləklər, onların növləri)

 77. Dənizdə hidroloji təhlükəli hadisələr və onların xarakteristikası

 78. Hidroloji təhlükəli hadisələr-sellər,onların xarakteristikası

 79. Qar uçqunları, onların nəticələri və xarakteristikası

 80. Meşə yanğınları və onların xarakteristikası.

 81. Sənaye müəssisələrində partlayışlar və onların xarakteristikası

 82. Yanğın-partlayış təhlükəli obyektlərdə qəzaların xarakteristikası

 83. Enerji sistemlərində, mühəndis-kommunal şəbəkələrində qəzalar və onların xarakteristikası

 84. Kommunal-təsərrüfat obyektlərində qəzalar və onların xarakteristikası

 85. Zərbə dalğasının təsirindən baş verən dağıntılar və onlarının xarakteristikası

 86. Yerin radiaktiv zəhərlənmə zonaları və xarakteristikası

 87. Kimyəvi zədələnmə ocağı və onun xarakteristikası

 88. Zəhərləyici maddələrin insan səhhətinə təsiri və onun xarakteristikası

 89. Cüclü təsirli zəhərli maddələr, zədələyici təsiri və xarakteristikası

 90. Adi qırğın vasıtələrindən zədələnmə ocağı və onun xarakteristikası

 91. Meteoroloji və aqrometeoroloji təhlükəli hadisələr (quraqlıq, küləklər, tufan), ətraf mühitə təsiri

 92. Əsas termin və anlayışlar (yanğın, fövqəladə hadisə, təbii fəlakət, qəza)

 93. Xəzər.dənizində baş verən dalğalar,onların nəticələri

 94. Hidroloji təhlükəli hadisələr- daşqınlar, onların xarakteristikası və ətraf mühitə təsiri

 95. Torpaq sürüşmələri,onların səbəbləri və nəticələri

 96. Azərbaycan Respublikası ərazisində baş vermiş ekzogen geoloji hadisələr və onların nəticələri

 97. Əhalinin məruz qaldığı təhlükəli yoluxucu xəstəliklər və onların xarakteristikası

 98. Heyvanların məruz qaldığı təhlükəli yoluxucu xəstəliklər və onların xarakteristikası

 99. Bitkilərin xüsusi təhlükəli yoluxucu xəstəliklərinin xarakteristikası

 100. Kimyəvi təhlükəli obyektlərdə qəzaların təsnifatı

 101. Kimyəvi təhlükəli obyektlərin tipləri

 102. Radiasiya təhlükəli obyektlərin tipləri

 103. Radiaktiv tullantılarin basdırılması və xarakteristikası

 104. Radiaktiv maddələrin daşınması zamanı qəzaların xarakteristikası.

 105. Radiasiya təhlükəli obyektlərdə qəzaların təsnifatı

 106. AES-də təhlükəsizlik sədlərinin pozulması ilə əlaqədar qəzaların tipləri.

 107. Radiasiya təhlükəli obyektlərdə qəzaların xarakteristikası və nəticələri

 108. Zərbə dalğası, onun zədələyici təsiri

 109. İşıq şüalanması, onun zədəyici təsiri və nəticələri

 110. Nüfuzedici radiasiya, onun zədələyici təsiri və nəticələri

 111. Yerin radioaktiv zəhərlənməsi,xarakteristikası və nəticələri

 112. Elektromaqnit impulsu, onun zədələyici təsiri və nəticələri

 113. Adi qırğın vasıtələrində yandırıcı maddələr, xarakteristikası və nəticələri

 114. Kütləvi qırğın silahlarının ətraf mühitə təsiri və ekoloji nəticələri

 115. Müharibələrin ətraf mühitə təsiri və ekoloji nəticələri


Kataloq: external -> ckfinder -> userfiles -> files -> tedrisuser -> files
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050408 marketinq akademik dərəcə: Bakalvr
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050405 SƏnayenin təŞKİLİ VƏ İdarə olunmasi akademik dərəcə: Bakalvr
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050649
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050607
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050622 – yerüSTÜ NƏQLİyyat vasiTƏLƏRİNİn müHƏNDİSLİYİ
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050638 – tikinti materiallari və MƏmulatlarinin texnologiyasi müHƏndisliyi
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050601-materialşÜnasliq müHƏndisliyi
files -> TƏDRİs plani ixtisas: 050634 – İnşaat mühəndisliyi
files -> Memarlığın əsasları” kafedrası “Dİzaynin əsaslari” Fənindən imtahan sualları

Yüklə 24,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə