TüRKİye elektrik dağitim aYüklə 238,35 Kb.
səhifə3/3
tarix27.12.2018
ölçüsü238,35 Kb.
#87773
1   2   3
3. KOROZYONA KARŞI ÖNLEMLER
3.1. Genel
Kullanılan teçhizatların metal bölümleri korozyona dayanıklı malzemeden yapılacak ve yüzeyler korozyonu en aza indirecek şekilde işlenecektir.
Korozyona karşı aşağıdaki önlemler alınacaktır.


  • Akım taşıyan parçalar demir içermeyen metalden olacaktır.
 • Harici teçhizatlarda bütün yüzeyler olabildiğince su tutmaz şekilde düzenlenecektir.
 • İmalat ve montajda kullanılacak malzemeler galvanik korozyona yol açmayacak şekilde seçilecek ve düzenlenecektir.
 • Alüminyum alaşımdan yapılmış akım taşıyan parçalar korozyona dayanıklı olacaktır.
 • Demirden parçalar sıcak daldırma usulüyle galvanizlenecek veya bunun mümkün olmadığı hallerde elektro galvaniz usulüyle galvanizlenecektir.
 • Korozyondan korunacak yüzeyler, düzgün, hasarsız, temiz ve kaplamanın ömrünü azaltan yabancı maddelerden arınmış olacaktır.

3.2. Boyama
Boyanacak yüzeyin hazırlanmasından hemen sonra boyama işlemine geçilecektir. Dış yüzeylere paslanmayı önleyici astar boyanın ardından ara kat ve son kat boya sürülecektir. Boya kuruduktan sonra gözeneksiz olacaktır. Son kat boyası hava koşullarına ve yağa karşı dayanıklı olacak ve rengi ALICI’nın onayına sunulacak olup gri renk tercih edilecektir.
Üretici uygulayacağı boyama yöntemini alıcının onayına sunacak, her bir boya katının kalınlığını bildirecektir.
Elektrostatik kaplama yöntemi uygulandığında, polyester tipi toz boyalar kullanılacak, kaplama kalınlığı ilgili Standartlara uygun olacaktır.

Üreticiler, yukarıda belirtilenler dışındaki boyama yöntemlerini uygulamak istemeleri halinde, bu yöntemi tekliflerinde açıkça belirtecekler ve varsa ilgili belgeleri vereceklerdir.


Boyanın niteliği, katların kalınlığı ve kaynaşmasının kontrolü ile belirlenecektir.
Boya kalınlığı rastgele seçilmiş beş noktada “Boya kontrol aygıtı” aracılığıyla ölçülecektir. Her katın ortalama kalınlığı imalatçının belirttiği değerden düşük olmayacaktır. Toplam boya kalınlığı hiçbir noktada belirtilen değerden düşük olmayacaktır.
Boya tabakalarının birbirleriyle kaynaşması, rastgele seçilen beş noktada ISO 2409'a uygun olarak çapraz-kazıma yöntemiyle kontrol edilecektir. Deney sonucu bu standartta yer alan sınıf-1'den daha kötü olmayacaktır.
3.3. Galvanizleme
Galvanizleme işlemi ve galvanizlenmiş yüzeyler üzerindeki testler sıcak daldırma galvaniz konusundaki TS 914 EN ISO 1461’e uygun olarak yapılacaktır.
Cıvata ve vidalı çubukların dişleri de dahil olmak üzere tüm metal parçaların sıcak daldırma ile galvanizlenmesi; işleme, eğme, kesme, delme, puntolama, işaretleme ve kaynak işlemleri tamamlandıktan ve yüzeyler üzerindeki pas ve yağlar kumlama, kimyasal temizleme vb yöntemlerle iyice temizlendikten sonra yapılacaktır. Galvanizlenen somunların kılavuzlanıp dişlerin temizlenmesi veya yeniden diş açılmasından sonra suya dayanıklı ve paslanmayı önleyici yağla yağlanacaktır.
Boyanamayan ve sıcak galvaniz yapılamayan küçük parçalar, elektro galvaniz yapılacak veya paslanmaz çelikten olacaktır. Elektro galvaniz kalınlığı en az 12 mikron olacaktır.
4. TESTLER
4.1. Genel
İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe testler ilgili IEC/TSE standartlarına göre yapılacaktır. Teçhizatın kabulü için hangi testlerin uygulanacağı ALICI tarafından belirlenecektir. Aşağıda belirtilen testler ilgili standartların önerdiği testlerdir. Testlerde kullanılacak bütün cihazlar kabul edilen ve onaylanan laboratuarlarda kalibre edilmiş olacaktır.
Teklif sahibi, teklifinde aşağıda belirtilen tip testlerine ait raporların onaylı fotokopisini Türkçe/İngilizce ve Türkçe olarak sunacaktır. Tip testleri Alıcının gözetiminde bağımsız bir laboratuarda veya Alıcı tarafından onaylanması halinde Yüklenicinin tesislerinde yapılabilecektir.
4.2. Kapasitör Ünitelerinin Testleri
Aşağıdaki tip ve rutin testler de yer alan madde no.ları IEC 60871-1 second edition 1997-10 versiyonu dikkate alınarak yazılmıştır.
4.2.1. Tip Testleri


 1. Isıl kararlılık testi (Thermal stability test) (IEC 60871-1, Madde-13)

 2. Yükseltilmiş sıcaklıkta kapasitörün kayıp açısının tanjantının (tan) ölçülmesi, (Measurement of the tangent of the loss angle (tan δ) of the capacitor at elevated temperature) (IEC 60871-1, Madde-14)

 3. Bağlantı uçları ile kap arasındaki a.a. gerilim testi (AC voltage test between terminals and container )(IEC 60871-1, Madde-15)

 4. Bağlantı uçları ile kap arasındaki yıldırım darbesi gerilim testi (Lightning impulse voltage test between terminals and container)(IEC 60871-1,Madde-16)

 5. Kısa devre boşalma(deşarj) testi (Short-circuit discharge test) (IEC 60871-1 Madde-17)

 6. Kapasitörle birlikte bulunan harici sigortanın testi(Test of an external fuse in combination with a capacitor)( IEC 60871-1, Annex C)

4.2.2. Rutin Testler
 1. Kapasitans ölçülmesi (Capacitance measurement) (IEC 60871-1, Madde-7)

 2. Kapasitör kayıp açısının tanjantının (tan) ölçülmesi (Measurement of the tangent of the loss angle (tan δ) of the capacitor) (IEC 60871-1, Madde-8)

 3. Bağlantı uçları arasındaki gerilim testi (Voltage test between terminals)(IEC 60871-1, Madde-9)

 4. Bağlantı uçları ile kap arasındaki a.a. gerilim testi (AC voltage test between terminals and container)(IEC 60871-1, Madde-10)

 1. Dahili boşalma düzeninin testi (Test of internal discharge device) (IEC 60871-1 Madde-11)

 2. Sızdırmazlık testi (Sealing test) (IEC 60871-1, Madde-12)

4.2.3. Özel Testler (Dayanma Testleri)


Teklif Sahibi önerilen kapasitör ünitelerinin dayanma testi raporlarını IEC TS 60871-2 EK-B’ye uygun şekilde verecektir.

4.3. Sigortaların Testleri
  1. Harici sigortaların akım dayanma testi(tip testi) : Ünitelerin harici sigortaları kapasitör ünitelerinin deşarj testi ve ısıl kararlılık testi süresince devrede olacaktır. (Isıl eki ile birlikte)

  2. Sigortaların akım-zaman karakteristiği testi (tip testi) : İmalatçı teklifinde ilgili akım aralığında söz konusu sigortaların akım zaman karakteristiklerini yani farklı başlangıç sıcaklıklarının etkileri ve özellikleri açısından kendine özgü genişliği hesaba katan sınır eğrilerini verecektir.

  3. Yukarıda tanımlanan bu testlere ilave olarak, ALICI tarafından ihale dokümanında istenmesi halinde uygulanabildiğinde harici sigortalar, güç sigortaları için belirtilen ilgili IEC/TSE standartlarına uygun olarak diğer testler yaptırılabilecektir.

4.4. Dengesizlik Akım Transformatörlerinin Testleri


Madde 2.5’deki Teknik Özelliklere ve Garantili Özellikler Listesine göre uygulanacak testler Alıcı tarafından ihale dokümanında belirtilecektir.
4.5. Aşırı Ani (İnrush) Akımı Sınırlayıcı Reaktörlerin Testleri
Aşağıdaki tip ve rutin testlerde yer alan madde numaraları TS 8138 EN 60289 (Teknik Kurul 2002/32221) standardı dikkate alınarak yazılmıştır.
4.5.1. Tip Testleri


 1. Sürekli anma akımında sıcaklık artış testi(Temperature-rise test at rated continuous current (TS 8138 EN 60289, Madde 17.9)

 2. Yıldırım darbe testi (Lightning impulse test) ( TS 8138 EN 60289, Madde 17.10)

4.5.2. Rutin Testler
 1. Sargı direncinin ölçülmesi(Measurement of winding resistance) (IEC 60076-1 Madde 8.2)

 2. Uygulanabilirse, sürekli akımda empedansın ölçülmesi(Measurement of impedance at continuous current, if applicable)( TS 8138 EN 60289, Madde 17.5)

 3. Uygulanabilirse, kaybın ölçülmesi(Measurement of loss,if applicable)( TS 8138 EN 60289, Madde 17.6)

 4. Ayrı kaynak gerilimine dayanım testi(Separate-source voltage-withstand test)

(TS 8138 EN 60289, Madde 17.7)

 1. Endüklenen aşırı gerilim dayanım testi(Induced overvoltage withstand test)

(TS 8138 EN 60289, Madde 17.8)
4.6. Çelik Konstrüksiyonda Kullanılan Teçhizatın Testleri
4.6.1. Mesnet İzolatörlerinin Testleri
Aşağıdaki tip, numune ve rutin testlerinde yer alan madde numaraları IEC 60168 edition 4.2.2001-04 versiyonu dikkate alınarak yazılmıştır.

4.6.1.1. Tip Testleri


4.6.1.1.1. Porselen ve Cam İzolatörlerinin Tip Testleri
4.6.1.1.1.1. Standart Testler


 • Boyutların doğrulanması testi (Verification of dimensions) (IEC 60168 Madde: 5.1)

 • Kuruda, yıldırım darbe gerilimine dayanma testi (Dry Lightning impulse withstand voltage tests) (IEC 60168, Madde 4.5)

 • Kuruda, şebeke frekanslı gerilime dayanma testi (Dry power-frequency withstand voltage test) (Yalnız dahili tip izolatörlere uygulanacaktır.) (IEC 60168, Madde 4.7)

 • Yaşta, şebeke frekanslı gerilime dayanma testi (Wet power-frequency withstand voltage test) (Yalnız harici tip izolatörlere uygulanacaktır.)(IEC 60168, Madde 4.8)

 • Mekanik kırılma yükü testi (Mechanical failing load test) (IEC 60168, Madde 5.2)

(Mekanik kırılma yükü testi eğme, burulma, gerilme ve basma testlerini kapsar. Bu testlerden hangilerinin uygulanacağı ihale dokümanında Alıcı tarafından belirlenecektir.)
4.6.1.1.1.2. Özel Testler
Özel testlerden hangilerinin uygulanacağı Alıcı tarafından ihale dokümanında belirlenecektir.


 • Yük altında sapma testi (Test for deflection under Ioad) (IEC 60168, Madde 5.3)

 • Radyo girişim testi (Radio interference test) (IEC 60168, IEC 60437)

 • Yapay kirlenme testi (Artificial pollution test) (IEC 60507)

4.6.1.2. Numune Testleri


4.6.1.2.1. Porselen ve Cam İzolatörlerinin Numune Testleri


 • Boyutların doğrulanması testi (Verification of dimensions) (IEC 60168, Madde 5.1)

 • Sıcaklık çevrimi testi (Temperature cycle test) (IEC 60168, Madde 5.4)

 • Mekanik kırılma yükü testi (Mechanical failing load test) (IEC 60168, Madde 5.2)

 • Delinme testi (Puncture test) (IEC 60168, Madde 4.9) (Yalnızca tasarım kategorileri 4 ve 5 olan (Madde 2.1.1.) mesnet izolatörlerine uygulanacak)

 • Gözeneklilik testi (Porosity test) (Yalnız porselen izolatörlere uygulanacak) (IEC 60168, Madde 5.6)

 • Galvanizlilik testi (Galvanizing test) (IEC 60168, Madde 5.7)

 • Garantili Özelliklerin kontrolü

4.6.1.3. Rutin Testler


4.6.1.3.1. Porselen ve Cam İzolatörlerinin Rutin Testleri


 • Gözle muayene (Visual examination) (IEC 60168, Madde 5.8)

 • Isıl şok uygulama testi (Routine thermal shock test) (Yalnız sertleştirilmiş cam bölümlere uygulanacaktır.) (IEC 60168, Madde 5.5)

 • Elektrik testi (Electrical test) (IEC 60168 Madde 4.10.2) Tasarım kategorisi 2 olan çekirdeği boş mesnet izolatörlerinin porselen bileşenleri için (Madde 2.1.1.)

 • Mekanik test (Mechanical test) (IEC 60168, Madde 5.9)

 • Elektrik testi (Electrical test)(IEC 60168-Madde 4.10.1) Yalnız tasarım kategorileri 4 ve 5 olan mesnet izolatörleri için (Madde 2.1.1)

4.6.2. Çelik Profillerin ve Rakların Testleri


İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe onaylı projeye göre profillerin ve rakların boyut kontrolü yapılacaktır. Ayrıca galvaniz testleri (T.Ş. Madde 3.3’e göre) yapılacaktır.
4.7. Sekonder Teçhizatın Testleri
ihale dokümanında aksi belirtilmedikçe bu bölümdeki teçhizat (Röleler, ölçü cihazları, koruma/kontrol panoları) üç çeşit teste tabi tutulacaktır. Her bir kategori kendi amacına yöneliktir.


 • Tasarımı kontrol etmek için tip testleri

 • İmalatı ve yan aksesuarların montajını kontrol etmek için rutin testler ve doğrulama

 • Sahada montajdan sonra testler ve doğrulama

Aşağıda belirtilmemiş olsa bile teçhizatın çalışmasını ve performansını doğrulamak için ALICI’nın ihale dokümanında talep etmesi halinde gerekli olan farklı diğer test(ler) de yaptırılacaktır.


4.7.1. Rölelerin Testleri
4.7.1.1. Tip Testleri


 • Darbe dayanım testi (impulse withstand test)

 • HF bozulma testi (HF disturbance test)

 • RF bozulma testi (RF disturbance test)

 • Mahfazanın(enclosure) koruma sınıfının doğrulanması (enclosure protection)

 • Kontak Performansının doğrulanması (Contact Performance)

 • Mekanik dayanıklılık (Mechanical durability)

 • Zamanla ilgili hassasiyet (Accuracy relating to time)

 • Müsaade edilebilir maksimum sıcaklık (Maximum allowable temperature)

 • Dinamik dayanımın sınır değerinin doğrulanması (Limiting dynamic value)

 • Kısa süreli termik dayanımın sınır değerinin doğrulanması (Limiting short time thermal withstand value)

 • Anma yükleri (Rated burdens)

4.7.1.1.1. Dijital ve Nümerik Rölelerin Tip Testleri


Dijital ve nümerik rölelere yukarıda 4.7.1.1. maddesinde belrtilen tip testlerine ilaveten aşağıda belirtilen testler de uygulanacaktır.


 • 2,5 kV’da 1 MHz patlama bozulma testi(1 MHz burst disturbance test at 2,5 kV) (IEC 60255-22-1 sınıf III)

 • 8 kV’da elektrostatik deşarj testi (Electrostatic discharge test at 8 kV) (IEC 60255-22-2 sınıf III)

 • 4 kV’da hızlı geçici durum bozulma testi (Fast transient disturbance test at 4 kV )

(IEC 60255-22-2 sınıf III)

 • 10 V/m 25-1000 MHz.’de Yayılmış Elektromanyetik Alan bozulma testi (IEC 60255-22-3 sınıf III) (Radiated electromagnetic field disturbance test at 10 V/m 25-1000 MHz.)

4.7.1.1.2. Yardımcı Rölelerin Tip Testleri
 • Darbe gerilimi (Impulse voltage)

 • Kontak devre direnci (Contact-Circuit resistance)

 • Zamanlama (Timing)

 • Termik dayanma (Thermal endurance)

 • Mekanik dayanma (Mechanical endurance)

 • Sıcaklık artışı (Temperature rise)

 • Mahfaza (Enclosure)

4.7.1.2. Rutin Testler


Aşağıdaki rutin testler her tipte koruma rölesi için IEC 60255’in ilgili bölümlerine uygun olarak yapılacaktır. ALICI’nın ihale dokümanında belirtmesi halinde onaylı Ulusal Standardlarla desteklenecektir.


 • Gözle muayene(Visual inspection)

 • Karakteristik değerlerin doğrulanması (Accuracy relating to characteristic quantity)

 • Dielektrik dayanım (Dielectric strength)

4.7.1.2.1. Yardımcı Rölelerin Rutin Testleri
 • Gözle muayene ve boyutların kontrolü (Visual inspection and check of dimensions)

 • Dielektrik dayanım (Dielectric strength)

 • Fonksiyon testleri (Functional tests)

4.7.2. Ölçü Cihazlarının Testleri


4.7.2.1. Tip Testleri
4.7.2.1.1. Ölçü Aletlerinin Tip Testleri


 • Aşırı yüklenme testi (Overload tests)

 • Hata ve sapma testleri (Errors and variations tests)

 • Damping(Sönümlenme) testleri (Damping tests)

 • Kendi kendine ısınma testi (Self- heating test)

 • Sıcaklığın sınır değerleri testleri(Limiting values of temperature tests)

 • Titreşim ve mekanik darbe testi (Vibration and mechanical impulse test)

 • Yaşlandırma testi (Cihazlar enerji altında olacak şekilde 12 saatlik döngüler halinde en az 120 saat)

 • İlgili IEC Standartlarınca istenen diğer karakteristiklerin sağlanması için testler (Tests to provide the other characteristics required by the relevant IEC Standards)

4.7.2.1.2. Reaktif Enerjimetrenin Tip Testleri
 • Sıcaklık katsayısı testi (Temperature coefficient)

 • Eğiklik etkisi testi (Oblique suspension effect)

 • Gerilim etkisi testi (Voltage effect)

 • Frekans etkisi testi (Frequency effect)

 • Harici manyetik alan etkisi testi (External magnetic field effect test)

 • Kısa devre etkileri testi (Short circuits effect)

 • Yüksüz çalışma testi (Running with no load)

 • Harekete başlatma testi (Starting)

 • Güç kaybı testi (Power loss test)

4.7.2.2. Rutin Testler


4.7.2.2.1. Ölçü Teçhizatlarının Rutin Testleri


 • Gözle Muayene (Visual Inspection)

 • Skala bölümlerinin kontrolü (Checking of scale divisions)

 • Skala levhasında işaret ve semboller (Marking and symbols on scale plate)

 • Seri numaraları ve imalat tarihi (Series no. and manufacturing date)

 • Mekanik Sıfır ayarı (Mechanic zero adjustment)

 • Bağlantı terminalleri (Connection terminals)

 • Kendine özgü hata testleri (Intrinsic error tests)

 • Pozisyondan kaynaklanan sapma testi (Variation due to position)

 • Gerilim testleri (Voltage tests)

 • İzolasyon direnci testleri (Insulation resistance tests)

 • Sıfırdan sapma testi(Deviation from zero)

4.7.2.2.2. Reaktif Enerjimetrenin Rutin Testleri
 • Gözle muayene (Visual Inspection)

 • Isınma testi (Heating test)

 • İzolasyon testi (Insulation test)

 • Doğruluk testi (Accuracy test)

4.7.3. Koruma / Kumanda Panolarının Testleri


4.7.3.1. Rutin Testler
a) Genel muayene
Onaylı projeye ve Teknik Şartnameye göre aşağıdaki başlıklardaki kontrolleri içerir:

 • Boyut, yüzey durumu, görünümü, konstrüksiyon,

 • Cihazların yerleştirme ve montajları,

 • Cihazların tip ve karakteristikleri,

 • Bağlantı sistemi-renk kodları, tanımlama, manşonlar, düzenlemenin düzgünlüğü, terminaller vs.

 • Etiketleme.

b) Bağlantıların kontrolü

Bağlantıların onaylı projedeki şematik bağlantı diyagramına uygun olup olmadığı kontrol edilecektir.
c) İzolasyon direncinin ölçülmesi
Her devrede iletkenler arasındaki, iletkenlerle toprak arasındaki ve devreler arasındaki yalıtım direnci, dielektrik testlerinden önce ve sonra 500 V izolasyon test cihazıyla ölçülecektir.
d) Dielektrik testi

Her devrede iletkenlerle toprak arasında ve devreler arasında bir dakika süreyle 50 Hz.lik aşağıdaki gerilimler uygulanacaktır.
 • 60 V’a kadar işletilen devre için 1000 V

 • Daha yüksek gerilimlerde işletilen devre için 2000 V
 1. Performans Testleri

Bütün tesisat ve bütün cihazlar doğru çalışma açısından kontrol edilecektir.
 1. Yükün ölçülmesi

Devrelerin akım transformatörü ve gerilim transformatörüne bağlandığı durumlarda, akım transformatörü ve gerilim transformatörüne gelen yük ölçülecektir.


Yardımcı bir kaynaktan enerjilendirilecek devreler için bunların kaynak üzerine getirdikleri güç ölçülecektir.


 1. Gerekli olan bütün test donanımı Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

4.8. Saha Testleri


4.8.1. Montajdan (Bankların Montajından) Sonra Saha Testleri


 1. DC gerilim testleri kapasitörler veya kapasitör gruplarında 10 saniye için 0,7 Ut’de tekrarlanacaktır.
 1. DC testlerinden önce ve sonra her fazda bulunan kapasitör ünitelerinin tek tek kapasite değerleri ölçülecek ve kapasite değerlerinde değişim olup olmadığı belirlenecektir.
 1. Kapasitör bankında her faz için balans ölçümü yapılacaktır.

d) Sönümleme reaktörlerinin (damping) reaktörlerinin empedansları ölçülecektir.


e) Sönümleme (damping) dirençlerinin direnç değerleri ölçülecektir.
Şayet varsa,


 • Düşük ayarlı koruyucu atlama eklatörlerinin AC YG testi ve atlama mesafelerinin ayarlanması yapılacaktır.

 • Yüksek ayarlı koruyucu atlama eklatörlerinin AC YG testi ve atlama mesafelerinin ayarlanması yapılacaktır.

 • Eklatör ateşleme ve sönümleme parafudrlarının testi yapılacaktır.

4.8.2. Sekonder Teçhizatın (Koruma/Kontrol Panolarının) Saha Testleri


Yüklenici komple monte edilmiş sistem üzerinde gerçekleştirilecek olan tüm testlerin bütün detaylarını sağlayacaktır. Gerekli olan bütün test donanımı Yüklenici tarafından sağlanacaktır.
Sahada montajdan sonra kumanda ve koruma teçhizatına aşağıdaki testler Alıcı temsilcilerinin gözetiminde Yüklenici tarafından yapılacaktır.
a) Genel muayene
Bütün panolar vs. aşağıda belirtildiği gibi kontrol edilecektir.
b) Bağlantıların kontrolü

Kabinlerin içindeki bağlantılar ve şalt sahasına, ölçü transformatörlerine vs. olan harici bağlantılar kontrol edilecektir. Sekonder bağlantıların doğru olup olmadığını kontrol etmek için bütün akım ve gerilim transformatörlerinin sekonder terminallerine sırasıyla akım ve gerilim verilecektir. Bu şekilde sekonder devreler ölçü transformatörlerinden rölelere ve ölçü aletlerine kadar kontrol edilecek ve test bir akım transformatörünün açık-devre olmasına veya bir gerilim transformatöründe kısa devre olmasına karşı koruma sağlayacaktır.


c) Primer Enjeksiyon Testi
Akım transformatörünün oranını ve polaritesini ve sekonder bağlantılarını kontrol etmek amacıyla ölçme ve koruma için kullanılan bütün akım transformatörlerine primer enjeksiyon testi yapılacaktır.
d) İzolasyon direncinin ölçülmesi
Her devrede iletkenler arasındaki, iletkenlerle toprak arasındaki ve devreler arasındaki yalıtım direnci 500 V’luk izolasyon test cihazıyla ölçülecektir.
e) Fonksiyon testi
Şalt çalışma ve pozisyon göstergesi teçhizatının, ölçme ve koruma teçhizatının, sinyal ve alarm sistemlerinin performansının istenildiği gibi olduğunun kontrolü yapılacaktır. Doğru çalışma, yardımcı besleme gerilimlerinin alt ve üst sınırlarında garanti edilecektir ve bu performans testinin bir parçası olarak ispatlanacaktır. Nihai fonksiyon testleri komple sistemde yapılacak yani şalt cihazlarının(switchgear) pozisyon işaretinin lokal olarak ve uzaktan doğru olarak alındığını ve lokal olarak ve uzaktan alarm ve sinyallerin doğru olarak çalıştığını teyit edecektir.
f) Yükün ölçümü
Devrelerin akım transformatörü veya gerilim transformatörüne bağlandığı durumlarda, akım transformatörü veya gerilim transformatörüne gelen yük ölçülecektir.
Akım trafolarının ve sekonder uçlarının direncinin ölçülmesi yapılacaktır.
4.9. Bütün Sistemin (Komple Bankların) İşletmeye Alma Testleri
Aşağıdaki işletmeye alma testleri Yüklenici tarafından yapılacaktır. Gerekli olan bütün test donanımı Yüklenici tarafından sağlanacaktır.


 • Ölçü transformatörlerinin faz sırası yükleme ve hata testleri

 • Kesicinin açtırma ikazını içerecek şekilde kumanda / röle panosunun kombine sisteminin testleri

 • Mekaniki açıklıklarını, seviyelerini, bağlantı düzenlemelerini ve bütün elektriki ve fiziksel özelliklerini göz önünde tutarak her bir tip kirişin, konstrüksiyonun ve diğer parçaların montajının kontrolü

 • Eğer yardımcı devreler de dahil olmak üzere bileşenler, tesisatlar (assemblies) ve yardımcı tesisatlar (sub-assemblies) işletmeye zarar verecek bir hatası olmadan çalışıyorsa bitirme testleri uygun olacaktır. İşletmeyi etkilemeyen ve test raporunda belirtilen küçük hatalar ve noksanlıklar devreye alma sırasında düzeltilecektir.

4.10. Numune Alma


Şönt kapasitör banklarında kullanılacak teçhizata ait kabul testleri için seçilecek numune sayısı ALICI’nın ihale dokümanında belirtilecektir.
5.KAYIP DEĞERLENDİRMESİ
Alıcının gerekli görmesi halinde Trafo Merkezinin durumu da dikkate alınarak Alıcının hazırlayacağı özel şartnamede kayıp değerlendirilmesi Alıcı tarafından belirlenecektir.


Kataloq: sites -> default -> files

Yüklə 238,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə