Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Bağlı OrtaklıklarıYüklə 1,86 Mb.
səhifə20/21
tarix30.12.2018
ölçüsü1,86 Mb.
#88443
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Kıdem tazminatı karşılığı


Kıdem tazminatı karşılığı, Banka ve bağlı ortaklıklarının, çalışanların emeklilikleri dolayı oluşacak ve Türk İş Kanunu’na göre hesaplanmış gelecekteki muhtemel yükümlülüklerinin bugünkü değerini göstermektedir. Kıdem tazminatı karşılığı, çalışanlar hakettikçe tahakkuk esasına gore hesaplanmakta ve finansal tablolara yansıtılmaktadır. Kıdem tazminatı karşılığı hesaplaması hükümet tarafından belirlenen kıdem tazminatı tavanına dayanmaktadır. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla geçerli olan kıdem tazminatı tavanı sırasıyla 2,517 TL (tam TL) ve 2,365 TL (tam TL)’dir.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, işletmenin kıdem tazminatı karşılığı yükümlülüğünün tespit edilmesinde aktüeryal değerleme metotlarının geliştirilmesini gerektirmektedir. İlişikteki konsolide finansal tablolardaki kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanmasında, 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla kullanılan başlıca aktüeryal tahminler aşağıdaki gibidir:


31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

İskonto oranı

5.66%

5.92%

Beklenen maaş/tavan artış oranı

5.10%

4.80%

Tahmin edilen personel devir hızı

1.13%

0.94%

Beklenen maaş/tavan artış oranı, Türkiye Hükümeti’nin yıllık enflasyon hedefleri baz alınarak tespit edilmiştir.

26. Diğer giderler

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren altı aylık hesap dönemleri itibarıyla, diğer giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:


31 Aralık 2010

31 Aralık 2009


Sigorta sözleşmelerinde gerçekleşen hasarlar (Not 20)

(402,227)

(409,480)

Ödenen tazminatlar

(339,245)

(376,586)

Muallak tazminat karşılığındaki değişim

(62,982)

(32,894)

Bankacılık hizmetleri promosyon harcamaları

(273,679)

(236,852)

Kira ve faaliyet kiralaması giderleri

(110,009)

(87,181)

İletişim giderleri

(59,156)

(58,127)

Reklam giderleri

(54,361)

(49,324)

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu primleri

(49,600)

(36,950)

Diğer karşılık giderleri

(39,183)

(5,109)

Temizlik giderleri

(29,681)

(28,784)

Uzun vadeli sigorta sözleşmelerindeki değişim

(21,835)

-

Enerji giderleri

(21,211)

(20,901)

Bakım ve onarım giderleri

(16,825)

(18,136)

Kredi kartları promosyon harcamaları

(16,316)

(12,016)

BDDK katılım ücretleri

(15,042)

(5,236)

Bilgisayar kullanım giderleri

(13,218)

(15,537)

Ofis malzemeleri giderleri

(12,217)

(16,859)

Ulaşım giderleri

(11,012)

(8,582)

Danışmanlık giderleri

(10,877)

(7,400)

Aktiflerin satışından doğan zararlar

(10,667)

(1,684)

Ağırlama giderleri

(10,355)

(8,875)

Bireysel emeklilik sistemi giderleri

(1,953)

(3,762)

Diğer çeşitli idari giderler

(206,550)

(178,264)

Toplam__(1,385,974)__(1,209,059)'>Toplam

(1,385,974)

(1,209,059)27. Bilanço dışı yükümlülükler

Normal faaliyetleri içerisinde Banka ve bağlı ortaklıkları konsolide finansal tablolarda gösterilmeyen ancak aşağıda özetlenen çeşitli taahhüt ve koşullu yükümlülükleri üstlenmektedir:


31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Teminat mektupları

8,226,927

6,205,974

Akreditifler

2,912,000

2,530,593

Aval ve kabul kredileri

196,623

357,489

Diğer garantiler

24,278

26,777

Toplam gayri nakdi krediler

11,359,828

9,120,833


Kredi kartı harcama limit taahhütleri

4,880,798

4,043,910

Kullandırım garantili kredi tahsis taahhütleri

3,698,348

2,841,941

Vadeli aktif değer alım satım taahhütleri

904,825

298,677

Çekler için ödeme taahhütleri

655,194

735,839

Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon taahhütleri

201,107

135,591

Diğer taahhütler

166,611

11,656

Toplam

21,866,711

17,188,447

Resmi vergi denetimleri

Grup’un geçmiş son 5 yıla yönelik olarak vergi beyannameleri ve muhasebe kayıtları vergi otoriteleri ve diğer resmi kuruluşlar (Sosyal Sigortalar Kurumu) tarafından incelemeye açıktır. Grup tutarları kesin olarak tahmin edilememeleri sebebiyle ilişikteki finansal tablolarda denetlenmemiş yıllara ait muhtemel bir karşılığı ayırmamıştır. Grup yönetimi denetlenmemiş yıllara ait olarak önemli bir vergi riski beklememektedir.Davalar

Grup aleyhine açılmış olan çeşitli yasal davalar mevcut olup, olağan sigortacılık faaliyetlerinden kaynaklanan hasar ve tazminat davaları haricindeki davalar için 15,486 TL (31 Aralık 2009: 75,347 TL) karşılık ayrılmıştır.

Sigortacılık faaliyetlerinin doğası gereği ve hukuk sisteminin genel olarak poliçe sahipleri lehine olması dolayısıyla, Grup manevi tazminatlar ve sigorta poliçeleri kapsamında olmayan riskler için açılmış davalar dışındaki tüm davalar için tam karşılık ayırmıştır. Bu tür önemli hasarların çoğu, ihtiyari sözleşmelerle reasürans şirketlerine devredildiği için, reasürör payı düşülmüş net tutarların Grup’un finansal pozisyonunda önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

28. Konsolide edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla konsolide edilen ortaklıklar ve ortaklık payları aşağıdaki gibidir:Bağlı ortaklıklar

Doğrudan pay oranı (%)

Dolaylı pay oranı (%)

Güneş Sigorta AŞ

36.35

36.35

Vakıf Emeklilik AŞ

53.90

75.30

Vakıf Enerji ve Madencilik AŞ

65.50

84.92

Taksim Otelcilik AŞ

51.00

51.52

Vakıf Finans Factoring Hizmetleri AŞ

78.39

86.97

Vakıf Finansal Kiralama AŞ

58.71

64.40

Vakıf Pazarlama ve Ticaret AŞ

68.55

73.95

Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı AŞ

11.75

21.77

Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ

99.00

99.44

Vakıf Portföy Yönetimi AŞ

99.99

99.99

Vakıfbank International AG

90.00

90.00

World Vakıf UBB Ltd.

82.00

85.24

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.

15.00

15.00

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

27.63

29.47

VB Diversified Payment Rights Finance Company (*)

-

-


Yüklə 1,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə