Türk haritaciliği tariHİYüklə 1,23 Mb.
səhifə16/16
tarix31.10.2017
ölçüsü1,23 Mb.
#24309
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

DİZER, M.: İslamda ve Osmanlılarda Saat. Bilim Tarihi, sayı 3, 1992

DİZER, M.:Rubu Tahtası. Boğaziçi Üniversitesi. İstanbul 1987

80) 1687 yılında H. BUCHART'’ın yaptığı haritacı usturlabı kürevi bir başlıkla bir sehpa üzerine oturtulmuş ve istenildiğinde yatay açı ve gerektiğinde bölümlenmiş daire düşeylenerek düşey açı ölçebilmiştir.

81)ASSENA, N.:Sekstantın Tarihçesi. (çeviri) Deniz, sayı 26, 1957

82)SİPAHİOĞLU, B.:Büyük Topografya K.K.Yayınları Ankara 1952, s.162

83)ÜLKEKUL, C.:Alidat Olometrik ve Kullanılışı. Harita Dergisi, sayı 62, s. 55-67, 1961

------------:Harp Okulu Topografya Notları, Ankara 1960, s. 244-257

84)KÖMÜRCÜYAN, K.:Fen Mesaha-i Arazi ve Topografya 1307 (1889/90), 200 s. (eski yazı).

85) Bu konuda bkz:

-----------:Türk haritacılığı Tarihçesi. Harita Dergisi sayı 8, s.6, 1935

-----------:Türk Haritacılığında 75. yıl. HGM yay., 1970

-----------:Türk Haritacılığında 80 yıl. HGM yay. 1975

-----------:Haritacılar Albümü ve Harita Y.Teknik Okulu. (Türk Haritacılığının 85. yıl anısına) HGM 1980

----------:Haritacı Mehmet Şevki Paşa ve Türk Haritacılığı Tarihi (1919 yılına kadar). HGM yay., 1980

TAN, K.:Ferik Şevki Paşa. Harita Dergisi sayı 59, 1959

SELEN, S.H.:Türklerde Haritacılık ve Coğrafya (Türk Tarihinin Anahatları, seri II, No 40), TTK. İstanbul

GRABE, H.:Das Vermessungswesen in der Türkei. ZfV 1967, S.409-413

ATEŞ, T.:Harita Tarihçesi ve Türkiyede Harita İşleri. Harita Dergisi, Nato özel sayısı, 54/56, 1958

ÜLKEKUL, C.:Harita Genel Komutanlığı ve Türk Haritacılığı. Harita Dergisi sayı 96, s. 1-25, 1986

AYGÜN,:A.:10 Senelik Cumhuriyet Devrindeki Türk Haritacılığına Kısa Bir Bakış. Harita Dergisi, sayı 1, s. 9, 1933

ÜLKEKUL,C.: Cumhuriyet Dönemi Türk Haritacılık Tarihi.(İlk 10 Yıl), Dönence, İstanbul 1998

ÜLKEKUL,C.: Tarihi Kabartma Haritalarımız. Tarih Araşt. Vakfı. Türk.+İng.İst. 1998

86) AYGÜN, A: Türk Haritacılık Tarihi, Cilt II, s.2

87) AYGÜN, A.:Resmi Türk Haritacılığında Tarihsel bir Günün Kutlanması. Harita Dergisi No 9, s. 7-11, 1935

88) Bu konu için bkz.

ALGÜL, E.: Türk Hidrografi Tarihçesi. Harita ve Kadastro Müh. sayı 50/51, s. 95-101, 1984

ALGÜL, E.:Türk Hidrografi Tarihçesi. Harita Dergisi, sayı 94, s.61-67, 1985

EROKAN, İ.:Türkiyede Deniz Haritacılığı. Harita Dergisi, Nato Özel sayısı, 54-56, s.54-66, 1958

DOĞAN, E.:Deniz Haritacılığı ve Günümüzdeki Önemi. Prof.Burhan TANSUĞ Fotogrametri ve jeodezi Sempozyumu 1987, İstanbul, s. 367

-----:Türkiye Hidrografi Şubesi Tarihçesi. Türk Deniz Mesahacıları ve Yaptıkları Eserler. Harita Umum Müdürlüğü 1932, Ankara

ÖZDEMİR, K.:Osmanlı Deniz Haritaları. Marmara Bankası Creative yayıncılık 1992 İstanbul 159 sayfa

89) Bonne projeksiyonu 1911-1929 yılları arasında uygulanmış, 1927 de Gauss-Krüger Projeksiyon sistemine geçilmiştir.

90) Bkz.:Harita Dergisi sayı 30, s.109

91) AYGÜN, A.:Türk Harita Dairesinin Tarihçesi. Harita Dergisi sayı 21, s. 93, 1938

92) ALGAN, H.:Memleketin İlk Haritaları ve 1:200 000 ölçekli istikşaf haritamız.Harita Dergisi, sayı 67, 1963

93) KAYRA, C.:Ortaçağdan Günümüze İstanbul Haritaları. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, 1990

94) DEMİRCAN,M.: İstanbul’da harita hizmetleri. Türkiye’de Harita Kadastro Sektörü Sorunları, Konya 21 Nisan 1982

KURAL, E.:İstanbul Haritaları. Harita ve Kadastro Mühendisliği sayı 5, 1966

95) Türkiye Kurumlar arası Yeraltı Tesisleri Kadastrosu Araştırma ve Koordinasyon Kurulu, III. Genel kurul toplantı bülteni 25-27 Haziran 1975, İETT matbaası, s.13 İstanbul

96)Bu konu için bkz.:

AKSOY, A.: Türkiye'de Kadastro Faaliyetlerinde Nirengi Sistemi Sorunu. Ölçme Sistemleri ve Bilgi Depolama Teknikleri. 24-27 Şubat 1987, TKGM, Ankara

AKYÜZ,F.: Türkiye Temel Nirengi Ağının Dengelenmesinde Lambert Projeksiyonunun sonuç değerlerine etkileri(Doktora tezi), İÜ yay. no 3242/360, İstanbul 1984

DÜNDAR, V.: Türkiye'de Cumhuriyet Dönemi Jeodezi Çalışmaları Tarihçesi. HGK, Harita Y.Teknik Okulu Araştırma çalışması. 1990, Ankara

EROKAN, İ.:Türkiye Ana Nirengi şebekesi. Harita ve Kadastro Mühendisliği, sayı 4, s.26-41, 1966

UĞUR, E.: Türkiye I. Derece Triyangülasyon Ağının Dengelenmesi. Harita Dergisi, sayı 83, 1976

UĞUR, E.: Türkiye Temel Nirengi Ağının Sıklaştırılmasında Uzun Kenarlı Poligonasyon. KTÜ 1981

SEVGÖR,S.: Türkiye Birinci derece nirengi işine ve şebekesine genel bakış. Har. Derg. Sayı 43, s. 5-11, 1951

TANSUĞ,B.-UZEL,T.: Kadastro Tekniği. İDMMA yay. 133, 326 s. Çağlayan basımevi İstanbul 1976

97) III. ve IV. Derece Nirengi Arazi İşleri Talimatı. Harita Genel Müdürlüğü Ankara 1952

98)Türkiye I.Derece Yatay Kontrol Ağının 1954 Yılı Dengelemesine Göre Konum Hataları. HGM, Ankara 1988

99) ÖZTÜRK, E.:Türkiye Yüzey Ağı Oluşturma Projesi TKGM, Ankara, 1990

SOYDAN, Z.:Nivelman Boğaz Rasatlarımızı Nasıl Yaptık. Harita Dergisi sayı 52, 1956

AYHAN, E.-DEMİR,C.:Türkiye Ulusal Düşey Kontrol (Nivelman) Ağı-1992 (TUDKA-92) Harita Dergisi sayı 109, s. 31)

100)AYHAN-DEMİR-ALAS:Türkiye Temel Gravite Ağı 1956 nın (TTGA-56) yeniden dengelenmesi Harita Dergisi sayı 108, s.43-58,1992

ATEŞ, T.:Gravitasyon ve Türkiye’deki gravite çalışmaları. Harita Dergisi. sayı 58, s.15-70, 1959

-----------: Report of gravity activities in Turkey, presented to the Intern. Gravimetric Commission Paris, 1959. HGM, 1959

------------::Report of geodetic Works in Turkey, Presented to the XII General Assembley of IUGG Helsinki 1960, HGM, 1960

101) Bu konu için bkz

AYGÜN, A.:Türkiye’de ilk harita basımı ve ilk asri matbaa. Harita Dergisi, sayı 4, s. 83-88, 1934

AYGÜN, A.:Topkapı sarayı müzesindeki coğrafi eserler ve haritalar. Harita Dergisi, sayı 13, s. 108-117, 1936

AYGÜN, A.:Türk Haritacılık Tarihi, cilt 1, s.71, Harita Genel Komutanlığı, Ankara 1980

KARAKUM, M.: 16. ve 17. asırlarda Türkçe coğrafya haritaları. 19 mayıs (Halkevi dergisi), sayı 56, 1947, Samsun

KINAL, F.:Eski Önasya haritaları TTK. kitaplığı

KONYALI, İ.H.:Topkapı sarayında deri üzerine yapılmış eski haritalar. Zaman Kitaphanesi, İstanbul 1936

SUNGUR, K.A.:19. asırdan bugüne kadar neşredilmiş yerli ve yabancı Türkiye haritaları. 1. Milli Türkoloji Kongresi, TTK kitaplığı

SEZER, B.:Türkiye'de Cumhuriyet Dönemi Kartografya Çalışmaları Tarihçesi. HGK, Harita Y.Teknik Okulu Araştırma çalışması, 1990 Ankara

YERCİ, M.:Harita Tapu ve Kadastro sektöründe harita ve harita sorunları. Türkiye’de Harita Kadastro Sektörü ve Sorunları. 21 Nisan 1982 Konya

102) NİYAZİ:Ayasofya Kubbesi Aleminin Coğrafiya Koordinatları ve 8 no lu Birinci Derece Postasının 934 Yılı Arazi İşleri. Haritacılar Mecmuası, sayı 7, s. 29-58, 1935

103) ARISOY, Ş.: 1:5000 ve Daha Büyük Ölçekli Harita Çalışmalarında Koordinasyon ve İşbirliği. Türkiye’de Harita Kadastro Sektörü ve Sorunları. 21 Nisan 1982 Konya

104) YERCİ, M.:Kartografya 2, SÜ, Konya, 1988, s.177

105) Bu konu için bkz.:

MANEK :Verm. Techn. 1959/136 (Wild kameraları ile Türk haritacılığında hava resimleri)

MANEK:Stereophotogrammetrische Aufnahmen für Bergbauzwecke. MTA-Z., Ankara (1937) Nr. 2., s.21-35 (Türkçe ve Almanca)

MANEK:Zeittafel der Bildmessung. Verm. Techn. 1959, s.136

YAŞAYAN, A.: Fotogrametri Alanında Türkçe Yayınlar. Harita Dergisi sayı 82, 1975

KOYUNCU, F.:Fotogrametri Alanında Türkçe Yayınlar-2 (1974-1981), KTÜ 1982 Trabzon

DİLAVER-BIYIK:Jeodezi ve Fotogrametri Bilm Kolunda Türkçe Yayınlar (1331-1981) Kitaplar, Tezler, Araştırma raporları, ayrı basımlar, KTÜ 1982

ÖZEN, H.:Jeodezi ve Fotogrametri Bilim Kolunda Türk Araştırıcıları Tarafından Hazırlanan Tezler. Harita ve Kadastro Müh. sayı 41, s.2-14, 1977

ÖZEN-ÖZDİL.:Jeodezi Bilim Kolunda Tezler. KTÜ, Araştırma Raporları serisi No 1982/1, Trabzon 1982

KUTLU, N.:Aplication of modern aerial triangulation methods in Turkey for various purposes. Thesis Ohio State Univ. Columbus, Ohio, 1959

106)Anadolu-Bağdat Demiryolunda, Haydarpaşa-İzmit hattı Osmanlı devletinin kendi olanaklarıyla tamamlanarak 1873 de işletmeye açıldı. 1888 de bu hattın İzmit-Ankara ve Eskişehir-Konya uzantıları için Almanlarla anlaşma yapıldı. Kurulan Anadolu Demiryolu şirketi toplam 931 km lik bu hatları 1895 e değin tamamladı. 1899 da Konya-Durak-Toprakkale-İslahiye-Resuleyn ve Bağdat'a başlanılan yapım işleri 15 yıl sürdü. 1918 de savaş bittiğinde Bağdat'a birkaç yüz km uzaklıktaki Nusaybin'e kadar tamamlanmıştı. Bağdat'tan da 135 km lik bir bölüm döşenmişti. Geri kalanlar Suriye ve Irak hükümetlerince yapılarak İstanbul-Basra tamamlandı.

107)MANEK:Photogrammetrie in der Türkei. BuL, 1940, s. 24-30

LÜSCHER, H.:Beispiel einer stereophotogrammetrischen Geländeaufnahme aus der Praxis. Int. Archiv für Photogrammetrie, 1912, s.17-27

108)LYON, D.:Basic metrical Photogrammetry. 1959

109)HÜRCAN, F. :HGM deki Fotogrametrik Hizmetler. Türkiyede Harita Kadastro Sektörü ve Sorunları, 21 Nisan 1982 Konya

110)KINBAY, C.:Türkiye Cumhuriyetinde Fotogrametri İşleri ve 937 senesi Nihayetinde Fotogrametri Vaziyeti. Harita Dergisi, sayı 19, s. 83-95, 1938

111)TEZER, S.Türkiye’de Haritacılığın Tekamülü ve Havai Fotogrametri. Aydın (Halkevi dergisi) 1955, s. 32

112)EVİNAY, T.:Türkiye’de Fotogrametri Çalışmaları. Harita Dergisi sayı 59, s. 7-28, 1959

113)ERİŞEN, N.: Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Fotogrametri Çalışmalarının Tarihçesi. HGK, Araştırma Çalışması 1990

114)MANEK,:Die Luftphotogrammetrische Aufnahme des Steinkohlenbeckens von Ereğli-Zonguldak (Türkei). Bildmessung und Luftbildwesen 1941, s. 76-77

115)MANEK:Bisherige Anwendung der Photogrammetrie in Bergbau. Verm.-Informationen Nr. 4, s.2-10, Jena (Aynı yayın için bkz.:Verm.Techn. 1954, Heft 3. s.54-59)

116)MANEK:Stereophotogrammetrische Aufnahmen für Bergbauzwecke. MTA-Z., Ankara (1937) Nr. 2., s.21- 35 (Türkçe ve Almanca)

117)BRANDENBERGER, A.:Die Einführung der Photogrammetrie im türkischen Kataster. Schweiz..Zeitschrift für Vermessung, Kulturtechnik und Photogrammetrie. 1955, S.239-251

118)ÖRÜKLÜ, E.:Türkiye'de fotogrametrinin kadastroya uygulanması. Harita ve Kadastro Müh. sayı 10, s.29- 41, 1968

119) ERDOĞAN, V.:TKGM Fotogrametri Faaliyetlerindeki Son Gelişmeler. Tükiye II. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara 6-10 Şubat 1989, s. .805-810

120) TUFB 1976

121)-------- :Haritacı Mehmet Şevki Paşa ve Türk Haritacılık Tarihi-1919 yılına kadar- HGM,1980 Ankara

122)ERKAN, H.:Türkiye’nin kadastrosuna İlişkin Öneriler, Türkiye’de Harita-Kadastro Sektörü ve Sorunları Bilimsel Toplantısı, Konya 21-23 Nisan 1982.

ERKAN, H.:Türkiye’de Kadastro, Gelişmeler ve Orman Kadastrosu. Orman Kadastrosu Kongresi , s. 151, 1978 Ankara

AYGÜN, A.:Kadastro ve Tarihçesi Harita Dergisi. sayı 8, s. 73-81, 1935

123)TKGM'nin 147. kuruluş yılı 21-23 Mayıs 1993 de kutlandı.

123 a) Akabe, sayı 3, 1994

123 b) H.Z.TÜRKKAN: Kadastro Ne idi ? Nedir ? Ne Olacaktır? (eski yazı) İstanbul 1928

124) SONGU, C.:Arazi Kadastrosu. Ayrı bası , Ankara 1962

125) ÖRÜKLÜ:Türkiyede Nirengi Sıklaştırmasında Fotogrametrik Yöntemler. Türkiyede Harita Kadastro Sektörü ve Sorunları Bilimsel Toplantısı, 21 Nisan 1982 Konya

126)TKGM:Cumhuriyetin 60. Yıldönümü Dolayıs›yle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. 1983, Ankara

TKGM:Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. 140. yıl

TKGM:Land Registry and Cadastre of Turkey, Ankara

127) KALYONCU, A.:Yol Projelendirme ve Uygulamada Harita Hizmetleri, Sorunları. Türkiye’de Harita-Kadastro Sektörü ve Sorunları Bilimsel Toplantısı, 21 Nisan 1982 Konya

128) BAYRAM, A.:DSİ Genel Müdürlüğü Haritacılık Hizmetlerinin Tanıtılması. Jeodezi Öğretimi Sempozyumu, Trabzon 9-11 Haziran 1982, s.168

129)Bkz. yasalar: 3116 (1937), 4785 (1945), 5653 (1950), 5658 (1950), 6831(1956), 1744 (1973)

130) TETİK, H.:Orman Kadastro Sorunu. 1937-1978 Yıllar› Arasında Orman Kadastro Çalışmalarının Geçirdiği Aşamalar. Orman Kadastro Kongresi, s. 215, 1978 Ankara

ERDİN, K.:Orman Kadastrosunda Uygulanmakta Olan Fotogrametrik Yöntemlerin Sakıncaları ve Gerekli Önlemlerin Saptanması. Orman Kadastrosu Kongresi Ankara 1978, S.71

KTÜ Orman Kadastrosu Sorunları Çalışma Gurubu: KTÜ Orman Kadastrosu Sorunu ve Çözüm Önerileri, Orman Kadastro Kongresi, 6-10 Temmuz 1978 Ankara

AVA, C.:Orman Tahdit ve Kadastro Çalışmaları. Jeodezi Öğretimi Sempozyumu, Trabzon 9-11 Haziran 1982, S.165

131) Harita Kadastro Mühendisliği 40 ,42, 48/49 ve 67. sayıları .

*) Bu toplantılara Haritacılar bildiri(ler) sunmuşlardır.

132) Bu konu için bkz.:

ARISOY, Ş.:Tapulama-Kadastro Mevzuatı ve İlgili Diğer Mevzuatlar. Harita ve Kadastro Müh., sayı 10, s. 42- 60, 1968

ÖZEN, H.:Kadastro Bilgisi. Trabzon 1971

BIYIK, C.:Kadastro ve Eski Yazı Tapu Kayıtları. Prof. Burhan TANSUĞ Fotogrametri ve Jeodezi Simpozyumu. 8-9 Ekim 1987. İstanbul, s. 115-125

AÇLAR, A.-YALIN, D.: Türkiyede Sivil Haritacılığın 40. yılında Kadastro, İmar uygulamaları ve Kamulaştırma Çalışmalarına bir Bakış. Sivil Harita Mühendisliği eğitim ve öğretiminde 40 yıl Sempozyumu. 11-13 Ekim 1989, İstanbul, S.311-323

--------: Tapu ve Kadastro Hizmetlerinin Tarihçesi- Cumhuriyetin 60. yıldönümü (1923-1983) dolayısı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. Ankara 1983

133) İHSANOĞLU, E.:Başhoca İshak ef. Kültür Bakanlığı, Ankara 1989

134) ADIVAR, A.:Osmanlı Türklerinde İlim. Remzi Kitabevi 1982

İHSANOĞLU, E.:Darülfünun Tarihçesine Giriş İlk Teşebbüs. Belleten Cilt LV No:210, 1990, s. 699-738.

İHSANOĞLU, E.:Osmanlılar ve Avrupa Bilimi. Bilim Tarihi, sayı 5, 1992, s. 3-11.

İHSANOĞLU, E.:Osmanlı Devletine 19. yüzyılda Bilimin Girişi. Toplum ve Bilim, sayı 29-30, 1985

KAZANCIGİL, A.-SOLOK,V.:Türk Bilim Tarihi Bibliyoğrafyası 1850-1981, 328 sayfa İstanbul 1981. İÜ. Cerrahpaşa tıp fak. Atatürkün 100. Doğum yılını kutlama yay. özel seri 1

KOÇER,H.A.: Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923). MEB, İstanbul 1991

SAYILI, A.:Bilim Kültür ve Uygarlık Açısından Tarihimiz. T.C. Devlet Bakanlığı, Türk Bilim Politikası, s. 7-25, 1980

ULUÇAY, Ç.-KARTEKİN, E.:Y.Müh. Okulu (Yük. Müh. ve Mimar Yetiştiren Müesseselerin Tarihi) TÜ Kütüp. sayı 389, İstanbul 1958

135)UĞUR,E.:Türkiye temel nirengi ağının sıklaştırılmasında uzun kenarlı poligonasyon. KTÜ 1981 Trabzon

136) HARMANDAR,R.:Harita Yüksek Teknik Okulu. Jeodezi Öğretimi Simpozyumu, 9-11 Haziran 1982, Trabzon, S.43-47

137) ----:Haritacılar Albümü ve Harita Y.Teknik Okulu Tarihi. HGM 1980 Ankara

138) 1911 de illerin Bayındırlık idarelerinin tekniker ihtiyacını karşılamak üzere "Konduktör Mektebi Alisi " olarak açılan bu okul 2 yıllıktı. 1922 de Okulun adı "Nafıa Fen mektebi " oldu, 1926 da 2.5 yıla, 1930 da 3 yıla çıkarıldı. 1937 de "Teknik Okulu" adını aldı, Mühendis ve Tekniker yetiştiriyordu. 1943 de 4 yıla ç›karılarak yüksek dereceli okul oldu. 1952 de Tekniker bölümü kapatıldı.

139 ) ERBUDAK,M.:Das Geodaesiestudium an der TH İstanbul. AVN 1963, Heft 11, S.450-452

ERGENELİ, A.:İYTO Tarihçesi. Harita ve Kadastro Mühendislik şubesinin 20. yılı. HKMO, Ankara

140) ŞERBETÇİ, M.: KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü Öğretim ve Araşt›rma faaliyetleri. Jeodezi Öğretimi Simpozyumu, 9-11 Haziran 1982, Trabzon, S.70-82

141) -------:KTÜ, Müh. Mim. Fak. Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü 1994-1995 Bölüm bilgileri Trabzon 1994

142) AKSOY, A.-UÇAR, D.: İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Bölümünde Jeodezi Öğretimi ve Araştırmalar. Jeodezi Öğretimi Simpozyumu, 9-11 Haziran 1982, Trabzon, S.54-66

143) GÜRBÜZ, H.:KDMMA Harita ve Kadastro Bölümü.jeodezi Öğretimi Simpozyumu,9-11 Haziran 1982, Trabzon, S.67-69

GÜRBÜZ, H.:Türkiye’de Fotogrametri Eğitimi. Harita Dergisi sayı 100, s. 50, 66, 1988

144) 1955 de YTÜ den mezun olan Hrt.Müh. Bn. Yüksel SUNGURÇETİN.Bu yıllarda Kız öğrenciler % 20 civarındadır.

145) ETH Zürich Üniversitesinde gravimetri dalında doktora yapan Prof. Dr. Ali YARAMANCI

146) ŞERBETÇİ-YAŞAYAN-KOÇAK:Harita Mühendisliği Eğitimi Üzerine Sorunlar ve İrdelemeler. Türkiye II. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara 6-10 Şubat 1989, S. 735-752

147) KÖKTÜRK, Erdal-KÖKTÜRK, Erol:Ülkemizde Harita Kadastro Etkinliklerinde "Özel Sektör". Türkiye II. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara 6-9 Şubat 1989, s. 587-602

148) GÜRBÜZ-ŞERBETÇİ-MAKTAV:Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Eğitimi. Sivil Harita Mühendisliği Eğitim ve Öğretiminde 40. Yıl Sempozyumu, İstanbul 11-13 Ekim 1989, S.9-23.

MAKTAV, D.-ERKAYA, H.:Türkiye’de Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Eğitiminin Genel Değerlendirilmesi. 4. Harita Kurultayı, s.150

ŞERBETÇİ, M.:Recent Activities on the Development of higher Education in Geodesy in Turkey. Proceedings of the International Symposium "Education in Geodesy"September 27-29, 1982, Graz/Austria, S. 410-418

149)Savaş yüzünden Almanya'dan gelerek Robert Kolej'de dil eğitiminden başarı ile çıkanların 8 i 1940 Eylülünde ABD'ye gönderildiler. Bunlar E.Başaran, S.Sevgör, Z.Soydan, İ.Erokan, K.Evinay, A.Keretli, T.Ateş, M.Tugal'dır. Savaş çıktığında sivil olduklarından Almanya'da kalanlar ise: L.İlman, M.Erbudak, C.Songu, H.Savcı, H.H.Kuyucu, B.Tansuğ'dır. Savaş çıktığında 1940 da geri gelen askeri lise öğrencilerinden Sami Aykaç ve Ali Yaramancıoğlu, daha sonra İsviçre'ye giderek öğrenimlerini tamamladılar.

150) KARATAY,F.E.: Türkçe Basmalar Alfabe Katalogu (1729-1928) İÜ yay.no: 658, 2 cilt, 1295 sayfa, 1956

· AKSOY,A.:Geodezi Kolunda Çıkan Türkçe Eserler. Harita Dergisi, sayı 63, Ankara 1961

· YAŞAYAN,A.:Jeodezi ile İlgili Konulardaki Türkçe Yayınlar (Kitaplar). Jeodezi Bülteni sayı 1, cilt 1, S.32-57 Trabzon 1969

· YAŞAYAN,A.:Fotogrametri Alanında Türkçe Yayınlar (Kitaplar-Tezler-Raporlar-Makaleler). Harita Dergisi, sayı 82, S. 26-50, 1975

· KOYUNCU,F.:Fotogrametri Alanında Türkçe Yayınlar-2 (1974-1981). KTÜ Yerbilimleri Fak. Araştırma Raporları Serisi 1982/2 Trabzon 1982

· ÖZEN,H.-ÖZDİL,T.: Jeodezi Bilim Kolunda tezler. 22 sayfa, KTÜ Trabzon. 1982

· ÖZEN,H.:Jeodezi ve Fotogrametri Bilim Kolunda Türk Araştırıcılar tarafından Hazırlanan Tezler. HKM,sayı 41, s. 2-14, 1977

· DİLAVER,A.-BIYIK,C.:Jeodezi ve Fotogrametri Bilim Kolunda Türkçe Yayınlar (1331-1981). KTÜ, 1982

· Türkiye Bibliyografyası

· ŞERBETÇİ,M.: Türk Haritacılığı Tarihi (1895-1995). S. 97-115, HKMO yayınları (1.baskı) Ank.

· ŞERBETÇİ,M.: 1995 yılından beri yayınlanan mesleğimizle ilgili kitaplar. HKMO Bülteni, sayı 68, s. 70-71, Ankara 1998

· GÖKALP,A.E.: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Dergilerinde yayınlanan yazılar kaynakçası. HKM özel sayı 1993

150 a)ŞERBETÇİ,M.:Türk Haritacılığı Bibliyografyası-1 (1800-2000). Kitaplar, Tezler (baskıda)

· ŞERBETÇİ,M.:Türk Haritacılığı Bibliyografyası-2 Makaleler, Bildiriler (hazırlanmakta)

151) Türk Haritacılığı konusunda şimdiye kadar yurt içinde ve yurt dışında yapılan doktora tezlerinin listesi

* Vefat edenler154) Soyadı alfabetik sırada verilen bu kısa biyografilerin bazı kişiler hakkında bilgi bulamayışımdan da kaynaklanan eksik ve hataları için özür dilerim. Daha sonraki çalışmalara altlık olabilecek bu çalışma bu konuda daha kolay bilgi bulunabildiğinden Üniversite öğretim üyeleri ağırlıklı görünmektedir. Basılı bilgi azlığından doğan böyle bir çalışmanın güçlüğünü okuyucuların takdirine bırakıyorum. HKMO’nun yayınladığı 1958 ve daha sonraki Harita müh. için 1988 den itibaren çıkardığı “Meslekte 30 yılını dolduranlar” kitapçığı eksik özgeçmişlere rağmen bu konuda ilk kaynak olmuştur.

Yüklə 1,23 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə