Tmmob adana Kent Sempozyumu 20-21 Mayıs 2011, adana sunuşYüklə 66,14 Kb.
tarix03.01.2019
ölçüsü66,14 Kb.
#89022

4.09.4.7 TMMOB 2. Adana Kent Sempozyumu

20-21 Mayıs 2011, ADANA
SUNUŞ
Son yıllarda uygulanan neo-liberal politikalar sonucunda, kentlerimizde halkın ihtiyaçlarını gözetmekten çok; yatırımcılar için "yarışan yerellikler", "marka kent"ler yaratma anlayışı hakim olmaktadır. Kentimiz Adana ise bu gelişmeye ilave olarak yanlış yatırım tercihleri, merkezi ve yerel yönetimlerin kente uygun olmayan ulaşım ve kentleşme politikaları, yerel yönetimlerdeki kaos, plansızlık, işsizlik ve yoksulluğun neden olduğu sorunlar ile boğuşan, kimliksiz ve kişiliksiz bir kent haline dönüşme tehdidi altındadır.
30 yıl önce büyük iddialarla ilan edilen "İmarlı Kent / 200 Bin Konut / 1 Milyon Nüfuslu Yeni Adana" modeli, tarlaların apartmanlaşmasıyla yüksek emlak rantının sağlanması, bloklar halinde beton yığını oluşturarak planlı ve kimlikli kentleşme ilkelerini tümüyle yadsıması ve mevcut eski Adana‘ya öldürücü bir darbe vurması dışında bir yarar sağlamamış, yanlış kentleşme modeline ülke çapında somut bir örnek olarak karşımıza çıkmıştır. Öte yandan, Doğu Akdeniz Bölgesi‘nin merkezinde yer alan ilimizde büyük ölçekli termik santraller, petrol boru hatları ve terminalleri ile rafinerilerinden oluşan "Enerji İhtisas Bölgesi" gemi yapımı ve sökümü, demir-çelik sanayi gibi ağır ve kirletici sektörler ile lojistiğe dayalı "Özel Sanayi Bölgesi" kurulması planlanmaktadır.
Adana, nostaljik geçmişi ile küresel güçlerin kendisine hazırladıkları "muhtemel geleceği" arasına sıkışmış; kentin sahiplerinin Adana‘nın geleceğini belirleme gücünü ellerinden kaçırıp, dış dinamiklere terk etme ihtimali ile yüz yüze kalmıştır. "Adanalılık" kavramı, son yıllarda giderek solan bir renk olmuş, kent çağdaş gelişmelerden payını alamamış, sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi potansiyelini yeterince değerlendiremeyerek görece bazı üstünlüklerini de birer birer yitirmeye başlamıştır.
Tarımın ve sanayinin kenti olarak anılan Adana‘da Kent Sorunlarının mevcut durumu ve geleceğinin değerlendirmesine ihtiyaç bulunmaktadır. TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından düzenlenen, Emek ve Meslek Örgütleri ile Demokratik Kuruluşların destek verdiği Adana Kent Sorunları Sempozyumu‘ nun 2.si 20-21 Mayıs 2011 tarihinde yapılacaktır.
Sempozyumda, Adana‘da yaşanan sorunları geniş kapsamda değerlendirmek, sorunların doğru teşhis edilmesini sağlamak, kentin gereksinimlerini uzun vadede karşılayacak ve Adana‘yı yaşanabilir bir kent haline getirecek etkin çözümler üretmek amacıyla, tüm taraflar ve Adana halkının katılımı amaçlanmaktadır.
Sempozyumda, genel olarak kent ve kentleşme, özel olarak Adana kent sorunları ve çözümleri küresel, ulusal ve çevre etkenleri ile birlikte ele alınarak değerlendirilmek üzere tüm kesimlerin katkılarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Sempozyum Düzenleme Kurulu
Yürütme Kurulu
Murat AKCAN Jeofizik Müh. Odası Adana Şb.

Mustafa ALTIOKKA Adana İKK

Hüseyin ATICI Makina Müh. Odası Adana Şb.

Özlem AYTOK Peyzaj Mimarları Odası Adana Şb.

İsmail BAŞKAN Çukurova Gazeteciler Cemiyeti

Abdullah BAKIR İnşaat Müh. Odası Adana Şb.

Haşmet BİÇER Makina Müh. Odası Adana Şb.

Umut ÇELİK Elektrik Müh. Odası Adana Şb.

B.Ulaş ÇETİNKAYA Şehir Plancıları Odası

Hüsamettin ESİN İnşaat Müh. Odası Adana Şb.

M.Selçuk GÖNDERMEZ Makina Müh. Odası Adana Şb.

Adem KANAT Gıda Müh. Odası Adana Şb.

Bilgin KIŞ Adana Ticaret Odası

Bahattin ŞAHİN Mimarlar Odası Adana Şb.

Prof.Dr.Haydar ŞENGÜL Çukurova Üniversitesi

İsa ÜNLÜKURT Kimya Müh. Odası Güney Bölge Şb.

Mehmet YILMAZ Maden Müh. Odası Adana Şb.
Düzenleme Kurulu
Murat AKCAN Jeofizik Müh. Odası Adana Şb.

Mustafa ALTIOKKA Adana İKK

İrfan ASLANKURT DSİ. 6.Bölge Müd.

Hüseyin ATICI Makina Müh. Odası Adana Şb.

Özlem AYTOK Peyzaj Mimarları Odası Adana Şb.

Abdullah BAKIR İnşaat Müh. Odası Adana Şb.

Melih BAKİ Jeofizik Müh. Odası Adana Şb.

Ayhan BARUT Ziraat Müh. Odası Adana Şb.

İsmail BAŞKAN Çukurova Gazeteciler Derneği

Haşmet BİÇER Makina Müh. Odası Adana Şb.

Nazım BİÇER İnşaat Müh. Odası Adana Şb.

Dr.Sadun BÖLÜKBAŞI ÇETKO

Umut ÇELİK Elektrik Müh. Odası Adana Şb.

B.Ulaş ÇETİNKAYA Şehir Plancıları Odası

Kenan DOĞAN Çevre Müh. Odası Adana Şb.

Ramazan DOĞRU Peyzaj Mimarları Odası

İsmail ERGAN Jeoloji Müh. Odası Adana Şb.

Cüneyt ERGİNKAYA Şehir Plancıları Odası Adana Şb.

Prof.Dr. Zerrin ERGİNKAYA Çukurova Üniversitesi

Hüsamettin ESİN İnşaat Müh. Odası Adana Şb.

Prof.Dr. Adnan GÜMÜŞ Çukurova Üniversitesi

M.Selçuk GÖNDERMEZ Makina Müh. Odası Adana Şb.

Mehmet Ali GÜZELANT Çevre Müh. Odası Adana Şb.

Yaşar GÖKOĞLU Makina Müh. Odası Adana Şb.

Yrd.Doç.Dr.İsmail GÜNEŞ Çukurova Üniversitesi

Dr.Esin GÜVERCİN Tarım İl Müdürlüğü

Adem KANAT Gıda Müh. Odası Adana Şb.

Bilgin KIŞ Adana Ticaret Odası

Dr.Taylan KOÇ Çukurova Üniversitesi

Mehmet MAK Elektrik Müh. Odası Adana Şb.

Sadettin ÖĞÜNÇ Kimya Müh.Odası Güney Bölge Şb.

Sabahattin SAKATOĞLU Maden Müh. Odası Adana Şb.

Hüseyin SAYAR Adana Sanayi Odası

Bahattin ŞAHİN Mimarlar Odası Adana Şb.

Prof.Dr.Haydar ŞENGÜL Çukurova Üniversitesi

Prof.Dr.Suat ŞENOL Çukurova Üniversitesi

Mehmet TATAR Jeoloji Müh. Odası Adana Şb.

Onur TİLENİNOĞLU Adana Büyükşehir Belediyesi

Uğur TUNCEL Adana Büyükşehir Belediyesi

İsa ÜNLÜKURT Kimya Müh. Odası Güney Bölge Şb.

Şahin YETER Ziraat Müh. Odası Adana Şb.

Mehmet YILMAZ Maden Müh. Odası Adana Şb.SEMPOZYUM PROGRAMI
20 Mayıs 2011 Cuma / 1.Gün
09:00 – 09:30 Kayıt
09:30 – 11:15 Açılış Konuşmaları
Mustafa ALTIOKA – Adana İKK Sekreteri

Mehmet SOĞANCI – TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Zihni ALDIRMAZ – Adana B.Şehir Bld. Başkan v. (Katılımları halinde)

İlhan ATIŞ – Adana Valisi (Katılımları halinde)


11:15 – 11:30 Çay/ Kahve Arası
11:30 – 12:30 ÇAĞRILI BİLDİRİLER

Özgün Bir Belediyecilik Deneyimi: Dikili Belediyesi

Osman Nuri ÖZGÜVEN - Dikili Belediye Başkanı
Yerel Demokrasi Sorununa Adana'dan Bakmak

Dr.Taylan KOÇ - Çukurova ÜniversitesiAdana: Varlık İçinde Yoksunluk, Çarpıklaşma ve Tersine Evrimleşme

Prof. Dr. Adnan GÜMÜŞ - KentSorunları-Sosyal Araştırma Grubu


12:30 - 13:30 Yemek Arası
13:30 – 15:15 OTURUM – 1 / ADANA’DA ULAŞIM POLİTİKALARI – ALTYAPI SORUNLARI

Oturum Başkanı : Abdullah BAKIR

İnşaat Müh. Odası Adana Şb. Başkanı


Kentlerde Trafik/Hız Yönetimi/Yapılan Yanlışlar
Doç. Dr. Cumhur AYDIN - Atılım Üniversitesi İnşaat Müh.Böl. Başkanı
Kent İçi Ulaşım /Trafik ve Çevre Sorunları

Ali Ekber ÇAKAR - Makina Müh. Odası Yönetim Kurulu Başkanı


Adana'nın Kentsel Ulaşımında Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
İnş.Yük.Müh. Suphi CİVELEK - İnşaat Müh. Odası Adana Şb.
Adana Kent Merkezindeki Ulaşım Problemleri ve Çözüm Önerileri
Yrd. Doç. Dr. Duygu SABAN ÖKESLİ - Çukurova Üniversitesi
Kentsel Alt Yapı Sorunları ve Adana

Hüsamettin ESİN - İnşaat Mühendisi


15:15 - 15.30 Çay/Kahve Arası
15:30 – 17:15 OTURUM – 2 / KENTSEL KİMLİK VE KENTSEL KORUMA

Oturum Başkanı: Bahattin ŞAHİN

Mimarlar Odası Adana Şb.


Kentsel Kimlik ve Koruma/Adana Örneği

Doç Dr. EmreMADRAN - ODTÜ Mimarlık FakültesiKimlik/Koruma

Cengiz BEKTAŞ – Yüksek Müh. Mimar/Şair/Yazar


Kentsel Kimlik ve Kentsel Koruma Tepebağ Höyüğü Çalışmaları Altındakiler/Üstündekiler/Kaybolan Değerlerimiz ve Düşünceler

Uğur TUNCEL – Yüksek Müh. Mimar/B.Şehir Başkan Danışmanı

Adana Büyükşehir Belediyesi

Tepebağ'da Arkeopark Projesi Adana'ya Kentsel Arkeolojiyi Tanıtıyor Tevfik YILDIRIM Uzm.Şehir ve Bölge Plancısı

Adana Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü


21 Mayıs 2011 Cumartesi / 2.Gün
09:30 – 11:00 OTURUM – 3 / KENTSEL PLANLAMALAR VE UYGULAMALARI

Oturum Başkanı : Cüneyt ERGİNKAYA

Şehir Plancıları Odası Adana Şb.


Farklı Yönetim Politikaları Doğrultusunda Adana Kentsel Gelişiminin Geleceğe Yönelik Modellenmesi

Prof. Dr. Süha BERBEROGLU - Çukurova Üniversitesi


Jansen ve İller Bankası İmar Planları Üzerine Bir Değerlendirme

Yrd. Doç. Dr. Duygu SABAN ÖKESLİ - Çukurova Üniversitesi


Adana'daki Planlama ve Uygulama Süreçleri

Hasan ZENGİN - Harita Müh. Odası Adana Şb. Başkanı


Kent Bilgi Sistemleri Altyapı Kurulum Çalışmaları ;

İzmir Büyükşehir Belediyesi Örneği

Lütfi ÜNAL - Harita Müh. / İzmir Büyükşehir Belediyesi


11:00 – 11:15 Çay / Kahve Arası
11:15 – 12:30 OTURUM – 4 / KENTSEL SÜREÇLERDE ARAZİ KULLANIMI VE UYGULAMALARI

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL

Çukurova Üniversitesi


Adana'da Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kulanım Sorunları ve Çözüm Yolları

Prof.Dr. SuatŞENOL - Çukurova ÜniversitesiUzaktan Algılama ve Tarım Alanlarının Kullanımı

Zeki SEYRAN - Ziraat Yüksek Müh./Tarım İl Müdürlüğü


Üniversite Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı

Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ - Çukurova ÜniversitesiÇukurova'da Yapılan Arazi Toplulaştırması ve Adana Ekonomisine Katkıları

M. Kemal ÇİFTÇİ - Harita Mühendisi / DSİ 6. Bölge Müdürlüğü


12:30 – 13:30 Yemek Arası
13:30 – 14:30 OTURUM – 5 / ADANA VE EKONOMİSİ

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Erhan YILDIRIM

Çukurova Üniversitesi


Adana’da Tarım ve Kırsal Yapıda Değişim

Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Bölgesi Enerji Sorunlarına Genel Bakış

Cenk SELEK - Elektrik MühendisiAdana İli Enerji Potansiyeli ve İl Açısından Stratejik Önemi

Doç. Dr. Mahmut KILIÇ - Maden Müh. Odası Adana Şube


Adana'da Gıda Güvenliği ve Gıda Denetimi Sorunları

Adem KANAT - Gıda Müh. Odası Adana Şb. Başkanı


14:30 – 14:45 Çay / Kahve Molası
14:45 – 16:00 OTURUM – 6 / ADANA KENT SOSYOLOJİSİ

Oturum Başkanı : Hüseyin ATICI

Makina Müh. Odası Adana Şb. Başkanı


Adana'da Yoksulluk, Sınıf ve Kompartımanlaşma

Prof. Dr. Adnan GÜMÜŞ - Çukurova Üniversitesi


Adana'nın Kent Kimliği ve Bilincinin Biribirini Etkileşimi

Berkemal TUNCER - Ziraat Mühendisi


Adana'daki Spor Ortamlarının Değerlendirilmesi

Öğr. Gör. Engin Altan DURUSOY - Çukurova Üniversitesi


Kent ve Kadın

Ayten DOLANÇAY - Adana İKK Kadın Komisyonu Başkanı


Kent Sorunlarına Kentli Kültürü ve Bilinci Kapsamında, İnsan Odaklı Bir Bakış

Mehmet ACEVİT - Kentsel Yaşamı Destekleme DerneğiŞehrin Döngüsündeki Dönüşüm, Ayrışma ve Sorunlar:

Toki, Kavşak, Avm ve Kadınlar

Prof. Dr. Adnan GÜMÜŞ Kent Sorunları-Sosyal Araştırma Grubu16:00 – 17:00 Sempozyum Genel Değerlendirme

17:00 – 17:30 "Gördüğüm Adana" Konulu Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni / Kapanış

TMMOB 2. ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

"Adana Kent Sorunları Sempozyumu", TMMOB adına TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu tarafından, 20-21 Mayıs 2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Sempozyum öncesinde, 26 Şubat 2011‘de, Adana‘daki farklı, örgütlü toplumsal kesimlerin sözcülerini bir araya getiren, "Adana Kent Sorunları Forumu" gerçekleştirilmiştir.

Yaklaşık 6 aylık bir sürede, farklı kurum ve kuruluşları temsilen 42 kişiden oluşan Sempozyum Düzenleme kurulu ile 17 kişiden oluşan Sempozyum Yürütme Kurulunun çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen bu etkinliğe, 320 kayıtlı delege katılmıştır.

Sempozyumda 7 ayrı oturumda 30 adet bildiri sunulmuştur. Sempozyum konusuyla ilgili olup zaman yetersizliğiyle sunulamayan çok sayıda değerli bildiri de sempozyum kitabında yer almıştır. Bu bildirilerin dışında "Gördüğüm Adana" konulu fotoğraf yarışması  sergisi ve slayt sunumu kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Öncelikle var olan sorunların saptanması daha sonra bu sorunların nedenlerinin anlaşılması, sonuç olarak da sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin tartışıldığı bu Sempozyumda konularının uzmanları tarafından ilginç bildiriler sunulmuş, oturumlar canlı tartışmalarla geçmiştir. Bu oturumlardan en fazla yararlanacak, çağdaş yönetim anlayışında bu sempozyumda sunulan bilgileri, kentte yaşayanların düşüncelerini kamuoyu araştırmaları gibi özel araştırmalarla kendilerinin toplaması gereken kesim olan yerel yöneticilerin ilgisinin zayıf kaldığı gözlenmiştir. Bu ilgisizlik Adana‘nın kent sorunlarının insan odaklı çözümüne yönelik umutları zayıflatmıştır.

TMMOB İKK tarafından bundan üç yıl önce ilki yapılan Adana kent sorunları sempozyumunda saptanan temel sorunların bu günde güncelliğini koruduğu saptanmış, sorunların çözümü bir yana, sorunlara ve çözümlere yaklaşımda, anlayışta da bir ilerleme gözlenmemiş, yerel yöneticilerin, meslek odaları ile işbirliği, bilim ve tekniğin ilke ve birikimlerinden yaralanma, her şeyden önce insan odaklı ve çevreye saygılı bir kent yaratma yönünde güçlü bir irade gösteremedikleri saptanmıştır.

Sempozyum, geniş bir kitlenin Adana kent sorunları ve çözüm yaklaşımları hakkında bilgi ve fikir sahibi olmasına olanak vermiştir. Çeşitli konu başlıkları altında Adana kent sorunları ve çözüm yolları kapsamlı ve farklı bakış açılarıyla araştırılmış ve tartışılmıştır.

Katılımcılar, sundukları bildirilerle gerek Adana özelinde ve gerekse genel düzeyde kentlerin içerisinde bulunduğu durumu incelemişlerdir. Bu sorunların bir kısmını gündelik yaşamımızda gözlemlememize rağmen, sorunların gerisindeki kaynaklar ve çözüme yönelik yöntemler konusunda bilgi edinme ve kamuoyu ile paylaşma fırsatı yakalanmıştır.

Bu çerçeveden bakıldığında kentsel sorunlara doğru ve kalıcı çözümler üretmenin temel koşulu olarak geniş bir perspektiften bakılması gerektiği açıktır. Bununla birlikte kent yönetimlerinde kentleri içeriksizleştiren ve kent değerlerini yok eden kaynaklara karşı kararlı bir iradeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Sadece ekonomik büyüme ve gelir elde etme amacıyla geliştirilen politikalar ve yapılan uygulamaların toplumun geniş kesimlerinin yararına sonuçlar getirmediği açıktır. Söz konusu politikaları ve uygulamaları kamuoyu önünde tartışmaya açan Demokratik Kitle Örgütleri ve Meslek Odaları, kamuoyunda ekonomik kalkınma ve gelişme karşıtı olarak gösterilmek istenmekte ve bu yönde çaba harcanmaktadır. 

Kentte yaşayanların örgütlü katılımını ön plana alan, demokratik katılıma açık olan bir yerel yönetim anlayışı, kentin kendiliğinden gelişiminden çıkar sağlayan grupların faaliyetlerini de engelleyebilir. Sağlıklı bir kent yönetimi ve planlaması ancak kent halkının kararlara katılacağı süreçlerin yaratılması, bilgi dolaşımının ve saydamlığın sağlanabilmesi ile mümkün olabilir.

Sempozyumda sunulan bildiriler ışığında temel sorunlar üzerinde daha fazla zaman ayrılması ve uzun vadeli çözümlere yönelik bir yöntem ve çalışma programı hazırlanması gerekmektedir. Çağdaş, planlı, sağlıklı, güvenli, demokratik, sanayileşen, gelişen,  üreten ve yaşanabilir bir Adana hedefimizin gerçekleşmesi için Sempozyum çalışmaları sürecinde aşağıdaki yapılan tespitler ve yaklaşımları sayın kamuoyunun ve ilgililerin bilgisine sunmak isteriz.

Adana; arazi topografya, iklim, su kaynakları, bitki örtüsü ve yaban hayatı varlıklarıyla zengin, her şeyden önemlisi insanları tarafından yaratılmış binlerce yıllık bir yerleşme kentleşme birikimine sahip bir il olmasına rağmen çok ciddi kentleşme sorunu yaşamaktadır. İlin en önemli kentleşme sorunu orak imar uygulamaları ve ulaşım öne çıkmıştır.

Sempozyumda, imar planlaması ya da planlı kentleşme çabaları bakımından Adananın oldukça birikim ve deneyime sahip olduğu, çok sayıda imar planının yapıldığı, sorunun plan yokluğu değil, planların uygulanmaması, çok sık yapılan imar değişikliklerinde olduğu saptanmıştır. İmar değişikliklerinde kent insanı yok sayılmış, odağına kent rantı konulmuştur.

Sempozyumumuzda bilimsel ve teknik olarak ortaya konulmuş ve üzerinde ortak görüşe varılmış bir gerçek de Adananın İmar sınırlarının genişletilmesine ihtiyacının olmadığı, İmar sınırları alanı içinde kalan alanın, insan odaklı ve çevreye saygılı bir anlayışla, bilimsel ve teknik ilkeler ışığında daha etkin planlanabileceğidir.

Giderek ızdıraba dönüşen, içinden çıkılmaz bir hal alan kent içi ulaşım sorununun çözümünde, taşıt değil insan öncelikli bir ulaşım planı çerçevesinde, kentte yaşayanların etkin katılımı ile belirlenen önceliklere ve ihtiyaçlara göre şekillenen güzergahlarda işleyen bir raylı sistem taşımacılığının önemli bir olanak olduğu benimsenmiştir.

Coğrafi Bilgi Sistemi, uzaktan algılama ve Kent bilgi sistemi gibi olanakların kentle ilgili sağlıklı kararların alınmasında önemli olanaklar olduğu, bu tekniklerden yaralanılması gerektiği Adana kent yönetiminde de bu olanaklardan etkin bir şekilde yaralanmalıdır.

Verimli ve geniş ovaları ile bilinen Adana‘nın plansız, bilinçsiz ve ilkesiz kentleşmesi sonucunda gelecek kuşaklara miras bırakmamız gereken tarım topraklarının amaç dışı kullanılması, yok edilmesi önemli bir sorun olarak değerlendirilmektedir. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım yasasına eksiksiz uymanın yanında bu yasayla korumaya alınmış tarım topraklarının korunmasına özel bir duyarlılık gösterilmelidir.

Buraya kadar Adana‘nın kentle ilgili fiziksel, teknik sorunlarına ağırlıklı olarak değinildi. Bu sorunları önemine, önceliğine göre sıralamak ne yazık ki kolay değildir. Ancak Adana da yaşanan sosyal sorunlar hiç kuşkusuz ki en önemlisi en önceliklisi en can yakıcısıdır. Asıl güncel ve potansiyel tehdit budur. Geçmişte yaşama kolaylığı ve ucuzluğu, istihdam olanakları yüzünden göç etmek için ilk sıralarda tercih edilen Adana artık tercih edilen bir şehir olmaktan çıkmış, yerel yöneticilerin kent sorunlarının kaynağı olarak gösterdikleri göç bitmiş, Adana kaçılması gereken bir kentte dönüşmüştür. Bu durum bile hiçbir göstergeye bakmayı gerektirmeyecek kadar uyarıcı bir tehlike zilidir. İşsizlik, eğitimsizlik, sosyal güvencesizlik, dışlanma, cinsiyet eşitsizliği, tabakalaşma, gelir dağılımındaki uçurum, kamu hizmetlerinde ulaşamama ve eşit yararlanamama gibi önceliğine göre sıralanamaz bu sorunlar, yaşadığımız, giderek büyüyen ve gelecekte kent yaşamını belirleyecek, kent kaderini çizemeye aday sosyal sorunlardandır. Sosyal sorunlara duyarlı olunmalı, çözüme yönelik çabalar artırılmalı, ertelenmemelidir.

Kamu kaynaklarının toplumun ihtiyaçlarına uygun ve doğru biçimde kullanılması durumunda bu sorunların aşılması ve arzu ettiğimiz bir kent yaşamına kavuşmak olanaklıdır. Bu Sempozyumun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Meslek Odaları olarak kentimize karşı duyarlı bir kesimi temsil etmekteyiz.

Bu nedenle kente duyarlı kesimlerin yeterince temsil edilmediği veya yeterince etkili olamadığı Kent Konseylerinin yapısal dönüşümden geçmesi gerekmektedir. Aksi durumda alternatif bir yapılanma ile bu hassasiyetlerimizi örgütlü ve sürekli bir biçimde kamuoyu ile paylaşmak ve kent için çözüm önerileri üretmek önümüzdeki en önemli görevlerden biridir.

Yukarıda bir kısmına değinilen sorunlar ve önerilerin geniş bir biçimde tartışıldığı bu Sempozyumda Adana kenti adına bir adım atılmış ve bu yönde bir kamuoyu oluşturulmaya çalışılmıştır. Önümüzdeki dönemde Sempozyum kapsamında irdelenen konulardaki çalışmalar ve etkinlikler sürdürülerek "çağdaş, planlı, sağlıklı, güvenli, demokratik, sanayileşen, üreten ve yaşanabilir bir Adana" hedefimizin amacına yönelik kalıcı ve yapıcı adımlar atılması planlanmalıdır.

Sempozyumun da katkı sunduğu tüm bu konuları içeren bütüncül analizlerin yapılabilmesi ve uzun erimli planlar oluşturulabilmesine yönelik girişimler hızla başlatılmalıdır.

Özetle kentin çeşitli alanlarda sorun ve eksiklikleri bulunmaktadır. Ancak tüm bu sorunlardan daha önemlisi, bu sorunları çözebilecek kurum ve yönetsel anlayıştan yoksunluk durumudur.  Bu durum Valilikten İl Özel İdaresine, Belediyelerden Üniversiteye kadar kurum ve kuruluşlar arasında büyük bir kopukluğun yaşandığını göstermektedir. Sağlıklı bilgilenme ve iletişim eksikliklerinin bile aşılamadığı bir kentte demokratik katılım ve yönetimden söz edilemeyeceği gibi, sorunların doğru tanımlanarak uygun çözüm yollarının geliştirilebilmesi olanağı da güçleşmektedir. Bir başka deyişle, bu kentin yeniden olumlu bir ivme kazanabilmesi için, öncelikle yönetim anlayışının değişmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.21 Mayıs 2011

TMMOB Adana  İl Koordinasyon Kurulu
Kataloq: sites -> default -> files

Yüklə 66,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə