Traducere din limba germană Codul penal al Republicii Federale Germania


Art. 129 . Constituirea de grupări infracționaleYüklə 1,59 Mb.
səhifə11/23
tarix03.01.2019
ölçüsü1,59 Mb.
#88825
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23

Art. 129

. Constituirea de grupări infracționale

(1) Cu închisoarea de până la 5 ani sau cu amendă se pedepsește persoana care constituie o grupare sau participă în calitate de membru la o grupare al cărei scop sau a cărei activitate este săvârșirea de fapte penale sancționate cu pedeapsa cu închisoarea de maximum 2 ani. Cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă se pedepsește persoana care sprijină o astfel de grupare sau recrutează pentru aceasta membri sau susținători.

(2) O grupare este o asociere de mai mult de două persoane, independentă, de lungă durată, caracterizată prin stabilirea unor roluri ale membrilor acesteia, continuitatea apartenenței și specificitatea structurii, de mai mult de două persoane în scopul urmăririi unui interes comun.

(3) Dispozițiile alin. 1 nu se aplică

1. dacă gruparea este un partid politic pe care Curtea Constituțională Federală nu l-a declarat neconstituțional,

2. dacă săvârșirea de fapte penale este doar un scop sau o activitate lipsită de importanță periferică sau

3. dacă scopurile sau activitatea grupării se referă la faptele penale de la art. 84 – -art. 87.

(4) Tentativa de constituire a unei grupări menționate la alin. 1 și 2 se pedepsește.

(5) În cazurile deosebit de grave prevăzute la alin. 1 teza 2 pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Un caz deosebit de grav este, de regulă, cazul în care făptuitorul se numără printre conducătorii sau susținătorii grupării. În cazurile prevăzute la alin. 1 teza 2 pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 10 ani dacă scopul sau activitatea grupării vizează săvârșirea faptelor penale prevăzute la art. 100b alin. 2 punctul 1 lit. a, c, d, e și g – -m, punctulele 2 – -5 și 7 din Codul de procedură penală, cu excepția faptelor penale prevăzute la art. 100b alin. 2 punctul 1 lit. g din Codul de procedură penală conform art. 239a și art. 239b Cod penal.

(6) În cazul participanților al căror grad de vinovăție este redus și a căror contribuție este lipsită de importanță periferică instanța poate renunța la aplicarea pedepsei conform dispozițiilor alin. 1 și 4.

(7) Instanța poate dispune reducerea pedepsei conform propriilor convingeri (art. 49 alin. 2) sau poate renunța la aplicarea acestor dispoziții dacă făptuitorul

1. se străduiește în mod benevol și serios să împiedice continuarea existenței grupării sau săvârșirea unei fapte penale corespunzător unuia dintre scopurile acesteia sau

2. informează în mod benevol o instituție competentă cu privire la cunoștințele sale atât de devreme încât faptele penale a căror pregătire o cunoaște mai pot fi împiedicate;

dacă făptuitorul își îndeplinește scopul de a împiedica continuarea existenței grupării sau dacă acesta este îndeplinit fără implicarea sa făptuitorul nu se pedepsește.


Art. 129a

. Constituirea de grupări teroriste

(1) Persoana care constituie o grupare (art. 129 alin. 2) ale cărei scopuri sau a cărei activitate vizează săvârșirea unor fapte de

1. omor (art. 211) sau lovituri cauzatoare de moarte (art. 212) sau genocid (art. 6 din Codul infracțiunilor de drept internațional) sau fapte penale împotriva umanității (art. 7 din Codul infracțiunilor de drept internațional) sau infracțiuni de război (art. 8, art. 9, art. 10, art. 11 sau art. 12 din Codul infracțiunilor de drept internațional) sau

2. fapte penale contra libertății persoanei în cazurile prevăzute la art. 239a sau art. 239b,

3. (abrogat)

sau persoana care participă la o astfel de grupare în calitate de membru se pedepsește cu închisoarea de la 1 an la 10 ani.

(2) Cu aceeași pedeapsă se pedepsește persoana care constituie o grupare ale cărei scopuri sau a cărei activitate vizează

1. producerea de vătămări corporale sau psihice grave unei alte persoane, în special de tipul celor prevăzute la art. 226,

2. săvârșirea de fapte penale conform art. 303b, art. 305, art. 305a sau fapte penale care reprezintă un pericol pentru ordinea publică în cazurile prevăzute la art. 306 – -art. 306c sau art. 307 alin. 1 – -3, art. 308 alin. 1 – -4, art. 309 alin. 1 – -5, art. 313, art. 314 sau art. 315 alin. 1, 3 sau 4, art. 316b alin. 1 sau 3 sau art. 316c alin. 1 – -3 sau art. 317 alin. 1,m

3. fapte penale contra mediului înconjurător, în cazurile prevăzute la art. 330a alin. 1 – -3,

4. fapte penale conform art. 19 alin. 1 – -3, art. 20 alin. 1 sau 2, art. 20a alin. 1 – -3, art. 19 alin. 2 punctul 2 sau alin. 3 punctul 2, art. 20 alin. 1 sau 2 sau art. 20a alin. 1 – -3, fiecare și coroborat cu art. 21 sau art. 22a alin. 1 – -3 din Legea privind controlul armelor de război sau

5. fapte penale conform art. 51 alin. 1 – -3 din Legea privind regimul armelor

sau persoana care participă la o astfel de grupare în calitate de membru, dacă una dintre faptele menționate la punctele 1 – -5 vizează intimidarea populației în mod semnificativ, constrângerea unei autorități publice sau a unei organizații internaționale prin violență sau prin amenințare cu violența sau îndepărtarea sau limitarea considerabilă a structurilor fundamentale politice, constituționale, economice sau sociale ale unui stat sau ale unei organizații internaționale și care, prin modul de săvârșire sau efecte, poate dăuna considerabil unui stat sau unei organizații internaționale.

(3) Dacă scopurile sau activitatea grupării vizează amenințarea cu una din faptele penale prevăzute la alin. 1 și 2 pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

(4) Dacă făptuitorul se numără printre conducătorii sau susținătorii grupării, în cazurile prevăzute la alin. 1 și 2 pedeapsa este închisoarea de minimum 3 ani, iar în cazurile prevăzute la alin. 3 pedeapsa este închisoarea de la 1 an la 10 ani.

(5) Persoana care susține o grupare dintre cele menționate la alin. 1, 2 sau 3 se pedepsește, în cazurile prevăzute la alin. 1 și 2, cu închisoarea de la 6 luni la 10 ani, în cazurile prevăzute la alin. 3, cu închisoare de până la 5 ani sau cu amendă. Persoana care recrutează membri sau susținători pentru o grupare dintre cele menționate la alin. 1 sau alin. 2 se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(6) În cazul participanților al căror grad de vinovăție este redus și contribuția acestora este lipsită de importanță periferică, în cazurile prevăzute la alin. 1, 2, 3 și 5, instanța poate reduce pedeapsa conform propriilor convingeri (art. 49 alin. 2).

(7) Dispozițiile art. 129 alin. 7 se aplică în mod corespunzător.

(8) Pe lângă pedeapsa cu închisoarea de minimum 6 luni, instanța poate interzice exercitarea dreptului de a ocupa funcții publice și a dreptului de a alege și de a fi ales (art. 45 alin. 2 și 5).

(9) În cazurile prevăzute la alin. 1, 2, 4 și 5, instanța poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei.


Art. 129b

. Grupări infracționale și teroriste în din străinătate; indisponibilizarea

(1) Dispozițiile art. 129 și art. 129a se aplică și pentru grupările din străinătate. Dacă fapta se referă la o grupare din afara statelor membre ale Uniunii Europene, acestea se aplică doar dacă fapta este săvârșită printr-o activitate exercitată în interiorul domeniului de aplicare teritorială a prezentei legi sau dacă făptuitorul sau victima este cetățean german sau se află pe teritoriul Republicii Federale Germania. În cazurile prevăzute la teza 2, acțiunea penală se pune în mișcare doar cu împuternicire emisă de Ministerul Federal al Justiției și Protecției Consumatorului. Încuviințarea poate fi emisă pentru un caz particular sau cu titlu general, inclusiv pentru punerea în mișcare a acțiunii penale în legătură cu fapte viitoare care se referă la o anumită grupare. La emiterea împuternicirii, Ministerul Federal al Justiției și Protecției Consumatorului va avea în vedere dacă aspirațiile grupării sunt îndreptate împotriva valorilor fundamentale ale unei ordini de stat care respectă demnitatea umană sau împotriva conviețuirii pașnice a popoarelor și dacă, luând în considerare toate circumstanțele, acele aspirații pot fi considerate reprobabile.

(2) În cazurile prevăzute la art. 129 și art. 129a, fiecare inclusiv coroborate cu dispozițiile alin. 1, se aplică dispozițiile art. 74a.
Art. 130

. Incitarea la ură între popoare

(1) Persoana care într-un mod de natură să perturbe ordinea publică

1. incită la ură împotriva unui grup național, rasial, religios sau etnic, împotriva unor părți ale populației sau împotriva unei persoane , pe motiv de apartenență la unul din grupurile mai sus menționate sau la o parte a populației, sau instigă la violență și măsuri arbitrare sau

2. atentează la demnitatea umană a altor persoane prin aceea că insultă, desconsideră sau calomniază un grup dintre cele mai sus menționate, părți ale populației sau persoane pe motiv de apartenență la unul din grupurile mai sus menționate sau la o parte a populației,

se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 5 ani.

(2) Cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă se pedepsește persoana care

1. diseminează un material (art. 11 alin. 3) sau îl face disponibil în mod public sau oferă, lasă sau face accesibil unei persoane cu vârsta sub 18 ani un material (art. 11 alin. 3) care

a) incită la ură împotriva unui grup dintre cele menționate la alin. 1 punctul 1, împotriva unor părți a populației sau împotriva unei persoane pe motiv de apartenență la unul din grupurile menționate la alin. 1 punctul 1 sau la o parte a populației,

b) instigă la violență sau măsuri arbitrare împotriva persoanelor sau grupurilor de persoane menționate la litera lit. a sau

c) atentează la demnitatea umană a persoanelor sau grupurilor de persoane menționate la litera lit. a prin aceea că le insultă, desconsideră sau calomniază,

2. face accesibil un conținutul menționat la punctul 1 litera lit. a – -c prin radio sau mediile de comunicație la distanțămijloacele de comunicație prin internet unei persoane cu vârsta sub 18 ani sau opiniei publice sau

3. produce, procură, furnizează, deține stocuri, oferă, solicită un material (art. 11 alin. 3) cu un conținut dintre cele prevăzute la punctul 1 litera lit. a – -c sau importă sau exportă acest material în scopul de a utiliza materialul sau părți ale acestuia în înțelesul dispozițiilor de la punctul 1 sau punctul 2 sau de a facilita o astfel de utilizare unei alte persoane.

(3) Cu închisoarea de până la 5 ani sau cu amendă se pedepsește persoana care aprobă, neagă sau bagatelizează în mod public sau în cadrul unei adunări o acțiune săvârșită sub imperiul național-socialismului de tipul celor prevăzute la art. 6 alin. 1 din Codul privind infracțiunile de drept internațional într-un mod care este de natură să perturbe ordinea publică.

(4) Se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă se pedepsește persoana care, în mod public sau în cadrul unei adunări, perturbă ordinea publică într-un mod care lezează demnitatea victimelor prin aceea că aprobă, glorifică sau legitimează stăpânirea național-socialistă prin violență și arbitrar.

(5) Dispozițiile alin. 2 punctul punctele 1 și 3 se aplică și pentru un material (art. 11 alin. 3) cu conținutul menționat la alin. 3 și 4. Se pedepsește conform dispozițiilor alin. 2 punctul 2 se pedepsește și persoana care face accesibil unei persoane cu vârsta sub 18 ani sau opiniei publice un conținut de tipul menționat la alin. 3 și 4 prin radio sau medii de comunicare la distanțămijloace de comunicație prin internet.

(6) În cazurile prevăzute la alin. 2 punctul punctele 1 și 2, inclusiv coroborat cu alin. 5, tentativa se pedepsește.

(7) În cazurile prevăzute la alin. 2, inclusiv coroborat cu alin. 5, și în cazurile prevăzute la alin. 3 și 4, dispozițiile art. 86 alin. 3 se aplică în mod corespunzător.
Art. 130a

. Instruirea în scopul săvârșirii de fapte penale

(1) Persoana care diseminează sau face accesibil publicului un material (art. 11 alin. 3) care este de natură să servească ca instruire în scopul săvârșirii unei fapte ilegale dintre faptele prevăzute la art. 126 alin. 1 și care prin conținutul său este dedicat încurajării sau trezirii disponibilității altor persoane de a săvârși o astfel de faptă se pedepsepștepedepsește cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeași pedeapsă se pedepsește persoana care

1. diseminează sau face accesibil publicului un material (art. 11 alin. 3) care este de natură să servească ca instruire în scopul săvârșirii unei fapte ilegale dintre faptele prevăzute la art. 126 alin. 1 sau

2. oferă în mod public în cadrul unei adunări o instruire în scopul săvârșirii unei fapte ilegale dintre faptele prevăzute la art. 126 alin. 1

pentru a încuraja sau trezi disponibilitatea altor persoane de a săvârși o astfel de faptă.

(3) Conform dispozițiilor alin. 1 se pedepsește și persoana care face accesibil un conținut menționat la alin. 1 sau alin. 2 prin intermediul radioului sau mijloacelor de comunicare la distanțămijloacelor de comunicație prin internet.

(4) Dispozițiile art. 86 alin. 3 se aplică în mod corespunzător.


Art. 131

. Diseminarea de reprezentări de violență

(1) Cu închisoarea de până la 1 an sau cu amendă se pedepsește persoana care

1. a) diseminează sau face accesibil un material (art. 11 alin. 3) care prezintă acte de violență săvârșite cu cruzime sau alte acte de violență inumane împotriva unor oameni sau ființe asemănătoare omului într-un mod care exprimă o glorificare sau bagatelizare a acestor acte de violență sau care prezintă cruzimea sau caracterul inuman al săvârșirii acestora într-un mod care încălcă demnitatea omului

b) oferă, lasă sau face accesibil cele de mai sus

2. face accesibil un conținut menționat la punctul 1 prin intermediul radioului sau prin mijloace de comunicare la distanțămijloace de comunicație prin internet

a) unei persoane cu vârsta sub 18 ani sau

b) publicului

3. produce, procură, furnizează, deține stocuri, oferă, solicită, importă sau exportă acest material în scopul de a utiliza materialul sau părți ale acestuia în înțelesul dispozițiilor de la punctul 1 litera lit. a sau b sau punctul 2 sau de a facilita o astfel de utilizare unei alte persoane.

În cazurile prevăzute la teza 1 punctul punctele 1 și 2 tentativa se pedepsește.

(2) Dispozițiile alin. 1 nu se aplică dacă acțiunea este menită să servească raportării privind evenimente curente sau istorice.

(3) Dispozițiile alin. 1 teza 1 punctul 1 litera lit. b, punctul 2 litera lit. a nu se aplică dacă acționează custodele legal al persoanei acționează; această lucruprevedere nu se aplică dacă custodele legal își încalcă în mod grosolanflagrant obligația de educație prin oferirea, predarea sau facilitarea accesului își încalcă în mod grosolanflagrant obligația de educație.
Art. 132

. Uzurparea de calități oficiale

Persoana care, în mod neautorizat, se ocupă cu exercitarea unei funcții oficiale sau exercită o acțiune care nu poate fi exercitată decât în baza unei funcții oficiale se pedepsește cu închisoarea de până la 2 ani sau cu amendă.


Art. 132a

. Abuzul de titluri, denumiri profesionale și simboluri

(1) Persoana care în mod neautorizat

1. poartă denumiri oficiale, grade academice, titluri sau demnități publice germane sau din străinătate,

2. poartă denumirea profesională de medic, medic stomatolog, psihoterapeut psihologic, psihoterapeut pentru copii și tineri, psihoterapeut, medic veterinar, farmacist, avocat, avocat specializat în domeniul proprietății intelectuale, auditor financiar, expert contabil, consultant fiscal sau agent fiscal,

3. poartă titlul de expert judiciar sau

4. poartă uniforme, îmbrăcăminte oficială sau simboluri germane sau din străinătate

se pedepsește cu închisoarea de până la 1 an sau cu amendă.

(2) Denumirilor, gradelor academice, titlurilor, demnităților, uniformelor, îmbrăcăminteții sau simbolurilor oficiale de mai sus le sunt asimilate cele care sunt atât de asemănătoare cu cele de mai sus încât pot fi confundate cu acestea.

(3) Dispozițiile alin. 1 și 2 se aplică și pentru denumirile oficiale, titlurile, demnitățile, îmbrăcămintea și simbolurile oficiale ale bisericii și altor comunități religioase de drept public.

(4) Bunurile la care se referă o faptă penală prevăzută la alin. 1 punctul 4, singură sau coroborat cu dispozițiile alin. 2 sau 3, pot fi indisponibilizate.


Art. 133

. Distrugerea bunurilor aflate în păstrarea autorităților

(1) Persoana care distruge, deteriorează, aduce în stare de neîntrebuințare documente sau alte bunuri mobile aflate în păstrarea autorităților sau care au fost date persoanei sau unei alte persoane în scop de păstrare în interes de serviciu sau le sustragesustrage dispoziției de serviciu documente sau alte bunuri mobile aflate în păstrarea autorităților sau care au fost date persoanei sau unei alte persoane în scop de păstrare în interes de serviciu se pedepsește cu închisoarea de până la 2 ani sau cu amendă.

(2) Același lucru este valabiAceste dispoziții se aplică șil pentru documente sau alte bunuri mobile aflate în păstrarea oficială a unei biserici sau altei comunități religioase de drept public sau care au fost date de aceasta făptuitorului sau altei persoane în scop de păstrare.

(3) Persoana care săvârșește fapta asupra unui bun care i-a fost încredințat sau care i-a fost făcut accesibil în calitate de funcționar public sau persoană din serviciul public cu obligații speciale se pedepsește cu închisoarea de până la 5 ani sau cu amendă.


Art. 134

. Încălcarea anunțurilor oficiale

Persoana care, cu bună știință, distruge, deformează, face nerecognoscibil sau distorsionează în acest sens un document oficial care a fost afișat sau expus ca anunț public se pedepsește cu închisoarea de până la 1 an sau cu amendă.


Art. 135

. (abrogat)
Art. 136

. Distrugerea documentelor aflate sub sechestru sau sigiliu

(1) Persoana care distruge, deteriorează, aduce în stare de neîntrebuințare sau sustrage în orice alt mod, în tot sau în parte, de sub sechestru oficial un bun poprit sau confiscat în orice alt mod se pedepsește cu închisoare de până la 1 an sau cu amendă.

(2) Cu aceeași pedeapsă se pedepsește persoana care deteriorează, înlocuiește sau face nerecognoscibil un sigiliu oficial pus în vederea confiscării, sigilării sau marcării unor bunuri sau persoana care lipsește de eficiență în tot sau în parte un sigiliu astfel înființat.

(3) Fapta nu se pedepsește conform dispozițiilor alin. 1 și 2 dacă poprirea, confiscarea sau înființarea unui sigiliu nu au fost efectuate efectuată printr-o acțiune legală. Aceasta se aplică atunci când făptuitorul presupune în mod eronat că acțiunea a fost legală.

(4) Dispozițiile art. 113 alin. 4 se aplică în mod corespunzător.
Art. 137

. (abrogat)
Art. 138

. Omisiunea informării autorităților cu privire la intenția de săvârșirea de fapte penale

(1) Persoana care află de intenția sau de săvârșirea

1. (abrogat)

2. unei fapte de înaltă trădare, în cazurile prevăzute la art. 81 – -art. 83 alin. 1,

3. unei fapte de trădare de țară sau punere în pericol a securității externe, în cazurile prevăzute la art. 94 – -art. 96, art. 97a sau art. 100,

4. unei fapte de falsificare de hârtii de valoare, în cazurile prevăzute la art. 146, art. 151, art. 152, sau falsificare de carduri de plată cu funcție de garanție și tipizate pentru eurocecuri, în cazurile prevăzute la art. 152b alin. 1 – -3,

5. unei fapte de omor (art. 211) sau lovituri cauzatoare de moarte (art. 212) sau genocid (art. 6 din Codul infracțiunilor de drept internațional) sau al unei fapte penale împotriva umanității (art. 7 din Codul infracțiunilor de drept internațional) sau al unei infracțiuni de război (art. 8, 9, 10, 11 sau 12 din Codul infracțiunilor de drept internațional) sau al unei infracțiuni de agresiune (art. 13 din Codul infracțiunilor de drept internațional),

6. unei fapte penale contra libertății persoanei, în cazurile prevăzute la art. 232 alin. 2 teza 2, art. 232a alin. 3, 4 sau 5, art. 232b alin. 3 sau 4, art. 233a alin. 3 sau 4, fiecare dacă este vorba de o infracțiune, art. 234, art. 234a, art. 239a sau art. 239b,

7. unei fapte de tâlhărie sau șantaj în scop de tâlhărie (art. 249 – -art. 251 sau art. 255) sau

8. unei fapte penale care constituie un pericol pentru ordinea publică, în cazurile prevăzute la art. 306 – -art. 306c sau art. 307 alin. 1 – -3, art. 308 alin. 1 – -4, art. 309 alin. 1 – -5, art. 310, art. 313, art. 314 sau art. 315 alin. 3, art. 315b alin. 3 sau art. 316a sau art. 316c

la o dată la care săvârșirea sau rezultatul faptei mai poate fi împiedicat și omite să informeze la timp autoritățile sau persoana amenințată se pedepsește cu închisoare de până la 5 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeași pedeapsă se pedepsește persoana care află

1. de săvârșirea unei fapte penale prevăzute la art. 89a sau

2. de intenția sau de săvârșire a unei fapte penale prevăzute la art. 129a, inclusiv coroborat cu art. 129 alin. 1 teza 1 și 2

la o dată la care săvârșirea mai poate fi împiedicată și omite să informeze de îndată autoritățile. În cazul punctului 2, dispozițiile art. 129b alin. 1 teza tezele 3 – -5 se aplică în cazul punctului 2 în mod corespunzător.

(3) Persoana care omite prin imprudență informarea autorităților, deși a aflat de intenția sau de săvârșirea faptei penale, se pedepsește cu închisoare de până la 1 an sau cu amendă.


Art. 139

. Neimputabilitatea omisiunii informării autorităților cu privire la intenția de săvârșirea de fapte penale

(1) Dacă, în cazurile prevăzute la art. 138, nu a existat tentativă, instanța poate renunța la aplicarea pedepsei.

(2) Un cleric nu este obligat să informeze autoritățile cu privire la aspecte care i-au fost încredințate în calitatea sa de duhovnic.

(3) Nu se pedepsește persoana care omite să informeze autoritățile cu privire la un aparținător nu se pedepsește dacă s-a străduit în mod serios să îl determine să nu săvârșească fapta sau ca rezultatul acesteia să nu se producă, cu excepția cazului în care este vorba de

1. o faptă de omor sau lovituri cauzatoare de moarte (art. 211 sau art. 212),

2. o faptă de genocid, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. 1 punctul 1 din Codul infracțiunilor de drept internațional, sau o infracțiune împotriva umanității, în cazurile prevăzute la art. 7 alin. 1 punctul 1 din Codul infracțiunilor de drept internațional, sau o infracțiune de război, în cazurile prevăzute la art. 8 alin. 1 punctul 1 din Codul infracțiunilor de drept internațional sau

3. o faptă de răpire de persoane în scop de șantaj (art. 239a alin. 1), de luare de ostateci (art. 239b alin. 1) sau de agresiune asupra circulației aeriene și maritime (art. 316c alin. 1) de către o grupare teroristă (art. 129a, inclusiv coroborat cu art. 129b alin. 1).

În aceleași condiții, nu este obligat să informeze autoritățile avocatul, apărătorul, medicul, psihoterapeutul psihologic sau psihoterapeutul pentru copii sau tineri cu privire la aspectele care i-au fost încredințate în această calitate. Personalul auxiliar al persoanelor menționate la teza 2 și persoanele care desfășoară activitate profesională în calitate de stagiari sau practicanți nu au obligația de a informa autoritățile cu privire la aspectele care le-au fost încredințate în calitatea profesională a acestora.

(4) Nu este imputabilă fapta persoanei care împiedică săvârșirea sau producerea rezultatului faptei în alt mod decât prin informarea autorităților. Dacă fapta nu este săvârșită sau rezultatul acesteia nu se produce fără implicarea persoanei obligate să informeze autoritățile, este suficientă, în scopul intervenirii unei cauze de neimputabilitateății, străduința acesteia de a împiedica producerea rezultatului.


Kataloq: wp-content -> uploads -> DTI -> Coduri%20penale-editura
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin
Coduri%20penale-editura -> Traducere autorizată din limba bulgară

Yüklə 1,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə