Türk haritaciliği tariHİYüklə 1,23 Mb.
səhifə14/16
tarix31.10.2017
ölçüsü1,23 Mb.
#24309
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

TUSİ, Nasreddin

D.:20.02.1201 TuşHorasan Ö.:26.06.1274 Bağdat


Türk astronom ve matematikçisi

Esas adı Ahmad Al-Tusi olup "Türk Öklidi" veya "El Muhakkik" de denir. Aritmetik, geometri, trigonometri, astronomi, optik, mineoroloji, tıp, lojik, felsefe, ahlak, müzik ve edebiyat konuları ile ilgili 64 eseri vardır. Yunanca, Farsça ve Arapça bilirdi. Düzlem trigonometriyi yarattı ve küre geometrisine uyguladı. 1259 da yazdığı "Kitabı şeklül kutta" isimli yapıtında Öklid'in 5 nolu postulatını tenkit ederek buna başka bir biçim verdi. Üçgenin üç açısının toplamının 180 dereceye eşit olduğunu ispatladı. Üç açısı bilinen küresel üçgenin çözümünü, üç kenarı bilinen üçgen çözümüne dönüştürdü. Küresel üçgen çözümünde kutup üçgenini önerdi. Abbasi veziri İbni Al Kami bir bahane ile Tusi'yi Bağdat'ta hapsetti. Bir çok eserini hapisanede yazdı. 1256 da hapisten çıktı. 1259 da Hülagü İlhan Bağdat'ı yıktıktan sonra Marega'da (İran'da Rumiye gölü doğusunda) bir gözlemevi kurma görevi verdi. Tusi çeşitli bilim adamlarını buraya topladı. Gözlemevinde kendisinin yaptığı bir çok astronomi aletleri vardı. 1261-69 arasında yaptığı gözlemleri Zici İlhan (İlhan almanağı) adı altında yayınladı. (bir nüshası Kandilli gözlemevi kitaplığındadır)

Kaynak: DİLGAN,H.: Büyük Türk alimi N.Tusi. İTÜ 1956; Belleten sayı 23-24,S.207, 1942; KARAKAŞ: Müsbet ilimde müslüman alimler, S.379, Ankara 1991; L.GÖKER:Milli Kültür 1(6), 1977

TÜDEŞ, Türkay

D.:1942 Biga/Çanakkale

1960 da Kadastro Meslek Lisesini, 1964 de YTÜ lisans ve 1965 de Y. Lisans kısmını bitirerek Harita Y. Müh. oldu. Kasım 1965 de KTÜ'ye asistan olarak girdi. Bölüm açılması kadrosunda görev aldı. 1970 de doktora (Özgen) yaptı, 1975 de Doç. 1987 de Prof. oldu. 1988-1993 de Bölüm başkanı ve 1988-1992 de Rektör Yrd., daha sonra Müh. Mim. Fak. dekanı oldu. "Ölçme Bilgisi", "Aplikasyon" ve "Kadastro Bilgisi" kitaplarını yazdı.1996 da KTÜ de Rektörlük yaptı

TÜREL, Sudi N.

D.:


Kadastro Lisesini bitirdikten sonra 1958 de YTÜ’den mezun oldu. TKGM de görev alarak çeşitli yerlerde çalıştı. İstanbul Bölge Müdürlüğü yaptı. Özal’ın partisinde siyasete atılarak Devlet Bakanı oldu.

TÜRKKAN, Beşir

D.: 1944 Ankara

İlk ve Orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1967 de YTÜ’den Harita Müh. ve 1968 de Y.Müh. ünvanını aldı. Bu tarihten itibaren İller Bankası Genel Müdürlüğü Harita Dairesi başkanlığında çeşitli görevlerde bulundu. Çoğunluğu İller bankası dergisinde yayınlanmış bir çok makalesi vardır.

Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, Har. Kad. Müh. Odası Ankara 1997TÜRKKAN, Halit Ziya

D.: 1886 Tire Ö.: 21 Ekim 1966 Ankara

Ali-Hendesei-Mülkiyei şahane (İTÜ) den mezun oldu. Sıra ile İzmir Aydın illeri Bayındırlık Müdürlüklerinde çalıştı. Liselerde matematik ve fizik dersleri verdi. Halkalı Y.Tarım Okulunda matematik, geometri, trigonometri ve topografya öğretmenliği yaptı. Üsküdar ve Kadıköy Terkos Suları Komserliği, daha sonra İstanbulda Defteri Hakani Emaneti Heyeti Fenniye mühendisliğine (Kadastro Müdürlüğü Fen Amiri) atandı. Eskişehir Belediye Başkanlığı, Umumi Hapisane Müdürü görevlerini yaptı. Kadastro teşkilatında Baş Mühendis, Fen Müfettişi, Fen Heyeti Müdürü, Fen Müşaviri oldu. Sonra buranın müdürü olarak Avrupa'ya tetkike gitti. Dönüşünde Tapu ve Kadastro teşkilatını kurdu. 1939-1945 yılları arasında bu teşkilatın Genel Müdürlüğüne atandı. Önsözünde Adalet Bakanı Mahmut Esat'ın bir yazısının olduğu "Kadastro ne idi, nedir ve ne olacaktır?" isimli eski Türkçe bir kitabı 1928 de yayınlandı. 1944 de emekli oldu.

Kaynak: Harita Dergisi sayı 72, 1966, Harita ve Kadastro Mühendisliği , sayı 6, 1967UÇAR, Doğan

D.:03.01.1949 Çorum

İlk ve orta öğrenimini Çorum'da 1965 de tamamladı, 1965-70 de YTÜ de Jeodezi öğrenimi ve Y. Müh. ünvanı, 1970-72 de Karayolları Diyarbakır bölgesi, 1972 de İTÜ Kartografya kürsüsüne asistan, 1974-79 arasında Almanya'da Bonn Üniv. de doktora (Heupel) yaptı. 1976 da kısa dönem askerlik, 1980 den beri İTÜ de Kartografya konusunda çalışmakta olup , Doç. ve daha sora Prof. oldu.

UĞUR, Ergun

D.:17.05.1934 Tire/İzmir


Harita subayı (1955-2)

Orta öğrenimini Konya ve Kuleli Askeri Lisede tamamlayarak 1955 de Kara Harp okulunu, 1956 da Polatlı Topçu Okulunu bitirdi, 1958/59 da MSB Harita Y.T. Okulunu bitirerek HGM'de çalıştı. 1961 de Almanya'ya gönderilerek Münih'te 1966 da Y.Müh. oldu. Bir yıl Almanya stajından sonra HGM'de 1967-76 arasında Bilimsel Araştırma Dairesi Jeodezi uzmanı, Jeodezi Araştırma-Geliştirme Subayı, Harita Y. Teknik Okulu öğretim ve Araştırma Sekreteri olarak çalıştı. 1974 de İTÜ'de doktora (Özgen) yaptı. 1976 da albay rütbesi ile emekli olup 1978 den sonra KTÜ İnşaat Fak. de çalıştı. 1979 de Doç. oldu. Daha sonra ayrılarak bir süre serbest çalıştı. Bir süre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgişlem daire başkanı olarak çalıştı. Daha sonra buradan ayrılarak Antalya’ya yerleştiULSOY, Ekrem

D.: 1912 Halep

İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da yaptı. 1931 de İstanbul Erkek Lisesini bitirdi. Berlin'de jeodezi öğrenimi görerek 1938 de Y.Müh. oldu. 1939-50 arasında HGM'de çalıştı. Bu süre içerisinde 1946-47 yıllarında Toprak İş. Genel Müdürlüğünde çalıştı. 1950 den itibaren Yıldız T.Üniversitesinin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünün kuruluş ve öğretim kadrosunda görev aldı. 1969 da Prof. oldu. 1982 de KTÜ'de onur doktoru ünvanı verildi. Aynı yıl emekli oldu. Büyük bir özveri ile 44 yıl bu mesleğe hizmet vererek yetiştirdiği binlerce harita mühendisi ile Türk haritacılığına büyük katkısı olmuştur 1998 de 60 yıllık harita müh olarak çalışması töreni yapıldı ve HKMO İstanbul Şubesince anısına yayınlarından oluşan bir kitap çıkartıldı.

Kaynak: Har.Kad.Müh. sayı 45-47, 1983 (Ulsoy'a armağan özel sayısı); Jeodezi Öğretimi Sempozyumu, 9-11 Haziran 1982 Trabzon, KTÜ Müh. Mim. Fak. Yay. Genel Yay. No 25, Fak. Yay No 14, 1983, s..10 ; Hari. Kad. Müh. sayı 64, 1989, s.25; HKM 84, Har. Bült., 39, 1998; 60 Hizmet yılı anısına yayınları ile Ekrem ULSOY, HKMO İst. Şb., 1998ULUĞ BEY

D.:22.03.1394 Ö.:27.10.1449


Türk astronom ve hükümdarı

Timur'un oğlu olan Şahruh'un oğludur. Asıl adı Turağan Mehmet olup oğlu Abdüllatif tarafından öldürtülmüştür. Astronomiye ilgisi yüzünden 1420 de Semerkand'ta bir gözlemevi kurdurtarak KADIZADE RUMİ ve Gıyasüddin CEMŞİDİ ve bunların ölümünden sonra ALİ KUŞÇU tarafından Zici Gürgani (veya Zici cedidi sultani) isimli bir almanak meydana getirilmiştir. Bu eser batıda 16. yüzyıla kadar pozisyon astronomisinin el kitabı olmuştur. 1665 de Oxford'ta basılarak çeşitli Avrupa dillerine çevrilmiştir. Semerkand gözlemevinde açı ölçüleri için kullanılan sabit kuadrantın yarı çapı 40 m kadardı ve her dereceye yaklaşık 70 cm lik bir uzunluk karşı geliyordu. Uluğ bey zamanında yapılan cetveller zamanının en mükemmeli idi. Hala kameri ay başlarının saptanmasında bu cetvellerden yararlanılmaktadır. Ay üzerindeki bir kratere ismi verilmiştir.

Kaynak: İslam sayı 3, 1956; Pınar, sayı 3, 1972; Milli Kültür, sayı 4, 1977; Bilim ve Teknik sayı 201, 1984; DİZER,M.:Uluğ Bey. Kültür Bakanlığı. 1989; BARTHOLD:Uluğ Bey ve zamanı Kültür Bakanlığı 1990; KARAKAŞ: Müsbet ilimde müslüman alimler, S.462, Ankara 1991

ULUĞTEKİN, Necla

D.:1959 Sivas

Pendik lisesinden sonra İTÜ'de Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Böl. de Harita Müh. ve Y.Müh. ünvanlarını aldı. ITC' de Kartografya eğitimi gördü. 1993 de İTÜ'de Dr.(Uçar), ve 1994 de Doç. oldu. 1998 de HKMO İstanbul Şube Başkanı oldu.

Kaynak: Harita Bülteni. Harita ve Kad. Müh. Odası, sayı 10, 1992

 

UZEL, Turgut

D.:1941 Karaman

1963 de YTÜ'de Harita Müh., 1964 de Y.Müh. oldu. 1972 de İnşaat Müh. Bölümünü de bitirdi. Gölcük Kadastro Müdürlüğü ve İstanbul İl İmar Müdürlüğünde çalıştıktan sonra 1974 de YTÜ'ne girdi. 1976 da Yeterlik (Erbudak), ve doktora (Erbudak) yaptı. İnşaat bölümünü de bitirdi. 1979 da Doç., 1988 de Prof. oldu. 1984-88 de Fen bilimleri Enstitü müdürlüğü ve 1988-92 de Müh. Fak. Dekanı ve 1992-1997 de de YTÜ Rektörlüğü yaptı. 5. Kurultay Başkanı oldu. Çeşitli kitapları yayınlandı.

Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, Har. Kad. Müh. Odası Ankara 1993; HKMO İstanbul Bülteni, sayı 22, 1992UZUNER, Salih Zeki

D.:1935 Çaykara/Trabzon

İlk ve orta öğrenimini Trabzon'da 1955 de bitirdi. 1960 de İÜ Fen Fak. Jeofizik böl. bitirdi. 1962-64 de askerlikten sonra 1965 de KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Bölümüne uzman olarak girdi. Bölüm açılması kadrosunda görev aldı. 1976 de doktora (Özgen) yaptı, 1983 de Doç. oldu. 1986 da KTÜ'ye bağlı Ordu MYO İnşaat programı Doç kadrosuna atandı. Daha sonra KTÜ Jeodezi Böl. kadrosuna atandı. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Bölüm Başkanlığı yaptı.

ÜLKEKUL,Cevat

D.:
Harita subayı (1950-2)

1950 de Harp Okulundan mezun olduktan sonra 1953 de 12. Dönem Harita Y. Okulundan teğmen olarak mezun oldu. 1984-1990 yılları arasında Tümg. Rütbesi ile Harita Genel Komutanı oldu. Emekliliğinden sonra İstanbul’a yerleşti. Türk Haritacılık Tarihi ve Kabartma haritalar isimli kitapları yayınlandı.

ÜLKÜATAM, Şahap

D.: ? Ö.:Aralık 1985


Harita subayı (1940-16)

1940 da Harb Okulunu, 1942/43 de HGM'de Harita Okulunu bitirdi., Çeşitli görevlerden sonra TKGM Arazi kadastro ve Fotogrametri Daire Reisliği yaptı.ÜNAL, Nadir Nadi

D.:15.08.1938 Bolvadin/Afyon

İlk ve orta Öğrenimden sonra Kadastro Meslek Lisesini 1955 de, YTÜ Harita ve Kadastro şubesini 1959 da, Master kısmını 1961 de bitirdi. 1967-1968 deTürkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirdi. 1959-1963 Afyon Tapulama Md. lüğü kontrol Müh.,1963-1965 de askerlik görevi, 1965-1976 da Afyon Tapulama Müdürlüğü yaptı. 1973-76 arasında SÜ'de part time Öğr. Gör. olarak çalıştı. 1977-81 de İsparta DMMA'de Başkan Yard., 1982-1983 de de Dokuz Eylül Üniversite'sinde çalıştı. 1982-83 de Denizli Müh. Fak. Öğr. Gör. oldu. 1984-1988 de TKGM'de Kadastro Daire Bşk. Yrd., Eğitim Daire Bşk., 1988-1991 de APK daire Bşk., ve 1991-1993 de TK Genel Md. Yrd. oldu. Gazi Üniversitesinde 1985 de Dr., 1991 de Doç. oldu.. 1993-1996 da Arsa Ofisi Genel Müdürü oldu.1996 dan itibaren Maliye Bakanlığı müşavirliği yaparak 1997 de Prof oldu.

Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, HKMO Ankara 1989; Harita Bülteni, sayı 16, 1993

 

ÜNAL, M. Tamer

D.:27.02.1946 Akçakoca/Bolu

1951-1959 arasında ilk ve ortaokulu Akçakoca'da 1959-62 de Ankara Tapu ve Kadastro meslek okulunda okudu. 1963-67 de YTÜ Harita ve Kadastro Şubesinde ve 1968 de Y.Müh. ünvanını aldı. 1968-70 de askerlik hizmeti, 1970-71 de TKGM'de çalıştı, 1971-72 de YTÜ'de asistan oldu. 1973-78 de Bonn'da doktora (Wolf) yaptı. YTÜ'ne dönerek 1981 de Doç. ve 1989 da Prof. oldu. Bir süre YTÜ’ye bağlı MYO da görev yaptı

Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, Har. Kad. Müh. Odası Ankara 1997ÜNSÜR, Mustafa Asri

D.:01.05.1929 Yozgat

İlk ve orta eğitimini Yozgat'ta tamamlayarak 1949 da Tapu ve Kadastro Meslek Lisesini bitirmiş ve 1952 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin ilk mezunlarındandır. TKGM Teftiş Heyetinde Fen Kontrolörlüğü, DSI Harita Şb. Md.lüğü, TKGM Fen Müşavirliği, Tapulama Kursu Öğretmenliği yaptı. İskenderun Belediyesi Harita İmar Müdürlüğünü kurarak bu görevi yürütmüştür. Daha sonra serbest hayatta müteahhittlik yaparak 140 kadar yerin hali hazır haritasını yapmış, TMMOB yönetim kurulu (5 dönem) ve Harita ve kadastro Mühendisleri oda başkanlığı (5 dönem) görevini yürütmüş, Yozgat AP'den 1973 de milletvekili seçilmiştir.

Kaynak:Harita ve kadastro müh. sayı 29, 1973YASAR, Sait

D.: 1907 İstanbul Ö.:09.06.1996 İstanbul

İlk ve orta öğreniminden sonra Y.Müh. okulu inşaat bölümünden 1932 de mezun oldu. 1932-35 arasında Transit yolları inşaatında kontrol müh. olarak, Erzurum'da Bayındırlık Müdürlüğünde çalıştı. 1935-36 da askerlikten sonra İTÜ'ye asistan olarak girdi. 1944-50 arasında Doçent, 1950 de Topografya ve Jeodezi kürsüsüne Prof. oldu. 1940-47 arasında İstanbul Yıldız Teknik Okulunda (YTÜ) Topografya öğretmenliği ve Müdür yardımcılığı, 1947-49 da Fransa'da Institut Geographique National'de, ABD Michigan Universitesinde ve US Coast and Geodetic Survey'de incelemeler yaptı. 1954-69 da Maçka Teknik Okulu İnşaat Bölümünde topografya dersleri verdi. 1969 da emekli oldu. Çukurova Üniversitesi'nde ve 1973 de Ege Üniversitesi'nde yeniden görev alarak 1977 de yaş sınırlamasından emekli oldu. Çeşitli makalelerinin dışında "Takeometre Ölçmeleri", "Nivelman" ve 2 ciltlik "Mühendislikte Topografya" kitaplarının yazarıdır.

YAŞAR, İ.Kasım

D.:01.04.1915 Karabiga/Çanakkale Ö.:01.04.1999 Ataköy/İstanbul


Harita subayı (934-1)

Harp Okulundan 1934 de mezun oldu. Harita Genel Müdürlüğü adına Berlin'de Jeodezi öğrenimi yaparak 1940 da Y.Müh. oldu ve dönüşte HGM'de I. derece nirengi çalışmalarına özellikle Astronomik çalışmalara katkıda bulundu. 1950 de 6 ay Finlandiya’da Jeofizik stajı yaptı, 1951/52 de ABD de 1 yıl çalıştı. 1960 da Yarbay rütbesi ile emekli oldu.1960-1961 de Mobil Explor. Corp. da çalıştı. 1961-1964 de İsveç'de Tengström ile çalıştı. 1967 de ODTÜ'de öğretim elemanı olarak uzun süre görev yaptı. 1962 de AÜ'de Dr. ve 1966 da Doç. ve 1972 de ODTÜ’de Prof. oldu. oldu. KTÜ'ye bir süre derslere geldi. Gravimetri ve fiziksel Jeodezi konularında derinleşti. 84. Doğum gününde vefat etti, mezarı Merkezefendi dedir. Kitapları YTÜ’ne bağışlandı.

Kaynak: HKM sayı 84, 1998; HKMO Bülteni, sayı 41, 1999; HKM sayı 86, 1999

 

YAŞAYAN, Ahmet

D.:01.02.1937 Akşehir/Konya

1955 de Ankara'da Tapu Kadastro Meslek Lisesini, 1959 da YTÜ. Harita-Kadastro Bölümünü bitirdi. 1960 da Y.Müh. ünvanı aldı. 1960 da Tapu Kadastro Genel Md.'de, 1961-62 de askerliğini HGM'de yaptı. 1963-64 de TKGM Fotogrametri Şubesinde çalıştı. 1965 de ITC'de Fotogrametri Müh. ünvanı aldı. Dönüşte tekrar TKGM'de Fotogrametri Dairesinde Havai Nirengi Müdürü olarak çalıştı. 1968 Nisanda KTÜ'ye asistan olarak girerek burada Jeodezi bölümü kurucuları arasında görev aldı. 1973 de doktora (Aytaç) yaptı. 1978 de Doç., 1990 de Prof. oldu. Harita Y.Teknik okulunda 83/84 de Fotogrametri dersleri verdi. Bir çok bilimsel makalelerinin yanı sıra "Fotogrametri Ders notları" ve "Küresel Trigonometri" kitabı yazdı. Temmuz 1993 de KTÜ den ayrılarak STFA'da Fotogrametri Müdürü görevini yürüttü. 1996 da YTÜ’ye girerek Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Anabilim dalı başkanlığı yaptı.1997/98 de Zonguldak ZKÜ de Fotogrametri dersleri verdi.

Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, Har. Kad. Müh. Odası Ankara 1989

YERCİ, Mehmet

D.:16.01.1938 Bilecik

İlk ve orta öğrenimini Bilecik'te, 1955 de Ankara Tapu ve Kadastro Meslek Lisesini bitirdi, 1959 da YTÜ'de Harita Müh., 1960 da Y.Müh. oldu. 1960-72 arasında Ankara'da Tapu ve Kadastro Gn. Md. de çalıştı. Askerliğini 1961-62 de , 1970-71 de Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enst. bitirdi. 1972 de Hollanda'da ITC'de Kartografya Müh. oldu. 1973 de Öğr. Gör. olarak KDMMA'da de çalıştı, 1975 de Konya Selçuk Üniversitesine girdi. 1976 da yeterlik ve 1978 de KTÜ'de doktora (Şerbetçi) yaptı, 1979 da YTÜ'de Doç., 1989 da Prof. oldu. Değişik zamanlarda Bölüm Başkanlığı yaptı.Orta öğretim için "Meslek Matematiği" kitabı ile lisans öğretimi için "Kartografya ", "Fotoğraf Bilgisi" ve "Çoğaltma Tekniği", "Matematik İstatistik", "Jeodezi I" isimli kitap, ders notu ve diğer yayınları vardır.

Kaynak www. Selcuk.edu.trYILDIZ, Ferruh

D.:02.02.1962 Bozkır/Konya

İlk ve Orta öğretimini Konyada tamamlayarak 1978 yılında Konya Endüstri Meslek Lisesi Harita Kadastro bölümünü bitirdi. 1978-1982 SÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Lisans bölümünü bitirerek 1983 de SÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümüne Araş. Gör. Olarak girdi. 1984 de İTÜ Y.Lisans kısmını bitirerek. 1988 de İTÜ de Dr. ünvanını aldı. 1988 de SÜ de Yrd. Doç. oldu. 1991.ve 1994 de SÜ Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma merkezine Müdür olarak atandı. 1995 de SÜ Müh. Mim. Fak. Bilgisayar Müh. Bölüm başkanlığına atandı. 1995 de Fotogrametri Anabilim dalı başkanı oldu.

Kaynak www. Selcuk.edu.trYILDIZ, Nazmi

D.:17.01.1930 İstanbul

lk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı.1953 yılında Yıldız T.Üniversitesi Harita ve Kadastro şubesini bitirdi. Bad Godesberg Harita Dairesinde staj yaptı 1954-56 arasında İstanbul'da kadastro dairesinde çalışmadan sonra 1956-58 de askerliğini yaptı. Askerlikten sonra kadastro teşkilatında çalıştı. 1959-60 arasında master eğitimini tamamlayarak Y.Müh. ünvanının aldı. 1960-65 arasında Köln Belediyesi Taşınmazlar Dairesinde çalıştı. Bonn'da yapılan seviye sınavları ile Y.Müh. öğreniminin Dipl. Ing. ünvanına eşdeğer olduğu kabul edilerek 1966 da doktora çalışmalarına başladı ve 1970 da Bonn Üniversitesinde doktora (Pirkel) ünvanını aldı. Yurda dönüşte Yıldız T. Üniversitesine girerek burada sıra ile 1974 de Doç. ve 1979 de Prof. oldu. Bölüm başkanlığı ve Dekan yardımcılığı yaptı. KTÜ'de dersler verdi. Çeşitli bilimsel makalelerinin yanında "Arazi Toplulaştırması", "Kamulaştırma Tekniği" kitaplarını yazdı.1997 de emeklilik sonrası Mimar Sinan Üniversitesinde sözleşmeli olarak ders verdi.

Kaynak: HKMO harita Bülteni sayı 38, 1998

 

YILMAZ, Turan

D.:1925


1942 de Kadastro Okuluna başladı. Okul bitişi Antalya Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde Fen Memuru oldu. 1952 de Yıldız T.Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümünün ilk mezunlarındandır. Uzun süre İller Bankasında Harita işleri Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü ve Harita Dairesi Başkanlığını yürüterek buradan emekli oldu.

YOMRALIOĞLU, Tahsin

D.:24.08.1964 Akçaabat/Trabzon

1969-80 arasında orta öğrenimini Trabzon'da yaptı. 1981-85 arasında KTÜ Jeodezi bölümünü okudu. 1988 de Y.Müh. oldu 1988-90 arasında New Brunswick (Kanada), 1990-93 arasında Newcastle (İngiltere)'de doktora (Parker) ünvanı aldı, 1994 de KTÜ de Yard. Doç. oldu ve Bölüm Başkan yardımcılığına atandı. Bir süre KTÜ Genel Sekreterlik görevini yürüttü.

YURDAKUL, Ali Rıza

D.: 1922 Ayaş/Ankara Ö.: 27.04.1999 Ankara


Harita Subayı (941-2)

Konya Askeri ortaokul ve Maltepe Askeri Lisesini bitirdi. 1941 de Harp Okulunu ve 1943 de Harita Y. Okulunu bitirdi. Ordudan Yzb. rütbesinde ayrıldı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arazi Kadastro ve Fotogrametri Dairesinde çalıştı. 1958 de Ohio'da (ABD) master yaptı. Dönüşte TKGM de Fen Müşaviri olarak çalıştı. 1973 de ayrıldı. Çeşitli fakültelerde (ADMMYO, Gazi Üniv., Ankara Üniv. ve ODTÜ ) öğr. Gör. olarak çalıştı. Harita Y.Teknik Okulunda ders verdi. 1986 da doktor (Aytaç) ünvanını aldı.

Kaynak: Har. Bült. 41, 1999

 

 BİYOGRAFİ DİZİNİ

ABDURRAHMAN EF. (19. yy)

ABDURRAHMAN SOFİ(884-976)

AÇLAR, A. (d.1936)

ADAKLI, Z.(?-1973)

AKÇA, A.

AKDAĞ, E. (d.1934)

AKIN,Y. (d.1934)

AKSOY, A.(d.1932)

AKYOL, N. (d.1947)

AKYÜZ, F. (d.1952)

ALGÜL, E. (d.1943)

ALİ ŞEREF bkz. ŞEREF,A.

ALKIŞ, A. (d.1946)

ALPMEN, M. (d.1934)

ALTAN, M. O.(d.1946)

ALTINER, Y. (d.1955)

ARAN, M. (1913-1966)

ARBEY,A. (d.1941)

ARIK,T. (d.1955)

ARISOY, Ş. (1928-1992)

ARSLAN, E. (1956)

ARSLAN, N.(d.1929)

ATASOY,V. (d.1960)

ATAY, O. (1934-1977)

ATEŞ, T. (1918-1992)

AYAN, T. (d.1943)

AYDIN, A. (d.1948)

AYDIN, F. (?-1972)

AYDIN, Ö.(d.1943)

AYGÜN, A. (1878-1943)

AYHAN, E.(d.1956)

AYKUT, H.

AYTAÇ, M. (d.1921)

BALKAN, H. (d.1932)

BANGER, G. (d.1947)

BARIŞKANER, A.(d.1932)

BARUTÇU,A.T.(d.1934)

BAŞ, H.

BAŞARAN, E. (1912-1983)

BAYKAL, O. (d.1941)

BAZ, İ.


BEKTAŞ, S. (d.1962)

BELTAN, İ. (1905-1970)

BEYRUNİ (973-1048)

BIYIK, C. (d.1950)

BOZKIR, H.C. (d.1908)

BÜYÜKKOÇ, H. (d.1931)

CENAN, Ö. (1937-1974)

CİNDORUK, V. (1895-1990)

ÇETİNTAŞ, S. (d.1933)

ÇÖKLÜ, A.

DARKOT, B. (1903-1990)

DEDE, Y. (d.1937)

DEDEOĞLU, S. (d.1947)

DEFFORGES, G. (1852-1915)

DEMİRAĞ, Ö. (d.1932)

DEMİREL, H. (d.1944)

DEMİREL, Z.

DENİZ, R. (d.1949)

DİLAVER, A. (d.1951)

DOĞAN, E. (d.1942)

DURAN, F.S. (1882-1943)

EBUL VEFA (940-998)

ERBUDAK, M. (1912-1981)

ERDİN, K. ( d.1947)

EREN, K. (d.1950)

ERGİN, M.N. (d.1928)

DEFFORGES, G. (1852-1915)

DELİKANLI, A.(d.1935)

DEMİRAĞ, Ö. (d.1932)

DEMİREL, H. (d.1944)

DEMİREL, Z.

DENİZ, R. (d.1949)

DİLAVER, A. (d.1951)

DOĞAN, E. (d.1942)

DURAN, F.S.(1882-1943)

EBUL VEFA (940-998)

EKİNCİ, A. (d.1953)

ERBUDAK, M. (1912-1981)

ERDİN, K. (d.1947)

EREN, K. (d.1950)

ERGİN, M.N. (d.1928)

ERKAN, H. (d.1935)

ERKANLI, Y. (d.1934)

ERKAYA, H. (d.1957)

ERKİN, K. (1910-1989)

EROKAN, İ. (1911-1997)

ERSÖZ, Z. (1903- ?)

ERTÜRK, M.E. (d.1932)

ESMER, G. (d.1915)

EVİNAY, K. (1916-1986)

EVLİYA ÇELEBİ (1611-1682)

FARABİ (872-950/51)

FEYZİ EF. ( ?-1814)

GAZAN HAN (1271-1374)

GELENBEVİ İSMAİL (1737-1799)

GOLTZ, C.v. (1843-1916)

GÖKMEN, F. (1877-1955)

GÖNENÇCAN, A.

GÖNENÇCAN, M. (1909-1965)

GÜLER, A. (1944-1988)

GÜNÇAN, M.H. (1864-1942)

GÜNEŞ, İ.H. (d.1938)

GÜRBÜZ, H. (d.1937)

GÜRKAN, O. (d.1938)

GÜRLER,M. (d.1932)

HALİL FAİZ (1674-1721)

HEKİMOĞLU, Ş. (d.1947)

HOŞBAŞ, R.G. (d.1961)

HUMANN, C. (1839-1896)

IŞIK, B.C. (d.1955)

İBNİ SİNA (980-1037)

İBRAHİM MÜRSEL

İ. MÜTEFERRİKA (1674-1745)

İLMAN, L. (1915-1980)

İNAL, C. (d.1961)

İSHAK HOCA (1774-1836)

İSMAİL ÇINAR bkz KALFAZADE

İZ, H.B.

KARAALİ, C. (d.1952)

KAŞGARLI MAHPMUD

KATİP ÇELEBİ (1609-1657)

KAVALALI, S.(d.1932)

KAYA, A. (d.1953)

KAYNAK, E.

KERETLİ, A. (d. 1916)

KIRAN, H. (d.1930)

KOÇ, İ. (d.1949)

KOÇAK, E. (d.1931)

KORAY, Ö.K. (1889-1961)

KOYUNCU, D. (d.1950)

KUŞÇU, A. (? -1474)

KUŞÇU, Ş. (d.1946)

MACAR ALİ REİS (16. yy)

MAHMUD ESAD (1857-1917)

MAKTAV, D.(d.1951)

MANEK, F.H. (1883-1963)

MATRAKÇI NASUH ( ?-1564)

MERDİNLER, T.

MİRİM ÇELEBİ ( ?-1525)

KADIZADE RUMİ (1365-1430)

KALF.. İSMAİL ÇINARİ (?-1779)

Kalkan, y. (d.1954)

KALYONCU, A. (d.1936)

KARAALİ, C.. (d.1952)

KAŞGARLI MAHMUD

KATİP ÇELEBİ (1609-

KAVALALI, S. (d.1932)

KAYA, A. (D. 1953)

KAYNAK, A. (D. 1939)

KAYNAK, E.

KERETLİ, A. (d.1916)

KIRAN, H. (d.1930)

KOÇ, İ. (d.1949)

KOÇAK, E. (d.1931)

KONAK, H. (D. 1960)

KORAY, Ö.K. (1889-1961)

KOYUNCU, D. (d.1950)

KÖKTÜRK, Erol

KUŞÇU, A. (?-1474)

KUŞÇU, Ş. (d.1946)

KÜLÜR, S. (d.1950)

MACAR ALİ REİS (16. Yy)

MAHMUD ESAD (1857-1917)

MAKTAV, D. (1951)

MANEK, F.H. (1883-1963)

MATRAKÇI NASUH (?-1564)

MERDİNLER, T.

MİRİM ÇELEBİ (?-1525)

MOLTKE, H.v. (1800-1891)

NAKİBOĞLU,M. (d.1943)

ÖLÇER, M.Ş. (1866-1927)

ÖNER, S. (d.1934)Yüklə 1,23 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə