Tip fakültesi farmakoloji anabiLİm dali (tip) YÜksek lisans müzeyyen fard


DİLEK TÜRKMEN İNSAN EPİDERMAL LARİNKS KARSİNOMA (Hp-2) HÜCRE SERİSİNDE APOPİTOZUN UYARILMASINDA RESVERATROLÜN ETKİSİYüklə 345,79 Kb.
səhifə8/8
tarix17.01.2019
ölçüsü345,79 Kb.
#99226
1   2   3   4   5   6   7   8

DİLEK TÜRKMEN İNSAN EPİDERMAL LARİNKS KARSİNOMA (Hp-2) HÜCRE SERİSİNDE APOPİTOZUN UYARILMASINDA RESVERATROLÜN ETKİSİ


DANIŞMANI PROF.DR. ADNAN MENEVŞE 2004

AKIN YILMAZ TÜRK TOPLUMUNDA KORONER ARTER HASTALIĞI İLE ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ ALFA GENİ İNTRON 1 POLİMORFİZMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI PROF.DR. SEVDA MENEVŞE 2005
ÖZLEM DOĞAN TÜRK TOPLUMUNDA ANTİDEPRESAN KULLANAN MAJOR DEPRESYON OLGULARINDA SEROTONİN TAŞIYICISI GENOTİPİNİN İLACA YANITLA İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI PROF.DR.ADNAN MENEVŞE 2005


SEMİN GÜRSOY STENT TROMBOZLU HASTALARDA GPIIb/IIIa POLİMORFİZMİNİN,FAKTÖR V LEİDEN VE PROTROMBİN GEN MUTASYONLARININ BELİRLENMESİ

DANIŞMANI PROF.DR.ADNAN MENEVŞE 2005


IŞIL APAYDIN MEME KANSERİ İLE HİPOKSİYLE İNDÜKLENEN FAKTÖR (HIF) -1 ALFA GEN POLİMORFİZMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

DANIŞMANI PROF.DR.AHDULLAH EKMEKÇİ 2007


İREM DOĞAN TÜRK TOPLUMUNDA AURORA GEN POLİMORFİZMLERİ VE AKCİĞER KANSERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ PROF.DR. ABDULLAH EKMEKÇİ 2007
ATİYE SEDA YAR STREPTOZOTOCİN İLE OLUŞTURULMUŞ DİYABETLİ SIÇANLARDA RESVERATROL KULLANIMI SONUCUNDA SİKLOOKSİJENAZ-1 (COX-1) VE SİKLOOKSİJENAZ-2 (COX-2) GENLERİNİN EKSPRESYONLARININ

DANIŞMANI PROF.DR. SEVDA MENEVŞE 2008VOLKAN ERGİN NAZAL POLIP DOKUSUNDA COX-2 ALOX12 VE INOS GENLERININ İFADELENME DÜZEYLERİNİN BELIRLENMESI

DANIŞMANI PROF.DR.ANDAN MENEVŞE 2008


ÇAĞLAR DOĞUER SENDROMİK OLMAYAN TÜRK İŞİTME KAYIPLI OLGULARDA OTOFERLİN (OTOF)GEN MUASYONLARININ BELİRLENMESİ

DANIŞMANI PROF.DR.ADNAN MENEVŞE 2008


MEHMET TÜRKTEKİN KOLON KANSERİ HÜCRE HATTINDA APİGENİN FLAVONOİDİNİN APOPTOZ YOLAK GEN İFADE EDİLMESİNE OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI YRD.DOÇ.DR. ECE KONAÇ 2009


VENHAR GÜRBÜZ PROSTAT HÜCRE HATTINDA JAK/STAT3 YOLAĞININ ANJİOJENEZDEKİ ROLÜ

DANIŞMANI DOÇ.DR.ECE KONAÇ 2011


ÖZLEM GÖKÇE: B16F10 MALİNG MELANOMA HÜCRELERİNDE FLAVOPİRİDOL VE OKSALİPLATİN’İN VE BU HÜRCRELERİN AKTARILDIĞI C57BL6 FARELERİNDE FLAVOPİRİDOL’ÜN APOPTOZ SİNYAL YOLAĞINA ETKİLERİ

DANIŞMANI- PROF.DR. ABDULLAH EKMEKÇİ 2012GÖZDE ÇOBANOĞLU: FLAVOPİRİDOLÜN GLİOBLATOMA HÜCRE HATLARI ÜZERİNDEKİ ATİPROLİFERATİF ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR.ABDULLAH EKMEKÇİ 2012


IŞINSU KARAOĞLU: HeLa HÜCRE HATTINDA İFOSFAMİTİN OLUŞTURDUĞU APOPTOTİK VE ANTİ-PROLİFERATİF VEVAP ÜZERİNE VİTAMİN C VE VİTAMİN D NİN ETKİLERİNİN MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ

DANIŞMANI - PROF. DR. SEVDA MENEVŞE 2012


DOKTORA
ABDULLAH EKMEKCİ. FARE KEMİK İLİĞİ HÜCRELERİNDE DİFENİLHİDANTOİN,DİETİLSTİLBESTROL VE VİNBLASTİNİN İNDÜKLEDİĞİ SAYISAL VE YAPISAL KROMOZOM KUSURLARI VE BU KUSURLARIN GİDERİLMESİNDE PROSTAGLANDİN E1 İN ETKİSİ.

DANIŞMANI. PROF.DR. ADNAN MENEVŞE. 1988


GÜLSER ORHAN. İNFERTİLİTE AJANI GOSSYPOLÜN İNSAN ERİROSİT ZARINA + - K+ ATP AL ENZİM AKTİVİTESİ VE FARE KEMİK İLİĞİ HÜCRELERİNİN GENETİK METERYALİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI.

DANIŞMANI PROF.DR. SEVDA MENEVŞE. 1991.


ÜNER ÜLKÜER. TÜRK POPULASYONU DNA ÖRNEKLERİNDE, PCR TEKNİĞİ İLE HLA - DQ& GEN BÖLGESİNE AİT ALEL VE GENOTİPLERİN FREKANS DAĞILIMLARININ BELİRLENMESİ VE SONUÇLARIN KRİMİNAL OLAYLARDA DEĞERLENDİRİLMESİ.

DANIŞMANI. PROF.DR. SEVDA MENEVŞE. 1994.


YUSUF ÖZKUL KRONİK MİYOLOSİTER LÖSEMİDE BCRABL VE ABL - BCR HİBRİT GENLERİNİN RT - PCR VE SOUTHERN BLOT YÖNTEMİ İLE GÖSTERİLMESİ

DANIŞMANI. PROF.DR. ADNAN MENEVŞE 1994


HAMİYET DÖNMEZ GENİTAL PAPİLLOMA VİRÜSLERİNİN POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU İLE BELİRLENMESİ ve TİPLENDİRİLMESİ

DANIŞMANI PROF.DR. SEVDA MENEVŞE 1994


AYŞE ŞAYLI OSTEOSARKOMLU OLGULARDA p 53 EKSON 7 MUTASYONLARININ POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU İLE BELİRLENMESİ

DANIŞMANI DOÇ.DR. ABDULLAH EKMEKÇİ 1995


MELAHAT KURTULUŞ (ÜLKÜER) MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS'İN POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PCR) İLE ERKEN TANISI

DANIŞMANI PROF.DR.ADNAN MENEVŞE 1995


F.İFFET ŞAHİN AKUT LÖSEMİLERDE GÖZLENEN KROMOZOM 11q23 TRITHORAX, İMMUNGLOBULİN AĞIR ZİNCİR ve T-HÜCRE RESEPTÖRÜ-B GENLERİ YENİDEN DÜZENLENMELERİNİN SOUTHERN BLOT YÖNTEMİ İLE BELRİLENMESİ

DANIŞMANI PROF.DR. SEVDA MENEVŞE 1997


İNCİ ŞENYÜZ ŞİMŞEK MİDE BİYOPSİ ÖRNEKLERİNDE POLİMERAZ ZİNCİR TEPKİMESİ (PCR) ve RESTRİKSİYON FRAGMAN UZUNLUK POLİMORFİZM (RFLP) ANALİZLERİ İLE HELICOBACTER PYLORI’NİN TANIMLANMASI ve TİPLENDİRİLMESİ

DANIŞMANI PROF.DR. SEVDA MENEVŞE 1998


AYŞE BALCI AİLESEL MEME ve MEME - OVER KANSERLİ TÜRK HASTALARDABRCA1 ve BRCA2 GENLERİNDEKİ MUTASYONLARIN, KONFORMASYONA DUYARLI JEL ELEKTROFOREZİ (CSGE), PROTEİN TRUNCATION TEST (PTT) ve DNA DİZİ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ

DANIŞMANI DOÇ.DR. ABDULLAH EKMEKÇİ 1999


MERAL YİRMİBEŞ KARAOĞUZ TÜRKİYE’DE ALKOL BAĞIMLILARINDA DOPAMİN D2 RESEPTÖR (DRD2) GEN LOKUSU POLİMORFİZMLERİNİN TAQ I ENZİMİ KULLANILARAK PCR YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

DANIŞMANI PROF.DR. ADNAN MENEVŞE 1999


NESRİN ÖZTÜRK ERÇELEN TÜRKİYE’DE CANAVAN HASTALIĞININ Y231X, E285A, A305E MUTASYONLARININ PCR ve RFLP YÖNTEMLERİYLE BELİRLENMESİ

DANIŞMANI DOÇ.DR.ABDULLAH EKMEKÇİ 2000


GÜLLÜ GÖRGÜN TOPAL HEMATOPOETİK SİTOKİN İNTERLÖKİN-7 ve MUTANT İNTERLÖKİN-7’nin (W143) HÜCRE İÇİ SİNYAL DÜZENLENMESİNDEKİ ROLÜ

DANIŞMANI PROF.DR.ADNAN MENEVŞE 2000


G.DİDEM İNCE TÜRK POPULASYONUNDA HUMF13A1 KISA RADI SIRA YİNELENEN DİZİ (STR) LOKUSUNDAKİ ALEL DAĞILIMININ ANALİZİ

DANIŞMANI PROF.DR. SEVDA MENEVŞE 2003


MÜGE MISIRLIOĞLU KORONER ARTER HASTALARINDA HEPATİK LİPAZ GEN POLİMORFİZMLERİNİN SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI PROF.DR. ADNAN MENEVŞE 2004


ERKAN YURTÇU TÜRK TOPLUMUNDA OBEZİTE ve TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA MELANOKORTİN-4 RESEPTÖRÜ POLİMORFİZMLERİNİN BELİRLENMESİ

DANIŞMANI PROF.DR. ADNAN MENEVŞE 2005


ECE KONAÇ (MERCANOĞLU) TÜRK TOPLUMUNDA BAZI JİNEKOLOJİK KANSERLİ HASTALARDA ANJİYOPOİETİN-2(ANGPT-2) ve VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ (VEGF) POLİMORFİZMLERİNİN BELİRLENMESİ

DANIŞMANI PROF.DR.ABDULLAH EKMEKÇİ 2005


EMİNE BERRİN YÜKSEL KONUK GRAVES OFTALMOPATİLİ OLGULARIN ORBİTA FİBROADİPÖZ BAĞ DOKUSUNDA SİKLOOKSİJENAZ-2 ENZİM İFADELENMESİNİN KLİNİK VE MOLEKÜLER PATOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DANIŞMANI PROF.DR. ADNAN MENEVŞE 2005


MEHMET ALİ ERGÜN KORONER KALP VE DİABETİK HASTALIKLARLA PARAOKSONAZ GEN POLİMORFİZMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

DANIŞMANI PROF.DR.ADNAN MENEVŞE 2005


VAHİT BARKAR TÜRK TOPLUMUNDA MUKOPOLİSAKKARİDOZ TİP I HASTALIĞINA İLİŞKİN MUTASYONLARIN MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİ İLE SAPTANMASI 2006

DANIŞMANI PROF.DR.ADNAN MENEVSEHASSAN MOHEBBATİKALJAHİ TİP 1 DİYABETTE İNTERLÖKİN-10 GEN PROMOTÖR BÖLGESİ POLİMORFİZMİNİN ÇALIŞILMASI PROF.DR.SEVDA MENEVŞE 2007
TUĞBA ÜNSAL POLİKİSTİK OVER SENDROMLU ERGEN KIZLARDA İLİŞKİLİ OLABİLECEK POLİFORFİZMLERİN MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİ İLE SAPTANMASI

DANIŞMANI PROF.DR.ADNAN MENEVŞE 2007


ÖZGE ÜNER MİKROENJEKSİYON VE PİEZO ELEKTRİK UYGULANMIŞ İNSAN OOSİTLERİNDE DNA HASARININ BELİRLENMESİ VE ÖSTROJEN RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN FERTİLİZASYONA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMANI PROF.DR.ABDULLAH EKMEKÇİ 2008


HACER İLKE ÖNEN ENDOMETRİYUM KANSER GELİŞİMİNDE ERİTROPOİETİN VE ERİTROPOİETİN RESEPTÖR GENLERİNİN İFADELENMESİ

DANIŞMANI PROF.DR. ABDULLAH EKMEKÇİ 2009


AYDAN ASYALI BİRİ IVF TEDAVİSİ SONRASI İMPLANTASYON BAŞARISIZLIĞI OLAN OLGULARDA ENDOMETRİAL IGF2 VE H19 GEN EKSPRESYONLARININ FERTİL GRUPLA KARŞILAŞTIRILMASI

DANIŞMANI PROF.DR. SEVDA MENEVŞE 2010


MELTEM YALINAY ÇIRAK TÜRK TOPLUMUNDA PROSTAT KANSERİ PROTEOM PROFİLLERİNİN GENOTİPLERİİLE BAĞLANTISININ ARAŞTIRILMASI

AKIN YILMAZ HL-60 HÜCRE HATTINDA MEVASTATİN VE 5-AZA-2-DEOKSİSİTİNİN APOPOTOTİK VE EPİGENETİK ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

DANIŞMANI PROF.DR. SEVDA MENEVŞE 2011


MELTEM YALINAY ÇIRAK TÜRK TOPLUMUNDA PROSTAT KANSERİ PROTEOM PROFİLLERİNİN VE ANDROJEN RESEPTÖR PSA RNASEL GEN POLİMORFİZMLERİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMANI PROF.DR.ABDULLAH EKMEKÇİ 2011


EBRU ALP BEVACİZUMABIN ANTİANJİYOGENİK VE APOPTOTİK ETKİLERİNİN MEME KANSERİ HÜCRE HATTINDA ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI PROF.DR.SEVDA MENEVŞE 2011


ATİYE SEDA YAR : KOLON KANSER HÜCRE HATLARINDA RESEPTÖR TROZİN KİNAZ VE JAK-STAT İNHİBİTÖRLERİNİN APOPTOTİKVE ANTİ PROLİFERATİF ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI- PROF.DR. SEVDA MENEVŞE 2012SİBEL AZİZE NUR ÖZTÜRK: TROİT KANSER HÜCRE HATLARINDA TİMOKİNON VE GENİSTEİN İN TELOMERAZ AKTİVİTESİ VE APOPTOZİZ ÜZERİNE ETKİLERİ

DANIŞMANI- PROF.DR. SEVDA MENEVŞE 2012BİYOFİZİK ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS
AYŞE GÜLNİHAL CANSEVEN DÜŞÜK ŞİDDETLİ SABİT AKIMLARIN YARA KOLLAGEN SENTEZİNE ETKİSİ

DANIŞMANI DOÇ.DR. NESRİN SEYHAN. 1993.


GÖKNUR GÜLER ELEKTRİK ALANIN DOKU HİDROKSİPROLİN DÜZEYİNE ETKİSİ

DANIŞMANI DOÇ.DR. NESRİN SEYHAN 1994


BAHRİYE SIRAV RADYO FREKANS RADYASYON (PFR) KAYNAKLARI, ÜLKELER ve ULUSLAR ARASI KURUMLARIN STANDARTLARI, TÜRKİYE’DE DURUM, BİR PİLOT BÖLGE RADYASYON HESAPLAMASI

DANIŞMANI PROF.DR.NESRİN SEYHAN

YARDIMCI DANIŞMANI ÖĞRT.GÖR.DR.AYŞE G. CANSEVEN 2002
ELÇİN ÖZGÜR CEP TELEFONU RADYASYONUNUN FARKLI FREKANS-ŞİDDETTEKİ SES İLE DEĞİŞİMİ VE DOKU HİDROKSİPROLİN SEVİYESİNE ETKİSİ

DANIŞMANI YRD.DOÇ.DR. GÖKNUR GÜLER ÖZTÜRK 2006


ARIN TOMRUK RADYOFREKANS RADYASYONUN; HAMİLE VE HAMİLE OLMAYAN TAVŞANLARDA DNA VE OKSİDATİF HASARA ETKİLERİNİN HPLC VE SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

YRD.DOÇ.DR.GÖKNUR GÜLER ÖZTÜRK 2008


DOKTORA.
GÖKNUR GÜLER FARKLI SÜRELERDE UYGULANAN AC ELEKTRİK ALANLARIN PROTEİN SENTEZİNE ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR. NESRİN SEYHAN 1998


A.GÜLNİHAL CANSEVEN DEĞİŞİK ŞİDDET ve SÜRELİ MAGNETİK ALANLARIN DERİ HİDROKSİPROLİN SEVİYESİNE ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR. NESRİN SEYHAN 1998


BAHRİYE SIRAV ARAL 900 MHz VE 1800 MHz RADYO FREKANS RADYASYONUN KAN BEYİN BARİYERİNE ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR.NESRİN SEYHAN 2008SEMRA TEPE ÇAM KERATİN İÇEREN BİYOLOJİK ÖRNEKLERİN DEĞİŞİK TÜR VE ENERJİLERDEKİ RADYASYON MARUZİYETİNDE DOZİMETRE OLARAK KULLANIM POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI PROF.DR.NESRİN SEYHAN YARDIMCI TEZ DANIŞMANI PROF.DR.MUSTAFA KORKMAZ 2011


ELÇİN ÖZGÜR ATALAY GSM EDGE MODÜLASYONLU RADYOFREKANS HEPOTOSELLÜLER KARSİNOM HÜCRELERİNE ETKİLERİ

DANIŞMANI PROF.DR.NESRİN ÖZGÜR

YARDIMCI DANIŞMANI YRD.DOÇ.DR.GÖKNUR GÜLER ÖZTÜRK 2011

PSİKİATRİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
ÇİĞDEM ULUERGÜVEN MENSTRUASYON ÖNCESİ BELİRTİLERİN VE GERİYE DÖNÜK ÖLÇÜMLER İLE SAPTANMASI VE RİSK ETKENLERİ İLE İLŞKİSİ.

DANIŞMANI. PROF.DR. NEVZAT YÜKSEL. 1991.
KBB ODYOLOJİ BİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS

EYYÜP KARA YETİŞKİNLERDE;MOTOR KONUŞMA BOZUKLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE ORAL DİADOKOKİNEZİ STANDARTLARININ TÜRKÇE İÇİN OLUŞTURULMASI

DANIŞMANI DOÇ.DR.METİN YILMAZ 2006


MELİKE DURGUN ERİŞKİNLERDE İŞİTME CİHAZI KULLANIMINI ETKİLEYEN ODYOLOJİK VE PSİKOSOSYAL FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI PROF.DR.YUSUF KEMALOĞLU 2006


ASLIHAN KÜLEKÇİ UĞUR DİABETES MELLİTUS’LU ÇOCUKLARDA KONTRALATERAL SUPRESYONUN TRANSIENT EVOKED OTOACOUSTIC EMISSIONS (TEOAE) İLE ÖLÇÜMÜ

DANIŞMANI PROF.DR.NEBİL GÖKSU 2006


ÇAĞIL SARIDOĞAN MÜZİK BÖLÜMÜ GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERİN OBJEKTİF SES PARAMETRELERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

DANIŞMANI PROF. DR. METİN YILMAZ 2007ELÇİN ORÇAN: TİNNİTUSUN ÖLÇÜLEBİLİR DEĞERLERİNİN (FREKANS, AMPLİTÜD, MİNİMAL MASKELEME SEVİYESİ VE REZİDÜEL İNHİBİSYON) EPİDEMİYOLOJİK, KLİNİK, ODYOLOJİK VE PSİKOSOMATİK VERİLER İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI PROF. DR. YUSUF KEMALOĞLU 2007ATILIM ATILGAN KOKLEAR İMPLANT YAPILAN HASTALARDA ELEKTRİK STAPES REFLEKS TESTİ VE NRT TESTİNİN T SEVİYESİ AÇISINDAN STANDARDİZASYONU

DANIŞMANI PROF.DR.YILDIRIM AHMET BAYAZIT 2008


MURAT DENİZ TİNNİTUS HASTALARINDA SERATONİN TRANSPORTER GEN POLİMORFİZMİNİN TİNNİTUS PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI PROF.DR.YILDIRIM AHMET BAYAZIT 2008


NİLÜFER ÖNDAĞ PERİFERİK VESTİBÜLER SİSTEM HASTALIKLARINDA UYARILMIŞ VESTİBULER EVOKED MYOJENİK POTANSİYELLER(VEMP)

DANIŞMANI PROF.DR.NEBİL GÖKSU 2008HAYRİYE KARABULUT TİP 2 DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA UYARILMIŞ OTOAKUSTİK EMİSYONLAR VE KONTRALATERAL SUPRESYON TESTİ İLE İŞİTME SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DANIŞMANI PROF.DR.KEMAL UYGUR 2009


EMİNE METİN VOKAL KORD NODÜLLÜ KADIN HASTALARDA SES KALİTESİ VE KİŞİLİK YAPISININ İNCELENMESİ

DANIŞMANI PROF.DR KEMAL UYGUR 2009


ORHAN TANRIVİRAN İŞİTME KAYBILI OLGULARDA ÖZEL KULAK KALIBI UYGULAMASINDAKİ HASTA MEMNUNİYETİ VE İŞİTME CİHAZI KAZANCINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

DANIŞMANI PROF.DR. YUSUF K.KEMALOĞLU 2009


HÜSEYİN DENİZ TİNNİTUS HASTALARININ UYKUDA MÜZİKLE SAĞALTIMI

DANIŞMANI PROF.DR. YILDIRIM AHMET BAYAZIT 2010


İREM KONAKÇI VOKAL HİJYEN EĞİTİMİNİN VOKAL NODÜL HASTALARINDAKİ ETKİNLİĞİNİN OBJEKTİF VE SUBJEKTİF PARAMETRELERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

DANIŞMANI DOÇ.DR. METİN YILMAZ 2010


BİLGEHAN TEKİN DAL SAĞLIKLI BİREYLERDE VİDEONİSTAGMOGRAFİK BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

DANIŞMANI PROF.DR. NEBİL GÖKSU 2010


NEDİM UĞUR MULTİPLE SKLEROZDA ODYO-VESTİBÜLER BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

DANIŞMANI PROF.DR.SUAT ÖZBİLEN 2010


MELİKE TOROS YENİDOĞAN SARILIĞI OLAN VE OLMAYAN BEBEKLERİN İŞİTME TARAMASI BULGULARI İLE 3 VE 6 AY KLİNİK BEYİNSAPI ODYOMETRİSİ BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI

DANIŞMANI PROF.DR. YUSUF K. KEMALOĞLU 2010


OĞUZ YILMAZ MENİERE SENDROMLU OLGULARDA ELEKTROKOKLEOGRAFİ VE VEMP BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI

DANIŞMANI PROF.DR. İSMET BAYRAMOĞLU 2011CEVDET ÜNLÜ FREKANSA ÖZGÜ İŞİTSEL ELEKTROFİZYOLOJİK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNDEN TONE-BURST ABR NİN YETİŞKİNLERDE KLİNİK NORMALİZASYONU

DANIŞMANI PROF.DR.YUSUF KEMAL KEMALOĞLU 2011


AHMET CEYLAN :İŞİTME CİHAZI KULLANANLARDA, İŞİTME CİHAZI MEMNUNİYET ANKETİ APHAB IN KLİNİNK UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

DANIŞMANI- PROF.DR.SUAT ÖZBİLEN 2012


EMEL ARSLAN SARIMEHMETOĞLU -VOKAL NODÜLÜ OLAN PEDİATRİK OLGULARDA SES KALİTESİNİN AKUSTİK SES ANALİZİ VE PEDİATRİC VOİCE HANDİCAP INDEX (pHVI) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

DANIŞMANI- DOÇ.DR. METİN YILMAZ 2012


ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
DOKTORA

NİLGÜN VATANDAŞ BEŞ YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA İŞTAHSIZLIK ÖRÜNTÜSÜ

DANIŞMANI PROF.DR.UFUK BEYAZOVA 2011


AYSU DUYAN ÇAMURDAN DİYABETLİ ÇOCUKLARIN AŞILANMA DURUMLARININ TESPİTİ VE EKSİK AŞILARININ TAMAMLANMASI

DANIŞMANI PROF.DR.UFUK BEYAZOVA 2011


BAHAR ÇUHACI ÇAKIR BEBEK VE ÇOCUKLARDA PANDEMİK İNFLUENZA AŞISININ OTİTİS MEDİAYA OLAN ETKİNLİĞİ

DANIŞMANI PROF.DR.UFUK BEYAZOVA 2011


MESİNE AYŞİN TAŞAR ANKARADA İKİ HASTANEDE UYGULANAN SARSILMIŞ BEBEK SENDROMU ÖNLEME PROGRAMININ ANNELERİN BİLGİ VE TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ

DANIŞMANI PROF.DR. FİGEN ŞAHİN 2011

Yüklə 345,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə