Tomsits rudolf alapfokú MŰVÉszeti iskola om: 201417 pedagógiai programja 2016 vasmegyerYüklə 2,13 Mb.
səhifə1/30
tarix06.09.2018
ölçüsü2,13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

OM: 201417

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2016

VASMEGYER 1. BEVEZETÉS  1. A pedagógiai program jogszabályi alapjai

- A 32/1999. OM rendelettel módosított 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja.

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény

- 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

- A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

- 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

- 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

- Az intézmény érvényes Szervezeti és Működési Szabályzata

  1. Az iskola rövid története, hagyományai, eredményei

A Tomsits Rudolf Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010 tanévben kezdte meg működését. Fenntartója az ARSIS Közhasznú Alapítvány. Az iskola Nyíregyháza, Nagyhalász városban és Vasmegyer, Ramocsaháza, Nyírkércs, Nyíribrony, Tiszatelek, Tiszarád, Szakoly, Paszab és Újdombrád községekben működik.
Iskolánkban a következő szakok működne: Zeneművészeti ág: Zongora, Furulya, Fuvola, Klarinét, Szaxofon, Trombita, Harsona,Tuba, Ütőhangszerek, Szolfézs Népzene: Citera, Népi furulyák, Népi ének, Népzenei ismeretek. Táncművészeti ág: Néptánc, Moderntánc. Színművészet ág: Színjáték.
Székhelyünkön és Telephelyeinken a korábbi években már működött alapfokú művészetoktatás az iskolákban,de ezen képzések megszűntek (néptánc, moderntánc, zene, színjáték).
Az elkezdett munkát folytatjuk tovább,hogy ezen tanulók is részesülhessenek művészetoktatási képzésben. Ezzel hozzájárulva a XXI. Századi kulturált emberi fő kiműveléséhez a művészetek iránt érzékeny koncert, színházlátogató gyerekek nevelése a legfőbb feladatunk. A különböző csoportok, együttesek kialakítása és folyamatos fejlesztése, a hagyomány ápolás a nemzeti kultúra értékinek továbbadása fő útmutatója iskolánknak. Biztosítjuk növendékeink részére a rendszeres szereplési feltételeket, egyéni és csoportos formában is. A települések kulturális életéből jelentős részt szeretnénk vállalni a kezdetektől fogva. A nevelőtestület elhivatott, szakmailag jól felkészült tanári csapat. Tagjaink közül sokan különböző művészeti csoportokban, zenekarokban dolgoznak most is, ez jó példát mutat növendékeink részére is.

Jövőképünk


Tanulóink, nevelőink jól érezzék itt magukat, szeressenek ide járni, az intézmény legyen valódi lehetőségekkel teli élettér, az önmegvalósítás színtere. Intézményünk jövőorientált, boldog embereket akar nevelni, akiknek a tudása feleljen meg az Európai Unió elvárásainak. A művészet, a népi hagyományok ápolása fontos terület az életükben.
Küldetésünk
A törvényességet és a szakmaiságot szem előtt tartva olyan intézmény működtetése, amelynek „szereplői” a fenntartói, a társadalmi és a helyi igényeket figyelembe véve, a szülőkkel együttműködve a teljes személyiség megalapozását végzik.

Céljaink • Váljon belső igénnyé tanulóinkban a művészeti tevékenység sokoldalú végzése, népi hagyományok ápolása.

 • Jelenjen pedagógiai tevékenységünkben a helyi, a nemzeti, és egyetemes kultúra megismerése, a környezettudatos magatartás, a kommunikációs kulturáltság, a tesi és lelki egészségre törekvés.

 • Egyéni adottságokra épülő képességek és készségek fejlesztése, eredményes tanulási stratégiák követése, a gyermekközpontúság figyelembevételével.

 • Tanulóink rendelkezzenek reális önismerettel, és reális életszemlélettel.

 • Legyenek nyitottak a problémák megoldásában, az újra, a szépre, az igazságra, a szeretetre.

 • Legyenek felkészültek a középiskolai továbbtanulásra.

 • Érezzék az önképzés szükségességét, sajátítsák el az élethosszig tartó tanulás képességét.

Olyan iskolai légkört szeretnénk teremteni, amelyben a gyermek és felnőtt jól érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden tanuló és nevelő teljes értékű emberként éli meg önmagát.

 1. AZ ISKOLA JOGI STÁTUSAÁltalános adatok


Az iskola neve: Tomsits Rudolf Alapfokú Művészeti Iskola
1.Az iskola székhelye:

4505 Vasmegyer, Kossuth út 139.


2. Az intézmény típusa:

alapfokú művészeti iskola.


3. Az iskola működési területe:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye.

Vasmegyer község

Nagyhalász város

Nyíribrony község

Nyírkércs község

Paszab község

Ramocsaháza község

Szakoly község

Tiszarád község

Tiszatelek község

Újdombrád község

Nyíregyháza város közigazgatási területe.


4.Az iskola alapítója és fenntartója:

ARSIS Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma (4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 9.)
  1. Az iskola jogállása:

Az iskola önálló jogi személy.

  1. Az iskola alaptevékenységei:

TEÁOR: Alapfokú oktatás (8520)

Alapfokú Művészetoktatás (8520)

ezen belül az alábbi művészeti ágak oktatása:    1. Táncművészeti ág

    2. Képző és iparművészeti ág

    3. Szín- és bábművészeti ág

    4. Zeneművészeti ág

  1. Az iskola kiegészítő tevékenysége:

Az iskola más kiegészítő tevékenységet nem folytat

  1. Vállalkozási tevékenysége: nincs

  2. Az iskola vagyona, a vagyon feletti rendelkezés:

Az alapítvány működésének alapjait az állami támogatás, az alapítványhoz csatlakozó, valamint a célokkal egyetértő, azok megvalósításához hozzájárulni kívánó magán és jogi személyek pénzbeli vagy tárgyi támogatásai, valamint pályázatokon elnyert összegek is jelentik.

Az iskola működéséhez szükséges anyagi eszközöket a fenntartó bocsátja a rendelkezésére.

Az így rendelkezésére bocsátott vagyonnal, mint saját tulajdonával, a fenntartó által megállapított éves költségvetés keretein belül önállóan gazdálkodik.

Az intézmény tulajdonában ingatlanvagyon nincs.

A fenntartó által rendelkezésre bocsátott anyagi eszközökből vásárolt ingó vagyontárgyak az iskola saját tulajdonát képezik.
Az alapítvány alapítói felügyelő bizottságot hoztak létre, amelynek feladata a szervezet működésének és gazdálkodásának ellenőrzése.

10. Telephelyei:
4485 Nagyhalász, Arany János út 9. (Csuha Antal Általános Iskola)

4485 Nagyhalász, Arany János út. 77. (Csuha Antal Általános Iskola)

4551 Nyíregyháza, Fő út 60. (Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola)

4400 Nyíregyháza, Széchényi út 34- 38 (RIDENS Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium Nyíregyházi Tagintézmény)

4535 Nyíribrony, Fő út 46-50. (Nyárády Mihály Általános Iskola és Óvoda Móra Ferenc Tagintézmény)

4537 Nyírkércs, Fő út 83. (Nyárády Mihály Általános Iskola és Óvoda Petőfi Sándor Tagintézmény)

4536 Ramocsaháza, Kossuth út 56/a (Nyárády Mihály Általános Iskola és Óvoda)

4475 Paszab, Fő u. 1. (Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Paszabi Turi Sándor Tagintézménye)

4234 Szakoly, Mátyás király u. 10. (Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium)

4503 Tiszarád, Kossuth út 75. (Besztereci Móricz Zsigmond Általános Iskola Tiszarádi Tagintézménye)

4487 Tiszatelek, Kossuth Lajos út 36. (Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Községi Könyvtár)

4491 Újdombrád, Iskola u. 27. (Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola Újdombrádi Tagintézmény)


11. Az intézményi évfolyamainak száma:


 • Zenei tagozat: 2 év előképző

6 év alapfok

4 év továbbképző

 • Tánc tagozat: 2 év előképző

6 év alapfok

 • Színjáték tagozat: 2 év előképző

6 év alapfok

 • Képző és iparművészeti tagozat: 2 év előképző

6 év alapfok

Képzés maximális ideje: 12 év

12. Az intézményben működő tanszakok:


 • Zongora tanszak: zongora

 • Rézfúvós tanszak: trombita

tenorkürt

vadászkürt

harsona

tuba

 • Fafúvós tanszak: furulya

fuvola

klarinét

 • Vonós tanszak gitár

 • Ütő tanszak: ütő hangszerek

 • Népzene tanszak: citera

népi furulya

népi ének

népzenei ismeretek

 • Szolfézs tanszak: szolfézs

 • Színjáték tanszak: színjáték

 • Néptánc tanszak: néptánc

 • Modern- és kortárs tánc tanszak: modern és kortárs tánc

 • Képző- és iparművészeti tanszak: rajz, festészet , grafika ,kézműves


A 2/2011 (I.26.) NEFMI rendelet alapján:

ZENEMŰVÉSZETI ÁG

Klasszikus zene

 • Fafúvós tanszak:

 • furulya

 • fuvola

 • klarinét

 • szaxofon

 • Rézfúvós tanszak:

 • trombita

 • kürt

 • harsona-tenorkürt-baritonkürt

 • tuba

 • Akkordikus tanszak:

 • gitár

 • ütő

 • Billentyűs tanszak:

 • zongora

 • Zeneismereti tanszak:

 • szolfézs


Népzene

 • Vonós és tekerő tanszak:

 • népi hegedű

 • népi brácsa

 • népi nagybőgő/cselló

 • Fúvós tanszak:

 • népi furulyák

 • Pengetős tanszak:

 • citera

 • Vokális tanszak:

 • népi ének

 • Zeneismeret tanszak:

 • népzenei ismeretek


TÁNCMŰVÉSZETI ÁG

 • Néptánc tanszak

 • Moderntánc tanszak

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

 • Képzőművészeti tanszak

 • Grafika és festészet tanszak

 • Környezet- és kézműves kultúra tanszak


SZÍN- ÉS BÁBMŰVÉSZETI ÁG

 • Színjáték tanszak13. Felügyeleti szerv:

a. ARSIS Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma (4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 9.)

b.) Kemecsei Járási Hivatal KLIK igazgatósága

c.) Fenntartói törvényességi felügyelet: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)


III. Nevelési Program

III/1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI
1. Pedagógiai alapelveink:
A nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van,

A nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör kialakításában, a növendék aktivitásának kibontakozásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejlesztésében,

Alkotó pedagógiai klíma megvalósítására törekszünk, melynek jellemzői egyfelől az igényesség, másrészt a növendékek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság,

Minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az önmegvalósítás lehetőségét.

A harmonikus személyiségfejlődés érdekében a gondolkodási képességeket, az érzelmi-akarati jellemzőket, a testi és lelki egészséget egyaránt gondozzuk.

A tehetségek fejlesztését kiemelten kezeljük, a kreatív képességek kialakításához pozitív környezeti hatásokat (motivációs tényezőket: kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy, szorgalom, kitartás, becsvágy) biztosítunk;

A kommunikációs- és viselkedéskultúra elsajátításával kialakítjuk a tárgyi és személyes világunkban való eligazodás képességét.

Reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány illetve pálya kiválasztását;

Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk megismerésének és megóvásának igényét, valamint más kultúrák, szokások megismerését.
2. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai

Az iskola elsődleges célja az ismeretátadás, értékközvetítés, személyiségformálás, másodlagos célja az, hogy lehetőséget teremtsen az iskola tagjainak baráti kapcsolatok kiépítésére, az olyan alapvető szükségletek kielégítésére, mint a szeretet, az elfogadás, biztonság, megbecsülés, önbecsülés, mely alapvető szükségletei az embernek és az ember önmegvalósításának.

A tanítási-tanulási folyamat során strukturált tudást közvetítünk: az ismeretek megszerzésének, a megértés, az alkalmazás, a magasabb művészeti szintű illetve új körülmények között alkalmazás képességének kialakításával (kreativitás).

A személyiségfejlesztés céljait szolgálja a művészeti tevékenységre nevelés, a képességek fejlesztése (értelmi, érzelmi, akarati, esztétikai stb.) és a szükségletek alakítása.

A tanulási tevékenység közben és a tanulói közösségi élet során fejlesztjük a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, kommunikációs képességeit, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját;

Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll: meglássuk, megláttassuk és továbbfejlesszük minden egyes gyermekben személyiségének saját értékeit.

Arra törekszünk, hogy növendékeinkben kialakuljon a reális önértékelés képessége, a teljesítmény- és sikerorientált beállítódás, az egészséges önbizalom.

A tehetséges növendékeink számára biztosítjuk kognitív érzelmi és szociális szükségleteik kielégítését (kognitív: lehetőség az önálló, önirányított önfejlesztésre, lehetőség a tapasztalatszerzésre, hatékony tanulási készségek kialakítására; érzelmi szükségletei: bátorítás az elmélkedésre, kérdésfeltevésre, kockázat-vállalásra; szociális szükségleteik: megtanulják az emberek tiszteletét, el tudják fogadni másságukat);

Valljuk, hogy a tehetség önmagában nem feltétlenül érték, csak akkor, ha a személyiség fejlődése legalább annyira lépést tart a tehetséggel; nevelésünk tehát az egyoldalúság ellensúlyozására a tehetség és az egész személyiség harmóniájának megteremtésére törekszik;

Pedagógiánk alapvető célja egyrészt, hogy a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú növendékeket - képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítsünk fel a továbbtanulásra és a társadalomba való majdani beilleszkedésre, másrészt arra törekszünk, hogy növendékeink képesek legyenek a művészetek befogadására, értésére és művelésére, minél több művészeti ág iránti érdeklődésre, nyitottságra.3. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai

Az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra

Az alapfokú művészeti iskolának legalább hat és legfeljebb tizenkettõ évfolyama van, amelynek keretei között az oktatás elõképzõ, alapfokú és továbbképző évfolyamokon, zenemûvészet, képzõ- és iparmûvészet, báb- és

színmûvészet, táncmûvészet ágakban folyhat

A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követõen mûvészeti

alapvizsgát, az utolsó továbbképzõ évfolyam elvégzését követõen pedig mûvészeti záróvizsgát tehet.

Az állami fenntartású és az állami feladatellátásban részt vevõ alapfokú mûvészeti iskolában heti hat tanórai foglalkozás biztosított térítési díj ellenében a fõtárgy gyakorlatának és elsajátításához, valamint elméletének

tanévenkénti egy meghallgatás és egy mûvészi elõadás, továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata.

Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés álljon, az egyéni képességek kibontakoztatása;

A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített és ezáltal motivált munkában kell fejleszteni a növendékek felelősségtudatát, a kitartás képességét és az érzelemvilág gazdagodását;

Tudatosítani kell a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető értékeket;

Erősíteni kell a humánus magatartásmintákat, szokásokat, a jellem formálásával szolgálni a gyermek személyiségének érését;

Tudatosítani kell növendékeinkben a közösség demokratikus működésének érékét és jellemző szabályait;

Olyan helyzeteket kell teremteni, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja megbízhatóságának, becsületességének, szavahihetőségének értékét;     • Képviseljék növendékeink az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt;

Fogékonnyá kell tenni gyermekeinket saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb társadalom értékei iránt.

Erősíteni kell az Európához való tartozás tudatát és egyetemes értelemben is késztetni más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére;

Elő kell segíteni a szocializáció folyamatait;

A növendékek kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükről és magatartásuk minősítéséről.4. A nevelő-oktató munkánk pedagógiai eljárásai
Kiskorú növendékeknél fokozatosan vezetjük át őket a játékközpontú cselekvésekből az iskolai tanulás tevékenységeibe;

Mintákat adunk az ismeretszerzéshez (aktív részvétel az ismeretszerzésben), a feladat- és problémamegoldáshoz;

Fejlesztjük a növendékek kreativitását, gondoskodunk egészséges terhelésükről, követjük érési folyamatukat, személyre szóló, fejlesztő értékelést adunk róluk;

Értelmi és érzelmi alapozással formáljuk a személyiség erkölcsi arculatát, megismertetjük, gyakoroltatjuk a helyes magatartásformákat;

Erősítjük a kortárskapcsolatokat;

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően visszajelzést, értékelést adunk a tanulók / növendékek fejlődéséről. Segítjük az önfejlesztő stratégiájuk alakításában őket.


5. Nevelő-oktató munkánk pedagógiai eszközei
5.1 A pedagógiai eszközök megválasztásában kitüntetett szempontok:

    1. minden gyermek számára, az életkori jellemzők figyelembe vételével, képes-sóginek, érdeklődésének, valamint távolabbi céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat biztosítani;

    2. személyes példamutatással neveljük növendékeinket toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására.
   1. Intézményünkben az alábbi csoportosításban az alábbi nevelési módszereket, eszközöket alkalmazzuk:

    1. A meggyőzés, a felvilágosítás és a tudatosítás módszerei;

    2. A tevékenység megszervezésének módjai: megbízás, ellenőrzés- értékelés, játékos módszerek, gyakorlás;

    3. A magatartásra ható módszerek:

ösztönző módszerek: helyeslés, bíztatás, elismerés, szereplési / bemutatkozási lehetőség, dicséret, oklevél, osztályozás, jutalmazás,

kényszerítő módszerek: felszólítás, kizárás az iskolából,

gátlást kiváltó módszerek, melyek a nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célozzák: ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás.


   1. A nevelési módszerek különböző formái, változatai közül az alábbiakat alkalmazzuk leginkább:

    1. nyelvi (verbális) eszközök: beszéd, beszélgetés, mely lehet: szabad vagy irányított, spontán vagy tervezett, egyéni vagy csoportos;

    2. nem nyelvi (non verbális) eszközök: mimika, szemmozgás, tekintet, test-helyzet, mozdulatok; gesztusok


III/2. A SZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
A személyiséget a biológiai tényezők (öröklés) és a környezeti, nevelési hatások - egymással szoros kölcsönhatásban - együttesen határozzák meg. A környezeti hatások befolyásolják, hogy az adottságból mi, mikor és miképpen valósul meg. Ezen tényezők között a legjelentősebb a nevelés-oktatás személyiségformáló hatása.

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatok négy területre bonthatók:

a) az értelem kiművelésére ( kognitív kompetencia)

b) segítő életmódra nevelésre (szociális kompetencia)

c) egészséges és kulturált életmódra nevelésre (személyes kompetencia)

d) a szakmai képzés alapozására (speciális kompetencia)

Az alapfokú művészetoktatás ezen területek gondozására nem azonos súllyal biztosít lehetőséget. Képzési rendszerünkben az első és a negyedik terület kap nagyobb hangsúlyt.

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatok rendszerét a pedagógiai alapelvekből, célokból, feladatokból, eljárásokból és eszközökből vezetjük le.


A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét.
Valljuk, hogy személyiséget formálni csak az egész személyiségre hatni tudó művészetek jelenlétével lehet. A művészetek táplálják a növendékek kialakuló érzésvilágát, egyfajta minőségre való igényességet alakítanak ki bennük, s egyben szűrőként is szolgálnak az őket ma érő ingerözönben.
A művészeti nevelés biztosítja a személyes tapasztalatszerzést, mint tanulási módszert. A tanulók élményszerűen tapasztalják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, táncművészetben, képző- és iparművészetben, valamint a színművészetben ötvöződnek. A művészeti neveléssel lehetőséget biztosítunk arra, hogy minden tanuló élje át valamely/bármely területen a siker élményét, és ezzel fejlődjön önismerete és erősödjön egészséges önbizalma.
Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a növendékekben a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. A művészeti nevelésünk megalapozza a tanulók esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az értékes alkotások iránti igényét. A művészeti oktatás által létrejött pozitív élmények hozzásegítenek azokhoz az emberi tulajdonságokhoz, magatartási szokásokhoz, amelyek a műveltség területén az eredményes haladás, szereplés összetevői. A népi műveltség megismerése a mai kultúra számára fontos információkat hordoz. Kodály Zoltán egész pedagógiai rendszerét a magyar népzenére, különös tekintettel a magyar népi gyermekjátékokra alapozta. A néptánc oktatás egyik lehetséges formája a művészeti iskola néptánc tanszaka, melynek célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulókban. A néptánc nem csupán mozgás zenére: eleven hagyomány is, üzenet a múltból. Győrffy István etnográfus szerint „a magyar nyelvvel egyenlő jogú magyar nemzeti műveltségi alappá kellene nyilvánítanunk”. A művészeti oktatás nevelő hatását lemérhetjük a közismereti tárgyak mindegyikével, a tanulók magatartásában, értelmi, etikai, esztétikai fejlődésében. A naponkénti gyakorlások, művek, koreográfiák megtanulásának eredményeképp fejlődik a memória, a motívumsorok, dallamok és dalszövegek naponkénti memorizálása edzi a bevésés képességét. A népdalokon gyarapodott színes és gazdag szókincs, a tanulók fogalmazási és kifejezésbeli készségét fejleszti. A kiművelt növendék mozgáskultúrája is hatványozottan fejlődik. A tempó és dinamika betartása, a tánclépések megtanulása a figyelem, a koncentráció állandó munkáját igényli, ezeket fejleszti. A koreográfiák előadása különös figyelem-összpontosításra és rendre is szoktat. A művészeti iskolába járó növendékek „szép” iránti elkötelezettsége, igényessége fokozatosan megnyilvánul a munkához való hozzáállásukban és a magatartásuk kulturáltságában is.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017

Yüklə 2,13 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə