Türk ceza kanunuYüklə 3,39 Mb.
səhifə11/90
tarix27.10.2017
ölçüsü3,39 Mb.
#15890
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   90


Hapis cezaları


MADDE 46.

(1) Hapis cezaları şunlardır:

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.

b) Müebbet hapis cezası.

c) Süreli hapis cezası.


GEREKÇE

Tasarıdaki hapis cezasıyla ilgili ayırım korunmuştur. Ancak, dil ve ifade bütünlüğünü sağlayabilmek için, madde metni yeniden formüle edilmiştir. Kabahatlerin Tasarıdan çıkarılması nedeniyle “hafif ha­pis cezası”na metinde yer verilmemiştir.
AÇIKLAMA:Hapis ve para cezalarının kendi içlerindeki ayrımın kaldırılmasına karşılık, Ülkemiz koşulları gereği ,ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve müebbet hapis cezası ayrımı öngörülmüştür.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

MADDE 47.

(1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder, kanun ve tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir.


765 Sayılı Türk Ceza Kanunu

Madde 13 – Ağır hapis cezası müebbet veya muvakkattır. Müebbet, ölünceye kadar devam eder. Muvakkat ağır hapis, kanunda tasrih edilmiyen yerlerde 1 seneden 24 seneye kadardır.

GEREKÇE

Hukuk sistemimizde ölüm cezası kaldırılmıştır. Bunun yerine, sıkı güvenlik rejimine göre çektirilecek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kabul edilmiştir.

Sıkı güvenlik rejiminin içeriğinin neler olacağı cezaların infazına iliş­kin kanun ve tüzükte gösterilecektir.

Bir cezanın ne suretle infaz edileceğinin ilgili kanun ve tüzükte dü­zenlenmesi gerektiği düşüncesiyle, Tasarının bu hükme karşılık gelen 60 ıncı maddesindeki bu cezanın infazına ilişkin hükümler metinden çıkarıl­mıştır.AÇIKLAMA: Ölüm cezasının kaldırılmış olması ,suçla ihlal edilen hukuki değer ve tehlike boyutu göz önünde tutularak müebbet hapis cezası yanında, Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda( m.25.) gösterilen, sıkı güvenlik rejimine göre çektirilecek,ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülmüştür.

Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 25. maddesi,

a) Hükümlü, tek kişilik odada barındırılır.

b) Hükümlüye, günde bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınır.

c) Risk ve güvenlik gerekleri ile iyileştirme ve eğitim çalışmalarında gösterdiği gayret ve iyi hâle göre; hükümlünün, açık havaya çıkma ve spor yapma süresi uzatılabileceği gibi kendisi ile aynı ünitede kalan hükümlülerle temasta bulunmasına sınırlı olarak izin verilebilir.

d) Hükümlü, yaşadığı yerin olanak verdiği ve idare kurulunun uygun göreceği bir sanat veya meslek etkinliğini yürütebilir.

e) Hükümlü, kurum idare kurulunun uygun gördüğü hâllerde ve onbeş günde bir kez olmak üzere (f) bendinde gösterilen kişilere, süresi on dakikayı geçmemek üzere telefon edebilir.

f) Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilirler.

g) Hükümlü hiçbir suretle ceza infaz kurumu dışında çalıştırılamaz ve kendisine izin verilmez.

h) Hükümlü, kurum iç yönetmeliğinde belirtilenlerin dışında herhangi bir spor ve iyileştirme faaliyetine katılamaz.

ı) Hükümlünün cezasının infazına, hiçbir surette ara verilemez. Hükümlü hakkında uygulanacak tüm sağlık tedbirleri, tıbbî tetkik ve zorunluluklar hariç ceza infaz kurumlarında, mümkün olmadığı takdirde tam teşekküllü Devlet ya da üniversite hastanelerinin tek kişilik ve yüksek güvenlikli mahkûm koğuşlarında uygulanır.

Şeklindeki düzenleme ile sıkı güvenlik rejiminin nelerden ibaret olduğunu belirtmiştir.

Aynı yasanın 107. maddesine göre;Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını iyi hâlli olarak çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler (birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis, cezasına mahkumiyet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile birlikte müebbet hapis cezasına mahkumiyet ,ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile birlikte hapis cezasına mahkumiyet,mükerirlik,örgütlü suçlardan mahkumiyet gibi hallerde bu süre değişmektedir).

Müebbet hapis cezası


MADDE 48.

(1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.
GEREKÇE

Maddeyle, müebbet hapis cezası ayrı bir ceza olarak getirilmekte ve tanımlanmaktadır.

Hapis cezasının bir infaz rejimi olan koşullu salıvermenin ilgili kanun ve tüzükte düzenlenmesi gerektiği düşüncesiyle, Tasarının bu hükme karşı­lık gelen 61 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki koşullu salıvermeye ilişkin hü­küm metinden çıkarılmıştır.


AÇIKLAMA: Müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca (ölünceye kadar) devam eder.İnfaz tarzı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve infaz tüzüğünde gösterilecektir. Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 107. maddesine göre,yirmidört yıl infazdan sonra şartları mevcutsa hükümlü salıverilebilir (birden fazla müebbet hapis cezasına mahkumiyet, müebbet hapis cezası ile birlikte hapis cezasına mahkumiyet,mükerirlik, gibi hallerde bu süre değişmektedir).Zaman aşımı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile müebbet hapis bakımından aynı şekilde düzenlenmiştir.Yüklə 3,39 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   90
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə