Toplanti tariHİ : 7 Haziran 2014 toplanti no : 01 karar no


TOPLANTI TARİHİ : 1 Nisan 2016 TOPLANTI NO : 32Yüklə 467,54 Kb.
səhifə6/6
tarix22.01.2018
ölçüsü467,54 Kb.
#39873
1   2   3   4   5   6

TOPLANTI TARİHİ : 1 Nisan 2016
TOPLANTI NO : 32KARAR NO 404: TMMOB 44. Olağan Genel Kurulu‘nun çoğunluklu olarak 12-13-14 Mayıs 2016 tarihlerinde saat 10:00’da TMMOB’de (Selanik Caddesi No:19/1 Kızılay-Ankara) toplanmasına, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurulun 26-27-28 Mayıs 2016 tarihlerinde saat 10:00’da Kocatepe Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda (Kocatepe-Ankara) çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle toplanmasına; seçimlerin çoğunluk sağlandığı takdirde 15 Mayıs 2016, çoğunluk aranmaksızın 29 Mayıs 2016 Pazar günü Saat 09:00-17:00 arasında TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 295. Sokak No:6 Yenimahalle)’nde yapılmasına,
Gündem

1. Açılış ve Divan Seçimleri,

2. Saygı Duruşu ve Anıtkabir Çelenk Komisyonu Seçimi,

3. Gündemin Karara Bağlanması,

4. Yönetim Kurulu Başkanı‘nın Açış Konuşması,

5. Konukların Konuşmaları,

6. Komisyonların Seçimi,

-Yönetmelikler Komisyonu

-Kararlar Komisyonu

-Mali İşler ve Bütçe Komisyonu

-Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu

7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Çalışma Raporlarının Okunması, Görüşülmesi,

8. 43. Dönem Yönetim Kurulu‘nun Aklanması,

9. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

10. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Adaylarının Açıklanması,

11. Dilek ve Öneriler12. Seçimler
KARAR NO 405: Emeğin bayramı 1 Mayıs'ın diğer emek ve meslek örgütleri ile birlikte başta Taksim alanı olmak üzere tüm ülke düzeyinde kutlanmasına, buna yönelik yapılacak miting, basın açıklaması v.b. etkinliklerde bağlı birimlerimizin ve üyelerimizin katılımları ile yer alınmasına, örgütlü olduğumuz il ve ilçelerde, 1 Mayıs'ın kutlanması için yapılacak çalışmaların İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla yürütülmesine,
KARAR NO 406: Oda Başkanları ve TMMOB Yönetim Kurulu ortak toplantısının 13 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 14.00’de Ankara’da yapılmasına,
KARAR NO 407: 25 Mart 2016 tarihli ve 29664 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Diyarbakır Sur ilçesi için acele kamulaştırma konulu 2016/9659 sayılı Bakanlar Kurulu kararına karşı hukuki işlemleri başlatması için Diyarbakır İl Koordinasyon Kuruluna görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 408: Savaş ve şiddet koşullarından zarar görmüş yapıların tespitinin ve gerekli teknik çalışmaların yapılmasına, bu işleri koordine etmek üzere Diyarbakır İl Koordinasyon Kuruluna görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 409: TMMOB Bor Raporu Kitabı’nın 1500 adet basılması konusunda Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 410: TMMOB Staj Yasası Çalışma Grubu'nun hazırladığı Staj Yasası Taslağı'nın uygunluğuna; taslağın TBMM'ye iletilmesine; gerekli işlem ve çalışmaların yapılmasına,
KARAR NO 411: TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 412: Muğla Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 22.01.2016 tarihinde verilen 2016/001 no'lu yapı ruhsatı ve ruhsatın dayanağı olan Ortakent Revizyon ve İlave Uygulama Nazım ve Uygulama İmar Planları ile ilgili hukuki işlemleri başlatmak ve açılan davaya müdahil olması için TMMOB Bodrum İl Koordinasyon Kuruluna yetki verilmesine,
KARAR NO 413: TMMOB Petrol Mühendisleri Odası'na ait; Tapuda Ankara ili, Çankaya ilçesi, Korkutreis Mahallesi, Pafta 145, Ada 1156, Parsel 12, kat 7, bağımsız bölüm 25-26 kayıtlı iki adet büro niteliğindeki taşınmazın Fatih Tepeaşan'a; Tapuda Ankara ili, Çankaya ilçesi, Korkutreis Mahallesi, Pafta 145, Ada 1156, Parsel 12, kat 7, bağımsız bölüm 27 kayıtlı büro niteliğindeki taşınmazın Mehmet Tepeaşan'a; Tapuda Ankara ili, Çankaya ilçesi, Korkutreis Mahallesi, Pafta 145, Ada 1156, Parsel 12, kat 7, bağımsız bölüm 28 kayıtlı büro niteliğindeki taşınmazın Funda Zehir'e satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Emre Özgür'ün (TC Kimlik No 47656045108) ve Yönetim Kurulu Üyesi Özge Ramazanoğlu'nun (TC Kimlik No 28554677904) münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebin uygunluğuna,
KARAR NO 414: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
Yunanistan uyruklu Elektrik Mühendisi Achmet IMAM, Suriye uyruklu Mimar Mohammad OLABI, Türkmenistan uyruklu İnşaat Mühendisi Fahridin NURKABULOV,
KARAR NO 415: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 23 Nisan 2016 Cumartesi günü saat 14:00'de yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI, Zeyneti BAYRI ÜNAL, Neriman USTA (katılmadı), Ekrem POYRAZ, Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY, Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN, Feyyaz ATAÇ, Murat FIRAT, Ercan BAYRAK, Mehmet BESLEME, Mehmet TORUN, Cemalettin KÜÇÜK, A.Deniz ÖZDEMİR (katılmadı), İsmet ASLAN, Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ, R.Esra OĞUZ (katılmadı), Murat İLHAN (katılmadı), M.Tevfik KIZGINKAYA

TOPLANTI TARİHİ : 23 Nisan 2016
TOPLANTI NO : 33KARAR NO 416: 13 Mayıs Soma Katliamının yıldönümünde İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığı ile DİSK, KESK ve TTB ile birlikte tüm kentlerde kitlesel basın açıklamalarının yapılmasına,
KARAR NO 417: FEANİ'ye (Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu) üyelik başvurusu yapılmasına, konu ile ilgili gerekli iş ve işlemler konusunda Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine, (Neriman Usta'nın karşı oyuyla)
KARAR NO 418: TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisinde 30 Nisan 2016 Cumartesi günü bahar şenliği yapılmasına, organizasyon ve gerekli harcamalar yapma konusunda Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,
KARAR NO 419: Sinop Nükleer Karşıtı Platform tarafından, 26 Nisan 1986'da meydana gelen Çernobil Faciası’nın 30'uncu yıl dönümü nedeniyle 24 Nisan 2016 tarihinde Sinop’ta düzenlenecek olan mitinge destek verilmesine,
KARAR NO 420: 11 Nisan 2016 Tarihli ve 29681 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şırnak illeri için acele kamulaştırma konulu 2016/8767 sayılı Bakanlar Kurulu kararına karşı hukuki işlemleri başlatması için Diyarbakır İl Koordinasyon Kuruluna görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 421: 1 Mayıs etkinlikleri için bayrak, flama, pankart, afiş, bildiri ve broşür basılmasına, gerekli harcamalar yapma konusunda Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,
KARAR NO 422: TMMOB web sitesi için barındırma ve destek hizmeti sunan firma ile yapılan sözleşmenin iptal edilerek aynı koşullar ile Binbiriz Araştırma Geliştirme Bilişim Ve Ticaret Limited Şirketi ile sözleşme yapılmasına,
KARAR NO 423: TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Raporu broşüründen 1500 adet basılması konusunda Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 424: TMMOB ve TTB Soma Maden Faciası İnceleme Raporu kitabından 2500 adet basılması konusunda Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 425: TMMOB Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 426: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 427: TMMOB İçmimarlar Odası Mesleki ve Bilimsel Çalışma Kuralları Yönetmeliği, Komiteler Yönetmeliği, Mesleki Davranış Kuralları Yönetmeliği ve Danışma Kurulu Yönetmeliklerinin uygunluğuna,
KARAR NO 428: Tapuda Bursa ili, Gemlik ilçesi, Kayhan Mahallesi, 1 Pafta, 268 Ada, 1 Parselde kayıtlı, ½ hissesi TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'na ait olan taşınmazın tapuda cins değişikşiği işlemlerinin yürütülmesi için Şube Yönetim Kurulu üyesi Ali Kemal Goral (T.C Kimlik No:17389924520), Şube Yönetim Kurulu üyesi Adnan Şanlı'nın (T.C Kimlik No: 33703203416) müşterek hareket etmek üzere, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, Oda 2. Başkanı Şükrü Erdem, Oda Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Kaya ve Oda Yönetim Kurulu üyesi Cem Oğuz'dan herhangi ikisi tarafından yetkilendirilmelerine,
KARAR NO 429 : Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adana Şubesi Sekreter Üyesi Ali Kuzu’nun atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 430: Amasya İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Ziraat Mühendisleri Odası Amasya İl Temsilcisi Medet Eroğlu’nun atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Amasya İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 431: Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Sekreter Üyesi Özgür Topçu‘nun atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 432: Antalya İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Tuncer’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 433: Artvin İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Jeofizik Mühendisleri Odası Artvin İl Temsilcisi Hakan Yavuz‘un atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Jeofizik Mühendisleri Odası Artvin İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 434: Aydın İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Bilgin‘in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 435: Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi M.Ömür Boyuer’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,  
KARAR NO 436: Batman İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Elektrik Mühendisleri Odası Batman İl Temsilcisi İbrahim Yıldız’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Elektrik Mühendisleri Odası Batman İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 437: Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum İl Temsilci Yardımcısı Şahabettin Doğan‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum İlçe Temsilciliği tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 438: Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilcisi O.Murat Ataman’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 439: Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Fikri Düşünceli’nin atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 440: Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Mimarlar Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Zeytinci'nin atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Mimarlar Odası Denizli Şubesi tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 441: Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Orak’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 442: Edirne İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne İnşaat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Nihat Çolak‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 443: Erzincan İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Ziraat Mühendisleri Odası Erzincan İl Temsilcisi Fehmi Gezginci’nin atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Erzincan İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 444: Erzurum İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Orhan’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 445: Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Neşet Aykanat‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 446: Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Burkay Güçyetmez’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 447: Hakkari İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Jeoloji Mühendisleri Odası Hakkari İl Temsilcisi Cihad Kahraman’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Jeoloji Mühendisleri Odası Hakkari İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 448: Hatay İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilcisi Hakan Temiz’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 449: Isparta İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Elektrik Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Güner Merdan’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Elektrik Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 450: İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Cevahir Efe Akçelik’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 451: İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Melih Yalçın’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 452: Kahramanmaraş İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Ziraat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Geyik’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Şubesi tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 453: Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilcisi Erol Özkan‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 454: Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Özmural’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 455: Konya İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ö.Erdoğan Duransoy’un atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 456: Malatya İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Malatya il Temsilcisi Erdal Yavaş‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 457: Manisa İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası Manisa İl Temsilcisi Nilgün Gökarslan’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Manisa İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 458: Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Seyfettin Atar’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 459: Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şube Yönetim Kurulu Başkanı Alifer Atasever‘in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 460: Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne İnşaat Mühendisleri Odası Rize İl Temsilcisi Murat Yazıcı‘nın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Rize İl temsilciliği tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 461: Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Elektrik Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilcisi Necati Kırmızıtoprak’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Elektrik Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 462: Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Başkanı Cemal Polat‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat  Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 463: Tunceli İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Ziraat Mühendisleri Odası Tunceli il Temsilcisi Ali Rıza Boz’un atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Tunceli İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 464: Van İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Ziraat Mühendisleri Odası Van Şube 2. Başkanı Yunus Haylaz’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat  Mühendisleri Odası Van Şubesi tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 465: Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı’nın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Maden  Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 466: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
İtalya uyruklu Bilgisayar Mühendisi Roni Aluf MEDINA, Kırgızistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Nurgazy NAZHIMIDINOV, Almanya uyruklu Mimar Serena ZUG,
KARAR NO 467: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 14 Mayıs 2016 Cumartesi günü saat 14:00'de yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL (katılmadı), Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI, Zeyneti BAYRI ÜNAL, Neriman USTA, Ekrem POYRAZ, Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY, Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN, Feyyaz ATAÇ (katılmadı), Murat FIRAT, Ercan BAYRAK (katılmadı), Halil KAVAK, Mehmet TORUN (katılmadı), Cemalettin KÜÇÜK (katılmadı), A.Deniz ÖZDEMİR, İsmet ASLAN (katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ, R.Esra OĞUZ (katılmadı), Murat İLHAN        (katılmadı), M.Tevfik KIZGINKAYA


TOPLANTI TARİHİ : 14 Mayıs 2016
TOPLANTI NO : 34


KARAR NO 468: Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Bülbül’ün atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 469: TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu'nun savaş ve şiddet ortamından zarar gören yurttaşlarımızın buzdolabı ihtiyacı için başlatmış olduğu dayanışma kampanyasının desteklenmesine, Odalar ve İl/İlçe Koordinasyon Kurullarına destek için çağrı yapılmasına, yapılacak harcamalar konusunda Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,

KARAR NO 470: Birliğimizin ihtiyacı için çalışma masası, evrak dolabı ve toplantı masası alımlarının uygunluğuna,

KARAR NO 471: 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da DİSK, KESK, TTB ve Birliğimizin çağrıcılığında organize edilen Emek, Barış ve Demorkasi Mitingi'nin toplanma alanı olan Tren Garı önünde saat 10.04'de gerçekleştirilen katliamda yaralanan üyelerimiz ve yakınlarının sağlık, konaklama vb. acil ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan harcamaların kabulüne ve bu konuda yapılacak çalışmalar ve harcamalar konusunda Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,

KARAR NO 472: TMMOB 44. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği Taslağının 44. Olağan Genel Kurula sunulmasına,

KARAR NO 473: TMMOB Ana Yönetmeliği ve TMMOB Disiplin Yönetmeliği ile ilgili değişiklik önerilerinin 44.Olağan Genel Kurula sunulmasına,

KARAR NO 474: TMMOB 44. Olağan Genel Kurul’u ile ilgili harcamalar yapmak konusunda Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 475: TMMOB Demirbaş Defteri‘nde görülen ve atıl duruma düşmüş malzemelerin kayıttan çıkarılması ile ilgili TMMOB Saymanı, Genel Sekreteri ve Muhasebe Görevlisi tarafından 13 Mayıs 2016 tarihinde hazırlanan raporun uygunluğuna,

KARAR NO 476: TMMOB‘nin 1 Nisan 2015-31 Mart 2016 tarihli ekli Gelir-Gider Cetvelleri ile 31 Mart 2016 tarihli Mevcut ve Borç Durumu Tablosu ile Aktarım Cetveli’nin kabulüne ve 44. Olağan Genel Kurula sunulmasına,

KARAR NO 477: TMMOB 44.Dönem Çalışma Raporu (1., 2. cilt) kitaplarından 2500'er adet bastırılması için Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 478: Üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Kent Plancısı lisansı ile mezun olanların Şehir Plancıları Odası‘na kaydolmalarına ve bu kararın TMMOB Genel Kurulu‘na sunulmasına,

KARAR NO 479: KESK'in 28-29 Mayıs 2016 tarihlerinde “Laik Eğitim, Laik Yaşam ve İş Güvencemizden Vazgeçmeyeceğiz! Sürgün ve İşten Atılmalara Karşı Alanlardayız“ başlığı ile düzenleyeceği bölge mitinglerine destek verilmesine,

KARAR NO 480: Red Enstitü'nün Kurucu Fikirler Sempozyumu programı içerisinde yer alan, TTB ve TMMOB tarafından hazırlanan Soma Raporu'nun TMMOB adına sunumunu yapması için Mehmet Torun'un görevlendirilmesine ve etkinliğin desteklenmesine,

KARAR NO 481: TMMOB Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 482: TMMOB Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 483: TMMOB Şehir Plancıları Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro, Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 484: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 485: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mesleki Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete‘de yayımlanması için Yürütme Kurulu‘na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 486: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘na bildirilmesine,

Suriye uyruklu Makina Mühendisi Abdulghani CHEHAB,KARAR NO 487: TMMOB 43. Dönem çalışmalarında gösterdikleri özverili çalışmalar, katkı ve desteklerinden dolayı TMMOB çalışanlarına, dönem boyunca onurlu yürüyüşümüzde bizimle birlikte olan Odalarımızın Yönetim Kurulu Üyelerine ve çalışanlarına, İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımıza, TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyelerine, TMMOB Denetleme Kurulu üyelerine, TMMOB Danışma Kurulu üyelerine, TMMOB Çalışma Grubu/Komisyon üyelerine, üyelerimize, emek ve meslek örgütlerinin yöneticilerine ve üyelerine ve tüm TMMOB dostlarına teşekkür edilmesine,

  1. KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Ekrem POYRAZ, Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY(katılmadı), Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN, Feyyaz ATAÇ, Murat FIRAT(katılmadı), Ercan BAYRAK, Mehmet BESLEME, Mehmet TORUN, Cemalettin KÜÇÜK, A.Deniz ÖZDEMİR(katılmadı), İsmet ASLAN(katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ, R.Esra OĞUZ, Murat İLHAN (katılmadı), M.Tevfik KIZGINKAYA

Yüklə 467,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə