TüRKİye elektriK İletim a.Ş. Genel müDÜRLÜĞÜYüklə 59,65 Kb.
tarix26.10.2017
ölçüsü59,65 Kb.
#13706


http://static.enerjienstitusu123.netdna-cdn.com/file/teias-yeni-logo-degistirdi.png

TEİAŞ


TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

… Bölge Müdürlüğü

…….TRAFO MERKEZİ


YANGIN MÜDAHALE PLANI

YANGIN MÜDAHALE PLANI


ONAY ÇİZELGESİ
ONAYLAYACAK

MAKAM
ONAYI YAPANINTARİHİ


KİMLİĞİ


İMZA VE MÜHÜR

.İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

İTFAİYE MÜDÜRÜ
..../..../20

..İLETİM TESİS İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

GRUP MÜDÜRÜ

..../..../20


DESTEK HİZMETLERİ

DAİRESİ

BAŞKANLIĞIDAİRE BAŞKANI


..../..../20

GENEL ESASLAR
AMAÇ

Madde 1: Bu planın amacı …… İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğüne bağlı…………………Trafo Merkezinde herhangi bir sebeple çıkabilecek yangına en hızlı ve etkin ilk müdahalenin yapılmasını sağlamak üzere en yakın itfaiye teşkilatı ile arasında koordinasyonun sağlanmasıdır.
KAPSAM

Madde 2:Trafo Merkezine İtfaiyenin yapacağı ilk müdahale ile Trafo Merkezine yakın kurum, kuruluş, komutanlıklar ve itfaiye teşkilatı arasındaki hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği görevleri, işbirliğini, koordinasyonu ve karşılıklı yardımlaşma esaslarını kapsar.
HUKUKİ DAYANAK

Madde 3: Bu plan, 2007/12937 karar sayılı ‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’ in 132. Maddesi “İtfaiye Teşkilatında bulunan belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri, meydana gelebilecek yangınlarda karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği amacıyla aralarında protokol düzenler.” hükmü gereğince; ısı, duman, zehirleyici gaz ve panik sebebiyle can ve mal güvenliği bakımından yol açabilecek tehlikeleri en aza indirmek esasına yöneliktir.
SORUMLULUKLAR

Madde 4: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 7/1 maddesi hükmü gereğince; herhangi bir yerde kontrol dışı ateş ve duman görülmesi halinde bunu ilk gören kişi işyerindeki görevlilere ve itfaiyeye haber vermekten sorumludur.

Bu planın hazırlanmasından, yürütülmesinden ve koordinasyonundan Grup Müdürlüğünün üst düzey yöneticileri sorumludur.


VARSAYIMLAR(Muhtemel Güçlükler)

Madde 5:

 1. İnsan faktörüne dayalı, dikkatsizlik, umursamazlık, aşırı güven gibi davranışların yangının başlangıcına ve yayılmasına neden olabileceği,

 2. Korunma önlemlerinin alınmaması, ısıtma sistemleri, parlayıcı-patlayıcı maddelerin yeterince korunmaya alınmaması,

 3. Yangınlara karşı önlemlerin nasıl alınacağının bilinmemesi, öğrenilmemesi ve bu konuda verilen eğitimlerin yetersizliği,

 4. Bazı önlemlerin sonraya bırakılması, önlem alımında yeterince titiz davranılmaması, küçük ihmallerin iş kazalarına sebep olabileceği, büyük ölçüde can ve mal kaybına sebep olabileceği, ölüm ve yaralanmaların olabileceği,

 5. Çeşitli amaç ve kazanç uğruna kasıtlı olarak yangın çıkartılarak sabotajların yapılabileceği,

 6. Açık şalt sahasında (buşing patlaması) ark oluşumu neticesinde ot yangınlarının oluşabileceği,

 7. İdari bina ve çevre alanlarında yeterince yangın tedbirlerinin alınmamış olabileceği,

 8. Trafoda meydana gelen teknik nedenlerden patlamanın olabileceği ve patlamanın şiddeti ile trafoda bulunan porselen parçalarının, kızgın yağın etrafa yayılabileceği, yüksek ısının, sıçramaların çevreye zarar verebileceği,

 9. Açıkta bulunan kablo kanallarının kemirici hayvanlar tarafından zarar görebileceği ve yangınlara sebep olabileceği,

 10. Yangının gece veya sabaha karşı meydana gelebileceği, kış ve yaz şartlarından birinde olabileceği,

 11. Radyo, televizyon, telefon, internet ve telsiz haberleşmesinin aksayabileceği,

 12. Açık veya kapalı Ambar sahasında bulunan katı yanıcı malzemelerin tutuşabileceği büyük yangınlara sebep olabileceği,

m) Lojman binalarında Kömürlük, Odunluk, Baca ve LPG den kaynaklanan yangınların olabileceği,

n) Atölye, Marangozhane, Isı Merkezi ve depo olarak kullanılan işyerlerinde kaynak işleme, çarklardan

çıkan kıvılcımlardan kaynaklanan yangınların olabileceği.YANGIN ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

Madde 6:

 1. Trafo Merkezinin yangına hassas noktalarında yangın türüne uygun tipte, kapasitede ve yeterli sayıda

yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.

 1. Olması muhtemel bir yangın anında kullanılacak yangın söndürme cihazları ve yangın sisteminin periyodik bakımları yaptırılacak ve her an kullanıma hazır halde tutulacaktır.

 2. Personelin ve görevlilerin eğitimleri her yıl düzenli olarak yaptırılacak ve tatbikatlarla deneyimleri artırılacaktır.

 3. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve TEİAŞ İş Güvenliği Yönetmeliği’ne uygun talimatlara göre görevlerini yerine getireceklerdir.

 4. Trafo merkezine yakın, itfaiye, karakol, komutanlık, kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve karşılıklı yardımlaşmaya dayalı gerekli çalışmalar yapılacaktır.

 5. Tesiste Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından, itfaiye araçlarının binaya kolayca yanaşmasını sağlamak üzere tesis/trafo girişine ve civarına park yasağı konulacaktır.YANGIN ANINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Madde 7:

 1. Herhangi bir yerde kontrol dışı ateş ve duman görülmesi halinde bunu ilk gören kişi işyerindeki görevlilere ve yangının niteliğine ilişkin itfaiyeye haber verecektir.

 2. Yangın en uygun yangın söndürücü cihaz ile panik yaratmadan, heyecanlanmadan, soğukkanlılıkla söndürülmeye çalışılacaktır.

 3. Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler yangın yerinden uzaklaştırılacaktır.

 4. Yangının yayılımını önlemek ve oksijen girişini azaltmak için kapı ve pencereler mutlaka kapatılacaktır.

 5. Yangına müdahalede elektrik akımı kesilmeden su veya sulu cihazlar kullanılmayacaktır.

 6. İlk müdahaleyi yapan görevliler, mahalli itfaiye amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girecektir.

 7. Yetkili İtfaiye Amirinin can ve mal güvenliğini korumaya yönelik vereceği karar ve talimatlar Özel Güvenlik görevlileri ve diğer görevlilerimiz tarafından yerine getirilecektir.

 8. Olay zamanı olay yerinde bulunan herkes itfaiye ekiplerinin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olacak, çalışmalarını güçleştirecek davranışta bulunmayacaklardır.


YANGIN SONRASI YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Madde 8:

 1. Yangın sonrası yağmacılık, hırsızlık ve nahoş olaylara karşı güvenlik görevlileri gerekli önlemleri alacaktır.

 2. Yangın söndürme işleminden sonra yangın yeri mutlaka kontrol edilecek ve yangının iyice sönmüş olduğundan emin olunacaktır.

 3. Yangın söndükten sonra olay yerinin keşfi yapılarak yangınla ilgili bilgiler yangın raporuna işlenecek, raporun bir nüshası Genel Müdürlüğümüz (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına) gönderilecektir.


PLANLARIN DÜZENLENMESİ

Madde 9:

Bu Plan Trafo Merkezinin kendi özellikleri dikkate alınarak (4) nüsha olarak hazırlanmış olup, İtfaiye Müdürlüğünün ve Genel Müdürlüğümüzün onay’ını müteakip (1) nüshası İtfaiye Teşkilatında, (1) nüshası Grup Müdürlüğünde, (1) nüshası Trafo merkezinde ve (1) nüshası da Genel Müdürlüğümüzde (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına) alıkonularak muhafaza edilecektir.


Plan değişen durum ve şartlara göre güncellenecektir.

YANGIN MÜDAHALE PLANI

GRUBU


Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü


İŞTİGAL KONUSU


Elektrik İletimi


154.000/380.000 VoltÇALIŞMA DEVRESİ

7/24 saat3 lü vardiya
ÇALIŞAN PERSONEL

……..Tablocu

........Teknisyen…..Güvenlik görevlisi


TEHLİKE DERECESİ

Yüksek Tehlike

TEHLİKE MÜTALAASI

Dokunma Tehlikesi


Yangın Tehlikesi
ADI ADRESİ

……....Trafo Merkezi.........................................İLGİLİ OLDUĞU
BAKANLIK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

GENEL MÜDÜRLÜK

TEİAŞ Genel Müdürlüğü

İTFAİYE TEŞKİLATI

VE

YAKINLIĞI

…………………………….


…………………….…Km.KOMUTANLIK


............................................


BULUNDUĞU YERİLİ

............................................


İLÇESİ

............................................


KÖY/MAHALLE

............................................


HABERLEŞME

İŞYERİ TEL


............................................İTFAİYE TEL


............................................POLİS/JANDARMA TEL............................................İLGİLİ KOMUTANLIK TEL


............................................


İL AFAD MÜDÜRLÜĞÜ TEL


............................................

HASTANE TEL

............................................

YANGINA MÜDAHALEDE ÖNCELİKLİ ÜNİTELER

VE SÖNDÜRME ELEMANLARI
YANGIN

TÜRÜ


YANGIN

ALGILAMA VE

UYARI SİSTEMİ


İLK

MÜDAHALE


İTFAİYE

MÜDAHALESİ
İDARİ BİNA

VE

ÇEVRE ALANI

Katı yanıcı

MaddeVarsa

Sesli ve Işıklı

Duman Kontrolü

belirtilecekK.K.T.Yangın

Söndürücü,CO2

Kazma,Kürek,

Kanca,Su kovası

Su, K.K.T,CO2

Köpük
AÇIK ŞALT

SAHASI


Ot Yangını
Varsa

Sesli ve Işıklı

Duman Kontrolü

belirtilecekArabalı KKT.

Yangın Söndürücü,CO2

Söndürücü


Su, K.K.T,CO2

KöpükTRAFO

(Açık Alan)

Yağ YangınıVarsa

Sesli ve Işıklı

Duman Kontrol

belirtilecekK.K.T,

Yangın SöndürücüKöpük,

Yangının yayılımına göre

Teknik

yönlendirme
METAL CLAD (Kapalı Mekan)

Kablo Yangını
Varsa

Sesli ve Işıklı

Duman Kontrolü

belirtilecekYangın

Söndürme Topu


Yangının yayılımına göre teknik yönlendirmePANOLAR

(Hassas cihazlar)

Elektronik

Kablo Yangını
Varsa

Sesli ve Işıklı

Duman Kontrolü

belirtilecekCO2, Karbondioksit veya

Halon alternatifli

Söndürücüler


Yangının

Yayılımına göre teknik yönlendirme

YANGIN RAPORU

TEİAŞ

..İLETİM TESİS İŞLETME VE GRUP MÜDÜRLÜĞÜYANGIN RAPORU


YANGIN TARİHİ

YANGINI İTAFİYEYE BİLDİRENİN ADI SOYADI

YANGININ BAŞLANGIÇ SAATİ

İTFAİYE EKİBİNİN YANGIN YERİNE GELİŞ SAATİ

YANGININ BİTİŞ SAATİ


YANGIN YERİ

YANGIN NEDENİ


YANGININ TÜRÜ VE SÖNDÜRÜLME ŞEKLİ


MÜDAHALEDE KULLANILAN MALZEMELER


HASAR DURUMU


YARALI VE/VEYA

ÖLÜ SAYISIİMZA İMZA İMZA AD SOYAD AD SOYAD AD SOYADUNVAN UNVAN ÜNVAN


YANGIN TAHLİYE KROKİSİKroki üzerinde;

İtfaiyenin kolayca ulaşabileceği Yol güzergâhı, Binanın kaçış yolları, Yangın merdivenleri, Yangın söndürme cihazları, Yangın dolapları, İtfaiye su verme ağızları (Hidrant), varsa jeneratörün bulunduğu yerler işaretlenecektir.

Yüklə 59,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə