Toxuculuğun texnologiyası üzrə tədqiqatın üsul və vasitələri fənnindən testlər. Qrup: M. 31417 AYüklə 1,23 Mb.
səhifə18/21
tarix11.02.2020
ölçüsü1,23 Mb.
#102069
növüYazı
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

206. - formula ilə nə hesablanır?

A) qeyri – bərabər təcrübələrin dispersiyası

B) assimmetriyanın orta kvadratik əyintisi

C) sərbəstlik səviyyəsinin sayı

D) faktorların qarşılıqlı əlaqəsi

E) reqresiya tənlikləri


207. - düsturunda nəyi ifadə edir?
A) ayrılmış xarakteristikalar üçün nisbi əhəmiyyətlilik əmsalını

B) Purson kriteriyasi

C) saxlanılmış xarakteristikaların nisbi çəkililiyi

D) razılıq əmsalı

E) nisbi xarakteristikaların ranq cəmləri
208. Elmi – tədqiqat üsulları neçə yerə bölünür?

A) 3 yerə

B) 4 yerə

C) 2 yerə

D) 5 yerə

E) 6 yerə


209. Elmi – tədqiqat işləri neçə üsulla aparıla bilər?

A) 2 üsulla

B) 4 üsulla

C) 3 üsulla

D) 6 üsulla

E) 5 üsulla


210. Kobud xətalar nədən alınır?

A) qeyri düzgün sayılmanın, ölçülmələrinin nəticələrin yazılmasının yekunu olaraq alınır

B) cihaların düzgün işləməsindən alınır

C) cihazların konstruksiyasının sadəliyindən alınır

D) müxtəlif faktorların təsirindən alınır

E) təcrübələrdə bütün partiyadakı materialların yoxlanılmasından alınır


211. Sistematik xətalar nədən alınır?

A) cihazların düzgün işləməməsindən

B) öıçülmələrin nəticələrinin düzgün sayılmamasından

C) cihazın konstruksiyasının sadəliyindən

D) təcrübələrdə bütün partiyadakı materialların yoxlanılmamasından

E) müxtəlif faktorların təsirindən


212. Buraxıla bilən cihaz xətaları hansılardır?

A) Cihazların konstruksiyasının sadəliliyindən, yaxud cihazın qeyri-dəqiq hazırlanması

B) cihazın düzgün dəqiq işləməməsi

C) ölçülmələrin nəticələrinin düzgün sayılmaması

D) müxtəlif faktorların təsirindən

E) təcrübələrin düzgün aparılmamasından


213. Təsadüfi xətalar nədən əmələ gəlir?

A) müxtəlif faktorların təsirindən

B) təcrübələrdə bütün partiyadakı materialların yoxlanılmamasından

C) ölçülmələrin nəticələrinin düzgün aparılmamasından

D) cihazın düzgün işləməməsindən

E) cihazın konstruksiyasının sadəliyindən


214. Seçmədə xətalar nədən baş verir?

A) təcrübələrdə partiyadakı materialların müəyyən hissəsinin yoxlanılmasından

B) cihazın konstruksiyasının sadəliyindən

C) müəyyən faktorların təsirindən

D) cihazın düzgün işləməməsindən

E) ölçülmələrin nəticələrinin düzgün aparılmamasından

215. düsturunda H – nəyi ifadə edir?
A) qeyri – bərabərlik əmsalını, % - lə

B) bütün təcrübələrin sayını

C) təcrübələrin nəticələrinin orta qiymətini

D) orta kvadratik fərqi

E) variasiya əmsalını
216. Hədd dəyişməsi dedikdə nə başa düşülür?

A) seçimdə təcrübə nəticələrinin maksimum qiyməti ilə minimum qiyməti arasındakı fərq

B) təcrübə nəticələrinin maksimum qiyməti

C) normal paylanmada orta dəyişmə

D) qeyri – bərabərliyin orta həddi

E) baş ortanın aşağı sərhəddi


217. Seçmədə təcrübə nəticələrinin maksimum qiyməti ilə minimum qiyməti arasındakı fərq dedikdə nə başa düşülür?

A) həddi dəyişmə

B) variasiya əmsalı

C) baş dispersiya

D) baş ortanın yuxarı sərhəddi

E) orta kvadratik fərq


218. düsturu nəyi ifadə edir?
A) həddi dəyişməni

B) təcrübənin minimum qiymətini

C) orta kvadratik fərqi

D) təcrübənin aşağı həddiniE) variasiya əmsalını
219. Normal paylanmada orta dəyişmə variasiyası aşağıdakı hansı formula ilə hesablanır?
A)
B)
C)
D)

E)


220. düsturunda ifadəsi nəyi göstərir?
A) m – sayda seçim dəyişmə həddinin qiymətini

B) təcrübə nəticələrin maksimum həddini

C) orta kvadratik fərqi

D) normal paylanmada aşağı həddini

E) baş ortanın aşağı həddini
221. düsturunda m – ifadəsi nəyi göstərir?
A) material partiyasından seçimlərin sayını

B) təcrübələrin sayını

C) həddi dəyişməsi

D) orta kvadratik fərqiE) baş ortanın yuxarı həddini
222. Orta kvadratik əyintinin baş məcbu aşağıdakı hansı formula ilə hesablanır?
A)


Yüklə 1,23 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə