Tmmob engelli MÜhendiS, Mİmar, ŞEHİr plancilari sempozyumu 2015 21 Kasım 2015, Ankara AmaçYüklə 27,43 Kb.
tarix17.03.2018
ölçüsü27,43 Kb.
#45406

4.14.3.2

TMMOB ENGELLİ MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI SEMPOZYUMU 2015
21 Kasım 2015, Ankara


Amaç

Öznesinde insan olan TMMOB ve bağlı meslek odaları, toplumsal yaşamı bütüncül olarak değerlendirmekte ve yaşamın sürdürülebilir kılınması için eşit bir yaşamın mutlak surette var olması gerektiğine inanmaktadır.

Kentler emperyalizmin yaratmış olduğu hegemonya içerisinde birer yaşam alanından çok, hayatta kalmaya çalışılan alanlar haline gelmiştir. Sözde engelsizleştirme projeleri ise bazen rant sahiplerinin çıkarları doğrultusunda uygulanmış ve kentlerimiz bir kez daha engelli hale gelmiştir.

Engelli bireyler, temel hizmetlerden yararlanmak için kırdan kentlere göç etmiş ancak kentlerde de yine aynı sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Göçlerin nedenlerinden birisi olarak nitelendirilebilecek sağlık hizmetleri, son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler ile piyasalaştırılmış, performansa dayalı olarak sürmesi sebebiyle hizmet kalitesi düşmüş, toplumun Anayasal hakkı olan sağlık hakkından arındırılmıştır.

Her an; trafik kazaları, iş kazaları, kadına yönelik şiddet ve polis şiddetine bağlı engelli kalma riskiyle karşı karşıya olduğumuz bir tablo ise tüm gerçekliği ile karşımızda durmaktadır. Yaşadığımız dönemde, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda devlet tarafından üretilmeyen denetleme hizmeti kapitalistlerin insafına terk edilmiştir.

Sonuç olarak ise binlerce iş cinayeti işlenmiş ve yine on binlerce işçi engelli birey haline dönüşmüştür. Ve yine ülkemizde artan polis terörüne maruz kalarak birçok vatandaş, hayatını kaybetmiş veya engelli birey olmuştur.

Özellikle emperyalizmin küresel krizinin yaşandığı bu dönemde engelli bireylerin yaşadığı sorunlar giderek artmış, engellilerin çalışma yaşamını düzenleyen yasa, tüzük ve yönetmelikler neoliberal politikalar çerçevesinde hızlı bir değişikliğe uğramıştır. Engelli bireyler her geçen gün çeşitli hak gasplarıyla güvencesizlik kıskacına itilmektedir. Hemen hemen herkesin her an engelli olabileceği ülkemizde, pozitif ayrıcalıktan uzak, eşit ve özgür bireyler olarak yaşayacağımız engelsiz yaşamsal koşulların sağlanması gerekmektedir.

21 Kasım 2015‘te Ankara‘da düzenleyeceğimiz TMMOB Engelli Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Sempozyumu "EŞİTLİK İÇİN EMPATİ" sloganıyla TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde gerçekleşecektir.TMMOB Engelli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Sempozyumu
Düzenleme Kurulu


SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Ayşegül İbici Oruçkaptan Sempozyum Başkanı

Bahattin Şahin TMMOB YK

Ozan Yılmaz TMMOB YK

Faruk Sarıhan TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

Ege Kaska Akit TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

Aysel Uslu TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

Berrin Sirel TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

Gül Sayan Atanur TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

Halil Sönmez TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

Ülkü Yüksel TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

Kenan Doğan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Ercan Dursun TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Ayşe Baysal TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Abuzer Sarıtaş TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası

Rıza Soypak TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Tuğba Arslan TMMOB Mimarlar Odası

Burcu Ericekli TMMOB Orman Mühendisleri Odası

Mustafa Taha Berber TMMOB Orman Mühendisleri Odası

Sultan Karasüleymanoğlu TMMOB Şehir Plancıları Odası

Yener Ataseven TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Harun Kılıçoğlu Sempozyum SekreteriSEMPOZYUM BİLİM KURULU

Prof. Dr. İlkden TAZEBAY Peyzaj MO Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Hülagü KAPLAN Peyzaj MO Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya KOÇ Peyzaj MO Dokuz Eyül Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya KAYIHAN Peyzaj MO Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. M. Emin BARIŞ Peyzaj MO Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mine DEMİRSOY Makina MO Dokuz Eyül Üniversitesi

Prof. Dr. Nusret Sefa KURALAY Makina MO Dokuz Eyül Üniversitesi

Prof. Dr. Tanay BİRİŞÇİ Peyzaj MO Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Aysel ODABAŞ USLU Peyzaj MO Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Osman TUTAL Mimar O. Anadolu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet BENLİAY Peyzaj MO Akdeniz Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Berrin SİREL Peyzaj MO Çukurova Üniversitesi

Yrd. Doç Dr. Gül SAYAN ATANUR Peyzaj MO Bursa Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Melih BELEVİ Makina MO Dokuz Eyül Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ülkü Duman YÜKSEL Peyzaj MO Gazi Üniversitesi

Dr. Deniz Çağlayan GÜMÜŞ Peyzaj MO Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Dr. İlkay DİNÇ UYAROĞLU Mimarlar O. Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Nilay OĞULTÜRK Mimarlar O. Mimarlar Odası

Dr. Oktan NALBANTOĞLU Peyzaj MO Bilkent Üniversitesi

Dr. Yener ATASEVEN Ziraat MO Ankara Üniversitesi

Ayhan EMEKLİ İnşaat MO İnşaat Mühendisleri Odası

Eser ATAK Peyzaj MO İzmir Konak Belediyesi

Filiz Hekimoğlu ŞEHİR PO Şehir Plancıları Odası

Hakan TAN Orman MO Orman Mühendisleri Odası

Halil KUTLU Kimya MO Kimya Mühendisleri Odası

Kenan DOĞAN Çevre MO Çevre Mühendisleri Odası

Mustafa Taha BERBER Orman MO Orman Mühendisleri Odası

Özdal KUTLU Mimar O. Mimarlar Odası

Vuslat BEKTAŞ Ziraat MO Ziraat Mühendisleri Odası

Yusuf Mert SÖNMEZ Kimya MO Kimya Mühendisleri Odası

SEMPOZYUM PROGRAMI

21 KASIM 2015 CUMARTESİ

09.30-10.00 Kayıt

10.00 10.30 Açılış Konuşmaları

10.30-11.30 1. Oturum


Prof. Dr. Melahat Avcı - Ziraat Mühendisleri Odası 2. Başkanı

10.30-10.45 Keziban Karçkay. "Engelliliğe Hak Temelli Bakış"

10.45-11.00 Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. "İstihdam Ve Mevzuat"

11.00-11.15 Av. Turhan İçli. "Engelliliğe Yaklaşımda Güç Odaklı Paradigmadan İnsan Odaklı Paradigmaya Geçiş"

11.15-11.30 Prof. Dr. Nihal Mamatoğlu. "Türkiye'de Engelliler İçin Erişilebilirlik Uygulamaları Nasıl Algılanıyor?"

11.30-11.45 Ara

11.45-12.45 2.Oturum
Orhan Sarıaltun - Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı

11.45-12.00 Dr. Deniz Çağlayan Gümüş. "Engelliler İçin Erişilebilirlik"

12.00-12.15 Av. Gizem Tanay Aksaç. "Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle Erişilebilirlik"

12.15-12.30 Şule Sepin. "Hissedilebilir Yüzeyler Ve Doğru Bilinen Yanlışlar"

12.30-12.45 Yasemin Özalp, Doç. Dr. Ayşe Tekel. "Kentsel Mekânların Erişilebilirlik Düzeyinin Mekânsal Kalite Bağlamında Sorgulanması Ve Kullanıcı Görüşleri İle Karşılaştırılması. Ankara Atatürk Bulvarı Örneği"

12.45-13.00 Uzm. İpek Demirok. "Engelsiz Üniversite Çalışmaları; Odtü Örneği"

13.00-13.45 Öğle Yemeği

13.45-14.45 3. Oturum


Ayşegül Oruçkaptan - Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı

13.45-14.00 Doç. Dr. Habibe Acar, İnci Güven. "Trabzon Kent Merkezindeki Açık Yeşil Alanların Fiziksel Engelli Bireylerin Kullanımı Açısından Değerlendirilmesi"

14.00-14.15 Uzm. Aysel Yavuz. "Engellilerin Yaşam Kalitesi Üzerine Kentsel Alan Engelliliği ve Erişilebilir-Kullanılabilir Tasarım Yaklaşımları"

14.15-14.30 Didem Aydınmakina, Hale Kargın Kaynak. "Herkes İçin Erişilebilirlik Çözümleri. Bir Eskişehir Yorumu”

14.30-14.45 Dr. Nihal Yenilmez Arpa, Dr. Özlem Belir, Dr. İsmail Menteş. "Engelli Erişilebilirliği Küre Dağları Milli Parkı Örneği"

14.45-15.00 Ara

15.00-16.00 4.Oturum
Hüseyin Alan - Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı

15.00-15.15 Arş. Gör. Duygu Gökçe, Doç. Dr. Hayriye Eşbah Tuncay. "Kentsel Çevrede Mekân Ve Birey Arasında Erişilebilirlik"

15.15-15.30 Dr. M. Cibiş Yıldız, Kemal Yıldırım, Fatma Kırkses, Evrim Koç. "Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Engelliler İletişim Merkezi Çalışmaları"

15.30-15.45 Doç. Dr. Deniz Erdoğdu. "Engellilerin Önündeki Zorluklar; Sağlık Sorunları Mı Yoksa Kentlerin Belediyecilik Anlayışı Mı?"

15.45-16.00 Öğr. Gör. Osman Ümit Sirel, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Sirel. "Bedensel Engellilerin Toplumsal Yaşama Eşit Katılımının Önündeki Engellerin Kaldırılmasında Tasarım Eğitiminin Rolü"

16.00-16.15 Ara

16.15-17.15 5.Oturum
Ozan Yılmaz - TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi

16.15-16.30 Şule Sepin. "Ev Aletlerinin Kullanımında Eşit Erişim"

16.30-16.45 Zeynep Yıldırıcı. "İlaç Kullanımında Eşit Erişim"

16.45-17.00 Necla Özkaplan Yörüklü. "Oyun Engel Tanımaz Proje"

17.00-17.15 Sinan Ok. "Engelli Kamu Çalışanlarının Durumu Ve Sorunları"

17.15-17.30 Ara17.30-18.30 Serbest Kürsü
Bahattin Şahin - TMMOB Genel Saymanı

Yüklə 27,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə