Toplanti tariHİ : 7 Haziran 2014 toplanti no : 01 karar no


TOPLANTI TARİHİ : 08 Kasım 2014 TOPLANTI NO : 08Yüklə 467,54 Kb.
səhifə3/6
tarix22.01.2018
ölçüsü467,54 Kb.
#39873
1   2   3   4   5   6

TOPLANTI TARİHİ : 08 Kasım 2014
TOPLANTI NO : 08KARAR NO 129 : Dersim Gül (ÇMO Sicil No:8606)'ün TMMOB Genel Sekreteri kadrosuna atanmasına, ücretinin belirlenmesi konusunda Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,
KARAR NO 130: 8 Şubat 2014 tarihinden bugüne TMMOB Genel Sekreteri Vekili görevini büyük bir özveri ile yürüten H. Can Doğan'a TMMOB'deki çalışma süresi boyunca örgütümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilmesine,KARAR NO 131: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni resmi daireler, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, birlikler, şirketler, gerçek ve tüzel kişiler, bütün bankalar, sigorta şirketleri, sosyal sigorta kurumları, maliye, vergi daireleri ve diğer yerlerde temsile; TMMOB adına bankalarda hesap açmaya, kapatmaya; hesaplardan para çekmeye, gerekli işlemleri yapmaya, çek yazmaya, senet ve çekleri tahsile, ödeme emirleri vermeye; TMMOB adına telefon ve cep telefonu hatları açtırmaya, kapatmaya, nakletmeye, devralmaya ve devretmeye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 2.Başkan Züber Akgöl, Sayman Üye Bahattin Şahin ve Genel Sekreter Dersim Gül’den herhangi ikisinin müşterek imzası ile geçerli olmak üzere yetkili kılınmalarına,
KARAR NO 132: Mesleki Denetim Çalışma Grubu'na Çevre Mühendisleri Odası'ndan Cem Şahin yerine Can Cihan Yılmaz'ın eklenmesine,
KARAR NO 133: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin basın açıklamasının TMMOB adına TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından yapılmasına, bu günlerde emek meslek örgütleri ile ortak etkinlikler yapılmasına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Çalışma Grubuna görev ve yetki verilmesine
KARAR NO 134: TMMOB Denetleme Kurulu’nun 17 Ekim 2014 tarihli raporunun 8 h maddesi uyarınca Çevre Mühendisleri Odası, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası ve Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulları ile Yürütme Kurulu’nun ayrı ayrı görüşme yapmasına, sonucun Denetleme Kurulu’nun bilgisine sunulmasına; ayrıca 31 Ekim 2014 tarihi itibarı ile Birlik Hissesi ödentilerini tamamlamayan odaların Yönetim Kurulları ile ayrı ayrı toplantı yapılması için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,KARAR NO 135: TMMOB Enerji Sempozyumu'nun 3–5 Aralık 2015 tarihlerinde yapılmasına,  1. KARAR NO 136: Gaziantep Kent Sempozyumu’nun 17–19 Nisan 2015 tarihlerinde yapılmasına,


KARAR NO 137: Adana Kent Sempozyumu‘nun 22–23 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılmasına,
KARAR NO 138: TMMOB İKK Sekreterleri ile 13 Aralık 2014’de ortak toplantı yapılmasına, toplantı organizasyonu için Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesine
KARAR NO 139: Diyarbakır İKK'nın "Kış Kapıda, Şengal ve Kobane Dışarda! Konteynır Kente Destek Ol!" kampanyası çerçevesinde bir adet konteynır alımı için Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 140: TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 141: Tez Koop İş Sendikası ile yapılacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri için Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 142: Üniversitelerin Polimer Mühendisliği Bölümünden mezun olanların Kimya Mühendisleri Odası'na kaydolmalarına ve bu kararın TMMOB Genel Kurulu'na sunulmasına,
KARAR NO 143: Van İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Ziraat Mühendisleri Odası Van Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Haylaz’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Van Şubesi tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 144: Tapuda Ankara İli, Çankaya ilçesi, 133 pafta, 1067 Ada, 5 parsel'de kayıtlı, Kocatepe Mahallesi, Selanik Caddesi No:17 adresinde, 4. Katta bulunan, 11 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın, İç Mimarlar Odası'na Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için 2. Başkan Züber Akgöl (TC:27794097252 ve Sayman Üye Bahattin Şahin (TC:20975425554)’in münferiden yetkilendirilmelerinin uygunluğuna,
KARAR NO 145: TMMOB İç Mimarlar Odası büro hizmetlerinde kullanılmak üzere Tapuda Ankara İli, Çankaya ilçesi, 133 pafta, 1067 Ada, 5 parsel'de kayıtlı, Kocatepe Mahallesi, Selanik Caddesi No : 17 adresinde, 4. Katta bulunan , 11 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın, İç Mimarlar Odası adına Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nden satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İç Mimarlar Odası Başkanı Hüseyin Tolga Koyuncugil (TC:32278558594) ve Sayman Üye Aslı Perinçek (TC:35863741142)'in münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,
KARAR NO 146: TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nın, Kastamonu İli İsmailbey Mahallesi 1029 Ada ve 111 Parsel Zemin Kat 1 No'lu bağımsız bölümde bulunan taşınmazın Hatice Tuncer'e Makina Mühendisleri Odası adına satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necati Akkaş, Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ahmet Zoroğlu ve Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Melih Başören'in münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,
KARAR NO 147: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Tanzanya uyruklu Makina Mühendisi Mohamedi Khatibu Khamis, Sudan uyruklu Kimya Mühendisi Elmuntaser Eltayeb Mohamed Abdalla, İrlanda uyruklu Bilgisayar Bilimi ve Yazılım Mühendisi Fergal James Walsh, Kosova uyrulu Bilgisayar Mühendisi Armend Vraniqi, Tacikistan uyruklu Elektrik ve Elektronik Mühendisi Aziz Makmudov,


KARAR NO 148: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 29 Kasım 2014 Cumartesi günü Saat 10:00'da yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL (katılmadı), Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI (katılmadı), Zeyneti BAYRI ÜNAL (katılmadı), Neriman USTA, Ekrem POYRAZ, Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY, Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN, Feyyaz ATAÇ (katılmadı), Murat FIRAT (katılmadı), Ercan BAYRAK (katılmadı), Mehmet Besleme, Mehmet TORUN, Cemalettin Küçük (katılmadı), A.Deniz ÖZDEMİR, İsmet ASLAN (katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ozan Yılmaz, Necati UYAR (katılmadı), M.Murat İlhan (katılmadı), M.Tevfik KIZGINKAYA

TOPLANTI TARİHİ : 29 Kasım 2014
TOPLANTI NO : 09KARAR NO 149 : Bütünşehir Çalışma Grubu'nun isminin “3060 Sayılı Büyükşehir Yasası Çalışma Grubu“ olarak değiştirilmesine,
KARAR NO 150 : TMMOB Mühendis Mimer Şehir Plancıları Asgari Ücret Komisyonuna Murat Teker (BMO), Mali İşler Uygulama Esasları Çalışma Grubu'na Hakan Yarar (BMO), Bilirkişilik Çalışma Grubu'na Nilgün Özüdoğru (Gıda M.O), 3060 Sayılı Büyükşehir Yasası Çalışma Grubu'na Cengiz Naharcı (Orman M.O) ve Yılmaz Şengül (Çevre M.O), Mesleki Denetim Çalışma Grubu'na değiştirilen asil üye yerine Cansu Demir (Şehir Pl.O), Mühendislik Unvanı, Denklik ve Yeterlilik Çalışma Grubu'na değiştirilen asil üye yerine Ümit Uzunhasanoğlu (Jeoloji M.O)'nun eklenmesine,
KARAR NO 151 : TMMOB Kadın Çalışma Grubu‘nun önerisi doğrultusunda; 17 Ocak 2015 Cumartesi günü “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği“ konulu TMMOB 1. Kadın Sempozyumu'nun yapılmasına, sempozyum organizasyonu ve gerekli harcamalar yapmak konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine, 
KARAR NO 152 : TMMOB Kadın Çalışma Grubu‘nun önerisi doğrultusunda; 18 Ocak 2015 Pazar günü Genişletilmiş Kadın Çalışma Grubu toplantısının yapılmasına, toplantı organizasyonu ve gerekli harcamalar yapmak konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine, 
KARAR NO 153 : TMMOB Artvin Cerattepe Raporu'ndan 1000 adet bastırılması konusunda Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,
KARAR NO 154 : TMMOB ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan işbirliği protokolüne göre ücretli çalışan mühendis mimar ve şehir plancıları için 2015 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 3.000 TL olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, teknik nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmasına (Neriman Usta’nın karşı oyuyla),
KARAR NO 155 : Hatay İl Koordinasyon Kurulu ile gerekli görüşme ve toplantının yapılması konusunda Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,
KARAR NO 156 : TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Ortak Toplantısının 9 Aralık 2014 Salı günü Ankara'da yapılmasına, toplantının organizasyonu için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 157 : 2015 yılı içerisinde yapılacak Genel Seçimlere yönelik olarak “TMMOB Seçim Bildirgesi”nin güncellenerek hazırlanması konusunda Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine,
KARAR NO 158 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 159 : TMMOB Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 160 : TMMOB Orman Mühendisleri Odası Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 161 : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 162 : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 163 : Bursa Kent Sempozyumu'nun 24-25 Nisan 2015 tarihinde yapılmasına,
KARAR NO 164 : Samsun Kent Sempozyumu'nun 16-17-18 Nisan 2015 tarihlerinde yapılmasına,
KARAR NO 165 : Samsun İl Koordinasyon Kurulu'nun talebi doğrultusunda, Terme ilçesinde yapılması düşünülen Termik Santral ile ilgili teknik rapor hazırlanması konusunda Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,
KARAR NO 166: 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ÇED Yönetmeliği’nin iptali için dava açılmasına,
KARAR NO 167: Akkuyu Nükleer Güç Santrali ÇED Raporunun iptali için dava açılmasına,
KARAR NO 168 : Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu'na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından talep edilen Sur İlçesi ve Yenişehir İlçesi sınırlarında yapılması planlanan Dicle Vadisi projesi kapsamında 7517732,11 m²'lik alanın tarım vasfının kaldırılarak imara açılması nedeniyle Toprak Koruma Kurulu'nun 14.11.2014 tarih ve 71 nolu kararının 4. bendinin iptali için dava açmak üzere yetki verilmesine,
KARAR NO 169: Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu'na Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde 06.11.2014 tarihinde askıya çıkarılan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 644 sayılı Kanun Hükmünde kararname'nin 7 (k) maddesi ve 3194 sayılı İmar kanunu'nun 9. Maddesi kapsamında re'sen onaylanan Muğla İli, Bodrum ilçesi, yalıkavak mahallesinde, Enerji piyasası Düzenleme Kurumu'nun EÜ/3680-3/2232 sayılı Lisansı ile rüzgar enerjisine dayalı olarak kurulması planlanan ve 11,2 MW güce sahip 13 türbinden oluşacak Geriş Rüzgar Enerji Santrali Projesine ilişkin müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulamam İmar Planı'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmak üzere yetki verilmesine,
KARAR NO 170 : Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu'na Muğla İli, Bodrum İlçesi, Çiftlik Mahallesi, Adaliyali Mevkiindeki Ersoy Otelcilik İnşaat ve Turizm İşletmeciliği Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan Turizm Konaklama Tesisi projesi ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği 17. Maddesi gereğince Muğla Valiliği (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) tarafından verilen "Çevresel Etki Değerlendirilmesi Gerekli Değildir“ kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmak üzere yetki verilmesine,
KARAR NO 171 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nın, Mersin Şube'nin büro hizmetlerinde kullanılan, Tapuda Mersin İli, Merkez İlçe, Silifke Cad. Plaj Yolu Durağı No : 460 adresinde bulunan, 545 ada, 45 parsel kayıtlı, taşınmazın 7 nolu bağımsız bölümün İnşaat Mühendisleri Odası adına satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Deveden (T.C Kimlik No: 24283920190), Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Hüseyin Saç ( TC Kimlik No: 53863401842), Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Burak Antmen (TC Kimlik No: 12806301786)'den herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,
KARAR NO 172 : TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nın, Adana Şubesinin, Tapuda Hatay İli, İskenderun İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 31. Sokak, 3. Mıntıka,9J-3b Pafta, 179 Parsel'de kayıtlı, 1,2,3 nolu taşınmazların Makina Mühendisleri Odası adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Kalantar (TC Kimlik No 13330318394) ile Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Erdal Taş (TC Kimlik No 20023094336)'ın münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,
KARAR NO 173 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
Tanzanya uyruklu İnşaat Mühendisi Mohamed Abdulrahim Noor, İran uyruklu Elektrik ve Elektronik Mühendisi Amin Ronagh Zadeh,
KARAR NO 174 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 20 Aralık 2014 Cumartesi günü Saat 10.00'da yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI, Zeyneti BAYRI ÜNAL, Neriman USTA, Ekrem POYRAZ (katılmadı), Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY, Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN (katılmadı), Feyyaz ATAÇ (katılmadı), Murat FIRAT, Ercan BAYRAK, Mehmet BESLEME (katılmadı), Mehmet TORUN, Hüseyin HIZLI, A.Deniz ÖZDEMİR (katılmadı), İsmet ASLAN, Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ, Necati UYAR (katılmadı), M.Murat İLHAN, M.Tevfik KIZGINKAYA
    1. Yüklə 467,54 Kb.

      Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə