Traducere din limba germană Codul penal al Republicii Federale Germania


Art. 107b . Falsificarea documentelor electoraleYüklə 1,59 Mb.
səhifə10/23
tarix03.01.2019
ölçüsü1,59 Mb.
#88825
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

Art. 107b

. Falsificarea documentelor electorale

(1) Persoana care

1. prin furnizarea de informații false determină înscrierea sa pe lista electorală,

2. înregistrează o altă persoană ca votant, persoană despre care cunoaște că nu are dreptul de a fi înscrisă,

3. obstrucționează înregistrarea unei persoane cu drept de vot ca votant, deși cunoaște dreptul acesteia de a vota,

4. se înscrie pe listele electorale în calitate de candidat deși nu poate fi ales

se pedepsește cu închsoareaînchisoarea de până la 6 luni sau cu amendă de până la 180 zile-amendă dacă fapta nu este pedepsită cu o pedeapsă mai severă prin alte dispoziții.

(2) Înregistrarea pe listele electorale în calitate de candidat corespunde emiterii de documente electorale pentru alegerile directe din sistemul de asigurări sociale.


Art. 107c

. Încălcarea secretului electoral

Persoana care încalcă o dispoziție care are ca obiect protecția secretului electoral cu intenția ca prin aceasta să dobândească pentru sine sau pentru o altă persoană informații despre felul în care o persoană și-a exercitat dreptul de a alege se pedepsește cu închisoarea de până la 2 ani sau cu amendă.


Art. 108

. Constrângerea alegătorilor

(1) Persoana care, în mod ilegal, prin violență, sau prin amenințarea cu un rău considerabil, abuzând de o relație de dependență profesională sau economică sau prin exercitarea altor presiuni de natură economică constrânge o altă persoană sau o împiedică să aleagă sau să își exercite dreptul de a alege într-un anumit sens se pedepsește cu închisoarea de până la 5 ani sau cu amendă, iar în cazurile deosebit de grave cu închisoarea de la 1 an la 10 ani.

(2) Tentativa se pedepsește.
Art. 108a

. Frauda electorală

(1) Persoana care, prin înșelăciune, face ca o altă persoană să fie indusă în eroare cu ocazia exercitării dreptului său de vot cu privire la conținutul declarației sale sau car,e contrar voinței sale, nu își exercită dreptul de vot sau îl exercită în mod nevalabil se pedepsește cu închisoarea de până la 2 ani sau cu amendă.

(2) Tentativa se pedepsește.
Art. 108b.

Oferirea de foloase materiale alegătorilor

(1) Persoana care oferă, promite sau acordă unei alte persoane cadouri sau alte foloase materiale în schimbul neexercitării de către aceasta din urmă a dreptului de a alege sau al exercitării acestuia într-un anumit mod se pedepsește cu închisoare de până la 5 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeași pedeapsă se pedepsește persoana care, în schimbul neexercitării de către aceasta din urmă a dreptului de a alege sau al exercitării acestuia într-un anumit mod pretinde, lasă să i se promită sau acceptă cadouri sau alte foloase materiale.
Art. 108c.

Pedeapsa complementară

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea de cel puțin 6 luni pentru o faptă penală conform art. 107, art. 107a, art. 108 și art. 108b, instanța poate interzice exercitarea dreptului de a ocupa funcții publice, a dreptului de a vota, a dreptului de a alege și de a fi ales (art. 45 alin. 2 și 5).


Art. 108d.

Domeniul de aplicare

Dispozițiile art. 107 – -108c se aplică alegerilor parlamentare, pentru Parlamentul European, pentru alte alegeri și sufragii populare la nivel federal, de land, municipalități și asociații de municipii, precum și alegeri directe în cadrul sistemului de asigurări sociale. Semnarea unei propuneri electorale sau semnarea pentru un referendum este asimilată alegerilor sau sufragiilor.


Art. 108e.

Darea și luarea de mită în legătură cu mandatațiireprezentanți

(1) Persoana care, în calitate de membru al unei reprezentări populare la nivel federal sau de land, pretinde, lasă să i se promită sau acceptă un folos material necuvenit pentru sine sau pentru un terț în schimbul exercitării sau omiterii exercitării în timpul mandatului său a unei acțiuni în numele sau la instrucțiunile solicitantului se pedepsește cu închisoare până la 5 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeași pedeapsă se pedepsește persoana care oferă, promite sau acordă un folos material necuvenit pentru sine sau pentru un terț unui membru al unei reprezentări populare la nivel federal sau de land un folos material necuvenit pentru sine sau pentru un terț în schimbul exercitării sau omiterii exercitării în timpul mandatului său a unei acțiuni în numele sau la instrucțiunile solicitantului.

(3) Membrilor menționați la alin. 1 și 2 le sunt asimilați membrii:

1. unei reprezentări populare ai unei municipalități,

2. unui for ales prin vot direct și universal din cadrul unei unități administrative constituite pentru o regiune a unui land sau a unei municipalități,

3. Adunării Federale (Bundesversammlung),

4. Parlamentului European,

5. ai unei adunări parlamentare a unei organizații internaționale și

6. a unui organ legislativ al unui stat străin.

(4) Un folos material necuvenit nu există, de regulă, atunci când acceptarea folosului este în concordanță cu dispozițiile aplicabile în ceea ce privește statutul juridic al membrului. Nu reprezintă foloase necuvenite

1. un mandat politic sau o funcție politică, precum și

2. o donație făcută în conformitate cu legea privind organizarea și funcționarea partidelor sau alte legi similare.

(5) Pe lângă pedeapsa cu închisoarea de cel puțin 6 luni, instanța poate interzice exercitarea dreptului de a vota și a dreptului de a alege și de a fi ales.Secțiunea V

. Fapte penale contra siguranței naționale
Art. 109

. Sustragerea de la efectuarea serviciului militar obligatoriu prin mutilare

(1) Persoana care, prin mutilare sau în orice alt mod, acționează asupra sa sau asupra altei persoane în scopul de a produce incapacitatea de a efectua serviciul militar obligatoriu se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 5 ani.

(2) Dacă făptuitorul produce incapacitatea doar pentru o anumită perioadă de timp sau pentru un anumit tip de serviciu militar pedeapsa este închisoarea de maximum 5 ani sau amenda.

(3) Tentativa se pedepsește.


Art. 109a

. Sustragerea de la efectuarea serviciului militar prin fraudă

(1) Persoana care, prin manevre viclene și dolosive, se sustrage sau determină o altă persoană să se sustragă pe sine sau sustrage o altă persoană prin mașinațiuni viclene și frauduloase, în mod constant sau pentru o anumită perioadă de timp, de la îndeplinirea serviciului militar în întregime sau pentru anumite tipuri de servicii se pedepsește cu închisoarea de până la 5 ani sau cu amendă.

(2) Tentativa se pedepsește.
Art. 109b și art. 109c

. (abrogate)
Art. 109d

. Propaganda perturbatoare împotriva Armatei Germane Bundeswehr

(1) Persoana care lansează afirmații neadevărate sau în mod evident distorsionate de natură factuală a căror diseminare poate perturba activitatea Armatei Germane Bundeswehr sau care le lansează sau care diseminează astfel de afirmații cunoscând faptul că sunt neadevărate, în scopul de a obstrucționa Armata Germană Bundeswehr în ceea ce privește îndeplinirea misiunii acesteia de apărare națională, se pedepsește cu închisoarea de până la 5 ani sau cu amendă.

(2) Tentativa se pedepsește.
Art. 109e

. Acțiuni de sabotaj în ce priveștecu privire la mijloacele de apărare

(1) Persoana care, în mod neautorizat, distruge, deteriorează, alterează, aduce în stare de neîntrebuințare sau îndepărtează un mijloc de apărare sau o facilitate sau instalație care servește exclusiv sau în mare parte apărării naționale sau protecției populației civile împotriva pericolelor de război, punând astfel în pericol siguranța Republicii Federale Germania, forța combatantă a trupelor sau viețile oamenilor se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 5 ani.

(2) Cu aceeași pedeapsă se pedepsește persoana care, în mod conștient, produce sau livrează în mod incorect un astfel de bun sau substanța necesară acestuia, cauzând astfel, în mod conștient, pericolul menționat la alin. 1.

(3) Tentativa se pedepsește.

(4) În cazurile deosebit de grave , pedeapsa este închisoarea de la 1 an la 10 ani.

(5) Persoana care cauzează pericolul în cazurile menționate la alin. 1 prin imprudență, în cazurile menționate la alin. 2 în mod inconștient, dar cu intenție sau prin imprudență, se pedepsește cu închisoarea de până la 5 ani sau cu amendă dacă fapta nu este pedepsită cu o pedeapsă mai severă prin alte dispoziții.


Art. 109f

. Servicii secrete care pun în pericol securitatea națională

(1) Persoana care în numele unei agenții guvernamentale, a unui partid sau al altei asocieri din afara domeniului de aplicare teritorială a prezentei legi, în numele unei asocieri interzise sau al unuia dintre intermediarii acesteia

1. strânge informații privind aspecte care țin de apărarea națională,

2. conduce un serviciu secret al cărui obiect îl constituie aspecte care țin de apărarea națională sau

3. recrutează persoane pentru una dintre aceste activități sau le susține,

implicându-se astfel în aspirații îndreptate împotriva securității Republicii Federale Germania sau forței combatante a trupelor, se pedepsește cu închisoarea de până la 5 ani sau cu amendă dacă fapta nu se pedepsește cu o pedeapsă mai severă prin alte dispoziții. Face excepție activitatea de informare a opiniei publice în cadrul activității de presă și media.

(2) Tentativa se pedepsește.
Art. 109g

. Fotografierea care pune în pericol securitatea națională

(1) Persoana care produce o reprezentare grafică sau descriere a unui mijloc de apărare, facilitate sau instalație militară sau a unei operațiuni militare sau permite ca această reprezentare grafică să ajungă la o altă persoană și astfel pune în pericol în mod conștient securitatea Republicii Federale Germania sau forța combatantă a trupelor se pedepsește cu închisoarea de până la 5 ani sau cu amendă.

(2) Persoana care realizează dintr-o aeronavă o fotografie a unei regiuni sau obiect din interiorul domeniului de aplicare teritorială a prezentei legi sau permite ca această fotografie sau o copie a acesteia să ajungă la o altă persoană și astfel pune în pericol în mod conștient securitatea Republicii Federale Germania sau forța combatantă a trupelor se pedepsește cu închisoare de până la 2 ani sau cu amendă dacă fapta nu este pedepsită cu pedeapsă la alin. 12.

(3) Tentativa de pedepsește.

(4) Persoana care, în cazurile menționate la alin. 1, permite ca reprezentarea grafică sau descrierea să ajungă la o altă persoană și prin aceasta, în mod inconștient, dar cu intenție sau prin imprudență, cauzează pericolul se pedepsește cu închisoarea de până la 2 ani sau cu amendă. Fapta nu se pedepsește dacă făptuitorul a acționat cu autorizarea agenției guvernamentale competente.
Art. 109h

. Recrutarea pentru armate străine

(1) Persoana care, în numele unei puteri străine, recrutează un cetățean german pentru efectuarea de serviciu militar într-o organizație militară sau paramilitară sau care îl prezintă serviciilor de recrutare sau serviciilor militare ale unei astfel de organizații se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 5 ani.

(2) Tentativa se pedepsește.
Art. 109i

. Pedeapsa complementară

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea de cel puțin 1 an pentru o faptă penală conform prevăzută la art. 109e și art. 109f instanța poate interzice exercitarea dreptului de a ocupa funcții publice, a dreptului de a vota, a dreptului de a alege și de a fi ales (art. 45 alin. 2 și 5).


Art. 109k

. Indisponibilizarea

Dacă a fost săvârșită o faptă conform art. 109d-art. 109g,

1. bunurile obținute în urma săvârșirii faptei sau care au fost utilizate sau dedicate în scopul săvârșirii sau pregătirii faptei și

2. reprezentările grafice, descrierile și fotografiile cu care se află în legătură o faptă penală prevăzută la art. 109g

pot fi indisponibilizate. Dispozițiile art. 74a se aplică în mod corespunzător. Bunurile de tipul celor menționate la teza 1 punctul 2 sunt indisponibilizate și fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 74 alin. 3 teza 1 și art. 74b dacă interesul apărării naționale o justifică; acest lucru se aplică și atunci când făptuitorul a acționat fără vinovăție.
Secțiunea VI

. Rezistența împotriva autorității de stat
Art. 110

. (abrogat)
Art. 111

. Incitarea publică la săvârșirea de fapte penale

(1) Persoana care, în mod public, în cadrul unei adunări sau prin diseminarea de materiale (art. 11 alin. 3) incită la săvârșirea unei fapte ilegale se pedepsește ca un instigator (art. 26).

(2) Dacă incitarea publică rămâne fără rezultat, pedeapsa este închisoarea de până la 5 ani sau amenda. Pedeapsa nu poate fi mai severă decât pedeapsa prevăzută pentru cazul în care incitarea are rezultat (alin. 1); dispozițiile art. 49 alin. 1 punctul 2 sunt aplicabile.
Art. 112

. (abrogat)
Art. 113

. Opunerea de rezistența rezistență față de funcționarii de executare

(1) Persoana care, prin violență sau prin amenințarea cu violență, opune rezistență în fața unui funcționar public sau soldat al Armatei Germane Bundeswehr care este împuternicit cu punerea în executare a legilor, ordonanțelor, sentințelor judecătorești, deciziilor judecătorești sau ordinelor în exercitarea acestor atribuții de serviciu se pedepsește cu închisoare de până la 3 ani sau cu amendă.

(2) În cazurile deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Un caz deosebit de grav este, de regulă, acela în care

1. făptuitorul sau un alt participant poartă asupra sa o armă sau un alt instrument periculos,

2. prin actul de violență, făptuitorul aduce persoana atacată în pericol de moarte sau de vătămare gravă a stării de sănătate a acesteia sau

3. fapta este săvârșită împreună cu un alt participant.

(3) Fapta nu se pedepsește conform acestor dispoziții dacă actul exercitat în virtutea atribuțiilor de serviciu nu este legal. Aceasta se aplică și atunci când făptuitorul presupune în mod eronat presupune că actul exercitat în virtutea atribuțiilor de serviciu este legal.

(4) Dacă făptuitorul, la săvârșirea faptei, presupune în mod eronat că actul extercitatexercitat în virtutea atribuțiilor de serviciu nu este legal și dacă putea evita eroarea, instanța poate reduce pedeapsa conform propriilor convingeri (art. 49 alin. 2) sau, în cazul unui grad de vinovăție redus, poate renunța la aplicarea pedepsei conform acestor dispoziții. Dacă făptuitorul nu putea evita eroarea și dacă conform împrejurărilor pe care le cunoștea nici nu era de așteptat să se apere prin execitareaexecutarea de căi de atac împotriva presupusului act ilegal, fapta nu se pedepsește conform acestor dispoziții; dacă era de așteptat să o facă, instanța poate reduce pedeapsa conform propriilor convingeri (art. 49 alin. 2) sau poate renunța la aplicarea pedepsei conform acestor dispoziții.


Art. 114

. Agresiunea asupra funcționarilor de executare

(1) Persoana care agresează un funcționar public sau un soldat al Armatei Germane Bundeswehr care este împuternicit cu punerea în executare a legilor, ordonanțelor, sentințelor judecătorești, deciziilor judecătorești sau ordinelor în exercitarea acestor atribuții de serviciu se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 5 ani.

(2) Dispozițiile art. 113 alin. 2 se aplică în mod corespunzător.

(3) Dispozițiile art. 113 alin. 3 și 4 se aplică în mod corespunzător dacă actul exercitat în virtutea atribuțiilor de serviciu reprezintă o acțiune de punere în executare în înțelesul dispozițiilor art. 113 alin. 1.


Art. 115

. Opunerea de rezistențaă împotriva sau agresiunea împotriva persoanelor asimilate funcționarilor de executare

(1) În vederea protejării persoanelor care au drepturile și obligațiile unui lucrător de poliție sau sunt investigatori ai parchetului, fără să fie funcționari publici, se aplică dispozițiile art. 113 și art. 114 în mod corespunzător.

(2) În vederea protejării persoanelor care participă la actul exercitat în virtutea atribuțiilor de serviciu, dispozițiile art. 113 sau art. 114 se aplică dispozițiile art. 113 sau art. 114 în mod corespunzător.

(3) Conform dispozițiilor art. 113, se pedepsește și persoana care, în cazul unor accidente, stări de pericol sau calamități obstrucționează, prin violență sau amenințare cu violență, pompierii, echipele de salvare și descarcerare. Conform dispozițiilor art. 114 se pedepsește persoana care agresează echipele de salvare în situațiile menționate.


Art. 116 – -119

. (abrogate)
Art. 120

. Eliberarea prizonierilor

(1) Persoana care eliberează un prizonier, îl încurajează sau îl ajută să evadeze se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă făptuitorul, în calitate de funcționar public sau persoană din serviciul public cu obligații speciale, are obligația să împiedice evadarea prizonierului, pedeapsa este închisoarea de până la 5 ani sau amenda.

(3) Tentativa se pedepsește.

(4) în înțelesul dispozițiilor alin. 1 și 2, Unuinoțiunii de prizonier în înțelesul dispozițiilor alin. 1 și 2 îi este asimilată orice persoană care se află internată într-o instituție specializată.

Art. 121

. Revolta prizonierilor

(1) Prizonierii care se grupează și cu forțe unite

1. constrâng (art. 240) sau agresează un funcționar de penitenciar, un alt funcționar sau un lucrător în domeniul supravegherii, îndrumării sau consultării,

2. evadează prin uz de violență sau

3. ajută prin violență pe unul dintre aceștia sau un alt prizonier să evadeze

se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 5 ani.

(2) Tentativa se pedepsește.

(3) În cazurile deosebit de grave, revolta se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 10 ani. Un caz deosebit de grav există, de regulă, atunci când făptuitorul sau un alt participant

1. poartă asupra sa o armă de foc,

2. poartă asupra sa o altă armă sau un alt instrument periculos, în scopul utilizării acesteia sau acestora la săvârșirea faptei,

3. printr-un act de violență aduce o altă persoană în pericol de moarte sau de vătămare gravă a stării de sănătate a acesteia.

(4) în înțelesul dispozițiilor alin. 1-3, prizonier în înțelesul dispozițiilor alin. 1 – 3 este și persoana care este în executarea măsurii privării de libertate post-executorie.


Art. 122

. (abrogat)
Secțiunea VII

. Fapte penale împotriva contra ordinii publice
Art. 123

. Violarea de domiciliu

(1) Persoana care pătrunde în mod ilegal în locuința, spațiul comercial sau pe proprietatea îngrădită a altei persoane sau în spații închise dedicate serviciilor publice sau transportului sau ori persoana care se află în acestea în mod neautorizat se află în acestea și nu se îndepărtează la solicitarea persoanei îndreptățite se pedepsește cu închisoarea de până la 1 an sau cu amendă.

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare doar la plângerea prealabilă a persoanei.
Art. 124

. Violarea de domiciliu în formă agravată

Dacă o mulțime de persoane se asociază în mod public și, cu intenția de a săvârși acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor prin unirea forțelor acestora, pătrunde în mod ilegal în locuința, spațiul comercial sau pe proprietatea îngrădită a altei persoane sau în spații închise dedicate serviciilor publice, fiecare participant la această acțiune se pedepsește cu închisoarea de până la 2 ani sau cu amendă.


Art. 125

. Revolta

(1) Persoana care participă în calitate de făptuitor sau participant

1. la acte de violență împotriva oamenilor sau bunurilor sau

2. la amenințări cu acte de violență împotriva oamenilor

săvârșite prin unirea de forțe dintr-o mulțime de oameni într-un mod care pune în pericol siguranța publică sau persoana care influențează mulțimea de oameni în scopul sprijinirii disponibilității acestora de a săvârși astfel de fapte se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă acțiunile menționate la alin. 1 punctul punctele 1, 2 sunt pedepsite la art. 113 cu pedeapsă, se aplică dispozițiile art. 113 alin. 3, 4 în mod corespunzător. Aceasta se aplică și în cazurile prevăzute la art. 114 dacă actul exercitat în virtutea atribuțiilor de serviciu este un act în înțelesul dispozițiilor art. 113 alin. 1.


Art. 125a

. Revolta deosebit de gravă

În cazurile deosebit de grave prevăzute la art. 125 alin. 1, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 10 ani. Un caz deosebit de grav este, de regulă, cazul în care făptuitorul

1. poartă asupra sa o armă de foc,

2. poartă asupra sa o altă armă sau un alt instrument periculos,

3. printr-un act de violență aduce o altă persoană în pericol de moarte sau de vătămare gravă a stării de sănătate a acesteia,

4. jefuiește sau cauzează daune considerabile unor bunuri care nu îi aparțin.


Art. 126

. Perturbarea liniștii publice prin amenințarea cu săvârșirea de fapte penale

(1) Persoana care, într-un mod care este de natură a perturba liniștea publică, amenință cu săvârșirea

1. unei fapte de revoltă din cele 4 cazuri menționate la art. 125a teza 2 punctul punctele 1-4,

2. unei fapte de omor (art. 211), lovituri cauzatoare de moarte (art. 212) sau genocid (art. 6 din Codul privind infracțiunile de drept internațional sau o infracțiune contra umanității (art. 7 din Codul privind infracțiunile de drept internațional) sau o infracțiune de război (art. 8, 9, 10, 11 sau 12 din Codul privind infracțiunile de drept internațional),

3. unei fapte de vătămare corporală gravă (art. 226),

4. unei fapte penale contra libertății persoanei în cazurile prevăzute la art. 232 alin. 3 teza 2, art. 232a alin. 3, 4 sau 5, art. 232b alin. 3 sau 4, art. 233a alin. 3 sau 4, în fiecare caz dacă este vorba de o infracțiune, art. 234, art. 234a sau 239b,

5. unei fapte de tâlhărie sau șantaj în scop de tâlhărie (art. 249 – -art. 251 sau art. 255),

6. unei infracțiuni de ordine publică în cazurile prevăzute la art. 306 – -art. 306c sau 307 alin. 1 – -3, art. 308 alin. 1 - -3, art. 309 alin. 1 – -4, art. 313, art. 314 sau art. 315 alin. 3, art. 315b alin. 3, art. 316a alin. 1 sau alin. 3, art. 316 alin. 1 sau alin. 3 sau art. 318 alin. 3 sau 4 sau

7. unui delict de ordine publică în cazurile prevăzute la art. 309 alin. 6, art. 311 alin. 1, art. 316b alin. 1, art. 317 alin. 1 sau art. 318 alin. 1

se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeași pedeapsă se pedepsește persoana care, într-un mod de natură a perturba liniștea publică și în mod intenționat, pretinde că săvârșirea uneia din faptele ilegale prevăzute la alin. 1 este iminentă.
Art. 127

. Constituirea de grupări armate

Persoana care, în mod neautorizat, constituie sau comandă o grupare care dispune de arme sau alte instrumente periculoase sau persoana care aderă la o astfel de grupare, o aprovizionează cu arme sau cu bani sau o susține în alt mod se pedepsește cu închisoarea de până la 2 ani sau cu amendă.


Art. 128

. (abrogat)
Kataloq: wp-content -> uploads -> DTI -> Coduri%20penale-editura
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin
Coduri%20penale-editura -> Traducere autorizată din limba bulgară

Yüklə 1,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə