Türk haritaciliği tariHİYüklə 1,23 Mb.
səhifə6/16
tarix31.10.2017
ölçüsü1,23 Mb.
#24309
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

1984

 • Haritacılıkta Otomasyon Semineri. Stfa Temel Harita İstanbul 1984

 • Jeoloji Mühendisliği Sempozyumu Ankara 6-10/2/1984

 • Ibni Sina Kongresi Kayseri 14/3/1984

 • Türk Silahlı Kuvvetleri 1. Haritacılık Semineri Ankara 4-6/4/1984

 • Tapulama-Kadastro Müdürleri Semineri Tkgm-Ankara 10-13/4/1984

 • 1. Ulusal Kültürteknik Kongresi

 • Kuzeydoğu Anadolu 1. Deprem Sempozyumu Erzurum 16-19/5/1984

 • Dsİ Harita Müh. Semineri Trabzon 21-25/5/1984

 • Türkiyede İnşaat Müh. Alanındaki Gelişmeler Kongresi İstanbul 21-23/5/1984

 • Milli Saraylar Sempozyumu Şale/İstanbul 15-17/11/1984

1985

 • Tarihi İstanbul Çeşmeleri 1. Semineri İstanbul 1985

 • 3. Mühendislik Haftası İsparta 8-11/5/1985

 • Tufuab (Türkiye Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği) Ankara 3-4/6/1985

 • Yü-Fbe Mimarlık ve Mühendislıkte Yersel Fotogrametri ve Uygulamaları Yaz Okulu 1985

 • Uluslararası İbni Türk, Harezmi, Farabi, Beyruni ve İbni Sina Sempozyumu 9-12/9/1985

1986

 • Madencilik Topoğrafyası Otomasyon Semineri Soma 28/4-1/5/1986

 • 1. Topoğrafya Bilimsel ve Teknik Kurultayı Ankara 26-28/3/1986

 • Tübitak Yapı Araşt. Enst.1986

 • 2.Ulusal Bil. Dest. Sempoz. Izmir 1986

 • Ii.Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknolojı Tarihi Kongresı İst. 28/04-02/05/1986

 • Iı.Ulusal Kültür Teknik Kongresı Adana 29/4-2/5/1986

 • Tujjb Genel Kurulu Ankara 5-6/5/1986

 • Xiv.Şehircilik ve İskan Haftası Trabzon 29-30/5/1986

 • Harita Kadastro Sektörünün Dünü, Bugünü. Panel HKMO Ankara 18/10/1986

 • Trabzon Belediyesi 1. İmar Semineri Trabzon 13/12/1986

1987

 • 10.Toprak Semineri İstanbul 15/1/1987

 • Türkiye 1. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Ank. 23-27/2/1987

 • Ölçme Sistemleri ve Bilgi Depolama Teknikleri Semineri Tkgm Ankara 24-27/2/1987

 • Türk Bilim Tarihi Sempozyumu İü. Edeb. F. İstanbul 2-5/4/1987

 • Türkiye Ormanları Yangından Koruma Semineri Marmaris 4-8/5/1987

 • Internat Symposium on Modern Sciences and the Muslim World, İst. 2-4/9/1987

 • Depremleri Önceden Kestirme Sempoz. Bolu 7-9/10/1987

 • Prof. B.Tansuğ Sempozyumu İstanbul 8-9/10/1987

1988

 • Türkiye'de Orman İşletmeciliğinin Gelişimi Sempozyumu Ankara 9-10/2/1988

 • I. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu Balıkesir 26-27/4/1988

 • Harita-Kadastro 88 Sempozyumu Sü-Konya 13/5/1988

 • V. Müh. Haftası İsparta 30.5-3.6.1988

 • İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı Sempozyumu İst. 20-24/6/1988

 • Ülkemiz Kalkınmasında Mühendisliğin Rolü Sempozyumu Yü. İst. 20-24/6/1988

 • 16th International Congress of the Photogrammetry and the Remote Sensing Kyoto Japan 1-10/7/1988

 • Sulama Projelerinde Arazi Toplulaştırması Semineri DSİ Uludağ Tesisleri 14-17/11/1988

1989

 • Türkiye 2.Harita Kurultayı Ankara 6-10/2/1989

 • Türkiye Uzaktan Algılama Semineri Ankara 21-22/3/1989

 • 2.Türk Bilim Tarihi Sempozyumu İstanbul 3-5/4/1989

 • 2.Topografya Kurultayı Kurultayı Ankara Mayıs 1989

 • Inşaat Müh. Odası Topografya Semineri Ankara 25-27/5/1989

 • Emlak ve Kamulaştırma Toplantısı DSİ, Elazığ 26/30/6/1989

 • Vi. Ulusal Mekanik Kongresi Kirazlıyayla/Bursa 11-15/9/1989

 • 12.Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu Ankara 16-18/11/1988

 • Karayolu 89 Sempozyumu

 • 2.Topografya Bilimsel ve Teknik Kurultayı Ankara 1989

 • 6.Türkiye Bilgisayar Kongresi İstanbul 1989

 • Fig 7. Komisyon Toplantısı İstanbul 1989

 • Sivil Harita Mühendisliği Eğitim ve Öğretiminde 40.Yıl Sempozyumu İstanbul 11-13/10/1989

 • Tmmob Inşaat Müh. Odası Ank.Topografya Semineri 25-27/5/1989

 • Sivil Harita Mühendisliği Eğitim ve Öğretiminde 40.Yıl Arazi Toplulaştırması

 • Kollokyumu İstanbul 13-15/12/1989

1990

 • İstanbulun Geleceği Stratejiler ve Öneriler Forumu İstanbul 3-5/5/1990

 • 1. Hatlar Kadastrosu Konferansı İzmir 11/5/1990

 • Vi. Müh. Haftası İsparta 28/5-2/6/1990

 • İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı II Sempozyumu İtü-İst.26-28/9/1990

 • Interdisciplinnary Aspects of town planning. YTÜ İstanbul 3-5/10/1990

 • 3194 Sayılı İmar Kan. 18.Madd. Uyg. Sem. Ankara 10-11/10/1990

 • Kent Kooperatifleri Merkez Birliği Kent Kooperatifçiliği 5.Teknik Semineri Kuşadası 1-3/11/1990

 • Trabzon ve Yöresi 20 Haz. 1990 Sel Felaketi Sempozyumu Trabzon 22-24/11/1990

 • Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde Bilgi Sistemleri Semineri Ytü, İst.3-4/12/1990

1991

 • Türkiye’de Harita Kadastro Hizmetleri ve Sorunları. HKMO Ankara Ocak 1991

 • Türkiye 3. Harita Kurultayı Ankara 28/1-1/2/1991

 • TUJJB Genel Kurul Toplantısı. HGK Ankara 30-31/5/1991

 • Maden Haritacılığı Semineri Zonguldak 9-10/5/1991

 • Bilgisayar Destekli Çevre Tasarımı ve Uzaktan Algılama Semineri Ank.Ün.Zir.F.Peyzaj Mim Böl. Ank. 1991

 • Ii. Balıkesir Müh. Semp. 30-31/5/1991

 • Milletlerarasi Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Kongresi İstanbul 8-11/10/1991

 • Türkiye İnşaat Mühendisliği XI. Teknik Kongre İstanbul 8-11/10/1991

 • Kent Kooperatifleri Merkez Birliği Kent Kooperatifçiliği 6.Teknik Semineri Dalaman 30/10-2/11/1991

 • Türkiye I. Ulusal Heyelan Sempozyumu Trabzon 29/11/1991

1992

 • Türkiye III. Harita ve Teknikerlik Hizmetleri Kurultayı Ankara 13-16/4/1992

 • İstanbul Metropolünde sayısal fotogrametrik haritaların kullanımı-panel- HKMO Şb.

 • İstanbul 29/4/1992

 • Türkiye VIII. Kömür Kongresi Zonguldak 4-8/5/1992

 • Vii. Mühendislik Haftası İsparta 25-29/5/1992

 • İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı III. Sempozyumu İTÜ-İst.15-18/6/1992

 • İstanbul’daki Su Havzalarının Çevre Sorunları ve Korunmaları Semp. İstanbul 1992

 • İmar Planlarının Uygulanması Semineri Trabzon 29/6-4/7/1992

 • Milletlerarası Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Kongresi Ankara 22-27/9/1992

 • Harita ve Harita Bilgilerinin Kullanımı (Gizlilik) paneli. YTÜ İstanbul 25/9/1992

 • Uluslararası Tapu Tahrir Defterleri Sempozyumu Sü-Konya 26-28/10/1992

 • İstanbul Kadastrosu Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli Yü-İstanbul 27/10/1992

 • Ormancılığımızda Orman Amenajmanının Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempoz. Ankara 16-19/11/1992

 • Kent Bilgi Sistemi. Paneli HKMO Şb YTÜ.İstanbul, 25/12/1992

1993

 • Türkiye 4. Harita Teknik Kurultayı HKMO Ankara 1-4/2/1993

 • Kentsel Arsa Üretimi ve Sorunları Paneli HKMO Bursa Şb.19/2/1993

 • Uluslararası Bılgisayar Uygulamaları Sempozyumu Konya 9-10/6/1993

 • İller Bankası 60. Yıl Semineri Ankara 28-29/9/1993

 • İmar Uygulamaları ve 18. Madde. HKMO Şb. Konya, 22/10/1993

 • The First Intern. Confer. On The Mediterranean Coastal Environment Antalya 2-5/11/1993

 • Prof Dr. H.Wolf Jeodezi Sempozyumu İstanbul 3-5/11/1993

 • Tujjb Genel Kurulu Ankara 8-11/6/1993

 • Vakıf Kültür Varlığının Korunması, Yaşatılması Semineri Ankara 6-12/12/1993

 • İtü Maden Fak. 40. Yıl Sempozyumu Aralık 1993

1994

 • II. Uluslararası Osmanlı Tapu Tahrir Defterleri Sempozyumu Erlangen 18-19/3/1994

 • DSİ 40. Kuruluş Yılı Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi Konferansı Ankara 1994

 • 15. Yıl Sempozyumu, Çukurova Üni. Adana 4-7/4/1994

 • International Cartographic Seminar İstanbul 11-16/4/1994

 • II. Uzaktan Algılama ve Türkiye'deki Uygulamalar Sempozyumu, Tufuab Bursa 15-22/5/1994

 • S. Demirel Ü. Müh. Haftası İsparta 5/1994

 • Uluğ Bey ve Çevresi Uluslararasi Sempozyumu Ankara 31/5-1/6/1994

 • Hava Harp Okulu I. Havacılık Semp. İst. 9-10/6/1994

 • İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı Iv. Sempozyumu İst. 14-16/6/1994

 • I. Turkish International Symposium On Deformations İstanbul 5-9/9/1994

 • The Second Intern. Coastal Engineering Workshop Ytü İst. 10-11/10/1994

 • 1. Ulusal Coğ. Bil. Sist. (Cis) Semp. Trabzon. 18-20/10/1994

 • Intern Special Conf. On Marine Disposal Systems İst. 9-11/11/1994

 • Doğal Değerlerin Korunması-Kurumlaşma Stratejileri Semineri YÜ İst. 24-25/11/1994

1995

 • Türkiye 5. Harita Teknik Kurultayı Ank. 31/01-03/02/1995

 • 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Kemer/Antalya 30/3-2/4/1995

 • III. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu Balıkesir 10-11/4/1995

 • Nezihi Canıtez Sempozyumu İstanbul 12-14/4/1995

 • Black Sea Region. Conf. On Environm. Protect. Technol. For Coastal Areas Varna/Bulg. 13-15/6/1995

 • Türk Haritacılığının 100. Yılı Ank. 1-5/5/1995

 • Karadeniz Çevre Konferansı İst. 28-30/6/1995

 • First Turk.-German. Joint Geod. Days İst. 27-29/9/1995

 • Mühendislikte 20. Yıl Sempoz. Zonguldak 5-6/10/1995

 • I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Trabzon 23-25/10/1995

 • Orta Asya Çevre Konferansı İst. İstanbul 25-27/10/1995

 • Neue Technologie in der Geodäsie, Türk.-Österr. Geod. Tage İst. 26-27/10/1995

 • Devlet Istatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumu-95 Ankara 27-29/11/1995

 • Haritacılıkta Bilgisayar Sempozyumu İstanbul 1995

1996

 • XXIV Th International Housing Congress Ankara

 • III. Coğrafya Sempozyumu Ankara 15-19/4/1996

 • İstanbul 2020 Sempozyumu 17-19/4/1996

 • 1. Ulusal Ulaşım Sempozyumu İstanbul 6-7/5/1996

 • Symposium of the IAG Subcommission for the European Reference Frome (Euref) 22-25/5/1996 Ankara

 • GAP I. Mühendislik Kongresi Ş. Urfa 29/5-1/6/1996

 • Doğal Afetler ve İnsan Yerleşimleri Politikaları Sempozyumu İTÜ 7/6/1996

 • İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı V. Sempozyumu 17-19/6/1996

 • Unesco Int. Conf. On Technol. Manag. İst. 24-26/6/1996

 • Bilişim 96, 13. Ulusal Bilişim Kurultayı İstanbul 18-22/9/1996

 • CBS 96-Coğrafik Informasyon Sistem (CIS) Bü+Itü+Ytü, İstanbul 26-28/9/1996

 • EURISY Kollokyum. Frascati/İtalya 2-3/10/1996

 • TMMOB Mühendislik Mimarlık Haftası İstanbul 14-20/10/1996

 • 21. Yüzyıla Girerken Harita Kadastro Sektörü ve Sorunlari Paneli HKMO Ankara 25/10/1996

1997

 • Türkiye 6. Harita Teknik Kurultayı Ank. 3-7/3/1997

 • III. Uzaktan Algilama ve Türkiyedeki Uygulama Semineri Uludağ 16-18/5/1997

 • Second Turkish-German Joint Geodetic Days Berlin 28-30/5/1997

 • 6. Kültür Teknik Kongresi Bursa 5-8/6/1997

 • Uluslararasi GIS/GPS Sempozyumu İstanbul 15-19/9/1997

 • XI. World Forestry Congress Ekim Antalya 1997

 • DSİ Projelerinde Arazi Toplulaşt. Uygulaması Semineri Çanakkale 17-19/11/1997

1998

 • Symposium On Digital Photogrammetry İstanbul 1998

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çevre Yönetimi Kongresi Ankara 1998

 • Cumhuriyetimizin 75. Yilinda Tapu Kadastro ve Harita Sektörü Sempozyumu Izmir 16/10/1998

 • II. Gap Urfa-Harran Kalkınma Sempozyumu Ş.Urfa 21-24/10/1998

 • Prof. Dr. Ekrem Ulsoy'un Meslekte 60. Yılı Töreni İstanbul 23/10/1998

1999

 • 7. Harita Kurultayı Ankara 1-5/3/1999

 • Third Turkish-German Joint Geodetic Days. İstanbul June 1-4, 1999 (Edits. M.O. ALTAN-L.GRÜNDIG)

 • Harita Mühendisliğinde 50 yıl. İTÜ- İstanbul 28/5/1999

 • YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Eğitiminin 50. Yıl KutlamalarıYTÜ,İstanbul 21-22/10/1999

 • International Symposium on Remote Sensing and Integrated Technologies İTÜ, İstanbul 20-22/10/1999

4.6 HARİTA, TAPU ve KADASTRO İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER 132)

Ülkemizde Tapu ve Kadastro ile ilgili işlemlerin dayanağı olan tüzük, yönetmelik, yasa ve benzeri kararların yıllara göre sırası aşağıda gösterilmiştir. • 1534'e kadar Taşınmazlar "Defter-i Köhne"lere yazıldı

 • 1534-1847 "Kuyud-u Kadime" veya "Kuyud-u Hakani" (Eski kayıtlar) adı verilen defterler hazırlandı.

 • 16. Yüzyıl Vezir-i Azam Rüstem Paşa ve "İltizam"düzenine geçilmesi

 • 1839 : Tanzimat Fermanının ilanı. Bundan sonra vergiler devlet eliyle toplanmağa başlandı

 • 1840 : Bir ilmühaber ile mültezimler kaldırılıp vergi toplama işi muhassılalara verildi. Öşür vergisinin oranı her yerde 1/10 oldu.

 • 1847 : Miri arazi tasarruflarına ; Sipahi, Mültezim, Mütevelli ve Muhassılalarca verilen tapu senetlerinin artık defterhane'ce verilmesi -Tapu nizamnamesi-

 • 1856 : Islahat fermanı çıkarıldı. Dirlik sistemi kaldırıldı.

 • 1858 : Arazi Kanunname-i Hümayün yürürlüğe kondu (5 çeşit arazi tanımlandı)

 • 1859 : Tapu nizamnamesi çıkarılarak tuğralı tapu senedi verilmeğe başlandı.

 • 1860 : Tapu senetlerine yeni hükümler kondu.

 • 1867 : Tanzimat fermanı ile yabancılara tanınan "Mülk edinme hakkı"nın uygulanmağa

 • başlanması

 • 1871 : Köylerde tapu tahriri (yoklama) yapılmasına dair irade çıkarıldı.

 • 1873 : Osmanlı devletinde arazi ve emlak haritalarının düzenlenmesine başlandı

 • 1874 : Tapu teşkilatı kuruldu. Bütün taşınmazlara senet verilmeye başlanması.Emlak nizamnamesinin çıkarılışı

 • 1877 : Ahmet Cevdet Paşa ve arkadaşları tarafından ilk medeni kanun"Mecelle" tamamlandı

 • 1897 : Taşınmaz alım satımı için Tapu dairelerince zabıt defterlerinin kullanılmasına başlandı.

 • 1912 : Defteri hakan Nazırı Mahmud Esad'ın hazırladığı Emvali Gayri Menkullerin Tahdit ve Tahriri hakkında geçici yasa yürürlüğe girdi.

 • 1921 : Moskova antlaşması ile Türkiye'ye bırakılan topraklarda (Artvin, Ardahan, Kars illeri) kadastrosu için çıkarılan 474 sayılı yasa

 • 1925 : 657 sayılı Harita Genel Müdürlüğü kuruluş yasası

 • 1925 : 658 sayılı kadastro kanunu ile Tapu Genel Müdürlüğüne bağlı bir Kadastro örgütünün kurulması. Aynı yıl sonunda rumi takvimden miladi takvime geçildi ve Alafranga saat  kabul edildi. 3 Kasım 1928 de Latin alfabesi kabul edildi. 26 Mart 1931 de 1782 sayılı yasa ile uzunluk, ağırlık, ve hacım ölçüleri uygulamasına 1 Ocak 1933 de başlandı.

 • 1926 : (4 Ekim) da 743 sayılı medeni kanun yürürlüğe girdi. Mecelle kaldırıldı.

 • 1930 : 1580 sayılı belediye yasası

 • 1930 : Tapu sicilli nizamnamesi yürürlüğe girdi.

 • 1932 : Tapu sicil müdürlüğü, tapu sicil muhafızlığı teşkilatına ait 2015 sayılı yasa

 • 1933 : Belediye Yapı ve Yollar Kanununun kabulü

 • 1934 : 2613 sayılı Kadastro ve Tapu tahriri yasası yürürlüğe girdi.

 • 1934 : 2644 sayılı tapu kanunu

 • 1935 : 2/3642 sayılı kadastro ve tapu tahriri tüzüğü yayınlandı

 • 1936 : 2937 sayılı "Tapu Kadastro Genel müdürlüğü teşkilat ve vazifesi hakkında yasa"

 • 1939 : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 3707 sayılı yasa ile önce Adalet Bakanlığına ve 1951 yılında çıkan 5840 sayılı yasa ile Başbakanlığa bağlandı.

 • 1945 : 4753 sayılı yasa ile Çiftçiyi topraklandırma yasası çıktı.

 • 1947 : Tapu ve Kadastro fen işleri izahnamesi

 • 1950 : 5519 sayılı tapulu ve tapusuz malların tescili hakkında kanun

 • 1950 : 5520 sayılı miktarı farklı malların mahkeme kararı ile tescili hakkında yasa

 • 1950 : 5602 sayılı tapulama yasası ve aynı yıl 5612 sayılı yasa ile fotogrametri kadastroya uygulanmağa başlandı.

 • 1956 : 6785 sayılı imar yasası kabul edildi.

 • 1956 : 6830 sayılı kamulaştırma yasası

 • 1957 : İmar nizamnamesi (tüzüğü) nin kabulü

 • 1958 : Şehir ve Kasaba haritalarının yapılmasına ait teknik şartname

 • 1960 : 6785 sayılı yasanın 14. maddesine göre fen adamlarının yetkileri ve belediyelere karşı deruhte edebilecekleri fenni sorumluluk sınırları hakkında yönetmelik

 • 1960 : Harita ve plan işaretlerinin korunmasına ilişkin 155 sayılı yasa

 • 1961 : 203 sayılı yasa ile Bakanlıklararası harita işlerini koordinasyon ve planlama kurulu

 • 1962 : Türkiye kadastrosu hakkındaki rapor yayınlandı.

 • 1965 : Kat mülkiyeti

 • 1966 : Arazi tevhidi (Birleştirme) tüzüğü ve aynı yıl 766 sayılı tapulama yasası

 • 1966 : 1:5000 ölçekli Harita standartları yönetmeliği

 • 1966 : 775 sayılı Gecekondu yasası

 • 1968 : Tapulama fen işleri yönetmeliği

 • 1969 : 1164 sayılı arsa ofisi yasası

 • 1969 : Söke'de ilk defa koordinat kadastrosu uygulanmağa başlandı.

 • 1970 : Orman tahdit (sınırlama) ve tescil (kayıt) yönetmeliği yürürlüğe girdi.

 • 1972 : 1605 sayılı imar yasasında değişiklik yapan yasa kabul edildi.

 • 1972 : Tapu ve Kadastro nirengi işleri talimatı

 • 1973 : 1757 sayılı toprak ve tarım reformu yasası kabul edildi

 • 1973 : İmar yasasını 42.maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri hakkında yönetmelik

 • 1973 : Tescile konu olan harita ve planlar yönetmeliği

 • 1973 : Bakanlık, devlet teşekkülleri, üniversitelerle özel müessese ve şahısların harita ve harita bilgilerini temin ve kullanma yönetmeliği

 • 1974 : 1:2500 ve daha büyük ölçekli Harita ve planların yapım yönetmeliği

 • 1976 : 1:5000 ölçekli standart topografik,fotoğrafik harita yapım yönetmeliği

 • 1976 : Orman Kadastrosu yönetmeliği

 • 1979 : Arazi toplulaştırma tüzüğü ve 1 yıl sonra yönetmelik

 • 1981 : 2644 sayılı şerefiyeyi kaldıran Belediye gelirleri yasası

 • 1983 : 2859 sayılı Tapulama ve kadastro paftalarının yenilenmesi hakkında yasa

 • 1983 : TKGM-Harita ve harita bilgilerini temin etme yönergesi

 • 1984 : 2981 sayılı İmar ve Gecekondu mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak bazı işlemler hakkında yasa

 • 1984 : 3030 sayılı Büyük şehir belediyeleri yönetmeliği hakkında yasa

 • 1984 : 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilat kanunu

 • 1984 : Kadastro Fen işleri izahnamesi

 • 1984 : Orman Kadastrosu teknik izahnamesi

 • 1984 : 3086 sayılı kıyı yasası (11. mad.)

 • 1985 : Kıyı yasası uygulamasına dair yönetmelik

 • 1985 : 3194 sayılı İmar Kanunu

 • 1985 : Halihazır harita alımı ve zeminde arazi ve arsa düzenleme uygulama işlerini yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşlarının ehliyet durumlarına ait esaslar hakkında yönetmenlik

 • 1985 : HAKAR (Harita-Kadastro Reform Projesi)

 • 1987 : 3402 sayılı Kadastro yasası ile 2613 ve 766 sayılı yasalar birleştirildi.

 • 1988 : Büyük Ölçekli haritaların yapım yönetmeliği

 • 1990 : TÜRYAP (Türkiye Yüzeyağı Projesi)

 • 1994 : Serbest mühendislik ve müşavirlik büroları tescil yönetmeliği

 • 1994 : Harita ve harita bilgilerini temin ve kullanma yönetmeliği

5. EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARI

5.1 TÜRKİYEDE ÖĞRETİM KURUMLARI

18. yüzyıl sonunda yüzyıllar boyunca Osmanlı eğitim kurumlarında okutulan klasik dönem İslam biliminin devamı ve tekrarı niteliğindeki bilim yerine, batıda gelişen ve genel olarak Osmanlı toplumunun yabancısı olduğu bilimlerin eğitimine başlandığı görülmektedir. Bu tür girişimler Tanzimat dönemindeki köklü değişikliklerin temelini oluşturmaktadır. Şimdiki Denizcilik Okulu ve İTÜ'nün çekirdeğini oluşturan bu kurumlar aşağıda tanıtılmıştır.

Mühendishane-i Bahri-i Hümayun

Hendesehanei Bahri de denilmektedir. Askerliğin bir uzmanlık dalı haline gelmesi ve bunun için teknik eğitime gereksinme duyulması üzerine ve orduda reform yapmak ve teknik eğitim görmüş "mütefennin zabit" (Fen bilgileri ile donanmış subay) yetiştirmek üzere İstanbul'da Kaynarca antlaşmasından hemen bir yıl önce, Avrupa'yı örnek alarak 1773 de Haliç'te Tersane-i Amire'de teknik eğitim ve mühendislik eğitimi veren bir okulun açılmasına karar verildi. Gerekli araç ve gerecin bulunmasından sonra "Hendeshane" (Geometri evi) denilen okul öğretime açıldı. Dershanede denizcilikten başka topçuluk tekniği de öğretiliyordu. Hocalığa logaritma çalışmaları ile ünlü Gelenbevi İsmail efendi getirildi. İstanbula gelen Fransız mühendislerinin katkısı ile de bu kuruluş kısa zamanda gelişti ve okul 1776 da Mühendishane-i Bahri-i Hümayun adıyla yeniden düzenlenerek başhocalığa Cezayirli Seyyid Hasan Paşa getirildi.1789 ve 1795 de tekrar düzenlenen bu okulda Abdurrahman ef., Sakıp, Yahya ve Ömer ef. görev aldılar. 1842 den sonra "Mektebi Bahriyei Şahane" adını aldı. 1852 de Heybeliada'ya taşınarak bugünkü Deniz Harp Okulu'nun çekirdeğini oluşturdu.Mühendishane-i Berri-i Hümayun

1795 de İstanbul'da kara kuvvetlerine ilişkin olarak topçu subayı yetiştirmek üzere kuruldu. Haliç tersanesindeki Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un genişletilmesiyle birkaç aşamada kurularak faaliyete başladı. İshak ef. burada başhocalık yaptı. İshak ef. zamanında III. Selim'in de yakın ilgisi ile okulda bir çok yenilik yapıldı133). Tophane Nazırı Bekir Paşa'nın teklifi üzerine 1847 de çıkarılan bir yönetmelikle Mühendishane, "Topçu ve Mimar (istihkam) mektebi" adını aldı ve idadi (lise) sayıldı. Ayrıca dört yıllık Mimari ve Harbiye sınıfları açıldı. "Mühendishanei Berri-i Hümayun, 1909 da Mühendis Mektebine dönüştürülerek Nafıa (Bayındırlık) bakanlığına bağlandı. 1928 de Yüksek Mühendis Mektebi adıyla kurulan ve daha sonra 1944 de İstanbul Teknik Üniversitesi adını alan kuruluşun çekirdeğini meydana getirdi. 1935 de yeniden düzenlendi, 1941 de MEB'na bağlandı. 1945 de 6 yıldan 5 yıla indirildi, 1946 da bu okul özerk oldu. 1954 de bu okula bağlı dört yıllık Maçka Teknik Okulu açıldı.

1834 yılında mekteb-i Harbiye-i Şahane (Harp Okulu) açıldı. 1838 de açılan "Tıbbıye-i Şahane" (Tıp okulu) ve 1874 de açılan darülfünun 1933 de Üniversite Reformu ile İstanbul Üniversitesi olmuştur. Aslında 1874 yılı darülfünunun şeklen açılış yılıdır. Önce Galatasaray binası içinde öğretime başlamış, düzenli olarak 1900 da faaliyete geçebilmiş, ancak 1916 da yeni örgütlenmesinden sonra fen dersleri bakımından lise seviyesini aşan bir hale gelmiştir. 31 Temmuz 1933 de İstanbul Darülfünun kapatılarak İstanbul Üniversitesi adı ile yeniden açıldı. Öğretim kadrosunun büyük bir kısmının işine son verildi. 71 i Ordinaryüs ve Prof. olan 157 eleman kadro dışı bırakılmıştır. Aynı şekilde 1863 de kurulan Robert Kolej, 1971 de Boğaziçi Üniversitesi oldu. Bu okullara paralel olarak 1847 de Halkalı Ziraat Mektebi, Osmanlıların ilk mesleki ve teknik öğretim kurumu olup 1850 de Nafıa (Bayındırlık) Bakanlığına bağlandı. 1889 da Halkalı'da Veteriner Y.Okulu açıldı. 1911 de açılan Teknik Okulu çeşitli aşamalardan sonra Yıldız Teknik Üniversitesine dönüştü. Cumhuriyet'den sonra 1933 de Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü, 1935 de Ankara'da Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi kuruldu.1859 dan beri İstanbul'da öğretim yapan Mektebi Mülkiye Siyasal Bilgiler Okulu adıyla 1936 da Ankara'ya taşındı134).

1933 de Üniversite reformundan sonra görevlerine son verilen kadronun dışında ülkede mevcut personelle bu işi yapmak çok zor olacaktı. 1933 yılında çok sayıda bilim adamının ve üniversite hocasının Nazi baskısı ile Almanya'yı terk etmek arzusunda olmaları bizim için büyük bir şans eseri idi. Bundan derhal yararlanıldı. Bu itibarla 1933 yılı Türkiye'ye Avrupa'dan özellikle Almanya'dan büyük bir beyin göçünün başladığı yıl oldu. Bu olaydan sadece İstanbul Üniversitesi değil, Ankara Üniversitesi de yararlandı.

Bu üniversiteleri Erzurum'da Atatürk Ü. (1953), Trabzon'da Karadeniz Teknik Ü. (1955), İzmir'de Eğe Ü. (1955), Ankara'da Ortadoğu Teknik Ü. (1956), Hacettepe Ü. (1967), İstanbul'da Boğaziçi Ü.(1971) izledi. YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) ile üniversite sayıları hızla arttı. Adana'da Çukurova Ü. (1973), Eskişehir'de Anadolu Ü. (1973), Sıvas'ta Cumhuriyet Ü. (1974), Malatya'da İnönü Ü. (1975), Elazığ'da Fırat Ü.(1975), Samsun'da 19 Mayıs (1975), Bursa’da Uludağ (1975), Konya'da Selçuk Ü. (1975) Üniversiteleridir. Bu tarihten sonra da Türkiye'de üniverisite sayısı hızla artarak her kentte bir üniversite açılmıştır ve üniversite sayısı oldukça çoğalmıştır. Bunlara özel ve Vakıf Üniversitelerini de eklediğinizde 60’ ı geçmektedir.

5.2 HARİTACILIKLA İLGİLİ ÖĞRETİM KURUMLARI

Türkiyede haritacılık eğitiminin çekirdeği geçen yüzyılda atılmıştır. Moralı Ali Efendi Deniz Bakanlığı sırasında (1804-1808) "Mühendishane" adıyla bir okul kurulmasını emretti. Bu okulda bir çok bilimlerin yanısıra "Harita Bilimi" ve "Coğrafya" dersleri koydurmuştur. Bu okulun adı daha sonra "Mühendishane-i Bahri-i Hümayun" (Devlet Deniz Mühendis Okulu) ve 1824 de Mekteb-i Bahriye (Denizcilik Okulu) daha sonra da Tersane-i Amire adını almıştır. Bu okul, birisi Gemi Yapım Tekniği, diğeri ise Harita Tekniği ve Coğrafya adında iki bölümden oluştu. Harita Tekniği ve Coğrafya bölümünde aritmetik, geometri, cebir, harita tekniği, coğrafya ve bazı ölçü aletleri, mukabele (kuran okuma), kompozisyon gibi dersler okutuluyordu.

1834 de Harp okulu açılmış ve öğrenim programlarında topografya, harita çizimi, manzara çizimi, gölge, tarama, jeodezi ve yol geçki saptanması gibi konular yer almıştır.

15 Ocak 1911 tarihli Emri Sami'ye (Sadrazam Emri) ile Defteri Hakanı nezareti (bakanlığı) bünyesinde İstanbul'da "Kadastro Memurları Mektebi" olarak ta bilinen "Kadastro Mektebi Alisi" kuruldu. Lise düzeyindeki okul 1912 de yüksek okul düzeyine çıkarıldı. İki şubeli olan okulun hukuk bölümü iki, matematik bölümü bir yıllıktı. 1916 da 1.Dünya Savaşı nedeni ile kapatılmasına kadar hukuk bölümünden 59, matematik bölümünden 85 mezun verdi. Cumhuriyetin kuruluşundan hemen sonra 1925 de Ankara'da "Kadastro Meslek Mektebi" ismiyle açıldı, ancak uygun yapı bulunamadığından İstanbul'a taşındı. Bir kurs seviyesinde olan okul 1933 de yeniden düzenlenerek Tapu ve Kadastro Tatbikat Mektebi oldu, 1936 da tekrar Ankara'ya taşındı. 1946 ya kadar 1240 mezun verdi. Eğitimci Mümtaz TARHAN (1908-1970) tarafından düzenlenerek 1946 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca müfredat programı ve yönetmeliği onaylanarak okula lise derecesi verilmiş ve ismi Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi olmuştur. 1988 yıl sonuna kadar buradan 3980 eleman mezun olmuştur. Tapu Kadastro Meslek Y.Okulu adıyla 1982 de Gazi Üniversitesine bağlanmıştır.

1916 yılında İstanbul'da "Harita Ahz-ı tersim okulu" (Harita Alımı ve Çizimi Okulu) açılmış ve üç dönem de 34 mezun verdikten sonra 1 Şubat 1923 yılında kapatılmıştır. 1911 yılında yapımına başlanan ve seri nirengiye dayanan 1:200 000 ölçekli istikşaf (seçim) haritalarının 124 paftalık tümünün 1929 yılına kadar süren yoğun bir çalışma sonucunda tamamlanması bu okulu bitirenler ile olanak kazanılmıştır 135).

Harita Genel Müdürlüğünün kuruluşuna paralel olarak 1925 tarihinde Ankara'da Harita Mekteb-i Ali'si (Harita Yüksek Okulu) açılmış ancak 1929-1938 yılları arasında kapatılmıştır. 1942/43 öğretim yılından itibaren mezun olanların mühendislik eğitimine denk bir eğitim gördükleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen Harita Genel Komutanlığı bünyesindeki bu okul 1969 yılında ismini "Harita Yüksek Teknik Okulu" olarak değiştirmiş ve öğretimini sürdürmektedir. Süresi iki yıl olan bu okula Harp Okulu mezunları alınmakta ve Mühendis Teğmen olarak mezun etmektedir 136) 137).

Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde jeodezi öğrenimi için bir program hazırladı, ancak uygulanamadı.

Mümtaz TARHAN'ın gayreti ile Milli Eğitim Bakanlığının 7 Mayıs 1949 tarih ve 10659 sayılı emirleriyle 1949/50 öğretim yılında İstanbul Teknik Okulunda Harita ve Kadastro şubesi açıldı 138)139). İlk yıl alınan öğrenciler birinci ve ikinci sınıfa yerleştirilerek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün burs desteği ile 1953 yılında ilk mezunlarını verdiler. 1959 yılında Yıldız Üniversitesinde Harita Kadastro şubesinde Master eğitimine başlandı. 1971 yılında Jeodezi ve Fotogrametri Bölümünün gündüz öğrenimine paralel olarak gece eğitimi başlatıldı. Gece eğitimi daha sonra gündüze alınarak diğer öğretime paralel ikinci bir öğretim programı oldu. Bu okulun ismi daha sonra sıra ile Yüksek Teknik Okulu, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Yıldız Üniversitesi ve en son olarak da "Yıldız Teknik Üniversitesi" oldu.

1968/69 yılında Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesi içinde İnşaat Fakültesine bağlı Jeodezi Bölümü açıldı. İlk iki yıl beş yıllık Y.Müh öğreniminden sonra 4 yıllık lisans seviyesinde mühendislik öğrenimine geçildi. Daha sonraları bölüm İnşaat Fakültesinden ayrılarak Yerbilimleri Fakültesine ve en son olarak Mühendislik Mimarlık Fakültesi içine alındı. Bölümün ismi de diğer üniversitelerdeki bölümlerle birlikte Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümü oldu 140). Bu Üniversite ismi de 1981 de YÖK ile Karadeniz Üniversitesi ve 1989 da tekrar Karadeniz Teknik Üniversitesi oldu.141).

1969/70 yılında İTÜ de İnşaat Fakültesi içinde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü açıldı. Daha önceleri 1929 da bu üniversite bünyesinde açılan Jeodezi Bölümü rağbet görmeyerek kapanmıştır 142). Dört yıllık lisans öğretimi sonunda ilk mezunlarını 1973 yılında verdi

1972/73 öğretim yılında Konya'da Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (Sonradan Selçuk Üniversitesi) içinde Harita ve Kadastro Mühendisliği şubesi açıldı143). Bu bölümde de ana öğretime paralel 2. bir öğretim programı uygulanmaktadır.

1994/95 öğrenim yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü açılarak ilk mezunlarını 1998 de verdiler.

1995/96 Öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Müh. Fakültesinde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü açılarak ilk mezunlarını 1999 da verdiler.

1997/98 Öğretim yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Müh. Fakültesinde de Jeodezi ve Fotogrametri Müh. bölümü açıldı.

Bütün bölümlerin ismi 1982 yılında çıkarılan 41 sayılı kararname ile "Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü" oldu.

1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Y.lisans programı açılarak, lisans öğrenimi yapanlara Y.lisans ve doktora olanakları sunulmaktadır.

Şanlıurfa, Niğde, Hacettepe Üniversitelerinde Bölüm açılması kararlaştırılmış, ancak henüz öğrenci alınmamaktadır.
Yüklə 1,23 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə