Türk haritaciliği tariHİYüklə 1,23 Mb.
səhifə13/16
tarix31.10.2017
ölçüsü1,23 Mb.
#24309
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

ÖZGEN, M. Gündoğdu

D.: 1924 Ankara Ö.:04.07.1994 İstanbul

İlk ve orta öğrenimini TED Ankara kolejinde 1942 de bitirerek İTÜ İnşaat bölümüne girdi. 1950 de mezun olarak 1949-51 arasındaki askerlikten sonra 1951 de topografya ve Jeodezi kürsüsünde Sait YASAR'a asistan oldu. 1954 de yeterlikten (Yasar) sonra, iki yıl Münih TH'da asistan olarak çalıştı. 1956 da Doç., 1966 de Prof. oldu. İTÜ Teknik Okulu Mimarlık ve Maden şubelerinde 1954 den itibaren topografya ve yeraltı topografya öğretmeni olarak çalıştı. 1969 da Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümünün kurulması çalışmalarında bulundu. 1970-73 arasında dekanlık, 1979-85 arasında ve 1988 de Bölüm Başkanlığı yaptı. 16 adet telif kitabı, 10 adet çeviri kitabı, çoğunluğu İTÜ dergisinde yayınlanmış 42 makalesi vardır. 15 i aşkın doktora çalışması yönetmiştir. Uzun yıllar İTÜ Spor Kulübünün başkanlığını yapmıştır.

Kaynak: ŞERBETÇİ: HD. Sayı 114, s. 77-79, 1995

 

ÖZTAN, Olcay

D.: 1943 İzmir Ö.:21.12.1994 İstanbul

İlk öğrenimini İstanbul'da yaptı. 1960 da Pertevniyal Lisesini bitirdi. 1960-66 da İTÜ İnşaat bölümünü bitirdi, 1966-68 de askerlik, 1968 de İTÜ ye asistan, 1974 de doktora (Özgen) yaptı. 1978—1980 yıllarında Almanya’da Kartografya konusunda incelemelerde bulundu. 1981 de Doç. ve 1989 da Prof. oldu. Bir ameliyat sonucunda genç yaşta vefat etti.

Kaynak: HKMO İst. Bült. Sayı 43, 1995

 

ÖZTÜRK, Ergün

D.:01.06.1946 Kaynarca/Sakarya

İlkokulu Kaynarca, orta okulu Kandıra'da okudu. 1961-64 de Ankara Tapu-Kadastro Meslek lisesi, 1965-69 da YTÜ de harita mühendisi, 1969-72 de Sivrihisar Tapulama Kontrol Müh., 1971 de Y.Müh. ünvanı, 1972 Mart'ta KTÜ'ye asistan, 1977 de kısa dönem askerlik, 1977 de Bonn Üniv. de doktora (Wolf) yaptı, 1981 de Doç., KTÜ'de 1983-1989 arası Bölüm Bşk. yardımcılığı yaptı. TKGM ile yüzey ağı projesini yürüttü. 1989 da Prof. oldu ve 1994 de Kocaeli Üniversitesine geçti. Üç cilt "Dengeleme hesabı" kitabı yazdı.

ÖZTÜRK, Fikri

D.: 1931 Niğde

1955 de YTÜ Lisans kısmını bitirerek Karayolları 9. Bölgede göreve başladı. 1956 da askerlik görevinden sonra 1958 de TKGM de görev aldı. 1964 de Bonn Üniversitesinde Y. Müh. ünvanını aldı

Dönüşte 1966 da Özel Yollar etüd Proje Fen heyeti Müdürlüğü Proje grup mühendisliğine, 1979 da Oto yollar daire başkanlığı Proje müdürü oldu. Aynı yıl emekli oldu.

Kaynak: Karayolları Bülteni sayı 357, s. 40, 1979

 

PAR, Avni

D.: 1904 İstanbul Ö.:10.05.1972

İlk ve orta eğitimden sonra Deniz Harp Okulu Makina Müh. Bölümünü bitirmiş ve orduya katılmıştır. 1930 da aldığı harita mühendisi ruhsatnamesi ile mesleğimize katılmış ve sivil hayata geçmiştir. İstanbul'da ilk kadastro teşkilatını Halit Ziya (Türkkan) ile kuranlar arasındadır. TKGM teşkilatında çeşitli hizmetler görmüş ve Mudanya baş mühendisliği görevindeyken istifa etmiştir. Serbest hayatta harita üstenciliği yapan A.Par, İstanbul nirengisi çalışmalarında bulunmuş ve çok sayıda şehir ve kasabanın halihazır haritasını yapmıştır.

Kaynak:Harita Kadastro müh. sayı 26, 1972

PEKTEKİN, Abdullah

D.:15.02.1941 Zile/Tokat

1965 de YTÜ'de harita Müh., 1967 de Y.Müh. oldu. 1964-1968 Samsun Karayolları, DSİ ve TKGM Tokat Tapulama Müdürlüklerinde çalıştı.1970-71 de Üsküdar Kadastro Müdürlüğünde çalıştı.1971 de YTÜ de Asistan olarak başladı. 1974 ve 1978 yıllarında toplam 10 ay Almanya’da staj yaptı. 1976 da Doktora.(Tansuğ) ünvanı aldı, 1980 de Doç., 1989 da Prof. oldu. Bir süre YTÜ’ye bağlı MYO da Harita-Kadastro Program Müdürlüğü yaptı

Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, Har. Kad. Müh. Odası Ankara 1995PİRİ REİS

D.: 1470 Ö.03.11.1554 Kahire


Türk denizcisi ve haritacısı

Asıl adı Ahmed Muhiddin'dir. Babasının adı Hacı Mehmed olup kendisi Kemal Reis'in yeğenidir. Kızıldeniz ve Umman denizi donanmaları komutanı Amiral Piri Reis 1513 yılında Gelibolu'da ceylan derisi üzerine bir harita çizerek 1517 de Mısır'da Yavuz Sultan Selim'e sundu. Topkapı müzesinde bulunan bu harita Atlas okyanusu'nu, Amerika kıtası'nın doğu sahillerini, Afrika'nın batısını ve Antartika sahillerini göstermektedir. Piri Reis eserlerinde bu haritanın bir kısmını Kristof Kolomb'un üç seyahatına katılan ve 1497 de Türklere esir düşen İtalyan tayfasından aldığını yazmaktadır. 1525 de yazdığı "Kitabı Bahriye" Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz vb adaları, limanları, denizin sığ yerlerini kayalıkları vb. hakkında krokilerle çok geniş bilgiler vermiştir. 1528 de Kuzey Amerika haritası çizerek Kanuni Sultan Süleyman'a sundu. Hürmüz kalesi kuşatmasını başaramadı. Savaş alanını bırakıp kaçma gibi görünen hareketi ile Mısır'da hapse atıldı. Durum İstanbul'a bildirildi. İstanbul'dan gelen emirle katledildi.

Kaynak:A.İNAN: 16. asrın Büyük Coğrafı Piri Reis. Belleten 1937,vol1,2; S.H.SELEN:Piri Reis'in Şimali Amerika haritası;Belleten 1/2 (1937), S.515-518; A.İNAN: The Oldeste map of America drawn by Piri Reis TTK 1953;A:İNAN: Piri Reis’in Hayatı ve EserleriTTK 1987; DKK.Hidrografi neşriyatı 1966; ORHUNLU,C.:Hint kaptanlığı ve Piri Reis. Belleten, 1970 cilt 34, no 134, S.235-254; Verm.Ing.. 1971/25, 47; SENEMOĞLU:Kitabı Bahriye Tercüman 1001 Temel eser 2 cilt, 1973; A.İNAN: Piri Reis'in hayatı ve eserleri. TTK.1987; Belleten, C.56, sayı 216, s. 405-437, 1992

POYRAZ, Mahmut

D.:


1969-1974 arasında KTÜ'de Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümünü okuyarak Y.Müh. oldu. 1985 de doktora (Tüdeş) yaptı. Halen Fırat Üniversitesi (Elazığ) Mühendislik Fakültesinde Öğretim elemanı olarak çalışmaktadır.

SALİH ZEKİ (SAYAR)

D.: 1863 İstanbul Ö.: 02.07.1921 İstanbul


Türk matematikçisi

1883 de Darüşşafaka'yı birincilikle bitirdi. Bir yıl Telgraf ve Posta Bakanlığı Fen kaleminde çalıştı. Paris'e gönderilerek elektrik müh. öğrenimi yaptı (1887). Önce bu bakanlıkta çalıştı ve 1891 de meclis yönetim kurulu üyesi oldu. Denizcilik Okulunda hocalık yaptı. Daha sonra Mühendishane-i Berri-i Hümayün (Devlet Kara mühendisliği) okulunda matematik ve Siyasal Bilgiler okulunda fizik dersleri verdi. 1895 de gözlemevi md. 1912 de maarif müsteşarı, 1908 de Maarif meclisi üyesi, 1910 da Galatasaray Sultanisi Md., 1912 de maarif müsteşarı, 1913 de üniversite rektörü oldu. Üç defa evlendi. Jeoloji Prof. Malik Sayar 1. evliliğinden oğludur. 2. evliliği Halide Edip iledir. Son yıllarında akıl hastalığına uğrayarak Şişli Fransız hastanesinde vefat etti. Fatih Camii bahçesinde gömülüdür. Yapıtları arasında birçok ders kitapları dışında Resimli gazete dergilerinde makaleler, trigonometri tarihi ile ilgili "Asar-ı Bakiye" (Eski eserler) 2 cilt (1329 R =1913), ve matematik tarihi olan "Kamus-i Riyaziyat" (Matematik sözlüğü) (1315 R=1897), 2.baskı 1340-42 (1924) (Maarif Vekaleti neşr. no 55)

Kaynak: KAZANCIGİL:Bilim Tarihi, sayı 7, 1992; C.SARAÇ: Salih Zeki ve Eserleri. Fen Dergisi Eğe Üniv. yay. cilt II, sayı 2, Şubat 1966,S.33-35; SÜLEYMAN ŞEVKET:Salih Zeki bey üstadımız. Muallimler mecmuası sayı 22, 1924, s., 669-671; ------:Salih Zeki bey. Serveti fünun sayı 257, 1311(1895)

SAY, Beşir

D.:1931 Mardin

İlk ve Orta öğrenimini Diyarbakır’da tamamladıktan sonra girdiği YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümünden 1953 yılında mezun oldu. HKMO’nın kuruluşunda aktif rol oynadı. Oda başkanlığı yaptı. TKGM’de bir süre çalıştıktan sonra İmar ve İskan Bakanlığına geçti. Daha sonra Arsa Ofisi genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü yaptı. Emekli olarak Almanya’ya yerleşti

 

SELÇUK, Mehmet

D.:02.11.1943 Demircı/Manisa

1950-58 arasında ilk ve orta öğrenimini Demirci'de yaptı, 1961 de Ankara Kadastro Lisesini bitirdi. 1961-63 de Yalova Kadastro müdürlüğünde çalıştı, 1967 de YTÜ'den harita müh. ve 1968 de Y.Müh. oldu. 1968-69 da İmar ve İskan Bakanlığında çalıştı, 1969-71 de askerliğini yaptı ve 1971 de YTÜ'de asistan oldu. 1974 de yeterlik (Ulsoy), 1975-1979 da Bonn'da Kartografya Enstitüsünde çalışarak 1979 da doktora (Heupel) yaptı, aynı yıl YTÜ'de Doç. oldu. 1989 da Kartografya dalında Prof. oldu. Türkiye'nin 1:600 000 ölçekli atlasını yaptı.

Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, Har. Kad. Müh. Odası Ankara 1997

SEYDİ ALİ REİS

D.: ? İstanbul Ö.25.01.1563 Diyarbakır


Osmanlı amirali

Denizci bir ailenin oğludur. Dedesi ve babası Tersane Kethüdası idi. 1522 de Rodos seferine katıldı. Barbaros emrinde Preveze dahil bir çok seferlere katıldı. Batı Akdenizi çok iyi öğrendi. TURGUT REİS ve SİNAN PAŞA emrinde çalıştı. Matematik, fizik, astronomi ve seyir bilimleri ile meşgul olmuş, Arapça, Farsça, Çağatay ve Azeri dillerinde şiirler yazmıştır. Basra'daki donanmayı getirmeğe gittiğinde başına gelen çeşitli olaylar yüzünden geri dönemiyerek Lahor, Delhi, Kabil, Semerkant, Buhara, Meşhed ve Bağdat'a gitti (1554-57). Eserleri:"Miratül memalikün" (Ülkelerin aynası) isimli seyahatname, Ahmedabad'ta 1554 de yazdığı "Muhit" (Okyanus) ancak basılmamıştır (Topkapı Revan köşkü kitaplığı no 1643 de bulunan bu kitap 1835 de T.von Hammer tarafından İngilizce'ye, 1897 de M.Bittner tarafından Almanca'ya çevrildi). ALİ KUŞÇU'nun matematiğe ait kitabını "Hülaset-ül Hey'e" adıyla Türkçeye çevirdi (Halep,1549). "Miratül kainat" (Evrenin aynası) astronomiye aittir. Şair olup katibi mahlasını kullanmıştır.

Kaynak:KARAKAŞ: Müsbet ilimde müslüman alimler, S.551, Ankara 1991

SEYLAM, Gökşin

D.:1937 İstanbul

Tapu Kadastro Meslek lisesini 1955 de ve YTÜ’ni 1960 da bitirdi. TKGM’ne girerek burada çeşitli kademe ve görevlerde çalıştı. 1987 de bu kurumdan APK daire başkanı iken emekli olarak ayrıldı. HKMO da bir süre sekreterlik ve derginin sorumlu yayın müdürlüğünü yaptı. 1970-85 arasında Tapu Kadastro Lisesinde öğretmenlik, 1978-80 de Konya DMMA’da ve 1985-87 de Gazi Ü. Tapu Kadastro MYO da öğr. Gör. Olarak çalıştı. 7. Kurultay başkanlığı yaptı.

Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, Har. Kad. Müh. Odası Ankara 1990SONGU, Celalettin

D.: 18.02.1914 Bilecik

1936 da Konya'da Liseyi bitirerek MSB adına jeodezi öğrenimi için 1937 de Almanya'ya gitti. 1942 de Dresden TH' yı bitirdi. 1942-43 de Münih'de staj yaptıktan sonra yurda döndü. Askerliğini 1943-46 da HGM de yaparak 1946-48 de Toprak İşleri Genel Müdürlüğünde ve 1948-55 arasında serbest olarak çalıştı. İki dönem (1955-56, 1957-58) Harita Müh. Odası başkanlığı yaptı. 1955-59 da Bayındırlık Bakanlığı Şehircilik Heyeti, 1959 da TKGM Arazi Kadastro ve Fotogrametri Dairesi Reisliğine atandı. Aynı yıl İmar ve İskan Bakanlığı Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanı oldu. 1968 de aynı dairenin Harita Müşavirliğine atandı. Daha sonra buradan da ayrılarak serbest çalışmağa başladı. Çeşitli kurs, okul ve üniversitelerde ders verdi. "Ölçme Bilgisi" adında iki ciltlik bir kitabı vardır.

Kaynak: HKM sayı 83, 1997

 

SOYDAN, F.Ziyaeddin

D.:1327 (1911) Erzincan

İlk kuşak haritacılarımızdandır 1932 de Harp Okulunu bitirdi (932-51). Almanyaya Jeodezi öğrenimi için Genel Kurmayca gönderildi. Savaş çıkınca yurda dönmek zorunda kaldı. Robert kolejde ingilizce kursuna girererk başarı gösteren 8 kişiden biri olarak 1940 da. Cornell Üniversitesine giderek (USA)1941 de Y.Müh. ünvanını aldı.

SUNAR, Filiz

1984 de İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümünü bitirdi. 1986 da İTÜ de Y. Müh. ve 1991 de Doktora ünvanını aldı.1990-91 de Finlandiya, 1994-95 d İngiltere ve 1996 da İtalya’da incelemeler yaptıSÜATAÇ, Ümit

D.:27.02.1937 İstanbul


Harita subayı (1957-1)

1955 de Kuleli Askeri Lisesini ve 1957 de Harb Okulunu bitirerek tgm. oldu, 1959 da Polatlı Topçu okulunu bitirerek üstgm oldu. 1960/61 de HGM'de Harita okulunu bitirdi. 1961-66 arasında Münih'de Jeodezi öğrenimi yaparak Dipl.-Ing. ünvanını aldı. 1965 de yzb., 1968 de Bnb., 1973 de Yrb., ve 1976 da Albay oldu. Harita Y.Teknik Okulunda bir çok dersleri verdi. 1978 de emekli oldu.. 1979 da İTÜ'de doktora (Aytaç) yaptı. 1979-1985 yıllarında Olpe (Almanya) de “Geodata Service” firmasında çalıştı. 1985-1992 de STFA da Teknik Yönetici oldu. 1992-1993 de Ankara’da As-Havacılık Genel Müdürlük yaptı. 1993 de Fin-map şirketinin Türkiye temsilciliği ve 1994 ten beri EMİ-Harita’da Gn. Md. Yardımcılığı yapmaktadır.ŞAHİN, Muhammed

D.:10.12.1965 Pazar/Rize

İlk ve Orta öğrenimini Pazar’da yaptı. KTÜ’de başladığı Jeodezi ve Fotogrametri Müh öğrenimini 1987 de İTÜ’de bitirdi.. 1991 de University College’de Y.Lisans ve 1994 de New Castle Upon Tyne Üniversitesinden doktor ünvanını aldı (P.A.Cross). 1994 de aynı üni,versitede doktora sonrası çalışmalar yaptı. Aralık 1994 de İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Ölçme tekniği Ana Bilim dalına Yard. Doç., Kasım 1996 da Doç., 1994-1996 yılları arasında İTÜ Rektörlüğü Araştırma fonu Raportörlüğü, 1996 dan sonra Rektör danışmanlığı yaptı.

ŞARMAN, M.Fuad

D.:1301 (1885) İstanbul Ö.:03.02.1949 İstanbul

İlk Öğrenimini Şam’da yaptı. 1905 de Hendesei Mülkiyeyi Şahane’yi (şimdiki İTÜ) bitirdi.Halep Vilayeti Baş Müh. muavinliği, Kadıköy Belediyesi Üsküdar Baş Müh. de çalıştı. Belediyeden ayrılarak Nafıa Fen Mektebi (şimdiki YTÜ) İnşaat Bölümüne 1935 de Topografya hocası olarak girdi. Ayrıca İTÜ de Topografya dersleri verdi. Daha sonra 5246 sayılı yasaya göre İTÜ İnşaat Fak. Topografya kürsüsüne atandı. 39 yıllık devlet hizmetinin 13 yılı İTÜ’de geçti.

Kaynak: İTÜ Dergisi 1-2, 1942 ; 1957-1958 İTÜ Günü

 

ŞATIR, Mahmut

D.:1930 Elazığ

1953 de YTÜ den mezun oldu. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde Nirengi ve Fotogrametri şubelerinde çalıştı. 1960 da İTC Hollanda’da 1 yıl fotogrametri eğitimi ve daha sonra İtalya'’da incelemelerde bulundu. TKGM den ayrılmak zorunda bırakıldı. İzmir’e yerleşerek Serbest hayata atıldı

ŞEN, Kemal

D.:1949 Trabzon

İlk ve Orta Öğrenimini Trabzon’da yaptı. 1968-73 yılları arasında KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünü bitirerek Y.Müh. oldu. 1974 de KTÜ’ye asistan olarak girdi ve 1988 de Dr.ünvanını aldı (T.Tüdeş). Aynı yıl Yard. Doç. oldu. 1994 de Bölüm Başkan yard. oldu, 1995 de Doç. oldu.

ŞERBETÇİ, Muzaffer

D.:01.01.1936 K.Maraş

İlkokulu K.Maraş'ta, orta öğrenimini K.Maraş ve Ankara'da tamamladı, 1952-56 da YTÜ'den harita Müh. oldu 1956 da 3 aylık Almanya stajından sonra, 1957 ye kadar Hirfanlı barajında aplikasyon şefi, 1957 de TKGM'de Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri dairesi, 1957-1958 de HGM'de askerlik görevinden sonra tekrar TKGM'de Uçuş Şb. Md. Yrd. olarak çalıştı. Şubat 1960 da Almanya'ya giderek Hamburg kadastro ve Hamburg ölçme dairelerinde ve Bonn şehir ölçme dairesinde Bad Godesberg eyalet harita dairesinde çalıştı, 1963 de Dipl.-Ing.oldu. Araştırma elemanı ve Asistan olarak kaldığı Bonn Ü. de 1968 de doktora (Wolf) ünvanını aldı. 1968 Mayısında KTÜ'ye Öğr. Gör. olarak girerek bölüm kuruluşu ekibinde görev aldı. 1972 de Doç., 1978 de Prof. oldu. Yerbilimleri Fakültesi dekanı ve rektör yardımcılığı, Yabancı diller Y. okulu Md. lüğü ve 1980-1988 arasında Bölüm Başkanlığı yaptı. Bir süre Harita Y. Teknik Okulunda Dengeleme Hesabı dersleri verdi. 1989 da yapılan II. Kurultay Başkanlığını yaptı. 1995 de 27 yıllık hizmet yaptığı Trabzon’dan ayrılarak Kocaeli Üniversitesine geçti ve 1998 den itibaren YTÜ’de çalışmağa başladı."Dengeleme Hesabı", "Jeodezik Hesap", "Pratik Hesap" kitapları yazdı. Haritacılık tarihi ve arşiv çalışmaları konularında çalıştı Haritacılık Bilimi Tarihi, Türkiye Haritacılık Bibliografyası, Harita Bilim Tarihinde Biografiler, Türk Haritacılığı Tarihi gibi kitaplar yazdı.

ŞEREF, Ali

D.: 1840 İstanbul Ö.:24.02.1907


Harita subayı

Hafız lakabı da vardır. 1862 yılında Harp Okulundan Ütğm rütbesi ile Paris'e haritacılık öğrenimi için gönderildi. Paris'te bulunduğu sıralarda (1868) Mülazımevvel (Ön yüzbaşı) rütbesinde 22 adet haritayı kapsayan ve Yeni Atlas adını verdiği bir atlas yapmış Osmanlıcaya çevirilerek taş baskı ile kendisi tarafından basılmış olup bir nüshası Harita Genel Komutanlığı (Ankara) müzesinde ve bir nüshası da yazarın kolleksiyonundadır. 1896 da Korgeneral rütbesi ile Genelkurmayda çalışırken Kiepert'in Anadolu haritasını Türkçeye çevirmiştir. 73 paftadan ibaret Rumeli haritasını çizmiş, okullar için büyük bir duvar haritası hazırlamıştır.

 

TAKİYÜDDİN

D.:1521 Kahire Ö.:1585 Şam


Türk astronomu

Esas adı "Takiyüddin bin Muhammed al Mısri Er rasıd"tır. Babası Mısır'ın sayılı bilim adamlarından Mehmed bin Maruf'tur. Önce Şam'da sonra Mısır'da öğrenim gördü. III. Murad zamanında İstanbul'a geldi. Zamanın ünlü bilim adamlarından Çivizade Ebussuud Azmizade, Kutbuddin ve oğlu Mehmed Saçlı Emiri'lerin toplantılarına katıldı. Daha sonra Mısır'a gitti. II. Sultan Selim zamanında (1570) tekrar İstanbul'a gelerek padişaha müneccimbaşı oldu. 1577 de İstanbul'da gözlemevi kurma görevi verildi. İlk gözlemlerini Galata kulesinden yaptı. Tophane sırtlarına kurduğu gözlemevi 1577 de görülen kuyruklu yıldız, 1578 deki veba salgını bahane edilerek 1579 da şeyhülislam Kadızade Ahmet Şemsettin'in III. Murad'a gönderdiği mektupta "gözlemlerin uzayın sırlarını öğrenme küstahlığı olduğu ve gözlemleri yapan devletlerin yıkıldığını" bildirmiş, hürafelere inanan zayıf akıllı ve iradesiz hükümdar kaptan Kılıç Ali paşaya emir vererek denizden topa tutulmak sureti ile bu gözlemevi 21.12.1579 da yıktırılmıştır. Takiyüddin'in el yazma iki yapıtı Kandilli gözlemevinde ve gözlemleri kapsayan astronomik cetvellerin bir nüshası Nurosmaniye kitaplığında (Nr.2930) dır.

Kaynak: ; Belleten sayı 98, 1961; Erdem 2(4), s. 219-273, 1986; Erdem: sayı 10, 1988; DİZER,M.:Takiyüddin. Kült. Bak.1990; KARAKAŞ: Müsbet ilimde müslüman alimler,s. 578, 1991

TANSUĞ, Burhan

D.:31.12.1920 Konya

İlk ve orta öğrenimini Konya'da gördü. Berlin'de jeodezi öğrenimini 1938-1944 de bitirerek 1945 de yurda döndü. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde göreve başladı. 1949 da Yıldız Teknik Okulu (Yıldız Teknik Üniversitesinde) Harita ve Kadastro şubesinin (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü) kuruluş ve eğitiminde görev aldı. 1980 de Prof. oldu. Bölüm başkanı ve dekanlık yaptı. 1987 de I. Kurultay Başkanlığını yaptı. 1987 de emekli oldu. Aynı yıl kendi adına bir sempozyum düzenlendi. Büyük bir özveri ile yetiştirdiği binlerce harita mühendisleri ile Türk haritacılığına hizmetleri unutulmaz.

Kaynak:Prof. Burhan Tansuğ Fotogrametri ve Jeodezi Sempozyumu. 8-9 Ekim 1987 İstanbul; HKM sayı 44, 1983TARHAN, Mümtaz

D.:1908 İstanbul Ö.:1970 İstanbul


Türk idarecisi ve eğitimcisi

1931 de Hukuk fakültesini bitirdi. Maliye Bakanlığının çeşitli kuruluşlarında çalıştı. 1946-1951 arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yaptı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü iken 1946 da Tapu ve Kadastro Meslek Lisesini kurdu. Yıldız T. Üniversitesindeki Harita ve Kadastro şubesinin açılışına büyük katkıları oldu. 1951 de Sayıştay Başkanı, 1954 de milletvekili oldu. 1957 de İstanbul'da vali ve belediye başkanı oldu. Ankara'da Türk Eğitim Derneği Başkanlığını yaptı. Tarhan Koleji'ni kurdu. Futbol Federasyon Başkanlığı yaptı. Diğer hukuk kitapları yanında "Mukayeseli Dünya Kadastrosu" isimli kitabı yayınlandı.

Kaynak: Ta-Kad. PS Dergisi yıl 5, sayı 49

 

TARIM, Numan

D.:1912 İsparta

Mahalle mektebinden sonra İmam Hatip Okuluna girdi. Orta Okulu biricilikle bitirdi Parasız yatılı olarak Kabataş Lisesine 1929 da girerek 1933 de mezun oldu. Avrupa sınavlarını kazanarak Harita Genel Komutanlığı hesabına Paris’te Ecole Speciale de Travaux Public isimli özel bir okulda 2 yıl okuyarak ve 6 aylık bir stajdan sonra Fransa Harita Komutanlığına bağlı olarak 2 aylık bir arazi tatbikatı ve dönüşte 6 aylık Y.Jeodezi kursunu izleyerek 1938 yılında Harita Mühendisi ünvanı ile yurda döndü. 1 Nisan 1938 de Harita Genel Komutanlığında göreve başladı. O yıl Trakya’da 2. ve 3. Derece nirengi çalışmalarına katıldı, ertesi yıl Kaş, Kalkan, Fethiye Bölgesinde çalıştı. Bundan sonra invar telleri ile baz ölçülerine katıldı. 1947 ye kadar baz ölçülerine devam etti. 1947 yılında Bu kurumdan ayrılarak Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğüne girdi, 1953 yılına kadar İmar müdürlüğü Plan şefliği yaptı. 1953 yılında Karayolları Fen Heyeti Müdürlüğüne geçti. 1969 yılı sonunda emekli olarak İstanbula göçtü

Kaynak: HKM sayı 82, 1997

 

TEKİN, Engin

D.:04.05.1939 Zonguldak

1958-62 arasında Y.Ü Harita-Kadastro Müh. öğrenimi yaptı ve 1963 de Y. Müh. oldu. 1963-65 arasında Düzce Tapulama Md. de kontrol müh., 1965-67 de askerlik, 1967-69 da Zonguldak Tapu fen amiri, 1971-72 de Silivri Kadastro md. fen amiri, 1972 de İTÜ'ye asistan, 1978 de doktora (Özgen), 1982 de Yard. Doç., 1983 de Doç. 1992 de Prof. oldu. Halen İTÜ de Ölçme Tekniği Ana bilim dalında çalışmaktadır.

Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, Har. Kad. Müh. Odası Ankara 1992

TEKİNSOY, M. Aslan

D.:1947 İskenderun

İlk ve orta öğrenimini İskenderun'da, ODTÜ'de 3 yıl fizik öğrenimi, 1967-73 de İTÜ İnşaat bölümünü bitirerek Jeodezi kürsüsüne atandı. 1976 da fotogrametride Dr. (Aytaç) oldu. İTÜ'den ayrılarak serbest çalıştı. 1978 de Çukurova Üniversitesinde Ziraat Fak. Kültürteknik bölümünde asistan, 1982 de Doç oldu. Samsun 19 Mayıs Üniv. de Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ve daha sonra Sütçü İmam Üniversitesi (K.Maraş) Dekanlığı yaptı.

TEVFİK PAŞA, Hüseyin (Vidinli)

D.:1832 Vidin Ö.:1901 İstanbul


Türk matematikçisi

1859 da kurmay Yzb. olarak Harbiyeyi bitirdi. Aynı okulda cebir hocalığına atandı. Daha sonraları burada cebir, yüksek cebir, analitik geometri, dif. ve integral hesap, mekanik ve astronomi dersleri verdi. Ateşemiliter olarak Paris'e gitti. İstanbul'a dönünce askeri okullarda matematik öğretmenliği yaptı. 1878 de korg. rütbesi ile mühendis okuluna müdür oldu. Amerika'ya (1882) ve Almanya'ya (1886) gönderildi. Ticaret ve Nafıa (Bayındırlık) Bakanı oldu. 1892 de "Lineer Cebir" kitabı yazdı. Düzlem ve uzay geometrisini inceledi. "Usul-i İlmi Hesap" ve "Astronomi" kitabı da vardır. Mezarı Eyüp'te Bostan iskelesi cıvarındadır.

Kaynak: C.SARAÇ:Salih Zeki Beye göre Vidinli Tevfik Paşa Bilim Tarihi sayı 9, 1992

TOKMANOĞLU, Tahsin

D.:1922


İ.Ü. Orman Fakültesinden Orman Y.Müh. olarak mezun oldu. 1961 de Dr., 1966 da Doç, 1974 de Prof. oldu. ABD'de araştırma ve incelemelerde bulundu. Emekliliğine kadar Orman fakültesinde jeodezi ve fotogrametri dersleri verdi. Çok sayıda Orman Faskültesi Dergilerinde yayınlanmış yayını vardır.

 

TOMBAKLAR, Ömer Halis

D.:02.08.1943 Akşeihir

İlk ve Orta öğrenimini Akşehir'de okuyarak 1961 de Tapu ve Kadastro Meslek lisesini bitirdi. 1967 de YTÜ'de Harita mühendisi, 1968 de Y.Müh. oldu. 1966 da Hannover’de staj yaptı.1968-74 arasında Konya Karayollarında çalıştı. 1971-74 de Karayollarında çalışırken Konya DMMA da Öğr. Gör. olarak çalışarak 1974 de kadroya geçti. 1975 de askerlik, 1976-77 yılları arasında Almanya'da incelemelerde bulundu. 1976 da Yeterlik (Erbudak), 1979 da Doç. ve 1989 da Prof. oldu. Çeşitli dönemlerde Bölüm Başkanlığı, 1985-88 arasında Dekan yardımcılığı yaptı. Kitap ve ders notları vardır. 1995 den beri Trafik Kazalarını önleme Derneği Konya Şube başkanıdır.. .

Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, Har. Kad. Müh. Odası Ankara 1997; www. Selcuk.edu.tr

TOZ, Gönül

D.:1953 İstanbul

1964 de ilkokulu, 1970 de liseyi bitirdi, İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümünü 1975 de bitirerek 1975-77 de İTÜ de master yaptı. 1981-82 de ITC de, 1987-89 da Zurich ETH de çalıştı, 1984 de İTÜ de doktora (Aytaç) ünvanı aldı. 1987 de Doç. oldu

TUĞLUOĞLU, Ali

D.:12.08.1943 Zile/Tokat

İlk ve orta okulu 1957 ye kadar Zile'de 1957-60 arasında Tapu ve Kadastro meslek okulu, 1960-64 de YTÜ Harita ve Kadastro Müh. bölümü, 1965 de Y.Müh. oldu. 1965-67 arasında Yıldız T.Üniversitesinde asistan oldu. 1967 de Almanya'ya giderek Bonn Üniversitesi'nde 1971 de doktora (Wolf) yaptı. Geçirdiği ağır bir hastalık onun doktora ve daha sonra öğretim üyeliği yapma azmini engellemedi. Yurda dönüşte YTÜ de 1975 de Doç. ve 1985 de Prof. oldu. 1996 da emekliye ayrıldı.

Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, Har. Kad. Müh. Odası Ankara 1994, HKMO Harita Bült. 38, 1998
Yüklə 1,23 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə