Toplanti tariHİ : 7 Haziran 2014 toplanti no : 01 karar no


TOPLANTI TARİHİ : 28 Kasım 2015 TOPLANTI NO : 26Yüklə 467,54 Kb.
səhifə5/6
tarix22.01.2018
ölçüsü467,54 Kb.
#39873
1   2   3   4   5   6

TOPLANTI TARİHİ : 28 Kasım 2015
TOPLANTI NO : 26KARAR NO 343 : TMMOB 4. Kadın Kurultayı'nın gerçekleştiği sırada ve sonrasında bazı ortamlarda ve basın yayın organlarında; TMMOB II. Başkanı Züber Akgöl'ün adı kullanılarak; yalan ve iftiraların içerisine sıkıştırılmış “taciz“ kelimesi ile birlikte TMMOB’nin adının söylenmesinin ve gündemleştirilmesinin bütünüyle reddine, TMMOB’nin ve Züber Akgöl’ün adını bu şekilde kullananların kınanmasına ve TMMOB ortamlarında gerekli yanıtın verilmesine;
TMMOB 4. Kadın Kurultayı üzerinden TMMOB’nin ve Züber Akgöl’ün karalanması, yıpratılması ve itibarsızlaştırılması için üretilen yalan ve iftiralar için her türlü hukuksal girişimde bulunulmasına,
TMMOB Yürütme Kurulu tarafından 17.11.2015 tarihinde “TMMOB 4. Kadın Kurultayı Üzerinden TMMOB’ye Karşı Yürütülen Karalama Kampanyası Üzerine Zorunlu Açıklama” başlığı ile yapılan açıklamanın uygunluğuna ve yeterliliğine,

Kurultaydan iki gün önce, TMMOB Yönetim Kurulu üyesi EMO temsilcisi Neriman Usta tarafından yazılan ve TMMOB Yönetim Kurulu üyesi ŞPO temsilcisi R.Esra Oğuz tarafından TMMOB Kadın Çalışma Grubu resmi mail grubuna iletilen; içeriğinde “her TMMOB Yönetim Kurulu toplantısında Neriman Usta’ya mobing yapıldığı” yönündeki gerçek dışı iddianın reddedilmesine, bu iddianın TMMOB Yönetim Kurulu’na karşı yapılmış bir hakaret olarak kabul edilmesine, konunun ilgili Yönetim Kurulu üyelerinin temsilcisi oldukları odalara bildirilmesine,

(Neriman Usta ve R. Esra Oğuz’un şerhleri ile)
KARAR NO 344 : TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Ortak Toplantısı yapılmasına, toplantının organizasyonu için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 345 : TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulunun önerisi doğrultusunda TMMOB Ankara Kent Sempozyumu'nun iptal edilmesine,
KARAR NO 346 : 10 Ekim 2015 Ankara Katliamı dolayısı ile ertelenen TMMOB Bilirkişilik Çalıştayı'nın 19 Aralık 2015 tarihinde Ankara'da yapılmasına,
KARAR NO 347 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
Yunanistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Evren ETEM, Türkmenistan uyruklu Mimar Serdar BEGNAZAROV,
KARAR NO 348 : Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 19 Aralık 2015 Cumartesi günü saat 14:00'de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI (katılmadı), Zeyneti BAYRI ÜNAL, Neriman USTA, Ekrem POYRAZ, Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY (katılmadı), Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN, Feyyaz ATAÇ, Murat FIRAT, Ercan BAYRAK, Mehmet BESLEME, Mehmet TORUN, Cemalettin KÜÇÜK (katılmadı), A.Deniz ÖZDEMİR, İsmet ASLAN (Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ, R.Esra OĞUZ, Murat İLHAN, M.Tevfik KIZGINKAYATOPLANTI TARİHİ : 19 Aralık 2015
TOPLANTI NO : 27


KARAR NO 349 : TMMOB Kadın Çalışma Grubu’na Ayşe Işık Ezer’in (ŞPO) yerine Deniz Kimyon’un eklenmesine,
KARAR NO 350 : TMMOB ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan işbirliği protokolüne göre ücretli çalışan mühendis mimar ve şehir plancıları için 2016 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 3.300 TL olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, teknik nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmasına,
KARAR NO 351 : TMMOB web sitesi için barındırma ve destek hizmeti sunan firma ile yapılan sözleşmenin bitmesi nedeniyle geliştirme, bakım, danışmanlık hizmetleri için yeni sözleşme yapılması konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 352 : Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu'na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 08.05.2015 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölge Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzen Plan Değişikliğine dava açmak üzere yetki verilmesine,
KARAR NO 353 : 5307 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 16 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği kapsamında;
2016 yılı için; LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür, LPG Yetkili İşletme ve Teknik Personel “Eğitim” ücretlerinin 90 TL/gün , “Belge” ve “Sertifika” ücretlerinin 50 TL, “Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri” ücretinin 90 TL olarak belirlenmesine,
KARAR NO 354 : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Türkiye'nin Afet Risk Yönetimi On Sekizinci Yuvarlak Masa Toplantısı'na Birliğimizi temsilen Mehmet Torun'un katılmasına,
KARAR NO 355 : TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası’nın “Oda Şube ve Temsilcilik Yönetmeliği”, “Mali İşler ve Bütçe Yönetmeliği”, “Öğrenci Üye Yönetmeliği”, “Çalışma ve Meslek Komisyonları Yönetmeliği”nin uygunluğuna, “Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisleri İçin Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği” üzerinde çalışma yapmak üzere Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası temsilcilerinin katılımı ile komisyon kurulmasına,
KARAR NO 356 : TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasına ait; İzmir ili Konak ilçesi Akdeniz Mahallesi 991 Ada, 82 Pafta, 22 Parsel numarasında kayıtlı taşınmazın 32-33-34 numaralı bağımsız bölümleri; İzmir ili Konak ilçesi Alsancak Mahallesi 1207 Ada, 189 Pafta, 1 Parsel numarasında kayıtlı taşınmazın; İzmir ili Bornova ilçesi Manavkuyu Bayraklı 54 Ada, L9 Pafta, 76 Parsel numarada kayıtlı taşınmazların Oda adına satışı konusunda Mahir Ulutaş (TC Kimlik No 24812102820), ve Alparslan Güzeliş’in (TC Kimlik No 56281010856) müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebin uygunluğuna,
KARAR NO 357 : 17 Nisan 2013 tarih ve 14616 nolu T.C. Gaziantep 4. Noterliğinde, Makina Mühendisleri Odası ve Sakıcı İnşaat (Ekrem Sakıcı) arasında yapılan, Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve bu sözleşmeye ek olarak, 28 Ağustos 2013 tarih ve 33167 nolu T.C. Gaziantep 4. Noterliğinde, Makina Mühendisleri Odası ve Sakıcı İnşaat (Ekrem Sakıcı) arasında yapılan Ek Sözleşmeye istinaden, Mülkiyeti Odaya ait olan Kavaklık Mahallesindeki Kargir Apartmanın yıkılıp yapıldıktan sonra, yerine yapılan ve tapuda Oda adına tescil edilen, fakat sözleşme gereği yüklenici firma Sakıcı İnşaat Ekrem Sakıcı’ya devredilmesi gereken, Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Kavaklık Mahallesi, Pafta No:35, Ada No: 494, Parsel No 120 deki, bağımsız bölüm numaraları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 olan dairelerin Ekrem SAKICI veya üçüncü şahıs/kurumlara tapu devir işlemlerini gerçekleştirmesi için TMMOB Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Orhan Tevfik Okuducu (T.C. Kimlik No: 48949010476) ve Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hasan Fehmi Belpınar’ın (T.C. Kimlik No: 30424614576) yetkilendirilmeleri yönlü talebin uygunluğuna,
KARAR NO 358 : TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın, İstanbul İli, Tuzla İlçesi 1/7 Pafta ve 5834 Parsel numaralı 554 m2 taşınmazın Oda adına satın alınması konusunda Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Dedetaş (TC Kimlik No 41389225004) ve Genel Sekreter Gürsel Yıldız’ın (TC No 72199100908) yetkilendirilmeleri yönlü talebin uygunluğuna,
KARAR NO 359 : Jeoloji Mühendisleri Odası'na ait İzmir ili Konak ilçesi Alsancak Mahallesi 1225 Ada, 193 Pafta, 10 Parsel numarasında kayıtlı taşınmazın, kentsel yenileme kapsamında yıktırılarak yerine yenisinin yapılması için gereken iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi yönlü talebin uygunluğuna,
KARAR NO 360 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
Kırgızistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Ulan BAYALIEV, Suriye uyruklu Yazılım Mühendisi Mohamad BALLAN, Irak uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Aqeel Shihab JOLAQ, Tacikistan uyruklu Mimar Mukhammadzhon AMIRSHOEV, İran uyruklu İnşaat Mühendisi Danial GORGANI, Afganistan uyruklu Elektrik Mühendisi Mortaza HEIDARI, Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu Uçak Mühendisi Akebai XIATIGULI,
KARAR NO 361: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 9 Ocak 2016 Cumartesi günü saat 14:00'de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI (katılmadı), Zeyneti BAYRI ÜNAL (katılmadı), Neriman USTA, Ekrem POYRAZ, Hakan AYDOĞDU (katılmadı), Hakan GÜNAY (katılmadı), Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN, Feyyaz ATAÇ (katılmadı), Murat FIRAT, Ercan BAYRAK (katılmadı), Mehmet BESLEME, Mehmet TORUN, Cemalettin KÜÇÜK (katılmadı), A.Deniz ÖZDEMİR, İsmet ASLAN (Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ, R.Esra OĞUZ (katılmadı), Murat İLHAN (katılmadı), M.Tevfik KIZGINKAYA (katılmadı)TOPLANTI TARİHİ : 9 Ocak 2016
TOPLANTI NO : 28


KARAR NO 362: Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası sekretaryalığında yürütülmekte olan TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi'nin, Düzenleme Kurulu önerisi doğrultusunda ertelenmesinin uygunluğuna,
KARAR NO 363: Maden Mühendisleri Odası sekretaryalığında çalışmaları yürütülen, 10 Ekim Ankara Katliamı dolayısı ile ertelenen TMMOB Jeotermal Kongresi'nin; Düzenleme Kurulundan istifaların gerçekleşmiş olması; Düzenleme Kurulunda bulunan Odaların temsilcileri ile yapılan toplantıda Oda temsilcilerinin Sekreterya görevini üstlenemeyeceklerini beyan etmesi sonucu Kongrenin yapılmasının koşullarının bulunmadığından TMMOB Jeotermal Kongresinin iptal edilmesine, (Neriman Usta'nın Karşı oyu ile)
KARAR NO 364: TMMOB 2016 Yılı Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği bilirkişilik ücretlerinin 2015 yılı değerlerine göre %10 oranında arttırılmasına,
KARAR NO 365: Tapuda Ankara İli, Çankaya ilçesi, 133 pafta, 1067 Ada, 5 parsel'de kayıtlı, Kocatepe Mahallesi, Selanik Caddesi No:17 adresinde, 4. Katta bulunan, 11 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın, İç Mimarlar Odası'na Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına kiraya verilmesinin ve yapılan kira sözleşmesinin uygunluğuna,
KARAR NO 366: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Karayolları Trafik Güvenliği Kurulu'nda 2016 yılı içerisinde Birliğimizi Ekrem Poyraz'nın asıl üye, Mehmet Besleme'nin yedek üye olarak temsil etmelerine,
KARAR NO 367: TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik üzerine; İnşaat Mühendisleri Odası, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Başkanlarının TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı ile ortak toplantı yapılmasına,
KARAR NO 368: TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın “Gemi Dizel Motorlarının NOX Emisyonu Ölçüm Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği”, “Mesleki Uygulama Esasları Yönetmeliği”, “Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği”, “Gemi Kontrolü Yetkilendirme Yönetmeliği” üzerinde çalışma yapmak üzere Gemi Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Orman Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası temsilcilerinin katılımı ile komisyon kurulmasına,
KARAR NO 369 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
Yunanistan uyruklu Mimar IIchan CHOSEIN,
KARAR NO 370: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 30 Ocak 2016 Cumartesi günü saat 14:00'de yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI (katılmadı), Zeyneti BAYRI ÜNAL, Neriman USTA, Ekrem POYRAZ, Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY (katılmadı), Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN, Feyyaz ATAÇ, Murat FIRAT, Ercan BAYRAK (katılmadı), Mehmet BESLEME, Mehmet TORUN, Cemalettin KÜÇÜK, A.Deniz ÖZDEMİR (katılmadı), İsmet ASLAN (Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ, R.Esra OĞUZ, Murat İLHAN (katılmadı), M.Tevfik KIZGINKAYA

TOPLANTI TARİHİ : 30 Ocak 2016
TOPLANTI NO : 29KARAR NO 371: Üniversitelerin Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümünden mezun olanların Makina Mühendisleri Odası'na kaydolmalarına ve bu kararın TMMOB Genel Kurulu'na sunulmasına,
KARAR NO 372: TMMOB Bilirkişilik Çalıştayı Kitabı’nın 1 000 adet basılması konusunda Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 373: Genel Kurul tarihleri kesinleşen Odalarımızın Genel Kurullarına aşağıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu üyelerimizin TMMOB gözlemcisi olarak atanmalarına,
Odası Gözlemci Tarih

Petrol Mühendisleri Odası Ercan Bayrak 20-21 Şubat 2016Maden Mühendisleri Odası Mehmet Çelik 13-14 Şubat 2016
KARAR NO 374: 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği ile ilgili olarak TMMOB LPG Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 2016 yılı Uygulama Esaslarının uygunluğuna ve Odalara ve ilgili idarelere yollanmasına,
KARAR NO 375: TMMOB Gemi Mühendisleri Odası'nın Meslek Dalı Ana Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği, Danışma Kurulu Yönetmeliği, Mesleki Davranış Kuralları Yönetmeliği, Çalışma Komisyonları Yönetmeliği, Şube ve Temsilcilik Yönetmeliği, Eksperlik Raporu Hazırlama Yönetmeliği'nin ve Bilirkişilik, Eksperlik, Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesinin uygunluğuna,
KARAR NO 376: TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Gemi Kontrolü Yetkilendirme Yönetmeliğinin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 377: TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 378: TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 379: Jeoloji Mühendisleri Odası'na ait İstanbul ili Şişli ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 129 Ada, 954 Pafta, 46 Parsel numarasında kayıtlı taşınmazın, kentsel yenileme kapsamında yıktırılarak yerine yenisinin yapılması için gereken iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi yönlü talebin uygunluğuna,
KARAR NO 380: Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'na ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kızılay Mahallesi 1169 Ada, 23 Parsel, No:51'de bulunan 20/200 arsa paylı 1 nolu, 23/200 arsa paylı 2 nolu, 25/200 arsa paylı 3 nolu, 24/200 arsa paylı 4 nolu, 25/200 arsa paylı 5 nolu, 25/200 arsa paylı 6 nolu, 27/200 arsa paylı 7 nolu, 14/200 arsa paylı 8 nolu, 16/200 arsa paylı 9 nolu ve 10/200 arsa paylı 10 nolu bağımsız bölümlerin tapusunun iptal işlemlerinin yapılması, 1169 ada 23 parselin arsa tapusuna çevrilmesi için kat mülkiyeti terki yetkisi ve cins değişikliği işlemleri konusunda Oda II. Başkanı Harun Reşit Sever(TC Kimlik No:23879473980 ) ve Genel Sayman Ayhan Erdoğan'ın (TC Kimlik No:26939497650) müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebin uygunluğuna,
KARAR NO 381 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
Bosna Hersek uyruklu Mimar Amer SIJAHOVIC, Rusya uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Rim KHAZHIN, Türmenistan uyruklu, Biyomedikal Mühendisi Azat ACHILOV,
KARAR NO 382: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 20 Şubat 2016 Cumartesi günü saat 14:00'de yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI (katılmadı), Zeyneti BAYRI ÜNAL (katılmadı), Neriman USTA, Ekrem POYRAZ, Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY (katılmadı), Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN (katılmadı), Feyyaz ATAÇ (katılmadı), Murat FIRAT, Ercan BAYRAK, Mehmet BESLEME (katılmadı), Mehmet TORUN, Cemalettin KÜÇÜK (katılmadı), A.Deniz ÖZDEMİR (katılmadı), İsmet ASLAN (Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ, R.Esra OĞUZ (katılmadı), Murat İLHAN (katılmadı), M.Tevfik KIZGINKAYA

TOPLANTI TARİHİ : 20 Şubat 2016
TOPLANTI NO : 30KARAR NO 383: TMMOB Bor Raporu hazırlamak üzere Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Torun, Mehmet Besleme, Mehmet Çelik, Ekrem Poyraz, Zeyneti Bayrı Ünal ve Ercan Bayrak'ın görevlendirilmesine,
KARAR NO 384: Sakarya ili Karasu ilçesinde yapılması planlanan Savunma Sanayi Araçları Üretimi, Otobüs Üretimi, Ticari Araç Üretimi, Döküm ve Talaşlı İmalat Merkezi, Motor Üretim Tesisi için verilen ÇED Olumlu kararına ve ilgili diğer konulara ilişkin her türlü hukuksal girişimde bulunulmasına,
KARAR NO 385: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2015/4 sayılı Genelgesi ile ilgili sürecin hukuksal olarak takip edilmesine,
KARAR NO 386: 3 Mart TMMOB İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü‘nde tüm İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığı ile kitlesel basın açıklamaları yapılmasına, bu etkinliklere destek verilmesi konusunda İKK‘lar tarafından yereldeki tüm emek, meslek örgütlerine  ve demokrasi güçlerine çağrı yapılmasına, etkinlikte ifade edilecek metnin Yürütme Kurulu‘nca merkezi olarak hazırlanmasına,
KARAR NO 387: Hakkari İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Cihad Kahraman’ın atanmasına,
KARAR NO 388: TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Mesleki Uygulama Esasları Yönetmeliği'nin komisyonda uzlaşılan hali ile uygunluğuna,
KARAR NO 389: TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Özel Üyelik Statüleri Yönetmeliği'nin yeniden değerlendirilmek üzere Odaya iade edilmesine,
KARAR NO 390: TMMOB Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Sempozyumu kitabından 1 000 adet basılması konusunda Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 391: TMMOB 4.Kadın Kurultayı kitabından 1000 adet basılması konusunda Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 392: Genel Kurul tarihleri kesinleşen Odalarımızın Genel Kurullarına aşağıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu üyelerimizin TMMOB gözlemcisi olarak atanmalarına,
Odası Gözlemci Tarih

Fizik Mühendisleri Odası Mehmet Çelik 5-6 Mart 2016

Makina Mühendisleri Odası Züber Akgöl 5-6 Mart 2016

Meteoroloji Mühendisleri Odası Kemal Zeki Taydaş 5-6 Mart 2016

Bilgisayar Mühendisleri Odası Bahattin Şahin 12-13 Mart 2016

Ziraat Mühendisleri Odası Mehmet Besleme 12-13 Mart 2016


KARAR NO 393 : Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
İran uyruklu Mimar Sasan HOSEINPOURNADER, Kosova uyruklu Mimar Elma GRAPCI, Suriye uyruklu Mimar Khaled SELOI, Yunanistan uyruklu Mimar Iesim CHAIROULA,
KARAR NO 394: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 11 Mart 2016 Cuma günü saat 18:00'de yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI (katılmadı), Zeyneti BAYRI ÜNAL, Ekrem Gültekin, Ekrem POYRAZ, Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY (katılmadı), Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN, Feyyaz ATAÇ (katılmadı), Murat FIRAT, Ercan BAYRAK, Mehmet BESLEME, Mehmet TORUN (katılmadı), Cemalettin KÜÇÜK (katılmadı), A.Deniz ÖZDEMİR (katılmadı), İsmet ASLAN (Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ, R.Esra OĞUZ (katılmadı), Murat İLHAN, M.Tevfik KIZGINKAYA

TOPLANTI TARİHİ : 11 Mart 2016
TOPLANTI NO : 31KARAR NO 395: TMMOB 43.Dönem 4.Danışma Kurulu toplantısının 16 Nisan 2016 Cumartesi günü Saat 10:00'da Ankara’da yapılmasına,
KARAR NO 396: Mühendislik-Mimarlık Öyküleri VII Kitabı‘ndan 1500 adet bastırılması konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine,
KARAR NO 397: Sakarya İli, Karasu İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Münferit Yatırım Yeri Olarak Tahsis Edilmesine İlişkin 2016/8513 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili açılan davanın uygunluğuna,

KARAR NO 398: Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile ilgili hukuki işlemlerin başlatılmasına,
KARAR NO 399: Genel Kurul tarihleri kesinleşen Odalarımızın Genel Kurullarına aşağıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu üyelerimizin TMMOB gözlemcisi olarak atanmalarına,
Odası Gözlemci Tarih

Çevre Mühendisleri Odası Ekrem Poyraz 26-27 Mart 2016

Elektrik Mühendisleri Odası Mehmet Besleme 1-2-3 Nisan 2016

Gemi Mühendisler Odası Mehmet Torun 26-27 Mart 2016

Gemi Mak. İşl. Mühendisleri Odası Deniz Özdemir 19-20 Mart 2016

Gıda Mühendisleri Odası Tevfik Kızgınkaya 19-20 Mart 2016

Harita ve Kad. Mühendisleri Odası Bahattin Şahin 2-3 Nisan 2016

İç Mimarlar Odası Ozan Yılmaz 2-3 Nisan 2016

İnşaat Mühendisler Odası Ali Fahri Özten 25-26-27 Mart 2016

Jeofizik Mühendisleri Odası Mehmet Çelik 26-27 Mart 2016

Jeoloji Mühendisleri Odası Kemal Zeki Taydaş 2-3 Nisan 2016

Kimya Mühendisler Odası Tevfik Kızgınkaya 26-27 Mart 2016

Metalurji ve Malz. Mühendisleri Odası Mehmet Çelik 2-3 Nisan 2016

Mimarlar Odası Züber Akgöl 18-19-20 Mart 2016

Orman Mühendisleri Odası Mehmet Torun 2-3 Nisan 2016

Peyzaj Mimarları Odası Bahattin Şahin 26-27 Mart 2016

Şehir Plancıları Odası Kemal Zeki Taydaş 25-26-27 Mart 2016

Tekstil Mühendisleri Odası Ozan Yılmaz 19-20 Mart 2016


KARAR NO 400: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Amasya Temsilciliğinin büro hizmetlerinde kullanılmak üzere, Tapuda Amasya İli, Merkez ilçesi, Hacı İlyas Mahallesi, 1053 Ada, 1 parselde kayıtlı, mesken niteliğindeki 72/15360 arsa paylı 3. kat 24 bağımsız bölüm olan yerin satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Amasya Temsilcisi Zafer Göl (TC Kimlik No 13162536232) ve Temsilci Yardımcısı Atakan Gürlevik'in (TC Kimlik No 19694121250) münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebin uygunluğuna,
KARAR NO 401: Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi için internet dağıtım sisteminin yenilenmesi konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,
KARAR NO 402: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,
Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Tural GULİYEV, Filistin uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Ahmed MASALHA, Hindistan uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Bruce Daryn CHANDYOK, Arnavutluk uyruklu Bilgisayar Mühendisi Jonard DOCI, Yunanistan uyruklu İnşaat Mühendisi Taifoun OMER, Afganistan uyruklu İnşaat Mühendisi Abdul Rauf KANISHKA, Türkmenistan uyruklu Makina Mühendisi Ali MAMEDOV, Kosova uyruklu Mimar Shani LULI,
KARAR NO 403: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 1 Nisan 2016 Cuma günü saat 18:00'de yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
Mehmet SOĞANCI, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Gölay ŞAKİROĞULLARI (katılmadı), Zeyneti BAYRI ÜNAL, Neriman Usta, Ekrem POYRAZ (katılmadı),  Hakan AYDOĞDU, Hakan GÜNAY (katılmadı), Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN, Feyyaz ATAÇ (katılmadı), Murat FIRAT  (katılmadı), Ercan BAYRAK (katılmadı), Mehmet BESLEME, Mehmet TORUN, Cemalettin KÜÇÜK (katılmadı), A. Deniz ÖZDEMİR, İsmet ASLAN (Katılmadı),  Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ, R. Esra OĞUZ, Murat İLHAN (katılmadı), M. Tevfik KIZGINKAYA


Yüklə 467,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə