TüRKÇe testiYüklə 105,05 Kb.
tarix18.01.2018
ölçüsü105,05 Kb.
#38927


2
Kitapçığı
015-2016 DERS YILI


4.SINIF 1. SEVİYE TESPİT SINAVI

13 OCAK 2016 ÇARŞAMBA

Adı – Soyadı:..................................... Not:..................

Sınıf :...................... Süre : 90dk.
1.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI

TÜRKÇE- SOSYAL BİLGİLER –FEN VE TEKNOLOJİ


GENEL AÇIKLAMA


 1. Bu kitapçık Türkçe – Sosyal Bilgiler - Fen ve Teknoloji sorularını içermektedir. Kitapçık 16 sayfadan oluşmaktadır.

 2. Bu test 30 Türkçe, 10 Sosyal Bilgiler ve 10 Fen ve Teknoloji sorusundan oluşmaktadır. (Toplam 50 soru) Tüm soruları yanıtlamanız için size 90 dakikalık süre verilecektir.

 3. Her sorunun 4 seçeneği vardır. Doğru yalnız bir tanesidir. Doğru cevabın harfini kurşun kalemle iyice karalayınız.

 4. Bir soruda iki seçenek karalanırsa o soru yanlış olarak değerlendirilir.

 5. Bilmediğiniz soru üzerinde fazla zaman harcamayınız. Zamanınız kalırsa tekrar dönersiniz. 1. "Amca" ile "Dayı" kelimeleri arasında bir ilişki vardır. "Hala" kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki kurulabilir?
 1. Teyze

 2. Anne

 3. Akraba

 4. Yeğen

 1. Bir avuç yem, bir parça su

  Haftalarca ona yeter

  Yok ki başka bir kaygısı

  Hiç durmadan öter öter.


Yukarıdaki dörtlükte sözü edilen hayvan, aşağıdakilerden hangisi olamaz?


 1. Bülbül

 2. Tavşan

 3. Kanarya

 4. Serçe1- yağmur

2- su

3- her taraf

4- kaldı

5- yağınca

6- içinde
Yukarıdaki kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle yapıldığında

sıralama şekli hangisidir?

 1. 1 - 2 - 4 - 3 - 6 - 5

 2. 1 - 5 - 3 - 2 - 6 - 4

 3. 2 - 3 - 6 - 1 - 4 - 5

 4. 2 - 4 - 5 - 6 - 1 - 3
 1. text box 2


Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi Türkçenin ses yapısına uyar?


 1. 2 B) 3 C) 4 D) 5
 1. Sevgi insanlar arasında en güzel köprüdür. Hiçbir karşılık beklemeden sevebilmeli insan. İnsan sevdikçe hayatından zevk alır, dünyayı güzel görür. Kalbinde sevgi olmayan bir insan kapkaranlık bir zamanda yaşıyor gibidir.”Yukarıdaki parçaya göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?


 1. Her insan sevgisinin karşılığını beklemelidir.

 2. Kalbinde sevgi olmayan insan da mutlu olur.

 3. Seven kişinin gözü kör olur.

 4. Kalbinde sevgi olmayan insan karanlıkta yaşıyor gibidir. 1. Halil Öğretmen öğrencilerinden bir deyimi açıklamalarını ister.

Hangi öğrenci deyimi yanlış açıklamıştır?


 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi alfabetik sıralamada en sonda yer alır?

A) B)
C) D)


 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde Büyük Ünlü Uyumu Kuralı

aranmaz?


 1. Kalabalık B) Tabak C) Kuvvetli D) Kurt 1. masayı – ağaca – kitapta
Yukarıdaki sözcüklerde sırasıyla hangi ses olayları gerçekleşmiştir?


 1. kaynaşma – yumuşama – sertleşme

 2. sertleşme – yumuşama – kaynaşma

 3. yumuşama – kaynaşma – sertleşme

 4. kaynaşma – sertleşme – yumuşama


 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla

kullanılmamıştır?


 1. Acı bir çığlık atıp dışarı çıkmış.

 2. Gerçekleri keskin bir dille anlatırdı.

 3. Bugün havanın çok sıcak olacağını öğrendim.

 4. Annem bana çok soğuk davrandı.
Enes’in cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden

hangisi getirilmelidir?


 1. çünkü B) fakat C) dolayı D) için


(12, 13 ve 14. soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız.)
KELEBEK İLE ARIKelebek kardeşin karnı açıkmıştı. Uça uça çiçek aramaya başladı. Önce ballıbaba çiçeğini gördü. Ballıbabanın üzerine konarak içindeki ballı suyu emip karnını doyurmak istedi. Fakat çiçeğin üzerinde bal arısı vardı. Hortumunu uzatmış, ballı suyu emiyordu.
 1. Bal arısı hangi çiçeğin ballı suyu ile karnını doyuruyordu?
 1. Hortum çiçeği B) Ballıbaba çiçeği

 1. Ayçiçeği D) Gelin çiçeği 1. Kelebek kardeş niçin bal aramaya başlamış?

 1. Çiçekle arkadaşlık etmek için

 2. Çiçekleri sevdiği için

 3. Karnını doyurmak için

 4. Balarısını bulmak için 1. Kelebek karnını doyurmak için ne yapmayı planlıyor?

 1. Kırlarda dolaşmayı

 2. Ballıbaba çiçeğinin balını emmeyi

 3. Balarısını yemeği

 4. Arkadaşlarından ödünç yiyecek istemeyi


 1. Aşağıdaki mısraların hangisinde ulama vardır?

 1. Yalnız senin tatlı esen havanda,

 2. Kendi milli gururumu sezerim.

 3. Yalnız senin dağında, ya da ovanda

 4. Başım gökte, alnım açık gezerim.


Zavallı kediyi yolun kenarında gördüm. Ne yazık ki…………………


Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?


 1. ona bir tas süt verdim.

 2. ona yardım edemedim.

 3. onun için her şeyi yaptım.

 4. onun yumuşacık tüylerini okşadım. 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüzlerin benzeşmesi kuralı

vardır?


 1. Kanadından vurulan kuş uçmakta zorlanıyordu.

 2. Kaza olduğu için Girne yolu bir süre kapandı.

 3. Kütüphaneden kitap aldım.

 4. Babam çayı soğuk içer.

(18 ve 19 soruları aşağıdaki şiire göre yanıtlayınız.)

SERÇE

Kışın bütün ağaçlar senindi.

Bütün çocuklar seni beklerdi pencerede.

Şimdi başka kuşlar da geldi.

Sense unutuldun serçe.

Fakat ben hala seni seviyorum.

NECATİ CUMALI
 1. Şiir kaç dizeden meydana gelmiştir? 1. 1 B) 3 C) 4 D) 5 1. Serçenin unutulma nedeni nedir?

 1. Ağaçların kesilmiş olması

 2. Pencerelerin kapanmış olması

 3. Başka kuşların da gelmiş olması

 4. Serçenin küçük bir kuş olması


 1. Ali: “İki heceli sözcükler sesli harfle başlayan ek aldıkları zaman ikinci hecedeki sesli harfin düşmesine hece düşmesi denir.”
  Ayşe: “Omzu, göğsü, karnı, kalbi sözcüklerinde olduğu gibi mi?”
  Ali:......................
Yukarıdaki Ali ile Ayşe arasında geçen konuşmada Ayşe’nin hece düşmesine

verdiği örneklerden hangisi doğru değildir?


 1. omzu B) göğsü C) karnı D) kalbi

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimede kaynaştırma

harfi kullanılmamıştır?

 1. Odunları sobaya attım.

 2. Komşum arabayı yıkadı.

 3. Sarayı kim gördü?

 4. Odası çok büyüktür..


(22 ve 23. soruyu aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.)


TİLKİ İLE PARS

Tilki:
- Bak ben ne kadar güzelim, diyormuş. Pars da:
- Hayır efendim. Ben senden daha güzelim. Bak benim tüylerim renk renk, diyerek başlamış tüyleriyle övünmeye.
Bunun üzerine de tilki:


- Aman sen de, ne işe yarar tüylerinin renk renk oluşu? Asıl benim düşüncelerim renk renk, çeşit çeşit. İşte güzel diye bana derler, demiş.


 1. Tilki ile parsın tartışması hangi konudadır?
 1. Kimin daha güzel olduğu B) Kimin daha büyük olduğu

 1. Kimin daha güçlü olduğu D) kimin daha hızlı koştuğu 1. Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdaki seçeneklerden

hangisidir?


 1. Tilkilerin de tüyleri renk renk olur.

 2. Düşüncelerin güzelliği vücut güzelliğinden daha üstündür.

 3. Güzellikleri ile övünmek tilkilerin hakkıdır.

 4. Tilki düşmanlarından kolayca kurtulur.


  1. Dilimizde heceler en çok dört harften oluşur.

  2. Her hecede mutlaka bir ünlü harf bulunur.

  3. Her hecede mutlaka bir ünsüz harf bulunur.

  4. bitkisel” sözcüğünü hecelerine ayırdığımız zaman ikinci hece “ kis “ olur.
Yukarıda hecelerle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


 1. I - II B) I - III

 1. I - II - III D) III ve IV


 1. Aşağıdaki bileşik sözcüklerin hangisinin hecelere ayrılışı doğrudur?
 1. Ha – nım – e – li B) As – la – nağ – zı
 1. Baş – öğ – ret – men D) Se – miz – o – tu


 1. bugün ayşe ile mehmet mağusa’ya giderken sevimli köpekleri

karabaş’ı da yanlarına aldılar.” cümlesinde kaç sözcük büyük harfle

başlayarak yazılmalıydı?


 1. 5 B) 4 C) 3 D) 2 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
 1. Büyük kentlerde suç oranı daha azdır.

 2. Kardeşimin ağlayıp ağlamadığını anlayamadım.

 3. Yavaş konuşup, hızlı yazan birisidir.

 4. Arabadan aşağıya inerken düştüm. 1. " Birisine iyilik yaparsan iyilik, kötülük yaparsan kötülük görürsün. "

Yukarıdaki düşünceyi aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlatır?


 1. Sona kalan dona kalır

 2. Ne ekersen onu biçersin

 3. Sakla samanı, gelir zamanı

 4. Nerde birlik, orda dirlik
 1. Provasının

 2. Yapıldığı yerdir

 3. Okul

 4. Gerçek yaşamın

Yukarıdaki sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle

oluşturduğumuzda sıralama nasıl olur ?

 1. III – IV – II – I B) IV - I - II - III

 1. III – IV – I – II D) IV – II – III – I 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamındadır?

 1. Hakemin penaltı kararı herkesi şaşırttı.

 2. Evimizdeki koltukları değiştireceğiz.

 3. Hakan sınavdan beş almış.

 4. Ferda okuduğu kitabı çok beğenmiş.


TÜRKÇE TESTİNİZ BİTMİŞTİR.

YANITLARINIZI KONTROL EDEREK SOSYAL BİLGİLER TESTİNE GEÇİNİZ.

 1. Yüzünü doğuya dönen birisinin sol kolu hangi yönü gösterir? 1. Kuzeyi B) Batıyı C) Doğuyu D) Güneyi
 1. Aşağıdaki seçeneklerde köy ve kasabalar ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

Bu bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Köylerde ev sayısı, kasabalara göre daha azdır.

 2. Kasabalarda trafik yoğunluğu köylere göre daha fazladır.

 3. Köylerde büyük cadde ve sokaklar vardır.

 4. Kasabalarda büyük marketler ve devlet daireleri vardır.

Yukarıda, insanların ihtiyaçlarının bazıları verilmiştir. Bunlardan kaç tanesi

temel ihtiyaçlarımızdır?

 1. 2 B) 3 C) 4 D) 5
 1. Herhangi bir yerin kuşbakışı görüntüsünün ölçü kullanmadan yapılan

çizimine ne ad verilir?

 1. Harita B) Plan C) Adres D) Kroki 1. Sağlıklı beslenmek için “taze ve doğalbesinleri tercih eden Hasan, markete gittiği zaman aşağıdakilerden hangisini satın almaz?
 1. Kola B) Yumurta C) Süt D) Elma 1. Fiziki haritalarda renklerin çeşitli anlamları vardır. Fiziki haritalarda renklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
 1. Denizlerde derinlik arttıkça yeşil renk koyulaşır.

 2. Ovalar ve yaylalar mavi ve koyu mavi olarak gösterilir.

 3. Denizler ve okyanuslar sarı ve tonlarıyla gösterilir.

 4. Dağlar kahverengi ve koyu kahverengiyle gösterilir. 1. Kıbrıs’ta eskiden düğün gününden önce, herkesin doyasıya eğlendiği ve geline kına yakıldığı törenler yapılırdı. Bu eğlenceli törenlere ne ad verilirdi?
 1. Düğüne hazırlık gecesi B) Düğünü karşılama gecesi

 1. Kına gecesi D) Düğünü kutlama gecesi
 1. Mehmet Ramazan Bayramı’nda büyüklerinin ellerini öper ve harçlık toplar. Mehmet anne ve babasını bayramladıktan sonra, annesinin kız kardeşinin elini öpmüştür. Mehmet’in elini öptüğü kişi kimdir?

 1. Halası B) Teyzesi C) Yengesi D) Ninesi


Bir kişinin kimlik bilgileri ”kimlik kartı” üzerinde bulunur. Bu bilgiler o kişinin tanınmasına yardımcı olur. Yukarıdaki tablodaki bilgilerden kaç tanesi “kimlik kartı” üzerinde bulunan bir kimlik bilgisi değildir?


 1. 1 B) 2 C) 3 D) 4 1. Nevin’e öğretmeni Avrupa’daki bazı ülkeler hakkında bir ödev vermiştir. Bu ödevde “Bu ülkelerin haritada bulunduğu yer, komşuları, sınırları ve başkentleri neresidir?” gibi sorular vardır. Nevin’in bu cevapları bulabilmesi için, Avrupa’nın hangi haritasına bakması gerekir?
 1. Avrupa Planı Haritasına B) Avrupa Fiziki Haritasına

 1. Avrupa Siyasi Haritasına D) Avrupa’nın Kroki HaritasınaSOSYAL BİLGİLER TESTİNİZ BİTMİŞTİR.

YANITLARINIZI KONTROL EDEREK FEN VE TEKNOLOJİ TESTİNE GEÇİNİZ.

 1. Aşağıdakilerden hangisi soluk alıp vermede görevli yapı ve organlarımızdan

biri değildir?


 1. Burun B) Soluk borusu

 1. Karaciğer D) Akciğer
 1. Bir mıknatıs aşağıda verilen cisimlerden hangisine yaklaştırıldığı zaman cismi

kendine doğru çeker?

 1. Plastik bardak B) Dikiş iğnesi

 1. Altın küpe D) Cam şişe

 1. Tıpkı bir ağ gibi vücudun her yerine dağılmış halde bulunur. Bunların içerisinde hareket eden kan bütün vücuda ulaşarak hücrelere maddeleri taşır.”Yukarıda tanımını yaptığımız yapının adı nedir?


 1. Kaslar B) Kalp

 1. Akciğerler D) Damarlar
 1. İskeletimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir ? 1. İskelet, vücudumuzun şekil almasını sağlar.

 2. Yetişkin bir insanın vücudunda yaklaşık 206 kemik bulunmaktadır.

 3. Tüm canlıların iskeletleri birbirinin aynıdır.

 4. İskelet, kemik ve eklemlerden oluşmaktadır.
 1. Cisimlere kuvvet uygulandığında cisimler hareket eder, cismin şekli değişir veya yönü değişir.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi, kuvvet uygulandığında

şeklin değişmediğine örnektir?


 1. Dolabın itilmesi

 2. Limonun sıkılıp, suyunun alınması

 3. İnşaat demirinin bükülmesi

 4. Pencere camının kırılması

  • Göğüs kafesinin içinde akciğerler arasında bulunur.

  • Kasılıp gevşeyerek kanı tüm vücutta dolaştırır.

  • Vücudumuzu bir ağ gibi kaplar.

  • Durduğu zaman ölürüz.

Yukarıda kalp ile ilgili olarak verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?


 1. 1 B) 2 C) 3 D) 4
 1. Kemikler vücudumuzu tek başlarına hareket ettiremezler. Hareket için kemiklere yardımcı olan yapılara ................................ denir.


Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


 1. Kas B) Kan C) Sinir D) Gırtlak 1. Aşağıda “nabız” ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 1. Kalbin pompaladığı kanın damarlarda yaptığı etkiye nabız denir.

 2. Yetişkin insanlarda nabız sayısı dakikada 80 – 100 civarındadır.

 3. Egzersiz yaptığımız zaman nabız atış sayımız azalır.

 4. Nabız, el bileğinin iç kısmı ve boyun damarlarında daha kolay hissedilir.
 1. Doğru soluk alıp verebilmek için havayı ..................... almalı ve ......................... dışarı vermeliyiz.”

Yukarıdaki ifadenin doğru olbilmesi için boş bırakılan yerlere sırasıyla

hangileri gelmelidir?


 1. ağızdan – burundan B) ağızdan – gırtlaktan

 1. burundan – yutaktan D) burundan – ağızdan


 • Mıknatıslarda N ve S kutupları vardır.

 • Mıknatıs, pusula yapımında kullanılır.

 • Mıknatıs buzdolabı süslerinde kullanılır.

 • Pusuladaki “N” kuzeyi gösterir.Yukarıda mıknatıslarla ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

 1. 1 B) 2 C) 3 D) 4FEN VE TEKNOLOJİ TESTİNİZ BİTMİŞTİR. YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ.Yüklə 105,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə