Toplanti tariHİ : 7 Haziran 2014 toplanti no : 01 karar no


TOPLANTI TARİHİ : 20 Aralık 2014 TOPLANTI NO : 10Yüklə 467,54 Kb.
səhifə4/6
tarix22.01.2018
ölçüsü467,54 Kb.
#39873
1   2   3   4   5   6

TOPLANTI TARİHİ : 20 Aralık 2014
TOPLANTI NO : 10KARAR NO 175 : TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Ortak Toplantısının 23 Aralık 2014 Salı günü Ankara'da yapılmasına, toplantının organizasyonu için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,


KARAR NO 176 :
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, TMMOB Yasası'nda da değişiklikler içeren 3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na karşı durulmasına, bununla ilgili her türlü toplantı, eylem ve etkinliğin düzenlenmesi konusunda Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesine,


KARAR NO 177: 5307 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 16 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği kapsamında;
2015 yılı için; LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür, LPG Yetkili İşletme ve Teknik Personel “Eğitim” ücretlerinin 90 TL/gün , “Belge” ve “Sertifika” ücretlerinin 50 TL, “Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri” ücretinin 90 TL olarak belirlenmesine
KARAR NO 178 : 3060 Sayılı Büyükşehir Yasası Çalışma Grubu'na Erdoğan Balcıoğlu (İMO)'nun eklenmesine,
KARAR NO 179 : Mardin İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne İnşaat Mühendisleri Odası Mardin Temsilcisi Baran Yıldırım’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Mardin İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 180 : Zonguldak Kent Sempozyumu'nun 21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılmasına,
KARAR NO 181 : TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Kurultayı'nın 16-17 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılmasına,
KARAR NO 182 : TMMOB 4. Kadın Kurultayı'nın 17-18 Ekim 2015 tarihlerinde yapılmasına,
KARAR NO 183 : TMMOB Jeotermal Kongresi'nin 14-15 Ekim 2015 tarihlerinde yapılmasına,
KARAR NO 184 : Üniversitelerin Biyoproses Mühendisliği Bölümünden mezun olanların Kimya Mühendisleri Odası’na kaydolmalarına ve bu kararın TMMOB Genel Kurulu'na sunulmasına,
KARAR NO 185 : TMMOB Terme Termik Santral Raporun'ndan 1500 adet bastırılması konusunda Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,
KARAR NO 186 : TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Bilirkişi Yönetmeliğinin kabulüne,
KARAR NO 187 : TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Temsilcilikler Yönetmeliğinin kabulüne,
KARAR NO 188 : TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Öğrenci Üyelik Yönetmeliğinin kabulüne,
KARAR NO 189 : Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik'te belirlenen Daimi Komite'de Birliğimizi Bahattin Şahin'in temsil etmesine,
KARAR NO 190 : TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası'nın, Samsun Şubesinin, tapuda Samsun ili, İlkadım İlçesi,f36b22b3a pafta, 7751 ada, 9 parselde bulunan 25/1000 arsa payına sahip 11 ve 20/1000 arsa payına sahip 12 nolu bağımsız bölümlerdeki taşınmazların Elektrik Mühendisleri Odası adına satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdağ (TCKimlik No: 47854718880) ve Şube Yönetim Kurulu Saymanı Adnan Korkmaz ( TC Kimlik No: 62581240794) 'ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,
KARAR NO 191 : Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi için elektrik kompanzasyon sisteminin SRN Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti firmasına yaptırılmasının uygunluğuna,
KARAR NO 192 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

İran Uyruklu Havacılık ve Uzay Mühendisi Sogand Yousef BEIGHI


Fas Uyruklu Uçak Mühendisi Yassine CHETOUANI
KARAR NO 193 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 10 Ocak 2015 Cumartesi günü Saat 10.00'da yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI, Zeyneti BAYRI ÜNAL, Neriman USTA, Ekrem POYRAZ, Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY, Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN, Feyyaz ATAÇ (katılmadı), Murat FIRAT, Ercan BAYRAK (katılmadı), Mehmet BESLEME, Mehmet TORUN, Cemalettin KÜÇÜK, A.Deniz ÖZDEMİR, İsmet ASLAN (katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ, Necati UYAR, M.Murat İLHAN (katılmadı), M.Tevfik KIZGINKAYA

TOPLANTI TARİHİ : 10 OCAK 2015
TOPLANTI NO : 11KARAR NO 194 : TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Ortak Toplantısının, TMMOB Yasası'nda da değişiklikler içeren 3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına karşı yapılacakların değerlendirilmesi gündemi ile 14 Ocak 2015 Çarşamba günü Ankara’da yapılmasına, toplantı organizasyonu için Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 195 : 24 Aralık 2014 tarih ve 29215 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğin iptali için dava açılmasına,
KARAR NO 196 : TMMOB Enerji Çalışma Grubuna Emre Demir(Maden M.O) yerine Saffet Durak'ın (Maden M.O) eklenmesine, TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubundan Kadir Şinasi Yalçınkaya'nın (Gemi M.O) çıkarılmasına,
KARAR NO 197 : TMMOB Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Sempozyumunun 6-7 Kasım 2015 tarihinde Ankara'da yapılmasına,
KARAR NO 198 : TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası İhtisas Alanları Yönetmeliği üzerine çalışma yapmak üzere Metalurji ve Malzeme, Çevre, Elektrik, Fizik, İnşaat, Kimya, Makina, Maden Mühendisleri Odalarının temsilcilerinin katılımıyla komisyon kurulmasına,
KARAR NO 199 : TMMOB Yalova İl Koordinasyon Kurulu'nun, TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurulları Yönetmeliği'nin 7.maddesine göre kapatılmasına oybirliğiyle,
KARAR NO 200 : TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesislerinde kullanılmak üzere, kablosuz internet dağıtım cihazları ve spor salonu için ihtiyaç duyulan malzemelerin alımının uygunluğuna,
KARAR NO 201 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
İtalya uruklu Mimar Mario Magnarelli,
KARAR NO 202 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 31 Ocak 2015 Cumartesi günü Saat 14:00'da yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI, Zeyneti BAYRI ÜNAL (katılmadı), Neriman USTA, Ekrem POYRAZ, Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY (katılmadı), Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN, Feyyaz ATAÇ (katılmadı), Murat FIRAT, Ercan BAYRAK, Mehmet BESLEME, Mehmet TORUN, Cemalettin KÜÇÜK, A.Deniz ÖZDEMİR, İsmet ASLAN (katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ (katılmadı), Necati UYAR, M.Murat İLHAN (katılmadı), M.Tevfik KIZGINKAYA

TOPLANTI TARİHİ : 31 OCAK 2015
TOPLANTI NO : 12KARAR NO 203 : AKP’nin TMMOB ve bağlı Odaların örgütlü yapısını parçalamak ve dağıtmak için hazırladığı TMMOB yasası değişikliğine yönelik karar almak ve sözümüzü söylemek üzere; TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu'nun, aşağıdaki gündemle 14 Şubat 2015 tarihinde Saat 10:00'da TMMOB İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu Necatibey Caddesi No: 57 Ankara adresinde toplanmasına; Genel Kurul’a katılım için başta bağlı Odaların Delegeleri, Oda/Şube/Temsilcilik Yönetim Kurulu, Oda Onur ve Denetleme Kurulu üyeleri olmak üzere tüm üyelere ve öğrenci üyelere çağrıda bulunulmasına; Genel Kurul’a TMMOB’yi her ortamda savunan, demokrasi mücadelesi içerisinde yanyana durduğumuz emek ve meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, demokrasi güçleri ile içinde yer aldığımız platfomların temsilcilerinin davet edilmesine,
Gündem:

1. Açılış ve Divan Seçimleri

2. Saygı Duruşu

3. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açış Konuşması

4. Karar ve Sonuç Bildirisi Komisyonu Seçimi

5. Konuk konuşmaları

6. Komisyon raporunun sonuçlandırılması

7. Genel Kurul Sonuç Bildirisinin kamuoyuna duyurulması


KARAR NO 204 : 1 Mayıs 2014 İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününün Taksim’de kutlanmasına yönelik olarak çağrıda bulundukları gerekçesi ile DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Ahmet Özdemir Aktan hakkında İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın 6 Şubat 2015 tarihinde İstanbul Çağlayan adliyesinde saat 9.00 da yapılacak ilk duruşmasına TMMOB Yönetim Kurulu olarak katılım sağlanmasına, duruşmanın izlenmesi için Odalara ve İstanbul İKK’ya çağrıda bulunulmasına,
KARAR NO 205 : Sağlık Bakanlığı’nın, Gezi olayları sırasında ayrımsız bir biçimde yaralılara, sağlık sorunu olan insanlara ilkyardım hizmeti verilmesini desteklediği, savunduğu için; “hukuka aykırı yetkisiz ve kontrolsüz, revir adı altında sağlık hizmet birimleri oluşturarak amaçları dışında faaliyet gösterdikleri” iddiası ile Türk Tabipleri Birliği’ne bağlı Ankara Tabip Odası’nın organlarında görev yapan hekimlerin görevine son verilmesi talebi ile açtığı davanın 20 Şubat 2015 günü yapılacak duruşmasına, TMMOB Yönetim Kurulu olarak katılım sağlanmasına, duruşmanın izlenmesi için Odalara ve Ankara İKK’ya çağrıda bulunulmasına,
KARAR NO 206 : Laik, bilimsel, anadilinde eğitim ve demokratik yaşam için Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Vakıfları Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve KESK Eğitim-Sen tarafından 8 Şubat 2015 tarihinde İstanbul Kadıköy’de düzenlenecek mitingin desteklenmesine, katılım yönünde İstanbul İKK’ya görev verilmesine; 13 Şubat 2015 tarihinde laik ve bilimsel eğitim için ülke çapında yapılacak boykota yönelik Odalara ve İKK’lara çağrıda bulunulmasına,
KARAR NO 207 : İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında, İşçi ölümleri ve İş cinayetlerine karşı DİSK, KESK ve TTB ile birlikte ülke genelinde kampanya başlatılmasına, diğer örgütlerle görüşmelerde bulunmak üzere Mehmet Torun’un görevlendirilmesine, kampanya organizasyonu ve yapılacak harcamalar konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 208 : TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Neriman Usta’nın İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’na başvuru yaparak TMMOB 2. Başkanı Züber Akgöl’ün İMO Onur Kuruluna sevkini talep etmesi ile başlayan ancak sürecin gerek Oda Onur Kurulu ve gerekse TMMOB Yüksek Onur Kurulu nezdinde tamamlanmadığı bir durumda; TMMOB’nin özellikle 1970’lerden bu yana Türkiye tarihine not düştüğü, bağımsızlık, demokrasi, insan hakları, özgürlükler, emekten ve halktan yana tavrı ile bütünleştirdiği demokratik ve özgürlükçü kurumsal işleyiş yapısının ve her platformda savunduğumuz ilkelerinin yok sayılarak, birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyulduğu bu günlerde; Neriman Usta’nın Züber Akgöl hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmasının Yönetim Kurulumuzca “doğru bir yaklaşım olarak görülmediği”nin ifade edilmesine (Neriman Usta’nın karşı oyuyla),
KARAR NO 209 : Kadın Çalışma Grubu'na Vuslat Bektaş'ın(Ziraat M.O) Mehtap Ercan'ın(Ziraat M.O), Enerji Çalışma Grubu'na Yasemin Özdemir(Kimya M.O), Bilirkişilik Çalışma Grubu'na Fatih Yılmaz'ın(Gemi M.O) eklenmesine,
KARAR NO 210: Yönetim Kurulumuzun 8 Kasım 2014 tarih ve 141 no.lu kararı doğrultusunda Tez-Koop-İş Sendikası ile yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini yürüten Komisyonca imzalanan Toplu İş Sözleşmesinin uygunluğuna,
KARAR NO 211 : Toplu İş Sözleşmesi kapsamı dışında kalan personel ücretlerine, 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere toplu iş sözleşmeli personele yapılan ücret artış oranlarının ve verilen sosyal hakların uygulanmasına,
KARAR NO 212 : TMMOB 2014 Yılı Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği bilirkişilik ücretlerinin 2015 yılı için de geçerli olmasına,
KARAR NO 213 : Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2014 tarih ve 861 sayılı kararına dava açılmasına,
KARAR NO 214 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
Kazakistan uyruklu Rassul Nurkassynov, Avusturya uyruklu Ralph Gabriel Tolga, Tacikistan uyruklu Tohir Sharipov, Kosova uyruklu Duygu Mumcı, Azerbaycan uyruklu Shamkhal Guliyev, Yunanistan uyruklu Sami Kiasif, Moğolistan uyruklu Miras MyeiramKARAR NO 215 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 21 Şubat 2015 Cumartesi günü Saat 13:00'da yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI, Zeyneti BAYRI ÜNAL, Neriman USTA, Ekrem POYRAZ, Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY, Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN, Feyyaz ATAÇ (katılmadı), Murat FIRAT, Ercan BAYRAK (katılmadı), Mehmet BESLEME, Mehmet TORUN, Cemalettin KÜÇÜK, A.Deniz ÖZDEMİR, İsmet ASLAN (katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ, Necati UYAR (katılmadı), M.Murat İLHAN, M.Tevfik KIZGINKAYA (katılmadı)TOPLANTI TARİHİ : 21 ŞUBAT 2015
TOPLANTI NO : 13KARAR NO 216: Şehir Plancıları Odası'nı temsilen TMMOB Yönetim Kurulu üyeliğini sürdüren Necati Uyar'ın istifa ettiğini bildirmesi üzerine, TMMOB Ana Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarına ilgili Odanın Yedek Üyesi Ramize Esra Oğuz'un asıl üye olarak katılması için kendisine çağrıda bulunulmasına,
KARAR NO 217: TMMOB 4. Kadın Kurultayı’nın 14-15 Kasım 2015 tarihinde İzmir’de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılmasına, salon organizasyonu ile ilgili olarak İzmir İKK’ya, Yerel Kadın Kurultaylarının düzenlenmesi için tüm İKK’lara görev ve yetki verilmesine, yerellerde yapılacak olan Kadın Kurultaylarında Düzenleme Kurulu’nun (TMMOB Kadın Çalışma Grubu) aldığı kararların uygulanmasına, Yerel Kadın Kurultaylarının 15 Haziran 2015 tarihine kadar tamamlanmasına, yerellerde yapılacak kurultay tarihlerinin 15 Mart 2015’e kadar TMMOB’ye bildirilmesine, TMMOB 4. Kadın Kurultayı için yapılacak harcamalara ilişkin Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine,
KARAR NO 218: 3 Mart TMMOB İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü'nde İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığı kitlesel basın açıklamaları yapılmasına, ikk’lardan etkinlik saatlerinin 27.02.2015 tarihine kadar TMMOB’ye iletmelerine, etkinliklerimize katılım için emek ve meslek örgütlerine çağrıda bulunulmasına,
KARAR NO 219: TMMOB 43.Dönem II.Danışma Kurulu toplantısının 14 Mart 2015 Cumartesi günü Saat 10:00'da Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi'nda yapılmasına, toplantının organizasyonu ve yapılacak harcamalar için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 220: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 221: Türk Loydu Vakfı 57.Genel Kurulu'na Birliğimizi temsilen Ekrem Poyraz'ın katılmasına,
KARAR NO 222: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "Akkuyu Nükleer Güç Santralı Radyoaktif Atık Depolama Tesisi, Rıhtım, Deniz Dolgu Alanı ve Yaşam Merkezi" projesi ile ilgili istenen taleplerin, Bakanlıkça 48331039/220.01/1674 sayılı yazı ile reddedilmesine yönelik dava açılmasına, konuda adı geçen Dokay firmasının yeterlilik belgesinin iptaline ilişkin dava açılmasına, Dokay firması yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına,
KARAR NO 223: Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin tarafımıza iade edilmesine dair Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nün 03.02.2015 tarih ve 79 sayılı işleminin iptali için dava açılmasına,
KARAR NO 224: İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin tarafımıza iade edilmesine dair Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nün 06.02.2015 tarih ve 94 sayılı işleminin iptali için dava açılmasına
KARAR NO 225: Harita ve Kadastro Mühendisleri  Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Mesleki Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliği ile Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliğinin tarafımıza iade edilmesine dair Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nün 03.02.2015 tarih ve 78/82/84 sayılı işlemlerinin iptalleri için dava açılmasına,
KARAR NO 226: Hatay İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilcisi Ufuk Akdeniz’in atanmasına, Sekretarya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 227: 28 Şubat 2015 tarihi itibariyle istifa eden TMMOB çalışanı Çiğdem Koç'a yasal haklarının ödenmesine,
KARAR NO 228: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
İran uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Ramin Zolfi,
KARAR NO 229: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 13 Mart 2015 Cuma günü Saat 17:00'da yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI, Zeyneti BAYRI ÜNAL, Neriman USTA, Ekrem POYRAZ, Hakan AYDOĞDU (katılmadı), Hakan GÜNAY, Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN, Feyyaz ATAÇ (katılmadı), Murat FIRAT, Ercan BAYRAK, Halil KAVAK, Mehmet TORUN, Cemalettin KÜÇÜK, A.Deniz ÖZDEMİR, İsmet ASLAN, Mehmet ÇELİK (katılmadı), Ozan YILMAZ, R.Esra OĞUZ, M.Murat İLHAN (katılmadı), M.Tevfik KIZGINKAYA


TOPLANTI TARİHİ : 13 Mart 2015
TOPLANTI NO : 14KARAR NO 230: TMMOB Bilirkişilik Çalıştayı’nın 10 Ekim 2015 tarihinden Ankara’da yapılmasına, toplantı organizasyonu ve gerekli harcamalar yapmak konusunda Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,
KARAR NO 231: TMMOB Kadın Çalışma Grubuna Itır İlke Akyüz'ün (Gemi M.O) ve Meltem Öz'ün (Peyzaj M.O), TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubuna Çiğdem Camkıran'ın (Peyzaj M.O), TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu'na Meltem Öz'ün (Peyzaj M.O), Mevsimlik İşçi Çalışma Grubu’na Cem Şahin’in (Çevre M.O) eklenmesine,
KARAR NO 232:  TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın Birlik Hissesi ödentilerini bu dönem içerisinde tamamlamamış olması nedeniyle, TMMOB Yasası’nın 6. ve Ana Yönetmeliği’nin 43.maddesinin d bendine göre TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası’nı denetlemek üzere TMMOB Denetleme Kurulu’nun göreve çağrılmasına oybirliğiyle,
KARAR NO 233: TMMOB İç Mimarlar Odası’nın Birlik Hissesi ödentilerini bu dönem içerisinde tamamlamamış olması ve TMMOB Teoman ÖZTÜRK Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Katkı Payını ödememiş olması nedeniyle, TMMOB Yasası’nın 6. ve Ana Yönetmeliği’nin 43.maddesinin d bendine göre TMMOB İç Mimarlar Odası’nı denetlemek üzere TMMOB Denetleme Kurulu’nun göreve çağrılmasına oybirliğiyle,
KARAR NO 234: TMMOB Mimarlar Odası'nın 11-12 Nisan 2015 tarihlerinde Antalya'da yapılacak 44.Dönem Seçimsiz Genel Kurulu'na Birlik Gözlemcisi olarak Mehmet Torun'un katılmasına,
KARAR NO 235: TMMOB Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Sempozyumu tarihinin 21-22 Kasım 2015 olarak değiştirilmesine,
KARAR NO 236: TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Kurultayı tarihinin 9-10 Mayıs 2015 olarak değiştirilmesine (Neriman Usta’nın karşı oyuyla),
KARAR NO 237: TMMOB 43.Dönem Olağanüstü Genel Kurulu ile ilgili olarak gazetelere verilen ve ödemesi Birliğimiz tarafından yapılan ilanlara ilişkin, Basın İlan Kurumu tarafından 10 Şubat 2015 tarihinde 455703 sıra numarası ile sehven TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına düzenlenen faturanın TMMOB gideri olarak kabulüne,
KARAR NO 238: Birliğimizin ihtiyacı için 6 adet bilgisayar ve 1 adet fotoğraf makinası alınması konusunda Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine,
KARAR NO 239: TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nın Bursa İli Osmangazi İlçesi Gazcılar Mahallesi Abdal Cadde Örkap İşhanı No:84 adresinde 523 Ada, 174 Pafta ve 75 Parsel tapu kayıtlarında yer alan 18 bağımsız bürodan oluşan taşınmazın Makina Mühendisleri Odası adına satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Fikri Düşünceli'nin münferiden yetkilendirilmesi yönlü talebinin uygunluğuna,
KARAR NO 240: TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nın Giresun İli Şeyh Keramettin Mahallesi Gazi Caddesi Hafız Avni Öğütçü Sokak No:12 Kat:1 adresinde 76 Ada, ve 12 Parsel tapu kayıtlarında yer alan Giresun İl Temsilciliğine ait taşınmazın Erhan Kaya ve Şükrü Henden'e Makina Mühendisleri Odası adına satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Fulya Bankoğlu ve Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Orhan Gürsoy'un münferiden yetkilendirilmesi yönlü talebinin uygunluğuna,
KARAR NO 241: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
Kazakistan uyruklu İnşaat Mühendisi Akhaan MİZAMKHAN, İran uyruklu Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisi Amin Navehkesh NOURMOHAMMAD,
KARAR NO 242: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 4 Nisan 2015 Cumartesi günü Saat 13:00'da yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI (Katılmadı), Zeyneti BAYRI ÜNAL (Katılmadı), Neriman USTA, Ekrem POYRAZ, Hakan AYDOĞDU (Katılmadı), Hakan GÜNAY (Katılmadı), Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN, Feyyaz ATAÇ, Murat FIRAT, Ercan BAYRAK (Katılmadı), Mehmet BESLEME, Mehmet TORUN, Hüseyin HIZLI, A.Deniz ÖZDEMİR, İsmet ASLAN, Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ, R.Esra OĞUZ (Katılmadı), M.Murat İLHAN, M.Tevfik KIZGINKAYA

TOPLANTI TARİHİ : 4 Nisan 2015
TOPLANTI NO : 15

KARAR NO 243 : Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekreteryası'na Eylem Ölmezoğlu Poyraz'ın (Elektrik M.O) yerine Aylin Sıla Temiz'in (Makina M.O) eklenmesine,
KARAR NO 244 : DİSK, KESK ve TTB ile birlikte 13 Mayıs Soma Katliamının yıldönümü kapsamında 13 Mayıs 2015 tarihinde İKK’ların bulunduğu tüm illerde kitlesel basın açıklamalarının yapılmasına, 16 Mayıs 2015 Cumartesi tarihinde Manisa'nın Soma ilçesinde bölgeden katılımla miting düzenlenmesine, konu ile ilgili yapılacak harcamalar konusunda Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,
KARAR NO 245 : Emeğin bayramı 1 Mayıs'ın diğer emek ve meslek örgütleri ile birlikte başta Taksim alanı olmak üzere tüm ülke düzeyinde kutlanmasına, buna yönelik yapılacak miting, basın açıklaması v.b. etkinliklerde bağlı birimlerimizin ve üyelerimizin katılımları ile yer alınmasına, örgütlü olduğumuz il ve ilçelerde, 1 Mayıs'ın kutlanması için yapılacak çalışmaların İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla yürütülmesine,
KARAR NO 246 : TMMOB Seçim Bildirgesi-2015 broşüründen 1500 adet basılmasına,
KARAR NO 247 : TMMOB 43.Dönem Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilen, TMMOB 2014-2015 Dönemi Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği‘nin ilgili maddesi gereğince; 2015 yılı Odalar Birlik Hissesinin 2.545.150,00 (ikimilyonbeşyüzkırkbeşbinyüzelli Türk Lirası) TL olarak belirlenmesine,
KARAR NO 248 : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Meslek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce oluşturulan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Revizyon Komisyonuna Birliğimizi temsilen Bahattin Şahin ve Ali Fahri Özten'in katılmasına,
KARAR NO 249 : Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Gurbet Örçen'in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 250 : Konya İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Duransoy'un atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi tarafından yürütülmesine,
KARAR NO 251 : TMMOB Sinop Gerze Termik Santral Raporundan 1500 adet basılmasına,
KARAR NO 252 : Ankara İl Koordinasyon Kurulu'nun Sekreterliğinde, Ankara'da “Ankara Kent Sempozyumu”nun 5-6 Ekim 2015 tarihlerinde düzenlenmesine,
KARAR NO 253 : TMMOB Kadın Çalışma Grubu‘nun önerisi doğrultusunda;  19 Eylül 2015 tarihinde Eskişehir’de, TMMOB Kadın Çalışma Grubu ile Oda ve İKK’ları temsilen ikişer kişinin katılımı ile ortak toplantı yapılmasına, toplantı organizasyonu ve gerekli harcamalar yapmak konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine,
KARAR NO 254 : TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik üzerine çalışma yapmak üzere Elektrik Mühendisleri Odası ve Fizik Mühendisleri Odası temsilcilerinin katılımıyla komisyon kurulmasına,
KARAR NO 255 : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 256 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
Afganiistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi, Zamaneddin SAFARI, Azerbaycan uyruklu Makina Mühendisi Javid KHALILOV,
KARAR NO 257 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 25 Nisan 2015 Cumartesi günü Saat 13:00'da yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI, Zeyneti BAYRI ÜNAL, Neriman USTA, Ekrem POYRAZ, Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY (Katılmadı), Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN, Feyyaz ATAÇ (Katılmadı), Murat FIRAT, Ercan BAYRAK, Mehmet BESLEME, Mehmet TORUN, Cemalettin KÜÇÜK, A.Deniz ÖZDEMİR, İsmet ASLAN (Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ, R.Esra OĞUZ, M.Murat İLHAN (Katılmadı), M.Tevfik KIZGINKAYA (Katılmadı)

TOPLANTI TARİHİ : 25 Nisan 2015
TOPLANTI NO : 16KARAR NO 258 : Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu kurulmasına ve Odalardan İl Koordinasyon Kurulu'na katılacak temsilcilerin isimlerinin istenmesine,
KARAR NO 259 : TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde 28 Nisan 2015 Salı günü Bahar Şenliği organize edilmesine, etkinlik harcamalarının yapılması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,
KARAR NO 260 : TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Ortak Toplantısının 5 Mayıs 2015 Salı günü saat 13.00'de genel durum değerlendirmesi ve TMMOB etkinlikleri gündemiyle Ankara'da yapılmasına, toplantının organizasyonu için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 261 : TMMOB İç Mimarlar Odası'nın 16 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak 22.Dönem Olağanüstü Genel Kurulu'na Birlik Gözlemcisi olarak Mehmet Çelik'in katılmasına,
KARAR NO 262 : Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu'nun talebi üzerine Kobane'nin yeniden inşası konusunda teknik inceleme yapılarak, görüş ve önerileri içeren rapor oluşturulması konusunda Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu'na görev verilmesine,
KARAR NO 263 : TMMOB‘nin 01 Nisan 2014 - 31 Mart 2015 tarihli ekli gelir - gider ve mevcut- borç  cetvellerinin kabulüne ve Olağan Genel Kurula sunulmasına,
KARAR NO 264 : TMMOB 43. Dönem Olağan Genel Kurulu‘nda kabul edilen TMMOB 2014-2015 Dönemi Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği‘nin ilgili maddesi gereğince; TMMOB 2015 yılı gelir-gider bütçesinin 3.692.850,00 (üçmilyonaltıyüzdoksanikibinsekiz yüzelli Türk Lirası) TL olarak kabulüne,
KARAR NO 265 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
Kenya uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Samwel TABU, Azerbaycan uyruklu Elektrik Mühendisi Fuad NAIBOV, İran uyruklu Mimar Sasan HOSEINPOURNADER, Yunanistan uyruklu Mimar Tzeichan SALIOGLOU,
KARAR NO 266 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 23 Mayıs 2015 Cumartesi günü saat 13:00'da yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL (Katılmadı), Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI, Zeyneti BAYRI ÜNAL (Katılmadı), Neriman USTA, Ekrem POYRAZ, Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY, Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN, Feyyaz ATAÇ (Katılmadı), Murat FIRAT (Katılmadı), Ercan BAYRAK, Mehmet BESLEME, Mehmet TORUN, Cemalettin KÜÇÜK (Katılmadı),  A.Deniz ÖZDEMİR (Katılmadı), İsmet ASLAN (Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ (Katılmadı), R.Esra OĞUZ (Katılmadı), M.Murat İLHAN (Katılmadı), M.Tevfik KIZGINKAYA

TOPLANTI TARİHİ : 23 Mayıs 2015
TOPLANTI NO : 17KARAR NO 267 : TMMOB Denetleme Kurulu’nun önerisi doğrultusunda, Bilgisayar M.O.’nın yapılamayan denetlemesiyle ilgili olarak; Bilgisayar M.O. Saymanı ve Mali Müşaviri’nin Oda evraklarıyla birlikte TMMOB binasına çağrılarak, TMMOB Denetleme Kurulu’nun, Odayı denetlemesinin sağlanması için Yürütme Kuruluna görev verilmesine,
KARAR NO 268 : Denetleme Raporlarını göndermeyen Gemi Makina İşletme Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası ve Petrol Mühendisleri Odalarından Denetleme Kurulu raporlarının ivedilikle istenmesine,
KARAR NO 269 : Yapı Denetimi Çalışma Grubu'nun önerisi doğrultusunda "4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun yeniden düzenlenmesi ile bu kanun kapsamında çalışan proje ve yapı denetçisi denetçi mühendis ve mimarlar ile kontrol elemanı mühendis ve mimarların sorunlarının çözümü için öneriler" raporunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesinin uygunluğuna,
KARAR NO 270 : Güven Park'ta 18 Aralık 2014 tarihinde TMMOB yasa tasarısını eleştirmek amacıyla TMMOB tarafından yapılan basın açıklamasına katılan ve haklarında soruşturma açılan 6 kişiye hukuki yardım yapılmasına,
KARAR NO 271 : Soma faciası ile ilgili Akhisar’da yürütülen ceza davasına müdahil olunmasına,
KARAR NO 272 : Sakarya İli, Karasu İlçesinde bulunan alanın Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesi ile ilgili 2015/7527 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptali için dava açılmasına,
KARAR NO 273 : Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine ilişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Zaptının onaylanması ile ilgili 2015/7697 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iptali için dava açılmasına,
KARAR NO 274 : TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 275 : Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özerk’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 276 : Diyarbakır İKK’nın önerisi doğrultusunda Kobanenin inşa süreci ile ilgili olarak kullanılacak araç ve gereçlerin alımına yönelik Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 277 : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası mülkiyetinde bulunan, tapu sicilinde; Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi, 9 pafta, 641 ada, 14 parselde kayıtlı, Yüce Rıfat Sokağı No:53 İzmit-Kocaeli adresindeki taşınmazın, tapu sicil kaydına ilişkin olarak, ilgili tapu dairesi nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak ve cins tashihi işlemlerini gerçekleştirmeleri için; Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Tolga OK (T.C.Kimlik No: 26978153012) ile Sekreter Üyesi Fatih YAZICI (T.C.Kimlik No: 16346499866)’nın müştereken hareket etmek üzere yetkilendirilmeleri yönlü taleplerinin uygunluğuna,
KARAR NO 278 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
Tanzanya uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Hussein Hamidu Mkwizu, Makedonya uyruklu Elektrik Mühendisi Hamza Çelik, Yunanistan uyruklu Elektrik Mühendisi Achmet İmam, Afganistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Sayed Hamid Siddiqi, Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Bahruz Jabiyev, Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Vugar Rahimli, İran uyruklu Mimar Ali Seifloo, Cezayir uyruklu Mimar Amina Rezoug, Makedonya uyruklu Mimar Lutvije Debreshi,
KARAR NO 279 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 20 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 13:00'da yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI, Zeyneti BAYRI ÜNAL (katılmadı), Neriman USTA, Ekrem POYRAZ (katılmadı), Hakan AYDOĞDU (katılmadı), Hakan GÜNAY, Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN (katılmadı), Feyyaz ATAÇ (katılmadı), Murat FIRAT (Katılmadı), Ercan BAYRAK, Mehmet BESLEME, Mehmet TORUN, Cemalettin KÜÇÜK, İsmail KÜÇÜK, İsmet ASLAN (Katılmadı), Mehmet ÇELİK (katılmadı), Ozan YILMAZ (katılmadı), R.Esra OĞUZ (katılmadı), M.Murat İLHAN, M.Tevfik KIZGINKAYA

TOPLANTI TARİHİ : 20 Haziran 2015
TOPLANTI NO : 18KARAR NO 280 : TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu'na M.Hanze Gürkaş'ın (İç Mimarlar Odası) eklenmesine,
KARAR NO 281 : TMMOB’nin 1973-1980 yılları arasında Başkanlığını yapan Teoman Öztürk’ün aramızdan ayrılışının 21.yıldönümü nedeniyle 11 Temmuz 2015 tarihinde açık ya da kapalı alanda anma etkinlikleri yapılmasına; afiş, broşür, el ilanı vb. yayın çıkarılmasına ve gerekli organizasyonlar konusunda Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,
KARAR NO 282 : 2015 Genel Seçim sonuçlarını değerlendirme gündemi ile TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Ortak Toplantısının 11 Temmuz 2015 tarihinde yapılmasına, toplantının organizasyonu için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 283 : Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Programının Gemi Makinaları İşletme Mühendisliğine eşdeğerlik veren YÖK kararı hakkında Gemi Mühendisleri Odası ve Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanları ve Odaların TMMOB temsilcileri ile ortak toplantı yapılmasına,
KARAR NO 284 : Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının 03.06.2015 tarih 1/K-940 sayılı ve 03.06.2015 tarih 1/K-942 yazıları ekinde TMMOB Yönetim Kuruluna iletilen; HKMO Yönetim Kurulu üyesi Serkan ATAGÜN’ün TMMOB Yüksek Onur Kurulunda görülmekte olan dosyası hakkındaki TMMOB Yönetim Kuruluna hitaben yazdığı dilekçelerin TMMOB mevzuatı ve gelenekleri çerçevesinde bir yeri olmadığına, bu anlamda yok hükmünde sayılmasına, dilekçelerin Odası üzerinden iade edilmesine, HKMO tarafından ilgili dilekçenin gönderilmesine ilişkin üst yazısında bahse konu dilekçeden alıntıya yer vermesinin ise “kastını aştığı” yönünde tespitine,
KARAR NO 285 : Selanik Caddesi No:17 adresinde 4. Katta bulunan taşımazın İç Mimarlar Odası'na satışı ile ilgili TMMOB Yönetim Kurulu'nun 08 Kasım 2014 tarih 144 ve 145 sayılı kararların iptaline, taşınmazın kullanımına yönelik Oda Yönetim Kurulu ile görüşme yapmak üzere Yürütme Kurulu'na yetki ve görev verilmesine,
KARAR NO 286 : TMMOB Gemi Mühendisleri Odası'nın 05 Temmuz 2015 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu'na Birlik Gözlemcisi olarak Ekrem Poyraz'ın katılmasına,
KARAR NO 287 : TMMOB 1.Kadın Sempozyumu kitabının 1500 adet bastırılması konusunda Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,
KARAR NO 288 : TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Kurultayı kitabının 1500 adet bastırılması konusunda Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,
KARAR NO 289 : Balıkesir Kent Sempozyumu'nun 23-24 Ekim 2015 tarihlerinde yapılmasına,
KARAR NO 290: Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun mühendislik alanına giren Proje Yöneticisi (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardına yönelik yasal işlemlerin başlatılmasına,
KARAR NO 291: 16.12.2012 tarih ve 28499 sayili Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Sivilaştirilmiş Petrol Gazlari (LPG) Piyasasi Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği ile ilgili olarak TMMOB LPG Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 2015 yılı Uygulama Esasları’nın uygunluğuna ve Odalara ve ilgili idarelere yollanmasına,
KARAR NO 292: Birliğimize bağlı Odalardan LPG Sorumlu Müdür Belgesi alan kişilerin kayıtlarının EPDK'ya elektronik ortamda online olarak iletilebilmesi için Anahtargrup Bilişim Danışmanlık Ltd. Şti.'den 6000 TL+KDV bedelden webservis hizmeti alınmasına, yazılımın sunucu hizmetinin contabo.com'dan yıllık 239.76 € bedelden sağlanmasına,
KARAR NO 293: 17 Nisan 2013 tarih ve 14616 nolu T.C. Gaziantep 4. Şube Noterliğinde, Makina Mühendisleri Odası ve Sakıcı İnşaat (Ekrem Sakıcı) arasında yapılan, Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve bu sözleşmeye ek olarak, 28 Ağustos 2013 tarih ve 33167 nolu T.C. Gaziantep 4. Noterliğinde, Makina Mühendisleri Odası ve Sakıcı İnşaat (Ekrem Sakıcı) arasında yapılan, Ek Sözleşmeye istinaden, TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nın, Oda adına tapuda kayıtlı bulunan, Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, Değirmiçem Mahallesi, Pafta:18, Ada:396, Parsel:209, 2. Kat 48 ve 51 bağımsız bölüm nolu 2 adet büronun, (Sakıcı İnşaat) Ekrem Sakıcı’ya veya Öztekin Orman Ür. Su Ür. Tur. Gıda İnş. Otom. Pet. Tic. San. Paz. Ltd. Şti.’ye, harca mahsus bedellerin, 48 nolu bağımsız bölüm nolu büro için 67.000,00 TL (altmışyedibin TL), 51 nolu bağımsız bölüm nolu büro için 66.000,00 TL (altmışaltıbin TL) olarak ve satışa mahsus bedellerin ise 48 ve 51 nolu her iki daire için yukarıda belirtilen sözleşmelere istinaden 0,00 TL (sıfır TL) olarak, tapu devir işlemlerini gerçekleştirmesi için TMMOB Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Orhan Tevfik OKUDUCU (T.C. Kimlik No: 48949010476) ve Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hasan Fehmi BELPINAR’ın (T.C. Kimlik No: 30424614576) münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,
KARAR NO 294 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
İran uyruklu Metalurji ve Malzeme Mühendisi Omid Chalabi ZONOUZI,
KARAR NO 295 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 11 Temmuz 2015 Cumartesi günü saat 10:00'da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI (katılmadı), Zeyneti BAYRI ÜNAL, Neriman USTA, Ekrem POYRAZ, Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY (katılmadı), Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN, Feyyaz ATAÇ, Tarık CEYHAN, Ercan BAYRAK (katılmadı), Mehmet BESLEME, Mehmet TORUN, Cemalettin KÜÇÜK (katılmadı), A.Deniz ÖZDEMİR, İsmet ASLAN (Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ, R.Esra OĞUZ, M.Murat İLHAN, M.Tevfik KIZGINKAYATOPLANTI TARİHİ : 11 Temmuz 2015
TOPLANTI NO : 19

KARAR NO 296 : TMMOB ve bağlı Odalarımız hakkında yazılı/görsel basın ve sosyal medya üzerinden yürütülen karalama kampanyasına karşı gerekli hukuki girişimlerde bulunulmasına,

KARAR NO 297 : 2015-2016 Öğretim yılı içinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi'nde kalacak öğrenciler için katkı payının belirlenmesi; elektrik ve aydınlatma için ihtiyaç duyulan malzemelerin temin edilmesi; yeni döneme hazırlık anlamında bakım, onarım işlerinin yapımı ile ilgili harcamalar yapma konularında Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 298 : Türk Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu'nda Birliğimizi Mehmet Besleme'nin temsil etmesine,

KARAR NO 299 : TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi ile ilgili olarak; Kongrenin 11-14 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'da yapılmasına; Kongre Düzenleme Kurulu'na Erkan Ateş'in (Jeofizik M.O) eklenmesine;

KARAR NO 300 : Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu'nunca Birliğimize iletilen, 24.06.2015 tarih 29396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği'ne TMMOB tarafından dava açılması talebine ilişkin olarak istenirse yönetmeliğe kendilerince dava açılabileceği hususunun Elektrik Mühendisleri Odası'na bildirilmesine,

KARAR NO 301 : TMMOB Orman Mühendisleri Odası Disiplin Yönetmeliğinin Hukuk Müşavirimizin görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 302 : Bartın İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliğine Elektrik Mühendisleri Odası Bartın İl Temsilcisi Cahit Bilal'in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Elektrik Mühendisleri Odası Bartın İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 303 : 11.07.2015 tarihi itibarı ile istifa eden TMMOB Hukuk Danışmanı Nurçin Soykut'un istifasının uygunluğuna, yasal haklarının ödenmesine, TMMOB'deki çalışma süresi boyunca örgütümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilmesine,

KARAR NO 304 : TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası İhtisas Alanları Yönetmeliği ile ilgili TMMOB Yönetim Kurulu'nun 10.01.2015 tarih ve 198 sayılı kararına istinaden oluşturulan komisyonda itirazı bulunan Elektrik M.O, İnşaat M.O, Kimya M.O, Maden M.O Başkanları ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı'nın ortak toplantı yapmasına,

KARAR NO 305 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
İran uyruklu Bilgisayar Mühendisi Nima Tajeli PIRBAZARI, İran uyruklu Telekominikasyon Mühendisi Seyed Mohsen MOUSAVU, Bosna Hersek uyruklu Mimar Emir KAPIC,

KARAR NO 306 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 1 Ağustos 2015 Cumartesi günü saat 13:00'da yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI, Zeyneti BAYRI ÜNAL, Neriman USTA, Ekrem POYRAZ, Hakan AYDOĞDU (katılmadı), Hakan GÜNAY, Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN (katılmadı), Feyyaz ATAÇ(katılmadı), Murat FIRAT, Ercan BAYRAK (katılmadı), Mehmet BESLEME, Mehmet TORUN, Cemalettin KÜÇÜK, A.Deniz ÖZDEMİR (katılmadı), İsmet ASLAN (Katılmadı), Mehmet ÇELİK (katılmadı), Ozan YILMAZ (katılmadı), R.Esra OĞUZ (katılmadı), Emre FİDAN, M.Tevfik KIZGINKAYA

TOPLANTI TARİHİ : 1 Ağustos 2015
TOPLANTI NO : 20KARAR NO 307 : 7 Haziran Genel Seçimleri sonrası AKP eli ile oluşturulan siyasi atmosfer içerisinde Suruç Katliamı ile başlayan ve ülkemizin savaş, şiddet, baskı ortamı içerisine sokulması ile devam eden, insanlarımızın öldürüldüğü karanlık gidişata dur demek için; savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı demokrasiyi hakim kılmak için; insanımızın kardeşçe bir arada yaşamasını savunmak için; eşit, özgür, demokratik, laik, bağımsız bir Türkiye mücadelesini yükseltmek için; bölgemizde emperyalist işgal ve savaş politikalarına karşı halkların kardeşliğini büyütmek için kapalı salon/açık hava toplantılarının düzenlenmesine, emek meslek örgütleri ve demokrasi güçleri ile ortaklaşa eylem ve etkinliklerde bulunmak üzere görüşmelerde bulunulmasına; bunlara yönelik her türlü iş ve işlemi gerçekleştirmek konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 308 : TMMOB 43.Dönem III.Danışma Kurulu toplantısının 12 Eylül 2015 Cumartesi günü Saat 10:00'da yapılmasına, toplantının organizasyonu için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine;
KARAR NO 309 : 2015-2016 öğretim dönemi içerisinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesislerinde konaklayacak öğrenciler için katkı payının kişi başına 400 TL/ay olarak kabul edilmesine,
KARAR NO 310 : TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Elektrikli Kara Araçları ve Bu Araçların Şarjlarına Dair Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği üzerine çalışma yapmak üzere Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası temsilcilerinin katılımı ile komisyon kurulmasına,
KARAR NO 311 : Birliğimize bağlı Odalardan LPG Sorumlu Müdür Belgesi alan kişilerin kayıtlarının EPDK'ya elektronik ortamda online olarak iletilebilmesi için hazırlanan WEB servis yazılımının EPDK'nın yeni isteklerini karşılayamadığı için TMMOB Yönetim Kurulunun 20 Haziran 2015 tarih ve 292 sayılı kararının iptaline, EPDK'nın isteklerine uygun WEB servis yazılımı için Anahtargrup Bilişim Danışmanlık Ltd. Şti. ile yeni bir sözleşmenin yapılmasına,
KARAR NO 312 : TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri tanıtımı için hazırlanan broşürden 10000 adet bastırılması için Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,
KARAR NO 313 : 17 Ağustos Depremi yıldönümünde yapılacak etkinliklerin TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenmesine,
KARAR NO 314 : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'nın, Tekirdağ İli, Merkez İçesi, Hürriyet Mahallesi, Eski Hanlar Sokağında bulunan ve Pafta No:67, Ada No:252, Parsel No:9 olan 216,58 m2 arsanın satın alınması, söz konusu taşınmazla ilgili tapu işlemlerinin tamamlanması için TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Başkanı Cemal POLAT (TC Kimlik No: 33859600206) ve Yönetim Kurulu Üyesi Cem CAN (TC Kimlik No: 30205387378)’ın yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,
KARAR NO 315 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 22 Ağustos 2015 Cumartesi günü saat 13:00'da yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI (katılmadı), Zeyneti BAYRI ÜNAL, Neriman USTA, Ekrem POYRAZ (katılmadı), Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY, Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN (katılmadı), Feyyaz ATAÇ (katılmadı), Murat FIRAT, Ercan BAYRAK (katılmadı), Mehmet BESLEME (katılmadı), Mehmet TORUN, Cemalettin KÜÇÜK, A.Deniz ÖZDEMİR (katılmadı), İsmet ASLAN (Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ, R.Esra OĞUZ, Murat İLHAN (katılmadı), M.Tevfik KIZGINKAYA

TOPLANTI TARİHİ : 22 Ağustos 2015
TOPLANTI NO : 21KARAR NO 316 : 4 Ağustos 2015 tarih ve 29435 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan, Grizu gazı ve/veya yanıcı gazlar veya tozlar nedeniyle muhtemel patlayıcı ortama sahip yeraltı kömür ocakları ile bu tip madenlerin yerüstü tesislerinde bulunan teçhizat ve koruyucu sistemler hakkındaki 2015/7966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının iptali için dava açılmasına,
KARAR NO 317 : 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde emek ve demokrasi güçleri ile birlikte açık ya da kapalı alanda yapılacak miting, basın açıklaması v.b. etkinliklere destek vermeye, bağlı birimlerimizin ve üyelerimizin katılımlarının sağlanması için gerekli çalışmaların İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla yürütülmesine,
KARAR NO 318 : Soma Katliamı ile ilgili inceleme ve raporlama çalışması yapmak üzere Mehmet Torun (TMMOB), Serdar Ömer Kaynak (Maden M.O), Hüsnü Meydan (Maden M.O), Ayhan Kösebalaban (Jeoloji M.O), M.Kemal Sarı (Elektrik M.O), Nazmiye Uzun (Kimya M.O), Bedri Tekin (Makina M.O) ile heyet oluşturulmasına ve isimlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
KARAR NO 319 : EKSEN Sendikası Genel Başkanı Mustafa Güçlü'nün 7 Ağustos 2015 tarihli Vahdet Gazetesi'nde yer alan beyanları ile ilgili hukuki işlemlerin başlatılmasına,
KARAR NO 320 : TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Elektrikli Kara Araçları ve Bu Araçların Şarjlarına Dair Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili Elektrik M.O, Makina M.O Başkanları ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı ile ortak toplantı yapılmasına,
KARAR NO 321 : Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası İhtisas Alanları Yönetmeliğinin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine (Cemalettin Küçük'ün karşı oyu ile),
KARAR NO 322 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Ilgar Atilla ALİYEV, Güney Kore uyruklu Elektronik Mühendisi Yong Dae SHIN, Türkmenistan uyruklu Elektrik Mühendisi Aziz HUDAYBERENOV, Azerbaycan uyruklu Elektrik-Elektronik Mühendisi Tural JAFAROV, Portekiz uyruklu Mimar Fabio Gonçalo FREITAS RIBEIRO,
KARAR NO 323 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 12 Eylül 2015 Cuma günü saat 18:00'de yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI,  Zeyneti BAYRI ÜNAL (katılmadı), Neriman USTA, Ekrem POYRAZ (katılmadı), Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY (katılmadı), Kemal Zeki TAYDAŞ (katılmadı), Ali Fahri ÖZTEN, Feyyaz ATAÇ (katılmadı), Murat FIRAT, Ercan BAYRAK, Mehmet BESLEME, Mehmet TORUN, Cemalettin KÜÇÜK, A.Deniz ÖZDEMİR, İsmet ASLAN (katılmadı),  Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ, R.Esra OĞUZ, Murat İLHAN (katılmadı), M.Tevfik KIZGINKAYA

TOPLANTI TARİHİ : 11 Eylül 2015
TOPLANTI NO : 22KARAR NO 324 : 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Gününde tüm İKK’lar aracılığı ile “Savaşa Hayır! Barış Hemen Şimdi!” teması ile kitlesel basın açıklamaları yapılmasına, bu etkinliğimize destek verilmesi konusunda İKK’lar tarafından yereldeki tüm emek-meslek örgütleri ile demokrasi güçlerine çağrı yapılmasına, etkinlikte ifade edilecek metnin Yürütme Kurulu’nca merkezi olarak hazırlanmasına,

KARAR NO 325 : TMMOB Yönetim Kurulu'nun 1 Ağustos 2015 tarih ve 307 sayılı kararı doğrultusunda Ekim ayı içerisinde Ankara'da merkezi miting yapılmasının emek-meslek örgütleri ile demokrasi güçlerine önerilmesine, buna yönelik her türlü işlemi gerçekleştirmek ve etkinlik ile ilgili giderler için harcama yapmak konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 326 : Jeoloji Mühendisleri Odası'nın önerisi doğrultusunda üye aidat tahsilinde yaşanan sorunlar ve genel mali durumu görüşmek üzere Oda Sayman Üyeleri ile ortak toplantı yapılmasına,

KARAR NO 327 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Kırgızistan uyruklu Mimar Iuri STARTSEV, Mynmar uyruklu Makina Mühendisi Shakeer Kyaw Thu Ya DOOPLY,KARAR NO 327 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 3 Ekim 2015 Cuma günü saat 14:00'de yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI, Zeyneti BAYRI ÜNAL (katılmadı), Neriman USTA, Ekrem POYRAZ, Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY (katılmadı), Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN, Feyyaz ATAÇ (katılmadı), Murat FIRAT, Ercan BAYRAK (katılmadı), Mehmet BESLEME, Mehmet TORUN, Cemalettin KÜÇÜK,  A. Deniz ÖZDEMİR, İsmet ASLAN (katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ, R.Esra OĞUZ, Murat İLHAN, M. Tevfik KIZGINKAYA 

TOPLANTI TARİHİ : 3 Ekim 2015
TOPLANTI NO : 23KARAR NO 328 : 1 Ağustos 2015 tarih ve 307 nolu karar ile 11 Eylül 2015 tarih ve 325 nolu karar gereğince DİSK, KESK ve TTB ile birlikte 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Sıhhiye Meydanında merkezi “Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi, Emek Barış Demokrasi Mitingi“ gerçekleştirilmesine, mitingin gerçekleşmesine yönelik olarak her türlü iş ve işlemi gerçekleştirmek ve harcamaların yapılması konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 329 : TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası'nın Olağanüstü Genel Kurulu'na Birlik Gözlemcisi olarak Hakan Günay'ın katılmasına,
KARAR NO 330 : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'nın Tapuda Çorum ili, Merkez İlçesi, Yeniyol Mahallesi 418 Ada, 95 Parsel'de kayıtlı taşınmazın Ziraat Mühendisleri Odası adına satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi Necati Gül (TC No 24070584178) ve İl Temsilci Yardımcısı Cavit Temiz'in (TC No 26935480816) münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebin uygunluğuna,
KARAR NO 331 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
İran uyruklu İnşaat Mühendisi Aidin AKHONDNEZHAD, Kosova uyruklu Mimar Süheyla SIPAHI,
KARAR NO 332 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 24 Ekim 2015 Cumartesi günü saat 14:00'de yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI, Zeyneti BAYRI ÜNAL, Neriman USTA, Ekrem POYRAZ (katılmadı), Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY, Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN, Feyyaz ATAÇ (katılmadı), Murat FIRAT (katılmadı), Ercan BAYRAK, Mehmet BESLEME, Mehmet TORUN(katılmadı), Cemalettin KÜÇÜK (katılmadı), A.Deniz ÖZDEMİR (katılmadı), İsmet ASLAN (Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ, R.Esra OĞUZ, Murat İLHAN (katılmadı), M.Tevfik KIZGINKAYA


TOPLANTI TARİHİ : 24 Ekim 2015
TOPLANTI NO : 24KARAR NO 333 :

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak çağrıcısı olduğumuz ve 10 Ekim 2015 Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan “Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi, Emek Barış Demokrasi Mitingi”nin yürüyüş başlama saatinde ülke tarihinin en büyük katliamı olarak kayıtlara geçen alçakça bombalı bir saldırı ile kana bulanmasının sorumlularının açığa çıkarılması ve hesabının sorulması için; katliamı unutmamak, unutturmamak için gerek ülke çapında gerek uluslararası kamuoyunda her türlü girişim, eylem ve etkinliklerde bulunulmasına,


Katliamın sorumlularının açığa çıkarılmaları ve yargılanmaları için her türlü hukuksal girişimde bulunulmasına,
Katliamda kaybettiğimiz canlarımızın aileleri ve sakat kalan, yaralanan, tedavi gören kardeşlerimiz ile her türlü dayanışma içerisinde bulunulmasına,
Katliam nedeni ile tıbbi destek almak isteyen miting katılımcıları için gerekli girişimlerde bulunulmasına,
Katliamının gerçekleştiği Tren Garı önünün “emek, barış ve demokrasi meydanı” olarak anıtımızı da içerecek şekilde düzenlenmesi için her türlü girişimde bulunulmasına,
Bu iş ve işlemlerin yapılması için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 334: Yürütme Kurulu tarafından alınan; “10 Ekim 2015 Ankara katliamında yaşamını yitirenlerin anısına duyduğumuz saygı ve sorumluluk gereği, Ekim ayı içerisinde TMMOB, Oda ve İl Koordinasyon Kurulu tarafından yapılması planlanan sempozyum, kongre, çalıştay vb. bilimsel-teknik etkinliklerinin ertelenmesi” kararının uygunluğuna, (Neriman Usta’nın karşı oyu ile)
KARAR NO 335: TMMOB Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Sempozyumu tarihinin 21 Kasım 2015 olarak değiştirilmesine,
KARAR NO 336: TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi için Karçal firması ile yapılan Destek Hizmeti Alımı Sözleşmesi ile tesisin diğer bakım (asansör, periyodik bakım, yangın tüpleri vb) sözleşmelerinin yenilenmesi için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine, (Neriman Usta’nın karşı oyu ile)
KARAR NO 337: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 14 Kasım 2015 Cumartesi günü saat 14:00'de İzmir'de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI, Zeyneti BAYRI ÜNAL, Neriman USTA, Ekrem POYRAZ, Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY, Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN, Feyyaz ATAÇ (katılmadı), Murat FIRAT, Ercan BAYRAK (katılmadı), Halil KAVAK, Mehmet TORUN, Cemalettin KÜÇÜK, A.Deniz ÖZDEMİR, İsmet ASLAN (Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ, R.Esra OĞUZ, Murat İLHAN (katılmadı), M.Tevfik KIZGINKAYA

TOPLANTI TARİHİ : 14 Kasım 2015
TOPLANTI NO : 25KARAR NO 338 : 12.10.2015 tarihinde askıya çıkarılan Muğla İli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ve bu planın onama işlemi olan 29.09.2015 tarih ve 341 sayılı Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi kararına dava açmak üzere Bodrum İl Koordinasyon Kurulu'na yetki verilmesine,
KARAR NO 339 : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'nın, Tapuda Çorum ili, Merkez İlçesi, Karakeçili Mahallesi, Gazi Çıkmazı mevkiinde 137 Ada, 71 Parsel, 113,24 m2 mesken nitelikli taşınmazın satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi Necati Gül (TC No 24070584178) ve İl Temsilci Yardımcısı Cavit Temiz'in (TC No 26935480816) münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebin uygunluğuna,
KARAR NO 340 : TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliği’nin 18. maddesinde delege temsili 1/10’dan 1/20 çıkarılmış ve bu değişiklik TMMOB Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 3 Mart 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ancak Yönetmeliğin 91/e ve 131/d bentlerindeki 1/10 oranı, 18. maddeye paralel 1/20 olarak düzeltilmesi gerekirken bu değişiklikler Oda tarafından sehven atlanılmıştır. Oda tarafından bu konunun tespit edilerek Birliğimiz tarafından gerekli düzeltmenin yapılması talebinin kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 341 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Alihusy GULMAMMADOV, Irak uyruklu Bilgisayar Mühendisi Dünya Ali Haydar Abdülkarim AZİZ, Kosova uyruklu Bilgisayar Mühendisi Vlora MULLAFETAHU, Kazakistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Zhavat SHERINOV,
KARAR NO 342 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 28 Kasım 2015 Cumartesi günü saat 14:00'de yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI (katılmadı), Zeyneti BAYRI ÜNAL, Neriman USTA (katılmadı), Ekrem POYRAZ, Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY (katılmadı), Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN (katılmadı), Feyyaz ATAÇ (katılmadı), Murat FIRAT, Ercan BAYRAK (katılmadı), Mehmet BESLEME, Mehmet TORUN, Cemalettin KÜÇÜK, A.Deniz ÖZDEMİR, İsmet ASLAN (Katılmadı), Mehmet ÇELİK (katılmadı), Ozan YILMAZ, R.Esra OĞUZ (katılmadı), Murat İLHAN (katılmadı), M.Tevfik KIZGINKAYA    1. Yüklə 467,54 Kb.

      Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə