Türkiye’de Çağdaş AnlamdaYüklə 13,38 Mb.
səhifə1/106
tarix26.08.2018
ölçüsü13,38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106
TÜRKLERCİLT 15
CUMHURİYET
YENİ TÜRKİYE YAYINLARI
2002
ANKARA
YAYIN KURULU

DANIŞMA KURULU

KISALTMALAR

İÇİNDEKİLER (LİNKLENDİRİLMİŞ)TÜRKLER 1

B. Eğitim ve Bilim 10

Türkiye'de Çağdaş Anlamda Öğretmenlik Mesleğinin Doğuşu / Prof. Dr. Yahya Akyüz [s.15-25] 10

Medreselerdeki Personel Çeşitliliği ve Sosyal Mobilizasyon / Doç. Dr. Ahmet Cihan [s.26-34] 30

Osmanlı İlköğretim Kurumlarından Sıbyan Mektepleri (Kuruluşu, Gelişimi ve Dönüşümü) / Yrd. Doç. Dr. Yücel Gelişli [s.35-43] 45

Türk Eğitiminin Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri / Yrd. Doç. Dr. Muammer Demirel [s.44-60] YRD. DOÇ. DR. MUAMMER DEMİREL 64

Mesleki ve Teknik Eğitimin Gelişimi / Doç. Dr. Tayyip Duman [s.61-71] 94

II. Meşrutiyet Dönemi'nde Yayınlanan Bir İstatistik Mecmuasına Göre Osmanlı Maarifi / Doç. Dr. Hüseyin Dilâver [s.73-91] 115

C. Yurt Dışındaki Tarih Araştırmalarından Örnekler 137

Siyaset ve Historiografi: Macaristan'da Türk ve Balkan Çalışmalarının Gelişimi ve İstanbul'daki Macar Araştırma Enstitüsü / Prof. Dr. Gábor Ágoston [s.92-98] 137

Yunanistan'daki Osmanlı Çalışmalarının Gelişimi / Ioannis Theocharides - Theoharis Stavrides [s.99-104] 148

Yetmişdördüncü Bölüm, Osmanlı Yenileşme Döneminde Dil ve Edebiyat 160

Yenileşme Döneminde Türk Dili / Doç. Dr. Musa Duman [s.107-130] 160

Yenileşme Devri Türkçesi Üzerine Çalışmalar / Yrd. Doç. Dr. Şahin Baranoğlu [s.131-138] 206

Tanzimat'ın Dili / Yrd. Doç. Dr. Ejder Okumuş [s.139-147] 220

II. Meşrutiyet Sonrası Türk Dili / Prof. Dr. İsmail Parlatır [s.148-153] 238

Osmanlı'da Alfabe Tartışmaları / Yrd. Doç. Dr. Muhammet Erat [s.154-166] 247

Osmanlı Devleti'nin Yenileşme Döneminde Türk Edebiyatı / Prof. Dr. M. Orhan Okay [s.167-180] 272

Tanzimat'tan Sonra Kültür ve Edebiyat Hayatımızdaki Değişme ve Yenileşmeler / Doç. Dr. Abdullah Uçman [s.181-188] 293

Yenileşme Zihniyeti Bakımından Tanzimat Romanının Anlamı / Yrd. Doç. Dr. Yunus Balcı [s.189-194] 307

XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatında Popüler Roman / Yrd. Doç. Dr. S. Dilek Yalçın Çelik [s.195-203] 318

Servet-İ Fünun Edebiyatı / Prof. Dr. Zeynep Kerman [s.204-211] 331

Servet-İ Fünun Topluluğu Dışı Türk Edebiyatı / Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu [s.212-226] 345

XX. Yüzyıl Başlarında Türk Şiiri / Prof. Dr. Şerif Aktaş [s.227-239] 371

Yenileşme Dönemindeki Edebi Münakaşaların Edebiyattaki Gelişmeye Katkıları / Doç. Dr. İbrahim Kavaz [s.240-247] 391

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Tercüme Müesseseleri / Taceddin Kayaoğlu [s.248-261] 405

Yetmişbeşinci Bölüm, Osmanlı Yenileşme Döneminde Kültür ve Sanat 433

Yenileşme Döneminde Kültür ve Sanat / Prof. Dr. Günsel Renda [s.265-283] 433

Batı Sanat Akımlarının Değiştirdiği Osmanlı Dönemi Türk Sanatı / Prof. Dr. Semavi Eyice [s.284-309] 463

Osmanlı Sanatının 1789-1839 Dönemine Bir Bakış / Yrd. Doç. Dr. Kasım İnce [s.310-319] 504

XVIII. Yüzyıl Osmanlı Mimarisinde Sivil Mimarinin Etkinliği, Yrd. Doç. Dr. Betül BakIr[s.311-333] 522

İstanbul'da III. Ahmet Dönemi Osmanlı Mimarisi / Dr. Gülçin Canca Erol [s.334-343] 545

XIX. Yüzyıl Osmanlı Mimarlığında Aydınlanma Döneminin Yansımaları / Doç. Dr. Nur Urfalıoğlu [s.344-349] 564

Tanzimat Sonrası Osmanlı Mimarlığı / Yrd. Doç. Dr. Mustafa S. Akpolat [s.350-359] 573

XIX. Yüzyılın İkinci Yarısının ve XX. Yüzyılın Başlarının Fotoğraflarında Osmanlı Mimarisi / Dr. Galina V. Dlujnevskaya [s.360-366] 588

II. Abdülhamid Dönemi Mimarlığı / Yrd. Doç. Dr. Neşe Yıldıran [s.367-373] 597

Batılılaşma Dönemi Osmanlı Sarayları / Doç. Dr. Necla Arslan Sevin [s.374-381] 607

Anadolu Saat Kuleleri / Prof. Dr. Hakkı Acun [s.382-387] 619

Türk Kütüphane Mimarisi / M. Sami Bayraktar [s.388-394] 632

XIX. Yüzyıl Osmanlı Başkentinde Polis Teşkilatı ve Karakol Binaları / Doç. Dr. Necla Arslan Sevin [s.395-399] 644

Osmanlı'da Alman Mimarlar ve Eserleri / Mehmet Yavuz [s.400-411] 652

Osmanlı İmparatorluğu'nun Batılılaşma Sürecinde Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Yasal Düzenlemeler / Doç. Dr. Emre Madran [s.412-418] 673

Fatih-Ressam Bellini ve Portre Sanatı Üzerine / Doç. Dr. Berke İnel [s.419-427] 684

Yenileşme Döneminden Cumhuriyet Dönemine Türk Resim Sanatının Evreleri / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kamil Gören [s.428-439] 697

Batılılaşma Dönemi Duvar Resmi / Dr. Pelin Şahin Tekinalp [s.440-448] 718

İstanbul Askerî Müze ve Kültür Sitesi'ndeki Yağlıboya Tablolara Göre Asker Ressamlar / Hür Kamil Biçici [s.449-457] 731

Osmanlı İmparatorluğu'nda Çok Sesli Müziğin Gelişimi / Yrd. Doç. Dr. A. Bülent Alaner [s.458-464] 743

C. Osmanlı Sahne Sanatları 757

Gölge Oyununun Doğuşu / Prof. Dr. Saim Sakaoğlu [s.465-486] 757

Geleneksel Türk Tiyatrosu / Yrd. Doç. Dr. Dilaver Düzgün [s.487-496] 801

Avusturyalı Türk Murad Efendi ve III. Selim Tragedyası / Prof. Dr. Özdemir Nutku [s.497-501] 819

Yenileşme Dönemi Türk Tiyatrosu ve Ahmet Vefik Paşa / Ebru Burcu [s.502-506] 827

Osmanlı'da Fotoğraf Sanatı / Engin Özendes [s.507-517] 834

Osmanlı İmparatorluğu'nda Fotoğrafın Başlangıcı / Prof. Dr. Simber Atay [s.518-523] 852

Sinemanın Türkiye'ye Girişi ve İlk Yılları / Yrd. Doç. Dr. Hale Künüçen - Yrd. Doç. Dr. A. Şükrü Künüçen [s.524-532] 861

E. Yenileşme Dönemi Kültüründen Kesitler 875

II. Abdülhamid Dönemi Askeri Kıyafetleri / Sadık Tekeli [s.533-538] 875

Yenileşme Dönemi Kültür ve Sanatına Katkıda Bulunan Mevlevîler ve Mevlevî Dergâhlarında Güzel Sanatlar / Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük [s.539-552] 887

İstanbul'un Deniz Hamamları / Burçak Evren [s.553-563] 916

İngiliz Kültüründe Osmanlı Etkileri / Doç. Dr. Netice Yıldız [s.564-580] 934

Yetmişaltıncı Bölüm, Anadolu'nun İşgali ve Millî Direniş Hareketleri 969

Türkiye'nin İşgali ve Millî Direniş Hareketleri / Prof. Dr. İzzet Öztoprak [s.583-605] 969

Mondros'tan Samsun'a Türk Kurtuluş Mücadelesinin Doğuşu / Prof. Dr. Salahi R. Sonyel [s.606-617] 1009

Mondros Mütarekesi Sonrası Türkiye'nin İşgaline Karşı Millî Direniş: Kuvây-İ Milliye (1918-1921) / Doç. Dr. Adnan Sofuoğlu [s.618-627] 1029

Millî Mücadelede Sivil Direnişin Kökleri: Müdafaa-İ Millîye Cemiyeti (1913-1919) / Prof. Dr. Nâzım H. Polat [s.628-636] 1047

Trakya Paşaeli Müdafaa-İ Hukuk Cemiyeti / Yrd. Doç. Dr. Zekai Güner [s.637-645] 1062

Milli Mücâdele Döneminde İstanbul'da Faaliyette Bulunan Gizli Gruplar / Doç. Dr. Mesut Aydın [s.646-660] 1078

Millî Mücadele'de Doğu Karadeniz / Prof. Dr. Mesut Çapa [s.661-678] 1109

Millî Mücadele'de Batı Karadeniz / Yrd. Doç. Dr. Rahmi Çiçek [s.679-699] 1139

Kurtuluş Savaşı Sırasında İstanbul Hükümetleri İle Kuvâ-Yı Milliye Arasındaki Münasebetler / Prof. Dr. Metin Ayışığı [s.700-717] 1181

Sosyal Açıdan Millî Mücadeleye ve Müdafaa-İ Hukuk Cemiyetlerine Genel Bir Bakış / Yrd. Doç. Dr. Bayram Sakallı [s.718-725] 1214

Millî Mücadele'de Protesto ve Mitingler / Doç. Dr. Mehmet Şahingöz [s.726-744] 1227

İstiklâl Savaşı'nın İlk Safhasında Mitingler (Kasım 1918-Haziran 1919) / Yrd. Doç. Dr. Ömer Akdağ [s.745-755] 1261

İzmir'in Yunanlılar Tarafından İşgali (15 Mayıs 1919) / Doç. Dr. Mustafa Turan [s.756-764] 1281

İzmir'in Yunanlılar Tarafından İşgali ve İstanbul Basınına Yansımaları (15-26 Mayıs 1919) / Dr. Salih Tunç [s.765-775] 1300

Unutulan Soykırım: Batı Anadolu'da Yunan Mezalimi / Prof. Dr. Metin Ayışığı [s.776-789] 1321

Yunan Mezaliminin Uluslararası Alanda Tescili / Selçuk Ural [s.790-800] 1346

Rum Çetelerinin Türklere Karşı Faaliyetleri / Azmi Yıldırım [s.801-810] 1368

Millî Mücadele'de Güney Cephesi / Prof. Dr. Yaşar Akbıyık [s.811-819] 1385

Millî Mücadele'de Gaziantep / Yrd. Doç. Dr. Ayhan Öztürk [s.820-829] 1400

Antalya'da Milli Teşkilatlanma / Nebahat Oran Aslan [s.830-834] 1420

Sevr Paylaşımı / Yrd. Doç. Dr. Ömer Budak [s.835-845] 1428

Yetmişyedinci Bölüm, Atatürk ve Millî Mücadele 1445

Türk İstiklâl Harbi / Prof. Dr. Stanford J. Shaw [s.849-893] 1445

Türkiye'nin Özgürlük ve Bağımsızlık Mücadelesi / Prof. Dr. Salahi R. Sonyel [s.894-898] 1511

A. Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı ve Kongreler 1520

Samsun'a Çıktığım Gün Vaziyet ve Manzara-İ Umumiye (Nutuk) / Kemal Atatürk [s.899-904] 1520

19 Mayıs 1919: Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı / Dr. Zekeriya Türkmen [s.905-927] 1529

Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkış Sürecinde Gelişen Olaylar / Yrd. Doç. Dr. Bülent Atalay [s.928-934] 1572

Millî Mücadele'de Din Adamları ve Atatürk / Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu [s.935-948] 1585

Millî Mücadele'de Erzurum ve Sivas Kongreleri Dönemi / Yrd. Doç. Dr. Haluk Selvi [s.949-965] 1611

Mustafa Kemal Paşa'nın Emrinde Samsun'dan Sakarya'ya: Refet Paşa / Dr. Mehmet Özdemir [s.966-985] 1644

Millî Mücadele'de Kâzım Karabekir Paşa / Yrd. Doç. Dr. Muhammet Erat [s.986-999] 1685


Yüklə 13,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə