Trematodlar genel özellikler Vücutları yaprak şeklinde ve tek parçadan oluşmuşturYüklə 445 b.
tarix28.07.2018
ölçüsü445 b.
#61027TREMATODLARGenel özellikler

 • Vücutları yaprak şeklinde ve tek parçadan oluşmuştur.

 • Sindirim sistemlerinde anüs yoktur, ağız hem ağız hem de anüs görevi görür.

 • Yapışma organı olarak bir veya birden fazla çekmen bulunur.

 • Schistosoma’lar hariç hepsi hermafrodittir.

 • Yumurtaları kapaklıdır, embriyo kirpiklidir.

 • Yaşam döngülerinde bir veya daha fazla ara konak bulunur. Birinci ara konak daima yumuşakçalardır.Genel özellikler

 • İnsan vücudunda çoğunlukla erişkin dönemleri bulunur.

 • Karaciğer, safra yolları, akciğer ve dolaşım sisteminde yerleşirler.

 • Vücut yüzeyleri tegüment denilen bir kütikülle kaplıdır.

 • Sinir, sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri vardır.

 • Evrimlerinde yumurta- miracidium- sporokist- redi- serkarya- (metaserkarya)- Erişkin dönemleri vardır

Karaciğer-safra yollarına yerleşenler

 • Karaciğer-safra yollarına yerleşenler

  • Fasciola hepatica
  • Dicrocoelium dendriticum
  • Clonorchis sinensis
  • Opisthorchis felineus
 • Akciğere yerleşenler

  • Paragonimus westermani
 • Dolaşım sistemi-Kan yerleşimli olanlar

  • Schistosoma spp
 • İnce bağırsak yerleşimliler

  • Fasciolopsis buski
  • Heterophyes heterophyes
  • Metagonimus yokogawai
  • Echinostoma spp


SCHİSTOSOMA’LAR • Diğer trematodlardan farkları

 • 1. Erkek ve dişi bireyler ayrılmıştır

 • 2. Sindirim kanalı arka uçta birleşir

 • 3. Yumurtaları kapaksızdır.

 • 4. Evrimlerinde bir ara konak vardır.TARİHÇE

 • Schistosomiosis, çok eski dönemlerden beri bilinen ve de Sıtma’dan daha büyük ekonomik kayıplar verebilen bir hastalıktır.

 • İnsan vücudunda 20-25 yıl gibi uzunca bir süre yaşayabilmektedir.

 • 1910 yılında Mısır da bir mumyanın böbreğinde rastlanmıştır.

 • Çinde yapılan kazılarda da 2000 yıllık cesetlerde Schistosoma yumurtalarına rastlanmıştır.

 • 1851 yılında Alman Patolog Theodor Bilharz karaciğer portal venlerinde ve idrar kesesinde erişkin Schistosoma’lar bulmuş, daha sonra bu yumurtaların hematüriye neden olduğu ileri sürülmüştür.MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ

 • Erkek dişiden büyük ve enlidir.

 • Ağız hem besin alma hem de anüs görevi görür.

 • Ağız ve karın olmak üzere iki çekmenleri vardır.

 • Sindirim sistemleri ağız ile başlar, farinks ve özofagus ile devam eder, bağırsak önce iki kola ayrılır sonra tekrar birleşir ve tek bir kör kol olarak sonlanır.

 • ERKEK: 10-15 mm uzunluğunda, 1mm enindedir.

 • Görünümü yuvarlaktır. Tegümentleri üzerinde çıkıntılar vardır

 • Karın bölgesinde CANALIS GYNOCOPHORUS adı verilen, dişilerin yerleştiği bir kanal bulunur.

 • Testislerin sayısı türlere göre değişir.

 • DİŞİ:16-20 mm boyunda, 0.25-0.30mm enindedir.

 • Vücutları silindiriktir. Tegümentleri düzdür.ETKENLER

 • Schistosoma haemotobium (Afrika, Ortadoğu, Doğu Akdeniz )

 • Schistosma mansoni ( Afrika’da 52 ülke, Doğu Akdeniz, Güney Amerika)

 • Schistosoma japonicum (Japonya, Çin, Tayvan,Filipinler

 • Schistosoma intercalatum (Batı ve Orta Afrika)

 • Schistosoma mekongi (Güney Doğu Asya’da Mekong nehri kenarlarında) • S. haematobium:Üro-genital schistosomosis (Mesane ve mezenter venleri)

 • S. mansoni: İntestinal schistosomosis (Alt mezenter ve kolon venleri)

 • S. japonicum: Arterio-venöz schistosomosis (Üst mezenter venleri ve AC arterleri)

 • S. intercalatum: Rektal schistosomosis (Alt mezenter ve kolon venleri)

 • S. mekongi: Venöz schistosomosis (Mezenter venleri)YAŞAM DÖNGÜSÜ

 • Yumurta, Miracidium, Sporokist, Cercaria, Schistosomül, Erişkin

 • ARA KONAKLARI

 • Schistosoma haemotobium: Bulinus

 • Schistosma mansoni: Biomphalaria

 • Schistosoma japonicum: Oncomelania

 • Schistosoma intercalatum: Physopsis

 • Schistosoma mekongi: Lithoglyphosis aperata

yapı

 • SCHISTOSOMA HAEMOTOBİUM

 • ERKEK: 10-15mm boyunda, 0.8-1mm enindedir.

 • Tegümentleri küçük kabartılarla kaplıdır

 • Testis sayısı 4-5’dir. Çekum kısadır.

 • DİŞİ: 16-20mm boyunda, 0,25mm enindedir.

 • Uterusta 20-30 adet olgun yumurta bulunur.

 • YUMURTA: 83-187 m boyunda 40-70 m genişliğindedir.

 • Kutuplarından birinde bir diken bulunmaktadır.

 • İnsan vücudunda üretral kanallar çevresinde bulunmaktadır. • SCHISTOSOMA MANSONI

 • ERKEK: 6- 12mm boyunda 2mm enindedir.

 • Tegümentleri iri kabartılarla kaplıdır.

 • Testis sayıları 8’dir. Çekum uzundur.

 • DİŞİ: 7-17 mm boyunda, 1 mm enindedir.

 • Uterusunda bir olgun yumurta bulunmaktadır.

 • YUMURTA: 112-170m uzunluğunda, 60-70 m enindedir.

 • Lateralinde tipik bir diken bulunur. • SCHISTOSOMA JAPONICUM

 • ERKEK: 9- 12mm boyunda 0.5-1mm enindedir.

 • Tegümentleri düzdür.

 • Testis sayıları 6-8’dir. Çekum kısadır.

 • DİŞİ: 12-15 mm boyunda, 0.2-0.4 mm enindedir.

 • Uterusunda 100 kadar olgun yumurta bulunmaktadır.

 • YUMURTA: 70-98m uzunluğunda, 45-65 m enindedir.

 • Lateralinde çok küçük bir çıkıntı bulunur. • SCHISTOSOMA INTERCALATUM

 • ERKEK: 10-15mm boyunda, 08-1mm enindedir.

 • Tegümentleri küçük kabartılarla kaplıdır

 • Testis sayısı 3-5’dir. Çekum kısadır.

 • DİŞİ: 20mm boyunda, 0,25mm enindedir.

 • Uterusta 20-30 adet olgun yumurta bulunur.

 • YUMURTA: 140-240 m boyunda 50-85 m genişliğindedir.

 • Kutuplarından birinde bir diken bulunmaktadır.

 • İnsan vücudunda rektum çeperinde bulunmaktadırimmunoloji

 • Yaş, beslenme durumu, yaşam alışkanlıkları önemlidir.

 • Her evrim dönemleri farklı antijenik yapıdadır.

 • Erişkin şistozomların vücut yüzeylerinde konağa ait antijenler bulunur.SCHISTOSOMOSIS PATOGENEZ VE KLİNİK(1)

 • SERKARYALARIN NEDEN OLDUĞU BELİRTİLER

 • Yerel allerjik dermatit, Kanamalı izler, Papüller ve kaşıntı

 • ŞİSTOSOMÜLLERİN NEDEN OLDUĞU BELİRTİLER

 • Eozinofili, Anemi, Periferik ödemler, Ürtiker

 • Pnömoni, İştahsızlık, Halsizlik, Baş ve karın ağrısı

 • Ateş, Titreme, Terleme

 • Hepatomegali ve splenomegali

 • ERİŞKİNLERİN NEDEN OLDUĞU BELİRTİLER

 • Hipokrom mikrositer anemi

 • Salgıların ve diğer metobolizma ürünlerinin neden olduğu toksik ve allerjik belirtilerYUMURTALARIN NEDEN OLDUĞU BELİRTİLER UROGENİTAL SCHISTOSOMOSIS PATOGENEZ VE KLİNİK (1)

 • A-İVEGEN DÖNEM

 • Halsizlik, Baş, eklem ve kas ağrıları

 • Oynak veya az çok sürekli ateş

 • Özellikle yüzde beliren ödem

 • Sindirim bozuklukları

 • Lenfadenopati ve hepatomegali, kilo kaybıYUMURTALARIN NEDEN OLDUĞU BELİRTİLER UROGENİTAL SCHISTOSOMOSIS PATOGENEZ VE KLİNİK (2)

 • B-SÜREGEN DÖNEM

 • Hematüri, dizüri

 • Mesane çeperinde papillomlar ve urumsu çıkıntılar

 • Mesanede taşlar

 • İdrar yollarında darlama ve tıkanmalar

 • Perine bölgesinde ve peniste fistüller

 • İkincil infeksiyonların eklenmesiyle sistit ve pyelit

 • Erkeklerde meni kordonları prostat ve epididim tutulup körelebilirYUMURTALARIN NEDEN OLDUĞU BELİRTİLER UROGENİTAL SCHISTOSOMOSIS PATOGENEZ VE KLİNİK (3)

 • Kadınlarda uterus ve vaginada çatlaklar oluşur

 • Tubaların tutulması sonucu kısırlık veya dış gebelik gelişebilir

 • Osteoporoz ve appendisit meydana gelebilir

 • Periton kalınlaşır

 • Mezenter tüberkulozuna benzeyen tablo gelişebilir

 • Solunum ve kalp yetmezliği ve cor pulmonale görülebilir

 • KC ve dalakta lezyonlar meydana gelebilir

 • Yumurtaların beyin ve omuriliği tutmasıyla nörolojik bulgular görülebilir.

 • Bronkopnömoni oluşabilir ve kanlı balgam çıkarılabilirYUMURTALARIN NEDEN OLDUĞU BELİRTİLER ARTERIO-VENÖZ SCHISTOSOMOSIS PATOGENEZ VE KLİNİK

 • İVEGEN DÖNEM

 • Eklem ve kas ağrıları, halsizlik, dispne, öksürük, ani yükselen ateş, titreme, terleme (KATAYAMA SENDROMU)

 • Şiddetli karın ağrısı, ishal

 • Eozinofili, kilo kaybı

 • SÜREGEN DÖNEM

 • KC ve dalak büyük, ağrılı ve serttir

 • Kanlı mukuslu ishal

 • Ateş, şiddetli eklem ağrıları, kilo kaybı

 • Anemi, lökopeni, eozinofili, KC yetmezliği

 • Siroz, karında asit toplanması, sindirim sistemi kanamalarıYUMURTALARIN NEDEN OLDUĞU BELİRTİLER İNTESTİNAL SCHISTOSOMOSIS PATOGENEZ VE KLİNİK

 • İVEGEN DÖNEM

 • 39- 400C ateş, terleme, titreme, baş eklem ve kas ağrıları

 • Ürtiker, ödem, eozinofili, bronşit

 • Karın ağrısı, kusma, ishal

 • KC ve dalakta biraz büyüme

 • SÜREGEN DÖNEM

 • Kanlı mukuslu ishal

 • KC ve dalak büyümesi, karında asit, portal hipertansiyon, siroz ve kaşeksi (BANTİ SENDROMU)

 • Rektum prolapsusu, rektumda polipler ve hemoroid

 • Kalınbağırsakta tümörler

 • This man has advanced schistosomiasis. Note the distension of the collateral veins due to portal hypertension.EPİDEMİYOLOJİ Dünyadaki Dağılım ·        WHO’nun verilerine göre dünyadaki Schistosomosis’li olgu sayısı 200 milyon, ölüm sayısının ise yılda 200 binden fazla olduğu tahmin edilmektedir.

 • Türkiye’de Dağılım

 • WHO Türkiye’nin Güney Doğusunda Schistosoma enfeksiyonlarının görülebileceğini bildirmiştir.

 • 1934 yılında Günalp Mardin’li bir askerde S. haematobium enfeksiyonu saptandığını bildirmiştir.

 • 1956 yılında Gürsel ve ark. suruç suyunuda Bulinus’ların bulunduğunu ve cercaria taşıdıklarını bildirmiştir. Yine aynı araştırmacılar köylerde yaptıkları çalışmalarda %86 ve %12.5 oranlarında hastalığa rastlanıldığı ve kan işeme olguları olduğu bildirilmiştir.SCHISTOSOMOSIS TANI

 • DİREK TANI

 • İdrarda, dışkıda ve balgamda yumurtaların aranması

 • KC, kalın bağırsak, mesane biyopsilerinin incelenmesi

 • SEROLOJİK TANI

 • IFAT, ELISA, IE, KB

 • Deri içi testiSchistosoma mansoni female inside the gynecophoral groove of the male cross-section in liver tissue

 • Schistosoma mansoni female inside the gynecophoral groove of the male cross-section in liver tissueSchistosoma japonicum ova in intestinal villi

 • Schistosoma japonicum ova in intestinal villi • Schistosoma ova in intestinal cross-sectionSCHISTOSOMOSIS TEDAVİ

 • NIRIDAZOLE

 • OXAMNİQUINE

 • METRIFONATE

 • OLTIPRAZ

 • PRAZIQUANTELSCHISTOSOMOSIS KORUNMA

 • HASTALARIN TEDAVİSİ

 • SULARIN İNSAN ÇIKARTILARI İLE KİRLENMESİNİN ÖNLENMESİ

 • ARAKONAKLARLA MÜCADELE

 • İNSANLARIN EĞİTİMİPARAGONIMOSIS

 • ETKENLER: 48 kadar PARAGONİMUS türü hastalığa neden olabilmektedir

 • P. westermani: Japonya, Tayvan, Kore, Hindistan, Tayland ve Filipinler’de

 • P. szechuanensis ve P. tuanshanensis: Çin’de

 • P. heterotremus: Tayland’da

 • P. kellicoti Kuzey Amerika’da

 • P. mexicanus: Orta Amerika’da

 • P. africanus: Afrika’da görülmektedir

PARAGONIMUS SPP MORFOLOJİ(1)

 • ERİŞKİN: Kırmızı esmer renkte ve kahve çekirdeği biçimindedir

 • 1,5 cm boyunda 0,5-0,8 cm enindedir.

 • Vücut yüzeyi pul ve dikenlerle kaplıdır.

 • Vücudun ön ucunda ağız, orta kısmında ise karın çekmeni bulunur.

 • Bağırsaklar iki kör kol halinde vücudun yanlarından arka uca kadar uzanır

 • Bağırsak kollarının dış kısmında vitellüs bezleri bulunurPARAGONIMUS SPP MORFOLOJİ(2)

 • Testisler vücudun arka yarısındadır ve loblu yapıdadır

 • Ovaryum vücudun sol yanında, karınçekmeni ile testisler arasındadır.

 • Uterus vücudun sağ tarafında kıvrımlar yapan boru şeklindedir

 • YUMURTA: Sarı, esmer renkte, kapaklı, oval, 80-120 m boyunda, 50-80 m enindedir. İçlerinde miracidium yokturPARAGONIMUS SPP

 • SON KONAKLARI: İnsan, köpek, kedi kaplan, kurt, kurt, tilki, domuz, su samuru vb. evcil ve yabani memelilerdir

 • I.ARAKONAK: Pleurocecidae ve thiaridae ailelerindeki tatlı su gastropodları

 • II.ARAKONAK: Tatlı su istakoz ve yengeçleriPARAGONIMUS SPP. YAŞAM DÖNGÜSÜ

 • Yumurta

 • Sporokist

 • Redia

 • Yavru redia

 • Cercaria

 • MetacercariaPARAGONIMOSIS PATOGENEZ

 • Erişkinlerin etrafı fibröz bir kapsülle çevrilir.

 • Kapsülün içinde kan ve irin bulunabilir

 • Kapsüller ikincil infeksiyonlara uğrayarak ülserleşebilir

 • İlerlemiş olgularda yumurtaların etrafında abseler gelişebilir

 • Fibröz doku istilası meydana gelebilirPARAGONIMOSIS KLİNİK BELİRTİLER (1)

 • İNVAZYON DÖNEMİ

 • Vücut içindeki göç sırasında:

 • ishal, hepatomegali, sağ hipokondriumda ağrı

 • Akciğere yerleştikten sonra:

 • Öksürük, dispne, bazen kanlı balgamPARAGONIMOSIS KLİNİK BELİRTİLER (2)

 • YERLEŞME DÖNEMİ

 • Özellikle sabahları ve uykuda öksürük

 • Öksürükle birlikte pas renginde balgam

 • Radyografilerde her iki AC’de yaygın, çok sayıda, mısır tanesi büyüklüğünde nodüller ve plevrada kalınlaşma görülebilir

 • Kilo kaybı, anemi, kardiyak yetmezlik

 • Çocuklarda psişik bozukluklar ve gelişme geriliği görülebilir

 • Hemoptiziler sonucunda AC’lerdeki büyük damarlar zarar görebilir ve yumurtalar beyin damarlarında emboliler meydana getirebilir

 • TANI

 • Balgam veya nadiren dışkıda yumurtaların bulunması

 • TEDAVİ

 • BITHINIOL

 • NICLOFAN

 • PRAZIQUANTEL

PARAGONIMOSIS KORUNMA

 • Arakonak gastropodlarla mücadele

 • Yengeç ve istakozların çiğ olarak tüketilmemesi

 • İçme sularının kaynatılarak içilmesi

 • Suların insan çıkartılarıyla kirlenmesinin önlenmesi

 • Rezervuarlarla mücadele

 • İnsanların hastalık hakkında bilgilendirilmesiCLONORCHİS SİNENSİS ve klonorkiyoz

 • Erişkin 1- 2.5 cm uzunluğunda, 0.3-0.5 cm genişliğindedir.

 • Erişkin parazit son konağın safra yollarında, safra kesesinde, pankreas kanalında yaşar.

 • Yumurtalar 29-16 mikron boyutlarındadır. Ovoid, kalın kabuklu, sarı kahverengindedir.

 • Ara konak salyangozlardır. Salyangozdan çıkan serkaryalar ikinci ara konak olan balıklara yapışır ve metaserkaryaya dönüşür. Bu balıkların çiğ olarak yenmesiyle insana bulaşır.patogenez

 • Ağır enfeksiyonlarda ateş, ishal, epigastrik ağrı, iştahsızlık, karaciğer hassasiyeti ve büyümesi, sarılık görülür.

 • Genellikle lökositoz ve ve eozinofili vardır.

 • Karaciğer kanserlerine zemin hazırlar.

Tanı

 • Dışkı incelemesi

 • Tedavi

 • PraziquantelYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə