Traducere din limba germană Codul penal al Republicii Federale Germania


Art. 262 . Suspendarea condiționată a executării pedepseiYüklə 1,59 Mb.
səhifə18/23
tarix03.01.2019
ölçüsü1,59 Mb.
#88825
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Art. 262

. Suspendarea condiționată a executării pedepsei

În cazurile prevăzute la art. 259 – -261, instanța poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei.


Secțiunea XII

. Înșelăciunea și abuzul de încredere
Art. 263

. Înșelăciunea

(1) Persoana care, cu intenția de a-și procura pentru sine sau pentru un terț un folos necuvenit, prejudiciază patrimoniul unei alte persoane prin aceea că provoacă sau întreține o eroare prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau prin distorsionareatrunchierea sau ascunderea unei fapte adevărate se pedepsește cu închisoarea de până la 5 ani sau cu amendă.

(2) Tentativa se pedepsește.

(3) În cazurile deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 10 ani. Un caz deosebit de grav există, de regulă, atunci cîndcând făptuitorul

1. acționează ca îndeletnicire sau ca membru al unui grup infracțional specializat pe în săvârșirea faptelor de fals intelectual sau înșelăciune,

2. cauzează o pierdere patrimonială de mari proporții sau acționează cu intenția ca prin săvârșirea în formă continuată a faptei de înșelăciune să aducă un număr mare de persoane în pericolul de a-si și pierde patrimoniul,

3. aduce o altă persoană în dificultăți financiare,

4. abuzează de responsabilitățile sau de poziția sa de funcționar public sau funcționar european sau

5. simulează un caz de eveniment asigurat după ce făptuitorul sau o altă persoană a incendiat în acest scop un bun de o valoare considerabilă sau prin incendiere bunul respectiv a fost distrus în tot sau în parte prin incendiere sau s-a cauzat scufundarea sau naufragierea unei ambarcațiuni.

(4) Dispozițiile art. 243 alin. 2, precum și art. 247 și 248a se aplică în mod corespunzător.

(5) Cu închisoarea de la 1 an la 10 ani, iar în cazurile mai puțin grave, cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani, se pedepsește persoana care săvârșește fapta de înșelăciune ca îndeletnicire în calitate de membru al unui grup infracțional specializat în pe săvârșirea de fapte penale prevăzute la art. 263 – -264 sau 267 – -269.

(6) Instanța poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei (art. 68 alin. 1).

(7) (abrogat).
Art. 263a

. Frauda informatică

(1) Persoana care, cu intenția de a-și procura pentru sine sau pentru un terț un folos necuvenit, prejudiciază patrimoniul unei alte persoane prin aceea că influențează rezultatul unui proces de prelucrare a datelor prin configurarea incorectă a programului, prin utilizarea de date incorecte sau incomplete, prin utilizarea neautorizată de date sau, în alt mod, prin exercitarea altei influențe neautorizate asupra procesării se pedepsește cu închisoarea de până la 5 ani sau cu amendă.

(2) Dispozițiile art. 263 alin. 2 – -6 se aplică în mod corespunzător.

(3) Persoana care pregătește o faptă prevăzută la alin. 1 prin aceea că produce, își procură pentru sine sau pentru o altă persoană, oferă spre vânzare, păstrează sau transmite altei persoane programe informatice al căror scop este săvârșirea unei astfel de fapte se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă.

(4) În cazurile prevăzute la alin. 3, dispozițiile art. 149 alin. 2 și 3 se aplică în mod corespunzător.
Art. 264

. Frauda în domeniul subvențiilor

(1) Se pedepsește cu închisoarea de până la 5 ani sau cu amendă se pedepsește persoana care

1. face declarații incorecte sau incomplete în fața unei autorități competente pentru aprobarea unei subvenții sau în fața altei entități sau persoane implicate în procedura acordării de subvenții (subvenționatorul) cu privire la aspecte relevante pentru acordarea unei subvenții în beneficiul propriei persoane sau al altei persoane, declarații care se constituie într-un avantaj pentru propria persoană sau pentru altă persoană,

2. utilizează, în ceea ce privește subvenția, un bun sau o prestație financiară a cărei utilizare este restricționată prin dispoziții legale sau de către subvenționator, cu încălcarea restricționării privind utilizarea, în ce privește subvenția cu încălcarea restricționării privind utilizarea,

3. nu informează subvenționatorul cu privire la aspecte relevante privind subvenția, contrar dispozițiilor legale privind acordarea de subvenții sau

4. face uz, în cadrul unei proceduri de acordare a unei subvenții, de un certificat privind dreptul la o subvenție sau privind aspecte relevante privind subvenția, certificat obținut prin furnizarea de date incorecte sau incomplete.

(2) În cazurile deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 10 ani. Un caz deosebit de grav există, de regulă, atunci când făptuitorul

1. dobândește pentru sine sau pentru o altă persoană o subvenție necuvenită consistentă, urmărindu-și cu înverșunare propriul interes sau utilizând documente contrafăcute sau falsificate,

2. abuzează de responsabilitățile sau de poziția sa de funcționar public sau funcționar european sau

3. profită de ajutorul unui funcționar public sau funcționar european care abuzează de poziția sa.

(3) Dispozițiile art. 263 alin. 5 se aplică în mod corespunzător.

(4) În cazurile prevăzute la alin. 1 punctele 1-3, persoana care în cazurile prevăzute la alin. 1 punctul 1 – 3 acționează prin imprudență se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă.

(5) Nu se pedepsește conform alin. 1 și 4 persoana care, în mod benevol, împiedică ca subvenția să fie acordată în baza faptei săvârșite. Dacă subvenția nu este acordată fără implicarea făptuitorului, acesta nu se pedepsește dacă se străduiește în mod benevol și serios să împiedice acordarea subvenției.

(6) Pe lângă pedeapsa cu închisoarea de minimum un an pentru una din faptele penale prevăzute la alin. 1 – -3, instanța poate interzice exercitarea dreptului de a ocupa funcții publice, precum și a dreptului de a alege și de a fi ales (art. 45 alin. 2). Bunurile la care se referă fapta pot face obiectul măsurii indisponibilizării; dispozițiile art. 74a se aplică.

(7) În înțelesul prezentei dispoziții prin subvenție în înțelesul prezentei dispoziții estese înțelege

1. o prestație din fonduri publice conform dreptului federal și de land acordată întreprinderilor și companiilor care, cel puțin în parte

a) se acordă fără luarea în considerare a condițiilor de pe piață și

b) servește stimulării economiei;

2. o prestație din fonduri publice conform dreptului Comunităților Europene care, cel puțin în parte, se acordă fără luarea în considerare a condițiilor de pe piață.

În înțelesul dispozițiilor de la teza 1, întreprindere sau companie în înțelesul dispozițiilor de la teza 1 este și întreprinderea publică.

(8) Aspecte relevante pentru acordarea unei subvenții în înțelesul alin. 1 sunt aspectele

1. care, prin efectul legii sau în baza unei legi, sunt denumite de subvenționator aspecte relevante sau

2. de care depinde din punct de vedere legal aprobarea, acordare, solicitarea de returnare, reînnoirea sau continuarea unei subvenții.
Art. 264a

. Înșelăciunea în domeniul investițiilor de capital

(1) Persoana care, în legătură cu

1. tranzacționarea hârtiilor de valoare, drepturilor de subscriere sau a părților sociale care trebuie să permită participarea la rezultatul unei companii sau

2. oferta de a mări investiția de capital în astfel de părți sociale

face declarații incorecte sau păstrează tăcerea cu privire la aspecte dezavantajante în prospecte sau, în prezentări sau tabele privind situația activelor față de un număr semnificativ de persoane în legătură cu circumstanțe relevante pentru luarea deciziei privind cumpărarea sau mărirea de capital se pedepsește cu închisoarea de până la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dispozițiile alin. 1 se aplică în mod corespunzător dacă fapta se referă la părți sociale, la un patrimoniu pe care compania îl administrează în nume propriu, dar în contul unui terț.

(3) Nu se pedepsește conform alin. 1 și 2 persoana care, din proprie inițiativă, împiedică ca prestația care depinedepinde de cumpărarea sau mărirea de capital să se concretizeze în baza faptei săvârșite. Dacă prestația nu se concretizează fără implicarea făptuitorului, acesta nu se pedepsește dacă se străduiește în mod benevol și serios să împiedice concretizarea prestației.
Art. 265

. Înșelăciunea săvârșită în dauna asigurătorilor

(1) Persoana care deteriorează, distruge, limitează utilizarea, aruncă sau transmite altei persoane un bun asigurat împotriva distrugerii, deteriorării, limitării utilizării, pierderii sau furtului, în scopul de a-și procura pentru sine sau pentru un terț prestații din asigurare, se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă dacă fapta nu se pedepsește cu pedeapsă conform art. 263.

(2) Tentativa de pedepsește.
Art. 265a

. Abuzul de aparate automate

(1) Persoana care abuzează de serviciile unui aparat automat sau ale unei rețele publice de telecomunicații, de transportul cu un mijloc de transport sau de accesul la un spectacol sau într-o instituție cu intenția de a nu achita taxa de intrare se pedepsește cu închisoarea de până la 1 an sau cu amendă dacă fapta nu este pedepsită cu pedeapsă mai severă prin alte dispoziții.

(2) Tentativa de pedepsește.

(3) Dispozițiile art. 247 și 248a se aplică în mod corespunzător.


Art. 265b

. Obținerea unui credit prin înșelăciune

(1) Persoana care, în relația cu o întreprindere sau companie, în legătură cu o cerere de acordare, continuare sau modificare a condițiilor de creditare în favoarea unei întrerpinderiîntreprinderi sau companii sau a unei întreprinderi sau companii fictive

1. în ce privește situația financiară

a) prezintă documente incorecte sau incomplete, mai exact bilanțuri contabile, conturi de profit și pierdere sau rezultate de expertiză sau

b) face declarații scrise incorecte sau incomplete

care sunt în avantajul solicitantului de credit și prezintă importanță sub aspectul deciziei privind o astfel de cerere sau

2. nu comunică astfel de înrăutățiri ale situației economice prezentate în documente sau declarații cu ocazia depunerii cererii și care prezintă importanță sub aspectul deciziei privind o astfel de cerere

se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă.

(2) Nu se pedepsește conform alin. 1 persoana care, în mod benevol, împiedică faptul ca, în baza faptei săvârșite, creditorul să acorde creditul solicitat. Dacă creditul nu este acordat fără implicarea făptuitorului, acesta nu se pedepsește dacă se străduiește în mod benevol și serios să împiedice acordarea creditului.

(3) În înțelesul alin. 1 sunt

1. întreprinderi și companii, independent de obiectul de activitate, acele entități care necesită în funcție de tip și mărime un mod de organizare conform standardelor comerciale;

2. credite împrumuturi de orice tip, credite pentru activități comerciale, dobândirea contra cost și amânarea pretențiilor de plată, decontarea de cambii și cecuri și preluarea de instrumente de fidejusiune, cautiunicauțiuni și alte garanții.


Art. 265c

. Înșelăciunea în domeniul competițiilor sportive

(1) Persoana care, în calitate de sportiv sau antrenor, pretinde, lasă să i se promită sau acceptă un folos pentru sine sau pentru un terț în schimbul influențării parcursului sau rezultatului unei competiții organizate în respectiva disciplină sportivă în favoarea adversarului și astfel se obține un folos necuvenit prin intermediul unui pariu sportiv în legătură cu această competiție se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeași pedeapsă se pedepsește persoana care oferă, promite sau acordă unui sportiv sau antrenor un folos pentru acesta sau pentru un terț în schimbul influențării parcursului sau rezultatului unei competiții organizate în respectiva disciplină sportivă în favoarea adversarului și astfel se obține un folos necuvenit prin intermediul unui pariu sportiv în legătură cu această competiție.

(3) Persoana care, în calitate de arbitru, arbitru la competiții de dans sau lupte pretinde, lasă să i se promită sau acceptă un folos pentru sine sau pentru un terț în schimbul influențării ilegale a parcursului sau rezultatului unei competiții organizate în respectiva disciplină sportivă și astfel se obține un folos necuvenit prin intermediul unui pariu sportiv public în legătură cu această competiție se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă.

(4) Cu aceeași pedeapsă se pedepsește persoana care oferă, promite sau acordă unui arbitru, arbitru la competiții de dans sau lupte un folos pentru acesta sau pentru un terț în schimbul influențării ilegale a parcursului sau rezultatului unei competiții organizate în respectiva disciplină sportivă și astfel se obține un folos necuvenit prin intermediul unui pariu sportiv public în legătură cu această competiție.

(5) În înțelesul prezentei dispoziții, o competiție organizată în respectiva disciplină sportivă în înțelesul prezentei dispoziții este orice manifestare sportivă de pe teritoriul Republicii Federale Germania sau din străinătate

1. organizată de o organizație națională sau internațională sau, în numele acestora sau cu recunoașterea acestora și

2. în cadrul cărora trebuie respectate reguli care au fost emise de o organizație sportivă națională sau internațională cu efect obligatoriu pentru toate organizațiile membre.

(6) În înțelesul prezentei dispoziții, antrenor în înțelesul prezentei dispoziții este persoana care decide în cadrul competiției sportive cu privire la participarea și îndrumarea sportivilor. Antrenorului îi sunt asimilate persoanele care, în baza poziției profesionale sau financiare, pot influența considerabil participarea sau îndrumarea sportivilor.
Art. 265d

. Manipularea competițiilor de sport profesionist

(1) Persoana care, în calitate de sportiv sau antrenor, pretinde, lasă să i se promită sau acceptă un folos pentru sine sau pentru un terț în schimbul influențării parcursului sau rezultatului unei competiții de sport profesionist în mod necompetițional în favoarea adversarului se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeași pedeapsă se pedepsește persoana care oferă unui sportiv sau antrenor un folos pentru acesta sau pentru un terț în schimbul influențării parcursului sau rezultatului unei competiții de sport profesionist în mod necompetițional în favoarea adversarului.

(3) Persoana care, în calitate de arbitru, arbitru la competiții de dans sau lupte, pretinde, lasă să i se promită sau acceptă un folos pentru sine sau pentru un terț în schimbul influențării ilegale a parcursului sau rezultatului unei competiții de sport profesionist se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă.

(4) Cu aceeași pedeapsă se pedepsește persoana care oferă, promite sau acordă unui arbitru, arbitru la competiții de dans sau lupte un folos pentru acesta sau pentru un terț în schimbul influențării ilegale a parcursului sau rezultatului unei competiții de sport profesionist.

(5) În înțelesul prezentei dispoziții, o competiție de sport profesionist în înțelesul prezentei dispoziții este orice manifestare sportivă de pe teritoriul Republicii Federale Germania sau din străinătate

1. organizată de o asociație federală de sport sau de o organizație internațională sau, în numele acestora sau cu recunoașterea acestora,

2. în cadrul cărora trebuie respectate reguli care au fost emise de o organizație sportivă națională sau internațională cu efect obligatoriu pentru organizațiile membre,

3. la care participă în special sportivi care, prin participarea lor sportivă, obțin în mod direct sau indirect venituri considerabile.

(6) Dispozițiile art. 265 c alin. 6 se aplică în mod corespunzător.


Art. 265e

. Cazuri deosebit de grave de înșelăciune în domeniul competițiilor sportive sau de manipulare a competițiilor de sport profesionist

În cazurile deosebit de grave, fapta prevăzută la art. 265c și art. 265d se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 5 ani. Un caz deosebit de grav există, de regulă, atunci când

1. fapta se referă la un folos de mare valoare sau

2. făptuitorul acționează ca îndeletnicire sau ca membru al unui grup infracțional specializat pe săvârșirea în formă continuată a unor astfel de fapte.


Art. 266

. Abuzul de încredere

(1) Persoana care abuzează de dreptul acordat prin lege, în baza unui mandat oficial sau a unui raport juridic, de a dispune de patrimoniul altei persoane sau de a intra în relații care atrag răspunderea altei persoaneangajante pentru o altă persoană sau persoana care încalcă obligația pe care o are în baza legii, a unui mandat oficial, raport juridic sau relații de fidejusiune fideiusiune de a reprezenta interesele patrimoniale ale altei persoane și prin aceasta cauzează un dezavantaj persoanei ale cărei interese patrimoniale trebuie să le reprezinte se pedepsește cu închisoarea de până la 5 ani sau cu amendă.

(2) Dispozițiile art. 243 alin. 2 și art. 247, art. 248a și art. 263 alin. 3 se aplică în mod corespunzător.
Art. 266a

. Nevirarea și deturnarea de contribuții sociale

(1) Persoana care, în calitate de angajator, nu virează sistemului de asigurări sociale contribuțiile angajaților, inclusiv contribuția privind prevenirea șomajului, independent dacă salariile se plătesc, se pedepsește cu închisoarea de până la 5 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeași pedeapsă se pedepsește persoana care, în calitate de angajator,

1. face, față de instituția competentă pentru colectarea contribuțiilor, declarații incorecte sau incomplete privind aspecte relevante din punctul de vedere al asigurărilor sociale sau

2. nu comunică instituției competente pentru colectarea contribuțiilor, contrar obligațiilor care îi revin în acest sens, aspecte relevante din punctul de vedere al asigurărilor sociale

și în acest mod nu virează acestei instituții contribuțiile datorate de angajator la sistemul de asigurări sociale, inclusiv contribuția privind prevenirea șomajului, independent dacă salariile se plătesc.

(3) Persoana care, în calitate de angajator, reține angajatului părți din contribuțiile sociale pe care are obligația să le vireze pentru angajat unei alte entități, dar nu le virează acestei entități și omite să informeze angajatul cel mai târziu la data scadenței sau imediat după această dată cu privire la neefectuarea viramentului se pedepsește cu închisoarea de până la 5 ani sau cu amendă. Teza 1 nu se aplică pentru părți din contribuțiile sociale care sunt reținute cu titlul de impozit pe salariu.

(4) În cazurile deosebit de grave de la alin. 1 și 2 pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 10 ani. Un caz deosebit de grav există de regulă atunci când făptuitorul

1. urmărindu-și cu înverșunare propriul interes, nu virează contribuțiile care se ridică la un cuantum considerabil,

2. prin utilizarea de documente contrafăcute sau falsificate, nu virează contribuțiile în formă continuată,

3. nu vrieazăvirează contribuțiile în formă continuată și, în scopul disimulării relațiilor de muncă reale, își procură documente contrafăcute sau falsificate de la un terț pe care acesta din urmă le oferă ca îndeletnicire,

4. acționează ca membru în cadrul unui grup infracțional specializat pe în nevirarea în formă continuată a contribuțiilor și care, în scopul disimulării relațiilor de muncă reale, prezintă documente contrafăcute sau falsificate sau

5. profită de ajutorul unui funcționar public care abuzează de responsabilitățile sale sau de poziția sa.

(5) Angajatorului îi este asimilat angajatorul unui lucrător la domiciliu, al unei persoane care desfășoară activitate economică la domiciliu sau al unui persoane asimilate acestora în sensul Legii activității la domiciliu, precum și intermediarul.

(6) În cazurile prevăzute la alin. 1 și 2, instanța poate renunța la aplicarea unei pedepse conform prezentei dispoziții dacă angajatorul, cel mai târziu la data scadenței sau imediat după această dată, informează în scris instituția competentă cu colectarea contribuțiilor

1. cu pivireprivire la cuantumul contribuțiilor nevirate și

2. prezintă motivele pentru care virarea la termen nu este posibilă, în ciuda faptului că s-a străduit în mod serios să o efectueze.

Dacă condițiile prevăzute la alin. 1 sunt îndeplinite și dacă contribuțiile sunt virate ulterior în termenul rezonabil stabilit de instituția de colectare a contribuțiilor, făptuitorul nu se pedepsește. În cazurile prevăzute la alin. 3, dispozițiile tezei 1 și 2 se aplică în mod corespunzător.


Art. 266b

. Abuzul de cecuri și cărți de credit

(1) Persoana care abuzează de posibilitatea primită prin punerea la dispoziție a unui cec sau a unei cărți de credit prin aceea că determină emitentul să efectueze o plată sau care, în acest mod, produce acestuia un prejudiciu se pedepsește cu închisoarea de până la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dispozițiile art. 248a se aplică în mod corespunzător.
Secțiunea XXIII

. Falsul intelectual
Art. 267

. Falsul intelectual

(1) Persoana care, în scopul inducerii în eroare în cadrul unor raporturilor juridice, produce un document fals, falsifică un document autentic sau utilizează un document fals sau falsificat se pedepsește cu închisoarea de până la 5 ani sau cu amendă.

(2) Tentativa se pedepsește.

(3) În cazurile deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 10 ani. Un caz deosebit de grav există, de regulă, atunci când făptuitorul

1. acționează ca îndeletnicire sau ca membru al uni grup infracțional specializat pe săvârșirea în formă continuată a faptelor de înșelăciune sau fals intelectual,

2. cauzează o pierdere patrimonială considerabilă,

3. pune în pericol, în mod considerabil, prin numărul mare de documente false sau falsificate, siguranța raporturilor juridice sau

4. în calitate de funcționar public sau funcționar european, abuzează de responsabilitățile sale sau de poziția sa în calitate de funcționar public sau funcționar european.

(4) Se pedepsește cu închisoarea de la 1 an la 10 ani, iar în cazurile mai puțin grave, cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani, se pedepsește persoana care săvârșește fapta de fals intelectual ca îndeletnicire în calitate de membru al unui grup infracțional specializat pe în săvârșirea în formă continuată de fapte penale conform art. 263 – -264 sau 267 – -269.
Art. 268

. Falsificarea înregistrărilor tehnice

(1) Persoana care, în scopul inducerii în eroare în cadrul unor raporturilor juridice,

1. produce o înregistrare tehnică falsă sau falsifică o înregistrare tehnică sau

2. utilizează o înregistrare tehnică falsă sau falsificată,

se pedepsește cu închisoarea de până la 5 ani sau cu amendă.

(2) Înregistrare tehnică este o reprezentare de date, măsurători sau calcule, condiții sau secvențe de evenimente care, în tot sau în parte, este produsă automat de un dispozitiv tehnic, permite ca obiectul înregistrării să fie recunoscut fie general, fie doar de specialiști și are ca scop atestarea unui aspect legal de importanță, indiferent dacă această destinație îi este acordată deja de la data producerii sau abia ulterior.

(3) Este asimilată producerii unei înregistrări tehnice false îi este asimilată situația în care făptuitorul influențează rezultatul înregistrării prin interferarea cu procesul de înregistrare.

(4) Tentativa se pedepsește.

(5) Dispozițiile art. 267 alin. 3 și 4 se aplică în mod corespunzător.


Kataloq: wp-content -> uploads -> DTI -> Coduri%20penale-editura
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin
Coduri%20penale-editura -> Traducere autorizată din limba bulgară

Yüklə 1,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə