Traducere din limba germană Codul penal al Republicii Federale Germania


Art. 202c . Pregătirea faptei de spionare și interceptarea de dateYüklə 1,59 Mb.
səhifə15/23
tarix03.01.2019
ölçüsü1,59 Mb.
#88825
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23

Art. 202c

. Pregătirea faptei de spionare și interceptarea de date

(1) Persoana care pregătește o faptă prevăzută la art. 202a sau art. 202b prin aceea că produce, își procură sau procură unei alte persoane, vinde, transmite, diseminează sau facilitează în alt mod accesul la

1. parole sau alte coduri de siguranță care permit accesul la date (art. 202a alin. 2) sau

2. programe informatice al căror scop este săvârșirea unei astfel de fapte

se pedepsește cu închisoarea de până la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dispozițiile art. 149 alin. 2 și 3 se aplică în mod corespunzător.


Art. 202h202d

. Tăinuirea de date

(1) Persoana care își procură sau procură unei alte persoane, transmite, diseminează sau facilitează în alt mod accesul la date (art. 202a alin. 2) care nu sunt accesibile publicului larg și care au fost dobândite de către o altă persoană prin săvârșirea unei fapte ilegale, în scopul de a se îmbogăți pe sine sau pe un terț, se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă.

(2) Pedeapsa nu poate fi mai severă decât pedeapsa prevăzută pentru infracțiunea predicat.

(3) Dispozițiile alin. 1 nu se aplică acțiunilor care servesc în mod exclusiv îndeplinirii unor obligații legale profesionale sau de serviciu. Printre acestea de numără, în special:

1. acțiuni ale unor funcționari publici sau împuterniciți ai acestora prin care datele sunt furnizate exclusiv în scopul analizei în cadrul unei proceduri de impozitare, proceduri penale sau contravenționale, precum și

2. acele acțiuni profesionale ale persoanelor menționate la art. 53 alin. 1 teza 1 punctul 5 Cod de procedură penală prin care datele sunt recepționate, analizate sau publicate.


Art. 203

. Încălcarea Dezvăluirea secretelor private

(1) Persoana care, în mod neautorizat, dezvăluie un secret al unei alte persoane, în special un secret care are legătură cu viața privată a persoanei sau un secret industrial sau comercial care i-a fost încredințat sau pe care l-a aflat în alt mod în calitate de

1. medic, medic stomatolog, medic veterinar, farmacist sau alt practician într-un domeniu medical care necesită, în vederea exercitării profesiei sau purtării denumirii profesionale, o formare reglementată de stat,

2. psiholog profesionist cu studii de licență acreditate de stat,

3. avocat, avocat specializat în domeniul proprietății intelectuale, notar, apărător în cadrul unei proceduri legal reglementate, auditor, expert contabil, consultant fiscal, organ sau membru al unui organ al unei societațisocietăți de avocatură, audit, contabilitate sau consultanță fiscală,

4. consultant în domeniul marital, al familiei, educației sau tinerilor, precum și consultant în domeniul dependențeloradicțiilor în cadrul unui oficiu de consultanță recunoscut de o autoritate sau entitate, instituție sau fundație de drept public,

5. membru sau împuternicit al unui oficiu de consultanță recunoscut conform art. 3 și 8 din Legea privind maternitatea în situații conflictuale,

6. asistent social recunoscut de stat sau pedagog social recunoscut de stat sau

7. lucrător în cadrul unei societăți private de asigurăriare de sănătate, asigurări în caz de accident sau asigurări de viață private sau în cadrul unui serviciu privat medical, în domeniul consultanței fiscale sau al emiterii de facturi

se pedepsește cu închisoarea de până la 1 an sau cu amendă.

(2) Cu aceeași pedeapsă se pedepsește persoana care, în mod neautorizat, dezvăluie un secret al unei alte persoane, în special un secret care are legătură cu viața privată a persoanei sau un secret industrial sau comercial care i-a fost încredințat sau pe care l-a aflat în alt mod în calitate de

1. funcționar public,

2. de o persoană din serviciul public cu obligații speciale,

3. persoană care exercită responsabilități și competențe conform dreptului de reprezentare a persoanelor,

4. membru al unei comisii de anchetă care își desfășoară activitatea pentru un organ legislativ federal sau la nivel de land, altă comisie sau alt consiliu care nu este membru al organului legislativ sau în calitate de personal auxiliar al unei astfel de comisii sau consiliu,

5. expert public care are obligația de a-și respecta cu strictețe obligațiile stabilite în baza unei legi,

6. persoană care are obligația de a respecta cu strictețe obligația de confidențialitate în legătură cu desfășurarea unui proiect de cercetare stabilită în baza unei legi.

În înțelesul tezei 1, secretului în înțelesul tezei 1 îi sunt asimilate date particulare cu privire la circumstanțe personale sau materiale ale unei alte persoane, colectate în scop de administrație publică; teza 1 nu se aplică însă dacă astfel de date particulare sunt comunicate altor autorități sau altor entități care îndeplinesc funcții de administrație publică și legea nu o interzice.

(2a) (abrogat)

(3) Nu se consideră dezvăluire în înțelesul acestei dispoziții dacă persoanele menționate la alin. 1 și 2 facilitează accesul datelor personalului auxiliar angajat sau practicanților. Persoanele menționate la alin. 1 și 2 pot dezvălui secrete ale altor persoane față de alte persoane implicate în activitatea lor profesională sau de serviciu în măsura în care acest lucru este necesar pentru desfășurarea activității altor persoane implicate; același lucru se aplică și pentru alte persoane implicate care apelează la alte persoane care sunt implicate în activitatea profesională sau de serviciu a persoanelor menționate la alin. 1 și 2.

(4) Cu închisoarea de până la 1 an sau cu amendă se pedepsește persoana care, în mod neautorizat, dezvăluie un secret al unei alte persoane pe care l-a aflat în exercitarea sau cu ocazia activității sale ca persoană implicată sau în calitate de împuternicit pentru protecția datelor la persoanele menționate la alin. 1 și 2. Cu aceeași pedeapsă se pedepsește persoana care

1. în calitate de persoană menționată la alin. 1 și 2, nu s-a asigurat că o altă astfel de persoană implicată, care dezvăluie în mod neautorizat un secret al altei persoane pe care l-a aflat în exercitarea sau cu ocazia activității sale, nu a fost obligată la păstrarea confidențialității; acest lucrue prevederi nu se aplică altor persoane implicate care sunt una dintre persoanele menționate la alin. 1 sau 2,

2. în calitate de persoană implicată, menționată la alin. 3, apelează la o altă persoană implicată care, în mod neautorizat, dezvăluie în mod neautorizat un secret al altei persoane pe care l-a aflat în exercitarea sau cu ocazia activității sale și nu s-a asigurat că această persoană a fost obligată la păstrarea confidențialității; acest lucrue prevederi nu se aplică pentru alte persoane implicate care sunt una din persoanele menționate la alin. 1 sau 2 sau

3. după decesul persoanei obligate, conform teza tezei 1 sau conform alin. 1 sau 2, dezvăluie un secret al altei persoane pe care l-a aflat de la persoana decedată sau în cadrul succesiunii.

(5) Dispozițiile alin. 1-4 se aplică și atunci când făptuitorul dezvăluie în mod neautorizat secretul altei persoane după decesul persoanei în cauză.

(6) Dacă făptuitorul acționează în schimbul unei recompense financiare sau cu intenția de a se îmbogăți pe sine sau pe un terț sau de a produce un prejudiciu altei persoane, pedeapsa este închisoarea de până la 2 ani sau amenda.


Art. 204

. Valorificarea secretelor altor persoane

(1) Persoana care în mod neautorizat valorifică, în mod neautorizat, un secret al altei persoane, mai exact un secret industrial sau comercial a cărui confidențialitate este obligată să o păstreze conform art. 203, se pedepsește cu închisoarea de până la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dispozițiile art. 203 alin. 5 se aplică în mod corespunzător.
Art. 205

. Plângerea prealabilă

(1) În cazurile prevăzute la art. 201 alin. 1 și 2 și art. 202, 203 și 204, acțiunea penală se pune în mișcare doar la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Acest lucru se aplică și în cazurile prevăzute la art. 201a, 202a, 202b și 202d, cu excepția cazului în care organele de urmărire penală consideră oportună autosesizarea din oficiu motivat de interesul public special în ce privește urmărirea penală.

(2) Dacă persoana vătămată decedează, dreptul de a depune plângere prealabilă trece conform art. 77 alin. 2 aparținătorilor; acest lucru nu se aplică în cazurile prevăzute la art. 202a, 202b și 202d. Dacă secretul nu are legătură cu viața privată a persoanei vătămate, dreptul de a depune plângere prealabilă în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 203 și 204 se transmite moștenitorilor. În cazurile prevăzute la art. 203 și 204, dacă în cazurile prevăzute la art. 203 și 204 făptuitorul dezvăluie sau valorifică secretul după decesul persoanei vătămate, se aplică dispozițiile tezei tezelor 1 și 2 în mod corespunzător.
Art. 206

. Încălcarea secretului poștal sau al telecomunicațiilor

(1) Persoana care în mod neautorizat comunică, în mod neautorizat, unei alte persoane date care se supun secretului poștal sau al telecomunicațiilor și pe care le-a aflat în calitate de proprietar sau angajat al unei companii care prestează are ca obiect de activitate prestarea de servicii de poștă și telecomunicații, se pedepsește cu închisoarea de până la 5 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeași pedeapsă se pedepsește persoana care, în calitate de proprietar sau angajat al unei companii dintre cele menționate la alin. 1, în mod neautorizat

1. deschide o trimitere care a fost încredințată unei astfel de companii și care a fost închisă sau dobândește acces la conținutul acesteia fără deschiderea sigiliului, prin utilizarea de mijloace tehnice,

2. face să disparăsuprimă o trimitere încredințată unei astfel de companii în scopul transmiterii sau

3. permite sau sprijină una din acțiunile menționate la alin. 1 sau punctul 1 sau 2.

(3) Dispozițiile alin. 1 și 2 se aplică și persoanelor care

1. exercită responsabilități privind supravegherea unei astfel de companii menționate la alin. 1,

2. sunt însărcinate de către o astfel de companie sau prin împuternicirea dată de aceasta să presteze servicii poștale sau de telecomunicații sau

3. sunt împuternicite să producă instalații care servesc la desfășurarea activității unei astfel de companii sau să efectueze lucrări la aceste instalații.

(4) Persoana care, în mod neautorizat, comunică unei alte persoane date pe care le-a aflat în calitate de funcționar public din afara domeniului poștal sau al telecomunicațiilor ca urmare a unei intervenții autorizate sau neautorizate în secretul poștal sau al telecomunicațiilor se pedepsește cu închisoarea de până la 2 ani sau cu amendă.

(5) Sunt supuse secretului poștal circumstanțele imediate ale operațiunilor poștale ale anumitor persoane, precum și conținutul trimiterilor poștale. Sunt supuse secretului telecomunicațiilor conținutul telecomunicațiilor și circumstanțele imediate ale acestora, în special aspectul dacă o persoană participă sau a participat la un proces de telecomunicații. Secretul telecomunicațiilor se întinde și asupra circumstanțelor imediate ale unor încercări nereușite de stabilire a unei legături.


Art. 207 – -Art. 210

. (abrogate)
Secțiunea XVI

. Fapte penale împotriva contra vieții
Art. 211

. Omorul

(1) Ucigașul se pedepsește cu pedeapsa detențiunii pe viață.

(2) Ucigaș este persoana care,

din plăcere, în scopul satisfacerii instinctului sexual, din lăcomie sau din alte motive, în mod viclean sau cu cruzime sau ori prin utilizarea unor mijloace care reprezintă un pericol la siguranța publică sau

în scopul de a facilita săvârșirea sau acoperirea unei alte fapte penale

omoară un om.


Art. 212.

Lovitura Lovituri cauzatoare de moarte

(1) Persoana care omoară un om fără să fie ucigaș se pedepsește pentru lovitură lovituri cauzatoare de moarte cu închisoarea de cel puțin 5 ani.

(2) În cazurile deosebit de grave, pedeapsa este detențiunea pe viață.
Art. 213

. Lovitura Lovituri cauzatoare de moarte în formă neagravatăneagravată

Dacă persoana care a aplicat lovitura lovituri cauzatoare de moarte a fost provocată în timp ce se afla în stare de la furie, fără a fi vinovată, printr-un rău tratament îndreptat asupra sa sau asupra unui aparținător al său sau printr-o gravă jignire gravă, pierzându-și astfel controlul si și săvârșind fapta sau dacă este vorba despre un caz mai puțin grav, pedeapsa este închisoarea de la 1 an la 10 ani.
Art. 214 și Art. 215

. (abrogate)
Art. 216

. Omorul la cererea victimei

(1) Persoana care a fost determinată să omoare la cererea expresă și serioasă a persoanei omorâte se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

(2) Tentativa se pedepsește.
Art. 217

. Determinarea ca îndeletnicire a sinucideriiSolicitarea de sinucidere ca îndeletnicire

(1) Persoana care cu intenția de a determinasolicita sinuciderea unei alte persoane acordă, procură sau facilitează acesteia ocazia contextul necesar în acest sens se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă.(2) Ca participant rămâne nepedepsită persoana care nu acționează ca îndeletnicire și nici nu este aparținător al altei persoane menționate la alin. 1 și nici nu este apropiată acesteia.
Art. 218

. Întreruperea de sarciniiă

(1) Persoana care întrerupe o sarcină se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă. Acțiunile al căror efect intervine înainte de fixarea ovulului fecundat la nivelul uterului nu se consideră întrerupere de sarcină în înțelesul acestei legi.

(2) În cazurile deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Un caz deosebit de grav este, de regulă, atunci când făptuitorul

1. acționează împotriva voinței gravidei sau

2. produce din culpă pericolul morții sau al unei grave deteriorări a stării de sănătate a gravidei.

(3) Dacă gravida săvârșește fapta ea însăși, pedeapsa este închisoarea de până la 1 an sau amenda.

(4) Tentativa de pedepsește. Gravida nu se pedepsește pentru tentativă.
Art. 218a

. Impunitatea faptei de întrerupere ade sarcinăsarcinii

(1) Elementele constitutive ale faptei prevăzute la art. 218 nu sunt întrunite dacă

1. gravida solicită întreruperea de sarcinăsarcinii și a făcut dovada în fața medicului printr-un certificat prevăzut la art. 209 alin. 2 teza 2 că a beneficiat de consiliere cu 3 zile înaintea intervenției,

2. întreruperea sarcinii de sarcină este efectuată de către un medic sau

3. de la concepție nu au trecut mai mult de 12 saptămânisăptămâni.

(2) Întreruperea sarcinii de sarcină realizată cu acordul gravidei de către un medic nu este ilegală dacă, având în vedere condițiile de viață prezente și viitoare ale gravidei, întreruperea sarcinii este necesară din punct de vedere medical în scopul de a preveni un pericol la viața gravidei sau pericolul unei grave deteriorări a stării de sănătate fizică și mentală a gravidei, iar pericolul nu poate fi evitat în alt mod.

(3) Condițiile de la alin. 2 se consideră îndeplinite în cazul unei întreruperi de sarcină efectuate de către un medic, cu acordul gravidei, și atunci când, conform opiniei medicale asupra gravidei, a fost săvârșită o faptă ilegală prevăzută la art. 176 – -178 Cod penal și există motive temeinice care indică aspectul că sarcina este rezultatul faptei respective, iar de la concepție nu au trecut mai mult de 12 săptămâni.

(4) Fapta nu va fi imputabilă gravidei conform art. 218 dacă întreruperea de sarcină a fost efectuată de către un medic după consiliere prealabilă (art. 219), iar de la concepție nu au trecut mai mult de 22 săptămâni. Instanța poate renunța la aplicarea pedepsei prevăzute la art. 218 dacă la data intervenției gravida se afla într-o situație dificilă.


Art. 218b

. Întreruperea de sarcină fără certificat medical; certificat medical incorect

(1) Persoana care, în cazurile prevăzute la art. 218a alin. 2 sau 3, întrerupe o sarcină în lipsa unui certificat medical emis de un alt medic decât cel care întrerupe sarcina care să ateste dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 218a alin. 2 sau 3 se pedepsește cu închisoarea de până la 1 an sau cu amendă dacă fapta nu este pedepsită cu pedeapsăconform la art. 218. Persoana care, în calitate de medic, cu știință, emite un certificat incorect cu privire la îndeplinirea condițiilor de la art. 218a alin. 2 sau 3 conform teza tezei 1 se pedepsește cu închisoarea de până la 2 ani sau cu amendă dacă fapta nu este pedepsită cu pedeapsă laconform art. 218. Gravida nu se pedepsește conform teza tezei 1 sau 2.

(2) Un medic nu poate emite certificate conform art. 218a alin. 2 sau 3 dacă autoritatea competentă i-a interzis acest lucru ca urmare a faptului că a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei fapte ilegale conform prevăzute la alin. 1, art. 218, 219a sau 219b sau a unei alte fapte penale pe care a săvârșit-o în legătură cu o întrerupere de sarcină. Autoritatea competentă poate interzice provizoriu unui medic emiterea de certificate conform art. 218a alin. 2 și 3 dacă acesta a fost trimis în judecată pentru o faptă ilegală dintre cele prevăzute la teza 1.
Art. 218c

. Încălcarea obligațiilor medicale în legătură cu o întrerupere de sarcină

(1) Persoana care întrerupe o sarcină

1. fără asă fi acordat ocazia femeii de a-i prezenta motivele pentru care a solicitat întreruperea de sarcină,

2. fără asă fi consiliat medical gravida cu privire la importanța intervenției, în special cu privire la procedură, consecințe, riscuri, efecte posibile fizice sau psihice posibile,

3. fără să se fi convins în prealabil în cazurile prevăzute la art. 218a alin. 1 și 3 în baza unei examinări medicale cu privire la durata sarcinii sau

4. cu toate că a consiliat femeia într-un caz prevăzut la art. 218a alin. 1 conform art. 219,

se pedepsește cu închisoarea de până la 1 an sau cu amendă dacă fapta nu este pedepsită cu pedeapsă laconform art. 218.

(2) Gravida nu se pedepsește conform alin. 1.


Art. 219

. Consilierea gravidei într-o situație de urgență și de conflict

(1) Consilierea este menită să servească protecției vieții nenăscute. Consilierea trebuie să urmărească să încurajeze femeia să continue sarcina și să îi deschidă perspective pentru viața cu copilul; este menită să o ajute să ia o decizie responsabilă și în cunoștință de cauză. În acest sens, femeia trebuie să fie conștientă că pentru copilul nenăscut există are un drept la propria viață în orice fază a sarcinii și, de aceea, conform legislației aplicabile, o întrerupere de sarcină poate fi avută în vedere doar în situații de excepție, dacă prin nașterea copilului femeia va avea dificultăți care sunt atât de grave și ieșite din comun încât depășesc limitele rezonabile. Consilierea trebuie să contribuie, prin formularea de recomandărivorbă și prin acordarea de ajutor, la gestionarea situației de conflict în legătură cu sarcina și să ajute la depășirea dificultăților. Alte aspecte sunt reglementate de Legea privind conflictele în legătură cu sarcina.

(2) Consilierea se va realiza conform Legii privind conflictele în legătură cu sarcina prin intermediul unei entități recunoscute în domeniul consilierii gravidelor aflate în situații de conflict. Entitatea de consiliere va elibera gravidei, la finalul consilierii, un certificat purtând data ultimei ședințe de consiliere și numele gravidei, conform Legii privind conflictele în legătură cu sarcina. Medicul care efectuează întreruperea de sarcină nu poate fi consilier în acest sens.
Art. 219a

. Reclamă pentru întreruperea de sarcină

(1) Persoana care. în mod public, în cadrul unei adunări sau prin diseminarea de materiale (art. 11 alin. 3), în scopul de a obține foloase materiale sau în mod grosolanflagrant oferă, anunță, laudă sau face declarații cu privire la

1. servicii proprii sau prestate de alții cu privire la efectuarea sau promovarea unei întreruperi de sarcină sau

2. mijloace, bunuri sau proceduri de întrerupere a unei sarcini, facândfăcând trimitere la aceasta utilizare

se pedepsește cu închisoarea de până la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dispozițiile alin. 1 punctul 1 nu se aplică atunci când medicii sau entitățile de consiliere recunoscute legal sunt informate care sunt medicii, spitalele sau instituțiile care pot efectua o întrerupere de sarcină cu respectarea dispozițiilor alin. 218a alin. 1 – -3.

(3) Dispozițiile alin. 1 punctul 2 nu se aplică dacă fapta este săvârșită față de medici sau persoane care sunt autorizate să exercite acte de comerț cu mijloacele sau bunurile menționate la alin. 1 punctul 2 sau printr-o publicare în reviste medicale sau farmaceutice.
Art. 219b

. Introducerea în circulație a mijloacelor de întrerupere de sarcină

(1) Persoana care cu intenția de a sprijini săvârșirea de fapte penale prevăzute la art. 218 introduce în circulație mijloace sau bunuri care pot fi folosite pentru întreruperea de sarcină se pedepsește cu închisoare de până la 2 ani sau cu amendă.

(2) Participarea femeii care pregătește întreruperea propriei sarcini nu se pedepsește conform alin. 1.

(3) Mijloacele sau bunurile la care se referă fapta pot face obiectul măsurii indisponibilizării.


Art. 219c

. (abrogat)
Art. 219d

. (abrogat)
Art. 220

. (abrogat)
Art. 220a.

(abrogat)
Art. 221

. Abandonul

(1) Persoana care

1. pune un om într-o situație neajutorată sau

2. nu se mai interesează delasă baltă un om aflat într-o situație neajutorată, deși îl are în grijă sau este obligat în alt fel mod să îl susțină,

punându-l astfel în pericol de moarte sau în pericol de gravă deteriorare gravă a stării sale de sănătate se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 5 ani.

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 1 an la 10 ani dacă făptuitorul

1. săvârșește fapta împotriva propriului său copil sau a unei persoane care i-a fost încredințată spre creștere și educare sau

2. prin fapta sa cauzează victimei o gravă deteriorare gravă a stării sale de sănătate.

(3) Dacă făptuitorul cauzează prin faptă moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de minimum 3 ani.

(4) În cazurile mai puțin grave de la alin. 2, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani, iar în cazurile mai puțin grave de la alin. 3, pedeapsa este închisoarea de la 1 an la 10 ani.


Art. 222

. Omorul prin imprudență

Persoana care, prin imprudență, cauzează moartea unui omunei persoane se pedepsește cu închisoarea de până la 5 ani sau cu amendă.


Secțiunea XVII

. Fapte penale împotriva contra integrității fizice
Art. 223

. Vătămarea corporală

(1) Persoana care vatămă corporal o altă persoană sau cauzează acesteia o deteriorare a stării de sănătate se pedepsește cu închisoarea de până la 5 ani sau cu amendă.

(2) Tentativa se pedepsește.
Art. 224

. Vătămarea corporală periculoasă

(1) Persoana care săvârșește fapta de vătămare corporală

1. prin administrarea de otravă sau alte substanțe dăunătoare sănătății,

2. cu ajutorul unei arme sau a unui instrument periculos,

3. printr-o agresiune săvârșită prin viclenieun atac perfid,

4. împreună cu un alt participant sau

5. printr-un tratament care pune în pericol viața

se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 10 ani, iar în cazurile mai puțin grave, cu închisoarea de la 3 luni la 5 ani.

(2) Tentativa se pedepsește.


Kataloq: wp-content -> uploads -> DTI -> Coduri%20penale-editura
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin
Coduri%20penale-editura -> Traducere autorizată din limba bulgară

Yüklə 1,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə