Tibb bacısı


) Natamam abortlarda taktika nədən ibarətdir?Yüklə 2,46 Mb.
səhifə16/19
tarix27.07.2020
ölçüsü2,46 Mb.
#102720
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

952) Natamam abortlarda taktika nədən ibarətdir?

A) Müalicəni davam etdirmək lazımdır

B) Gözləmək lazımdır

C) Anaya yaş oksigen vermək lazımdır

D) Hamiləliyin saxlanması

E) Uşaqlıq boşluğunu qaşımaq


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985
953) Vaxtı ötmüş hamiləlikdə döldə nə baş verə bilər?

A) Dölün əmgək və oxabənzər tikişinin enli olması

B) Dölün çəkisinin 4200 qr olması

C) Döldə hidrosefaliya

D) Dölün böyük əmgəyinin açıq olması

E) Əl və ayaqların dərisi masserasiyalaşır


Ədəbiyyat: B.И. Бодяжина. Акушерство. «Медицина», Москва, 1985

Yoluxucu xəstəliklər fənninin testləri

954) Yoluxucu xəstəliklərdə infeksiya mənbəyi bunlardan hansılardır?

A) Xəstə insan, qida, ərzaq məhsulları

B) Xəstə insan, rekonvalessentlər və sağlam insan

C) Xəstə insan, xəstə heyvan

D) Xəstə insan, patoloji prosesin lokallaşdığı yer, rekonvalessentlər

E) Xəstə insan, xəstə heyvan, infeksiya gəzdirənlər, rekonvalessentlər


Ədəbiyyat: N.Əliyev. Yoluxucu xəstəliklər 1993
955) Peyvəndlər hansı preparatlar ilə aparılır?

A) Anatoksin, interferon, qamma-qlobulin, vaksin

B) Zərdablar, vaksinlər, nitrofuran törəmələri

C) Antibiotiklər, sulfanilamidlər, bakteriofaqlar

D) Zərdablar, vaksinlər, anatoksinlər, qamma-qlobulinlər

E) Zərdab vaksin, regidron, trisol


Ədəbiyyat: Э.П.Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
956) Dezinfeksiyaedici məhlullar hansılardır?

A) Lizol, xloramin, albumin, reopoliqlükin, B-propiolakton

B) Xloramin, lizol, hemodez, poliqlükin

C) Xlor, süleymani məhlulu, fenol, hemodez

D) Regidron, lizol, xlorlu əhəng, fenol

E) Xloramin, lizol, xlorlu əhəng, hidrogen-peroksid, fenol B-propiolakton


Ədəbiyyat: И.Г. Булкин. В.И. Покровский «Инфекционные болезни с основами» эпидемиологи 1979
957) Dezinfeksiya nədir?

A) Kontaktda olan şəxslərin tibbi nəzarəti

B) Xəstələrin ətraf mühitdən təcrid edilməsi

C) Xəstəlikdən sağalmışların müşahidəyə götürülməsi

D) Xəstələrin tibbi nəzarəti

E) Ətraf mühitdə törədicilərin, onların ötürücüləri olan həşəratların, gəmiricilərin məhv edilməsi


Ədəbiyyat: И.Г. Булкин. В.И. Покровский «Инфекционные болезни с основами» эпидемиологи 1979
958) Gözləri yumaq üçün hansı məhluldan istifadə edilir?

A) 0,9 % - li NaCl məhlulu

B) 0,5 % - li natrium – hidrokarbaonat məhlulu

C) 2 % - li bor turşusu məhlulu

D) Hemodez, ringer məhlulu

E) 5 % - li qlükoza məhlulu


Ədəbiyyat: И.Г. Булкин. В.И. Покровский «Инфекционные болезни с основами» эпидемиологи 1979
959) Simptom nəyə deyilir?

A) Ayrı-ayrı orqan və toxumalarda baş verən patoloji proseslərə

B) Bir neçə xəstəlik əlamətlərinin birlikdə təzahür etməsi

C) Xəstəlik nəticəsində meyadana çıxan vahid patogenezlə birləşən əlamətlərin məcmusu

D) Xəstəliyin əlaməti olan patoloji hala

E) Yoluxucu xəstəliklər zamanı qanda, sidikdə, nəcisdə, bəlğəmdə gedən dəyişikliklərə


Ədəbiyyat: N. Əliyeva. “Yoluxucu xəstəliklər”1993
960) Süni passiv immunitet necə əmələ gəlir?

A) Anticism tərkibi qan zərdabı və qamma-qlobulinlərin yeridilməsi zamanı

B) Vaksinlərin yeridilməsində

C) Nəsildən-nəsilə irsi yolla keçmə zamanı

D) Yoluxucu xəstəliyi keçirdikdən sonra

E) Anadangəlmə


Ədəbiyyat: И.Г. Булкин. В.И. Покровский «Инфекционные болезни с основами» эпидемиологи 1979
961) Residiv nəyə deyilir?

A) Əlamətlərin geriyə qayıtması

B) Periodik olaraq kəskinləşən xəstəlik

C) Törədicinin yenidən yoluxdurulması

D) Bir neçə əlamətin birlikdə təzahürünə

E) Simptomsuz, subklinik səviyyədə cərəyan edən prosesə


Ədəbiyyat: И.Г. Булкин. В.И. Покровский «Инфекционные болезни с основами» эпидемиологи 1979
962) Dizenteriyada infeksiya mənbəyi bunlardan hansıdır?

A) Bit, birə, gənə

B) İri və xırda mal-qara

C) Vəhşi və ev quşları

D) Xəstə insan, rekonvalessentlər, bakteriya gəzdirənlər

E) Qansorucular


Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993
963) Dizenteriyanın əsas klinik formaları hansılardır?

A) İntestnal forma, generalizə olunmuş forma: yatalağabənzər və septikopiyemik variantları; bakteriyagəzdirmə

B) Kəskin: kolitik, qastroenterokolitik, qastroenterik; xroniki: residivlənən və fasiləsiz formaları; bakteriyagəzdirmə

C) Eritematoz, eritematoz – bulyoz, eritomatoz – hemorragik forma

D) Dəri: karbunkulyoz, bulloz, erizipiloid; ağcyər və bağırsaq formaları

E) Bubon, göz bubon, generalizə edilmiş


Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993
964) Amyöbiazın klinik formaları hansıdır?

A) Anginoz-bubon, göz-bubon, xoralı bubon

B) Bağırsaq, bağırsaqdan kənar, dəri

C) Algit, dəri, qastritik

D) Qastrit, qastrointerit, qastroenterokolitik

E) Dəri, dəri-bubon, ağ ciyər, bağırsaq


Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993
965) Qarın yatalağının ağırlaşan simptomları hansılardır?

A) Bağırsaq qanaxması, bağırsağın deşilməsi, perforativ peritonit, infeksion, toksiki şok

B) Perforativ peritonit, otit, parotit, bronxit

C) Ağciyər qanaxması, mədə qanaxması

D) Əzələləriniflici, bağırsaq qanaxması

E) Burundan qanaxma, irinli meningit


Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993
966) Vəba xəstəliyində orqanizmdə baş verən əsas patogenetik dəyişikliklər hansılardır?

A) Nazik bağırsağın limfa aparatının zədələnməsi, orqanizmin intoksikasiyası

B) Bağırsaqdan qanaxma, bağırsaq divarının deşilməsi

C) Bütün orqan və sistemlərdə damar aparatının zədələnməsi

D) Bağırsaq epitelisinin ferment sisteminin zədələnməsi və sorulmanın pozulması, orqanizmin intoksikasiyası, dehidratasiya, deminerallaşma

E) Yoğun bağırsağın nekrotik zədələnməsi


Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993
967) Vəbanın klinik formalarının klassifikasiyası necədir?

A) Abdominal, algid, generalizə olunmuş formalar

B) Enterit, qastroenterit, algid, asfiksik, komatoz formalar

C) Enterit, qastroenterit, ağ ciyər formaları

D) Dəri-bubon, anginoz-bubon, asfiksik, komatoz formaları

E) Dəri, ağ ciyər, enterit, qastroenterit, algid formalar


Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993
968) QTİ diaqnostikası nəyə əsaslanır?

A) Rayt-Xeddelson reaksiyası

B) Bürne sınağı

C) Bakterioloji üsul

D) Vidal reaksiyası

E) Qalın damcı və qan yaxması


Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993
969) QTİ əsas klinik simptomları hansılardaır?

A) Ürəkbulanma, qusma, sağ qabırğaaltı nahiyədə ağrılar, sidiyin rənginin tündləşməsi, nəcisin rəngsizləşməsi

B) Ürəkbulanma, qusma, ishal, “moruq jelesini” xatırladan, sutkda 3-5 dəfə nəcis ifrazı, zəiflik

C) Ürəkbulanma, qusma, sutkada 15-20 dəfə selikli və qanlı ishal, tenezmlər, halsızlıq

D) Ürəkbulanma, dəfələrlə bollu qusma, düyü həlimini xatırladan ishal dehidratasiya, deminerallaşma asidoz, hipovolemiya

E) Ürəkbulanma, qusma, sutkada 10-15 dəfə duru nəcis ifrazı, epiqastral nahiyədə ağrılar, zəiflik


Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993
970) Salmonellyoz xəstəliyinin əsas klinik simptomları hansılardır?

A) Meteorizm, qusma, pustulyoz səpki, ishal

B) Tez-tez duru nəcis ifrazı, tenezmlər, vezikulyoz səpkilər, qaraciyərin böyüməsi, qıcolmalar, temperaturun yüksəlməsi

C) Ürəkbulanma, qusma baş ağrısı, ənsə əzələlərinin rigidliyi, totofobiya, hidrofobiya

D) Epiqastral nahiyədə ağrı, ürəkbulanma, petexial səpki, qaraciyərin böyüməsi, temperaturun yüksəlməsi, limfatik düyünlərin iltihabı

E) Ürəkbulanma, qusma, tez-tez duru nəcis ifrazı (köpüklü, selikli,), epiqastral nahiyədə ağrı, temperaturun yüksəlməsi, qıcolmalar


Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993
971) Salmonelyozun diaqnostikası nəyə əsasən qoyulur?

A) Klniki, epidemioloji məlumat, aqqlütinasiya reaksiyası, bioloji üsul, immunoflyüoressent tədqiqat

B) Kliniki, epidemioloji məlumat, bakterioloji və seroloji tədqiqat (aqqlütinasiya və qeyri-düzgün hemaqqlütinasiya reaksiyası), immunoflüoressent tədqiqat

C) Kliniki epdemioloji məlumat, allerqoloji sınaq, bakterioloji tədqiqat

D) Bakterioskopik seroloji üsullar, qan yaxmasının müayinəsi, rektomanoskopiya

E) Bakterioskopik, seroloji, klinik və epidemioloji tədqiqat, qanın qalın damcısının müayinəsi


Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993
972) Botulizmin infeksiya mənbəyi?

A) Gəmiricilər, həşəratlar

B) Xəstə insan

C) Bakteriya gəzdirənlər

D) İstiqanlı və bəzən soyuqqanlı heyvanlar

E) Ağcaqanadlar


Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993
973) Hepatit A virusunun infeksiya mənbəyi bunlardan hansılardır?

A) Gəmiricilər

B) Qansoranlar

C) Həşəratlar

D) Heyvanlar

E) Xəstə insan və virusgəzdirənlər


Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993; Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
974) Hepatit A virusunun əsas klinik formaları hansılardır?

A) Bağırsaq forma, bağırsaqdan kənar formalar, amyöb hepatiti və qaraciyərin absesi, dəri forma

B) Kəskin intestinal forma, xroniki: residivlənən və fasiləsiz; bakteriyagəzdirmə

C) Qastroenteritik, enterokolitit, qastroenterokolitik

D) İntestinal forma, generalizə olunmuş, yatalağabənzər, septikopiemik variantlar, bakteriyagəzdirmə

E) Sarılıqsız və sarılıqlı forma, virusgəzdirmə


Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993; Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
975) Hepatit A virusunun müalicəsi necədir?

A) Pəhriz stolu N5, kolloid və poliion məhlulların parenteral yeridilməsi, vitamin qrupları, hepatoprotektorlar, fermentlər

B) Pəhriz stolu N15, bol maye qəbulu, intranazal interferon, remantadin

C) Xəstəliklər hospitalizasiya edilir, təcili mədəsi yuyulur, təmizləyici imalə edilir. Monovalent, yaxud polivalent zərdab təyin edilir.

D) Pəhriz stolu N13, levomisetin qrup antibiotiklər, sulfanilamid preparatlar, B və C vitamin qrupları, kolloid və poliion maddələr, yuxu gətiricilər

E) Pəhriz stolu N 2, levomisetin və sefalosporin qrup antibiotiklər, bakteriofaqlar


Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993; Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
976) Brüsellyozun spesifik profilaktikasına nə aiddir?

A) Südün zərərsizləşdirilməsi

B) Baytar-sanitariya tədbirləri

C) Vaksinasiyanın aparılması

D) Kontaktda olanlara bakteriofaqların verilməsi

E) Heyvanların yun və güzəmlərinin zərərsizləşdirilməsi


Ədəbiyyat: N. Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993
977) Leptospirozun törədicisini göstərin?

A) Bakteriyalar

B) Göbələklər

C) İbtidailər

D) Viruslar

E) Spiroxetlər


Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
978) Leptospirozun diaqnostikasını göstərin?

A) Qalın damcı və qan yaxmasının müayinəsi

B) Kumbs reaksiyası, immunoflyüoressent üsulu

C) Bakterioloji, bioloji üsullar, KBR, mikroaqqlyütinasiya reaksiyası

D) Neqativ buri üsulu, zərcirvari-polimeraz reaksiyası

E) Bürne allergik sınağı, Rayt-Xeddelson reaksiyası


Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
979) Qrip xəstəliyi zamanı 2-cili infeksya kimi hansı ağırlaşmalar baş verə bilər?

A) Pnevmoniya. bronxit, otit, dalağın partlaması

B) Pnevmoniya, bronxit, bağırsağın deşilməsi, qanaxma

C) Pnevmoniya, rinit, faringit, laringit, traxeobronxit, haymorit, frontit, otit

D) Pnevmoniya, bronxit, haymorit, tromboflebit

E) Pnevmoniya, bronxit, osteomielit, dalağın absesi


Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
980) Meninqokokk infeksiyasının ağırlaşmaları hansılardır?

A) Meningitin ildırım sürətli gedişi, serebral hipotenziya sindromu ilə keçən meningit, ependimatit sindromu ilə keçən meningit

B) Beyin ödemi və şişməsi sindromu ilə keçən meningitin ildırım sürətli gedişi, kəskin pankreatit, tromboflebit, ostomielit, mastit

C) İnfeksion toksik şok, perforativ peritonit, bağırsaq qanaxması

D) Ependimatit sindromu ilə keçən meningit, kəskin pankreatit, otit, pnevmoniya, dalağın, qaraciyərin absesi, pielit

E) Serebral hipotenziya sindromu ilə keçən meningit, perforativ peritonit, otit, parotit, bronxit


Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
981) Ornitozun yoluxma yolları hansıdır?

A) Cinsi yol

B) Parenteral

C) Alimentar

D) Hava-toz

E) Təmas-məişət


Ədəbiyyat: N.Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993
982) Infefksion mononukleoz klinik olaraq nə ilə xarakterizə olunur?

A) Qulaqyanı vəzin şişməsi yüksək tempertaur

B) Yuxarı tənəffüs yollarının katarı, konyuktivit, papulyoz səpki

C) Xırda ləkəli səpki, zəif titrəmə, hamilə qadınlarda dölün yoluxması

D) Qızdırma, limfadenit, tonzilit, hepatolenal sindrom

E) Qızdırma, Belski-Filatov-koplik ləkələri, nöqtəvari səpkilər


Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
983) Difteriyaya məxsus olan xarakter klinik əlamətlər hansılardır?

A) İntoksikasiya, hərarət, limfadenit, bağırsaqda xoraların və eroziyaların əmələ gəlməsi

B) Qızdırma, limfa düyünlərinin böyüməsi, səpkilər, Belski-Filatov-koplik ləkələri

C) Ümumi intoksikasiya, törədicinin daxil olduğu yerdə fibrinoz dəyişikliklər

D) Qızdırma, limfadenit, hepatolienal sindrom

E) Padalka simptomu, Filipoviç simptomu, yüksək temperatur


Ədəbiyyat: N.Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993
984) Poliomielitin törədiciləri hansılardır ?

A) İbtidailər

B) Viruslar

C) Spiroxetlər

D) Şiqellalar

E) Göbələklər


Ədəbiyyat: N.Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993
985) Poliomielitin inkubasiya dövrünün müddəti nə əqədərdir?

A) 7-25 gün

B) 20-30 dəqiqə

C) 6 ay


D) 2-3 ay

E) 2-35 gün


Ədəbiyyat: N.Əliyev “Yoluxucu xəstəliklər” 1993
986) Skarlatinanın əsas klinik simptonları hansılardır?

A) Temperatur , moruğabənzər dil , “ moruğ jelesini” xatırladan ishal , rozeolyoz səpki

B) Temperatur , roziolioz səpkilər , Podalka simptomu

C) Temperatur , petexial səpki, angina ,”moruğabənzər ” dil , pastia simptomu

D) Temperatur , eritematoz səpki , qaraciyərin böyüməsi,quru öskürək , pastia simptomu

E) Temperatur, üzün hiperemiyası , limfa düyünlərinin böyüməsi və irinləməsi, taxikardiya


Ədəbiyyat: N.Əliyev “ Yoluxucu xəstəliklər” 1993
987) Qızılcanın ilkin diaqnozunu təsdiq edən simptomlar hansılardır?

A) Belski – Filatov- Koplik ləkələri

B) Pastia simptomu

C) “Moruğabənzər dil ” simptomu

D) Ənsə və boyun limfa düyünlərinin böyüməsi

E) Podalka simptomu


Ədəbiyyat: N.Əliyev “ Yoluxucu xəstəliklər ” 1993
988) Qızılca zamanı papulyoz-ləkəli səpki neçənci günü əmələ gəlir və nə qədər davam edir?

A) 7-8-ci gün başlayır , 1-2 gün davam edir

B) Xəstəliyin ilk günü əmələ gəlir və sona qədər davam edir

C) Xəstəliyin son günündən başlayır, 4 gün davam edir

D) 4-5 gün əmələ gəlir , 3-4 gün davam edir

E) Xəstəliyin ilk günündən başlayaraq axıra qədər davam edir


Ədəbiyyat: N.Əliyev “ Yoluxucu xəstəliklər ” 1993
989) Məxmərəyin törədicisini göstərin :

A) Viruslar

B) Bakterialar

C) Göbələklər

D) Parazitlər

E) Xlamidiyalar


Ədəbiyyat: N.Əliyev “ Yoluxucu xəstəliklər ” 1993
990) Göy öskürəyin əsas klinik simptomları hansılardır?

A) Temperaturun yüksəlməsi, üzün hiperemiyası, quru öskürək, limfa düyünlərinin böyüməsi

B) Baş ağrısı, yüsək temperatur, burun tənəffüsünün çətinləşməsi, bəlğəmli öskürək, dəri üzərində urtikar səpkilərin əmələ gəlməsi

C) Başda, beldə ağrılar, cəng olmalar, öskürək

D) Ürək bulanma, qusma, temperatur, ishal

E) Kataral əlamətlər, öskürək tutmaları, hipoksiya


Ədəbiyyat: N.Əliyev “ Yoluxucu xəstəliklər ” 1993
991) Epidemik parotitin törədicisi hansılardır?

A) Rikketsiyalar

B) Xlamidiyalar

C) İbtidailər

D) Viruslar

E) Bakteriyalar


Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
992) Epidemik parotitdə inkubasiya dövrünün müddəti nə qədərdir?

A) 30 dəqiqə, 2 – 3 gün

B) bir neçə saat

C) 1 – 7 gün

D) 3 – 10 gün

E) 11 – 23 gün


Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
993) Səpkili yatalaq xəstəliyinin inkubasiya dövrünün müddəti?

A) 2 – 4 saat

B) 1 – 2 gün

C) 1 – 5 gün

D) 6 – 25 gün

E) 4 ay
Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999


994) Epidemik səpkili yatalaq xəstəliyinin əsas klinik əlamətləri hansılardır?

A) Baş ağrısı, baş gicəllənmə, epiqastral nahiyədə ağrılar, subfebril temperatur, EÇS-in zəifləməsi, leykopeniya, burundan qanaxma və s.

B) Təngnəfəslik, sianoz, mialgiya, artralgiya, Kerniq simptomu, subfebril temperatur, petexial səpkilər, limfatik düyünlərin böyüməsi və.s.

C) Şiddətli baş ağrıları, üzün sianozu, epiqastral nahiyyədə ağrı, ürəkbulanma, qusma, meteorizm, ishal

D) Ənsə əzələlərinin rigidliyi, ürəkbulanma, qusma, ishal, dəridə vezikulyoz səpkilər, oynaqların deformasiyası, adinamiya

E) Şiddətli baş ağrısı, papulyoz – rozeolyoz – petexial səpkilər, yüksək temperatur, hiperakuziya, fotofobiya, taktil hiperesteziya, dizartriya, Qovorov-Qodelye simptumu, delirium, Kiari-Avsin sindromu


Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
995) Endemik qayıdan yatalağın törədicisi nədir?

A) İbtidailər

B) Viruslar

C) Borreliyalar

D) Iersiniyalar

E) Legionellalar


Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
996) Epidemik qayıdan yatalaq infeksiyasının infeksiya mənbəyi bunlardan hansıdır?

A) Həşaratlar

B) Gəmiricilər

C) Xəstə heyvanlar

D) Viruslar

E) Xəstə insan


Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
997) Bağırsaq sindromu ilə hemorargik qızdırmanın əsas klnik simptomları hansılardır?

A) Yüksək qızdırma, gözün içəri və bayır bucaqlarında nöqtəvari qan sızmalar, Qovorov-Qodelye simptomu, ənsə əzələlərinin rigidliyi

B) Yüksək qızdırma, ümumi intoksikasiya əlamətləri, badamcıqların, dilçəyin, damaq qövslərinin ödemi və ərplə örtülməsi

C) Yüksək qızdırma, üzün şişkinləşməsi, eybəcər hala düşməsi, tərləmə, boğaz ağrısı, limfadenit

D) Yüksək qızdırma, hepatolienal sindrom,ənsə əzələlərinin rigidliyi, vezikulyoz səpkilər, qusma, ishal

E) Yüksək qızdırma, üzün şişkinləşəsi və hiperemiyalaşması, hemoragiyalar, oliquriya, proteinuriya, azotemiya


Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
998) Krım hemorragik qızdırmada infeksiyanın yoluxma mexanizmi hansıdır?

A) Vertikal

B) Hava-damcı

C) Təmas


D) Transmissiv, aerogen, təmas

E) Fekal-oral


Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
999) Yapon ensefalitində infeksiya mənbəyi və rezervuarı kimdir?

A) Bit, birə, gənə

B) Ağcaqanad, gənə

C) Xəstə heyvan, ağcaqanad

D) Xəstə insan, bakteriya gəzdirənlər

E) Xəstə insan, bitlər


Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
1000) Gənə ensefalitinin yoluxma yolları hansılardır?

A) İnfeksiyalaşmış şpris və tibbi alətlərlə, parentral yolla

B) İnfeksiyalaşmış süd, gənələrin dişləməsi yolu ilə

C) Aspirasion yolla

D) İnfeksiyalaşmış süd, gənələrin dişləməsi yolu

E) Zədələnmiş dəri və selikli qişalar vasitəsilə


Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
1001) Malyariyanın törədicisi hansı mikroorqanizmlər qrupuna aiddir?

A) İbtidailər

B) Bakteriyalar

C) Viruslar

D) Göbələklər

E) Spiroxetlər


Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
1002) Malyariya törədicisinin ötürücüsü bunlardan hansılardır?

A) Bitlər

B) Birələr

C) Gənələr

D) Gəmiricilər

E) Ağcaqanadlar


Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
1003) Taun xəstəliyinin klinik formalarının təsnifatı necədir?

A) Dəri, bubon, dəri-bubon, birincili-septiki, ikincili septiki, birincili-ağciyər, ikincili-ağciyər, bağırsaq forması

B) Gastroenterekolitik, kolitik, xroniki forma

C) Xroniki forma, fasiləsiz, residivlənən

D) Dəri, dəri-bubon, anginoz-bubon, göz-bubon forma

E) Artritik, appendikulyar, septik, silinmiş, subklinik forma


Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
1004) Tulyaremiyanın profilaktikası necədir?

A) Meyidlərin kremasiyası, karantin qoyulması, su təchizatı və qida müəsisələri üzərində ciddi sanitar nəzarətinin qoyulması

B) Spesifik profilaktika işlənib hazırlanmayıb

C) Həşəratların məhv edilməsi, kontaktda olmuş şəxslərə bakteriofaq verilməsi, qoruyucu geyimdən istifadə

D) Gəmiricilərin məhvi, antirobik vaksin və immunoqlobulin ilə əhalinin vaksinasiyası

E) Gəmiricilərin məhvi, əhali arasında sanitar maarifi işinin aparılması, əhalinin vaksinasiyası


Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
1005) Qara yara xəstəliyinin profilaktikası necə olmalıdır?

A) Uşaqların planlı qaydada vaksinasiyası

B) Əhali arasında sanitar maarifi işinin aparılması, yaraların cərrahi işlənməsi

C) Ocaqda cari və qəti dezinfeksiya. Təmasda olanlara bakteriofaq verilməsi

D) Tibbi, baytar, sanitariya tədbirlərinin həyta keçirilməsi

E) Bataqlıqların, gölməçələrin qurulması


Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
1006) Quduzluğun müalicəsi hansı istiqamətdə aparılır?

A) Cərrahi

B) Simptomatik

C) Etiotrop

D) Patogenetik

E) Spesifik


Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999
1007) Quduzluğa qarşı spesifik müalicə nə vaxt aparılmalıdır?

A) 3 aylığında

B) Xəstəliyin ilk günlərində

C) Dişlənəndən 40 gün sonra

D) Uşaq anadan olan gündən başlayaraq 1 həftə ərzində

E) Dişlənən gündən başlayaraq 14-cü gündən gec olmayaraq


Ədəbiyyat: Э. П. Шувалова «Инфекционные болезни» 1999

Yüklə 2,46 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə