Tip fakültesi farmakoloji anabiLİm dali (tip) YÜksek lisans müzeyyen fard


NESLİHAN MECİT GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE BEYİN TÜMÖR DOKUSUNDA YAĞ ASİTİ ÖLÇÜMLERİYüklə 345,79 Kb.
səhifə4/8
tarix17.01.2019
ölçüsü345,79 Kb.
#99226
1   2   3   4   5   6   7   8

NESLİHAN MECİT GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE BEYİN TÜMÖR DOKUSUNDA YAĞ ASİTİ ÖLÇÜMLERİ


DANIŞMANI PROF.DR. HATİCE PAŞAOĞLU 2004

ASLI AKINCI İN VİTRO LİPİD YÜKLEME TESTİ


DANIŞMANI PROF.DR. CEMAL ÇEVİK 2004
GÜLDEREN YILDIRIMOĞLU RADYASYONUN KOBAY BÖBREK DOKUSUNDA PROTEİN OKSİDASYONU, LİPİD PEROKSİDASYONU ve GLUTATYON PEROKSİDAZ ENZİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI ve N-ASETİL SİSTEİN’İN BU SİSTEM ÜZERİNE ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR. AYSEL ARICIOĞLU 2004


FERDİYE ARIKBUKA SERUM HOMOSİSTEİN DÜZEYİNİN GESTASYONEL DİABETLE İLİŞKİSİ

DANIŞMANI DOÇ.DR. BANU SANCAK 2005


MURAT EKREMOĞLU ENDOTOKSEMİDE LÖKOSİT FONKSİYONLARININ İNCELENMESİ VE TAURİNİN ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR.NURTEN TÜRKÖZKAN 2006


DİLEK AYTEN PARMAKSIZ SEPTİK ŞOKLU HASTALARDA PLAZMA MALONDİALDEHİT ,NİTRAT,NİTRİT DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

DANIŞMANI PROF.DR.NURTEN TÜRKÖZKAN 2005


GÜLİZ ZEYBEKOĞLU SIÇAN KARACİĞERİNDE ANTİOKSİDAN SİSTEMLERE LEPTİNİN ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR. NEDRET KILIÇ 2006


SİBEL SÖYLEMEZ MEME KANSERLİ HASTALARIN SERUM PROTEİN KARBANİL GRUBU DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

DANIŞMANI DOÇ.DR.BANU SANCAK 2006


DUYGU ŞAHİN TİROİD HORMANLARININ DİABETİK RAT KARACİĞER GLUKOKİNAZ ENZİMİ ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

DANIŞMANI PROF.DR.NİLGÜN ALTAN 2007


AHMET CUMAOĞLU STREPTOZOTOSİN İLE DİYABET OLUŞTURULMUŞ RATLARDA STOBADİNİN KARACİĞER DOKUSU PROTEİN OKSİDASYONUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI: PROF.DR. CEMAL ÇEVİK 2007


ÖZGE TOPÇU MENOPOZUN VE TİBOLON KULLANIMININ KEMİK DÖNGÜSÜ BELİRTEÇLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

DANIŞMANI DOÇ.DR.NESLİHAN BUKAN 2007


SALİH SARI FARELERDE EEHRLICH ASİT SOLİD TÜMOR MODELİNDE THYMUS SİPYLEUS VE TAURİNİN BÖBREK MDA GLUTATYON AOPP DÜZEYLERİNE VE SOD AKTİVİTESİNE ETKİLERİ

DANIŞMANI PROF.DR.NEDRET KILIÇ 2008


GAMZE TURNA EHRLICH ASİT SOLİD TÜMÖR MODELİ OLUŞTURULMUŞ FARELERDE THYMUS SİPYLEUS VE TAURİNİN KARACİĞER MDA GLUTATYON AOPP DÜZEYLERİNE VE SOD AKTİVİTESİNE ETKİLERİ

DANIŞMANI PROF.DR.NEDRET KILIÇ 2008


ÜLKÜ GÜRSOY PEKMEZCİ DEPRESYON HASTALARINDA SERTRALİN KULLANIMININ PROTEİN DRUBU LİPİD PEROKSİDASYONU HOMOSİSTEİN FOLİK ASİT VE B12 VİTAMİNİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR.AYSEL ARICIOĞLU 2008


SEÇİL ŞENGÖREN ADENOZİN DEAMİNAZ ENZİMİ NİN KİNETİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE FLAVONOİDLERİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI PROF.DR. MUSTAFA KAVUTÇU 2009


ÖZGE T.PAŞAOĞLU İNSAN UMBLİKAL VEN ENDOTEL HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE ENDOTOKSİN ARACILI ENDOTEL DİSFONKSİYONDA NO-ADMA-HOMORİSTEİN ARASINDAKİ İLİŞKİ, ARGİNİN VE TAURİNİN ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR. NURTEN TÜRKÖZKAN 2010


ZAHİDE ESRA DURAK IN VITRO FERTİLİZASYON(IVF) HASTALARININ FOLİKÜL SIVILARINDA ADENOZİN DEAMİNAZ,5 NÜKLEOTİDAZ VE GUANAZ ENZİM AKTİVİTELERİ İLE OKSİDASYONA DUYARLIK SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI PROF.DR. MUSTAFA KAVUTÇU 2010


ELİF YÜKSEL AĞIR SEPSİS VAYA SEPRİK ŞOK HASTALARINDA ADMA VE NO DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI PROF.DR. AYSEL ARICIOĞLU 2010DURMUŞ AYAN TİP 2 DİYABETES MELLİTUSLU HASTALARDA LİPOPROTEİN BAĞIMLI FOSFOLİPAZ A2 NİN ATEROSKLEROZ GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ

DANIŞMANI DOÇ.DR. BANU ÇAYCI


-PERİHAN HAVARE PARASETAMOL KULLANIMININ RAT KARACİĞER SERBEST RADİKAL METABOLİZMASI İLE İLİŞKİSİ:N-ASETİLSİSTEİN’İN ETKİSİ
YASEMİN GÜNDÜZTEPE MİGRENLİ HASTALARDA AKUPUNKTUR TEDAVİSİNİN NİTRİK OKSİTE ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR. CEMAL ÇEVİK 2011


SEHER YÜKSEL TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA YAĞ DOKUSUNDAN SALINAN ADİPOKİNLERİN ATEROSKLEROZ GELİŞMESİNDEKİ ROLÜ

DANIŞMANI DOÇ.DR.AYŞE BANU ÇAYCI SİVRİ 2011


ÇINAR SEVERCAN AKUPUNKTUR TEDAVİSİNİN HİPERTANSİYONLU HASTALARDA KAN BASINCI DEĞERLERİNE VE NİTRİK OKSİT DÜZEYİNE ETKİSİ

DANIŞMANI DOÇ.DR.AYŞE BANU ÇAYCI SİVRİ 2011


MERYEM GÜNEŞ OBEZ VE OBEZ OLMAYAN POLİKİSTİK OVER SENDROMLU HASTALARIN ANGİOPOETİN LIKE PROTEIN-4 NÖROPEPTID Y VE OEMNTIN-1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMANI PROF.DR. NESLİHAN BUKAN 2011


ÇİĞDEM İLHAN SAĞLIKLI GÖNÜLLÜ VERİCİLERDE G-CSF UYGULANMASI VE KÖK HÜRE AFEREZİ İŞLEMİNİ İNFLAMATUAR BELİRLEYİCİLER OKSİDATİF SİTRES VE ANTİOKSİDAN KAPASİTE ÜZERİNE ETKİSİ

DANIŞMANI- PROF.DR. HATİCE PAŞAOĞLU 2012ERDEM KAHRAMAN RADYASYON UYGULANAN RADLARDA ASİMETRİK DİMETİL ARJİNİN, HOMOSİTEİN VE D VİTAMİNİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ DANIŞMANI PROF.DR. AYSEL ARICIOĞLU
GÖKÇEN KOLSAL TESTİS İSKEMİ REPERFÜZYON MODELİNDE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI- PROF.DR.NESLİHAN BUKAN 2012


ABDUL KERİM YILDIZ : LİPOPOLİSAK KARİT İLE İNDÜKLENEN ENDOTOKSEMİK RAT MODELİNDE KETAMİN , PROPOFOL VE KETOFOL KULLANIMININ İNFLAMASYON VE OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR. AYSEL ARICIOĞLU 2012DOKTORA
SELVİN AYDIN. TAVŞANLARDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN BÖBREK İSKEMİSİNDE LİPİD, NA + - K+ ATP AZ AKTİVİTESİ VE REDÜKTE GLUTATYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ.

DANIŞMANI DOÇ.DR. AYSEL ARICIOĞLU. 1991.


ŞEBNEM KÖSEBALABAN. PİRUVATKİNAZIN PLASANTADAN KISMİ SAFLAŞTIRILMASI VE KİNETİK ÖZELLİKLERİ.

DANIŞMANI. DOÇ.DR. BOLKAN ŞİMŞEK. 1992.


TÜLİN ATALAY. SÜLFONNİLÜRE GLİBENKLAMİD'İN SIÇAN ADİPOZ DOKU GLİKOJEN SENTAZ VE KARACİĞER GLİKOJEN DÜZEYLERİ ÜZERİNE İNVİVO ETKİLERİ.

DANIŞMANI. DOÇ.DR. NİLGÜN ALTAN. 1993.


NEDRET HIZEL TİP 2 DİABETİKLERDE APOLİPOPROTEİN E GENETİK POLİFERMİZMİ ve LİPİD PROFİLİ İLİŞKİİSİ

DANIŞMANI DOÇ. DR. NİLGÜN ALTAN 1995


ŞEHRİ ELBEG (ÇELEN) KOBAYLARDA ADRİAMİSİNLE OLUŞTURULAN SERBEST RADİKAL ARACILIKLI BÖBREK TOKSİSİTESİNDE MEMBRAN FOSFOLİPİD DÜZEYLERİYLE (Na+ K+) - AT Paz AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ ve VİTAMİN E'NİN ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR. NURTEN TÜRKÖZKAN 1996


N.KEMAL NAZAROĞLU GLİBENKLAMİDİN STREPTOZOTOSİN-DİABETİK RATLARIN BEYİN DOKUSUNDA SÜPEROKSİT DİSMUTAZ, KATALAZ ve GLUTATYON PEROKSİDAZ ENZİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR. NİLGÜN ALTAN 1998


MEHMET KESİMER TÜKÜRÜK MÜSİNLERİ MG1 ve MG2’NİN İZOLASYONU ve MÜSİN-BAĞLANAN ORAL STREPTOCOC ADEZİNLERİNİN TESPİTİ ve TANIMLANMASI

DANIŞMANI PROF.DR. NEDRET KILIÇ 1999


HATİCE ALDEMİR EGZERSİZ ve EGZERSİZ KRONOBİYOLOJİSİNİN HEMATOLOJİK, METABOLİK, HEMODİNAMİK ve KARDİYOVASKÜLER PARAMETRELER İLE OKSİDATİF STRES OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR. NEDRET KILIÇ 1999


BARBAROS BALABANLI KOBAYLARDA RADYASYON ETKİSİ İLE OLUŞAN NİTRİK OKSİT ARACILIKLI KARACİĞER HARABİYETİNİN MEKANİZMASI, ANTİOKSİDAN KAPASİTE ve A VİTAMİNİNİN ROLÜÜNÜN İNCELENMESİ

DANIŞMANI PROF.DR.AYSEL ARICIOĞLU 1999


AYLİN SEPİCİ TÜRKİYE’DE HALK ARASINDA DIABETES MELLITUS HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE KULLANILAN MERSİN UÇUCU YAĞI (MYRTII OLEUM) ÜZERİNE BİYOKİMYASAL ÇALIŞMALAR

DANIŞMANI PROF.DR. CEMAL ÇEVİK 2000


AYTUĞ ERTABAK PEROKSİNİTRİTİN ERİTROSİT METABOLİZMASI ÜZERİNE ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR.NURTEN TÜRKÖZKAN 2001

Yüklə 345,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə