TüRKÇE Özne (İşi yapan, üstlenen)Yüklə 1,32 Mb.
səhifə4/15
tarix22.01.2019
ölçüsü1,32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

10 It

6lt

4lt

Buradan = 7,2

100

x = % 72 alkol olur.z o >-ço

'o m to

8. HIZ PROBLEMLERİ

Yol = HızxZaman

X=Yol

V=hız > ıset = zaman

x= V.t (yol formülü)

x V= — (hız formülü)

tsaat


tsaat

x

t = — (zaman formülü) vAynı anda başlayan karşılıklı hareketlerde x= t.Vi + t.V2 x = t(Vi+V2) t= x

v1+v2

Aynı anda başlayan aynı yönlü hareketlerde

a

Vi . t = V2.t + x Vi.t-V2.t = x t (V1-V2) = xSORU:

Saatte ortalama 80 km hızla giden bir otomobil, kendisinden 120 km önde ve saatte 60 km hızla aym yönde giden kamyona kaç saat sonra yetişir?

ÇOZÜM:

Kamvon V = 60 km/sn

Otomobil

V = 80 km/sn


Otomobil I

120km


Kamyon

-MATEMATIK-

21


ÇOZUMLU KONU KAVRAMA TE5Tİ

NOT: Bu arabadaki 120 km farkı kapatmak için hızlı giden aracın yönü pozitif (+), yavaş giden aracın yönü negatif(-) alırsak kaç saatte yetişeceği bulunur. Hız prob-

yazılmaz.

lemlerinde ters orantı olduğundan •

x =V . t

-*■ ■*■ v

Yol = Hız. Zaman

(80-60). t= 120 20t=120

t = 6 saat sonra yetişir.gore
1.


80 km/s

60km/s

A B C

A ve B'den aynı anda ve aynı yönde hareket eden iki aracın saatteki hızları sırasıyla 80 ve 60 km'dir.

Bu iki araç aynı anda C noktasına vardıklarına


BC| ABl

oranı kaçtır?


- B) 3

C) 5 D) 2


ö tr

UJ

û

w> co

!£■

UJ

2 6


10 46 ise bu sayı kaçtır?A) 20 B) 40 C) 80

16
2. Bir sayının — ile aynı sayının — 'nın toplamı

D) 65 E) 253. Hacmi 2v litre olan bir havuza dakikada 2a litre su akmaktadır.

Havuzun yarısının kaç dakikada dolacağını gös-teren ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- B)
a 2a

D) E)3a 3a

24-

-GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DERGİSİ-


ÇÖZUMLER

80 km/s

60km/s

I 1


I

A B C


Harekete geçtikten t saat sonra aynı anda C'ye ulaş-tıklarına göre,

|BC

İAB


60t . . = — = 3 olur. 20t

İACİ = 80 . t İABİ = 60 . t İABİ + İBCİ = İAC İAB| + 60t = 80t İAB| =80t-60t İABİ =20t

(Cevap B)5. Yaş kayısının kilosu 40.000 TL ve kuru kayısının kilosu 48.000 TL olduğuna göre, 36 kg yaş kayısıdan,

36.40000


= 30

48000


(Cevap E)

6. Murat'ın parası m, Aysun'un parası a olsun,

m-3 =a + 3

m + 3 = 4(a - 3)

m + 3 = 4a - 12 _ m-3=a+3 6 = 3a - 15 21 =3a a = 7(C9vap D)

2. Bu sayı x olsun verilenlere gör9,

2x 6x ... — + — = 46 ıse

10 16

(16) (10) 32x + 60x= 46

160 92x_ 160.46 92 ~ 92 x = 802: o

m

7.


Ali'nin

Bugünkü yaşı

Mehmet'in 48-a

a + t

48 - a + t

tyıl sonra

Verilenlere göre 48 - a +1 = a 1. denklem


a + t + 48-a + t = 80 2. denklem

2. d^nklemden t = 16 bulunur. 1 .denklemde yerine yazarsak 48 - a +16= a
(Cevap C)

(Cevap E)
3. Dakikada 2a litre su aktığına göre hacmi 2v litre olan

2v v


havuzun yarısı —- = — dakikada dolar. y 2 2a

2a

(Cevap B)8. Bir kalemin alış fiyatı —:— TL

D- ı . ■ * *■ * 100.000 _.

Bır kalemın satış fıyatı TL

10

D. , . . . . .... 100.000 50.000 _.

Bır kaİ9mın satışındakı kar TL

10


4. Ahmet işin tamamını x günde yapsın

i . 2, . 2x 4x, . .

Işın — sını yaparsa gerıye x = — sı kalır.

6 6 6


Kalan işin — 'ünü 8 günde yaptığına gör9

Bu durumda,f 100.000 50.000

x-l 10 " 6
(6) (10)

öon.non - sn x. —

60

= 500.000.500.000


4 6

Ü=

24

x = 48
_

60 500.000.60

100.000 x = 300
(Cevap A)

(C9vap B)MATEMATIK-
9. Bugün

15 vıl sonra
Burak'ın yaşı

x x +15
Cemil'in yaşı

y y +15
Burak ile Cemil'in bugünkü yaşları toplamı

52 olduğu-

na göre,x + y = 52(x + 15) + (y +

15) = 52+ 30 = 82


(Cevap B)

A

Ififlkm R
ı

1 1
V

V + 10

10.


şekilde ifade edilenlere ve verilentere göre, 2v + (v + 10) = 160 3v + 10 = 160 v = 50 km / sa'dir.

25

13. Büyük kardeş: x + 4 tane bilye aldıysa Ortanca kardeş: x tane bilye Küçük kardeş: x - 2 tane bilye alır. (x + 4) + x + (x - 2) = 68 3x + 2 = 68 => 3x = 66 x = 22 Küçükkard9ş: x-2 = 22-2 = 20 bilye almıştır.

(Cevap D)

14. Adamın bir adımı x cm olsun.

Yol = (Adım sayısı) x (Adım uzunluğu) İki durumda alınan yol aynı olduğu için

3x = 5x - 50

2x = 50 => x = 25

Yol = 120x25 = 3000cm =
(Cevap D)

(Cevap A)
12cm'likmum x cm

11.

1

x=-

24 saatte yanıp biterse 1 saatte

cm yanar

tsaatsonra 1. mumun boyu 12—t cm kalır.

t saat sonra 2. mumun boyu (24 - 2t) cm kalır. 24-2t 4 24 - 2t _ 4

19 t/ ~ ? ^ t ~ S

12~/2 ö 12-- ö 2

=>3(24-2t) = 4M2--=> 72 - 6t = 48 - 2t => 24 = 4t t = 6 saat

(Cevap C)

12.Suyun ağırlığı x kg ve kabın ağırlığı y kg olsun. Su ile dolu iken kabın ağırlığı 30 kg. ise x + y = 30... (1) olur.

Suyun ağırlığı boş kabın ağırlığının 4 katı ise

x = 4y... (2) olur.

Bu iki denklem birlikte çözülürse

x + y = 30 4y + y = 30

5y = 30 y = 6 dır.

(Cevap B)

tn

"o tr

Ui Q

cn en o.

111


>

15. 15 limon çürük çıktığına göre (a - 15) tane limon kalır.

Kalan limonların her birini x liradan satarsa (a - 15)x lira kazanır. Aynı paranın elde edilmesi için

a.b


a-15

olmalıdır.

= (a-15)x=>x =

(Cevap C)

16. Öğrenci sayısı: y

Sınıftaki sıra sayısı: x olsun2'şerli oturduğunda 6 öğrenci ayakta kaldığına göre,

y = 2x + 6...(1)

3'erli oturduğunda 5 sıra boş kaldığına göre,

y = 3(x-5)...(?) olur.

(1) ve (2) denkleminin ortak çözümünden x bulunur.

2x + 6 = 3(x - 5)

2x + 6 = 3x-15

x = 21


Bunagöreöğrenci sayısı: y = 2x + 6 = 2 .21 +6

= 48 olur.

(Cevap E)

26-

-GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DERGİSİ-CEVAPLI KOKU KAVRAMA TESTİ

17. Bay sayısı: x ise 4 evli çift inince 4 bay

Bayansayısı:50-x V9 4 bayan inmiş olacağın-danx-4

(50-x-4)=- (x-4) 5

46- x =

5 . (46 - x) = x - 4

230 - 5x = x - 4 234 = 6x x = 39 olur.

(C9vap B)

1. Bir bayağı kesrin pay ile paydası birer tamsayıdır.Buna göre, değeri - olan bu kesrin pay ve

paydasının farkının mutlak değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)0 B)1 C)2 D)3 E)5
18. 8x + 9(25-x) = 215

8x + 225-9x = 215

10 = x => 9 yaşında 25 -10 = 15 öğrenci vardır.

(C9vap E)

19.

Ali x tan9 soruyu doğru ce-vaplarsa,

soruların tamamını cevapladığında 80 - x tane de yanlış yapmıştır.

4 yanhş 1 doğruyugötürürse

(80-x)yanlış ?2: o

52 'o

UJ

Uzunluğu 60 cm olan bir çubuğun ucundan bir bölümü kesiliyor. Çubuğun orta noktası eski durumdan 9 cm kayıyor.Buna göre, kesilen kısım çubuğun kaçta kaçıdır?

10

D) I E) i
3 4


80-x

tane doğruyu yanlışlar götürür
NetSoru DoğruSoru Yanlışların Götürdüğü Sayısı ~ Sayısı ~ DoğruSoruSayısı

80-x 4x-80 + x 5x-80


5x-80
N.S.S = x-

= 60 => 5x - 80 = 240 => 5x = 320Nustefin bugünkü yaşı Şaban'ın 4 yıl önceki yaşına eşittir. 4 yıl sonra yaşları arasındaki fark kaçtır?

A) 8 B) 6 C) 4 D) 2 E) 1Yanlış soru sayısı = 80 - x = 16 tane

(Cevap A)20. x tane çocuk 50 000 TL atarsa, 20 - x çocuk 100 000 TL atmıştır.

x . 50 000 + (20 - x) 100 000 = 1400 000 50 000x + 2000 000 - 100 000x = 1400 000 600 000 = 50 000x => x = 12 kişi 20 - x = 8 kişi

(Cevap B)

4. Biri diğerinin 5 katı hızla su akıtabilen 2 musluk birlikte açılırsa boş havuz 10 saatte doluyor.

Buna göre, hızlı akan musluk boş havuzun yarısını kaç saatte doldurur?

A) 20 B) 16 C) 12 D) 8 E) 6

-MATEMATIK-

27


2 3

5. - si 20 olan sayının — u kaçtır?
7 10

A) 15 B) 20 C) 21 D) 27 E) 359. Yıllık enflasyonun % 44 olduğu bir ülkede maaşına % 8 zam yapılan bir memurun alım gücündeki değişim aşağıdakilerden hangisidir?

A) % 18 artar. B) %18azalır. C) % 20 artar D) %20azalır. E) % 25 azalır.

10. m kg su, n kg tuz karıştırılıyor. Bu karışımın ağırlıkça yüzde kaçı sudur?

6. Hızları farkı 5 km/saat olan iki motosikletli aynı anda, aynı yöne doğru harekete başlıyorlar.

5 saat sonra aralarındaki fark 37 km olduğuna göre harekete başlamadan önce aralarındaki uzaklık kaç km dir?

A) 12 B) 25 C) 47 D) 51 E) 62

A)

D)m-n 1ÖÖ

100m m + n

B)

E)

m-n m + n100 m + n

C)

100n m + n
dur.

tn

"o

cc

o 11. % 30 u tuz olan bir miktar tuzlu su karışımına bu <« karışımın üç katı kadar % 20 si tuz olan tuzlu su

ekleniyor.2x ^

7. x > 0 olmak koşuluyla bir malın etiket fiyatı x + — :ğj

10 uj


Oluşan yeni karışımın tuz oranı yüzde kaçtır?

A) 15 B) 17,5 C) 20 D) 22,5 E) 25İndirimli fiyatı

39x 50

olduğuna göre, etiket fiyatı

üzerinden yapılan indirim yüzde kaçtır?

A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45

8. Bir mağaza fiyatlarda % 30 iskonto yaptığında satışlar %30 artıyor. Buna göre, mağazanın cirosu ilk duruma göre nasıl değişir?

  1. Ne artar, ne azalır.

  2. % 15 artar.

  3. % 15 azalır.

  4. % 9 artar.

E) % 9 azalır.

12. Yaş üzüm kurutulduğunda ağırlığının % 50 sini kaybediyor.

Kilosu 1 YTL den alınan yaş üzüm kurutulup kilosu 4 YTL den satılırsa bu satıştan elde edilen kâr yüzde kaçtır?

A) 50 B) 75 C) 100

D) 125 E) 150

28-

-GENEL YETENEK GENEL KULTUR DERGİSI-


13. Nusret manavdan 1 kg muz alıyor. Aldığı muzların küçük boylu olanlarının tanesi 125 gr, büyük boylu olanlar 150grdır.

Nusret en çok kaç tane muz almış olabilir?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

17. Bir satıcı, bir kolideki a tane bardağı tanesi b liradan satmayı düşünmektedir.

Kolideki bardakların 3 tanesi kırık çıktığına göre, satıcı aynı parayı elde edebilmek için sağiam bardakların tanesini kaç liradan satmalıdır?


A)

B)

C)

a-3 a-b b-3

a-b „, a-b «. a-b

b + 3

a + 3

D)

E)

a-b + 3 a + b

14. a, b nin % 25 ine, b de c nin % 25 ine eşittir.

Buna göre, a, c in yüzde kaçıdır?

A) 5 B) 6,25 C) 7,5 D) 8 E) 10

Çevresi 510 metre olan dairesel pistte aynı noktadan, aynı anda ve zıt yönde harekete baş-layan iki hareketlinin hızları sırasıyla 10 m/da ve 24 m/da dır.

Haraketliler kaç dakika sonra karşılaşırlar?

A) 10 B) 12 C) 13 D) 15 E) 17o

S2 'o

UJ

18. Bir çiftlikteki ineklerin sayısının koyunların sayısına

oranı — dir. 11


İneklerin sayısı 100 den az olduğuna göre, bu çiftlikte en fazla kaç koyun vardır?

A) 220 D) 209

B) 219C)

E) 200

210


16

70 km/sa

45 km/saiki otomobil A ve B noktalarından aynı anda ve aynı yönde hareket ediyorlar. A dan hareket edenin hızı 70 km/sa, diğerinin ki 45 km/sa dir.

A dan hareket eden 5 saat sonra diğerine C de yetiştiğine göre, A ile B arası kaç km dir?

A) 75 B) 90 C) 100

D) 120 E) 125

19. Ardışık 5 çift sayının toplamının % 20 si. bu sayı-ların en küçüğünden kaç fazladır?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10-MATEMATIK-

29


CEVAPLI KONU KAVRAMA TESTİ

20. Özdeş olmayan iki ımusluktan birincisi bir havuzu x saatte doldurmakta, ikincisi de y saatte boşaltmak-tadır.

İki musluk aynı anda açılırsa havuzun I —+ - Isi

x y

B) E)

A) D)

kaç saatte dolar?

y + x y-x

1

C)

y + x y-x

1 y-x

y + x


1. Anne 30 ve üç kızının yaşları toplamı 10 dur.

Kaç yıl sonra kızların yaşları toplamı annenin yaşına eşit olur?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 152. 4 kişinin 4 yıl önceki yaş ortalaması 20 dir.

Bu kişilerin 5 yıl sonraki yaş ortalaması kaçtır?

A) 25 B) 26 C) 27 D) 28 E) 29co

"Bir dayı 50, yeğeni 20 yaşındadır. Kaç yıl sonra dayının yaşı yeğeninin yaşının 2 katı olur?"

LU

Probleminin çözümünü veren aşağıdakilerden hangisidir?

  1. (50 + x) = 20 + 2x

  2. 50 + x = (20 + x)2

  3. 50-x = (20-x)2

  4. 2.50-x =

E) 50-2x = 2

Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə