TüRKİye ankara tüRKİye büYÜk millet mecliSİYüklə 0,56 Mb.
səhifə1/10
tarix12.08.2018
ölçüsü0,56 Mb.
#70100
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


İHALE DOKÜMANI
Ses ve Seslendirme
Sisteminin Güncelleştirilmesi

Konu:TÜRKİYE ANKARA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Müşteri: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)


Teknik Bölüm Başkanı
Bay Kemal Kaya; Bayan Banu İlktan

Sözleşme Tarihi: 26.03.2013

Sözleşme Kayıt No: 4841301

Yazarlar: Wolfgang Ahnert


Enno Finder

Melanie Schröder


Berlin, 07 Haziran 2013

Imza imza

Prof.Dr. Wolfgang Ahnert Enno Finder

GCA Ingenieure AG, Almanya adına


1İÇİNDEKİLER


1İÇİNDEKİLER 3

2İDARİ ŞARTLAR 4

sayfa 484 / 484 4

İSTEKLİLERE TALİMATLAR 5

TANIM 6

TEKLİF ÖNCESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 7İNCELEME 8

TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI 9

KANUNLAR, YÖNETMELİKLER VE MASRAFLAR 10

SÖZLEŞMENİN YÜRÜTÜLMESİ 13

ÇALIŞMA SAATLERİ 18

YETERLİKLER 21

YÜKLENİCİNİN PERSONEL GEREKSİNİMLERİ 25

YÜKLENİCİNİN MEKANA ERİŞİMİ VE MEKANI KULLANIMI 26

İŞ VE İŞİN YAPILACAĞI MEKANIN KOŞULLARININ KABULÜ 30

İŞ VE MALZEMELER 33

YAPILAN İŞİN VE MÜLKÜN KORUNMASI 34

SÖZLEŞME ŞEKLİ VE SİGORTA ŞARTLARI 35

SÖZLEŞME METNİ 36

SİGORTA ŞARTLARI 37

3TEKNİK ŞARTLAR 43

GENEL TANIMLAR 44

ÖZET 45

GENEL ŞARTLAR 61STADARTLAR VE DÜZENLEMELER 71

İŞİN KAPSAMI 72

PERFORMANS ŞARTLARI 98

ALAN KALİTE KONTROLÜ (FIELD QUALITY CONTROL) 108

MONTAJ YÖNTEMLERİ 137

BELGELERİN SUNUMU 181

AMAÇ 182

SÖZLEŞME AŞAMASINDAKİ SUNUMLAR 183

UYGULAMA PROJELERİNİN SUNUMU 193

KALİTE GÜVENCESİ 199

İŞ BİTİRME BELGELERİNİN SUNUMU 203

İŞLETME VE BAKIM VERİLERİ 211

ÜRÜNLER 252

SESLENDİRME SİSTEMİ 253

MİKROFONLAR 393

MERKEZİ SES YÖNLENDİRME MATRİS SİSTEMİ 408

ORTAM KONTROL SİSTEMİ (MEDIA CONTROL SYSTEM) 440

KABLOLAR VE MONTAJ MALZEMELERİ 458

HİZMET İŞLERİ 473

EĞİTİM TALİMATLARI 4802İDARİ ŞARTLAR

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

TANIM


Bu bölüm Ankara, Türkiye’deki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul Toplantı Salonu Ses ve seslendirme sistemi ihalesine teklif verecek isteklilere talimatları içerir.

TEKLİF ÖNCESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI


İsteklilerin teklif vermeden önce işin yapılacağı yeri görmeleri gereklidir ve beklenmektedir. Teklif öncesi bir bilgilendirme toplantısı yapılmayacaktır. Yer görmek için erişim izni almak üzere istekli tarafından en az 48 saat önce yazılı başvuru yapılmalıdır.

İNCELEME


Teklif vermeden önce, her istekli ihale dokümanlarını dikkatle inceleyecek, işin yapılacağı mekanı görecek ve sözleşme kapsamında tanımlanan işin yapılmasını herhangi bir şekilde etkileyebilecek diğer tüm hususlara iyice aşina olacaktır. Yükleniciye ihale dokümanlarının dikkatle incelenmesi ile belirlenebilecek şartlar için herhangi bir ilave ödeme yapılmayacaktır.

TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI


İstekliler, teklif ettikleri teçhizat ve sistemin şartnameyi karşılayıp karşılamadığını açıkça belirtir şekilde teknik şartnamenin her bir maddesine cevap vermek zorundadırlar.

Bu cevaplar dokümanında istekliler, teklif ettikleri çözümün detaylı açıklamasını ve fonksiyonel şemasını da sağlamak zorundadır. İstekli, çözümünü teklifinde seçtiği ürünlerin marka, model ve tipleri ile tanımlayacaktır.

İstekliler ayrıca yapacakları işlerin zaman planlaması ile proje yönetim planını da teklileri ile birlikte sunmak zorundadırlar.

KANUNLAR, YÖNETMELİKLER VE MASRAFLAR

Tüm uygulanabilir yasa, yönetmelik ve kurallar ile görevli yetkili idarelere ait düzenlemeler sanki burada hepsi açıkça tam olarak yazılmış gibi sözleşmeye uygulanmış sayılır.

İhaleyi kazanan yüklenici tüm izin ve ruhsatların temini, uygulanabilir tüm masrafları ve ücretlerin ödenmesi, projenin yasal olarak yürütülmesi için gerekli tüm bildirimlerin yapılması hususlarında proje ile ilgili tüm yasa, yönetmelik ve kurallara uymakla yükümlüdür. Bu şekilde oluşabilecek maliyetlerin isteklilerin tekliflerinde dikkate alınarak hesaplandığı addedilecektir.
SÖZLEŞMENİN YÜRÜTÜLMESİ

Yüklenici İdare’den yazılı olarak “İşe Başlama” bildirimini aldıktan sonra orada belirtilen tarihte veya daha önce işe başlayacak ve en geç Teklif Mektubunda belirtilen tarihte işi tamamen bitirecektir. İşin zamanında bitirilmesi bu sözleşme kapsamında çok önemlidir ve Yüklenici işin zamanında tam olarak bitirilmesi için her türlü çabayı gösterecektir.

Eğer işin sözleşmede belirlenen tarihte bitirilmesi için gerekli ise, Yüklenici normal mesai saatlerinden sonra, hafta sonlarında veya resmi tatil günlerinde de ilave bedel istemeksizin çalışmayı sürdürecektir.

İşin zaman planlaması genel olarak aşağıdaki dönüm noktalarını içerir:


Yerinde işe başlanması 25 Temmuz 2013

İşin bitirilmesi, kabul 15 Eylül 2013

Tamamlanan sistemin yeniden

çalıştırılması ve devri 01 Ekim 2013


Yüklenici teslimat programı taahhüdünde bulunmadan, teslimat yapmadan ve/veya montaja başlamadan önce İdare ile bütün tarihleri teyit etmelidir.
ÇALIŞMA SAATLERİ

Mesai saatleri:


Normal mesai saatleri, Pazartesi’den Cuma’ya, resmi tatil günleri hariç, 08:00 ile 18:30 arasındadır. Yukarıda belirtilmeyen diğer çalışma saatleri, istekli tarafından yapılacak idareye yapılacak yazılı başvurunun idarece değerlendirilmesi ile onaylanabilir.

Eğer işin sözleşmede belirlenen tarihte bitirilmesi için gerekli ise, Yüklenici normal mesai saatlerinden sonra, hafta sonlarında veya resmi tatil günlerinde de ilave bedel istemeksizin çalışmayı sürdürecektir.
YETERLİKLER

Yüklenici bu doküman ile ihale edilen proje için yeterlik ve uygunluğunu kanıtlayacaktır. Bu nedenle Yüklenici aşağıdakileri beyan edecektir:


Yüklenicinin şirket yapısı

Kuruluş tarihi

Son üç yıl içindeki satış hacmi

Bu projeye benzer ve büyüklükteki projelerde yapılan son 3(üç) senelik satış

Yeterliklerine göre ayrılmış şekilde yıllık ortalama çalışan sayısı

Yüklenici bu projeye benzer; büyük salonlar, konser salonları, parlamento veya hükümet binaları gibi projelerin tasarımında, üretiminde, montajında, kurulumunda, testlerinde ve servisinde en az beş sene tecrübesi olduğunu belgeleyecektir. Yüklenici teklifi ile birlikte, proje satış hacim rakamı da dahil olmak üzere detaylı tariflerinin de yer aldığı en az 3(üç) adet referansı belgeleyecektir.

Yüklenici :


Şirketinin Türkiye’de çalışma izninin olduğunu ;

Şirketinin iflas halinde olmadığını ;

Şirketinin ciddi kötüye kullanma suçundan suçlu bulunmadığını

Beyan edecektir.


YÜKLENİCİNİN PERSONEL GEREKSİNİMLERİ


Acil durumlarda Yüklenici veya alt yükleniciler tarafından kullanılmak üzere iletişime geçilecek personel listesi oluşturulur. Değişiklikler olduğunda ve ilave bilgiler geldiğinde bu listeyi güncellenir ve içeriğindeki bilgileri düzeltilir.

YÜKLENİCİNİN MEKANA ERİŞİMİ VE MEKANI KULLANIMI

Yüklenici bu sözleşme kapsamında işi tamamlaması için mekanı kısıtlı bir şekilde kullanacaktır. Yüklenicinin bütün çalışanları İdarenin ve ilgili tüm yasal kurumların uygulayacağı tüm kurallar ve kısıtlamaları bilmeleri gerekmektedir. İş alanının sınırları içinde kalınmalı ve Yüklenici tarafından mekana giriş çıkışlar için sadece İdarenin göstereceği erişim noktaları kullanılmalıdır. Yüklenicinin kullanacağı ekipman bariz tanımlama için işaretlenecektir.

Yüklenicinin kullanacağı araçlar için İdare’den alınacak izin ile park yeri gösterilebilecektir. İdare ihtiyaçları doğrultusunda otopark ve işin yapılacağı mekana erişimi kısıtlayabilecektir.

Güvenlik önlemi olarak, cep telefonları, kameralar veya diğer herhangi bir görüntü almaya yarayan cihazın iş mekanında kullanılmasına izin verilmemektedir.
İŞ VE İŞİN YAPILACAĞI MEKANIN KOŞULLARININ KABULÜ

Bu ihaleye yanıt olarak teklif vermek suretiyle, İstekli bu ihale dokümanlarında yer alan şartları anlamış ve kabul etmiş olduğunu kabul eder.

Bu ihaleye yanıt olarak teklif vermek suretiyle, İstekli ihale dokümanlarını inceleyerek veya yer görerek, seslendirme sisteminin kurulacağı mekanın şartları konusunda tamamen bilgili olduğunu, mekanı görmüş olduğunu, istenen tüm kalemler hakkında, teçhizat da dahil olmak üzere bilgisi olduğunu kabul eder. İhale prosedürlerine uygun bir şekilde İsteklinin herhangi bir kalemi açıklığa kavuşturmaktaki hatası İstekliyi işi sözleşmede belirtilen şartlara göre tamamlaması mecburiyetinden kurtarmaz.
İŞ VE MALZEMELER


Sözleşme dokümanlarında aksi belirtilmediği takdirde, Yüklenici, işin uygun bir şekilde yürütülmesi ve tamamlanmasını sağlamak için geçici veya kalıcı olsun, iş tanımında belirtilmiş veya belirtilmemiş olsun, bütün işçilik malzeme, ekipman, alet, edevat, teçhizat ve makineleri, ulaşımı ve diğer imkanları ve hizmetleri sağlayacak ve bunların bedellerini ödeyecektir..

YAPILAN İŞİN VE MÜLKÜN KORUNMASI


Yüklenici yapılan iş ilerledikçe tam erişimi sağlamak için bütün ekipman ve diğer ilgili malzemeleri işin yapıldığı mekan veya yakınında bulunduracaktır. Ayrıca, Yüklenici işi yapmak için gerekli olan ekipman ve malzemelerin taşınmasında tamamen sorumlu olacaktır. Yüklenici, İdare tarafından kabul edilene kadar yapılan işten sorumlu olacaktır. Yüklenici tüm ekipmanı, nakil saklama ve montaj esnasında herhangi bir zarar görmelerini engellemek için örtecek ve koruyacaktır. İdarenin işi kabulünden önce, herhangi bir kayıp veya hasar oluşursa, yüklenici kaybolmuş veya hasar görmüş olan parça veya parçaları İdare’den herhangi bir ücret talep etmeden derhal tamir edecek veya değiştirecektir.

Yüklenici mekan içinde bulunmuş veya depolanmış olsun işle ilgili tüm malzeme, edevat ve ekipmanı hırsızlığa karşı yeteri kadar korumak üzere tüm önlemleri alacaktır.

Yüklenici, sözleşmede belirtilen işleri yaparken İdare’nin veya diğerlerinin mülkiyetine vereceği kayıp ve hasarlardan tamamen sorumlu olacak ve İdare’den herhangi bir ilave bedel istemeden İdarenin tam tatmin olacağı şekilde bu kayıp ve hasarı giderecektir.


Kataloq: docs
docs -> GƏNCƏ ŞƏHƏr məDƏNİYYƏt və turizm idarəSİ GƏNCƏ ŞƏHƏr məRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ Kİtabxana sistemi Aqrar iqtisadiyyata dair nə oxumalı?
docs -> Gəncə şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminə daxil olan yeni kitabların siyahısı: İngilis dilində
docs -> Hazırlayanlar: Arzu Hüseynova Xəyalə Məmmədova
docs -> Gəncə şəhər mks-nin fonduna 2011-ci ilin IV rübündə daxil olan Yeni kitabların siyahısı: Azərbaycan dilində : Abbas, Aqil
docs -> Dahi şair Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 870 illiyi-1141 1209 / b Metodik tövsiyə b
docs -> AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ Nizami Gəncəvi adına Gəncə Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi Muzeyin tarixi
docs -> Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi Qəbul edilmişdir

Yüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə