TüRKİye elektrik dağitim aYüklə 238,35 Kb.
səhifə1/3
tarix27.12.2018
ölçüsü238,35 Kb.
#87773
  1   2   3


TEİAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.

MALZEME YÖNETİMİ VE TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI


170 kV ŞÖNT KAPASİTÖR BANKLARI

TİP TEKNİK ŞARTNAMESİ

HAZİRAN 2006

REVİZE: ŞUBAT 2007/MYTDB-25.A

170 kV ŞÖNT KAPASİTÖR BANKLARI

TİP TEKNİK ŞARTNAMESİ


 1. GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

1.2. Standartlar

1.3. Çalışma Koşulları

1.4. Garantilerin Karşılanmaması ve Sapmalar (Deviation)

1.5. Şönt Kapasitör Banklarının Kullanım Yeri

1.6. Sistem Verileri
2. TEÇHİZATLARIN ÖZELLİKLERİ
2.1. Kapasitör Üniteleri

2.2. Sigortalar

2.3. Deşarj Cihazları

2.4. Şönt Kapasitör Bankları

2.5. Dengesizlik Akım Transformatörleri

2.6. Aşırı Ani (Inrush) Akım Sınırlayıcı Reaktörler ve Sönümlendirici Dirençler

2.7. Şönt Kapasitör Bankları İçin Mesnet İzolatörleri

2.7.1. Yapısal Özellikler

2.7.1.1. Yalıtım Bölümü

2.7.1.2. Metal Bölümler

2.8. Etiket

2.9. Şönt Kapasitör Banklarına Ait Sekonder Teçhizat

2.9.1. Koruma ve Kumanda Teçhizatı

2.9.2. Kumanda-Ölçme Sistemi ve Panolar

2.9.2.1. İşin Kapsamı

2.9.2.2. Kumanda Teçhizatı

2.9.2.2.1. Genel

2.9.2.2.2. Kesiciler

2.9.2.2.3. Lokal / Uzaktan Seçme Anahtarı

2.9.2.2.4. Ampermetre, Voltmetre ve Voltmetre Seçme Anahtarı

2.9.2.2.5. Sinyal ve Alarm

2.9.2.2.6. Bilgiler

2.9.2.2.7. Ölçü Aletleri

2.9.2.2.8. Panolar

2.9.2.2.9. Uzaktan Kumanda ve Denetleme Sistemi

2.9.2.2.10.Yardımcı Donanım (Wiring)

2.10. AG Kablolar

2.10.1. Kablo Kesiti

2.10.2. İletken Aksesuarları

2.10.3. Terminal Bağlantıları (Konnektörler)

2.10.4. Terminal Blokları
3.KOROZYONA KARŞI ÖNLEMLER
3.1. Genel

3.2. Boyama

3.3. Galvanizleme
4.TESTLER
4.1. Genel

4.2.Kapasitör Ünitelerinin Testleri

4.2.1. Tip Testleri

4.2.2. Rutin Testler

4.2.3. Özel Testler (Dayanma Testleri)

4.3. Sigortaların Testleri

4.4. Dengesizlik Akım Transformatörlerinin Testleri

4.5. Aşırı Ani (Inrush) Akımı Sınırlayıcı Reaktörlerin Testleri

4.5.1. Tip Testleri

4.5.2. Rutin Testler

4.6. Çelik Konstrüksiyonda Kullanılan Teçhizatın Testleri

4.6.1. Mesnet İzolatörlerinin Testleri

4.6.1.1. Tip Testleri

4.6.1.1.1. Porselen ve Cam İzolatörlerinin Tip Testleri

4.6.1.1.1.1. Standart Testler

4.6.1.1.1.2. Özel Testler

4.6.1.2. Numune Testleri

4.6.1.2.1. Porselen ve Cam İzolatörlerinin Numune

Testleri

4.6.1.3. Rutin Testler

4.6.1.3.1. Porselen ve Cam İzolatörlerinin Rutin Testleri

4.6.2. Çelik Profillerin ve Rakların Testleri

4.7. Sekonder Teçhizatın Testleri

4.7.1. Rölelerin Testleri

4.7.1.1. Tip Testleri

4.7.1.1.1.Dijital ve Nümerik Rölelerin Tip Testleri

4.7.1.1.2.Yardımcı Rölelerin Tip Testleri

4.7.1.2. Rutin Testler

4.7.1.2.1.Yardımcı Rölelerin Rutin Testleri

4.7.2. Ölçü Cihazlarının Testleri

4.7.2.1. Tip Testleri

4.7.2.1.1. Ölçü Aletlerinin Tip Testleri

4.7.2.1.2. Reaktif Enerjimetrenin Tip Testleri

4.7.2.2. Rutin Testler

4.7.2.2.1.Ölçü Teçhizatlarının Rutin Testleri

4.7.2.2.2. Reaktif Enerjimetrenin Rutin Testleri

4.7.3. Koruma / Kumanda Panolarının Testleri

4.7.3.1. Rutin Testler

4.8. Saha Testleri

4.8.1. Montajdan (Bankların Montajından) Sonra Saha Testleri

4.8.2. Sekonder Teçhizatın (Koruma / Kontrol Panolarının) Saha Testleri

4.9. Bütün Sistemin (Komple Bankların) İşletmeye Alma Testleri

4.10. Numune Alma

5.KAYIP DEĞERLENDİRMESİ

EKLER

EK-I : 170 kV ŞÖNT KAPASİTÖR BANKLARININ GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ (9 Sayfa)

EK-II : 170 kV ŞÖNT KAPASİTÖR BANKLARI KORUMA - KUMANDA TEÇHİZATININ GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ (3 Sayfa)

EK-III: 170 kV ŞÖNT KAPASİTÖR BANKLARI SAPMALAR (DEVİATİON) LİSTESİ (1 Sayfa)
170 kV ŞÖNT KAPASİTÖR BANKLARI

TİP TEKNİK ŞARTNAMESİ


 1. GENEL

1.1.Konu ve Kapsam


Bu şartname, iletim sisteminde ÇYG/YG, YG/OG Trafo Merkezlerindeki 170 kV’luk baralara tesis edilecek seri ve paralel bağlanmış kapasitör birimlerine sahip, topraklanmamış ayrık çift yıldızdan meydana gelen 170 kV şönt kapasitör banklarının teknik özelliklerini kapsar.
Bu şartnamenin ilgili bölümlerinde aksi belirtilmedikçe bu kapsamda aşağıda belirtilen teçhizat yer alacaktır.

 • Çelik konstrüksiyonlar, 170 kV şönt kapasitör üniteleri, mesnet izolatörleri

 • Harici atmalı tip sigortalar

 • Deşarj cihazları (kapasitörlerin içinde bulunacaktır.)

 • Inrush akımını sınırlayıcı reaktörler

 • Dengesizlik akım transformatörleri

 • Banklar için koruma, kumanda, ölçü ekipmanı (dengesizlik koruma röleleri vs.)

 • Kontrol, koruma panoları

 • Alçak gerilim kabloları

Tip Teknik Şartname Genel olarak hazırlanmıştır. Şartname içinde teknik özellikleri açıklanmayan teçhizat (Fider Kesicileri, Ayırıcıları, Toprak Bıçakları, Akım-Gerilim Transformatörleri, Banklar ve Giriş Kapısı Çevresinde Güvenlik Çitleri, Topraklama Sistemi, Harici Aydınlatma Sistemi vs.) için gerekli Teknik Özellikler ALICI tarafından ihale dokümanında belirlenecektir.


170 kV şönt kapasitör banklarında kullanılacak teçhizat ile ilgili istenen değerler ve özellikler (Bilgi olarak) Garantili Özellikler Listesinde belirtilmiştir. ALICI kapasitör banklarının tesis edileceği yer ve çalışma şartlarını dikkate alarak Garantili Özellikler Listesini hazırlayacaktır.
Bu şartname kapsamındaki 170 kV şönt kapasitör bankları ile tüm bileşenlerinin tasarım, yapım, testleri vb. tüm aşamalarında Alıcı denetim yapacaktır.
1.2. Standartlar
Aksi belirtilmedikçe bu şartname kapsamındaki 170 kV şönt kapasitör bankları ile tüm bileşenlerinin tasarım, yapım ve testleri aşağıdaki standartların en son baskılarına uygun olarak yapılacaktır.TS-EN ISO 9001: 2000

Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

IEC 60044-1

Instrument transformers - Part 1: Current transformers Ölçü transformatörleri - Bölüm 1 : Akım transformatörleri

TS 620 EN 60044-1

Ölçü transformatörleri- Bölüm 1 : Akım transformatörleri

IEC 62271-102

High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches

Alternatif akım ayırıcıları ve toprak bıçaklarıIEC 60694

Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear standards

Yüksek gerilim anahtarlama ve kumanda cihazları standartları için ortak maddelerIEC 60060-1

High-voltage test techniques. Part 1: General definitions and test requirements

Yüksek Gerilim Test Teknikleri-Bölüm1: Genel tanımlamalar ve test şartlarıTS 3008

Yüksek Gerilim Deney Yöntemleri-Bölüm:1 Genel Tanımlar ve Deney Koşulları

IEC 60060-2

High voltage test techniques - Part 2: Measuring systems

High voltage test techniques-

Yüksek Gerilim Test Teknikleri- Bölüm 2: Ölçme sistemleri

Yüksek gerilim test teknikleriIEC 60093

Methods of test for volume resistivity and surface resistivity of solid electrical insulating materials

Katı elektriksel yalıtım malzemelerinin hacimsel özdirenci ve yüzeysel özdirenci için test metodlarıIEC 60270

High-voltage test techniques - Partial discharge measurements

Yüksek gerilim test teknikleri – Kısmi boşalma ölçümleriIEC 60071-1Insulation co-ordination - Part 1: Definitions, principles and rules

İzolasyon koordinasyonu- Bölüm 1: Tanımlamalar, prensipler ve kurallarTS 855 EN 60071-1

Yalıtım Koordinasyonu- Bölüm 1: Tarifler, Prensipler ve Kurallar

IEC 60071-2

Insulation co-ordination - Part 2: Application guide

İzolasyon koordinasyonu-Bölüm 2: Uygulama KılavuzuTS 4238


Yalıtım Koordinasyonu-Uygulama Kuralları

IEC 60168

TS 556 EN 60168
Tests on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for systems with nominal voltages greater than 1000 V

1000 Voltun üzerindeki nominal gerilimlere sahip sistemler için seramik malzeme veya camdan yapılmış dahili ve harici mesnet izolatörleri üzerinde testlerIEC 60137

Insulated bushings for alternating voltages above 1000 V

1000 V Üzeri Alternatif Gerilimler için İzole BuşinglerTS 595 EN 60137

Yalıtkan Geçit İzolâtörleri - 1 kV'un Üzerindeki Alternatif Gerilimler İçin

IEC 60255

Electrical Relays-Elektrik Röleleri

IEC 62052-11

Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions-Part 11: Metering equipment

Elektrik ölçü teçhizatları (AC) – Testlerle ve test şartları ile ilgili genel talepler – Bölüm 11: Ölçü teçhizatlarıTS EN 62053-22

Elektrik ölçme donanımı (a.a.) – Özel kurallar – Bölüm 22: Statik sayaçlar – Aktif enerji için (Sınıf 0.2 S ve sınıf 0.5 S)

TS EN 62052-11

Elektrik ölçme donanımı (a.a.) – Genel kurallar, deneyler ve deney şartları – Bölüm 11: Sayaç

IEC 60273

Characteristic of indoor and outdoor post insulators for systems with nominal voltages greater than 1000 V

1000 Voltun üzerindeki nominal gerilimlere sahip sistemler için dahili ve harici mesnet izolatörlerinin özellikleriIEC 62053-23

Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)

Elektrik ölçü teçhizatları (a.c.) – Kısmi talepler – Bölüm 23: Reaktif enerji için statik metreler (Sınıf 2 ve 3)IEC 62053-61

Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 61: Power consumption and voltage requirements

Elektrik ölçü teçhizatları (a.c.) – Kısmi talepler – Bölüm 61: Güç tüketimleri ve voltaj talepleri
IEC 62053-31

Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 31: Pulse output devices for electromechanical and electronic meters

Elektrik ölçü teçhizatları (a.c.) – Kısmi talepler – Bölüm 31: Elektromekanik ve elektronik metreler için darbe çıkış donanımlarıIEC-EN 61000-4

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Overview of IEC 61000-4 series

Elektromanyetik uyumluluk Bölüm 4: Test ve ölçüm teknikleriIEC-EN 61000-6-2

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments
Elektromanyetik uyumluluk – Genel standardlar – Endüstriyel çevreler için koruma

IEC 60289

Reactors - Reaktörler

TS 8138 EN 60289

Reaktörler

IEC 60227

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V

Nominal gerilimi 450/750 V’a kadar polivinil klorid izolasyonlu kablolarIEC 60228

Conductors of insulated cables

İzolasyonlu kabloların iletkenleriIEC 60437

Radio interference test on high-voltage insulators

Yüksek Gerilim İzolatörlerinde Radyo Girişim DeneyiTS 6080

Yüksek Gerilim İzolatörlerinde Radyo Girişim Deneyi

IEC 60529

Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

Mahfazalarda sağlanan koruma dereceleri (IP Kodu)TS 3033 EN 60529

Mahfazalarla Sağlanan Koruma Dereceleri (IP Kodu) (Elektrik Donanımlarında)

IEC 60549

High-voltage fuses for the external protection of shunt power capacitors –

Şönt güç kapasitörlerinin harici koruması için yüksek gerilim sigortalarıIEC 60871-1

Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1000 V – Part 1: General

1000V üzeri anma gerilimli A.C. güç sistemleri için şönt kapasitörler- Kısım 1: GenelTS EN 60871-1

Kondansatörler - Beyan gerilimi 1 kV’un üzerinde olan alternatif akım güç sistemlerinde kullanılan şönt kondansatörler - Bölüm 1: Genel - Performans, deneyler ve beyan değerleri - Güvenlik kuralları - Tesis ve işletme kılavuzu

IEC 60871-2


Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1000 V – Part 2: Endurance testing

1000V üzeri anma gerilimli A.C. güç sistemleri için şönt kapasitörler- Kısım 2: Mukavemet testleriIEC 60871-3


Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1000 V – Part 3: Protection of shunt capacitors and shunt capacitor banks

1000V üzeri anma gerilimli A.C. güç sistemleri için şönt kapasitörler- Kısım 3: Şönt kapasitörlerin ve şönt kapasitör banklarının korumasıIEC 60996


Method for verifying accuracy of tan delta measurements applicable to capacitors

Kapasitörlere uygulanacak tan delta ölçümlerinin doğruluğunu teyit etmek için metotIEC 60304

Standard colours for insulation for low-frequency cables and wires

Düşük frekanslı kablo ve iletkenlerin izolasyonu için standart renkleriTS 914 EN ISO 1461

Galvanizleme (Sıcak daldırma metoduyla)

BS 449

Specification for the use of structural steel in building. Metric Units

Binalarda kullanılan çelik yapılar için şartlarIEEE P693

Trafo Merkezlerinin sismik tasarımı için önerilen uygulamalar

Elektriksel aksesuarlar, bileşenler ve diğer yardımcı donanımlar TSE ve IEC Standartlarına uygun olacaktır.


Eşdeğer ya da daha üstün başka standartlar uygulanmışsa bunların Türkçe ve İngilizce kopyaları birlikte verilecektir.
TSE ile IEC standartları arasında farklılıklar olursa, farklılık arz eden konularda hangi standardın uygulanacağı hususunda Alıcı’dan yazılı müsaade alınacaktır.

TSE ve IEC standartlarında bulunmayan parçalarla ilgili Alıcı’nın da onayının alınması şartıyla uygun standartlar önerilebilinecektir.


Teçhizatların imalatında kullanılan malzemelerin tüm kimyasal, fiziksel ve dielektrik karakteristikleri ilgili ASTM (American Society for Testing and Materials) veya DIN (Deutsches Institut for Normung) veya AB (Avrupa Birliği) ülkelerinin normlarının öngördüğü özelliklere uygun olacaktır.
Alçak gerilim kesiciler (MCB), röleler, kablolar vs. gibi elektriki aksesuarlar bu maddede açıkça ifade edilmese bile ilgili IEC ve TSE Standartları ile ilgili Yönetmeliklere uygun olacaktır.
1.3. Çalışma Koşulları
Garantili Özellikler Listesinde AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE hariçte/dahilde kullanılacak teçhizatın çalışma koşulları aşağıda belirtilmiştir. Teçhizatın kullanılacağı yere göre çalışma koşulları ALICI tarafından belirlenecektir.

ÇALIŞMA KOŞULLARI BİNA İÇİ (DAHİLİ) BİNA DIŞI (HARİCİ)
 • Yükselti : 1000 m 1000 m

 • Ortam sıcaklığı (*)

  • En az : - 25 °C - 40 °C

  • En fazla : + 40 °C + 45 °C

  • 24 saatlik ortalama : +35 °C’nin altında +35 °C'nin altında

 • Ortam hava kirliliği : - Ağır

 • Yıldırıma maruz kalma : Evet Evet

 • Maksimum nispi nem

(24 saatlik ortalama) : %95 %95

 • Buzlanma : - Sınıf 10, 10 mm

 • Rüzgar basıncı : - 70 kg/m2 (yuvarlak

yüzeyde)

120 kg/m2 (düz

yüzeyde) • En yüksek güneş ışınımı : - 1000 W/m²

 • Yer sarsıntısı (**)

  • Yatay ivme : 0.5 g (harici ve dahili tipler için aynı değer)

(Toprak seviyesinde)

  • Düşey ivme : 0.25 g (harici ve dahili tipler için aynı değer)

(*) Ortam sıcaklığı yukarıda belirtilen normal işletme şartlarının önemli ölçüde dışında olabildiği yerlerdeki tesisler için, belirtilmesi gereken en düşük, en yüksek sıcaklığın tercih edilen aralıkları; • Çok soğuk iklimler için :-50°C ve +40°C

 • Çok sıcak iklimler için : -5°C ve +50°C

(**) 170 kV şönt kapasitör bankları; toprak seviyesindeki yatay ve düşey deprem ivmesi değerlerine dayanacak ve herhangi bir teçhizatının zarar görmesini engelleyecek şekilde dizayn edilecek, 170 kV şönt kapasitör banklarının çalışacağı yerde tesisi için gereken proje, resim ve malzemeler ile depreme dayanıklılık hesapları Yüklenici tarafından verilecektir.


1.4. Garantilerin Karşılanmaması ve Sapmalar (Deviation)
Teknik Şartnamede belirtilen hususlar ile Garantili Özellikler Listesinde verilen değerlerin birebir karşılanması esastır. Karşılanmaması durumunda teklif sahibi Sapmaları (Deviation) Ek-III’deki listede açıkça belirtecektir. Teklif sahibi tarafından doldurulan Sapmalar (Deviation) Listesi, Alıcı tarafından Teknik Şartnamenin özüne ve ilgili standartlara uygunluğu yönünden değerlendirilecektir.

1.5. Şönt Kapasitör Banklarının Kullanım Yeri

Şönt kapasitör bankları iletim sisteminin trafo merkezlerine tesis edilecek ve ÇYG/YG, YG/OG transformatörlerin 170 kV baralarına bağlanacaktır.
Kapasitör banklarının tesis edileceği 170 kV trafo merkezindeki 3 faz kısa devre gücünün minimum ve maksimum değerleri ile X0/X1 (Sıfır bileşen reaktansı/Doğru bileşen reaktansı) oranı ALICI tarafından belirlenerek teklif sahibine bildirilecektir.

1.6. Sistem Verileri

 • Anma sistem gerilimi (kV rms) :154

 • En yüksek sistem gerilimi (kV rms) :170

 • Anma frekansı (***) (Hz) :50

 • İzolasyon seviyesi

 • Standart darbe dayanma gerilimi

1,2/50 μs (kV tepe) :750

 • Şebeke frekanslı dayanma

gerilimi (1 dakika) (yaşta) (kV rms) :325

 • 3 faz simetrik kısa devre akımı (kA rms) :31.5

 • Kısa devre süresi (s) :1

 • Harici teçhizat için minimum kaçak mesafesi :25 mm/kV

 • Minimum açıklıklar

  • Faz-toprak (mm) :1500

  • Faz- faz (mm) :1700

  • Enerjili iletkenlerin enerjili sahada

topraktan yüksekliği (mm) :4000

 • Yardımcı servis kaynakları

 • AC nötrlü üç faz sistem :380 V±%10

47,5-52 Hz

 • AC tek faz sistem(Faz-nötr) :220 V±%10

 • DC sistem :110 V veya 220 V+%15 - %20

 • Toprak arıza katsayısı :1.4

 • Sistem topraklaması :Direkt topraklı

 • Şönt kapasitörlerin anahtarlama işlemleri sonucunda sistemde meydana gelen gerilim ani değişmeleri anma sistem geriliminin ±%5’ini geçemez

 • Şönt kapasitörün kullanılacağı TM dikkate alınarak, DC sisteminin 110 VDC veya 220 VDC olacağı ALICI tarafından ihale dokümanında belirtilecektir.

(***) Kapasitör üniteleri ve diğer teçhizat 47.5-52 Hz aralığında sürekli, 47-47.5 Hz aralığına her girişinde ise en az 20 sn çalışacak şekilde tasarlanacaktır.


2. TEÇHİZATLARIN ÖZELLİKLERİ :
2.1. Kapasitör Üniteleri
Tüm kapasitör birimleri her bir kapasitör bankı içerisinde, aynı sistem gerilimine ve çevre sıcaklığına sahip banklar için birbiri ile değiştirilebilir olacaktır. Kapasitör ünitelerinin güç oranları bu şartnameye göre imalatçı tarafından seçilecek ve kapasitör ünitelerinin anma gücü 416.66 kVAR’ı geçmeyecektir.
Herbir kapasitör ünitesinin kapasitansı, anma kapasitansının ± % 5 ‘inden daha fazla olmayacaktır.
Kapasitörler belirtilen maksimum ortam sıcaklığında, anma geriliminin 1.10 katında, anma sinüzoidal geriliminde ve anma frekansında oluşan anma akımının 1.30 katında sürekli olarak çalışabilecek şekilde olacaktır. Aynı zamanda belirtilen minimum ortam sıcaklığında enerjilendirilmeye uygun olacaktır.
Kapasitör üniteleri dahili arızalara karşı harici atmalı tip sigortalarla korunacaktır.
Kapasitör mahfazası kapasitörün tahmin edilen normal endüstriyel ömrü boyunca korozyona dayanıklı olacaktır. Mahfazalar paslanmaz çelik olacak ve boya rengi imalatçı tarafından teklif edilecek ve Alıcı tarafından onaylanacaktır. (Tercihen gri renk)
Kapasitörler tek yada iki buşingli olabilir.
Buşingler mahfazaya conta kullanmadan lehimle veya özel kaynak yöntemleriyle hermetik olarak monte edilecektir. Buşing terminal başlığı korozyona dayanıklı metal olacak ve yağmurluğa(rainshield) hermetik olarak kaynak yapılacaktır. Buşing kaynakları yeterli konsol yüklemesinde zarar görmeyecektir.
Kapasitör ünitesi içindeki bağımsız elemanların hepsi sıkı bir şekilde korunacak ve bütün bağlantılar normal işletme koşullarında oluşabilecek bütün ani akımlara dayanabilecek şekilde olacaktır.
Kapasitör ünitesinde kullanılan izolasyon sıvısı imalatçının Standard tipinde veya tavsiye edilen tipte olacaktır. Bu izolasyon sıvısı poliklorlu bifenil (PCB) veya mineral yağ içermeyecektir. Sıvının çevre üzerindeki etkilerine ilişkin bir belge (sertifika) verilecektir. Bu şartı sağlamayan teklifler reddedilecektir
Kataloq: sites -> default -> files

Yüklə 238,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə