Tez özetleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim DalıYüklə 1,46 Mb.
səhifə1/30
tarix27.10.2017
ölçüsü1,46 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 1

1.BÖLÜM


TEZ ÖZETLERİ

  1. Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı

  2. Fizik Anabilim Dalı

  3. Biyoloji Anabilim Dalı

  4. Matematik Anabilim Dalı

  5. Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı  6. Orman Mühendisliği Anabilim Dalı

  7. Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

  8. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

  9. Kimya Anabilim Dalı

  10. Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

  11. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

  12. Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı

  13. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

  14. Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

  15. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Anabilim Dalı

  16. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı  17. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

  18. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

  19. Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

  20. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

  21. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı

  22. Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı

  23. Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı  24. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı

  25. Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı

  26. Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı

1.30 Enformatik.........................................................................................................................................ÖNSÖZ

Başlarken,

Fen Bilimleri Enstitüleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ile birlikte, tüm üniversitelerimizde lisansüstü eğitimin belli bir standartta yürütülmesi ve sonuçlandırılması için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulmuştur.

1982 yılından günümüze kadar geçen süreçte, Üniversitemizde bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonunda; yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulü, ders alma ve bu derslerden başarılı sayılma, teze başlama, tezi yürütme ve sonuçlandırmanın kuralları belirlenerek üst düzeyde bir standarda ulaşılmış olup bu süreç devam etmektedir.

2005 yılında Enstitümüzün Yönetim Kurulunda alınan bir kararla 2000 – 2005 yılları arasında Enstitümüze bağlı Anabilim Dallarında tamamlanmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerinin özetlerinin, tezleri yapan öğrencilerimizin, danışmanlarının ve tezi kabul eden jüri üyelerinin isimleri ile birlikte bir katalog içinde toplanarak yayınlanması hedeflenmiştir.

Bu hedef belirlenirken amacımız; 1. Büyük bir bilimsel konu çeşitliliğine sahip olan Üniversitemizde, Fen Bilimleri alanında yapılan çalışmaların profilini çıkarmak,

 2. Yapılanmasıyla gerçekten büyük olan Üniversitemizde, Bilim insanlarımızın bilimsel kimliklerini (ilgi alanlarını), yürüttükleri tezlerle sınırlı da olsa tanıtmak ve çalışmalarında işbirliği yapabilecekleri birim ve kişiler hakkında bir başvuru kitabı oluşturmak,

 3. Üniversitemizin devlet ve özel sektör kuruluşları ile işbirliklerini artırmaya yönelik olarak, Üniversitemizde Fen Bilimleri alanında yapılan çalışmaları tanıtmak ve

 4. Topluma karşı açık olmanın gereğini yerine getirmektir.

Bu kataloğun yayınlanmasına destek veren Üniversitemizin Rektörü Sayın Prof. Dr. Mesut PARLAK başta olmak üzere, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şafak URAL, Prof. Dr. Melih BOYDAK ve Prof. Dr. İrfan PAPİLLA’ya; bu katalogda yer alan tezlere danışmanlık yaparak, tez izleme jürilerinde ve sınav jürilerinde yer alarak çok değerli hizmetlerde bulunan öğretim üyelerine teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Yavuz ÇOTUK

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

ASTRONOMİ ve UZAY BİLİMLERİ

OKLAY Nilda ,

Danışman : Prof.Dr. Adnan ÖKTEN

Anabilim Dalı : Astronomi Ve Uzay Bilimleri

Mezuniyet Yılı : 2006

Tez Savunma Jürisi : Prof.Dr. Adnan Ökten

Prof. Dr. M. Türker ÖZKAN

Prof. Dr. H. Gökmen TEKTUNALI

Prof. Dr. İ. Melih BOSTAN

Doç. Dr. Nurol AL ERDOĞAN23. Güneş Çevriminin Genel Özellikleri

Güneş bize en yakın ve doğal yaşamımızı etkileyen bir yıldızdır. Aynı zamanda, ortalama 11 yıllık bir süre zarfında ışımagücünde 0.001 ‘ine varan değişimler gözlenen bir yıldızdır. Nasıl bir mekanizma ile bu değişimlerin meydana geldiğinin bilinmesi Arz üzerindeki yaşam için hayati önem taşımaktadır. Ancak bu sayede Güneş’te meydana gelebilecek ileri dönük tahminler yapılabilir.

Aktivitenin özelliklerini ortaya çıkarabilmek için, Güneş üzerindeki çeşitli oluşumlarda zamanla meydana gelebilecek değişimler belirlenmelidir. Bunun için de farklı yapılara ait farklı indeksler geliştirilmelidir. Bu amaçla literatürde ondan fazla indeks geliştirilmiştir. Bu çalışmada, 23. Güneş çevriminin genel özelliklerini ortaya çıkarabilmek için bu indekslerden altısı seçilmiş ve çevrim süresince değişimleri incelenmiştir.

Bunun yanı sıra, Güneş aktivitesinin Arz’ın atmosfer ve manyetosferine yaptığı etkiler, literatür taranarak tezde sunulmuştur.The General Propertıes Of 23rd Solar Cycle

The Sun which is the nearest star to Earth, is affecting our natural human life. Besides, there is 0.001 variability occurs at Solar irradiance values, during 11-year solar cycle. Understanding the underlaying mechanism of this variations and their effects to Earth, has vital impotance. Barely, by means of this some future predictions can be made about the Sun.

Variations of some Solar structures will be determine to reveal the characteristics of the Solar activity. For this reason, some different solar indexes should be develop for each different structures. In literature, there are more than ten indexes were devoloped for this purpose. In this study, six of them are selected and their variations are examined to reveal the characteristics of the 23rd solar cycle.

In addition to all, influences of the Solar activity to the Earth’s atmosphere and magnetosphere are given and their crucial results are detailed presented in this work.
FİZİK ANABİLİM DALI

ERDOĞAN Özcan ,

Danışman : Prof.dr.Haşim MUTUŞ

Anabilim dalı : Fizik

Program : Matematiksel Fiziği

Yılı : 2006

Tez savunma Jürisi : Prof.Dr.Haşim MUTUŞ (Danışman)

Prof.Dr.K.Gediz AKDENİZ

Prof.Dr.Şehsuvar ZEBİTAY

Prof.Dr.Nurten ÖZCAN

Prof.Dr.Hasan TATLIPINAR

Dinamik Sistemler Teorisinin Kozmolojideki Uygulamaları


Bu Tez’de, dik tetrad formalizmini kullanarak, dik ve tek-bileşenli akışkan içeren Bianchi- tip ve Robertson-Walker (RW) modellerinde kozmik evrim ve bağ denklemlerinin sistematik ve ayrıntılı bir çıkarımını veriyoruz. Sonrasında, kozmolojik evrim denklemlerinin, boyutsuz değişkenler cinsinden birinci mertebeden âdi diferansiyel denklemlerden oluşan bir otonom sistem olarak nasıl yazılabileceği açıkça gösterilmektedir. Dinamik Sistem analizininin uygulanışı, düz, açık ve Λ kozmolojik sâbitli RW modellerinde, p = ( – 1) biçiminde barotropik lineer hâl denklemli bir mükemmel akışkan göz önüne alınarak, örneklenmektedir. Bu alışılagelmiş akışkana alternatif olarak, (genelleştirilmiş) Chaplygin gazı denilen p = – A/α biçiminde bir hal denklemli bir ekzotik akışkan göz önüne alıyoruz, ve bu akışkan için, ilk defa, bir dinamik sistem analizi veriyoruz. Düz ve açık RW modellerinde, kozmolojik sâbiti sıfır varsayarak, geçmiş çekicinin basınçsız düz bir Friedmann modeli ve gelecek çekicinin de şişmeli bir de Sitter evreninkiyle benzer davranış gösteren bir model olduğunu buluyoruz. Buradan, Chaplygin gazına, bir pozitif kozmolojik sâbit gözüyle bakılabileceği sonucunu çıkarıyoruz. Bu sonuç, α parametresinin değerlerine bağlı bulunmamaktadır.

Applications Of The Theory Of Dynamical Systems In Cosmology


In this Thesis, using the orthonormal tetrad formalism, we give a systematic and detailed derivation of the full set of cosmic evolution and constraint equations in Bianchi-type and Robertson-Walker (RW) models containing an orthogonal, one-component fluid. It is then shown explicitly how the cosmological evolution equations can be written as an autonomous system of first order ordinary differential equations in terms of dimensionless variables. The application of the dynamical systems analysis is illustrated in flat and also in open RW models with a cosmological term Λ, using a perfect fluid source with a linear barotropic equation of state : p = ( – 1) . As an alternative to this conventional fluid, we consider an exotic fluid known as (generalised) Chaplygin gas with an equation of state : p = – A/α , and we give, for the first time, a dynamical systems analysis for it. We find that in flat and open RW models, assuming a zero cosmological constant, the past attractor is a pressureless flat Friedmann model and the future attractor is the one which mimics the behaviour of a de Sitter model which is inflationary. From this, we conclude that the Chaplygin gas can be considered as playing the role of a positive cosmological constant. The result doesn’t depend on the values of the parameter α.

DULDA Ayşe ,

Danışman : Prof.Dr.Çetin ARIKAN

Anabilim dalı : Fizik

Program : Katıhal Fiziği

Yılı : 2006

Tez savunma Jürisi : Prof.Dr.Çetin ARIKAN (Danışman)

Prof.Dr.Tevfik Osman ÖZKAN

Prof.Dr.İbrahim YUSUFOĞLU

Yrd.Doç.Dr.Ayşe EROL

Prof.Dr.Sevim AKYÜZIı-Vı Grubu Nanoyapıların Sentezlenmesi


Bu çalışmada, buhar fazında kristal büyütme yöntemleri kullanılarak II-VI grubu ZnO nanoyapılar sentezlenmiş ve sentezlenen nanoyapılar üzerine deney parametrelerinin etkisi incelenerek nanoyapıların büyüme davranışları hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır.
Her bir süreç için çinkonun buharlaştırıldığı bölgenin sıcaklığı, Si-taşıyıcı tipi, katalizör kaplama kalınlığı ve cinsi , taşıyıcı sıcaklığı, taşıyıcı gaz cinsi, taşıyıcı gaz içindeki O konsantrasyonu ve oluşum süreci gibi parametreler sistematik bir sıralama içinde değiştirilmiştir. Bu parametrelerin değişimi sonucu nanotel, nanoçubuk, nano tetrapod, nanotarak, nanoenjektör, nanouçak ve nano topakçık gibi daha pek çok farklı şekle sahip nanoyapılar elde edilmiş olup bu yapıların morfolojik ve yapısal karakterizasyonu SEM, EDS, XRD gibi analiz teknikleriyle incelenmiştir.
Elde edilen sonuçlar taşıyıcı gaz içindeki O konsantrasyonunun, kaplama kalınlığı ve cinsinin, taşıyıcı sıcaklığının ve deney süresinin sentezlenen yapı morfolojisini etkilediğini göstermektedir.
Synthesıs Of Iı-Vı Group Nanostructures

In this study, II-VI Group ZnO Nanostructures were synthesized using vapor phase growth techniques and the effects of process parameters on synthesized structures were investigated with the aim of understanding the growth behaviour of nanostructures.


Evaporation temperature zone of zinc, type of Si-substrate, thickness and type of catalyst film, type of carrier gas, O concentration of carrier gas, temperature of substrate and process duration were changed in a systematic order for each process. As a result of the changes of these parameters, different type of nanostructures such as nanowire, nanorod, nano tetrapod, nanocomb, nanoinjector, nanoaeroplane and nanoclusters were obtained, and morphological and structural characterization of these structures were investigated using XRD, SEM, EDS analyses techniques. Processing parameters and their effects on the morphology of the ZnO nanostructures were produced and also categorized.
The results showed that, the thickness and type of catalyst film, the concentration of O in the carrier gas, the substrate temperature and process period have pronounced effects on the morphology of the synthesized nanostructures.


EKŞİOĞLU Yasa ,

Danışman : Prof. Dr. Zehra AKDENİZ

Anabilim Dalı : Fizik

Programı (Varsa) : Atom ve Molekül Fiziği

Mezuniyet Yılı : 2006

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Zehra AKDENİZ (Danışman)

Prof. Dr. Nurten ÖNCAN

Prof. Dr. Hasan TATLIPINAR

Doç. Dr. Ayşen E. ÖZEL

Yrd. Doç. Dr. Zeynep ÇİÇEK ÖNEMBose-Eınsteın Yoğunlaşması İle Lineer Sıralanmış Çeşitli Potansiyel Kuyularından Madde İletimi

Bu tez çalışmasında, çeşitli tiplerdeki doğrusal olarak sıralanmış potansiyel kuyuları üzerinden sabit kuvvete maruz kalan Bose-Einstein yoğunlaşmasının iletimi üzerine yapılan çalışmalar incelenmiştir. Sistem, bir boyutta Bose-Hubbard sıkı-bağlılık Hamilton foksiyonu ile verilir. Sabit kuvvete maruz kalan yoğunlaşmanın, parçacık akımı ise Green fonksiyonları yaklaşıklığı altında hesaplanmıştır. Yoğunlaşmış bozonik atomların geçirgenliği, fermiyonların potansiyel kuyularındaki çeşitli dağılımlarına göre alınmıştır. Geçirgenliğin minimum değerlerinde, sistem içindeki bozonik dalga paketleri arasında maksimum girişim gözlenmiştir.The Transport Of Matter Through A Bose-Eınsteın Condensate In Varıous Lınear Arrays Of Potentıal Wells

In the present thesis, the works on the transport of matter that subjected to a constant force, through various types of potential wells were investigated. The system is treated within a Bose-Hubbard tight-binding Hamiltonian. The particle current subjected to constant force is evaluated by Green’s functions approach. The transmittivity of condensate atoms are taken according to the various distribution of fermions in a potential wells. The maximum interference between the bosonic wave packets is observed when the transmittivity of condensate atoms is minimum.


AĞBULUT Yılmaz ,

Danışman :Prof. Dr. K. Gediz AKDENİZ

Anabilim Dalı : Fizik

Programı (Varsa) : Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Mezuniyet Yılı : 2006

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. K. Gediz AKDENİZ (Danışman)

Prof. Dr. Haşim MUTUŞ

Prof. Dr. Handan GÜRBÜZ

Prof. Dr. Nurten ÖNCAN

Y. Doç. Dr. Zeynep ÇİÇEK

Fizyolojik Sistemlerin Faz Uzaylarının Yeniden Yapılandırılması

Düzensiz sistemlerin dinamik özellikleri üzerine yapılan çalışmalarda önemli gelişmeler kaydedildi. Yeniden yapılandırılmış faz uzaylarındaki çekicilerin özelliklerinin araştırılması ile özellikle otonom fizyolojik sistemlerin anlaşılması üzerine çok fazla ilgi gösterilmiştir. Çok yakın zamanda, deney sıçanlarının pnemokardiografik kayıtlarının zaman evriminin kaotik davranışları incelenmiştir.

Bu tezde biz, Elektroansefalografi (EEG) metoduyla hassalıkla kaydedilmiş uyarılmış görsel potansiyel (visual evoked potential-VEP) sinyallerinin düzensiz dinamik özelliklerini inceledik. VEP sinyallerinin yerleştirme parametrelerini hesapladık ve VEP sinyallerinin çekicilerini bulduk. Sonra, otokorelasyon fonksiyonu ve en yakın yanlış komşuluklar metodu kullanarak yeniden yapılandırılan faz uzayı ile VEP sinyallerinin düzensiz davranışları araştırıldı. Diğer taraftan, Bu çekicilerin fraktal boyutlarıda korelasyon fonksiyonu ile hesaplandı. Görme merkezlerinin kaotik özellikleri, üzerinde durduğumuz bu çekicilerin fraktal boyutları ile tartışıldı.

Son olarak da bu sonuçlar değerlendirildi ve farklı otonom fizyolojik sistemlerin çekicilerinin özellikleri ile karşılaştırıldı.The Reconstruction Of Phase Space Of Physiological Systems

The important progress has been done on the dynamical properties of disorder systems. The much attention has been particularly devoted to understand autonomous physiological systems by studying the properties of the signal attractors in reconstructed phase space. Recently the chaotic behaviours of the time evolution of Pneumocardiografic records of the rats have been investigated.

In this thesis, we have studied nonlinear dynamical properties of sensitively recorded visual evoked potential (VEP) signals via Electroencephalography (EEG) method. We have calculated embedding parameters of the VEP signals and we have found the attractors of the VEP signals. Than we investigated the nonlinear behaviours of the VEP signals attractors in the reconstruction phase space by using the autocorrelation function and the false nearest neighbor method. On the other hand the fractal dimensions of these attractors have been also calculated by correlation function. The chaotic properties of visual center have been discussed from the fractal dimensions of these attractors point of view visual centers.

In conclusion these results have been evaluated and compared with properties of attractors of different autonomous physiological systems.


ER Alev ,

Danışman :Prof.Dr.Gönül BAŞAR

Anabilim Dalı :Fizik

Programı(Varsa) :Atom ve Molekül Fiziği

Yılı :2006

Tez Savunma Jürisi : Prof.Dr.Gönül BAŞAR (Danışman) Prof.Dr.Sevim AKYÜZ

Prof.Dr.Galip TEPEHAN

Prof.Dr.Çetin ARIKAN

Y.Doç.Dr.Elif AKALINLantan Elementinin İnce Ve Aşırı İnce Yapısının İncelenmesi

Bu çalışmada nötr Lantan elementinin (La I) ince ve aşırı ince yapısının incelenmesi amaçlandı.


Lantan elementinin aşırı ince yapısı deneysel olarak incelendi. La I elementinin
570 nm – 590 nm ve 700 nm – 825 nm dalgaboyu aralığındaki 19 farklı spektral geçişin spektrumları silindir katod boşalım ortamında boya laser ve Titan – Safir laser kullanılarak optogalvanik spektroskopi yöntemi ile ölçüldü.
La I elementinin tek pariteli 16 enerji seviyesine ait A manyetik dipol aşırı ince yapı sabiti ve B elektrik kuadropol aşırı ince yapı sabiti belirlendi. Altı A manyetik dipol ve 11 B elektrik kuadropol aşırı ince yapı sabiti ilk defa bu çalışmada elde edildi.
Lantan elementinin ince yapısı ise teorik olarak incelendi. La I elementinin tek pariteli 5d6s6p, 4f6s2, 6s26p, 5d26p, 4f5d6s konfigürasyonlarına ait ince yapı parametreleri belirlendi. 97 deneysel enerji seviyesinin 94’ü çok konfigürasyonlu fit metodu kullanılarak teorik enerji değerleri ile fit edildi.

Investıgatıon Of Fıne And Hyperfıne Structures Of Lanthanum Element

Investigation of fine and hyperfine structures of neutral Lanthanum (La I) element was aimed in this study.


Hyperfine structures of neutral Lanthanum were investigated experimentally in the wavelenghts range of 570 nm – 590 nm and 700 nm – 825 nm. 19 spectral transition were measured with Optogalvanic Spectroscopy method using dye laser and
Titan-Saphire laser in a hollow cathode discharge.
16 Magnetic dipol hyperfine structure constants A and electric quadropol hyperfine structure constants B were determined for the odd parity energy levels. Six magnetic dipole A and 11 electric quadropole B hyperfine structure constants were obtained for the first time in this study.
Fine structure of Lanthanum was investigated theoretically. Fine structure parameters of odd parity configurations; 5d6s6p, 4f6s2, 6s26p, 5d26p, 4f5d6s of La I were determined. 94 energy levels of 97 experimentally known energy levels were fitted with theoretical energy values by using multi-configurational fit method.

BALLIKAYA Sedat ,

Danışman : Prof. Dr. Emine RIZAOĞLU

Anabilim dalı : Fizik

Program : Genel Fizik

Yılı : 2006

Tez savunma Jürisi : Prof. Dr. Emine RIZAOĞLU (Danışman)

Prof. Dr. Yani SKARLATOS

Prof. Dr. Nurten ÖNCAN

Doç. Dr. Y. Gürkan ÇELEBİ

Yrd. Doç. Dr. Saffettin YILDIRIM

Tlbi(Se1 Xsx)2 Kristalinin İletkenlik Özellikleri

Teknolijinin hızla geliştiği günümüzde, elektronik sanayinde yarı iletken malzemelerin kullanımı bu alanın gelişmesinde son derece önemli rol oynamıştır. TlBiX2 (X = Se, S) gibi tabakalı tek kristallerin sahip oldukları ilginç fiziksel özellikler (yüksek iletkenlik ve termo-elektrik güç, foto hassasiyet gibi özellikler ) bu tip yarı iletkenlerin foto piller, termo-elektrik cihazlar, opto-akustik dedektörler, IR dedektörleri ve devre elemanları yapımında kullanılmasına olanak sağlamıştır. Bu kadar geniş bir kullanım alanı bulunan bu yapıların sahip oldukları fiziksel özellikler bu tip yarı iletkenlere olan ilgiyi son derece artırmıştır. Bu çalışmayla biz, TlBi(Se1xSx)2 kristalinin, x (S katkı oranı) konsantrasyonuna bağlı olarak yüksek sıcaklık bölgesinde (293-413 K bölgesi) kristalin büyütülme eksenine dik iletkenlik ve termoelektrik özelliklerine bakarak, nasıl bir iletkenlik davranışı sergilediğini ortaya koymaya çalıştık.The Conductıvıty Properties Of Tlbi(Se1 Xsx)2 Crystal

For the present fast progress of technology the use of semiconductors in electronic industry has played an impotrant role. The interesting physical properties like high conductivity, thermoelectric power, photosensitivity of layered single crystals, such as TlBiX2 (X = Se, S), have made possible their use in the production of photo-cells, thermo-electric equipments, opto-acoustic detectors, IR detectors and circuit elements. The physical properties of these materials with such a wide application field have aroused much interest in these materials.


In this work, we tried to put forth the characteristic behavior of TlBi(Se1xSx)2 crystal in the high temperature range (293-413 K range) by studying the perpendicular conductivity to the growth axis and the thermoelectric properties depending on x concentration (mole fraction of S).

ULUTÜRK Melek ,

Danışman : Prof.Dr. M. Nizamettin ERDURAN

Anabilim Dalı : Fizik

Programı : Nükleer Fizik

Mezuniyet Yılı : 2006

Tez Savunma Jürisi : Prof.Dr. M. Nizamettin ERDURAN (Danışman)

: Prof. Dr. Ali GİRGİN

:Prof. Dr. Melih BOSTAN

:Prof. Dr. Ali TUTAY

:Prof. Dr. Engin IŞIKSAL

Yeni Tip Anti-Personel Mayın Tarayıcı İçin Yapılabilirlik Çalışması

Mayınların temizlenmesi sorunu insanlığın gündemdeki en yüksek önceliğe sahip konulardan biridir. Birçok ülkeye ait çok geniş alanlar kara mayınları yüzünden oturulamaz veya işlenemez durumdadır. Bu mayınların birçoğunda organik patlayıcılar kullanılır ve bu mayınların tasarımlarında onların klasik yöntemlerle algılanmasını zorlaştıran birçok özellik vardır. Bu tezin amacı da, bu yeni tip anti personel mayınların algılanmasını sağlayacak bir tarayıcının yapılabilirlik çalışmasının incelenmesidir.


Uygun detektör geometrisinin oluşturulması ve gama ışınlarının detektör içinde izlenmesi için bir program yazılımı, verilerin kaydedilmesi işlemleri C ve C++ programlama dillerine dayanan nesne yönelimli bir çerçeve olan ROOT kullanılarak yapılmıştır. Monte-Carlo hesaplamaları, farklı detektör geometrileri ve gama ışını enerjileri için gerçekleştirilmiş ve yanıt fonksiyonları belirlenmiştir.

Feasıbılıty Study For A New Type Antı-Personal Land-Mıne Scanner

The issue of land-mines elimination is one of the topics on the agenda of humanity that has the highest priority. Very large area pertaining to a lot of countries is in a situation that cannot be lived and processed. At the most of these land-mines, organic explosives are used and there are many features in the designs of these landmines that make them difficult to be perceived with classical methods. The purpose of this thesis is the investigation of feasibility of a scanner that will provide perception of these new type anti personal landmines.


Constructing suitable detector geometry and a program for tracking gamma rays within the detector has been written by using the object oriented framework ROOT which is based on C and C++ programming languages. Monte-Carlo calculations for different detector geometries and gamma-rays energies have performed and response functions determined.
Yüklə 1,46 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə