Türklerin göÇebeliĞİ kaynakçasiYüklə 440,39 Kb.
səhifə1/4
tarix26.05.2018
ölçüsü440,39 Kb.
#51762
  1   2   3   4


GÖÇEBELİK KAYNAKÇASI

Bülent Ağaoğlu

(898 referans)

İstanbul, 2009

(Güncelleştirme: 05.2010)

İÇİNDEKİLER
ALFABETİK LİSTE

 1. 1'nci Yörük Türkmen Büyük Kurultayı sonuç bildirgesi. Fethiye Aylık Fikir Sanat Dergisi, 4 (31), Şubat 2005, 10-11.ss. [dagmdm/dagmdm]

 2. 728. Ertuğrul Gazi'yi anma ve Söğüt Yörük Bayramı kutlandı. Yörtürk, 14 (87), Eylül-Ekim 2009, 42-44.ss. [dagmdm/dagmdm]

 3. Acar, Belkıs . "Balıkesir Yöncü Yörükleri." Sanat Dünyamız 6, no. 18 (00.01.1980): 22-29. [cdmb/mktp]

 4. Açıkgöz, Saim : "Kağnı, Çadır ve Tuz." Türk Folklor Araştırmaları 9, no. 189 (00.04.1965): 3703-3704. [cdmb/mktp]

 5. Afyoncu, Erhan . "Kayseri Sancağında Yörükler (1483-1584)." II- Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, (16-17 Nisan 1998) (00.00.1998): 1-18. [cdmb/mktp-dagmdm]

 6. Ahmet Refik. (1930). Anadolu'da Türk Aşiretleri (966-1200), İstanbul:Devlet Matbaası. [Gökbunar/

 7. Aka, İsmail. Göçebelikten Rönesansa Bir Türk Devleti: Timurlular. Türk Kültürü 38(452) 12.2000, 716-723. ss. [tmb/mk-dagmk]

 8. Akar, Musa: Göçebe Türkmenlerde deve güreşi ve sosyo-kültürel boyutu / Musa Akar. - Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu [1.: 1994: Ankara]. - Ankara: Kültür Bakanlığı, 1996. - 41-46.ss. Not: Tebliğ; 2. cilttedir. [dagmk/dagmk]

 9. Akçay, Kubilay : Türk çadırlarının evrim süreci ve mimari ile etkileşimleri (işlevler ve bezemeler açısından) . Danışman: Doç. Şahin Yağan . Marmara Üniversitesi • Sosyal Bilimler Enstitüsü• • • Yüksek Lisans Türkçe 1993 0116 s.

 10. Akdemir, Handan (Röportajı yapan): Göka, Erol (Röportaja Katılan). Türk Davranışlarının Sebebi Göçebelik Mi? - Erol Göka İle Röportaj. Yeni Aktüel Dergisi 24-30 Ocak 2008, Sayı: 133. http://mehmetsolak.blogcu.com/turk-davranislarinin-sebebi-gocebelik-mi-erol-goka-ile-roport/3203593
 1. Akdemir, Rıza. Bir Yörük Kilimidir Türkülerimiz. Türk Edebiyatı 26(297) 7.98, 22-23. ss. [webtmb/mktp-dagmdm]
 1. Akdeniz yöresi Türk toplulukları sosyo-kültürel yapısı (yörükler) sempozyumu bildirileri [Akdeniz Yöresi Türk Toplulukları Sosyo-Kültürel Yapısı (Yörükler) Sempozyumu (I: 1994: Antalya)]. -- Ankara : Kültür Bakanlığı, 1996. XIV, 208 s. ; 24 cm. -- (Kültür Bakanlığı yayınları ; 1821. Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü yayınları ; 232. Seminer kongre bildirileri dizisi ; 49). [isamk/isamk-ircicak]
 1. Akdeniz Yöresi Türk Toplulukları Sosyo-Kültürel Yapısı (Yörükler) Sempozyumu (2. : 25-26 Nisan 1994: = Antalya). Anadolu Ajansı Bülteni, 20 Nisan 1994, 41.s. Ortadoğu, 26 Nisan 1994, 5.s. [dagmdm/dagmdm]

 2. Akdes Nimet. "Göçebelik." Edebiyat, no. 2 (00.08.1934): 46-53. [cdmb/mk]

 3. Akichev, K. A. : Les nomades a cheval du Kazakhstan dans l'Antiquite / K. A. Akichev. - Nomades et Sedentaires en Asie Centrale [1987: Kazakhstan]. - Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1990. - 15-18.ss. [dagmdm/dagdm]

 4. Akis, Metin : Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Kilis Sancağındaki Aşiretlerin İdareleri, Nüfusları ve Yaşam Tarzları. Tarih Araştırmaları Dergisi, 2004,22(35):9-30. Ulakbim Sosyal Bilimler Veritabanı: http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/ http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=18&sayi_id=32&makale_id=232

 5. Akpınar, Turgut . "Anadolu'da Yörüklerde de Rastlanan İlginç Bir Âdet: Bebeklerin Kafatasına Yeni Bir Şekil Verme." Toplumsal Tarih, no. 4 (00.04.1994): 38-42. [cdmb/mktp]

 6. Aksoy, Erdal: Anadolu'da yaşayan Oğuz Türkleri'nde sosyal farklılaşma: "Türkmen"ler ve "Yörük"ler. Yörtürk, 6 (37), Mayıs-Haziran 2001, 6-8.ss. [dagmdm/dagmdm]

 7. Aksoy, Erdal: Anadolu'da yaşayan Oğuz Türkleri'nde sosyal farklılaşma: "Türkmen"ler ve "Yörük"ler. Yörtürk, 6 (36), Mart-Nisan 2001, 14-18.ss. [dagmdm/dagmdm]

 8. Aksoy, Erdal: Anadolu'da yaşayan Oğuz Türkleri'nde sosyal farklılaşma: Türkmenler ve Yörükler. KÖK Araştırmalar / KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Osmanlı Özel sayısı 2000, 105-121.ss. [dagmdm/dagmdm]

 9. Aksoy, Erdal : “The identity of women in the sub-culture of nomadic yoruks”. Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 22, 2009. http://yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd22/sbd-22-02.pdf
 1. Aksoy, Mustafa: “Avşarlar’ın Torun Oymağı bağlamında Türkiye’deki kimlik bunalımının sosyolojik analizi” – 2-“. Türk Dünyası Tarih Dergisi, Eylül 2009, 45-53ss. http://www.mustafaaksoy.com/dosya/Avarlarn%20Torun%20Oyma%20BalamndaTrkiyedeki%20Kimlik%20Bunalmnn%20Sosyolojik%20Analizi%20-II-.pdf

 2. Aktaş, Cihan : "Daktilolu Göçebeler." Hece 9, no. 49 (30.12.2000): 32-36. [cdmb/mk]

 3. Aktaş, Yaşar : Şanlıurfa'da Aşiret Düzeni ve Tarımsal Yeniliklerin Benimsenmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 2005,11(1):33-44. journal.tarekoder.org/tr/topic.asp?topic=0:327

 4. Aladağ-Toroslarda Yangöçer Yaşayan Hacer Obası Çocuklarında Yapıdan Medikososyal Bir Çalışmanın Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası 47, no. 1 (00.00.1984): 47-52. [tmb/mk]

 5. Alagöz, Cemal Arif. "Türkiye'de Yaylacılık Araştırmaları." Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, no. 2 (00.00.1993): 1-51. [cdmb/mktp]
 1. Alanya'da yörükler ve göç üzerine bazı tespitler. Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 22 (264), Aralık 1999, 19-20.ss. [dagmdm/dagmdm]
 1. Ali Mahmudî : "Gilan Dağlarında Yaylacılık <İran>." İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi 10, no. 18-19 (00.00.1973): 219-229. [cdmb/mktp]
 1. Ali Rıza. "Yörük." Ülkü 2, no. 10 (00.11.1933): 337-338. [cdmb/mktp]
 1. Alkan, Ahmet Turan: Safranbolu hoş lakin yörük köyü fevkalade. Aksiyon, (563), 19 Eylül 2005, 12-13.ss. [dagmdm/dagmdm]
 1. Alpay, Osman. "Yaylacılık ve Problemleri." Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 8, no. 2 (00.07.1962): 3-16. [cdmb/mktp]
 1. Alptekin, Ali Berat . "Silifke Yörüklerinin Yaylalara Geçerken Söyledikleri Türküler." Türk Folkloru 3, no. 27 (00.09.1981): 19-20. [cdmb/mktp]
 1. Anadol, Sinan: Makedonya yörükleri çiçeği giyerken / fotog. Sinan Anadol. Atlas / Aylık Coğrafya ve Keşif Dergisi, (100), Temmuz 2001, 56-64.ss. [dagmdm/dagmdm]
 1. Altan, Selim : Manisa tıp folkloru : Manisa Yörük köylerinde bilinen halk tedavileri. İzmir Akademi Kitabevi 2000. [worldcat.org/
 1. Anadolu yörükleri. Atlas / Aylık Coğrafya ve Keşif Dergisi, (102), Eylül 2001, 104-120.ss. [dagmdm/dagmdm]
 1. Anadolu’da yörükler : tarihi ve sosyolojik incelemeler. / editörler Hayati Beşirli, İbrahim Erdal ; yay. haz. Emek Akman. -- Ankara : Phoenix Yayınevi, 2007. VI, 218 s. ; 21 cm.. [isamk/isamk]
 1. Anadolu’da ve Rumeli’de Yörükler ve Türkmenler sempozyumu bildirileri [Anadolu’da ve Rumeli’de Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu Bildirileri]. / yay. haz. Tufan Gündüz. -- Ankara : Yörük Türkmen Vakfı, 2000. 246 s. ; 24 cm. -- (Yörük Türkmen Vakfı yayınları ; 3). [isamk/isamk-dagmdm]
 1. Anadolu'daki Yörük = Nomadenleben in der Türkei. [S.l.] : ?, cop. 1991. [worldcat.org/
 1. Anadolu'yu Türkleştirenler; Rumeli'de ve Anadolu'da Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu'nda konuşan = Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ysuf Halaçoğlu, ilk göç dalgasıyla Anadolunun Türkleşmesi sağlan. Ortadoğu, (11130), 15 Mayıs 2000, 13.s. [dagmdm/dagmdm]
 1. Andrews, P. A.: "Anadolu'nun Keçe Çadırları." Sosyal Antropoloji ve Etnoloji, no. 4 (00.00.1986): 1-63. [cdmb/mktp]

 2. Andrews, Peter A.: Nomad tent in the Middle East / tanıtan Nurhan Atasoy. Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, 10 (30), Halı özel sayısı-III, 681-682.ss. Kitap tanıtma. [dagmdm/dagdm]

 3. Anıl, Burhan. "Güneybatı Anadoluda Yaylacılık." Sosyoloji Dergisi 1, no. 3 (00.07.1953): 28-33. [cdmb/mktp]
 1. Anthropomorphe steinskulpturen der mittelalterlichen nomaden in Eurasiens steppen. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 2000, 195-204.ss. [dagmdm/dagdm]
 1. Argaç, Nuri: Yörükler. Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, (247), Temmuz 2007, 40-43.ss. [dagmdm/dagmdm]
 1. Argaç, Nuri: Yörükler. Yörtürk, 14 (83), Ocak-Şubat 2009, 34-36.ss. [dagmdm/dagmdm]
 1. Argaç, Nuri: Yörüklerde çocuk oyunları. Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, (250), Ekim 2007, 43-46.ss. [dagmdm/dagmdm]
 1. Argaç, Nuri: Yörüklerde düğün. Yörtürk, 14 (84), Mart-Nisan 2009, 36-43.ss. [dagmdm/dagmdm]
 1. Arıbaş, Kenan – Ahmet Duman: “Kurucuova Kasabasında (Konya) yaylacılık faaliyetleri”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12.2006, sayı: 12. http://efd.mehmetakif.edu.tr/arsiv/Aralik2006/sayi12/195-215.pdf

 2. Armağan, A. Latif: Osmanlı Devleti'nde konar-göçerler / A. Latif Armağan. - Osmanlı. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. - 142-150.ss. Not: Makale 4. cilttedir. [dagmk/dagmk]

 3. Armağan, A. Latif: XVI. yüzyılda Teke Sancağı'ndaki konar-göçerlerin demografik durumu üzerine bir araştırma. Tarih Araştırmaları Dergisi / Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 19 (30), 1997, 1-35.ss. [dagmk/dagmk] http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=18&sayi_id=27&makale_id=159

 4. Armağan, A.: “XVI. Ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı’nda Konar Göçerler: Sosyo-Ekonomik ve Demografik Durumları”. İçinde: Osmanlıdan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler. (Editörler: H. Beşirli – İ. Erdal). Ankara: Phoneix Yayınevi, 2008. 72-134ss. [eg/

 5. Armağan, Latif. "15. Yüzyılda Teke Sancağı'ndaki Konar-Göçerlerin Demografik Durumu Üzerine Bir Araştırma." Tarih Araştırmaları Dergisi 19, no. 30 (00.00.1998): 1-35. [tmb/mk]

 6. Arsal, Sadri Maksudi. "Eski Türklerdeki Soy-Oymak Teşkilatının İstinat Ettiği Esaslarla Kadim Yunanlıların Genos-Fratria Teşkilatında ve Kadim Romalıları Gens-Curia Teştilatında Hakim Olan Esasların Ayniyetine Dair." Türk Tarih Kongresi (00.00.1952): 109-124. [cdmb/mktp]

 7. Arsen'ev, V. R. : Les formes historiques des interactions entre nomades et agriculteurs dans la savane du Niger / V. R. Arsen'ev. - Nomades et Sedentaires en Asie Centrale [1987: Kazakhstan]. - Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1990. - 27-30.ss. [dagmdm/dagdm]

 8. Arseven, Serdar: Göçer'in konutları nasıl göçmesin?. Akit, 6 (2170), 22 Ağustos 1999, 10.s. [dagmk/dagmk]

 9. Artun, Erman : “Çukurova Yörüklerinin Gelenek ve Görenekleri, Bunlardaki Eski Kültür İzleri”. turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/makaleler/24.php

 10. Artun, Erman: “Çukurova Konar-Göçer Türkmenlerinin Halk Kültürlerinde Eski Türk İnançlarının İzleri”. http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/artun_konar_gocer.pdf

 11. Artun, Erman: Çukurova yörüklerinin gelenek ve görenekleri. Türkeli Aylık Siyaset, Fikir, Kültür ve Sanat Dergisi, 8 (107), Mart 2004, 68-70.ss. [dagmdm/dagmdm]

 12. Artun, Erman: Çukurova Yörükleri'nin gelenek ve görenekleri. Yörtürk, 7 (43), Mayıs-Haziran 2002, 42-46.ss. [dagmdm/dagmdm]

 13. Artun, Erman: Yörük adet ve gelenekleri. Yörtürk, 7 (45), Eylül-Ekim 2002, 56-58.ss. [dagmdm/dagmdm]
 1. Aslıyüce, Erdoğan: 8. Türk Kurultayı'ndan notlar: Yörük Yaylasından. Ortadoğu, (11112), 28 Nisan 2000, 10.s. [dagmdm/dagmdm]
 1. Atabeyli, N. K.: “Teke (Antalya) Yürükleri hakkında notlar”. Türk Tarih Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, 4, 1940, 213-222ss.
 1. Atalayer, Günay. "Yörük Dokumaları." Kültür ve Sanat (Türkiye İş Bankası) 2, no. 7 (00.09.1990): 65-68, 93-94. [cdmb/mktp]
 1. Atasoy, Nurhan : Otağ-ı Hümayun: the Ottoman Imperial tent complex / by Nurhan Atasoy; edited by Ayşe Üçok; translated by Joyce Matthews. İstanbul: MEPA; Aygaz, 2000. 304 p.: ill.; 29x31 cm. ISBN 975-684505-8. [ircicak/ircicak]
 1. Atılgan, Halil . "Yörük Çadırında Arabesk." Mersin Milli Kültür ve Eğitim Sempozyumu, (II., Mersin, 02.12.1988-04.12.1988) (00.00.1989): 34-37. [cdmb/mktp]
 1. Atlıhan, Şerife. "Fethiye Yörüklerinde Yaşayan Keçeler." Türkiyemiz 22, no. 67 (00.06.1992): 52-61. [cdmb/mktp]
 1. Atlıhan, Şerife. Batı Anadolu'da Yaşayan Yörüklerde Heybe ve Torba Dokumalar. Erdem Özel Sayı 10(28) 1999, 35-41. ss. Bibliyografya. [webtmb/mktp]
 1. Atlıhan, Şerife: Değeri giderek artan bir Yörük sanatı: Yaşam biçimi ve geleneksel değerlerde havsız kirkitli = dokumalar. Kültür ve Sanat, (34), Haziran 1997, 52-56.ss. [dagmdm/dagmdm]
 1. Atmiş, Erdoğan – Cihan Erdönmez – Sezgin Özden : “Yaylalar ve Yaylacılık” toplantısı üzerine ormancılık politikası açısından değerlendirmeler”. http://foresteconomics.org/yayla.pdf
 1. Aurenche, O. : Habitat de nomades et habitat de sedentaires en Syrie et en Jordanie: etude de cas / O. Aurenche. - Nomades et Sedentaires en Asie Centrale [1987: Kazakhstan]. - Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1990. - 31-48.ss. [dagmdm/dagdm]

 2. Avcı, N.: “Yörüklerde yaşam felsefesi”. İçinde: Yörük ve Türkmenlerde Günlük Hayat Sempozyum bildirileri. (Haz.: Ş. Göka). Ankara: Yörük Vakfı Yayınları, 2002. 9-15ss. [eg/

 3. Ayçil, Ali: Göçerler ve muhacirler. Mostar Medeniyet-Kültür-Aktüalite Dergisi, 1 (2), Nisan 2005, 12-14.ss. [dagmk/dagmk]

 4. Aydın, Mehmet - Mehmet Kibaroğlu: Göçebelik, göçebe Türkmenler ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki rolleri, (1). Yörtürk, 4 (27), Eylül-Ekim 1999, 22-24.ss. [dagmk/dagmk]

 5. Aydın, Mehmet - Mehmet Kibaroğlu: Göçebelik, göçebe Türkmenler ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki rolleri, (II). Yörtürk, 4 (28), Kasım-Aralık 1999, 8-13.ss. [dagmk/dagmk]

 6. Aydın, Mehmet: Yörük çadırı. Yörtürk, 8 (52), Kasım-Aralık 2003, 38-44.ss. [dagmdm/dagmdm]

 7. Aydın, Yunus Emre: Yörüklerin sığınağı Mada Adası / fotog. Yunus Emre Aydın. Atlas / Aylık Coğrafya ve Keşif Dergisi, (196), Temmuz 2009, 66-78.ss. [dagmdm/dagmdm]

 8. Aygan, Halil: Yörüklerin sosyal yapıları. Yörtürk, 2 (11-12), Mayıs-Haziran 1997, 4-6.ss. [dagmdm/dagmdm]

 9. Ayhan, Aydın . "Yağcıbedir Yörükleri ve Halıları." Türk Folkloru 8, no. 88 (00.11.1986): 14-19, 34. [cdmb/mktp]

 10. Ayhan, Aydın : Balıkesir ve çevresinde yörükler, çepniler ve muhacirler. -- Balıkesir : Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı , 1999. 269 s. ; 24 cm. -- (Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı yayınları ; 5). [isamk/isamk]

 11. Ayhan, Aydın: Yağcıbedir yörük halılarının söyledikleri. Türk Dünyası Tarih Dergisi, 6 (69), Eylül 1992, 43-49.ss. [dagmdm/dagmdm-mktp]

 12. Ayhan, Aydın: Balıkesir çevresinde Yörükler, Çepniler ve Muhacirler. Türk Kültürü, 40 (466), Şubat 2002, 128.s. [dagmdm/dagmdm]

 13. Ayhan, Aydın: Balıkesir ve çevresinde Yörükler, Çepniler ve muhacırlar. Balıkesir: Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı, 1999. http://www.zagnos.org/pdf/5.pdf

 14. Ayran, Ertuğrul: Söğüt'te 712 yıldır yaşayan kültür = : Yörük Bayramı. Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, 2 (5), Ocak 1994, 122-124.ss. [dagmdm/dagmdm]

 15. Aytulu, Gökçe: “Romanlar, Sarıkeçililer, zenciler ve TOKİ”. Referans, 27.3.2010. http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?YZR_KOD=130&HBR_KOD=138251

 16. Azak, Gürbüz: Türk'ün hüzün ve dehşet tarihi, (2) : 29 Haziran 1919 Yörük Ali. Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, (231), Mart 2006, 26-27.ss. [dagmdm/dagmdm]

 17. Selmin Başak Dergisi. Yeni Fotoğraf, no. 33 (00.06.1979): 43-45. [cdmb/mk]

 18. Babuş, F.: “Osmanlı’dan günümüze etnik-sosyal politikalar çerçevesinde göç ve iskan siyaseti ve uygulamaları”. İstanbul: Ozan Yayıncılık, 2006. [eg/

 19. Bakır, İbrahim. "Toroslarda Göçebe Mimarisi." Türk Halk Mimarisi Sempozyumu, (Konya, 05-07.03.1990) (00.00.1991): 17-30. [cdmb/mk]

 20. Bakır, İbrahim: Göçer-konar hayatta mekan / İbrahim Bakır. - Türkiye aile yıllığı 1990. - Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, 1991. - 238-242.ss. [dagmk/dagmk-mk]

 21. Balcı, Cengiz: Göçebelik meselesi ve Türkler. Türk Dünyası Tarih Dergisi, 8 (88), Nisan 1994, 52-58.ss. [dagmk/dagmk]

 22. Balcıgil, Osman: “Yörükler”. Hürgün, 18-23.09.1985

 23. Balcıgil, Osman. "Bir Yaylak Mevsiminde Yörükler ile." Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, no. 76 (00.00.1987): 64-73. [cdmb/mktp]

 24. Balcıoğlu, İ.: Medikal ve Psikososyal açıdan göç olgusu. İstanbul: Alfabe Basım Yayın, 2002. [eg/

 25. Baler, Yelda: Yörüklerden günümüze gelen dokumalar : Heybeler, çuvallar, yörükler. Hedef İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Aylık Dergi, (155), 15 Kasım-15 Aralık 2006, 92-93.ss. [dagmdm/dagmdm]

 26. Barışta, H. Örcün: Gözlemlerin ışığında bazı göçer çadırları arasında Yörüklerin nakışlı çul dokumadan yapılmış çadırları. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Dergisi, 7 (1), 2005, 36-50.ss. [dagmdm/dagmdm]

 27. Barışta, H. Örcün: Gözlemlerin ışığında bazı göçer çadırları arasında Yörüklerin nakışlı çul dokumadan yapılmış çadırları. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Dergisi, 7 (1), 2005, 36-50.ss. [dagmk/dagmk]

 28. Barlas, Uğurol : "Gaziantep Kent Kültürünün Oluşmasında Fırat Yöresi Türkmen Oymaklarının Etkisi." Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu, (II., Elazığ, 05.11.1987-07.11.1987) (00.00.1989): 39-61. cdmb/mktp]

 29. Barlas, Uğurol. "Güneydoğu Türkmen Oymaklarının Gaziantep Yöresinde Hastalıkları Tedavi Yöntemleri." II. Türk Tıb Tarihi Kongresi, (20-21 Eylül 1990, İstanbul) (00.00.1999): 377-388. [cdmb/mktp]

 30. Barth, Frerdik . "Nomades of South Persia, The Basseri Tribe of the Khamseh Confederacy." Cultura Turcica 1, no. 1 (00.00.1964): 189-190. [cdmb/mktp]

 31. Barutçu, Süleyman: Quality function deployment in effective website design: An application in e-store design = Etkili web tasarımında kalite fonksiyon göçerimi: Sanal mağaza tasarımında bir uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 7 (1), 2006, pp.41-63. [dagmk/dagmk]

 32. Başar, Fahameddin: Osmanlı Devleti'nin temelinin atıldığı belde... : Söğüt'te Yörük Bayramı. Popüler Tarih, 6 (63), Kasım 2005, 54-59.ss. [dagmdm/dagmdm]

 33. Başaran, Çağın : Restoration project for açıkgil house in Yörük Köyü, Safranbolu . Thesis/dissertation. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey). Dept. of Natural and Applied Sciences. Ankara : METU, 2003. [worldcat.org/

 34. Baştuğ, Sharon. Asya Bozkırlarındaki Altaylı Göçebelerde Kabile, Federasyon ve Devlet. Toplum ve Bilim (69) 1996, 150-178. ss. İng. özet. Bibliyografya. [tmb/mk]

 35. Bates, Daniel G. : Nomads and farmers : a study of the Yoruk of South-Eastern Turkey . Michigan : Ann Arbor: The University of Michigan, 1973 [©1971]. [worldcat.org/

 36. Bates, Daniel G. : The Yoruk Of Southeastern Turkey: A Study Of Land Use And Socıal Organızatıon . (PhD). Thesis/Dissertation : Microfilm. 1971. [worldcat.org/

 37. Bates, Daniel G.: “Güney-Doğu Anadolu’da Göçebe Yörük Yerleşmeleri Üzerine Bir Çalışma”. Türkiye Coğrafi ve Sosyal Araştırmalar, 1971, 245-293ss.

 38. Bates, Daniel G. : Normative and Alternative Systems of Marriage among the Yörük of Southeastern Turkey. [Article. Language: English . Publication: Anthropological Quarterly, Jul., 1974, vol. 47, no. 3, p. 270-287. Database: JSTOR]

 39. Bates, Daniel G. :Differential Access to Pasture in a Nomadic Society: The Yörük of Southeastern Turkey. Journal African and Asian Studies, 7, no. 1/2 (1972): 48-59 [Publisher: BRILL Database: ArticleFirst]. [worldcat.org/

 40. Bates, Daniel G.: “Nomadic Settlement in Turkey”. İçinde: When nomads setle: Processes of sedentarization as adaptation and response. Edited by P.K. Salzman. New York: J. Bergin and Praeger, 1980.

 41. Bates, Daniel G.: Nomads and farmers: A study of the Yoruk of Southeastern Turkey. Antropological Papers, no: 52. Ann Arbor: University of Michigan Museum of Anthropology, 1973. [c1971]. Xı+236+13s. Resimler. [loc.gov/loc.gov]

 42. Bates, Daniel G.: “Shepherd becomes farmer: A study of sedentarization and socual change in Southeastern Turkey. İçinde: Turkey: Geographic and social perspectives. Edited by Peter Benedict, Erol Tümertekin, and Fata Mansur. Leiden: E.J. Brill, 1974. 92-134ss.

 43. Bayar, Muharrem: (Afyon), Karakeçili Yörük Aşiretinin Yaşadığı Alanların Demografisi . İçinde: CIÊPO XIV. Sempozyumu Bildirileri, TTK. Ankara: TTK, 2004.

 44. Bayar, Muharrem : Diyarbekir eyaletinde yaşayan Karakeçili Yörük Aşiretinin tarihi ve kültürel hayatı / konuşmacı: Muharrem Bayar. - Uluslararası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyumu [1.: 2004: Diyarbakır]. - Diyarbakır: T.C. Diyarbakır Valiliği, 2004. - 687-749.ss. [dagmdm/dagmdm]

 45. Bayar, Muharrem: Karakeçili yörük aşiretinin Eskişehir'e iskanı . İstanbul : Lider Ajans, 2004. [worldcat.org/
 1. Bayar, Muharrem : Karakeçili Yörük Aşireti'nin yaşadığı alanların demografisi / konuşmacı: Muharrem Bayar. - CIEPO Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi Sempozyumu [14.: 2000: Çeşme]. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2004. - 29-45.ss. [dagmdm/dagmdm]

 2. Bayat, F.: “Göçebe ideolojisi-Oğuzculuk bağlamında Şah İsmail Fenomenolojisi”. İçinde: Birinci Uluslar arası Şah İsmail Hatai Sempozyum (9-11 Ekim 2003, Ankara) Bildirileri. 2004. 44-53ss. [eg/

 3. Bayazıt, Bekir Sami : Aşiretlerin iskanları: 1865-1866 Kürtdağı, Cebel-i Bereket Kozanoğulları isyanı ve güneydeki / by Bekir Sami Bayazıt; edited by Yaşar Alparslan and Serdar Yakar. Kahramanmaraş: Ukde, 2008. 256 p.; 21 cm. Ukde kitaplığı; 47. Maraş tarihi serisi; 19. [ircicak/ircicak]

 4. Baykal, Ali Rıza : Safranbolu'da Yörük Köyü ve düğün adetleri. İstanbul: Ders Bilgisi Yayınları, 1995. [worldcat.org/

 5. Baykara, T., “Göktürk Yazıtlarının Türk İskan Tarihindeki Yeri”, Türk Dili Araş-tırmaları Yıllığı, Belleten, Ankara, 1990, ss. 19-27

 6. Baykara, T.: “Türk hayatında şehir ve cumhuriyet devri Gelişmeleri”. Erdem, y11, n32, 381-389ss. [eg/

 7. Baykara, Tuncer: Türk kültür tarihine bakışlar. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2001.

 8. Baykuzu, Deniz Tülay: Güney Hunları ve "Hun Flütünden On Sekiz Şarkı" = Southern Hsiung-Nus and "Eighteen Stanzas for Nomad Reed Pipe". Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (33), Bahar 2005, 101-118.ss. [dagmdm/dagdm]

 9. Bayraktaroğlu, Suzan: Afyon çevresi yörük dokumaları. Vakıflar Dergisi, (29), 2005, 513-527.ss. [dagmdm/dagmdm]

 10. Bazin, Marcel : “Orta Toros Yörüklerinden Sarıkeçili Aşireti”. A.Ü. Türkiye Coğrafi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 3, 323-351ss.

 11. Bazin, Marcel : Le nomadisme Yörük aujourd´hui: les sarikeçili du Taurus central. Production pastorale et sociéte, 20, 1987, 11-29ss. http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=11973813

 12. Bazin, M.: Land-und Raumnutzungskonflikte in Kilikien (Türkei). Geographische Rundschau, c12, n11, 1990, 584-590ss.

 13. BELDICEANU-STEINHERR, I. 1987. “A propos des tribus Atceken”. Journal of the Economic and Social History of the Orient, vol. XXX.. E.J. Brill. Leiden.

 14. BENT, T. 1891. “The Yourouks of Asia Menor”. Journal of the Anthropological Institute, vol. 20. London.

 15. Bergnomaden und yaylabauern im mittleren Kurdischen Taurus. / Wolf-Dieter Hütteroth ; diziyi yayına hazırlayan C. Schott. -- Marburg : Geographischen Institutes der Universitaet Marburg, 1959. 190 s. : hrt. ; 24 cm. -- (Marburger Geographische Schriften ; 11). [isamk/isamk]

 16. Besenval, R. : Les populations nomades et l'exploitation des ressources minerales dans les zone arides et = semi-arides: donnees ethnologiques et problemes archeologiques. Le cas du plateau iranien aux.. / R. Besenval. - Nomades et Sedentaires en Asie Centrale [1987: Kazakhstan]. - Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1990. - 53-56.ss. [dagmdm/dagdm]

 17. Beşe, Hakkı Kamil: İtalya Krallığı'nın nişancıbaşısı ve Yörük Ali Efe: Bir hikaye... Yörtürk, 5 (29), Ocak-Şubat 2000, 17-21.ss. [dagmdm/dagmdm]

 18. Beşikçi, İsmail : Göçebe Alikan Aşireti / İ. Beşikçi. - Çiftçiyi topraklandırma kanunu ve uygulama sonuçları : : (Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki uygulama ve örnekleme sonuçlarıyla). - Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1976. - 251-256. ss. [dagmk/dagmk]

 19. Beşikçi, İsmail : "Doğu Anadolu'da Göçebe Kürtler." Forum 20, no. 324 (01.10.1967): 16-17. [cdmb/mk]

 20. Beşikçi, İsmail. "Doğuda Değişim ve Yapısal Sorunlar ." Folklor 2, no. 16-18 (00.08.1970 - 00.10.1970): 86-87. [cdmb/mk]

 21. Beşikçi, İsmail. "Doğuda Değişim ve Yapısal Sorunlar Göçebe Alikan Aşireti." Yeni Ufuklar 18, no. 207 (00.08.1969): 45-48. [cdmb/mk]

 22. Beşikçi, İsmail. "Göçebe Aşiretlerde Yenileşme." Forum 20, no. 323 (15.09.1967): 12-15. [cdmb/mk]

 23. Beşikçi. "Göçebelerde Modernleşme ve Üç Hipotez." Forum 20, no. 325 (15.10.1967): 10-11. [cdmb/mk]

 24. Bibliyografya: Markus Mode : Avrasya Bozkırlarında Erken Dönem Atlı Göçebeler – I. Türklük Araştırmaları Dergisi (Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi), 12 (2002) (Özel Sayı, Prof. Dr. Coşkun Alptekin'e Armağan: Osmanlı Öncesi Batı Asya'da Türk Varlığı), 357-428.

 25. Blocqueville, H. C.: Türkmenler arasında. 2. baskı. (Çev..: R. Demir). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2000. [eg/

 26. Bokayeva, Aigül: Kazak göçebe kültürünün karakteri / Aigül Bokayeva; çev. Arzu Güler, Özgür Çınarlı. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 429-437.ss. Not: Makale 19. cilttedir. [dagmk/dagmk]

 27. Boratav, Pertev Naili . "Anadolu ve Azerbaycan Türkleri'nin Bir Yörük Bayramı." Folklora Doğru, no. 42 (00.09.1975 - 00.10.1975): 3-9. [cdmb/mktp]

 28. Boratav, Pertev Naili . "Yaşar Kemal'in Yörük Kilimindeki Nakışlar." Bilim ve Sanat, no. 14 (00.02.1982): 9-15. [cdmb/mktp]

 29. Borchhardt, Jutta: Von Nomaden zu Gemüsebauern : auf der Suche nach der Yörük-Identität bei den Saçıkaralı in der Südwest-Türkei . [Thesis/dissertation]. Münster . [u.a.] : Lit, 2001. v, 190 p. : 21 ill., 3 maps ; 24 cm. ISBN: 3825844706 (pbk.). (Notes: Originally presented as the author's thesis (doctoral)—Göttingen Univ.,1998.). (Series: Göttinger Studien zur Ethnologie ; Bd. 5). [worldcat.org/loc.gov]

 30. Bozdoğan, Mansur. "İçel'de Toprağa Kavuşacak Türk Oymakları." İçel, no. 11 (00.12.1938): 1-2. [cdmb/mktp]

 31. Bozdoğan, Mansur. "Türkmen Oymaklarında Erkek ve Kadın Kıyafet ve Adetleri." İçel, no. 5 (01.05.1938): 10-11. [cdmb/mktp]

 32. Bozkırın ortasında bir yörük beldesi: Arıkören. Yeni İpek Yolu, 17 (195), Mayıs 2004, 56-57.ss. [dagmdm/dagmdm]

 33. Bozkurt, Mehmet Fuat : "Kazak Çadırında." Türk Dili 39, no. 328 (00. 01. 1979): 69-71. [cdmb/mktp]

 34. Brüggemann, Werner: Yayla: Form und Farbe in türkischer Textilkunst / by Werner Brüggemann. Frankfurt am Main: Museum für Kunsthandwerk; Berlin: Museum für Islamische Kunst, c1993. 424 p.: ill. (some col.); 31 cm. ISBN 3-88270064-5. [ircicak/ircicak]

 35. Brüggemann, Werner : Teppiche der Bauern und Nomaden in Anatolien / by Werner Brüggemann and Harald Böhmer. München: Verlag Kunst and Antiquitaten, 1982. 356 p.: ill. (some col.); 29 cm. ISBN 3-92181110-4. [ircicak/ircicak]

 36. Buksur, Abdullah: Yörük Türkmenlerin ekonomik hayatının etkileşiminde barter uygulaması. Yörtürk, 5 (31), Mayıs-Haziran 2000, 11.s. [dagmdm/dagmdm]

 37. Bulduk, Üçler: “İdari ve sosyal açıdan Karakeçilik aşiretleri ve yerleşmeleri”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 30, 1997 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/27/160.pdf

 38. Bulut, Cihan: Yörükoğlu Doğal Süt ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Bulut: Hedef gıda sektöründe fark yaratmak (Görüşme). Yankı Siyasi-Aktüel Dergi, (1063), Aralık 2008, 58-60.ss. [dagmdm/dagmdm]

 39. Burada bizden önce kimler vardı? Milliyet Kitap, Ulusal Haftalık Gazete Ek, 18.11.2009. [Yusuf Halaçoğlu’nun kitabı hakkındadır]. http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Basinda&HaberNo=432

 40. Buryakov, Yuriy F.: Timur, Timurlular ve bozkırın Türk göçebeleri / Yuriy F. Buryakov; çev. Alesker Aleskerov. - Türkler. - Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. - 534-539.ss. Not: Makale 8. cilttedir. [dagmk/dagmk]

 41. Büyük Yörük-Türkmen Kurultayı ve Sempozyumu [1.: 2005: Ankara]. Birinci Büyük Yörük-Türkmen Kurultayı ve Sempozyumu : Türkler Ayağa Kalkıyor, 8 Ocak 2005 - 9 Ocak 2005, Ankara / yay. haz. Bekir Eroğlu. - 2.bsk. - Ankara: Türk Metal Sendikası, 2008. V, 222 s.; 24 cm. [dagmdm/dagmdm]

 42. Büyüksarı, Oral: Van yöresinde Yörük-Türkmenler. Yörtürk, 5 (33), Eylül-Ekim 2000, 20-21.ss. [dagmdm/dagmdm]

 43. Caferoğlu, Ahmet . "Anadolu Etkin Yapısının Oğuz-Türkmen-Yörük Üçlüsü." İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi 5, no. 1-4 (00.00.1973): 75-86. [cdmb/mktp]

 44. Cauvin, J. : Les origines prehistoriques du nomadisme pastoral dans les pays du Levant = : le cas de l'oasis d'El Kowm (Syrie) / J. Cauvin. - Nomades et Sedentaires en Asie Centrale [1987: Kazakhstan]. - Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1990. - 69-80.ss. [dagmdm/dagdm]

 45. Cemiloğlu, Musa : Bursa dağ köylerinde Türkmen kültürü. -- Bursa : Uludağ Üniversitesi, 2002. 302 s. ; 24 cm.. [isamk/isamk]

 46. Cemiloğlu, Mustafa. "Keles Folklorunda Yörük Takvimi ve Meteoroloji." Türk Kültürü 28, no. 324 (00.04.1990): 47-50. [cdmb/mktp]

 47. Ceran, Ahmet Şeref : Tarihi ve sosyo kültürel yönden Konya Sarayönü Kuyulu Zebir Yörükleri. -- [y.y. : y.y.], 1996. (Konya : Damla Ofset Matbaacılık) 196 s. : fot. ; 20 cm.. [isamk/isamk-dagmdm]

 48. Ceran, Ahmet Şeref : Tarihi ve sosyo-kültürel yönden Konya Sarayönü Çeşmeli Zebir Yörükleri / Ahmet Şeref Ceran. - Konya: Damla Ofset Matbaacılık ve Ticaret A.Ş., 1996. XII, 196 s.: res.; 20 cm. [dagmdm/dagmdm]

 49. Ceran, Ahmet Şeref: Konya Sarayönü Kuyulu Zebir yörüklerinde; örf, adet ve gelenekler. Fethiye Aylık Fikir Sanat Dergisi, 1 (9), Şubat 2003, 28-29.ss. [dagmdm/dagmdm]

 50. Ceyhun, Demirtaş. "Göçebelik ve Cinsel Sorun." Hürriyet Gösteri 3, no. 25 (00.12.1982): 77-79. [cdmb/mk]

 51. Ceyhun, Demirtaş: Ah şu biz göçebeler, (1-7). Cumhuriyet, 71 (25205), 10 Ekim 1994, 4.s. Dizinin devamı; Cumhuriyet, 11-16 Ekim 1994, 4.s. [dagmk/dagmk]

 52. Ceyhun, Demirtaş: Ah şu biz göçebeler. 5. baskı. İstanbul: Sis Çanı Yayınları, Kasım 1997. 272s. http://www.ilknokta.com/urun/61794/Ah-Su-Biz-Gocebeler.html

 53. Ceylan, Salih: Trakya'nın güneybatısında göçebe evlere bir örnek : Güme'ler (avcı kulübeleri). SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (4), Aralık 2002, 60-77.ss. [dagmk/dagmk]

 54. Chaliand, Gerard : Göçebe İmparatorluklar / Moğolistan'dan Tuna'ya / MÖ V. yy - XVI. Yy. (Çev.: Engin Sunra). İstanbul: DOĞAN KİTAPÇILIK, 2001. 174s. (Orjinal Adı: Les Empires nomades de la Mongolie au Danube). www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=49735&sa=57392041

 55. Chambers, I.: “Göç, kültür, kimlik” (Çevirenler: İ. Türkmen – M. Beşikçi). İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2005. [eg/

 56. Cıvaoğlu, Güneri: Zeybek ve Yörük. Milliyet, 48 (18065), 3 Mart 1998, 19.s. [dagmdm/dagmdm]

 57. Collin-Delavaud, Claude : Le Terroir de Yoruk-Yayla (Turquie) . Thesis/dissertation. Paris : [s.n.], 1955. [worldcat.org/

 58. Collin-Delavaud, Claude: "Monographie Humaine du Terroir Rural de Yörük Yayla (Phrygie, Turquie)," Annales de Géographie, Vol. 67 (1958), pp. 521–539.

 59. Conrad, Jo Ann : The Importance of milk in pastoral nomadic societies of inner Asia / Jo Ann Conrad. - İpek Yolu Uluslararası Halk Edebiyatı Sempozyumu [1.: 1993: Ankara]. - Ankara: Kültür Bakanlığı, 1995. - pp.115-120. [dagmdm/dagdm]

 60. Cooper-Hewitt'te "Küresel Göçebeler İçin Yeni Oteller" Arredamento Mimarlık (150) 9.2002, 90-95. ss. [tmb/mk]

 61. Coşkun, Bircan (2001): »Göçebeliğin ve Yerleşik Kültürün, Tahtacılarda Mekânla İlgili Yansımaları Üzerine« Bkz. Engin, İsmail; Franz, Erhard (Haz. / Hrsg.): Aleviler / Alewiten Cilt 2 Band..., 291-298.

 62. Cumanaliev, T. D.: Transformatsiya Kaganskoy vlasti u koçevnikov prityanşanya v X-XI vv. = Transformation of the Kagan power of Tien-Shan nomads X-XI centuries. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (14), 2005, 5-12.ss. [dagmdm/dagdm]

 63. Çabuk, Vahid: Göçer toprağa düştü. Sebil Yayınevi, 1995. 207s. www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=86411&sa=57392519

 64. Çağatay, , Neşet: 1983 Mevlâna’nın Yazı Dili Niçin Farsçadır? Mevlâna Yirmi Altı Bilim Adamının Mevlâna Üzerine Araştırmaları Bildirileri Ülkü Basımevi Konya. Ss.36-42. [Çukurova/

 65. Çakır, Sabri. "Doğu Anadolu Göçerlerinin Sosyo-Ekonomik Sorunları." Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler) 3, no. 2 (00.00.1989): 41-57. [tmb/mk]

 66. Çay, Abdulhaluk M. : Ertuğrul Gazi, Karakeçeliler ve Söğüt "Yörük Bayramı" / Abdulhaluk M. Çay. - Osmanlı Sempozyumu [3.: 1988: Söğüt]. - Ankara: Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenliği Vakfı, 1989. - 5-10. ss. [dagmdm/dagmdm-mktp]

 67. Çay, Abdulhaluk M.: Ertuğrul Gazi, Karakeçililer ve Söğüt "Yörük Bayramı". Yörtürk, 1 (2), Ağustos 1996, 4-5.ss. [dagmdm/dagmdm]

 68. Çay, Abdulhaluk M.: M. Ertuğrul Gazi, Karakeçililer ve Söğüt Yörük Bayramı. Yörtürk, 6 (39), Eylül-Ekim 2001, 16-18.ss. [dagmdm/dagmdm]

 69. Çelik, Behçet. Amerikan Ruhu: Kalıcı Olmak İsteyen Göçebe. Birikim (189) 1.2005, 83-86. ss. Bibliyografya. [tmb/mk]Çelik, Kemal: Yörüklerle ilgili değerlendirme. Yörtürk, 5 (33), Eylül-Ekim 2000, 13.s. [dagmdm/dagmdm]

 70. Çelik, Ali: Bir Yörük çocuğunun sergüzeşti ve Yörüklerin dünyası . Isparta : Kardelen Sanat Yayınları, 2006. [kitap]. [worldcat.org/

 71. Çelik, Ümmügülsüm: Fethiye'de Eldirekli göçebe yörükler ve Eldirek kilimleri. İzmir : Ay yayınları, 2004. [worldcat.org/

 72. Çelikkol, R. Şinasi : Bursa Keles, Karakeçili Yörükleri, yaşantıları, gelenekleri, kıyafetleri ve Türk Dünyası ile = ilişkileri / R. Şinasi Çelikkol. - Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi [5.: 1997]. - Ankara: Kültür Bakanlığı, 1997. - 118-124.ss. [dagmdm/dagmdm]

 73. Çetin, Nagihan: 728. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı kutlandı. Yörtürk, 14 (87), Eylül-Ekim 2009, 42-44.ss. [dagmdm/dagmdm]

 74. ÇETİNTÜRK, Selahaddin. (1943). Osmanlı İmparatorluğu’nda Yörük Sınıf ve Hukuki Statüleri. Ankara Üniversitesi DTÇF Dergisi, Say :1, Cilt II. [Gökbunar/

 75. Çetres, Ömer : “Makedonya Yörük Türklerinin yüzleri, artık gülüyor”. Vakit, 26.5.2008, 7.s.

 76. Çevik, Hikmet : Tekirdağ yürükleri : Tekirdağ tarihi araştırmaları. / -- Tekirdağ : Tekirdağ Halkevi, 1971. 228 s. ; 20 cm. -- (Tekirdağ Halkevi ; 7). [isamk/isamk]

 77. Çobanoğlu, Özkul: Türk Halk Kültüründe "Tör/Başköşe" Kavramı ve Anlam Yaratmadaki Simgesel: Sürekliliği, TÜRKBİLİG: TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI, Bahar 2004 / 7, 33-44

 78. Çolak, Alper Hüseyin. Yüksek Dağlar Göçebe Ruh. Yeşil Atlas (4) 11.2001, 78-92. ss. [tmb/mk]

 79. Çolak, Sedat. Torosların Zirvesinde Eski Yörük Oyunları. Tarih (164) 8.2000, 57-64. ss. Bibliyografya. [webtmb/mktp-dagmdm]

 80. Çolak, Sedat. Torosların Zirvesinde Eski Yörük Oyunları. Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi (163) 7.2000, 57-64. ss. Bibliyografya. [webtmb/mktp-dagmdm]

 81. Çorakbaş, Murat: Çoğunlukla Urfa, Mardin, Diyarbakır'da bulunan göçerler mağara ve çadırlarda ilkel şartlarda yaşıyorlar : Bir garip göçer yaşam. Tempo, (19), 6-12 Mayıs 2004, 28-32.ss. [dagmk/dagmk]

 82. Çoruhlu, Yaşar : 1999 Kurgan Ve Çadır (Yurt)’Dan Kümbet Ve Türbeye Geçiş. Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü Ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu Bildirileri Mezarlıklar Vakfı Yayınları İstanbul. Ss.47-63. [Çukurova/

 83. Dal, Ali: Yörük-Türkmen-Türk gerçeğine bakış. Yörtürk, 3 (17), Ocak-Şubat 1998, 12-13.ss. [dagmdm/dagmdm]

 84. Daugherty, Patricia Stevens: Body, mind, and metaphor: The worldview of Yoruk women of the Central Taurus Mountains of Turkey . (PhD). Thesis/dissertation. 1997. [worldcat.org/

 85. Davletov, Timur B. : “Avrasya göçebeliği: Türkler”. http://www.tekplatform.com/genel-tarih/570111-avrasya-gocebeligi-turkler.html

 86. De Ciles de Castro, Libia Perez. Göçebe Mekanlar [Söyleşi] Konuşan: Pelin Tan, XXI (12) 5.2003, 106-108. ss. [tmb/mk]

 87. de Planhol, Xavier. "Pamfilya Ovasından Pisidi Göllerine, Göçebelik ve Köy Hayatı [Adlı Eser Hakkında]." İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi 5, no. 10 (00.00.1959): 166-167. [cdmb/mk]

 88. Değirmenci, Zehra: Yolların bilgesi yörükler.... Yerinden Yönetim Platformu, 2 (5), Eylül 2006, 187.s. [dagmdm/dagmdm]

 89. Deleuze, G.; Guattari, F.: “Kapitalizm ve şizofreni 1 Göçebebilimi İncelemesi: Savaş Makinası”. (Çev.: A. Akay). İstanbul: Bağlam Yayınları, 1990. [eg/

 90. Deleuze, Gilles: Göçebe Düşünce. Toplumbilim Altı Aylık Dergi, Gilles Deleuze Özel Sayısı, sayı: 5, Kasım 1996.

 91. Demir, Mehmet: Türkülerimizde yörük ve Türkmen motifleri. Balkanlar'da Türk Kültürü, 6 (25), Ekim-Kasım-Aralık 1997, 29.s. [dagmdm/dagmdm]

 92. Demirci, Ziya Yusuf . "Yörükler." Türklük, no. 10 (00.01.1940): 223-225. [cdmb/mktp]

 93. Demirdüzen, İsmail: Çukurova Yörük Türkmenleri'nden haber var. Kuvayı Milliye Aylık Dergi, (90), Temmuz 2005, 62-64.ss. [dagmdm/dagmdm]

 94. Deniz, Bekir - Harun Ürer. Selçuk (İzmir) Civarında Yaşayan Tekeli Yörüklerinde Halı ve Düz Dokuma Yaygılar. Erdem Özel Sayı 10(28) 1999, 125-133. ss. Bibliyografya. [webtmb/mktp-dagmdm]

 95. Deniz, Bekir : Söke (Aydın) civarında yaşayan Yörüklerde dokuma / konuşmacı: Bekir Deniz. - Uluslararası Aşağı Büyük Menderes Havzası Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Sempozyumu [1.: 2001: Aydın]. - İzmir: Adnan Menderes Üniversitesi; Söke Belediyesi, 2002. - 296-314.ss. [dagmdm/dagmdm]

 96. Deniz, Bekir. "Kemalpaşa (İzmir) Civarında Yaşayan Sancaklı Yörüklerinde Dokuma." Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu (3-5 Haziran 1999, Remalpaşa) (00.00.1999): 131-148. [cdmb/mktp]

 97. Denizci, Özge Ç.: “3500 yıllık ‘sonsuz’ göçerler”. Akşam Pazar, 12.10.2008, 1. ve 11.s. http://sinanyeniceli.blogcu.com/sarikecililer/4222199

 98. Denker, Bedriye. "Güney Doğu Toroslarda Göçebelik." Türk Coğrafya Dergisi 16, no. 20 (00.00.1960): 136-142. [cdmb/mk]

 99. Digard, J. P. : Les relations nomades-sedentaires au Moyen-Orient elements d'une polemique / J. P. Digard. - Nomades et Sedentaires en Asie Centrale [1987: Kazakhstan]. - Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1990. - 106-111.ss. [dagmdm/dagdm]

 100. Dinç, Ahmet – Ramazan Çakır : Türkmen kültürü ve Türkmenlerin sosyo iktisadi düşüncesi. -- İstanbul : İstanbul, 2008. 241 s. ; 21 cm. -- (Ayrıkotu yayınları ; 3. Araştırma inceleme serisi ; 2). [isamk/isamk]

 101. Dinçel, Ömer Faruk : Yörük ve Türkmen diyarı Bursa dağ yöresi : Orhaneli, Harmancık, Keles, Büyükorman. -- Bursa : Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık Yardımlaşma ve Kültür Derneği, 2003. 206 s. : fot., belge ; 27 cm.. [isamk/isamk]

 102. Dinçel, Ömer Faruk: Tarihte dağ yöresi ve bu yöredeki yörük-Türkmen teşekkülleri. Yörtürk, 14 (87), Eylül-Ekim 2009, 12-14.ss. [dagmdm/dagmdm]

 103. Dirlik, Ünal Şöhret : Fethiye atasözleri ve deyimlerinde hayvancılık ve yayla göçleri. -- Denizli : Dirlik Yayınları, 2000. 56 s. : fot. ; 20 cm.. [isamk/isamk]

 104. Doğan, Cihangir - M. Said Doğan : Yörüklerin sosyal ve kültürel hayatı (Antalya örneği). -- İstanbul : Kızılelma Yayıncılık, 2005. 116 s. ; 20 cm. -- (Kızılelma yayıncılık ; 31. Akademik dizi ; 1). [isamk/isamk]

 105. Doğan, Zeynep: Anadolu'dan kültür esintileri, (9): Yörük kültürünün hala yaşandığı bir ilimiz Antalya. Yenises Aylık Siyasi Dergi, 7 (74), Şubat 2002, 38-40.ss. [dagmdm/dagmdm]

 106. Dönmez, Yusuf . "A Yörük Settlement West of Karasu." Review of the Geographical Institute of the University of Istanbul, no. 9-10 (00.00.1963 - 00.00.1964): 161-179. [cdmb/mktp]

 107. Dulkadir, Hilmi . "Yörükler." İçel Kültürü 7, no. 29 (00.09.1993): 3-6. [cdmb/mktp]

 108. Dulkadir, Hilmi . "Yörükler." İçel Kültürü 7, no. 30 (00.11.1993): 11-13. [cdmb/mktp]

 109. Dulkadir, Hilmi : İçel’de son Yörükler Sarıkeçililer. -- İçel : İçel Valiliği, 1997. 186 s. : fot., res. ; 20 cm. -- (İçel Valiliği yayınları ; 3). [isamk/isamk]

 110. Dulkadir, Hilmi: İçel'de son Yörükler : Sarıkeçiler / tanıtan Tuncer Gülensoy. Bilge, (18), Güz 1998, 77-78.ss. Kitap tanıtma [dagmdm/dagmdm]

 111. Dulkadir, Hilmi. "Doğanşehir Çevresinde Yazlayan Konar-Göçerler ve Bunların Dokuma Sanatı." Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, (II., Malatya, 19-2l.10.1987) (00.00.1988): 131-133. [tmb/mk]

 112. Durmaz, Ramazan. Dede Korkut Hikayeleri'nde Geçen Bazı Sözcüklerin Karakoyunlu Yörüklerinde Kullanımı. Türk Dili 93(666) 6.2007, 487-497. ss. Bibliyografya. [webtmb/mktp]

 113. Durmaz, Ramazan: Dede Korkut Hikayeleri'nde geçen bazı sözcüklerin Karakoyunlu yörüklerinde kullanımı. Türk Dili, 93 (666), Haziran 2007, 487-497.ss. [dagmdm/dagmdm]

 114. Dursun, Haluk: Doğu Makedonya'da Yörükler ve Melamilik. Zaman, (11305), 15 Mayıs 1996, 17.s. [dagmdm/dagmdm]

 115. Durul, Yusuf : Yörük kilimleri : Niğde yöresi . İstanbul : Ak Yayınları, 1977. [worldcat.org/ircicak]

 116. Durul, Yusuf : Anadolu ve Balkanlarda Yörük kilim motifleri üzerine araştırma = The motifs of the Yörük rugs in Anatolia and the Balkans / Yusuf Durul. - Milletlerarası Türk Folklor Kongresi [3.: 1986: İzmir]. - Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987. - 105-112.ss. [dagmdm/dagmdm]

 117. Dülger, Erkan . "Sığırlık Yörükleri." Türk Dünyası Tarih Dergisi 5, no. 58 (00.10.1991): 48-55. [cdmb/mktp]

 118. Düzbakar, Ömer: Hüdavendigar sahasında konar-göçerler. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (4), 2003, 61-74.ss. [dagmk/dagmk] Ulakbim Sosyal Bilimler Veritabanı: uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/

 119. Düzenli, Atabay - Halil Çakan - Necattin Türkmen. "Doğu Akdeniz Doğası ve Yaylacılık." Tabiat ve İnsan 26, no. 4 (00.12.1992): 10-15. [cdmb/mktp]

 120. Eberhard, Wolfram : Orta Asya Göçebe Kavimlerinde Devlet Kurma Süreci. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 2008,(18):1-8. [ulakbim/

 121. Eberhard, Wolfram : “Nomads and farmers in Southeastern Turkey: Problems of Settlement”. Oriens, n6, 1953, 32-49ss.

 122. Eberhard, Wolfram : “Types of settlement in South-East Turkey”. Sociologus (n.s.), 1953, 49-64ss.

 123. Egawa, Hikari - İlhan Şahin : Bir yörük grubu ve hayat tarzı Yağcı Bedir yörükleri. -- İstanbul : Eren Yayıncılık, 2007. 286 s. : belge, hrt. ; 24 cm.. [isamk/isamk-loc.gov]

 124. Elçin, Şükrü : 1997 Göçebe Türk Destanlarında Ölüp – Dirilme Motifi. Halk Edebiyatı Araştırmaları I Akçağ Yayınları Ankara. Ss.61-63. [Çukurova/

 125. Elçin, Şükrü. "Göçebe Türk Destanlarında Ölüp Dirilme Motifi." Türk Folklor Araştırmaları 11, no. 234 (00.01.1969): 5177. [cdmb/mk]

 126. Emin, İlhami: Makedonya Eğitim Kültür ve Spor Bakanlığı İkinci Bakanı İlhami Emin: Makedonya Yörükleri / görüşen: Musa Seyirci. Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, 1 (3), Haziran 1993, 51-53.ss. [dagmdm/dagmdm]

 127. Emiroğlu, Mecdi. "Çevre Sorunları Açısından Yaylacılık-Vejetasyon İlişkileri [ve Konunun Tartışması]." Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu-İ. Ü. Orman Fakültesi Çevre Sorunları-Vejetasyon İlişkileri Sempozyumu, (XV., İstanbul, 27-29. 11. 1978) (00. 00. 1979): 75-82. [cdmb/mktp]
 1. Engin, İsmail: “Tahtacılar Araştırmaları Kaynakçası. Başlangıcından 2003 (de dahil) yılına değgin”. http://www.tahtacilar.org
 1. Engüllü, Suat: Makedonya Yörük Türkleri'nin bitmeyen çilesi. Yörtürk, 8 (52), Kasım-Aralık 2003, 13-25.ss. [dagmdm/dagmdm]
 1. Enver Behnan. "Kasaba Kadını, Yörük Kadını." Türk Kadın Yolu, no. 8 (15.09.1925): 3-4. [cdmb/mktp]

 2. Enver, Mehmet. "Safranbolu'da ve Çevresinde Göçebeler." Halkbilgisi Haberleri Mecmuası, no. 40 (00.00.1934): 82-87. [cdmb/mk]

 3. Erdal, İ.: “Cumhuriyet döneminde Yörüklerin İskanı konusu”. İçinde: Osmanlıdan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler. (Editörler: H. Beşirli – İ. Erdal). Ankara: Phoneix Yayınevi, 2008. [eg/

 4. Erden, Atilla: "Batı Anadolu Türkmen Çadırları." Antropoloji, no. 11 (00.00.1978 - 00.00.1979): 73-89. [cdmb/mk]

 5. Erdoğan, Emine. Ankara Yörükleri (1463, 1523/30 ve 1571 Tahrirlerine Göre) OTAM (18) 2005, 119-135. ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya. [webtmb/mktp-dagmdm]. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/23/109.pdf

 6. Erdoğan, Muzaffer : "İstanbul'da Çadırcılık." Türk Folklor Araştırmaları 5, no. 97 (00.08.1957): 1542-1544. [cdmb/mktp]

 7. Erdoğru, M. Akif : Konya civarında 1530 yılında göçebeler = The Nomads at Konya neighborhood 1530 years / M. Akif Erdoğru. - Konya kitabı VII. - Konya: Yeni İpek Yolu Konya Ticaret Odası Dergisi, 2004. - 3-12.ss. [dagmdm/dagdm]

 8. Eren, A. Naci - Musa Seyirci . "Antalya Yörüklerinin Kullandığı Çalgılar." Türk Folkloru Belleten 2, no. 1-2 (00.01.1987): 109-120. [cdmb/mktp]

 9. Eren, Naci . "Yörük Çuvalları." Türkiyemiz 6, no. 18 (00.02.1976): 27-32, 46-47. [cdmb/mktp]

 10. Eren, Naci . "Yörük Göçü 3." Türk Folklör Araştırmaları 19, no. 366 (00.01.1980): 8886-8889. [cdmb/mktp]

 11. Eren, Naci . "Yörük Göçü. 1,2." Türk Folklor Araştırmaları Dergisi 19, no. 362 (00. 09. 1979): 8771-8774. [cdmb/mktp]

 12. Eren, Naci. "Antalya Yöresi Göçer ve Yörüklerinde: Deve Donanımı ve Deve ile İlgili Bilgiler. 2." Türk Folklor Araştırmaları Dergisi 18, no. 357 (00. 04. 1979): 8623-8625. [tmb/mk]

 13. Eren, Naci. "Antalya Yöresi Göçer ve Yürüklerinde: Deve Donanımı ve Deve ile İlgili Bilgiler. 1,3." Türk Folklor Araştırmaları Dergisi 18, no. 356 (00. 03. 1979): 8594-8596. [tmb/mk]

 14. Eren, Naci. "Antalya Yöresi Göçer ve Yürüklerinde: Deve Donanımı ve Deve ile İlgili Bilgiler. 1,3." Türk Folklor Araştırmaları Dergisi 18, no. 358 (00. 05. 1979): 8658. [tmb/mk]

 15. Eren, Naci: “Yörük göçü”. Türk Folklor Araştırmaları, 09.1979, sayı: 362, 18-19ss.

 16. Erkan, Rüstem; Ok, Alpay O. : Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) Uygulandığı Bölgede Aşiret ve Aile Yapısındaki Değişmeler: Diyarbakır İli "Şeyhdoda Aşireti". Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 2004,7(2):49-78. [ulakbim/

 17. Ermolenko, Ljubov: Anthropomorphe steinskulpturen der mittelalterlichen nomaden in Eurasiens steppen. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 2000, 195-204.ss. [dagmdm/dagdm]

 18. Ernst Diez. "Çadırlar, Yapıları, Süsleri, Halılar." İstanbul 5, no. 60 (15.05.1946): 8-10. [cdmb/mktp]

 19. Erol, Mehmet: Karakeçili yörüklerinde türbe ziyaretleri : Karakeçili Uluları Ertuğrul Gazi ile Süleyman Şah'ın türbeleri. Türk Boyları / Türk Boyları Konfederasyonu Kültür Dergisi, (18), Mayıs 2008, 31-36.ss. [dagmdm/dagmdm]

 20. Eröz, Mehmet . "Kaşgarlı Mahmud Divanü Lügati't-Türk ve Anadolu Yörükleri, Türkmenleri." Türk Yurdu 5, no. 6, (324) (00.06.1966): 17-20. [cdmb/mktp]

 21. Eröz, Mehmet . "Kaşgarlı Mahmud ve Anadolu Yörükleri." Türk Dünyası, no. 2 (00.05.1966 - 00.07.1966): 33-37. [cdmb/mktp]

 22. ERÖZ, Mehmet, Türk Köy Sosyolojisi Meseleleri ve Yörük-Türkmen Köyleri, İst., Fakülteler Matbaası, 1966.

 23. Eröz, Mehmet : Yörükler. -- İstanbul : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1991. 288, [37] s. : res. ; 20 cm. [isamk/isamk]

 24. Ertop, Konur: Göçebelerin bin yıllık başyapıtı: Kırgız edebiyatının ünlü Manas Destanı. Yeni Yüzyıl, 1 (247), 20 Ağustos 1995, 20.s. [dagmk/dagmk]

 25. Ertuğ, Füsun: 50 yıl önce Türkiye'de yörüklerin yayla hayatı. Toplumsal Tarih, (146), Şubat 2006, 94-95.ss. [dagmdm/dagmdm]

 26. Eti, Erol : Safranbolu ve Yörük Köyü evlerindeki kalem işleri üzerine bir inceleme / konuşmacılar: Erol Eti, Ozan Akpınar. - Ulusal Tarih İçinde Safranbolu Sempozyumu [1.: 1999: Zonguldak]. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2003. - 167-170.ss. [dagmdm/dagmdm]

 27. Ezgü, Sümer – Levent Arslan: Ege, Toros, Yörük, Türkmen türküleri. Music. Istanbul : Ezgü Müzik, 2007. [worldcat.org/

 28. Faroqhi, Suraiya: Onyedinci yüzyılın ikinci yarısında devecilik ve Anadolu göçebeleri (Danişmendli Mukataası) / Suraiya Faroqhi. - Türk Tarih Kongresi [9.: 1981: Ankara]. - Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1989. - 923-932.ss. [dagmk/dagmk]

 29. Gardin, J. C. : Indicateurs archelogiques du nomadisme = : etudes de cas en Bactriane / J. C. Gardin. - Nomades et Sedentaires en Asie Centrale [1987: Kazakhstan]. - Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1990. - 131-139.ss. [dagmdm/dagdm]

 30. Garnett, Lucy M. J. Yörük Kadını. Çeviren: Necdet Hasgül, Dans Müzik Kültür (64) 2002, 158-162. ss. Bibliyografya. [webtmb/mktp]

 31. Garnett, Lucy M. J.: Türkiye Kadınları ve Folklorları Dosyası: Yörük kadını. Dans Müzik Kültür: Folklora Doğru, (Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü). sayı: 64, 158- ss.
 1. Gazagnadou, Didier : Deleuze ve Göçebeler. Toplumbilim Altı Aylık Dergi, Gilles Deleuze Özel Sayısı, sayı: 5, Kasım 1996.
 1. Gazagnadou, Didier : Gilles Deleuz’e, Göçebe Bir Teknikten Bürokratik Bir Pratiğe: Türklerde ve Moğollarda Damga / Tamga. Toplumbilim - Altı Aylık Dergi, Eylül 1992, sayı: 1
 1. Gedik, Dilek (Röportajı yapan) – Erol Göka (Röportaja katılan): “Yenilik hevesimiz de muhafazakarlığımız da göçebe kültüründen”. Pazar Akşam, 18.04.2010, 8.s. www.aksam.com.tr/2010/04/18/haber/pazar/694/yenilik_hevesimiz_de_muhafazakarligimiz_da_gocebe_kulturunden.html
 1. Golden, Peter B.: "Kıpçak Kabileleri Üzerine Notlar: Kimekler ve Yemekler". Türkler. Cilt: 2. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002. [s.757-766]

 2. Göçebe Milliyetçiliği. Cumhuriyet, 78 (27677), 17 Temmuz 2001, 4.s. [dagmk/dagmk]

 3. Göçebe, Mehmet. "Adana'da Kent Ormancılığı ve Kentsel Yeşil Alan Çalışmaları." Orman Mühendisliği 30, no. 8 (00.00.1993): 36-37. [cdmb/mk]

 4. Göçebe, Mehmet. "Yirmibir Mart Dünya Ormancılık Günü ve Ormancılığımız." Orman Mühendisliği, no. 3 (00.03.1991): 24-25. [cdmb/mk]

 5. Göçer kilimleri İngiliz evlerini süsleyecek. Business Week Haftalık Ekonomi Dergi, (10), 22 Şubat-1 Mart 1998, 16-19.ss. [dagmk/dagmk]

 6. Göçer, Ali: Yörükler ve Yahyalı yörükleri ile ilgili bir araştırma. Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 21 (247), Temmuz 1998, 6-8.ss. [dagmdm/dagmdm]

 7. Göçer, Ali: Yörüklerde çadır. Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 21 (250), Ekim 1998, 123-124.ss. [dagmdm/dagmdm]

 8. Göçer, Ali: Yörüklerde çadır. Yörtürk, 3 (20), Temmuz-Ağustos 1998, 8-9.ss. [dagmdm/dagmdm]

 9. Göçer, Ali: Yörüklerde deve(..). Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 21 (248), Ağustos 1998, 22-24.ss. [dagmdm/dagmdm]

 10. Göka, Erol: “Göçebeliğimiz de kendimize özgüdür”. http://www.hurriyet.com.tr/strateji/6622958.asp?gid=202
 1. Göka, Erol: “Göçebeyim, göçebesin, göçebeyiz”. http://www.hurriyet.com.tr/strateji/6732316.asp?gid=202
 1. Göka, Erol: “Toplumsal yaşantımızda göçebelik görünümleri”. http://www.hurriyet.com.tr/strateji/6770822.asp?gid=202
 1. Göka, Erol: “Türk göçebeliğinin Osmanlı’daki durumu”. http://www.hurriyet.com.tr/strateji/6682950.asp?gid=202
 1. Göka, Erol: “Türklerin Anadolu’yu yurtlaştırmaları”. http://www.hurriyet.com.tr/strateji/6622901.asp?gid=202
 1. Göka, Erol: Türk’ün göçebe ruhu. İstanbul: Timaş, 2010. 240s. www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=470814&sa=57392041

 2. Göka, Erol: Türkler'in ruhu göçebe mi?. Avrasya Dosyası Dört Aylık Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 13 (2), Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2007, 183-218.ss. [dagmk/dagmk]

 3. Göka, Şenol: Göçer kültür ve Anadolu yerleşim dokusu. Yörtürk, 6 (40), Kasım-Aralık 2001, 11.s. [dagmk/dagmk]

 4. Göka, Şenol: Göçer kültüründen günümüze yansıyan önemli mekan anlayışı. Yörtürk, 7 (41), Ocak-Şubat 2002, 43.s. [dagmk/dagmk]

 5. Göka, Şenol: Yabancı seyyahların (araştırmacıların) yörüklerle ilgili gözlemlerinde eksiklikler, önyargılar. Yörtürk, 8 (51), Eylül-Ekim 2003, 33-39.ss. [dagmdm/dagmdm]

 6. Gökalp, Altan. Dede Korkut'ta Yansıyan Göçebelik Ruhu. Hürriyet Gösteri (214) 11.99, 22-31. ss. Bibliyografya. [tmb/mk] Gökalp, Altan : Tetes rouges et bouches noires: une confrerie tribale de l'ouest Anatolien / Altan Gökalp.Paris: Societe d'Ethnographie, 1980. 256 p.; 24 cm. Recherches Sur la Haute Asie; no. 6. ISBN 2-90116113-8. [ircicak/ircicak]

 7. Gökbilgin, M. Tayyib: Rumeli'de Yörükler, Tatarlar ve evlad-ı fatihan. Yörtürk, 7 (42), Mart-Nisan 2002, 36-38.ss. [dagmdm/dagmdm]

 8. Gökbilgin, M. Tayyib: Rumeli'nin iskanında ve Türkleşmesinde Yörükler. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (70), Kasım 2002, 53-58.ss. [dagmdm/dagmdm-mktp]

 9. Gökbilgin, M. Tayyib: Rumeli'nin iskanında ve Türkleşmesinde Yörükler, (2). Yörtürk, 8 (48), Mart-Nisan 2003, 44-46.ss. [dagmdm/dagmdm]

 10. Gökbilgin, Tayyip : Rumeli’de Yörükler, Tatarlar ve Evlad-ı Fatihan. İstanbul: 1957. xıı+342s. (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlarından: 748). [ircicak/ircicak]

 11. Gökbunar, Ali Rıza : Osmanlı Devletinde Yörüklerin Göçerlikten Yerleşik Yaşama Geçirilmesinde Uygulanan Vergi Politikalar Ve Sosyal Sonuçları. Sosyal Bilimler, Yıl:2003 Cilt:1 Say :2 (Celal Bayar Üniversitesi S.B.E). [Gökbunar/ www.bayar.edu.tr/~sosyal/2003-2.php

 12. Gökçen, İbrahim. "19. Asırda Makedonya Yörük Folkloru." Türk Folklor Araştırmaları 1, no. 18 (00.00.1951): 282-283. [cdmb/mktp]

 13. Gökçen, İbrahim. "19. Asırda Makedonya Yörük Folkloru." Türk Folklor Araştırmaları 1, no. 19 (01.02.1951): 297-298. [cdmb/mktp]

 14. Gökçen, İbrahim. "Makedonya Yörük Folkloru - 19. Yüzyılda Makedonyanın Coğrafi ve Tarihi Durumu." Türk Folklor Araştırmaları 1, no. 17 (01.12.1950): 261-263. [cdmb/mktp]

 15. Gökçen, İbrahim: 16-17. asır sicillerine göre Saruhan'da Yürük ve Türkmenler. -- İstanbul : C.H.P. Manisa Halkevi, 1946. 103 s. ; 24 cm. -- (C.H.P. Manisa Halkevi yayınları ; XVI) Fotokopi nüshadır. [isamk/isamk-ircicak]

 16. Göney, Süha. "The Nomads and the Reasons of their Sedanterisation in West-Anatolian, Especially in Büyük Menderes Region of Turkey." Review of the Geographical Institute of the University of İstanbul, no. 16 (00.00.1977 - 00.00.1978): 87-98. [cdmb/mktp]

 17. Gönüllü, Ali Rıza. "Alanya Yörüklerinde Bazı Hayvan İsimleri." Türk Folkloru 4, no. 47 (00.06.1983): 12. [cdmb/mktp]

 18. Gönüllü, Ali Rıza. "Güneyanadolu Yörüklerinde En Vurmak Adeti." İçel Kültürü 4, no. 10 (00.01.1990): 12-13. [cdmb/mktp]

 19. Gönüllü, Ali Rıza: Alanya yörüklerinde keçecilik. Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 25 (293), Mayıs 2002, 29-31.ss. [dagmdm/dagmdm]

 20. Gönüllü, Ali Rıza: Alanya yörüklerinde keçecilik. Yesevi Sevgi Dergisi, 8 (94), Ekim 2001, 32-33.ss. [dagmdm/dagmdm]

 21. Görkem, İsmail: Türk göçer şairlerine ait eserlerin derleme, inceleme ve değerlendirme sorunları (Dadaloğlu’nun “Kalktı Göç Eyledi” türküsünden hareketle). http://www.elelebizbize.com/e-kutuphane/ismailgorkem/kalktigoceyledi.pdf

 22. Görücü, Sadettin, Alayurt Türkmenleri, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul, (Aralık) 1988.

 23. Gül, Abdülkadir : “XVI. Yüzyılda Özer Türkmenleri”. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt-sayı: 10-1, 2008. http://www.erzincan.edu.tr/birimler/egitim/userfiles/eefdergi/10_1/171-179.pdf

 24. Gülensoy, Tuncer. "Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır Yörelerindeki Boy, Soy, Oymak ve Aşiret Adları Üzerine." Türk Dünyası Araştırmaları, no. 28 (00.02.1984): 134-156, VI. [cdmb/mktp]

 25. Gülensoy, Tuncer: 24 Oğuz boyu ve Sarıkeçililer (İçel'de son Yörükler). İstiklal Aylık Siyasi Bağımsız Gazete, 2 (17), Aralık 2005, 13.s. [dagmdm/dagmdm]

 26. Gülensoy, Tuncer: Makedonya Türkleri, (Türkmenler, Torbeşler, Türkbaş, Çenkeriler ve YÖrükler). Ortadoğu, 29 (9105), 6 Eylül 1994, 2.s. [dagmdm/dagmdm]

 27. Güler, Ali : Aşiret-Ulusallaşma-Küreselleşme Sürecinde Halk Kültürü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005,5(2):23-32. [ulakbim/

 28. Güler, Ali: Makedonya'da Türk varlığı ve bir Yörük Köyü olarak Atatürk'ün dedesini köyü Kocacık. Yörtürk, 9 (55), Mayıs-Haziran 2004, 3-13.ss. [dagmdm/dagmdm]

 29. Güler, Sibel: “Tarımsal yapı ve göçebe kültürünün etkisi”. http://bildiri.anadolu.edu.tr/papers/29_600u80.pdf www.telifhaklari.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFB6B8DA541AA02A1184BE542EF5DE616A

 30. Gülnar Hatun. "Türkmen Oymaklarını Anadolu'ya İlk Getiren Kadın: Gülnar Hatun." Yeni Defne 3, no. 27 (00.10.1983): 9-15. [cdmb/mktp]

 31. Gülten, Sadullah: “Batı Anadolu’da Bir Yörük Grubu: XVI. Yüzyılda Karaca Koyunlular”. http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c12s22/makale/c12s22m14.pdf
 1. Gülten, Sadullah: XVI. yüzyılda Söğüt Yörükleri = Sögüt Yoruks (XVI. century). Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 16 (50), Nisan-Mayıs-Haziran 2009, 235-242.ss. [dagmdm/dagmdm]
 1. Gümüş, Halis: Konya Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halis Gümüş: Yerel yöneticilerimizden destek bekliyoruz / görüşen: Ercan Aktan. Barem Siyaset / Haber / Kültür, 3 (25), Ağustos 2006, 76-77.ss. [dagmdm/dagmdm]

 2. Gümüş, Nazım: Göçer Türkler, uçan kültürler ve özlenen benliğimiz. Yeni Türkiye, 4 (19), Ocak-Şubat 1998, 605-625.ss. [dagmk/dagmk]

 3. Günay, Nejla : “XIX. Yüzyılın sonlarında Kırşehir sancağı’nın demografik yapısı”. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, cilt: 7, sayı: 1, 2006, 21-33ss. http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt7Sayi1/JKEF_7_1_2006_21_33.pdf

 4. Gündoğdu, Abdullah: “Çorum’da Bir Türk Aşireti: Dedesli”. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/835/10569.pdf

 5. Gündüz, T.: Anadolu’da Türkmen Aşiretleri: Bozulus Türkmenleri 1540-1640. Ankara: Bilge Yay., 1997.
 1. Gündüz, Tufan : Bozkırın efendileri : Türkmenler üzerine makaleler. -- İstanbul : Yeditepe Yayınevi, 2009. X, 206 s. ; 21 cm. -- (Yeditepe yayınevi ; 103. Araştırma inceleme dizisi ; 85). [isamk/isamk]

 2. Gündüz, Tufan. (2003). Türkmen Adına Dair Baz Fikirler , [Gökbunar/.

  Yüklə 440,39 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə