TüRKİYE’de aşİret gerçEĞİ sempozyumu 4-6 Mayıs 2017 Van-TürkiyeYüklə 50,99 Kb.
tarix29.10.2017
ölçüsü50,99 Kb.
#19706

TÜRKİYE’DE AŞİRET GERÇEĞİ SEMPOZYUMU

4-6 Mayıs 2017

Van-Türkiye4 Mayıs 2017 Perşembe


Sempozyum Kayıt

08:30 -09:00


Açılış Konuşmaları (09: 00- 10: 00)

Doç. Dr. Suvat PARİNSosyoloji Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Zeki TAŞTANEdebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Peyami BATTALYüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü

İbrahim TAŞYAPANVan Valisi


Açılış Oturumu (10: 00-12: 00)

TÜRKİYE’DE AŞİRET TARTIŞMALARI

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Zeki TAŞTAN

Prof. Dr. Doğu ERGİL / Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Suavi AYDIN / Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI / Nevşehir Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZER / Toros Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Sait EBİNÇ / Yüzüncü Yıl Üniversitesi4 Mayıs 2017 Perşembe


Cengiz Andiç Konferans Salonu (13:00-14:30)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Ahmet ÖZER

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu (13:00-14:30)

Oturum Başkanı

Doç. Dr. M. Zeki DUMAN

Tanzimat Dönemine Girerken Kürt Toplumu: Mirler ve Eşiretler

Sinan HAKAN

Tanzimat Dönemi Yeniliklerinin Uygulanmasına Bir Engel Olarak Aşiretler: Van Eyaleti/Vilayeti Örneği

Şeyhmus BİNGÜL


Osmanlı Taşrasında Merkezi Teamüller Bağlamında Aşiretler (1750-1825)

Ercüment TOPUZ


19. Yüzyıl Van Vilâyetinde Nesturilerin Aşiret Yapısı

Ramazan TURGUT

19. Yüzyılın İkinci Yarısında Van Ve Hakkâri Bölgesindeki Aşiretler Hâkimiyet Alanları ve Tahmini Hane Sayıları

Tarık Ziya ARVAS

Osmanlı-İran Sınırının Oluşumunda Aşiretlerin Rolü


Turan KESKİN

Osmanlı-İran Sınırında Bulunan Aşiretlerin Hareketliliği: Bayezid Sancağı Örneğinde


Hakan KAYA

Doğudaki Konar-Göçer Aşiretler Sorununun XIX. Yüzyılda Osmanlı-İran İlişkilerine Etkisi

Sıtkı ULUERLER19.Yüzyılda İran ve Rus Sınır Bölgesinde Osmanlı Devleti’nin Aşiret Politikası: Heyderan Aşireti Örneği

Erdal ÇİFTÇİSimko Ağa İsyanının Türk-İran İlişkileri Üzerindeki Etkileri (1920-1926) Mehmet KAYA4 Mayıs 2017 Perşembe


Cengiz Andiç Konferans Salonu (14:45 – 16:15)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Orhan DENİZ

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu (14:45 – 16:15)

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Birgül KOÇAK OKSEV

Osmanlı Devleti’nde Öncesi ve Sonrası İle 1691 Büyük İskânı

(İsyan mı İskânı Doğurdu, İskân mı İsyanı Doğurdu?)İbrahim YILMAZÇELİK & Özcan TATAR

Adaman Aşireti Reisi ve Hamidiye 9. Alay Kumandanı Mehmed Bey’in Sultan Suyu Harasının Geliştirilmesi Yönündeki ÇalışmalarıSevim ERDEM


Tarihi-Kizilbaşan'da Zikredilen Kızılbaş Aşiretlerinin Tarihi-Coğrafi Yerleşmesi

Elnur KELBİZADEH & Elmira KELBİZADEH


Osmanlı Devletinde Muhacir-Aşiret İlişkileri Üzerine Sosyo-Kültürel Bir Değerlendirme: Milli Aşireti Örneği

Hakan ASAN

Aşiretlerde Din Olgusu: Kökleri ve GelişimiKhalil Mohammadi


Berlin Hür Üniversitesi Etnoloji Enstitüsü Tarafından 1957 Tarihinde Doğu Anadolu’da Yapılan Tetkik Seyahati Hakkında Rapor

Mehmet PINAR


CHP Mebusu Necmeddin Sahir Sılan Raporlarına Göre Bingöl’deki Zaza Aşiretleri

Ercan ÇAĞLAYAN

155 Numaralı Mufasal Tahrir Defteri’ndeki Verilere Göre Amid Sancağı’ndaki Aşirtler

Mehmet Salih ERPOLAT


Van’daki Aşiretler, Siyasal ve Toplumsal Rolleri ve Yerel Medyadaki Yansımaları

Ömer Aytaç AYKAÇ

18. ve 19. Yüzyıl Britanya Basınında Osmanlı Aşiretleri

Fatih GÜRCAN
4 Mayıs 2017 Perşembe


A SALONU (16:30-18:00)

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Seyit Battal UĞURLU


Milli Mücadeleden Cumhuriyete Devlet ve Aşiret İlişkilerinde Siirt Örneği

Ömer OBUZMidyat’ta Muhallemi Aşireti ve Sözlü Edebiyatından Örnekler

Abdulhadi TİMURTAŞ


Kürt Aşiretleri Seyîda ve Beraza Liderlerinin (Mir, Beg, Ağa) Ölümleri Üzerine Dengbéjler Tarafından Yakılan Ağıt-Kilamlar


Memet Metin BARLIK

5 Mayıs 2017 Cuma


Cengiz Andiç Konferans Salonu (09:00 – 10:30)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. M. Zeydin YILDIZ

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu (09:00 – 10:30)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Özkan YILDIZ


Osmanlı Modernleşmesi ve Kriz: Aşiretler Zamanı

İbrahim ÖZCOŞARModernitenin Öteki Yüzü: Kaybedilenleri Hatırlamak

Adem ÖTER & Metin ÖZKUL


Modern Toplumların Arkaik Kalıntıları Olarak Aşiretler: Bilişsel Bir Çözümleme

Fuat TANHANSöylemsel ve İdeolojik Bir İnşa Olarak Aşiret

Sebahattin ŞEN


Belirsizlik Mıntıkasında Mikro Egemenlik Stratejileri

Sıtkı KARADENİZ & Kamuran GÖKDAĞ


Doğuda Aşiret Düzeni ve Brukan Aşiretine Sosyolojik Bir Bakış

Ahmet ÖZER


Dünden Bugüne Karacadağ Yöresinde Bulunan Meheli Aşireti

Pınar YILDIZ


Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Meskûn Türkmen Topluluklarından Kara Börklüler: Kara Börk Köyü Örneği

Güler YARCI

Bir Aşiretten Bir Beyliğe: Erdelan Beyliği’nin Kuruluş ve Yıkılış ÖyküsüHatice YILMAZ ASLAN

Sarıkeçili Aşireti ve Güncel Sorunları

Beytullah DEMİRTAŞ

5 Mayıs 2017 Cuma


Cengiz Andiç Konferans Salonu (10:45 – 12:15)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. İbrahim ÖZÇOŞAR

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu (10:45 – 12:15)

Oturum Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Sevim ERDEM


Ceza Hukuku Açısından Aşiret Kararları

Recep ÇİĞDEMYerel Yasalar: Usulê Eşîra

Abdulsemet AYDENİZ


Başbakanlık Osmanlı Arşivi Çerçevesinde Aşiretler Arası Çatışma: 1849 Reşvan Aşireti Örneği

Yunus ŞAHİNAşiretler Arası (Yerel) Çatışma ve Uzlaşı Pratikleri Üzerine Siyasal Bir Analiz: Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesindeki Kürt Aşiretleri Örneği

Safiye ATEŞDoğu ve Güneydoğu Anadolu Örneğinde Aşiret Tarikat İlişkileri

İbrahim BAZ

Tehlikeli Cinsiyetin Tehlikeli Hareketleri: Aşiretlerde Boşanma

Aylin Çiçekli


Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Aşiret Ailesinde Kadının Karar Alma Süreçlerindeki Rolü

Yasemin GEZER TUĞRUL & Belde BAYINDIRLI


Aşiret Gerçeği ve Kadının Nesnelleştirilmesi Üzerine: Silopi Örneği

Gül BERKİ

Karapapaklarda EvlilikAshraf Boozchaloo & Manizheh Sadri

Günümüzde Aşiret Temsiliyeti ve Aşiret OlgusuFatma ERDOĞAN
5 Mayıs 2017 Cuma


Cengiz Andiç Konferans Salonu (13:30 – 15:00)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu (13:30 – 15:00)

Oturum Başkanı

Yrd. Doç. Dr. İbrahim BAZ


Aşiret - Siyaset İlişkisi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği

Abdurrahim ÖZMEN- Rüstem ERKAN


Oy Verme Davranışının Şekillenmesinde Aşiretin Etkisi

Özkan YILDIZ

Türkiye’de Aşiret-Siyaset İlişkisinin Demokrasi Kültürünün Oluşumuna EtkisiFerit İZCİ

Türkiye’de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş ve Aşiretlerin Siyasi Tavırları: Hakkâri Örneği

Engin KORKMAZ

Aşiret Liderinin İktidar Kaynakları Ya Da Devlet Otoritesiyle İlişkileri Mehmet Emin ÜNER


Geleneksel Dayanışma Örüntülerinin Çözülmesi Sonrasında Yoksulluk ve Güçsüzlük Halleri: Van İlindeki Sosyal Hizmetlerin Farklılaşmasında Aşiret Yapısındaki Değişimlerin Etkisi

M. Şeref ASLANNeo-liberal Ekonomi Sürecinde Aşiretlerin Şirketleşmesi: Batman Örneği Hasan BİÇİMYerel Mübadele İlişkilerinden Ulusal Ekonomiye Eklemlenme Çabalarında Akrabalığın Rolü


Ayşe YILDIRIM

Kentleşme İle Birlikte Aşiret Yapısında Meydana Gelen Değişimler: Bitlis İli Örneği

Cengiz KANIKGöçebe Aşiretlerin Kentleşme Deneyimi ve Farklılaşan İlişki Biçimleri: Siirt Örneği

Mehmet TAYANÇ5 Mayıs 2017 Cuma


Cengiz Andiç Konferans Salonu (15:15 – 16:45)

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Ferit İZCİ

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu (15:15 – 16:45)

Oturum Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Sıtkı KARADENİZ


Aşireti Ortaya Çıkaran Temel Etmenler

Yaşar KAPLANÇadırdan Konağa Aşiretlerde Mekân ve Mimari Oluşumlar

Yaşar SUBAŞI DİREKAşiret Geleneğinde Sosyo-Kültürel Değerler, Demokratikleşme ve Bireysellik Ahmet BOZYİĞİTBir Aidiyet Aracı Olarak Kolektif Kimliğin Oluşumunda Aşiretin Rolü ve Etkileri

Ahmet AKTAŞ


Üniversite Öğrencilerinde Aşiret Aidiyeti: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği

Ali Rıza KILIÇ


Dinin Sosyal Hayat Üzerindeki Etkisi: Herki Aşireti Örneği

Saim GÜNDOĞAN

Aşiret Liderlerinin Sosyal Sermaye Kullanım BiçimleriNevzat AĞÇAKAYA

Aşiretin Modern Dünyaya Tutunma Stratejisi Olarak Dernekleşme Süreci: Küresünni Aşireti ÖrneğiSevim ŞAHİN

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Yeni Bir Politik Temsil İmkânı Olarak Kadim Aşiretler FederasyonuM. Baki BİLİK

Osmanlı Döneminde Hakkari Mirliğindeki Aşiretlerin Dini ve Siyasi Yaşamdaki RolleriNazar Ayoup HASAN
5 Mayıs 2017 Cuma


Cengiz Andiç Konferans Salonu (17:00 – 18:00)

KAPANIŞ OTURUMU

Oturum Başkanı

Prof. Doğu ERGİL


Prof. Dr. Suavi AYDIN

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR


Prof. Dr. Özkan YILDIZ

Prof. Dr. Ahmet ÖZER


6 Mayıs 2017 CumartesiAKDAMAR ADASI GEZİSİ


HOŞAP KALESİ GEZİSİ


Yüklə 50,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə